Ankara Güvenlik Online Silah Soruları (42.Sınav)


1. Yarı otomatik tabancalarda "fişek yatağı" hangi parça ile bitişiktir?

a) Şarjör
b) Çerçeve
c) Namlu
d) Hazne
e) Kabza
2. Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda "tırnak ve çıkarıcı" hangi gruba girer?

a) Ateşleme tertibatı
b) Kovan atma tertibatı
c) Nişan tertibatı
d) Hiçbiri
e) Kabza tertibatı
3. Fişeklerin çaplarının belirlenmesinde kullanılan "9 x 19" ifadesindeki "19 mm." neyi ifade eder?

a) Çap
b) Boy
c) Fişek boyu
d) Namlu boyu
e) Kovan boyu
4. Tek hareketli (Single-action) tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Tetiğe basıldığında horozun düşmesi özelliğidir.
b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir.
c) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması hem de düşmesi özelliğidir.
d) Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir.
e) Tetiğe basıldığında emniyete geçme özelliğidir.
5. Atış anında "gez ve arpacık ile hedef"in görüntüsü nasıl olmalıdır?

a) Gez ve arpacık flu (sisli), hedef net
b) Gez ve arpacık net, hedef flu (sisli)
c) Gez ve arpacık net, hedef net
d) Görüntü önemli değildir
e) Gez ve arpacık flu (sisli), hedef flu (sisli)
6. Silah kurulu vaziyette değilken horozu hem kurup hem de düşürme özelliğine sahip silahlara ............... silahlar denir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluğa uygun ifadedir?

a) Hafif ateşli silahlar
b) Tek hareketli
c) Çift hareketli
d) Makineli silahlar
e) Hiçbiri
7. Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?

a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Rayyür
e) Hatve
8. Ateşleme sonrasında çekideğe yön ve istikamet veren parçaya ne denir?

a) Namlu
b) Rampa
c) Sürgü
d) Gaz kanalı
e) Gez
9. Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçişi sırasında tırmandığı meyilli parçaya ne ad verilir?

a) İcra mili
b) Sürgü
c) Gerdel
d) Rayyür
e) Rampa
10. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı elemanlarındandır?

a) Tetik
b) Horoz
c) İğne
d) İğne yayı
e) Hepsi
11. MP5 makineli tabancada aşağıdaki hangi çap ve uzunluktaki fişekler kullanılır?

a) 9-22 mm
b) 9-19 mm
c) 7,62-51 mm
d) 38 mm
e) 45 mm
12. Aşağıdakilerden hangisi sürgü takımının parçalarındandır?

a) Tırnak
b) Gez
c) Arpacık
d) Kovan atma boşluğu
e) Hepsi
13. Kovan dip tablasına takılarak atıştan sonra kovanın sürgü ile beraber geri gelerek çıkarıcı ile birlikte kovanın dışarı atılmasını sağlayan parçaya ne denir?

a) Tırnak
b) Arpacık
c) Emniyet mandalı
d) Gez
e) Horoz
14. Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?

a) Gez
b) Arpacık
c) Tetik
d) Hedef
e) Göz
15. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel teşkil edebilecek nedenlerden değildir?

a) Silahta fişek olmayabilir.
b) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
c) Şarjörde hatalı fişek olabilir.
d) İğne ucu aşınmış veya kırık olabilir.
e) Şarjör yayı kırık olabilir.
16. Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardandır?

a) Atıcının, atış eğitimcisinin vereceği talimatlara uyması
b) Atıcının kendi kuralları doğrultusunda hareket etmesi
c) Atıcının silahı elinde tutarak poligona girmesi
d) Atıcının fişek yatağında fişek bulundurarak poligona girmesi
e) Hepsi
17. Aşağıdakilerden hangisi silahların özelliklerindendir?

a) Canlıları öldürür.
b) Canlı organizmaları hasta eder.
c) Canlıları yaralar.
d) Cansızları parçalar.
e) Hepsi
18. Ateşli silahlarda atış sırasını bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ne ad verilir?

a) Rayyür
b) Rampa
c) Kabza
d) Kapsül
e) Hazne
19. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?

a) Alev kanalı
b) Gerdel yayı
c) Kapsül
d) Kovan
e) Çekirdek
20. Delici, kesici ve ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

a) Ateşli silahlar
b) Harp silahları
c) Ateşsiz silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Biyolojik silahlar
21. Göz, gezin üst kenar orta noktası ve arpacığın silme üst tepesinden hedefe uzanan hatta .................. denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

a) Nişan tertibatı
b) Nişan hattı
c) Nişan fark hattı
d) Atış gözü tayini
e) Nişan mesafesi
22. Ateşli silahlarda canlı ve cansız hedefler üzerinde tahrip yapmak maksadı ile kullanılan çekirdek, barut, kapsül ve kovandan oluşan parçaların tümüne ................. denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

a) Saçma
b) Ateşli silah
c) Bomba
d) Fişek
e) Gerdel
23. I Kapak takımını çıkar (sürgü)
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Fişek yatağı kontrolü

Yukarıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) III-II-I-V-IV
d) II-V-I-III-IV
e) IV-I-V-III-II
24. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden değildir?

a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar.
c) Merminin gideceği azami mesafesini artırır.
d) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarı atılmasını sağlar.
e) Merminin delme gücünü artırır.
25. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere................... atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ................. denir. Boş bırakılan yerlere aşağıdaki hangi seçenekte yazılı olan ifadeler gelmelidir?

a) Fişek yatağı - Namlu
b) Namlu - Hazne
c) Fişek yatağı - Hazne
d) Hazne - Şarjör
e) Şarjör - Namlu
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...