Ankara Güvenlik Deneme Sınavı-2


1. Kültür için aşağıdaki hususlardan hangisi geçerlidir?

a) Genetiktir.
b) Öğrenilerek kazanılır.
c) Kalıtsaldır.
d) Aile bireylerinin sayısı ile ilgilidir.
e) Fiziksel ve ruhsal yapıya bağlıdır.
2. İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde "fazla çalışma" haftalık ........... saati aşan çalışmalardır.

a) 30
b) 40
c) 45
d) 55
e) 60
3. Bireyi içerisinde bulunduğu tehlikeli durumdan kurtarmaya ve ona bir sığınağa ulaşma olanağı sağlamaya yönelik olmasına rağmen, etkin iletişim önünde bir engele dönüşen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ön kabuller
b) Benmerkezcilik
c) Duyarsızlık
d) Alınganlık
e) Korkular
4. Korunan kişinin yürüdüğü istikamete göre sol tarafı, saat yönünde kaçı gösterir?

a) 3
b) 1
c) 6
d) 9
e) 12
5. Trafik kazaları, elektrik tesisatı, akaryakıt ve gaz sızıntıları, akaryakıt hortumlarının deforme olması, sigara izmariti, fren balatalarının aşırı ısınması vb. kavramlar aşağıdaki yangın türlerinden hangisinin sebep ve etkenleridir?

a) Orman
b) Akaryakıt
c) Elektrik
d) Araç
e) Doğalgaz
6. Hangisi beden dilinin içerisinde yer almaz?

a) Jest-mimik
b) Baş hareketleri
c) Beden duruşu
d) Ses tonu
e) Yüz ifadesi
7. Hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı düzenlerden değildir?

a) Yakın destekli hat düzeni
b) Çember düzeni
c) Savunma düzeni
d) Kama düzeni
e) Hat düzeni
8. Özel güvenlik birimi, "özlük hakları" yönünden görevli bulunduğu yerde hangi birime bağlıdır?

a) Kurumun özlük haklarına tâbidir.
b) Mülki amire bağlıdır.
c) Bağımsız çalışır.
d) Bağ-kur'a bağlıdır.
e) Hiçbiri
9. Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

a) Koma
b) Şok
c) Epilepsi
d) Havale
e) Bayılma
10. Aşağıdakilerden hangisi grup kavramına örnek verilebilir?

a) Aile
b) Konferans dinleyicileri
c) Kaldırımda yürüyen insanlar
d) Tribünde maç seyreden insanlar
e) Metro istasyonunda bekleyen insanlar
11. Trafikte durulduğu zaman takip ve makam aracının hareket şekillerinden hangisi yanlıştır?

a) Takip aracı açık şeridi kapatır.
b) Takip aracı, makam ile arasında yeteri kadar mesafe bırakmalıdır.
c) Takip aracı, makam aracının yanına yaklaşır.
d) Makam aracı, gerektiğinde kaçacak kadar ön tarafta yer bırakmalıdır.
e) Takip aracı arka istikametten gelecek bir tehdide hazırlıklı olmalıdır.
12. Tıbbi amaçlarla üretilen sentetik uyarıcı ve uyuşturucuların kullanma izni hangi tür reçete ile verilmektedir?

a) Kırmızı-Mavi
b) Yeşil-Sarı
c) Kırmızı-Yeşil
d) Kırmızı-Beyaz
e) Sarı-Mavi
13. Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı vb. etkilere sahip, sis ve yangın meydana getiren; katı, sıvı, gaz ve aerosol halde bulunabilen silahlar hangisiyle tanımlanır?

a) Ateşsiz silahlar
b) Ateşli silahlar
c) Biyolojik silahlar
d) Kimyasal silahlar
e) Delici silahlar
14. Normal hava koşullarında bir maddenin tutuşabilmesi ve yanma işlemini sürdürebilmesi için başlangıçta gereksinim duyduğu en düşük ısı seviyesine ne ad verilir?

a) Parlama noktası
b) Yanma noktası
c) Sönme noktası
d) Tutuşma noktası
e) Alev eşiği
15. ÖGG, yoğun araç trafiği olan görev alanı içerisindeki yolda, sendeleyerek yürüyen bir sarhoşu yakaladığında ne tür bir yakalamadan söz edilebilir?

a) Önleme yakalamasıdır.
b) Adli yakalamadır.
c) İdari yakalamadır.
d) Trafik yakalamasıdır.
e) ÖGG'nin yakalama yetkisi yoktur.
16. Aşağıdakilerden hangisi temastan doğan izlerdendir?

a) Tornavida izi
b) Kan lekesi
c) Parmak izi
d) Çekiç izi
e) Boya lekesi
17. Dolaşım sistemindeki kanın çeşitli nedenlerle azalması, hücrelere yeterli oksijen gelmemesi sonucu ortaya çıkan durum hangisidir?

a) Şok
b) Havale
c) Kriz
d) Epilepsi
e) Koma
18. Polisiye bir özellik taşıyan toplumsal olaylarda yer alan, gösteri yürüyüşü, miting ve grevdeki kalabalıklara ne ad verilir?

a) Organize aktif kalabalık
b) Organize olmayan pasif kalabalık
c) Sanatsal etkinlik kalabalıkları
d) Spor seyircileri
e) İrade kalabalığı
19. Özel güvenlik birimi ............................. ile kurulurken, özel güvenlik şirketi ................................ kararı ile faaliyete geçer.

a) İl koruma komisyonu - Özel güvenlik komisyonu
b) Özel güvenlik komisyonu - İçişleri Bakanlığı
c) Özel güvenlik komisyonu - İl koruma komisyonu
d) İl koruma komisyonu - İçişleri Bakanlığı
e) İçişleri Bakanlığı - Özel güvenlik komisyonu
20. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması görevlerini yaparak vücutta iç dengeyi koruyan sistem hangisidir?

a) Dolaşım sistemi
b) Sinir sistemi
c) Sindirim sistemi
d) Solunum sistemi
e) Boşaltım sistemi
21. Özel güvenlik görevlisinin üst aramasını kimin denetiminde yapacağının en doğru ifadesi hangisidir?

a) Özel kolluğun denetiminde
b) Jandarmanın denetiminde
c) Genel kolluğun denetiminde
d) Polisin denetiminde
e) Güvenlik amirinin denetiminde
22. "Belli bir durum ya da belli bir özelliğin her yerde, herkes için geçerli olduğunu düşünmek, genelleme yapmak" tanımı, hangi iletişim engeline aittir?

a) Duyarsızlık
b) Kararsızlık
c) Alınganlık
d) Ön kabuller
e) Benmerkezcilik
23. Alev, ısı, ışık ve korlaşmanın oluştuğu ve yanmanın bütün belirtilerinin görüldüğü yanma çeşidi hangisidir?

a) Yavaş yanma
b) Hızlı yanma
c) Parlama-patlama
d) Kendi kendine yanma
e) Hepsi
24. İl özel güvenlik komisyonu kararı aranmaksızın, vali tarafından aşağıdaki hangi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni verilmez?

a) Toplantı
b) Kişi koruma
c) Konser
d) Sahne gösterisi
e) Para ve değerli eşya nakli
25. Genel kolluk kuvvetleri hangisinde doğru verilmiştir?

a) Polis-Jandarma-Sahil güvenlik
b) Jandarma-Polis-Belediye zabıtası
c) Polis-Orman muhafaza-Jandarma
d) Özel güvenlik-Sahil Güvenlik-Jandarma
e) Belediye zabıtası-Sahil güvenlik-Orman muhafaza
26. "Yaşamını ya da uzvunu kurtarmak için acil müdahaleye ihtiyacı var" durumunu ifade eden triyaj renk kodu hangisidir?

a) Sarı
b) Yeşil
c) Mavi
d) Siyah
e) Kırmızı
27. Topluluğu geriye itmek veya belirli bir bölgeden çıkarmak için hangi toplu düzen kullanılır?

a) Kama düzeni
b) Hat düzeni
c) Çember düzeni
d) Karma düzen
e) Hiçbiri
28. Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-ray cihazında hangi renk ile tespit edilebilir?

a) Mavi
b) Turuncu ve tonları
c) Mor
d) Fosforik yeşil
e) Hiçbiri
29. Aşağıdakilerden hangisi koruma noktasının özelliklerinden değildir?

a) Açık ve kapalı alanların ana girişlerinde kurulur.
b) Önleyici bir tedbirdir.
c) Kişi ve araç noktaları olarak ikiye ayrılabilir.
d) Güvenlik kontrolünün yapıldığı belirli bir yerdir.
e) Güvenlik için değil, danışma için kullanılır.
30. Kameralar tarafından oluşturulan görüntünün aktarılacağı ve izleneceği cihaz hangisidir?

a) Barkot okuyucu
b) Turnike
c) Monitör
d) Flaşör
e) Detektör
31. İki arabalı korumada hangisi yer almaz?

a) Makam aracı
b) Takip aracı
c) Öncü güvenlik aracı
d) Şoförler
e) Koruma elemanları
32. Kameralar, çektiği görüntünün rengine göre kaça ayrılır?

a) 10
b) 8
c) 6
d) 3
e) 2
33. Koruma amirinin dikkatini sadece korunan kişiye yönelttiği koruma düzeni hangisidir?

a) Tek kişiyle koruma düzeni
b) İki kişiyle koruma düzeni
c) Üç kişiyle koruma düzeni
d) Dört kişiyle koruma düzeni
e) Hiçbiri
34. "Solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleleler" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Temel yaşam desteği
b) Acil tedavi
c) Acil müdahale
d) Cerrahi müdahale
e) Tedavi
35. ".......................... ; iki arkadaşın konuşurken koruduğu, kişinin yakınlarının, sevdiklerinin girmesine izin verdiği alandır."

a) Mahrem alan
b) Kişisel alan
c) Sosyal alan
d) Genel alan
e) Tabii alan
36. Saldırı anında tehlikenin nerede olduğunu belirtmek için hangi yöntem kullanılır?

a) Çember yöntemi
b) Gölge yöntemi
c) Pusula yöntemi
d) Güneşten yararlanma yöntemi
e) Saat yöntemi
37. Aşağıdakilerden hangisi bir topluluğun içerisinde olan kişide, "topluluğa mensup olduğu hissiyatından kaynaklanan" yeni psikolojik özelliklerden değildir?

a) İrade zayıflığı
b) Özenti
c) Duygusallık
d) Telkin
e) Hırs
38. Çok yorgun birinin kalabalık bir durakta otobüs beklerken, elindeki çantayı iskemle gibi kullanamaması aşağıdaki problem çözümünde karşılaşılan güçlüklerden hangisine örnek verilebilir?

a) İşleve takılma
b) Zihinsel kurgu
c) Zeka
d) Deneyim
e) Güdülenme
39. Devriyenin başlıca görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Yardım görevleri
b) Önleyici görevleri
c) İstihbari görevleri
d) Adli görevleri
e) Koruyucu görevleri
40. İletişim sürecinin ögelerinden hangisi iletişimi başlatır?

a) Hedef
b) Kaynak
c) Kanal
d) İleti
e) Geri bildirim
41. "Yanıcı maddeyi dağıtarak söndürme yöntemi" aşağıdaki yangınların hangisine kesinlikle uygulanmamalıdır?

a) Kağıt yangınları
b) Odun yangınları
c) A sınıfı yangınlar
d) Akaryakıt yangınları
e) Orman yangınları
42. Bir suçun işlendiği veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirilmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir?

a) Nöbet devir-teslim tutanağı
b) İhbar tutanağı
c) Teslim-tesellüm tutanağı
d) Olay tutanağı
e) Yakalama tutanağı
43. İki personelle yapılan yaya korumasında, iki personel kaç derecelik alanı kontrol edecek şekilde yürüyüş pozisyonu belirler?

a) 90 derece
b) 120 derece
c) 180 derece
d) 270 derece
e) 360 derece
44. Nokta görevlisi, nokta yerinden ortalama ne kadar bir mesafe dahilinde ayrılabilir?

a) 10 adımlık
b) 20 adımlık
c) 30 adımlık
d) 40 adımlık
e) 50 adımlık
45. 5188 Sayılı Yasanın 23.maddesinde özel güvenlik görevlilerinin ceza uygulaması bakımından "kamu görevlisi" sayılacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme hangi yasanın uygulanması bakımından getirilmiştir?

a) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
b) Ceza Muhakemesi Kanunu
c) Türk Ceza Kanunu
d) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
e) 4857 Sayılı İş Kanunu
46. Olay yerinin inceleme ve araştırmasını yapmak, delilleri tespit etmek, toplamak ve ilgili yerlere göndermek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

a) Olay yeri inceleme ekibi
b) İlk ekip
c) Soruşturma ekibi
d) Asayiş ekibi
e) Bölge karakolu
47. Yangın erken algılama ve uyarı sistemlerinden olmayan hangisidir?

a) Optik duman detektörü
b) Metal detektör
c) Sabit sıcaklık detektörü
d) Doğalgaz kaçağı algılama detektörü
e) İyonizasyon duman detektörü
48. Aşağıdakilerden hangisi yavaş yanmaya örnek verilebilir?

a) Parafin ve mumun yanması
b) Demir ve bakırın oksitlenmesi
c) Sigaranın yanması
d) Sobanın yanması
e) Kok kömürü ve odunun yanması
49. Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?

a) Patlayıcı tarama sistemi
b) Duman algılama sistemi
c) Metal algılama sistemi
d) Uyuşturucu madde algılama sistemi
e) Yasak yayın algılama sistemi
50. Uyuşturucu maddeler açısından kuryelik ne demektir?

a) Otomobil ile uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktır.
b) Kargo dağıtım işidir.
c) Uyuşturucu maddenin küçük miktarlarda şahıslar üzerinde taşınmasıdır.
d) Uyuşturucu maddenin tır aracı ile kaçakçılığını yapmaktır.
e) Uyuşturucu maddenin deniz yoluyla kaçakçılığını yapmaktır.
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...