Özel Güvenlik Eğitimi Silah Bilgisi Dersi - Online Test


1. Etkili mesafe nedir?

a) Silahın menzili
b) Merminin delme gücü
c) Fişeğin ilk hızı
d) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
e) Atıcının görüş mesafesi
2. Kalibre nedir?

a) Namlunun uzunluğudur.
b) Namlunun çapıdır.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.
3. Hazne nedir?

a) Boş kovandır.
b) Dolu fişektir.
c) Fişek yatağıdır.
d) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yerdir.
e) Şarjör yuvasıdır.
4. Çap nedir?

a) Karşılıklı iki set arası mesafedir.
b) Yiv ve set sayısıdır.
c) Fişek yatağının çapıdır.
d) Namlu boyudur.
e) Silahın kapasitesidir.
5. Hatve nedir?

a) Silah kapasitesidir.
b) Namlu boyudur.
c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir.
d) Namlu içerisindeki girintilerdir.
e) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur.
6. Rayyür nedir?

a) Çekirdek ağırlığıdır.
b) Kapsül içerisindeki yanıcı maddedir.
c) Silah markasıdır.
d) Namlu içerisindeki genişliktir.
e) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir.
7. Rampa nedir?

a) Namlu üzerindeki çıkıntı ve girintilerdir.
b) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir.
c) Namlu boyudur.
d) Şarjör yayının üzerindeki fişeklerin konduğu parçadır.
e) Şarjör yuvasının diğer adıdır.
8. Rampa nerede bulunur?

a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Fişek yatağı gerisinde
d) Sürgü üzerinde
e) Horozun altında
9. Yiv nedir?

a) Namlunun içerisindeki girintilerdir.
b) Namlunun içerisindeki çıkıntılardır.
c) Namlunun üzerindeki dişlerdir.
d) Namlunun genişliğidir.
e) Namlunun çapıdır.
10. Set nedir?

a) Namlunun içerisindeki girintilerdir.
b) Namlunun içerisindeki çıkıntılardır.
c) Namlu üzerindeki dişlerdir.
d) Fişek yatağının arkasındaki çıkıntılardır.
e) Şarjördeki mermilerin dışarı çıkmasını engelleyen ve şarjör tüpünün iki yanında bulunan çenelerdir.
11. Tabanca namlularında genellikle kaç yiv-set bulunur?

a) 2
b) 4
c) 6
d) 8
e) 10
12. Saçma atan ve içerisinde yiv-set bulunmayan namlular nasıl tanımlanır?

a) Kaval namlular
b) Tüfek namlusu
c) Flüt namlular
d) Tabanca namlusu
e) Saçma namlusu
13. "Mermi" veya "saçma" ismi ile tanımlanan özel nitelikteki cisimleri, uzak mesafelere gönderen silahın ana parçası hangisidir?

a) Namlu
b) Şarjör
c) Tetik
d) Kabza
e) Çerçeve
14. Namlu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a) Dövme namlu
b) Sabit namlu
c) Hareketli namlu
d) Çıplak namlu
e) Çift hareketli namlu
15. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez-arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör
16. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör çıkartma kilidi
e) Şarjör kapak kilidi
17. Aşağıdakilerden hangisi şarjör parçalarından değildir?

a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör yayı
c) Fişek
d) Gerdel
e) Şarjör kapağı
18. Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?

a) Gövde
b) Sürgü
c) Kabza
d) Hazne
e) Nişan tertibatı
19. Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne ad verilir?

a) Gerdel
b) Şarjör kapağı
c) Rampa
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı
20. Şarjörlerin silah üzerinde yerleştirildiği bölgeye "şarjör ............... " denir.

a) Kilidi
b) Kapağı
c) Tüpü
d) Tutucusu
e) Yuvası
21. Şarjörün en büyük parçası olup fişeklerin ve gerdel ile yayının içerisine yerleştirildiği yere ne denir?

a) Şarjör tüpü
b) Şarjör yuvası
c) Hazne
d) Fişek yatağı
e) Hiçbiri
22. Gerdel neyin parçasıdır?

a) Kovan atma tertibatının
b) Nişangâh tertibatının
c) Horoz tertibatının
d) Şarjörün
e) Ateşleme tertibatının
23. Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) Horozu kurmak gerekir.
b) Tetiği çekmek gerekir.
c) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
d) Kovan yerinden çıkmış olabilir.
e) Yeniden denemek gerekir.
24. Fişek bittikten sonra kapak takımı geride kalmıyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Şarjör ağzında problem vardır.
b) Gerdelde problem vardır.
c) Tetik manivelasında problem vardır.
d) Şarjör yayında problem vardır.
e) Sürgü tutucusunda problem vardır.
25. Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?

a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak
26. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?

a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı
27. Tırnak ne işe yarar?

a) Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına
b) Tabancanın monte edilmesine
c) Sürgüyü gövdeye sabitlemeye
d) Kapsülü ateşlemeye
e) Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye
28. Yerine getiren yay nedir?

a) Ateşleme sonrası barut gazı ile geriye giden sürgünün hızla ileri gelmesini ve tabancanın dolduruş yapmasını sağlar.
b) Ateşleme sonucu sürgünün hızla geriye gitmesini sağlayan elastik parçadır.
c) Fişeklerin üzerine dizildiği gerdel kapağını ileri iterek fişeklerin fişek yatağına sürülmesine yardımcı olur.
d) Horozun kurulması ve düşürülmesine yardımcı olan yaydır.
e) Tetiğin hareketini sağlayan parçadır, tetik tekrar yerine getiren yay vasıtası ile kurulur.
29. Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?

a) Namlu
b) İcra yayı
c) Horoz
d) Gez
e) Tetik
30. Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

a) Sürgü
b) Namlu
c) Fişek yatağı
d) Gövde
e) Hazne
31. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı hangisidir?

a) Fişek verme tertibatı
b) Namlu
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Ateşleme tertibatı
32. Tabancalarda ateşleme ilk olarak aşağıdaki parçalardan hangisiyle başlar?

a) Horoz
b) Tetik
c) Emniyet mandalı
d) Yerine getiren yay ve mili
e) Ateşleme iğnesi
33. İğnenin çarpması ile ilk ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Barut
b) Çekirdek
c) Kapsül
d) Kovan
e) Hiçbiri
34. Aşağıdakilerden hangisi kapsülü oluşturan bir parçadır?

a) Hatve
b) Hazne
c) Alev gizleyen
d) Fülminat dümerkür
e) Hepsi
35. Ateşleme anında, ateşleme hangi sırayı takip eder?

a) Horoz-iğne-kapsül-barut
b) İğne-kapsül-horoz-barut
c) Kapsül-horoz-barut-iğne
d) Barut-horoz-kapsül-iğne
e) Horoz-iğne-barut-kapsül
36. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde ilk hız doğru olarak tanımlanmıştır?

a) Çekirdeğin namludan hedefe kadar katettiği mesafedeki hız
b) Çekirdeğin kovan ile namludan çıkışı arasındaki hız
c) Çekirdeğin ilk yüz metrede katettiği hız
d) Fişek çekirdeğinin namluyu terk ettiği andaki hız
e) Hiçbiri
37. İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Tabanca dolduruş yapamaz.
b) Fişek ateşlenemez.
c) Tabanca emniyete alınamaz.
d) Horoz düşmez.
e) Tetik çalışmaz.
38. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ................., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de ..................... denir.

a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu-hazne
c) Fişek yatağı-hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı
39. Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarındandır?

a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi
40. Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi hangisidir?

a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Şarjör emniyeti
41. "Tetik emniyeti"nin anlamı nedir?

a) Emniyet mandalı kapalı iken tetiğe dokunulsa bile düşmemesi anlamına gelir.
b) Emniyet mandalı açık iken tetiğe dokunulduğunda horozun düşmesi anlamına gelir.
c) Tetik emniyeti diye bir emniyet yoktur.
d) Emniyet açık iken tetik çekilmedikçe düşme, çarpma veya horozun kurulu durumdan kurtulup düşmesi ile kendiliğinden ateş almaması durumudur.
e) Hiçbiri
42. Toplu tabancalarda emniyet sistemi hangisidir?

a) Mandal emniyeti
b) Kabza emniyeti
c) Horoz emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Emniyet tertibatı yoktur.
43. Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?

a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP-5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur.
44. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Çıkarıcı
d) Horoz örsü
e) Top kilidi
45. Toplu tabancalarda top yuvalarına, otomatik tabancalarda namluya bitişik olan ve atışa hazır fişeğin bulunduğu yere ne ad verilir?

a) Rayyür
b) Hatve
c) Rampa
d) Fişek yatağı
e) Fişek tutucu
46. Toplu tabancalarda "fişek verme tertibatı" hangisidir?

a) Tetik
b) Top
c) Horoz
d) Şarjör
e) Çerçeve
47. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu-iğne-horoz
e) Şarjör-horoz-namlu
48. Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fişeğe hız verir.
b) Çekirdeğe yön verir.
c) Barutun nemlenmesini önler.
d) Barutun ateşlenmesini sağlar.
e) Fişeğe yön verir.
49. Bir fişek aşağıdakilerden hangisini kapsar?

a) Kapsül
b) Kovan
c) Çekirdek
d) Barut
e) Hepsi
50. Fişek çekirdeğinin namludan hedefe kadar olan seyrine ne ad verilir?

a) Dış balistik
b) İç balistik
c) Mermi yolu
d) Nifuzi balistik
e) Balistik
51. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?

a) Mermi yolu
b) Atış menzili
c) Hatve
d) İlk hız
e) Hiçbiri
52. Hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden değildir?

a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Rüzgar
d) Havanın ısısı
e) Atıcının uzmanlığı
53. Fişeğin kullanılacağı silahın tespit edilen çekirdek hızını sağlayacak ve çekirdeği istenilen uzaklığa atabilmek için gerekli barut gazı basıncını sağlamaya yetecek miktarda barutun bulunmasına ne ad verilir?

a) Silah hakkı
b) Tesir mesafesi hakkı
c) Barut hakkı
d) Çekirdek hakkı
e) Azami hız hakkı
54. "Fişekte" bulunan alev kanalı ne işe yarar?

a) Barut gazının dışarı atılmasına
b) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesine
c) Barut gazının çekirdeğe basınç yaparak ileri fırlatmasına
d) Barutun etkisini azaltmaya
e) Hiçbiri
55. Alev kanalı "silahın" neresinde bulunur?

a) Namlusunda
b) Sürgüsünde
c) Kovan atacağında
d) Fişek yatağında
e) Fişeğinde
56. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?

a) Kriminoloji
b) Kriminalistik
c) Olay yeri inceleme
d) Toksikoloji
e) Balistik
57. Bir fişeğin "Browning" veya "Parabellum" oluşu, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

a) Otomatik veya yarı otomatik tabanca olması ile ilgilidir.
b) Çekirdeğin uç kısmının kütlüğü ve sivriliği ile ilgilidir.
c) Kapsülün bulunduğu yer ile ilgilidir.
d) Otomatik veya toplu tabanca olması ile ilgilidir.
e) Hiçbiri
58. Hangisi atış yaparken dikkat edilecek hususlardan değildir?

a) Tetik üzerine uygulanan baskıdan nişan hattı hiç bir şekilde etkilenmemelidir.
b) Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı bir şekilde artan bir basınç olmalı ve kesintisiz olarak devam etmelidir.
c) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
d) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak için dikkat edilmelidir.
e) Nişan alındıktan sonra ilk 10 saniye içerisinde atışın yapılması gerekir.
59. Atıcının gözünden, gezin üst kenar orta noktasından ve arpacığın silme tepesinden hedefe uzanan hayali çizgiye ne ad verilir?

a) Hedef hattı
b) Nişan hattı
c) Nişan mesafesi
d) Hedef mesafesi
e) Hayali çizgi
60. Atış esnasında "gez-arpacık-hedef" görünümü için doğru ifade hangisinde verilmiştir?

a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef bulanık, arpacık net görülmeli
61. Parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle, artan oranda baskı yapmasına ne denir?

a) Tetik ezme
b) Horoz indirme
c) Ateş etme
d) Nişan alma
e) Şarjör çıkarma
62. Atış esnasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmayabilir?

a) Gez ve arpacık net, hedef puslu görülmelidir.
b) Tetik normal ve düzgün bir hızla artırarak sıkılmalıdır.
c) Ayaklar bitişik olmalı ve öne bakmalıdır.
d) Atış sırasında nefesi de ayarlamak gerekir.
e) Kollar mümkün olduğunca ileriye doğru uzatılmalı ve dirsekten bükülme olmamalıdır.
63. Hedefte vuruşlar merkezin üstünde toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?

a) Atış biraz aşağı alınarak yapılır.
b) Atış biraz yukarı yapılmalıdır.
c) Atış doğrudur, aynı şekilde yapılır.
d) Atış biraz sağa, aşağı nişan alarak yapılır.
e) Hiçbiri
64. Tabanca atışısında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gruplaşma sol yukarıdadır.
b) Gruplaşma sağ yukarıdadır.
c) Gruplaşma sol aşağıdadır.
d) Gruplaşma sağ aşağıdadır.
e) Hedefte gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınıktır.
65. Hedefte vuruşlar dağınık vaziyette ise aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

a) Atış merkeze nişan alınarak yapılmalıdır.
b) Atış hedefin alt kenar orta noktasına yapılmalıdır.
c) Herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur.
d) Atıcı hatası vardır, atıcı tekrar eğitime alınır.
e) Hiçbiri
66. Çift elle tabanca tutuşları için hangisi doğrudur?

a) Sağ ve sol elin konumları ve görevleri ayrı ayrıdır.
b) Sağ ve sol elin konumlarının bir özelliği yoktur.
c) Duruma göre hareket edilir.
d) Sol elin konumu önemlidir.
e) Sağ elin konumu önemlidir.
67. Atış sırasında aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

a) Vücut ile hedef arasında uyuma gerek yoktur.
b) Hedef uyumu yeterlidir.
c) Vücut ile silah arasında uyum aranır.
d) Ortama uyum olmalıdır.
e) Vücut ile hedef arasında uyum sağlanır.
68. Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?

a) Tek elle atış pozisyonu
b) Çift elle atış pozisyonu
c) Baş üzerinden atış pozisyonu
d) Yatarak atış pozisyonu
e) Sütre gerisinden atış pozisyonu
69. Fişek ateş almadığında, silah sökülüp nedeni araştırılmazdan önce, silahın namlusu hedefe doğru olarak atış kurallarına göre en az kaç saniye bekletilmelidir?

a) 5 sn
b) 10 sn
c) 15 sn
d) 20 sn
e) 45 sn
70. Atış sırasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ....... derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır.

a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65
71. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar.
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar.
d) Merminin azami mesafesini artırır.
e) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar.
72. Ateşsiz silahların sınıflandırılması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Kesici-delici-ezici
b) Kesici-yakıcı-bayıltıcı
c) Vurucu-kırıcı-delici
d) Ezici-bayıltıcı-dürtücü
e) Dürtücü-vurucu-ezici
73. Ateşsiz silahların kullanımında en önemli unsur hangisidir?

a) Çelikten olmaları
b) Yarı çelik, yarı ahşap olmaları
c) İnsan gücü ile kullanılmaları
d) Alüminyumdan yapılabilmeleri
e) Yalnız ahşaptan olmaları
74. Aşağıdakilerden hangisi taşınması yasak olan ateşsiz silahlar grubundan değildir?

a) Kama
b) Hançer
c) Muşta
d) Topuz
e) Tabanca
75. Kimyasal silahları, parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik hangisinde verilmiştir?

a) Kesici ve ezici olması
b) Ateşli silah olması
c) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması
d) Yok edici olması
e) Delici olması
76. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

a) Parça tesirli olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması
77. Aşağıdakilerden hangileri ateşli silahların tasniflenmesine girmez?

a) Ağır ateşli
b) Hafif ateşli
c) Uzun namlulu
d) Otomatik
e) Nükleer silahlar
78. Namlu uzunluğu 30 cm ve bütün uzunluğu 50 cm'yi geçmeyen, metal parçaları barut gazı basıncı ile uzak mesafelere atabilen ateşli silahlara ne denir?

a) Tüfek
b) Tabanca
c) Hafif ateşli silah
d) Kısa namlulu silah
e) Uzun namlulu silah
79. Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda "tetik, horoz, ateşleme iğnesi" hangi gruba girer?

a) Ateşleme tertibatı
b) Kovan atma tertibatı
c) Nişan tertibatı
d) Fişek verme tertibatı
e) Emniyet tertibatı
80. Yarı otomatik tabancalarda "fişek yatağı" hangi parça ile bitişiktir?

a) Çerçeve
b) Tetik
c) Şarjör
d) Horoz
e) Namlu
81. Tek hareketli (single-action) tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir.
b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir.
c) Tetiğe bir kez basıldığında horozun hem kurulması hem de düşmesi özelliğidir.
d) Tetiğe basıldığında horozun düşmesi özelliğidir.
e) Hiçbiri
82. Çift hareketli (double-action) tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

a) Tetiğe bir defa basıldığında horozun hem kurulması hem de düşmesi özelliğidir.
b) Tetiğe basıldığında horozun düşmesi özelliğidir.
c) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir.
d) Tabancanın toplu veya otomatik oluşu ile ilgilidir.
e) Hiçbiri
83. Tetiğin bir kez çekilmesi ve basılı tutulmasıyla tüm fişekleri ateşlemesi hangi tür silahlarda yapılabilir?

a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Ağır ateşli silahlarda
d) Orta ateşli silahlarda
e) Tek atışlı silahlar
84. İlk tabanca kim tarafından ve kaç yılında yapılmıştır?

a) Edvardo - 1100 yılında
b) B.Schwartz - 1085 yılında
c) Rossev - 1901 yılında
d) Eisthon - 890 yılında
e) Cold - 1855 yılında
85. Türk Ceza Kanununa göre "silah" aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ateşli silahlar
b) Patlayıcı maddeler
c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
e) Hepsi
86. 6136 Sayılı Kanuna göre, taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve en fazla kaç yıllığına verilir?

a) 20 yaş - 3 yıl
b) 21 yaş - 5 yıl
c) 23 yaş - 5 yıl
d) 21 yaş - 6 yıl
e) 18 yaş - 7 yıl
87. Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı Kanun kapsamına girmez?

a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Oluksuz bıçak
88. Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı kanun kapsamına girer?

a) Bir meslek veya sanatta kullanılan kesici aletler
b) Yivsiz av tüfekleri
c) Sportif amaçlı hava tabancaları
d) Sivri uçlu ve oluklu bıçaklar
e) Hepsi
89. Özel güvenlik görevlisi uygulamalı silah eğitimi kaç saat ve kaç mermi ile yapılmaktadır?

a) 20 saat - 5 mermi
b) 20 saat - 10 mermi
c) 20 saat -15 mermi
d) 20 saat -20 mermi
e) 20 saat - 25 mermi
90. Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?

a) Atıcı silahı inceler, arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı silahı söker.
c) Atıcı silahı, tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.
91. Aşağıdakilerden hangisi silahlı görev sırasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

a) Belirgin bir tehlike yoksa mutlak suretle silahın mermi yatağı boş tutulmalıdır.
b) Beklenen bir tehlike varsa silahın mermi yatağı dolu ve emniyeti kapalı olmalıdır.
c) MP-5 makineli tabanca veya uzun namlulu tüfek cinsinden silah taşınıyorsa silahın namlusu yukarı doğru tutulmalıdır.
d) Silahın emniyet kilidi her durumda açık ve silah ateşe hazır durumda bulundurulmalıdır.
e) Uyarı atışı, yapılan uyarıya uyulmamışsa havaya doğru yapılmalıdır.
92. Çift göz ile nişan almanın faydaları aşağıdaki şıklardan hangisinde tam olarak verilmiştir?

a) Hedef istikametinin sağından veya solundan herhangi bir saldırının fark edilmesine olanak sağlar.
b) Hedef olunması istenmeyen kişilerin atış istikametine girmesi halinde, bunun görülmesine ve gerekli tedbirin alınmasına olanak sağlar.
c) a ve b şıklarının ikisine birden olanak sağlar.
d) Çift göz ile nişan almanın hiç bir faydası yoktur.
e) Çift göz ile nişan almanın önemsenmeyecek kadar az bir faydası vardır.
93. Bir kişi tarafından kullanılan ateşli silahlara (tüfek, tabanca vb.) hangi isim verilir?

a) Ağır ateşli silahlar
b) Komando silahları
c) Toplu silahlar
d) Uzun namlulu silahlar
e) Hafif ateşli silahlar
94. Birden fazla personel tarafından kullanılan (obüs, top, ağır havan, ağır makineli vb.) ateşli silahlara hangi isim verilir?

a) Piyade silahları
b) Harp silahları
c) Ağır ateşli silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Uzun namlulu silahlar
95. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt

a) I-II-II-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV
96. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır.
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur.
d) Önce şarjör takılır.
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.
97. Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?

a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir.
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır. Gerekli görülen parçaları değiştirilir.
c) Her zaman yapılan bakımdır.
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır.
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir.
98. Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde kullanılan yağ çeşitlerinden değildir?

a) Koruma yağı
b) Gres yağı
c) Makine yağı
d) Temizleme yağı
e) Motor yağı
99. Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?

a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri
100. Hangisi silah bakım türlerindendir?

a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...