Dilekçe Örneği (Yenileme/Ankara)

06 Mayıs 2010 tarihinde yayinlandi

Bu linkteki dilekçeyi aşağıdaki örneği göre doldurmanız gerekir.

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü
(Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne)

 

5188 Sayılı Kanun Kapsamında … (İlk kimliğin alındığı il yazılacak ) …. Valiliğinden almış olduğum ……/…../……  geçerlilik tarihli………….. numaralı özel güvenlik kimlik kartı ile çalışmakta iken;

5188 Sayılı Kanun gereği … (Eğitim kurumunun adı yazılacak) ….  Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda … 60 (silahsızlar 50) yazacak … saat SİLAHLI / SİLAHSIZ olarak YENİLEME eğitimi gördüm. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartının yenilenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını ;

Arz ederim. …../…../ ………

                                                                                                                            Adı ve Soyadı
İmza

ADRES VE TELEFON NO :

TEL                                                :

EKİ                                                 :

1. Doldurulmuş ve imzalanmış yeni kimlik kartı (Tarih bölümleri boş olacak- sadece Ankara’dan başvuranlar için)
2. Eski özel güvenlik kimlik kartının fotokopisi
3. Dilekçe (tarih ve imzalı) (Bu sayfanın başında verilen)
4. Arşiv araştırma formu (imzalı ve fotoğraflı 2 Adet, TC kimlik numarası yazılmış)
5. TC kimlik numarasını gösterir herhangi bir resmi belge
6. Sertifika aslı (kendiniz için mutlaka fotokopi alınız)
7. Vesikalık fotoğraf (2 adet)

   

Adli sicil belgesi  istenmiyor.  Ancak adli sicil kaydı olanların mahkeme kararını, başvuru evrakına eklemesi gerekir.

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 78932 kişi tarafından okundu.

  1. Henüz yorum yok.
  1. Henüz geri izleme yok.