Arşiv

‘güvenlik soruları’ ile etiketlenmiş yazılar

22. Özel Güvenlik Sınav Soruları Cevapları

21 Haziran 2009

22. SINAV

1-) Uyuşturucu maddenin tanımında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Vücut gelişmesini engeller
b) Akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar
c) Alışkanlık ve bağımlılık yapar
d) Kişinin sinir sistemi üzerinde etki eder
e) Fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirir

2-) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

3-) İyi bir dinleyici olmak için aşağıdakilerden hangisinden kaçınmamız gerekmektedir?
a) Konuşanı rahatlatın
b) Zaman tanıyın
c) Soru sorun
d) Söylenenlere ilgi gösterin
e) Yargılayın

4-) Isı, oksijen ve yanıcı maddenin birleşmesiyle oluşankimyasal reaksiyona ne denir?
a) Yanma
b) Yangın
c) Duman
d) Isı
e) Alev

5-) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?
a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Yaraya kül basmak

6-) “Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurmaları ve özel güvenlik hizmeti verme ve almalarında mütekabiliyet esası aranır.” Hükmünde geçen mütekabiliyet sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Karşılıklılık ilkesini
b) Genel hükümleri
c) Paris Şartını
d) Örf ve adetleri
e) Kopenhag kriterlerini

7-) Belirli dozda alındığı zaman; kulanıcının merkezi sinir sistemi üzerine psikolojik ve fiziksel etki ederek, akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, alışkanlık ve bağımlılık yapabilen, doğal, yarı sentetik veya sentetik maddeye ne denir?
a) İyileştirici madde
b) Uyuşturucu madde
c) Ağrı kesici
d) Uçucu madde
e) Yapıcı madde

8-) Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü isteğe………. denir?
a) Empati
b) Motivasyon
c) Rekabet
d) Terfi
e) İletişim

9-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?
a) Suç işlenmesini önlemek
b) Şüphelileri yakalamak
c) İhtiyacı olanlara yardım etmek
d) Genel emniyete sağlamak
e) Hepsi

10-) Patlayıcı maddenin istenilen zaman, şekil ve yerde patlamasını sağlamak amacıyla, bir kısım unsurların birleştirilmesiyle hazırlanan düzenek ve kurgu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Patlayıcı madde
b) Bomba
c) Kapsül
d) Ateşli silah
e) Fünye

11-) Korunan kişinin gideceği mevki ve güzergâh üzerinde önemli kişiye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma nedir?
a) Yakın koruma ekibinin amacı
b) Temel koruma prensipleri
c) Öncü istihbarat çalışması
d) Kişisel fiziki koruma
e) Hiçbiri

12-) Şoktaki yaralıya hangisi yapılmaz?
a) Kanama durdurulur
b) Hava yolunun açık olup olmadığı kontrol edilir
c) İmkân varsa oksijen verilir
d) Ayaklar aşağıda tutulur
e) Ağızdan herhangi bir şey verilmez

13-) Copla etkisiz hale getirilmek istenilen kişinin nerelerine vuruş yapılır?
a) Yüzüne
b) Kafasına
c) Kasık bölgesine
d) Bel bölgesine
e) Bacak ve kollarına

14-) Tanık, mağdur, müşteki ve sanık ifadeleri hangi delil çeşitleri içerisinde sayılır?
a) Belge deliller
b) Vesika deliller
c) Beyan deliller
d) Maddi deliller
e) İpuçları

15-) İşletmelerin stratejik niyetini gerçekleştirmek amacıyla kendilerini motive ederek, bilginin performansa dönüşümünü sağlayarak ortak iş başarıları elde etmek üzere oluşturulan faaliyet birimine ne denir?
a) Çalışma grubu
b) Paylaşım grubu
c) Takım çalışması
d) Yönetim ekibi
e) Hiçbiri

16-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisiolmak isteyen bir kimsede aranan şartlardan biri değildir?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
c) 18 yaşını doldurmuş olmak
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak

17-) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personellerinden değildir?
a) Koruma amiri
b) VİP ve koruma aracı sürücüleri
c) Özel kalem müdürü
d) Ekip amiri
e) Ekip memuru

18-) Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?
a) Emanete alma
b) El koyma
c) Muhafaza altına alma
d) Koruma altına alma
e) Müsadere

19-) Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
a) 12.00
b) 09.00
c) 06.00
d) 03.00
e) 08.00

20-) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?
a) Belirli bir emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır
b) Her zaman aynı oranda atılmalıdır
c) Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yolları açık bırakılmalıdır
d) Rüzgârın yönü hesap edilmelidir
e) Hepsi

21-) Aşağıdakilerden özel güvenlikhangisi yanlış dinleme biçimlerinden birisi değildir?
a) Görünüşte dinleme
b) Saplantılı dinleme
c) Seçerek dinleme
d) Savunucu dinleme
e) Kritik dinleme

22-)“Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisinegirmektedir?
a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar

23-) Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?
a) Sağında
b) Solunda
c) Önünde
d) Arkasında
e) Silahı kullandığı eliyle ilgili olarak arka sağ veya solunda

24-) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Kusturulur
b) Yoğurt yedirilir
c) Tuzlu su içirilir
d) Açık havaya çıkarılır
e) Limonlu su içirilir

25-) İnsanların ve hayvanların  gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?
a) Davranış
b) Uyarılma
c) Organizma
d) Tepki
e) Güdü

26-) Makam aracı durduğunda önemli kişinin kapısını aşağıdakilerden hangisi açar?
a) Ekip amiri
b) Öncü eleman
c) Koruma amiri
d) Araç sürücüsü
e) Özel kalem müdürü

27-) Aşağıdaki görevlerden hangisi özel güvenlik personeli için söylenemez?
a) İlk ekip olabilirler
b) Tanıkların ifadelerini alır
c) Olay yerinde failleri yakalar, muhafaza eder
d) Genel kolluk olay yerine geldiğinde bilgi verir
e) Olay yerine görevliler haricinde girişe izin vermez

28-) Bir grubu ikiye bölüp dağıtmak amacıyla kullanılan düzen hangisidir?
a) Kama düzeni
b)Hat düzeni
c)Çember düzeni
d)Çapraz düzen
e) Hiçbiri

29-) Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik güzergâh boyugörevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya naklinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

30-) Tekli korumaya oranla biraz daha güvenli olan ikili korumada paylaşılan sorumluluk alanı kaç derecedir?
a) 90
b) 180
c) 360
d)120
e) 72

31-) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
a) Şahısların elleri yıkatılmaz
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbiseyeri korunmalıdır
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir
e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır

32-) Kişinin maddeye karşı kontrolünü kaybetmeye başlaması, maddeye karşı neyi gösterir?
a) Madde yoksunluğu
b) Kötüye kullanımı
c) Maddeyi bulamama arzusu
d) Maddeye karşı bağımlılığı
e) Hiçbiri

33-) CCTV’ de dört tane kameradan gelen görüntüyü bir ekranda ekranı bölerek görmemizi sağlayan parçaya ne ad verilir?
a) Monitör
b) Switcher
c) Quad
d) Terminal
e) Kamera

34-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayları başlatma usulleri arasında sayılamaz?
a) Konuşma yapmak
b) Evlerden toplamak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı artırmak
e) Yaygın propaganda

35-) ÖGG önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma

36-) özel güvenlik görevlisinin suçüstü yakaladığı kişilerle ilgili yapacağı işlem aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
a) Yakalanan kişiyi derhal savcılığa teslim eder
b) Yakalanan kişinin adli sicil bilgilerini tespit eder
c) Yakalanan kişiyi 24 saat gözetim altına alır
d) Yakalanan kişiyi kolluğa teslim eder
e) Yakalanan kişiyi hâkime çıkarır

37-) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığınınbulunması
c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşısuç işlenmesi
d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi
e) Hepsi

38-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneyegötürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi

39-) Manyetik ortam oluşturarak kişilerin üzerindekimetal cisimlerin varlıklarını tespit etmeye yarayancihazlara ne ad verilir?
a) Metal detektörler
b) Hareket detektörleri
c) Mikro dalga hareket detektörleri
d) Kızıl ötesi (PIR) hareket detektörü
e) X- Ray cihazı

40-) 5188 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin d) fıkrasına göre ÖGG’nin: “Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama” yetkisi bulunmaktadır. ÖGG’nin bu yetkisi ne türden bir görevi ifade eder?
a) Güvenlik önlemi
b) Adli görevi
c) İdari görevi
d) Siyasi görevi
e) Hiçbiri

41-) Statlarda ve spor müsabakalarında suç unsuru olmaksızın yapılan aramaya ne denir?
a) Adli arama
b) Zapt etme
c) Güvenlik noktası oluşturma
d) Önleme araması
e) El koyma

42-) Yanıcı maddeyi dağıtarak söndürme hangi madde yangınlarında kullanılır?
a) Benzin
b) Mazot
c) Ahşap
d) LPG
e) Fuel-Oil

43-) Aşağıdakilerden hangisi ÖGG yetkilerinden biridir?
a) Güvenliğini sağladığı alanlara girenleri detektörle arama
b)Görev alanlarında haklarında yakalama kararı bulunanları yakalama
c) Buluntu eşyayı emanete alma
d) Olay yerinde delilleri koruma
e) Hepsi

44-) özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz?
a) Yakalanan kişiyi koruma altına alır
b) Elde edilen suç delillerini muhafaza eder
c) Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa haberverir
d) Yakalanan kişinin ifadesini alır
e) Olayın tanığı varsa olay mahallinde kalmasını sağlar

45-) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?
a) Sivil Savunma Müdürlüğü
b) Bayındırlık Müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet Müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı

46-) Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı göz dikkate alınarak, güvenlik hizmetinde bulunacak personelin asgari sayısını belirlemeye kim yetkilidir?
a) 
özel güvenlik Komisyonu
b) İçişleri Bakanlığı
c) Vali
d) Emniyet
e) Jandarma

47-) Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?
a) Saldırgan gruplar
b) Yöneten gruplar
c) Anlamlı gruplar
d) Belli bir hedefi ve amacı olan gruplar
e) Paniğe kapılmış olan gruplar

48-) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanım şekillerindendir?
a) Koklayarak
b) Sigaraya sararak
c) Ağızdan alarak
d) Damara enjekte ederek
e) Hepsi

49-) Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılmasıgüç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanılır. “FENNİ” isminin doğru telaffuzuaşağıdakilerin hangisidir?
a) Fatsa, Edirne Niğde, Niğde, İstanbul
b) Fatsa, Edirne Niğde, İstanbul, Niğde
c) Fatsa, İstanbul, Niğde, Niğde, Edirne
d) İstanbul, Edirne, Niğde, Niğde, Fatsa
e) Fatsa, İstanbul, Niğde, Edirne, Niğde

50-) Özel güvenlik şirketlerinin faaliyette bulunmasına izin vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
b) İçişleri Bakanlığı
c) Vali
d) Ö
zel güvenlik komisyonu
e) Genelkurmay Başkanlığı

51-) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?
a) Radyo
b) Gazete
c) Mektup
d) Televizyon
e) Dergi

52-) Kaza ortamında ilk yapılması gereken nedir?
a) Hemen yaralılara müdahale etmek
b)Yaralıları sakinleştirmek
c) Kaza ortamının güvenliğini sağlamak

d) Çevreden yardım istemek
e) Yaralıları taşımak

53-) Bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak,onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ne denir?
a) İletişim
b) Motivasyon
c) Sempati
d) Dinleme
e) Empati

54-) Aşağıdaki yerlerden hangisi ÖGG’nin görev alanı değildir?
a) İşlenmiş bir suçun sanığının takibi esnasında gidilenyer
b) ÖGG’nin korumakla sorumlu olduğu alan
c) ÖGG’nin görev yeri ile evi arasındaki güzergah
d) Nakil görevi yapan ÖGG’nin görev yeri ile naklinyapılacağı yer arası güzergah
e) Konser vb. yerlerde görev yapılan durumlarda konser alanı

55-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullanamayacağı yetkilerdendir?
a) Gözaltına almak
b) Suç işleyen kişiyi yakalamak
c) Delilleri muhafaza etmek
d) Kimlik sormak
e) Tabii afetlerde yardım istenmesi halinde işyeri ve konutlara girme

56-) Gişe önünde bilet almak için bekleyen kalabalık hangi tür kalabalıktır?
a) Rastgele kalabalık
b) Çarşı kalabalıkları
c) Seyirci kalabalıklar
d) İnanca dayalı kalabalık
e) Hiçbiri

57-) 5188 Sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmayükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri

58-) Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur
b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür
c) Hasta / yaralı yarı yüzükoyun pozisyonda yatırılır
d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir
e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür

59-) Aşağıdakilerden hangisi VİP’nin güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz şekilde giyinmiş olan kişiler
b)Yol çalışmaları
c) Silinmiş veya değiştirilmiş plakalar
d) Arıza yapmış araçlar
e) Hepsi

60-) Aşağıdakilerden hangisi 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgilerden değildir?
a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız
b) Yaralıların kimlik bilgileri
c) Adresin bilinen noktalardan tarifi
d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
e) Olay ve yaralı sayısı

61-) Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) Anayasa- Kanun -Tüzük -Yönetmelik
b) Anayasa- Tüzük -Kanun -Yönetmelik
c) Kanun -Anayasa -Tüzük -Yönetmelik
d) Yönetmelik- Tüzük -Kanun -Anayasa
e) Tüzük -Anayasa -Kanun -Yönetmelik

62-) Hasta / yaralının ilk değerlendirmesinde, ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
a) Bilinç durumu
b) Solunum
c) Solunum yolu açıklığı
d) Dolaşım
e) Yaraları

63-) Özel güvenlik aşağıdakilerden hangisinde silahsız görev yapar?
a) Eğitim ve öğretim kurumlarında
b) Sağlık tesislerinde
c) İçkili yerlerde
d) Spor müsabakalarında
e)Hepsi

64-) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) Alıkoyma
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Görevi kötüye kullanma
d) Görevi ihmal
e) Amirin emrine muhalefet

65-) Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?
a) Adli zaptetme
b) El koyma
c) Mülkiyet hakkını ihlal
d) Önleme yakalaması
e) Hepsi

66-) Aşağıdakilerin hangisi atardamar kanamasının özelliklerindendir?
a) Yavaş ve koyu kırmızı renkte akar
b) Yavaş ve açık kırmızı renkte akar
c) Fışkırır tarzda ve açık kırmızı renkte akar
d) Fışkırır tarzda ve koyu kırmızı renkte akar
e) Kendiliğinden durur

67-) Saklı olan bir kişinin veya gizlenmiş olan bir eşyanın ele geçirilmesi maksadıyla yapılan işleme ne denir?
a) Yakalama
b) Arama
c) Durdurma
d) Zor kullanma
e) Zaptetme

68-) Aşağıdakilerden hangisi bombanın temel unsurlarından değildir?
a) Patlayıcı madde
b) Başlatıcılar
c) Kamufle malzemeleri
d) Anahtar sistemi
e) Hiçbiri

69-)“Değişmez-değiştirilemez, benzemez-benzetilemez,tasnif edilebilir” özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Biyolojik deliller
b) DNA
c) Suçta kullanılan aletler
d) Parmak izi
e) İz deliller

70-) İlk ekip olay yerine ulaştığında aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
a) Basına bilgi verir
b) Güvenlik ve sağlık tedbirlerini alır
c) Olayın faillerini yakalar
d) Sanık ve tanıkları belirler
e) Olay yerini koruma altına alır

71-) Ülkemizde haşhaşın ekim izinleri,  işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Jandarma Genel Komutanlığı
c) Milli Güvenlik Kurulu
d) Toprak Mahsulleri Ofisi
e) Hepsi

72-) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınmasında sakınca bulunmayan hastalar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kanama geçirenler
b) Kol kemiği kırılanlar
c) Solunum zorluğu çekenler
d) Şoka girmekte olanlar
e) Ağır yanığı olan hastalar

73-) Memleketin genel emniyet ve asayiş işlerinden hangi bakanlık sorumludur?
a) Dışişleri Bakanlığı
b) Adalet Bakanlığı
c) Milli Savunma Bakanlığı
d) Maliye Bakanlığı
e) İçişleri Bakanlığı

74-) özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini aşağıdaki hangi yasadan alır?
a) 657 Sayılı kanun
b) 5188 Sayılı kanun
c) 5275 Sayılı kanun
d) Türk Medeni Kanunu
e) Hiçbiri

75-) Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması yapabilir?
a) Kapalı alanlarda
b) Meskenlerde ve müştemilatlarda
c) Konser ve spor müsabakalarında
d) İş yerlerinde
e) Hiçbiri

76-) Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz iris vb) kullanılarak giriş-çıkış yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kartlı cihazlar
b) Kapalı devre kimlik belirleme
c) Görsel kimlik belirme
d) Biyometrik cihazlar
e) Detektörler

77-) Aşağıdakilerden hangisi X-ray cihazları kullanımındakullanıcının radyasyona karşı güvenliğinin sağlanması, radyasyona maruz kaldığı miktarı ölçmek için kullanılan cihazdır?
a) AVO metre
b) Dozimetre
c) Manyetik kontak
d) Ultrasonik detektör
e) Barometre

78-) Hararet ve/veya sok tesiriyle bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak çok hacimde gaz, yüksek derecede ısı meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz halindeki tüm kimyasal bileşim ve karışımlara ……………. denir
a) Ateşleme sistemi
b) Tuzaklama
c) Patlayıcı madde
d) Başlatıcı
e) Bomba

79-) ”Olay yerini ve delilleri koruma” ifadesi ÖGG’nin hangi tür görevine girer?
a) Adli görev
b) Önleyici görev
c) Yardım görevi
d) İdari görev
e) Koruyucu görev

80-) “Renkli “ X-RAY cihazlarında atom yoğunluğu fazla olan metal maddeler hangi renkte gözükürler?
a) Yeşil
b) Gri
c) Siyah
d) Koyu mavi
e) Kırmızı

81-) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?
a)Tehlikeyi bertaraf etmek
b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak
d)Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak
e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak

82-) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Koruma organizasyonunda boşluk bırakılmamalıdır
b) 360 derecelik bir koruma sağlanmalıdır
c) Ekip ruhu önemlidir, başarısızlık ya da başarı ekibindir, kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır
d) Kalabalık ve güvenliksiz bölgelerde koruma şekli daraltılmalıdır
e) Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir

83-) Aşağıdakilerden hangisi organik bir malzeme değildir?
a) Bakır kablo
b) Şeker
c) C4 patlayıcı
d) Afyon sakızı
e) Ekmek

84-) Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
a) Duvar ve beton engeller
b) Tel örgüler
c) Bariyerler
d) Metal detektörler
e) Taşıt kapanları

85-) Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
a) Eşkâl
b) Tanımlama
c) Kimlik
d) Fiziki özellik
e) Farklılık

86-) Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra ÖGG tarafından yapılmaz?
a) Olay yerini muhafaza etme
b) Şüpheliyi yakalama
c) Suç aletlerine el koyma
d) Genel kolluğa yardımcı olma
e) Teknik takip yapma

87-) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Gözlerini açmada zorlanma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Aşırı göz kırpma
e) Hepsi

88-) Tutanağın adli soruşturma safhasında hazırlık soruşturması bakımından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?
a) 3
b) 4
c) 2
d) 5
e) 1

89-) Toplumsal olayda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?
a) Destekleyiciler
b) Provokatörler
c) Atılganlar
d) Seyirciler
e) Tesir altında kalanlar

90-) Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun……….. dir
a) Profesyonelliğidir
b) Cesaretidir
c) Gösterişidir
d) Tecrübesidir
e) İnisiyatif kullanmasıdır

 91-) Aşağıdakilerden hangisi kırık belirtisidir?
a) Hareketle artan ağrı
b) Hareket kaybı
c) Şişlik
d) Şekil bozukluğu
e) Hepsi

92-) “Teknolojik güvenlik cihazları, güvenliği sağlamak için kullanılan ……….. cihazlardır.”
a) Ana
b) Pahalı
c) Yardımcı
d) Ekonomik
e) Psikolojik

93-) Olay yerinde sorumlulukları bulunan görevlilerin genel sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vali
b) Cumhuriyet savcısı
c) Soruşturma sorumlusu
d) Emniyet müdürü
e) Birim amiri

94-) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi

95-) Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerine girmez?
a) Kişi-içi iletişim
b) Toplumsal iletişim
c) Kişilerarası iletişim
d) Örgüt-içi iletişim
e) Kitle iletişimi

96-) Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır?
a) Eğitim kurumları
b) Cezaevleri
c) Görev yeri ve güzergâhı
d) Mahkemeler
e) Hepsi

97-) Aşağıdakilerden hangisi insanların grup içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Yaşamsallık
d) Özenti
e) Telkin

98-) Günlük yaşamda karşılaşılan olaylar sonucu hissedilen sıkıntı ya da zorlanma durumuna ne denir?
a) Stres
b) İletişim
c) Kızgınlık
d) Nefes darlığı
e) Eleştiri

99-) İş yaşamında iletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?
a) Yetişkin/yetişkin
b) Ebeveyn/çocuk
c) Ebeveyn/ebeveyn
d) Yetişkin/çocuk
e) Ebeveyn/yetişkin

100-) Kolluk kuvvetlerinin idari görevleri içinde kamu düzenine veya kişinin vücut bütünlüğüne yönelik var olan bir tehdidin giderilmesi amacı ile yapılan özgürlük kısıtlamasına ne denir?
a) Durdurma
b) Adli yakalama
c) Arama
d) Önleme yakalaması
e) Zor kullanma


SİLAH SORULARI

1-) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak

2-) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Kapsül
b) Ateşleme pimi
c) Barut
d) Kovan
e) Çekirdek

3-) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör iğnesi
e) Şarjör kapak kilidi

4-) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almaması nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırk olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir

 5-) Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?
a) Ağır ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Hafif ateşli silahlar

6-) Horozun hareketini fişek kapsülüne intikal ettiren ve patlamayı gerçekleştiren parçaya ………. denir?
a) Horoz
b) İğne yayı
c) İğne
d) Horoz yayı
e) Horoz mesnedi

7-) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyete alınamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz

8-) Aşağıdakilerden hangisi toplu tabancalarda bulunmaz?
a) Namlu
b) Kabza
c) Horoz
d) Şarjör
e) Yiv ve set

9-) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesici ve ezici olması
b) Ateşli silah olması
c) Yakıcı zehirleyici, bayıltıcı olması
d) Yok edici olması
e) Delici olması

10-) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün en büyük parçası olup, fişeklerin içersine yerleştirildiği kısımdır?
a) Hazne
b) Sürgü
c) Hatve
d) Şarjör tüpü
e) Şarjör kapak takımı

11-) Namlunun en ileri bölümünde, namlu ağzına yakınsürgü veya namlu üzerinde bulunan ve nişan alırken gezle beraber göz ile hedef arasında aynı çizgiyi üzerinegetirirken küçük çıkıntıya….. denir.
a) Yiv
b) Set
c) Gez
d) Arpacık
e) Hatve

12-) Hangisi tam fişeği ifade eder?
a) Kovan-Kapsül-Çekirdek
b) Çekirdek-Barut-Kovan-Kapsül
c) Saçma- Kovan dip tablası-Kovan
d) Çekirdek-Barut-Kovan
e) Hiçbiri

13-) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b) Namlu
c) Gövde
d) Fişek yatağı
e) Hazne

14-) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Fişek yatağı gerisinde
d) Sürgü üzerinde
e) Horozun altında

15-) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve

16-) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı

17-) Aşağıdakilerden hangisi otomatik tabancalarda fişek yatağından fişek ya da boş kovanı çıkartmaya yarayan parçaya verilen addır?
a) Ateşleme tertibatı
b) Mandal
c) Tırnak
d) Tetik
e) Hepsi

18-) Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?
a) Tırnak izi
b) Yiv set izi
c) Kovan atacağı izi
d) İğne izi
e) Fişek yatağı izi

19-) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Gerdel
b) Şarjör kapağı
c) Rampa
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı

20-) Şarjörlerin silah üzerinde yerleştirildiği bölgeye “Şarjör ……”  denir.
a) Kilidi
b) Kapağı
c) Tüpü
d) Tutucusu
e) Yuvası

21-) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür

22-) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

23-) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur?
a) Boş
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette

24-) Hazne nedir?
a) Boş kovandır
b) Dolu fişektir
c) Atış sırası bekleyen fişeklerin beklediği yerdir
d) Fişek yatağıdır
e) Şarjör yuvasıdır

25-) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Hiçbiri

Bu yazı bugün : 4, toplamda : 22904 kişi tarafından okundu.

21. Özel Güvenlik Sınav Soruları Cevapları

25 Nisan 2009

21. SINAV 

1-) Güvenlik kameralarında zoom yapılması ne anlama gelir?
a) Görüntü açısının değiştirilmesi
b) Görüntünün netlik ayarının yapılması
c) Görüntünün yakınlaştırılması / büyütülmesi
d) Görüntünün 90 derece döndürülmesi
e) Hepsi
  

2-) Aşağıdaki şahıslardan hangisi kontrol noktası görevlisi için özellikli şahıs sayılmaz?
a) Kaymakam
b) Hakim
c) Savcı
d) Gazeteci
e) Vali 
  

 3-) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın ABC ‘sinde yer almaz?
a) Havayolu açıklığının değerlendirilmesi
b) Suni solunum
c) Dolaşımın değerlendirilmesi
d) Solunum değerlendirilmesi (Bak-dinle-hisset)
e) Hiçbiri
  

4-) Aşağıdakilerden hangisi copun tanımına uymaz?
a) Saldırı silahıdır
b) Savunma silahıdır
c) Püskürtme silahıdır
d) Dağıtma silahıdır
e) Hiçbiri
  

5-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerkenuyulması gereken kurallardan değildir?
a) Mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır
b) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır
c) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir
d) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir
e) Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır
  

6-) Bir tesisin bir kısmı veya tümünde yaya veya araçlı olarak yapılan gözetim, denetim ve kontrol faaliyetine ne denir?
a) Nokta görevi
b) Devriye
c) Güvenlik kontrolü
d) Denetim
e) Hiçbiri
  

7-) Aşağıdakilerden hangileri zor kullanmanın unsurlarıdır?
I      Sebepsiz olma
II    Dengeli olma
III  Zorunlu olma
IV   Yasaya uygun olma
V      Kuvvetli olma
a) Yalnız IV
b) I-II-III
c) II-III-IV
d) III-IV-V
e) Hepsi
  

8-) Telsiz konuşmasında dikkat edilmesi gereken temel kurallardan yanlış olanı seçiniz.
a) Mesajlar, mümkün olduğu kadar kısa, açık, anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır
b) Anlaşılması zor isimler, alfabeye göre kolay anlaşılacak şekilde kelimeler ile kodlanır
c) Telsizin sesi fazla açılmamalı, kendi duyabileceği ses ayarında olmalıdır
d) Görev esnasında telsiz sürekli açık bulundurulmaz, ihtiyaç olduğunda açılır
e) Konuşmalarda çağrı, karşı tarafın kod numarası belirtilerek yapılır, isim, rütbe kullanılmaz
  

9-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
a) Devam eden olaya müdahale etmek
b) Sanık ve tanıkları belirlemek
c) Olay yerini şeritle çevirmek
d) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
e) Tanık ve sanıkları bir arada tutmak
  

 10-) Aşağıdakilerden hangisi hedef seçilen alıcısını öldürmek veya yaralamak amacı ile hazırlanmış bubi tuzaklı bombadır?
a) El bombası
b) Boru bombası
c) Gaz bombası
d) Kitap bomba
e) Alıcılı bomba
 
11-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?
a) İl emniyet müdürlüğü yetkilisi
b) İl jandarma komutanlığı yetkilisi
c) İçişleri Bakanlığı yetkilisi
d) Sanayi odası başkanlığı yetkilisi
e) Ticaret odası başkanlığı yetkilisi
  

12-) Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
a) Anlayışlı olmak
b) Korkular
c) Ön kabuller
d) İsim takmak
e) Duyarsızlık
  

13-) Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
a) Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesi gerekir
b) Yanıcı maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
c) Oksijen ve ısının bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
d) Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekir
e) Hiçbiri
  

14-) İstenilen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevirerek monitöre aktaran CCTV sistemindeki cihaz hangisidir?
a) Video kayıt cihazı
b) Multiplexer
c) Quad
d) Monitör
e) Kamera
  

15-) Enformasyon nedir?
a) Tek yönlü bilgi iletimi
b) İletişim türü
c) Kararsızlık
d) İletişimin temel becerisi
e) Sözlü İletişim
  

16-) Ülkenin genel asayiş ve güvenliğinden hangi makam sorumludur?
a) Başbakanlık
b) İçişleri Bakanlığı
c) Milli Eğitim Bakanlığı
d) Milli Savunma Bakanlığı
e) Maliye Bakanlığı
  

17-) Kanamanın ciddiyetini belirleyen faktör hangisidir?
a) Kanamanın hızı
b) Kanamanın olduğu bölge
c) Kanamanın miktarı
d) Kişinin fiziksel durumu ve yaşı
e) Hepsi
  

18-) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ……….. denir.
a) Kalabalık
b) Parti
c) Grup
d) Topluluk
e) Camia
  

19-) Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
a) 12
b) 9
c) 6
d) 3
e) 8
  

20-) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I-     Tutuklama
II-   Kimlik  tespiti
III- Konut araması
IV-  Yakalama
V-    Üst ve eşya araması
VI-  Kimlik sorma
a) I, III, V, VI
b) IV, V, VI
c) II, IV, VI
d) I, II, III
e) I, II, VI
 
21-) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Hareketlerindeki tutarsızlık
e) Hepsi
  

22-) ………….………….; şahısların üst aramalarında kesin bilgi almak amacıyla üretilmiş ve radyolojik ışın türü tarama yapan bir cihazdır.
a) Body Scanner
b) EDS
c) Tomografik sistem
d) Narkotik tanıma sistemi
e) Patlayıcı tanıma sistemi
  

23-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görev yaparken dikkat edeceği hususlardan değildir?
a) Devriye görevleri üniformalı yapılır
b) Devriye görevleri en az iki kişiden oluşur
c) Devriye hizmeti belirli bir güzergâhta, çabuk adımlarla yapılır
d) Devriye giren çıkan kişileri gözlemler, şüpheli durumlara müdahale eder
e) Yürüyüşlerde ani dönüşler yapılarak, gözetlenip gözetlenmediğini kontrol eder
  

24-) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Kusturulur
b) Yoğurt yedirilir
c) Yürütülür
d) Açık havaya çıkarılır
e) Limonlu su içirilir
  

25-) Makam ve takip arabası (veya konvoy) ziyaret edilecek yere yakınlaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren hangisidir?
a) Koruma amiri
b) Öncü koruma
c) Protokol ekibi
d) Sürücüler
e) Ekip amiri
  

26-) Aşağıdakilerden hangisi topluluk içinde bulunan kişi tiplerinden değildir?
a) Provokatörler
b) Atılganlar
c) Konuşmacılar
d) Seyirciler
e) İhtiyatlılar
  

27-) İnsanların bilgi-sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları sürece ne ad verilir?
a) İletişim

b) Kaynak
c) Sözsüz iletişim
d) Sözlü iletişim
e) Kodlama
  

28-) Birden fazla kişinin yaralandığı kazalarda, ambulansla taşınmada ilk öncelik aşağıdaki yaralıların hangisidir?
a) Yürüyebilenler
b) Bağıranlar
c) Yaşam belirtisi olmayanlar
d) Solunum güçlüğü olanlar
e) Kırık ve çıkık yarası bulunanlar
 
29-) Arama en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
a) Kişinin dokunulmazlığı
b) Özel hayatın gizliliği
c) Hak arama hürriyeti
d) Konut hakkı
e) Kişi hürriyeti ve güvenliği
  

30-) Aşağıdakilerden hangisi bina ve tesislerde tanıtma kartlarının kullanım amaçlarındandır?
a) Çalışma alanları ile arındırılmış alanlara girişlerin kontrol altına alınabilmesi
b) Alanlara giriş-çıkışların yetkilendirilmesi
c) Binada bulunan kişilerin tespit edilebilmesi
d) Ziyaretçilerin alan içinde güvenli dolaşımının sağlanması
e) Hepsi
  

 31-) Kuruluş sınırları içerisinde görev sırasında ele geçen ve sahibi bilinmeyen herhangi bir eşyanın (çanta, cüzdan, cep telefonu vb)  tespiti için tanzim edilen tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Değer tespit tutanağı
b) Buluntu eşya tutanağı
c) İfade tutanağı
d) Müracaat tutanağı
e) Teslim tutanağı 
  

32-) Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunu oluşturan sistemlerden değildir?
a) Hareket sistemi
b) Dolaşım sistemi
c) Konuşma sistemi
d) Sinir sistemi
e) Sindirim sistemi
  

33-) Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden, duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun hangi özelliğidir?
a) Profesyonelliği
b) Cesareti
c) Gösterişi
d) Tecrübesi
e) İnisiyatif kullanması
  

34-) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personelinden değildir?
a) Koruma amiri
b) VIP/Koruma aracı sürücüleri
c) Ekip amiri
d) Özel kalem müdürü
e) Ekip memuru
  

35-) Özel güvenlik görevlisi hangisinde güzergâh boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya takibinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi
  

36-) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
a) Benzin

b) Mazot
c) Gaz yağı
d) Karpit
e) Fuel Oil
  

37-) Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
a) Değişmez
b) Değiştirilemez
c) Tasnif edilemez
d) Benzemez
e) Tasnif edilebilir
  

38-) Aşağıdakilerden hangisi mektup bombalarda dikkat edilmesi gereken özelliklerdendir?
a) Katlanmaz özelliğin olması
b) Aşırı pul yapıştırılması
c) Üzerinde yağ lekesi olması
d) Aynı ebattaki mektuptan kalın olması
e) Hepsi
  

39-) Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye yapılması gereken doğru bir davranıştır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Sadece eşyaları aranır
d) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
e) Hiçbiri
 
40-) Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara “boğma noktaları” denir. Aşağıdakilerden hangisi boğma noktası değildir?
a) Yol çalışmalarının olduğu yerler
b) Yüksek hız yapmaya müsait yollar
c) Hemzemin geçitler
d) Kavşaklar
e) İniş-biniş noktaları
  

41-) Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlama sürecine ne ad verilir?
a) Sempati
b) Beden dili
c) Yardım etme
d) Empati
e) Rehberlik
  

42-) Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonunu tam olarak tarif etmektedir?
a) Yaralı sandalyeye dik oturtulur
b) Yaralı yere sırt üstü yatırılır, ayakları 20-30 derece kaldırılır, üstü örtülerek ısıtılır
c) Yaralı yüz üstü yere yatırılır
d) Hastanın kolları yukarı kaldırılır
e) Yaralı yarı oturur pozisyona getirilir
  

43-) Uyuşturucu kullanım nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir gruba aidiyetlik duygusu
b) Uyuşturucu kullanmanın çok heyecanlı ve cesaret isteyen bir şey olarak görülmesi
c) Etkisinin merak edilmesi
d) Aile içi geçimsizlikler ve kendilerine kötü davranılması
e) Hepsi
  

44-) Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük kullanılmaz?
a) Orman yangınları
b) Hava alanları, uçak hangarları
c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri
d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda
e) Hiçbiri
 
45-) Mıknatıs, hoparlör vb. manyetik alanlardan uzak tutulması gereken maddi delil aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kağıt para
b) Kan
c) Disket
d) Boş kovan
e) Kıl
  

46-) Aşağıdakilerden hangisi metale duyarlı el detektörlerinin kullanılmasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
a) Islak zemine bırakılmamalıdır
b) El detektörü incelenen bölgeye bir metre mesafeden paralel tutulmalıdır
c) Başka amaçla kullanılmamalıdır
d) Metal zemine bırakılmamalıdır
e) İnsanın baş kısmına tutulmamalıdır
  

47-) Patlayıcı maddenin istenilen zaman, şekil ve yerde patlatılmasını sağlamak amacıyla bir kısım unsurların birleştirilmesi ile hazırlanan kurgu ve düzeneklere…………..denir.
a) Elektrikli başlatıcı
b) Patlayıcı madde
c) Bomba
d) Paket bombalar
e) Şüpheli paket
  

48-) Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü isteğe ne ad verilir?
a) Dürtü
b) İçgüdü
c) Empati
d) Sempati
e) Motivasyon
  

49-) Aşağıdakilerden hangisi, yabancı maddelerin ve istenmeyen kişilerin girişini engelleyecek fiziki güvenlik sistemlerinden değildir?
a) Duvarlar, beton engeller
b) Tel örgüler
c) Bariyerler
d) Kartlı geçiş sistemleri
e) Kilit sistemleri
  

50-) Bilinci kaybolan kişiye ilk olarak yapılması gereken müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
a) Soluk yolunu açmak
b) Kalp masajı yapmak
c) Suni solunum yapmak
d) Suni solunum ve kalp masajı yapmak
e) Kolonya koklatmak
  

51-) Aşağıdakilerden hangisi çember düzeninin kullanıldığı yerlerden değildir?
a) Bir şahsın korunmasında
b) Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir alınmasında
c) Topluluk içerisinden şahsı almak için
d) Değerli bir malzemenin korunmasında
e) Hiçbiri
  

52-) Öncü ekibin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Korunan kişinin gideceği mevki hakkında ön güvenlik hazırlıklarını yapar
b) Öncü ekip korunan kişinin ziyaretinden önce her mevkiin fiziksel tetkikini yapar
c) Öncü ekip tüm güvenlik hazırlıklarının alınması ve uygulanmasından sorumludur
d) Korunan kişinin eşyalarını önceden götürür
e) Hiçbiri
  

53-) Bir özel güvenlik görevlisi İş Kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
a) 45
b) 60
c) 90
d) 100
e) 150
  

 54-) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) İşkence
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır
  

55-) Aşağıdaki maddelerden hangisi merkezi sinir sistemini “uyaranlar” sınıfındandır?
a) Morfin
b) Esrar
c) Afyon
d) Eroin
e) Ecstasy
  

56-) Aşağıdakilerden hangisi bombanın yardımcı unsurlarından değildir?
a) Patlayıcı madde
b) Bant
c) Dış kap
d) Kablo
e) Parça etkisi için kullanılan malzeme
 
57-) Olay yeri incelemenin en önemli amacı;…………-…………-………… arasındaki üçgeni (ilişkiyi) kuracak maddi delilleri ortaya çıkarmaktır.
a) Polis-Hakim-Savcı
b) Sanık-Polis-Olay yeri
c) Olay-Fail-Mağdur
d) Mağdur-Olay yeri-Fail
e) Mağdur-Olay yeri-Maktul
  

58-) Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?
a) Gürültü
b) Kodlama
c) Geri bildirim (Feed Back)
d) Kaynak
e) Empati
  

59-) Aşağıdakilerden hangisi kart kontrollü geçiş sistemidir?
a) X-Ray cihazı
b) Proximity okuyucular
c) Metal algılama dedektörü
d) Bomba algılama cihazı
e) Kapı tipi metal algılama dedektörü
  

60-) Havaalanındaki kontrol noktası görevlisi silah taşıma ruhsatı bulunan yolcuların uçağa biniş için geçişlerinde yapacağı uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ruhsattaki kayıtla silahı karşılaştırır
b) Silahı şarjöründen arındırtır
c) Silahını, inişte iade edilmek üzere makbuz karşılığı alır
d) Silahı tutanakla birlikte uçak yetkilisine teslim eder
e) Hepsi
  

61-) Aşağıdakilerin hangisi atardamar kanamasının özelliklerindedir?
a) Yavaş ve koyu kırmızı renkte akar
b) Yavaş ve açık kırmızı renkte akar
c) Fışkırır tarzda ve açık kırmızı renkte akar
d) Fışkırır tarzda ve koyu kırmızı renkte akar
e) Kendiliğinden durur
  

62-) 5188 sayılı yasa ile kişinin vücudu ve hayatı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacı ile özel güvenlik görevlilerince …………. yapılır.
a) Önleme amaçlı yakalama
b) Zor kullanma
c) İfade alma
d) El koyma
e) Zaptetme
  

63-) Devriye hizmetleri hangi amaçla yapılmaz?
a) Kişi ve tesisin can ve mal güvenliği sağlamak için
b) Tesise alınan bir malzemenin taşınması için
c) Giriş ve çıkışın kontrolü için
d) Aranan şahısları bulmak ve yakalamak için
e) Çevre emniyeti için
  

64-) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olabilir?
a) Çevik kuvvet ekibi
b) Karakol ekibi
c) Asayiş devriye ekibi
d) Özel güvenlik ekibi
e) Hepsi
  

65-) Hukuka aykırı arama………………………ve ele geçirilenler……………….
a) geçerlidir – delil olur
b) hakim onayına sunulur – delil olur
c) tekrarlanır – hayır kurumuna verilir
d) suçtur – muhakemede kullanılamaz
e) adli aramadır – delildir
  

66-) Haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Toprak Mahsulleri Ofisi
c) Jandarma Genel Komutanlığı
d) Milli Güvenlik Kurulu
e) Hepsi
  

67-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede genel prensiplerden değildir?
a) İkna edici ve inandırıcı olma
b) İnisiyatif kullanma
c) Profesyonel olma
d) Saldırganlık
e) Caydırıcılık
  

68-) Özel güvenliğin amacı; kamu güvenliğini ……………. mahiyettedir.
a) Tamamlayıcı
b) Belirleyici
c) Eksik
d) Artan
e) Hiçbiri
  

69-) VİP ‘in araçla gideceği güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz olarak giyinmiş kişiler
b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi
  

70-) Pan-Tilt ne için kullanılır?
a) Hareket algılamak için kullanılır
b) Kartlı geçiş için kullanılır
c) Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılır
d) Birden fazla kameradan gelen görüntüyü bir monitörde birleştirmek için kullanılır
e) Görüntüyü netleştirmek için kullanılır
  

 71-) İlk yardım uygulamasında olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
a) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak
b) Olay yerindeki hasta/yaralı sayısını belirlemek
c) Olay yerindeki hasta/yaralı türlerini belirlemek
d) Yapılacak müdahaleleri planlamak
e) Hepsi
 
72-)Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?
a) Rüzgârın yönü hesaba katılmalıdır
b) İnsan vücuduna doğru atılmamalıdır
c) Mutlaka el ile atılmalıdır
d) Belirli emir ve taktik doğrultusunda kullanılmalıdır
e) Kapalı ve açık yerlere uygun oranda kullanılmalıdır
  

73-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi aracının özelliklerinden değildir?
a) Motoru güçlü olmalıdır
b) Ülkenin yol ve iklim şartlarına uygun olmalıdır
c) Çarpışmalara karşı dayanıklı olmalıdır
d) İki kapılı olmalıdır
e) Zırhlı olmalıdır
 
74-) Kişinin özgürlüğünün kolluk tarafından hakim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?
a) Arama
b) Yakalama
c) Hüküm giydirme
d) İfade alma
e) Tutuklama
  

75-) Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Stres
b) Motivasyon
c) Empati
d) İletişim
e) Gürültü
  

76-) Manyetik ortam oluşturarak kişilerin üzerindeki metal cisimlerin varlıklarını tespit etmeye yarayan cihazlara ne ad verilir?
a) Hareket detektörleri
b) Metal detektörler
c) Mikro dalga hareket detektörleri
d) Kızıl ötesi (PIR) hareket detektörü
e) X- Ray cihazı
  

77-)Aşağıdakilerden hangisi özel güven-lik devriyesinin görevlerinden değildir?
a) Adli görevler
b) Koruyucu görevler
c) Dış görevler
d) Önleyici görevler
e) Yardımcı görevler
  

78-) Kimyasal madde yanıklarında en etkin ilkyardım uygulaması hangisidir?
a) Kimyasal maddeyle temas eden bölge suyla yıkanır
b) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
c) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi
  

79-) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylardaki eylem biçimlerindendir?
a) Hakaret
b) Yaygın propaganda yapmak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı arttırmak
e) Hepsi
  

80-) Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı bir aramadır?
a) Suçüstü halinde orantılı arama
b) Stadyum girişinde arama
c) Hava alanına girişte arama
d) Makul şüphe yokken arama
e) Darphanede çalışanların aranması
  

81-) Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir?
a) Savunmada dinleme
b) Nezaketten dinleme
c) Yaltaklanmacı dinleme
d) Denetçi dinleme
e) Seçerek dinleme
  

82-) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılamalıdır?
a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz
b) Asansörü an üst kata çıkarmalıyız
c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz
d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz
e) Hiçbiri
  

83-) Olay yerinde bulunan kan lekelerinin incelenmesinden hangi sonuç çıkarılamaz?
a) Kanın insana mı yoksa hayvana mı ait olduğu
b) Yaralının kan grubunu
c) Vücudun neresinin kanadığı
d) Kanın yaralıya mı, şüpheliye mi ait olduğu
e) Hepsi
  

 84-) Devriye görevi için en az kaç ÖGG bulunmalıdır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
  

85-) Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?
a) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
b) Muhtemel tehlikenin varlığı
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak
  

86-) “Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan biran önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline …… denir”.
a) Tehdit
b) Tesir
c) Panik
d) Heyecan
e) Korku
  

87-) Aşağıda belirtilen teçhizatlardan hangisi devriye görevlisinin standart teçhizatlarından değildir?
a) El telsizi
b) El feneri
c) Not defteri ve kalem
d) Cep telefonu
e) Kelepçe
  

88-) Özel güvenlik görevlisi hangisini yapmaya yetkili değildir?
a) CMK ‘nın ilgili maddesine göre yakalama
b) Olay yerindeki delilleri toplama
c) Şüpheli görülen birine kimlik sorma
d) Gerektiğinde orantılı zor kullanma
e) Terk edilmiş eşyayı emanete alma
  

89-) Herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı halde, suç işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan özel güvenlik görevlisi için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haksız arama suçunu işlemiştir
b) 5188 Sayılı Yasaya göre para cezasını gerektiren bir davranıştır
c) Önleme görevini yerine getirmiştir
d) Üzeri aranan, şikâyetçi değilse sorun yoktur
e) Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir
  

90-) İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?
a) Bilinç
b) Katılım
c) Ego
d) Uyarılma
e) Davranış
  

91-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlisinin uygulayacağı genel ilkelerden değildir?
a) İkna edici ve inandırıcı olma
b) Diyalog kurma
c) Sempatik olma
d) Provokasyona gelmeme
e) Hiçbiri
  

92-) Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin görevi esnasında faili olabileceği suçlardan değildir?
a) Görevi kötüye kullanma
b) İşkence
c) Haksız üst arama
d) Hürriyeti tehdit
e) Trafik suçu
  

93-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişilere karşı düzenlenmiş suikast girişimlerinden değildir?
a) A.B.D Başkanı Kenedy suikastı
b) 10. Cumhur Başkanı Necdet SEZER suikastı
c) 8. Cumhur Başkanı Turgut ÖZAL suikastı
d) Gazeteci Uğur MUMCU suikastı
e) Papa Jean Paul suikastı
  

94-) Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerelerde kullanabilirler?
a) Görevli oldukları sürede ve görev alanlarında
b) Kırsal alanlarda
c) Polisin olmadığı her yerde
d) Güvenlik görevlisi oldukları zaman her yerde
e) Hepsi
 
95-) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddenin özelliklerinden değildir?
a) Sinir sistemi üzerinde etki etmesi
b) Kişinin akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozması
c) Fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirmesi
d) Alışkanlık ve bağımlılık yapmaması
e) Hiçbiri
  

96-) Aşağıdakilerden hangisi dinlemeyi engelleyen tutum ve davranışlardandır?
a) Kendi söyleyeceklerimize hazırlanmak
b) Karşımızdaki konuşurken hayal kurmak
c) İşimize gelmediğinde konuyu değiştirmek
d) Söylenenleri filtreden geçirmek
e) Hepsi
  

97-) X-RAY cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurşun ve plastik maddelerle kaplanmış nesneler
b) Deri ile kaplanmış nesneler
c) Tahta kutu içerisine konmuş nesneler
d) Nemli bezlere sarılmış nesneler
e) Branda ile ambalajlanmış nesneler
  

98-) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?
a) Suça ait iz bulmak
b) Suça ait delil bulmak
c) Suçun işlenmesini engellemek
d) Suç failini yakalamak
e) Suça ait delilleri toplamak
  

 99-) Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması nasıl bir iletişim tekniğidir?
a) Kişiler arası iletişim
b) Kişi içi iletişim
c) Örgüt-içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Grup iletişimi
  

100-) Aşağıdakilerden hangisi bir eylem başlatma şekillerinden değildir?
a) Bazı maddeleri fırlatmak
b) Sözlü ve yazılı tahrik
c) Küfür ve hakaret
d) Kişileri sakinleştirmek
e) Silah ve patlayıcı madde kullanmak
  

SİLAH SORULARI  

 1-) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?
a) Namlu
b) Horoz
c) İcra yayı
d) Gez
e) Tetik 

 

2-) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Tetik
c) Horoz
d) Emniyet mandalı
e) Hiçbiri
  

3-) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesici ve ezici olması
b) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması
c) Ateşli silah olması
d) Yok edici olması
e) Delici olması
  

4-) Aşağıdakilerden hangisi fişek parçalarından değildir?
a) Tırnak
b) Barut
c) Kapsül
d) Çekirdek
e) Kovan
  

5-) Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
a) 20 yaş – 3 yıl
b) 18 yaş -5 yıl
c) 23 yaş – 5 yıl
d) 21 yaş – 6 yıl
e) 21 yaş – 5 yıl
  

6-) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz
 

 7-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör 
 

8-) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65
  

9-) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Mermi
e) Kapsül
  

10-) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri değildir?
a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir
b) Çekirdeğin takla atarak gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır
e) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır
  

11-) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Çıkarıcı yıldızı
b) Top yuvaları
c) Tırnak
  

d) Horoz örsü
e) Top kilidi
  

12-) Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan öğelerden biri değildir?
a) Göz
b) Alev gizleyen
c) Gez
d) Hedef
e) Arpacık
 

13-) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Hiçbiri
  

14-) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Hazne
c) Çap
d) Set
e) Rayyür
  

 
15-) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu –hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı 
 

16-) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları
 

17-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
a) Parça tesirli olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması
  

18-) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
a) Periyodik olarak yapılan bakımdır
b) Bütün parçaların boyanması işlemidir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
e) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır gerekli görülen parçalar değiştirilir
  

19-) Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?
a) Ağır ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Hafif ateşli silahlar
d) Kimyasal silahlar
e) Biyolojik silahlar
  

20-) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
b) Takma işleminin genel kuralı yoktur
c) Önce şarjör takılır
d) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir
 
21-)- Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
c) El kundağı
d) Şarjör yuvası
e) Tutma kolu 
 

22-) Ateşli silahlarda çap neye denir?
a) Karşılıklı iki yiv arasındaki mesafe
b) Karışlıklı iki set arasındaki mesafe
c) Fişek yatağının genişliğine
d) Namlu ağzının genişliğine
e) Namlunun dış çevresi
  

23-) Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırmaları arasında yer almaz?
a)Ateşli silahlar
b)Ateşsiz silahlar
c)Kimyasal silahlar
d)Manyetik silahlar
e)Biyolojik silahlar
  

24-) Namlu içerisindeki helezon şeklindeki girinti ve çıkıntılara ne denir?
a) Çap
b) Fişek yatağı
c) Kasis
d) Mermi yolu
e) Yiv-set
  

25-) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?
a) Şarjör tüpü
b) Gerdel
c) Kapsül
d) Şarjör yayı
e) Şarjör kapak kilidi
  

 

Bu yazı bugün : 4, toplamda : 25709 kişi tarafından okundu.

20. Özel Güvenlik Sınav Soruları Cevapları

01 Mart 2009

  

20.SINAV

1-) Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi en etkilidir?
a) Kelimeler
b) Sözcüklerin nasıl söylendiği
c) Ses tonu
d) Duyguların ifadesi
e) Yüz ve beden hareketleri

2-) Tek tek personel giriş çıkışını düzenleyen ve raporlayan geçiş sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) CCTV
b) CACS
c) Turnike/PDKS
d) PIR
e) Hiçbiri

3-) Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?
a) Adli zaptetme
b) El koyma
c) Mülkiyet hakkını ihlal
d) Önleme yakalaması
e) Hepsi

4-) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?
a) Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır
b) Çevresi ile ilgili olmalıdır
c) İyi iletişim kurmalıdır
d) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır
e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır

5)  Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri – fail – mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale …………………… denir.
a) Bulgu
b) Delil
c) Belge
d) İspat vasıtası
e) Maddi delil

6-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir?
a) Kıl
b) Silah
c) Boyalar
d) Diş izleri
e) Hiçbiri

7-) Korunan kişiye yönelik saldırı olması halinde korunan kişi hangi yöne doğru uzaklaştırılmalıdır?
a) Saldırının olduğu istikamete
b) Saldırı anında olduğu yerde kalır, güvenliği sağlanmaya çalışılır
c) Herhangi bir yön önemli değildir
d) Saldırının tam ters istikametinde hızla uzaklaştırılır
e) Korunan kişinin belirlediği yöne doğru uzaklaştırılır

www.ankaraguvenlik.com.tr

8-) Zanlı copunuzun kontrolünü ele geçirdiğinde yapılmaması gereken hareket hangisidir?

a) Derhal bırakın
b) Müdahale etmeyin
c) Yüksek sesle sözlü emir verin
d) Yardım çağırın
e) Zanlının üzerine yürüyüp copu elinden almaya çalışın

9-) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişiye yapılacak ilkyardım şekillerinden hangisi yanlıştır?
a) Nefes alması sağlanır
b) Varsa gözler vantilatöre karşı tutulur
c) Kontak lens var ise hemen çıkarılır
d) Deriye temas varsa bol su ile yıkanır
e) Gözlere el ile ovmak suretiyle masaj yapılır

10-) Acil tedavi nedir?
a) Acil tedavi ünitelerinde, hasta / yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir
b) Sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar yapılan ilaçsız müdahalelerdir
c) Durumun kötüye gitmesini engellemek amacıyla, tıbbi araç gereç aranmaksızın yapılan müdahalelerdir
d) Hayat kurtarmak için, tıbbi araç gerek aranmaksızın yapılan müdahalelerdir
e) Hiçbiri

11-) Aşağıdakilerden hangisi bombanın yardımcı unsurlarından değildir?
a) Kablo-Bant
b) Parça etkisi için konulan malzemeler
c) Anahtar sistemi
d) Kamufle malzemeleri
e) Dış kap ve akım kaynağı

www.ankaraguvenlik.com.tr

12-) Morfin hangi bitkinin kurutulmuş sütünden elde edilir?
a) Haşhaş
b) Koka
c) Kenevir
d) Meskalin
e) Maraşotu

13-) Demirin paslanması hangi yanma çeşidine örnektir?
a) Yavaş yanma
b) Hızlı yanma
c) Parlama ve patlama şeklinde yanma
d) Kendi kendine yanma
e) Hiçbiri

14-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?
a) Sanayi odası temsilcisi
b) Vali yardımcısı
c) Esnaf odası temsilcisi
d) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
e) İl jandarma komutanlığı temsilcisi

15-) Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi iletişim türüne bir örnektir?
a) Kişinin gördüğü bir rüya sonucu bir kuruma bağışta bulunması
b) Gazetedeki bir haber üzerine bir kişinin tavuk eti yememesi
c) Akşam yemeğinde ailenin kendi arasında yaptığı konuşmalar
d) Bir okuldaki müdürün, memurdan resmi yazılara cevap vermesini istemesi
e) Uzun bir süre sonra karşılaşan iki asker arkadaşın aralarında yaptığı özlem dolu konuşmalar

16-) Aşağıdaki elektronik güvenlik sistemlerinden hangisinin hassasiyetini ayarlamakla manyetik alan şiddetini değiştirebiliriz?
a) X-Ray cihazı
b) El detektörü
c) CCTV
d) CACS
e) Işın detektörü

17-) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmek istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi

18-) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
a) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
b) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
c) Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek
d) İyileşmeyi kolaylaştırmak
e) Hasta/yaralının ilaçlarını uygulamak

19-) Toplu düzenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Çember düzeni
b) Kama düzeni
c) Hat düzeni
d) Karma düzen
e) Hiçbiri

20-) “Öncü İstihbarat Ekibi”nin görevleri ile ilgili hangisi doğrudur?
a) Görevle ilgili istihbarı bilgilerle daha önce bölge ile ilgili yapılmış olan keşif raporlarını toplar ve plan yapar
b) Güzergâh keşiflerini en az iki alternatifi de olmak üzere yapar
c) Bölgenin ve mevkiinin keşfini yapar
d) Güvenlikle ilgili tüm oluşumları kapsayan detaylı raporu hazırlar
e) Hepsi

21-) Maddi suç delillerinin muhafazası ne zaman başlar?
a) Toplanıp ambalajlara konuldukları andan itibaren
b) Adli emanete teslim edildikten sonra
c) Suç sayılan olayın meydana geldiği andan itibaren
d) Olay yerindeki incelemeler bittikten sonra
e) Yargılama başladığında

22-) Uyuşturucu madde bağımlısı bir kişinin ülkemizde tedavi görebileceği ve bu konuda profesyonel hizmet veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ana sağlık merkezi
b) Kardiyoloji polikliniği
c) Acil servis
d) Dâhiliye polikliniği
e) AMATEM

23-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personelinin yetkisi değildir?
a) Detektörle üst arama
b) Duyarlı kapıdan geçirme
c) Eşyaları elle arama
d) Yakalanan kişiyi rızasız elle orantılı arama
e) Kimlik sorma

24-) Aşağıdakilerden hangisi köpüğün özelliklerindendir?
a) Oksijeni keser
b) Yanıcıyı ateşten ayırır
c) Buharlaşmayı önler
d) Yanıcıyı soğutur
e) Hepsi

25-) Aşağıdaki yetkilerden hangisini güvenlik görevlisi kullanamaz?
a) Tutuklama
b) Durdurma
c) Önleme araması
d) Adli arama
e) Yakalama

26-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişimin önündeki engellerden biri olarak gösterilemez?
a) Dinleme
b) Duyarsızlık
c) Alınganlık
d) Benmerkezcilik
e) Ön kabuller

27-) Aşağıdakilerden hangisi kartlı kontrollü geçiş sistemidir?
a) X-Ray cihazı
b) Metal algılama dedektörü
c) Kapı tipi metal algılama dedektörü
d) Biyometrik okuyucular
e) Bomba algılama cihazı

28-) Aşağıdakilerden hangisinde ÖGG güzergâh boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya naklinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

29-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayları başlatma usulleri arasında sayılmaz?
a) Konuşma yapmak
b) Evlerden toplamak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı artırmak
e) Yaygın propaganda

30-) Şüpheli ile görüşme sırasında güvenlik görevlisinin herhangi bir hamleye karşı koyabilmesi için gereken 2 metrelik tampon bölgenin adı nedir?
a) Tehlikeli bölge
b) Hamle mesafesi
c) Tepkisel bölge
d) Refleks arası
e) Tehdit bölgesi

31-) İki kişi ile koruma düzeninde her bir görevli kaç derecelik koruma yapar?
a) Her koruma120 derece koruma sağlar
b) Her koruma 90 derece koruma sağlar
c) Her görevli110 derece koruma sağlar
d) Her görevli 180 derece koruma sağlar
e) Her görevli 360 derece koruma sağlar

32-) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin görevi değildir?
a) Olaya müdahale eder
b) Olay yerine şerit çekerek koruma altına alır
c) Olayı ilgili yerlere bildirir
d) Mevcut maddi delilleri tespit ederek gelen olay yeri inceleme ekibine teslim eder
e) Olayın taraflarını tespit eder

33-) Afyon hangi bitkiden elde edilir?
a) Koka
b) Yabanotu
c) Tanzanotu
d) Karanfilotu
e) Haşhaş

34-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?
a) 18 yaşını tamamlamış olmak
b) Askerliğini yapmış olmak
c) Görevin yapılmasına engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
d) Temel eğitimi başarı ile tamamlamış olmak
e) Kamu haklarından yasaklı olmamak

35-) “ Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme

36-) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
a) Bariyerler
b) Duvarlar
c) Video hareket algılama sistemleri
d) Biyometrik sistemler
e) Toprak altı ve çit tipi algılama sistemleri

37-) Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra ÖGG tarafından yapılmaz?
a) Olay yerini muhafaza etme
b) Şüpheliyi yakalama
c) Suç aletlerine el koyma
d) Genel kolluğa yardımcı olma
e) Teknik takip yapma

38-) İlk yardım uygulamasında olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
a) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak
b) Olay yerindeki hasta/yaralı sayısını belirlemek
c) Olay yerindeki hasta/yaralı türlerini belirlemek
d) Yapılacak müdahaleleri planlamak
e) Hepsi

39 -) Çalışan iş makinelerine bakan insanların eylemine uygun kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kızgın kalabalık
b) Seyirci kalabalık
c) Dinleyici kalabalık
d) Saldırgan kalabalık
e) Organize kalabalık

40-) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma elemanlarından değildir?
a) Koruma amiri
b) Ekip memuru
c) VIP oto ve ekip oto sürücüsü
d) Ekip amiri
e) Özel kalem müdürü

www.ankaraguvenlik.com.tr
41-) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri incelemesinin amacıdır?
a) Suçu aydınlatmak
b) Delilden sanığa gitmek
c) Olay yeri- fail- mağdur arasındaki ilişkiyi ortaya koymak
d) Adli olay olup olmadığını tespit etmek
e) Hepsi

42-) Patlamanın etkilerinden parça etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
a) Cam parçaları
b) Demir parçaları
c) Gazete kâğıtları
d) Çiviler
e) Taş parçaları

43-) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi

44-) Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare mahkemesine
b) Valiliğe
c) Ceza mahkemesine
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına

45-) İletişim sürecinin öğelerinden biri de “kanal”dır. Bir iletişimde kanal olabilecek unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sınıfta bulunan öğrenciler
b) Konu sonunda yapılan yazılı yoklamalar
c) Öğretmenin kullandığı araç gereç
d) Dersi anlatan öğretmen
e) Öğretmenin anlattığı konu

46-) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasası hangi yasayı yürürlükten kaldırmıştır?
a) 2495 Sayılı Yasa
b) 2908 Sayılı Yasa
c) 2559 Sayılı Yasa
d) 3005 Sayılı Yasa
e) 2803 Sayılı Yasa

47-) CCTV sisteminde QUAD cihazı ne işe yarar?
a) Kamerayı hareket ettirmek
b) Ekranı bölmelere ayırma
c) Anahtarlama yapma
d) Renkli görüntü verme
e) S/B görüntü verme

48-)Tutanağın adli soruşturma safhasında hazırlık soruşturması bakımından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?
a) 3
b) 4
c) 2
d) 5
e) 1

49-) Aşağıdakilerden hangisi havayolu tıkanıklığı (tam tıkanma) belirtisi değildir?
a) Nabız alınamaz
b) Nefes alamaz
c) Acı çeker ellerini boynuna götürür
d) Konuşamaz
e) Rengi morarmıştır

50-) Toplumsal olaylarda “göstericilerin eylemlerini topluluğun huzurunu bozacak veya güvenliği tehlikeye düşürecek seviyede olmadığı müddetçe ufak tefek taşkınlıklara göz yumarak mecbur kalınmadıkça müdahale edilmemesini” ifade eden genel prensip aşağıdakilerden hangisidir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) İnisiyatif kullanma
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık

51-) Aşağıdakilerden hangisi VİP’in acil durumda kullanabileceği güvenli bölgelerden biri olamaz?
a) Kolluk kuvvetli binaları
b) Hastaneler
c) Bakanlık binaları
d) Parklar
e) Valilik binaları

52-) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
d) Zanlının suçluluğunu/suçsuzluğunu ispat eder
e) Hepsi

53-) Özel güvenlik görevlisi yakalama yetkisini kullanırken hangi hakka müdahale eder?
a) Yaşam hakkına
b) Kişi özgürlüğüne
c) Özel hayatın gizliliğine
d) Çalışma hakkına
e) Hak arama özgürlüğüne

54-) Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
a) Kardiyoloji
b) Psikiyatri
c) Göz
d) KBB
e) Nöroloji

55-) Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime………………denir.
a) Kişi içi iletişim
b) Kişiler arası iletişim
c) Örgüt içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Çatışmalı iletişim

56-) Lenslerde yapılabilecek görüntü ayarları hangileridir?
a) I     Odak uzaklığı (zoom)
b) II   Netlik ayarı (focus)
c) III  Anahtarlama ayarı (switcher)
d) IV   Işık hassasieti (iris)
a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve IV
d) I, III ve IV
e) I, II, III ve IV

57-) Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
a) Sağlık tesislerinde
b) Sahne gösterilerinde
c) Alışveriş merkezlerinde
d) Spor müsabakalarında
e) Üniversitelerde

58-) Kanamanın ciddiyetini belirleyen faktör hangisidir?
a) Kanamanın hızı
b) Vücutta kanamanın aktığı bölge
c) Kanamanın miktarı
d) Kişinin fiziksel durumu ve yaşı
e) Hepsi

59-) Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerdendir?
a) Caydırıcılık
b) Provokasyona gelmeme
c) Kuvvet gösterisi
d) Tahriklere engel olma
e) Hepsi

60-) Ülkemizde haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Jandarma Genel Komutanlığı
c) Milli Güvenlik Kurulu
d) Toprak Mahsulleri Ofisi
e) Hepsi

61-) Şüpheli bir paketin veya çantanın görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır
b) Çevreden sahibi araştırılır
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz

62-) ÖGG nin kişileri detektörle araması, eşyalarını X-ray cihazından geçirmesi ne tür aramadır?
a) Adli arama
b) Önleme araması
c) Şahıs araması
d) Üst araması
e) İşyeri araması

63-) Olay yerinde yapılacaklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Araştırma bitinceye kadar yaralılar olay yerinde tutulur
b) Olay kontrol altına alınır
c) Seyirci kalabalığı uzaklaştırılır
d) Olay yerindeki delillerin bozulması, kaybolması, değişmesi önlenir
e) Olayın seyri ve sonucuna göre ilgili yerlerden yardım istenir

64-) Sıvı yanıcı madde yangınlarının en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) CO2
b) Halokarbon
c) Su
d) KKT
e) Köpük

65-) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?
a) Medyatik olmalı
b) Pratik zekâlı olmalı
c) Fiziki kondisyonu yüksek olmalı
d) Soğukkanlı olmalı
e) İyi bir gözlemci olmalı

66-) Aşağıdakilerden hangisi araca binerken yapılması gereken kurallardan değildir?
a) Bina girişine mümkün olduğu kadar yaklaştırılmalıdır
b) VIP’ in aracı, çıkışın tam karşısında olmalıdır
c) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir
d) Araçlar çalışır durumda olmalıdır
e) Araçlar önemli kişi ile birlikte binilecek yere getirilmelidir

67-) 5188 sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri

68-) Sınıfta ders anlatan bir öğretmen iletişimin hangi öğesini oluşturmaktadır?
a) Dönüt
b) Kaynak
c) Kanal
d) Mesaj
e) Alıcı

69-) ÖGG önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma

70-) Bir eklemin taşıyabileceği yükün üzerinde zorlanması ile eklemi çevreleyen yumuşak dokunun zarar görmesine ne ad verilir?
a) Kırık
b) Çıkık
c) Burkulma
d) Kramp
e) Şok

71-) Aşağıdakilerden hangisi topluluk içinde bulunan kişi tiplerinden değildir?
a) Tesir altında kalanlar
b) Atılganlar
c) Vurdumduymazlar
d) Destekleyiciler
e) Seyirciler

72-) Koruma konvoyu ziyaret edilecek yere yaklaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren kimdir?
a) Sürücüler
b) Koruma amiri
c) Öncü koruma
d) Takip koruma
e) Protokol

73-) Örgüt içi çatışmalar………..ve …………..olmak üzere iki grupta incelenebilir.
a) Kişiler arası – kişi içi
b) Rol çatışmaları – ast üst çatışmaları
c) Amaç – araç
d) Otorite – işleyiş
e) Alıcı – gönderici

74-) Kullanılan uyuşturucu madde miktarının giderek arttırılmasına ne denir?
a) Birikim
b) İhtiyaç
c) Bağımlılık
d) Tolerans
e) Tedavi

75-) Yasal olarak kim kimi arayabilir?
a) ÖGG görev zamanında görev yerinde, yasalar çerçevesinde hemcinsini arayabilir
b) Gecikmesinde sakınca bulunan halde cinsiyet ayrımı yapmadan herkesi
c) Amirin emrine göre ayrıma tabi tutmadan herkesi
d) İşverenin emri ile cinsiyet ayrımı yapmadan herkesi
e) Cumhuriyet savcısının talimatı ile karsı cinsi

76-) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delildir?
a) Doku parçaları
b) Zehirli gazlar
c) Lastik izleri
d) Yanmış kâğıtlar
e) Mermi çekirdekleri

77-) Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemi kullanmanın amaçlarından biri değildir?
a) Hırsızlık olaylarının gözlenmesi ve kaydedilmesi
b) Geçiş noktalarının izlenmesi
c) Geçiş yapan kişilerin izlenmesi
d) Geçiş yapan kişilerin el bagajlarının içini görüntülemek
e) Hukuken uygulanabilir alanlarda gizli gözetim uygulaması

78-) Turnike uygulaması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Turnike uygulamasında amaç atardamardan kan akımını engellemektir
b) Uzuv kopmalarında en sık uygulanır
c) Uzuv kopmalarında 5-10 sn. turnike gevşetilerek kan akımı sağlanır
d) Açık kırıklarda kanama varsa mutlaka turnike uygulanır
e) Mendil, kravat, kemer turnike malzemesi olarak kullanılabilir

79-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylardaki genel prensiplerden değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İnisiyatif kullanma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kullanma
e) Caydırıcılık

80-) Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından değildir?
a) Tüneller
b) Hemzemin geçitler
c) Köprüler
d) Oto yollar
e) Yol yapım çalışmaları

81-) Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zaman ve mekanda gerçekleşmesine …………………denir.

a) Olay yerinin yakın çevresi
b) Olay yerinin uzak çevresi
c) Olay
d) Olay yeri
e) Hiçbiri

82-) Özel güvenlik görevlisi hangi aramaları yasal olarak yapabilir?
a) Tren aramaları – Gemi aramaları
b) Ev ve müştemilatının araması
c) İşyeri ve müştemilatının araması
d) Önleme ve adli aramaları
e) Otobüs ve uçak araması

83-) Bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimine …………………. denir.
a) Enformasyon
b) Bildirişim
c) Komünikasyon
d) İletişim
e) Hiçbiri

84-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevlerinden biridir?
a) Önleyici görevleri
b) Koruyucu görevleri
c) Yardım görevleri
d) Adli görevleri
e) Hepsi

85-) Olay yerinin korunması zamanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Koruma işlemleri soruşturma ekibi gelince sona erdirilir
b) Koruma işlemleri inceleme ekibi gelince sona erdirilir
c) Koruma işlemleri uzman ekip gelince sona erdirilir
d) Koruma işlemlerine ilgili ekipler gelinceye kadar devam edilir, daha sonra soruşturma sorumlusunun vereceği talimata uyulur
e) Koruma işlemleri herhangi bir ekibin olay yerine gelmesiyle sona erdirilir

86-) I- Her zaman taşınabilir

II- Psikolojik etkisi vardır
III-Kolun uzantısı olarak kullanılır
IV-Öldürücüdür
Yukarıda copun özellikleriyle ilgili hangisi veya hangileri doğrudur?

a) Yalnız II
b) I-II-III
c) I-III
d) I-II-III-IV
e) Hiçbiri

87-) Yılan sokmalarında aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
a) Sokulan bölge kalp seviyesinin altında tutulur
b) En yakın sağlık kuruluşuna gidilir
c) Sokulan bölge üzerine soğuk uygulama yapılır
d) Sokulan bölgenin alt ve üst kısımlarından venöz turnike uygulanır
e) Sokulan bölge hareket ettirilir

88-) Beyne giden kan akımında veya oksijen miktarında azalmaya bağlı oluşan kısa süreli bilinç kaybına ne ad verilir?
a) Uyuklama
b) Dalgınlık hali
c) Bayılma
d) Koma
e) Epilepsi (sara)

89-) Zanlı copunuzun kontrolünü ele geçirdiğinde yapılmaması gereken hareket hangisidir? (Mükerrer soru 8 ile aynı)
a) Derhal bırakın
b) Müdahale etmeyin
c) Yüksek sesle sözlü emir verin
d) Yardım çağırın
e) Zanlının üzerine yürüyüp copu elinden almaya çalışın

90-) Herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi- belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak bildirilmesine ………………… denir.
a) Özet çıkarma
b) Rapor yazma
c) İfade alma
d) Not alma
e) Hiçbiri

91-) Görev alanında işlenen bir suçun delillerini muhafaza eden ÖGG, hangi görevini yapmıştır?
a) Önleyici görev
b) İdari görev
c) Adli görev
d) Kişisel görev
e) Hiçbiri

92-) Aşağıdaki özelliklerden hangisi atardamar kanamasına ait değildir?
a) Kanama fışkırır tarzdadır
b) Sızıntı şeklindedir
c) Kesik kesiktir
d) Kanamanın durması zordur
e) Parlak kırmızı renktedir

93-) Aşağıdakilerden hangisi profesyonelliğin gereği değildir?
a) Duygularına hakim olma
b) Duygusal davranma
c) İşin gereklerini iyi bilme
d) Yansız davranma
e) İnsanları potansiyel suçlu olarak görmeme

94-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düzenlenmemiştir?
a) Ateşli silahını kanuna aykırı kullanma
b) Grev yasağına uymama
c) Ateşli silahını görev alanı dışında kullanma
d) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırma
e) Özel güvenlik mali mesuliyet sigortasını yaptırmama

95-) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) Alıkoyma
b) Görevi ihmal
c) Görevi kötüye kullanma
d) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
e) Amirin emrine muhalefet

96-) Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden olamaz?
a) Birbiriyle konuşmalarına engel olma
b) Zor kullanma
c) Kuvvet gösterisi
d) Provokasyona gelmeme
e) Hepsi

97-) Para taşıma görevi üstlenmiş olan özel güvenlik görevlisinin görev alanı neresidir?
a) Paranın teslim alındığı yerdir
b) Paranın teslim edildiği yerdir
c) Paranın teslim alındığı ve taşındığı yerdir
d) Paranın teslim alındığı ve teslim edildiği yerdir
e) Paranın teslim alındığı yer, taşındığı güzergâh ve teslim edildiği yerdir

98-) Solunum durunca aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a) Kalp atışı hızlanır
b) Beyin kansız kalır
c) Kandaki oksijen oranı düşer
d) Vücut sıcaklığı yükselir
e) Kandaki oksijen oranı artar

99-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?
a) Kişilerin üstlerini arama
b) Alışveriş merkezlerine girenleri arama
c) Boş ve harabe yerleri kontrol etme
d) Suç işledikten sonra şüpheliyi arama
e) Hepsi

100-) Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemine ait değildir?
a) Beyin
b) Beyincik
c) Kalp
d) Omurilik
e) Omurilik soğanı

SİLAH SORULARI

1-) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır. Gerekli görülen parçaları değiştirilir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir

2-) Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Kapsülün patlaması ile oluşan alevin baruta intikal etmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
e) Hepsi

3-) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?
a) Barut izi
b) Fişek yatağı izi
c) Rayyür
d) Kontiminasyon
e) Tırnak izi

4-) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi isim altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Hafif ateşli silahlar
d) El aletleri
e) Hafif silahlar

5-) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve

6-) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

7-) Aşağıdakilerden hangisi silahın sınıflandırılmasında yer almaz?
a) Biyolojik silahlar
b) Ateşli silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Ateşsiz silahlar
e) Psikolojik silahlar

8-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Gez - arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

9-) Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda tetik hatası oluşmaz?
a) Aniden tetik çekme
b) Silahın patlayacağını düşünerek ve korkarak tetik düşürmek
c) Düzensiz tetik çekme
d) İsnat boşluğunu almayı unutmak
e) Silahın nişan ayarının bozuk olması

10-) Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Silahın temiz olması
b) İğnenin sağlam olması
c) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
d) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
e) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması

11-) Namlu içindeki karşılıklı iki set arsında kalan mesafeye …….. denir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hatve
e) Rayyür

12)Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör kapak kilidi
e) Şarjör iğnesi

13-) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere …….., atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere de ………denir. Cümlesindeki boşlukları aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
a) Fişek yatağı – Namlu
b) Namlu – Hazne
c) Fişek yatağı – Hazne
d) Hazne – Şarjör
e) Rampa – Fişek yatağı

14-) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Fişekizm
d) Balistik
e) Çekirdekizm

15-) Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Şarjör emniyeti

16-) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken yapılmayacak husustur?
a) Silah ölü bir noktaya çevrilir
b) Şarjör çıkartılır
c) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
d) Karanlıkta gözle kontrol imkânı yoksa fişek yatağı parmakla kontrol edilir
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir

17-) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almaması nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırık olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir

18-) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı, Silahı inceler arızayı tespite çalışır
b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler

19-)Tabancalarda bulunan yerine getiren yayın işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atılan fişeği geri getirir
b) Şarjördeki fişekleri yukarı iter
c) Atış sonrası barut gazı basıncı ile geriye giderek kovanı dışarı atan sürgüyü atışa hazır hale getirir
d) Çekilen Tetiği geri getirir
e) Hiçbir işlevi yoktur

20-) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Tetik
c) Horoz
d) Emniyet mandalı
e) Hiçbiri

21-)Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarda bulunan yiv ve setin faydalarındandır?
a) Çekirdeğin ilk hızını arttırır ve kendi ekseni etrafında dönerek gitmesini sağlar
b) Çekirdeğin namluda oylanmasını sağlar
c) Çekirdeğin hızını keser
d) Çekirdeğe havada takla attırır
e) Hiçbiri

22-) Ateşli silahlarda tırnak ne işe yarar?
a) Kovanın/fişeğin fişek yatağından çekilip çıkartılmasına
b) Şarjörün takılmasına
c) Namlunun sabitlenmesine
d) Fişeğin ateşlenmesine
e) Hiçbiri

23-) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istenilen parçadan başlanır
b) Önce şarjör doldurulur
c) Takma işleminin genel bir kuralı yoktur
d) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak geriye doğru sıra ile yapılır
e) Hiçbiri

24-) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
a) Mandal emniyeti
b) Kabza emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Arpacık emniyeti

25-) Ateşli silahlarda iğne kırılırsa ne olur?
a) Silah dolduruş yapamaz
b) Silah kilitlenir
c) Silah emniyete alınamaz
d) Fişek ateşlenemez
e) Kovan dışarı atılamaz

 

 

Bu yazı bugün : 1, toplamda : 62876 kişi tarafından okundu.

19. Özel Güvenlik Sınav Soruları Cevapları

15 Şubat 2009

19. SINAV

  

1-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden birisi değildir?
a) Kaynak   
b) Alıcı
c) Kanal  
d) İletişim
e) Geri bildirim (Feed Back)

2-) El tipi metal dedektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır?
a) Erkek görevli tarafından - Eteğe sürtülerek devamı…

Bu yazı bugün : 3, toplamda : 12037 kişi tarafından okundu.

18. Özel Güvenlik Sınav Soruları Cevapları

15 Şubat 2009

18. SINAV

1) Başarılı öğrencilere takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
a) Öğrencileri mutlu etme
b) Yasal bir zorunluluğa uyma
c) Öğrencileri motive etme
d) Öğrencilerin başarılarını ölçme
e) Başarılı öğrencileri belirleme

2) Katı sıvı veya gaz halindeki patlayıcı maddelerin kıvılcım, reaksiyon veya şok etkisiyle ateşlemesi sonucu yüksek
derecede ısı, ışık, gaz, ses ve basınç meydana getirerek hava içerisinde aniden ve yayılması olayına ………….denir.
a) Patlayıcı madde
b) Bomba
c) Patlama
d) Nükleer bomba
e) Hiçbiri

3) Kişilerin metal detektöre temas ederek kontrol edilmeleri ne ile sonuçlanır?
a) Cihazın hassasiyeti artar ve daha güçlü bir sinyal alınır
b) Kısa devre yoluyla elektrik çarpmasına neden olur
c) Statik elektrikle yüklenme nedeniyle cihaz yanlış alarm verir
d) Statik elektrik üreterek cihazın elektronik devreleri bozulur
e) Daha yüksek sesli-ışıklı alarm üreterek pili daha çabuk biter

4) Özel güvenlik şirketlerine yönetici olabilmek için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?
a) Kamu haklarından yasaklı olmamak
b) T.C. Vatandaşı olmak
c) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak
d) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
e) Hepsi

5) Aşağıdakilerden hangisi ÖGG yetkilerinden biridir?
a) Güvenliğini sağladığı alanlara girenleri arama
b) Görev alanlarında haklarında yakalama kararı bulunanları yakalama
c) Buluntu eşyayı emanete alma
d) Olay yerinde delilleri koruma
e) Hepsi

6) Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yaralanmasında yaralı idrar ve dışkısını kaçırabilir?
a) Solunum sistemi
b) Damarlar
c) Karaciğer
d) Omurga ve omurilik
e) Hiçbiri

7) Bir toplumsal olayda toplu harekete katılmayan ancak, toplu hareketlere karşı sempati duyan ve çığırtkanlık yapan kişi
tiplerine ne ad verilir?
a) Atılganlar
b) Destekleyiciler
c) Provokatörler
d) Tesir altında kalanlar
e) Seyirciler

8) Güvenlik görevlisinin kendisine hamle yapabilecek kişiye tepki verebilmesine yeterli zaman kazanabilmesi için kişi ile
kendisi arasında bıraktığı yaklaşık 2 metrenin üzerindeki tampon bölgeye ne ad verilir?
a) Tehlike bölgesi
b) Tepkisel bölge
c) Olay bölgesi
d) Eylem bölgesi
e) Sınır bölge

9) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
a) Su
b) Kum
c) Karbondioksit
d) Köpük
e) Hepsi

10) Aşağıdakilerden hangisi VIP’in güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Arıza yapmış araçlar
b) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz şekilde giyinmiş olan kişiler
c) Silinmiş veya değiştirilmiş plakalar
d) Yol çalışmaları
e) Hepsi

11) Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli zaman ve mekânda gerçekleşmesine ne denir?
a) Olay yeri
b) Delil
c) Hareket
d) Olay
e) Bulgu

12) Ülkemizde kenevir ekimi lisanslı ve kontrollü olarak hangi Bakanlığın gözetiminde gerçekleştirilir?
a) İçişleri Bakanlığı
b) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
c) Maliye Bakanlığı
d) Turizm Bakanlığı
e) Hiçbiri

13) “Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara
geçilmesine………….……denir.” Boşluğa hangisi getirilmelidir?
a) İfade alma
b) Tutanak
c) Özet çıkartma
d) Not alma
e) Rapor yazma

14) Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli stresin kişide oluşturduğu psikolojik sorunlardan biridir?
a) İştahsızlık
b) Yüksek tansiyon
c) Madde kullanımı
d) Uykusuzluk
e) Depresyon

15) Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranır?
a) Kamu haklarından yasaklı olmamak

b) Askerliğini yapmış olmak
c) 30 yaşını geçmemiş olmak
d) Taksirli suçlardan hükümlü bulunmamak
e) Hepsi

16) Aynı etkiyi elde etmek için daha fazla miktarda madde alınmaya başlanmasına ne denir?
a) Yoksunluk
b) Tolerans
c) Madde bağımlılığı
d) Psikolojik bağımlılık
e) Alışkanlık

17) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?
a) Radyo
b) Gazete
c) Televizyon
d) Mektup
e) Dergi

18) SORUN: Kardeşiniz işten kendi isteği ile ayrıldı.
TEPKİ: Sen zaten hep kolaya kaçarsın, tembel.
Yukarıdaki soruna verilen tepki hangi iletişim engeline örnektir?
a) Öğüt vermek
b) Yargılamak
c) Teşhis ve tanı koymak
d) Güven verme, teskin etme
e) Araştırmak, incelemek

19) Dozimetre kullanımında hangisi yanlıştır?
a) Ortak kullanılmaz
b) X-ray tüneline bırakılmaz
c) Metal plaka içinde yakaya takılır
d) Kullanıcının cihaz başında aldığı radyasyon miktarını ölçer
e) X-ray cihazına uygun dozimetre kullanılmalıdır

20) Şok nedir?
a) Kalbin hızlı çalışmasıdır
b) Beyine fazla miktarda kan gitmesidir
c) Dolaşım yetmezliği sonucu, hayati organlara (özellikle beyine) yeterli miktarda kanın (oksijenin) gitmediği durumlarda ortaya çıkan tablodur
d) Baş dönmesi ve kulak çınlaması olmasıdır
e) Hiçbiri

21) Kedi köpek ısırıklarında ısırılan bölgeye ilk yardım nasıl olmalıdır?
a) Isırılan bölge sabunlu su ile yıkanmalıdır
b) Tentürdiyot ile temizlenmelidir
c) Sıcak kompres uygulanmalıdır
d) Soğuk ıslak gazlı bez örtülmelidir
e) Hiçbiri

22) Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin temel eğitimi kaç saattir?
a) 80
b) 90
c) 100
d) 110
e) 120

23) X-Ray cihazında bulunan siyah-beyaz ve renkli monitörler ne işe yarar?
a) Yoğunluk taraması ve organik-inorganik ayrım yapmaya
b) Hi-Pen yapmaya
c) Pseudo yapmaya
d) Darker yapmaya
e) Hiçbiri

24) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmeleri gereken genel prensiplerden birisi
değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık

25) Patlayıcı maddenin istenilen zaman, şekil ve yerde patlamasını sağlamak amacıyla, bir kısım unsurların birleştirilmesiyle
hazırlanan düzenek veya kurgulara ne denir?
a) Başlatıcı
b) Patlama
c) Bomba
d) Bubi tuzağı
e) Kapsül

26) Aşağıdakilerden hangisi terörist eylemin safhalarından değildir?
a) Hedef seçimi
b) Bilgi toplama
c) Maddi kaynak temini
d) Saldırı
e) Hepsi

27) Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıklarının ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne denir?
a) Olayın tespiti
b) Olay yerinin tespiti
c) Delillerin tespiti
d) Olay yeri
e) Hiçbiri

28) X-Ray cihazının hareketli kısmına ne denir?
a) Motor ve bant kısmı
b) Konveyör
c) Motion detektör
d) Yürüyen aksam
e) Hareketli aksam

29) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı yaptığı aramadır?
a) Makul bir şüphe yokken yapılan arama
b) Suç işlendikten sonra makul şüphe durumunda yapılan arama
c) Kuruma ait malların kurum dışına çıkarılmasına dair emarelerin bulunması durumunda yapılan arama
d) Yakalanan şüphelinin aranması
e) Hiçbiri

30) Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra ÖGG tarafından yapılmaz?
a) Olay yerini muhafaza etme
b) Şüpheliyi yakalama
c) Suç aletlerine el koyma
d) Genel kolluğa yardımcı olma
e) Teknik takip yapma

31) Solunum yolu tam olarak tıkanmış kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?
a) Ölüm korkusu vardır
b) Nefes alamaz
c) Konuşamaz
d) Öksüremez
e) Hepsi

32) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz?
a) Var ise kontak lensler çıkarılır
b) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır
c) Normal nefes almaya gayret edilir
d) Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon veya krem sürülür
e) Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur

33) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardandır?
a) Olay yerinin ilgisiz kişilerden korunmaması
b) Güvenlik şeridinin ihmal edilmesi
c) İlgisiz personelin olay yerine girmesi
d) Koruma tedbirlerine zamanından önce son verilmesi
e) Hepsi

34) Saniyeli fitillerin içerisinde bulunan patlayıcı madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Petn
b) Kurşun azadür
c) Kibrit başı eczası
d) Tetril
e) Kara barut

35) Koruma hizmetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Koruma can ve mal emniyetini bozmaya yönelik mevcut veya muhtemel tehlikelere karşı alınan tedbirler bütünüdür
b) Özel koruma görevi önemli kişinin programlarında ve ikametgâhında 24 saat esasına göre yapılır
c) Koruma görevlisi önemli kişinin ani gelişen programlarında önlem almakla sorumlu değildir
d) Koruma görevlisi görevi esnasında fiziki ve teknolojik cihazlar yardımı ile önlem almalıdır
e) Koruma görevlisi teknolojik gelişmeleri, silahlarla ilgili yenilikleri takip etmelidir

36) Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunların çıkma
olayına ne denir?
a) Tolerans
b) Madde bağımlılığı
c) Yoksunluk
d) Manevi bağımlılık
e) Psikolojik bağımlılık

37) Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana
gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?
a) Deprem
b) Sel
c) Kasırga
d) Tsunami
e) Hortum

38) Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki eylemlerden hangisini yapamazlar?
a) Yakalama
b) Arama
c) İfade alma
d) El koyma
e) Delilleri koruma

39) Aşağıdakilerden hangisi hareket sisteminde yer almaz?
a) Kemikler
b) Eklemler
c) Böbrek
d) Kaslar
e) Eklem bağları

40) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?
a) Valiliğe
b) Adliyeye (C.Savcılığına)
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili özel kolluğa
e) Yetkili genel kolluğa

41) Aşağıdaki davranışlardan hangisi “etkin dinleme” durumunda yapılmamalıdır?
a) Konuşan kişinin gözlerine bakmak
b) Konuşanı cesaretlendirmek
c) Karşımızdakini yargılamak
d) Ne söylediğini anlamaya çalışmak
e) Başka şeyler düşünmemek

42) Kapalı devre TV sistemlerinde ekranı bölen cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lens
b) Switch
c) Quad
d) Multiplexer
e) Focus

43) Görev alanında işlenen bir suçun delillerini muhafaza eden ÖGG hangi görevini yapmıştır?
a) Önleyici görev
b) İdari görev
c) Adli görev
d) Kişisel görev
e) Hiçbiri

44) En tehlikeli olan ve hızla müdahale gerektiren kanama şekli hangisidir?
a) Toplardamar kanamaları
b) Kılcal damar kanamaları
c) Atardamar kanamaları
d) Kanamalı kırıklar
e) Hepsi

45) Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı, kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan sisteme ne ad verilir?
a) Gaz filtresi
b) Gaz süzgeci
c) Gaz maskesi
d) Kask
e) Koruyucu başlık

46) “Koruma şekilleri korunan kişinin ………………….. göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına göre
b) Medeni durumuna göre
c) Çocuk sayısına göre
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa göre

47) 5188 Sayılı Yasaya göre ÖGG’ne sivil kıyafetle görev yapabilme iznini kim verir?
a) Vali
b) İçişleri Bakanı
c) İl emniyet komisyonu
d) Özel güvenlik anonim şirketi yönetim kurulu
e) Özel güvenlik komisyonu

48) Aşağıdakilerden hangisi maddi delil çeşidi değildir?
a) Biyolojik deliller
b) Kimyasal deliller
c) Fiziksel deliller
d) Beyan deliller
e) İzler

49) Silahlı özel güvenlik görevlisinin eğitimi kaç saattir ve hangi ders zorunludur?
a) 60 / Güvenlik Tedbirleri
b) 120 / İnsan Hakları
c) 90 / Temel İlk Yardım
d) 120 / Özel Güvenlik Hukuku
e) 90 / Kalabalık Yönetimi

50) Aşağıdaki şıklardan hangisi özel güvenlik görevlisine karşı vatandaşın işleyebileceği suçlardan biri değildir?
a) Memura karşı aktif mukavemet
b) İrtikap
c) Memura karşı pasif mukavemet
d) Sövme ve hakaret
e) Tehdit

51) Ast-üst ilişkileri hangi iletişim türü içerisinde yer almaktadır?
a) Kişiler arası iletişim
b) Kişi içi iletişim
c) Örgüt içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Etkin iletişim

52) Güvenlik alarm sistemlerinin çalışma prensibi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi etkin değildir?
a) Bir elektrik devresinin kesilmesi
b) Sesin algılanması
c) Bir ışığın kesilmesi
d) Haberleşme sisteminin arızalanması
e) Titreşim ya da hareketin algılanması

53) İlkyardım uygulamalarının yaralıya yönelik birincil amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kırık tespiti yapmak
b) Suni solunum uygulamak
c) Dış kalp masajı uygulamak
d) Hastayı en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırmak
e) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak ve ölümü önlemek

54) Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak, gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen insanlara ne ad
verilir?
a) Vatandaş
b) Teşkilat
c) Komite
d) Şirket
e) Kalabalık

55) Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Belediye zabıtası – Polis
b) Polis–Sahil Güvenlik Teşkilatı-Jandarma
c) Gümrük muhafaza – Polis – Jandarma
d) Orman muhafaza – Sahil güvenlik – Polis
e) Hepsi

56) Yapılması istenilen hizmetin söz ve yazı ile ifadesine ……………… denir?
a) Hizmet
b) Meşru savunma
c) Zaruret hali
d) İstek-Rica
e) Emir

57) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?
a) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak
b) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak
c) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
d) Tehlikeyi bertaraf etmek
e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak

58) Meydana gelen bir olayın genel sorumlusu kimdir?
a) Soruşturma ekibi
b) İlk ekip
c) Diğer uzmanlar ekibi
d) C. Savcısı
e) Olay yeri inceleme

59) Aşağıdakilerden hangisi kişinin uyuşturucu kullanmış olabileceği belirtisi değildir?
a) Dikkati dağınıktır
b) Yüzünde ve gözlerinde kızarıklıklar vardır
c) Devamlı amaçlarından, hayallerinden bahseder
d) Halüsinasyonlar görür, halsizdir
e) Kollarında iğne izleri vardır

60) Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad
verilir?
a) Emanete alma
b) Zapt etme
c) Müsadere
d) Muhafaza altına alma
e) Hepsi

61) Aşağıdakilerden hangisi kart kontrollü geçiş sistemidir?
a) X-Ray cihazı
b) Metal algılama detektörü
c) Proximity okuyucular
d) Bomba algılama cihazı
e) Kapı tipi metal algılama detektörü

62) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullandığı aygıtlardan olamaz?
a) Patlayıcı detektörü
b) X Ray cihazı
c) Gizli ses alma cihazı
d) Cop
e) Metal el detektörü

63) Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
a) Duvar ve beton engeller
b) Tel örgüler
c) Taşıt kapanları
d) Metal detektörler
e) Bariyerler

64) ÖGG’nin emanete aldığı eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim ettiği tutanak aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Teslim-tesellüm tutanağı
b) Salıverme tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Tebliğ-tebellüğ tutanağı
e) İhbar tutanağı

65) Beş kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?
a) 60
b) 72
c) 90
d) 120
e) 180

66) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi

67) Özel güvenlik görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma

68) İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz
hareketlere ne ad verilir
?
a) Duygu
b) Heyecan
c) Öfke
d) Panik
e) Motivasyon

69) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara …………denir.
a) Kontrol noktaları
b) Yerleşme noktaları
c) Boğma noktaları
d) Gözetleme noktaları
e) Buluşma noktaları

70) İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtları inceleme yapabilmek için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılır?
a) Geçiş kontrol sistemleri
b) Kapalı devre televizyon sistemleri
c) X-Ray cihazları
d) Turnikeler
e) Yangın algılama sistemleri

71) Etkili iletişimde eleştiri gerekli olduğunda, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Eleştiri, geçmiş benzer hatalar da dile getirilerek etraflıca yapılmalıdır
b) Kişinin sosyal konumu ve benlik algısı zedelenmemelidir
c) Bireyin kişiliği değil, davranışı eleştirilmelidir
d) Kişinin olumlu yanları da ifade edilmelidir
e) Genelleme ve yargılama yapılmamalıdır

72) Havalimanı ve havaalanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri alan dersleri ile birlikte hangi dersi almak
zorundadırlar?
a) Uyuşturucu Madde Bilgileri Dersi
b) Silah Bilgisi ve Atış Dersi
c) İlkyardım Dersi
d) Patlayıcı Maddeler Dersi
e) Güvenlik Sistemleri ve Cihazları Dersi

73) Özel güvenlik görevlileri silahlarını ne zaman görev alanı dışına çıkartabilirler?
a) İşlenmiş olan bir suçun sanığını takip durumunda şüphe edilen kişinin takibi sırasında
b) Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması durumunda
c) Para ve değerli eşya naklinde
d) Kişi koruma ve cenaze gibi güzergâh ifade eden durumlarda
e) Hepsi

74) Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?
a) Adli zapt etme
b) El koyma
c) Mülkiyet hakkını ihlal
d) Önleme yakalaması
e) Hepsi

75) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri

76) Eroinin vücuda en kısa zamanda tesir yapmasında kullanılan yöntem hangisidir?
a) Sigarayla içilmesi
b) Buruna çekerek kullanmak
c) Ağız yoluyla almak
d) Damara zerk etmek
e) Hiçbiri

77) Alan korumasında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Dikenli tel örgü
b) Yer altı basınç algılama
c) Tel örgü titreşim sistemleri
d) Devriye
e) Kapı detektörü

78) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından değildir?
a) Kelepçe
b) El feneri
c) Kamera
d) Cop
e) Telsiz

79) Aşağıdakilerden hangisi stres belirtilerinden biri değildir?
a) Çarpıntı
b) Öfke ve sinirlilik
c) Uykusuzluk
d) Baş ağrısı
e) Nedensiz mutluluk hissi

80) Aşağıdakilerden hangisi kan şekeri düştüğünde görülen belirtilerden değildir?
a) Korku
b) Üşüme
c) Titreme
d) Hızlı nabız
e) Aniden acıkma

81) Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarından hangileri kullanılmaz?
a) Kapı detektörü
b) EDS sistemi
c) Eğitilmiş köpekler
d) Tomografi cihazları
e) X-ray cihazları

82) Aşağıdakilerden hangisi uzaktan saldırı yöntemlerinden değildir?
a) Uzun menzilli silahlarla saldırı
b) Bomba ile yapılan saldırı
c) Zehirler ile yapılan saldırı
d) Kimyasal silahla yapılan saldırı
e) Bıçak ile yapılan saldırı

83) Bir kişi ile yapılan koruma düzeninde hangisi yapılmaz?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre önemli kişinin sağ yâda solunda bir adım arkasında yürür
b) Bu bir refakat korumasıdır
c) Az yâda orta dereceli tehdit durumlarında kullanılır
d) Önemli kişiye 180 derecelik bir güvenlik alanı oluşturulmalıdır
e) Koruma personeli koruduğu kişiye refakat sırasında elinde herhangi bir şey taşımaz

84) Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır?
a) Eğitim kurumları
b) Cezaevleri
c) Mahkemeler
d) Akıl hastaneleri
e) Görev yeri ve güzergâhı

85) Aşağıdakilerden hangisi iletişim türleri içinde sayılmaz?
a) Davranışsal iletişim
b) Grup iletişimi
c) Kişiler arası iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Kişi-içi iletişim

86) Bir olayda neler delil olabilir?
a) Suç sanıklarının veya mağdurun bedeninden düşebilen veya akabilen madde ve parçalar
b) Suç sanıklarının veya mağdurun üzerinden düşebilen parçalar
c) Suç sanıklarına ait veya suçu işlemeye elverişli vasıtalar
d) Suç sanıklarının veya mağdurun ve ilgililerin mekan itibariyle bıraktıkları izler
e) Hepsi

87) Özel güvenlik görevlileri hangi kanunun uygulanmasında memur sayılır?
a) Polis Vazife ve Salahiyetler Kanunu
b) Türk Ceza Kanunu
c) Emniyet Teşkilatı Kanunu
d) Sahil Güvenlik Kanunu
e) Hiçbirinin

88) Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemi değildir?
a) Alarm işletim sistemleri
b) Geçiş kontrol sistemi
c) Kapalı devre görüntüleme sistemi
d) Beton bariyerler
e) Saygın sabotaj alarm sistemleri

89) Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin kullanamayacağı yetkilerdendir?
a) Olay yerini muhafaza etmek
b) Kimlik sormak
c) Şüpheliyi yakalamak
d) Parmak izi almak
e) Su baskınında konutlara girmek

90) Yüksek katlı bir binada sarsıntı, yangın vb. gibi acil durumlarda, tahliyelerde hangi davranış doğrudur?
a) Normal genel merdiveni kullanmak
b) Çatıya doğru çıkmak
c) Yangın merdivenini kullanmak
d) Asansörü kullanmak
e) Hiçbiri

91) Şah damarından 5 saniyeden daha fazla nabız alınamadığında ilk akla gelen şey ne olmalıdır?
a) Beyin kanaması
b) Boyun kırığı
c) Kalbin durmuş olduğu
d) Damarın tıkanmış olduğu
e) İçtiği ilaçlara bağlı olabileceği

92) CS gazının insan vücudunda etkili olmadığı organ aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ağız
b) Burun
c) Göğüs
d) Deri
e) Kulak

93) Aşağıdakilerden hangisi 5188 Sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliğinde yer almamaktadır?
a) Özel güvenlik birimleri
b) Özel güvenlik şirketleri
c) Alarm merkezleri
d) Özel koruma şirketleri
e) Özel güvenlik eğitim kuruluşları

94) Aşağıdakilerden hangisi yılan sokmalarında uygulanmaz?
a) Soğuk uygulama
b) Isırılan bölgenin kalp seviyesinin altında tutulması
c) Isırılan bölgenin emilmesi
d) Suyla yıkanması
e) Isırılan bölgenin üstüne bandaj yapılması

95) Zor kullanma unsurları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zorunluluk-Denge-Kanunilik
b) Zorunluluk-Geçerlilik-Kanunilik
c) Verimlilik-Denge-Kanunilik
d) Direnme-Denge-Geçerlilik
e) Haklılık-Zorunluluk-Denge

96) Henüz işlenmiş ya da işlenmekte olan suça ne ad verilir?
a) Cürüm
b) Kabahat
c) Kusur
d) Meşhut suç
e) Taksir

97) Araç aramalarında hangi hususlar yanlıştır?
a) Emniyeti sağlayan personel aramaya iştirak eder

b) Aracın ön ve arka plakaları kontrol edilir
c) Önce şahısların sonra aracın araması yapılır
d) Kontrol görevlileri aramayı gerçekleştirir
e) Yönlendirici personel aramaya katılmaz

98) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından olamaz?
a) Rüzgârın yönü hesaba katılmalıdır
b) İnsan vücuduna doğru atılmamalıdır
c) Mutlaka el ile atılmalıdır
d) Belirli emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır
e) Kapalı ve açık yere uygun oranda atılmalıdır

99) Nokta nerelerde kurulur?
a) Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda
b) Mali, sanayi ve ekonomik tesis önü ve civarında
c) Dış misyon temsilcilik binalarının önünde
d) Hakkında koruma kararı alınan kişilerin ikamet ettikleri bina önünde
e) Hepsi

100) Bir grubu herhangi bir yöne sağa yâda sola sevk etmek için hangi düzen kullanılır?
a) Hat düzeni
b) Çember düzeni
c) Kama düzeni
d) Yarma düzeni
e) Hiçbiri

SİLAH  SORULARI

1) Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?
a) Gövde
b) Sürgü
c) Kabza
d) Hazne
e) Nişan tertibatı

2) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP 5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur

3) Toplu tabancalarda emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mandal emniyeti
b) Şarjör emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Horoz emniyeti
e) Hiçbirisi

4) Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ……………. denir?
a) İz
b) Leke
c) Kir
d) Rayyür
e) Çekirdek izi

5) Çap nedir?
a) Karşılıklı iki set arası mesafedir
b) Yiv ve set sayısıdır
c) Fişek yatağının çapıdır
d) Namlu boyudur
e) Silahın kapasitesidir

6) Hatve nedir?
a) Silah kapasitesidir
b) Namlu boyudur
c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir
d) Namlu içindeki girintilerdir
e) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur

7) Aşağıdakilerden hangileri ateşli silahların tasniflenmesine girmez?
a) Ağır ateşli
b) Hafif ateşli
c) Uzun namlulu
d) Otomatik
e) Nükleer silahlar

8) Şiş, balta, bıçak, kama aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
a) Silah değildir
b) Ateşsiz silahtır
c) Keskin silahlardır
d) Günlük hayatta kullanılan aletlerdir
e) Hiçbiri

9) Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi

10) Hangisi fişeği tam ifade eder?
a) Kovan – Kapsül – Çekirdek
b) Çekirdek – Barut – Kovan – Kapsül
c) Saçma – Kovan dip tablası – Kovan
d) Çekirdek – Barut – Kovan
e) Hiçbiri

11) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı

12) Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
a) 20 yaş – 5 yıl
b) 21 yaş – 5 yıl
c) 23 yaş – 5 yıl
d) 21 yaş – 6 yıl
e) 18 yaş – 5 yıl

13) Silahlı özel güvenlik görevlisi, aşağıdaki yerlerden hangisinde silahıyla görev yapabilir?
a) Eğitim ve öğretim kurumlarında
b) Sağlık tesislerinde
c) Talih oyunları işletmelerinde
d) İçkili yerlerde
e) Alışveriş merkezlerinde

14) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Kapsül
b) Harbi
c) Barut
d) Kovan
e) Çekirdek

15) Namlunun iç kısmında helezon şeklinde uzanan girintilere ne denir?
a) Set
b) Çap
c) Yiv
d) Namlu girintisi
e) Namlu çıkıntısı

16) Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ne denir?
a) Kovan yuvası
b) Fişek yatağı
c) Hazne
d) Şarjör yayı
e) Şarjör yatağı

17) Tırnak ne işe yarar?
a) Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına
b) Tabancanın monte edilmesine
c) Sürgüyü gövdeye sabitlemeye
d) Kapsülü ateşlemeye
e) Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye

18) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

19) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….?
a) Boştur
b) Hazırdır
c) Kuruludur
d) Doludur
e) Emniyettedir

20) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır.
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

21) Hangisi bakım aracı değildir?
a) Bakır telli ve kıl telli fırça
b) Temizlik bezi
c) Harbi
d) Koruyucu yağ
e) Hatve

22) Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?
a) Horoz
b) Sürgü
c) Namlu
d) Yiv
e) Set

23) Ateşli silahlarda nişan sisteminde bulunan gez ve arpacık tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur?
a) Çerçeve
b) Namlu
c) Sürgü (kapak)
d) Şarjör
e) Gövde

24) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesici ve ezici olması
b) Ateşli silah olması
c) Yakıcı zehirleyici, bayıltıcı olması
d) Yok edici olması
e) Delici olması

25) Normal bir nişan alma hattında hangisi bulunmaz?
a) Gez
b) Göz
c) Arpacık
d) Namlu
e) Hiçbiri

Bu yazı bugün : 3, toplamda : 11248 kişi tarafından okundu.

17. Özel Güvenlik Sınav Soruları Cevapları

15 Şubat 2009

17. SINAV

1) Bir kişiyle yüz yüze veya telefonla konuşma, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Enformasyon
b) Davranış
c) Komünikasyon
d) Empati
e) Tutum

2) Metal detektörler hangi esasa göre çalışırlar?
a) Ses dalgaları
b) Manyetik alan dalgaları
c) Titreşim
d) Elektrik gerilimi
e) Ultrasonik alan

3) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?
a) Kişiye suçu işlerken rastlanılması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi
d) Kendisini bedenen ve aklen idare edemeyen aciz kişilere karşı suç işlenmesi
e) Hepsi

4) İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının idarî amiri kimdir?
a) Vali
b) Kaymakam
c) İlçe emniyet amiri
d) İlçe emniyet müdürü
e) İçişleri Bakanı

5) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda
tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?
a) Destekleyiciler
b) Harekete geçenler
c) Provokatörler
d) Tesir altında kalanlar
e) Hiçbiri

6) Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin aşamasından değildir?
a) Muhtemel tehlikenin varlığı
b) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

7) Aşağıdakilerden hangisi bombanın ana unsurlarından değildir?
a) Patlayıcı madde
b) Dış kap
c) Başlatıcılar (kapsül–fitil )
d) Anahtar sistemi
e) Hiçbiri

8) Eroin kullananlarda hangi belirtiler görülmez?
a) İğne izleri
b) Hareketlilik
c) Krize girme
d) Fiziksel bağımlılık
e) Davranış bozukluğu

9) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından değildir?
a) Çevre güvenliğinin sağlanması
b) Durumun kötüleşmesinin önlenmesi
c) Temel yaşam desteğinin sağlanması
d) İyileştirmeyi kolaylaştırmak
e) Yaralıyı hastaneye kaldırmak

10) “Olay yerinde ilk önlemleri almak, olay yerini ve fiziksel delilleri koruma” görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Soruşturma ekibi
b) Olay yeri inceleme ekibi
c) Olay yeri soruşturma sorumlusu
d) İlk ekip
e) Hiçbiri

11) Aşağıdakilerden hangisi köpüğün özelliklerindendir?
a) Oksijeni keser
b) Yanıcıyı ateşten ayırır
c) Buharlaşmayı önler
d) Yanıcıyı soğutur
e) Hepsi

12) İl sınırları içinde faaliyet gösteren özel güvenlik görevlisinin adli yönden amiri hangisi olamaz?
a) Polis
b) Jandarma
c) Belediye başkanı
d) Cumhuriyet savcısı
e) Hiçbiri

13) Aşağıdaki yerlerin hangisinde önleme araması yapılamaz?
a) Konutta
b) Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında
c) Öğrenci yurtlarında veya eklentilerinde
d) Umuma açık yerlerde
e) Halkın topluca bulunduğu yerlerde

14) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma ekibi içerisinde yer almaz?
a) Koruma amiri
b) Bomba arama görevlileri
c) Ekip amiri
d) Sürücüler
e) Takip arabasındaki korumalar

15) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?
a) Karşımızdakini dinlemek
b) Kendini açmak
c) Kendini dinlemek
d) Kendini doğru ifade etmek
e) Kendini tanımak

16) Alan korumasında kullanılmayan malzeme hangisidir?
a) Dikenli tel örgü
b) Yer altı basınç algılama
c) Tel örgü titreşim sistemleri
d) Devriye
e) Kapı detektörü

17) Aşağıdaki şahıslardan hangisi kontrol noktası görevlisi için özellikli şahıs sayılmaz?
a) Milletvekili
b) Hâkim
c) Savcı
d) Adliye kâtibi
e) Vali

18) 5188 Sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitimini veren kuruluşlar hangi makamlar tarafından denetlenir?
a) Cumhuriyet savcısı ve hâkimler
b) MEB ve milli eğitim müdürlükleri
c) Emniyet müdürlüğü
d) Jandarma komutanlığı
e) İçişleri Bakanlığı ve valilikler

19) Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir?
a) Amaç birliği
b) Örgütlenme
c) Tesadüfen karşılaşma
d) Lider bulunması
e) Düşünce ve fikir birliği

20) Aşağıdakilerden hangisi öncü ekip personelinin görevleri arasında yer almaz?
a) Ziyaret edilecek mevkide güvenlik önlemleri almak
b) Korunan kişiye refakat koruması yapmak
c) Yapılan öncü çalışmasını yazılı hale getirerek koruma amirine vermek
d) Ziyaret edilecek mevkiinin keşfini yapmak
e) Ziyaret edilecek mevkide güvenlik amaçlı yerleşim noktalarının tespitini yapmak

21) Hararet veya sok tesiriyle bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak çok hacimde gaz, yüksek derecedeısı meydana getirebilen katı, sıvı, gaz haldeki tüm kimyasal bileşim veya karışımlara ne denir?
a) Bomba
b) Başlatıcı
c) Patlayıcı madde
d) Karışım
e) Terkip

22) Aşağıdakilerin hangisi toz halinde bulunan uyuşturucu maddelerdendir?
a) Esrar
b) Extasy
c) Captagon
d) LSD
e) Crack

23) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?
a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Yaraya kül basmak

24) Suni solunum ne zamana kadar yapılır
a) 30 dk
b) 1 saat
c) Tıbbı yardım gelene kadar
d) 3 dk
e) Kendi kararımıza kadar

25) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
d) Sanığın suçsuzluğunu ispat edebilir
e) Hepsi

26) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisinin, olay yerinde yapmaması gerekenlerden birisidir?
a) Devam eden olaya müdahale etmek
b) Sanık ve tanıkların ifadesini almak
c) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
d) Sanık ve tanıkları belirlemek
e) Olay yerini belirlemek ve şeritle çevirmek

27) Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının özelliklerinden değildir?
a) LPG gazı zehirlidir
b) Patlayıcı özelliğe sahiptir
c) Havadan ağırdır
d) Aniden buharlaştığı için temas ettiği yeri dondurur
e) Hiçbiri

28) Özel güvenlik görevlilerinin yetki alanı neresidir?
a) Bulunduğu ilçe sınırları
b) Bulunduğu il sınırları
c) Ülke geneli
d) Görevli olduğu alan sınırları
e) Hiçbiri

29) Temel hak ve hürriyetler ;
a) Hiçbir şartla sınırlandırılamaz
b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir
c) Valinin takdirindedir
d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir
e) Cumhuriyet başsavcısının emriyle sınırlandırılabilir

30) Aşağıdakilerden hangisi kişi içi çatışmaya örnek gösterilebilir?
a) Kişinin karşısındakini yanlış anlaması
b) Bireyin aynı statüde çalışan başka bir kişi ile fikir çatışması yaşaması
c) Bireyin aynı anda farklı şeylere ihtiyaç duyması
d) Kişinin karşısındaki konuşmacının fikirlerini benimsememesi
e) Kişinin sürekli olarak kendini motive etmesi

31) İstenilen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevirerek monitöre aktaran CCTV sistemindeki cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Video kayıt cihazı
b) Multiplexer
c) Kamera
d) Monitör
e) Quad

32) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışmalıdır
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında koordine yapılmalıdır
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı gizlenmelidir
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir
e) Hiçbiri

33) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerindendir?
a) Konuşma yapmak
b) Yaygın propaganda yapmak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı artırma
e) Hepsi

34) Aşağıdakilerden hangisi gidilecek güzergâhlarda hassas noktalardan sayılmaz?
a) Hastaneler
b) Yerleşik binalar
c) Köprüler
d) Tüneller
e) Trafik lambaları

35) Korunan kişinin istikameti, saat yöntemiyle aşağıdakilerden hangidir?
a) 6
b) 9
c) 12
d) 3
e) 24

36) Saniyeli fitil içerisindeki siyah toz madde nedir?
a) Amonyum nitrat
b) Potasyum klorat
c) Kara barut
d) Alüminyum toz
e) Sodyum benzoat

37) Eroinin vücuda en kısa zamanda tesir yapmasında kullanılan yöntem hangisidir?
a) Sigara ile içilmesi
b) Burna çekerek kullanmak
c) Ağız yolu ile almak
d) Damara zerk etmek
e) Hiçbiri

38) Deri bütünlüğü bozulmuş ve kırık uçları görünen kırık türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Enfekte kırık
b) Açık kırık
c) Basit kırık
d) Parçalı kırık
e) Hepsi

39) Özel güvenlik görevlisinin görev alanında işlenen bir suçun failini yakalaması hangi görevleri içerisinde yer alır?
a) Özel kolluk görevi
b) Önleyici görev
c) Adli görev
d) İdari görev
e) Kişisel görev

40) İtfaiye, polis ve Hızır acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) 187-155-112
b) 110-155-112
c) 110-155-177
d) 112-177-155
e) 155-112-110

41) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin görevi değildir?
a) Mevcut delilleri tespit ederek gelen olay yeri inceleme ekibine teslim eder
b) Olay yerine şerit çekerek koruma altına alır
c) Olaya müdahale eder
d) Olayı ilgili yerlere bildirir
e) Hiçbiri

42) X-Ray cihazından geçen metaller ekran üzerinde hangi renkte görünür?
a) Açık yeşil
b) Sarı
c) Mavi
d) Sütlü kahve
e) Kırmızı

43) Geçici veya acil hallerde, komisyon kararı alınmaksızın vali, özel güvenlik izni verebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu hallerden değildir?
a) Toplantıların korunması
b) Para nakli
c) Kurumların korunması
d) Konser ve sahne gösterileri
e) Kıymetli eşya nakli

44) 5188 Sayılı Yasaya göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunda görev almaz?
a) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
b) İl milli eğitim müdürlüğü temsilcisi
c) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
d) İl ticaret odası temsilcisi
e) İl sanayi odası temsilcisi

45) Motivasyonla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
a) Motivasyon geçicidir
b) Motivasyon hareketi devam ettiricidir
c) Herkes aynı araçla motive edilebilir
d) Motivasyon iş başarısı için önemli değildir
e) Motivasyon hedefe ulaşmayı olumsuz etkiler

46) “Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ………… denir.” Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Panik
b) Duygu
c) Motivasyon
d) Öfke
e) Heyecan

47) Çevre güvenliğinde aşağıdakilerden hangi algılama sistemi kullanılmaz?
a) Fiber optik algılama sistemleri
b) İnfrared bariyer sistemleri
c) Mikro dalga bariyer sistemleri
d) Biometrik sistemler
e) Manyetik alan algılama sistemleri

48) “Makam aracının sağ önünde oturur ve devamlı bir şekilde ekip personeli ile irtibat halinde olur” Bu açıklama hangisinin görevlerindendir?
a) Ekip amiri
b) Koruma amiri
c) Öncü koruma
d) Protokol görevlileri
e) İlk yardım görevlileri

49) Aşağıdaki koruma şekillerinden hangisi refakat koruması olarak adlandırılmıştır?
a) Bir kişiyle koruma düzeni
b) İki kişiyle koruma düzeni
c) Üç kişiyle koruma düzeni
d) Dört kişiyle koruma düzeni
e) Beş kişiyle koruma düzeni

50) Aşağıdakilerden hangisi bomba yapımında kullanılmaz?
a) Anahtar sistemleri
b) Dış kap
c) Kablo
d) Kundak
e) Bant

51) Enerji artışı ve canlılık, karşı cinse yakınlık hissi, algılamada artma ve halüsinasyonlara sebep olan, günümüzde “moda uyuşturucu” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Esrar
b) Eroin
c) Extacy
d) Kodein
e) Kokain

52) Sara (epilepsi) krizi geçiren kişiye ne yapılmalıdır?
a) Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır
b) Soğan koklatılır
c) Hasta bağlanmaya çalışılır
d) Ağzı açılmaya çalışılır
e) Hastanın kendine gelmesi için tokat atılır

53) Kalbin her kasılmasında, atardamarlar içine atılan kanın atardamarları genişletip boşaltması sonucu duyulan ritmik vuruşlara ne ad verilir?
a) Tansiyon
b) Sistol
c) Diastol
d) Dolaşım
e) Nabız

54) Aşağıdaki maddelerden hangisi kimyasal delillerdendir?
a) Silah, mermi
b) Kan, kıl, tükürük
c) Oto lastik izleri
d) Patlayıcı maddeler, boyalar
e) Cam kırıkları

55) Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değildir?
a) Yıldırım düşmesi
b) Kuraklık
c) Fırtına
d) Toprak kayması
e) Sel

56) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk teşkilatı içerisinde yer alır?
a) Askeri inzibat
b) Sahil güvenlik
c) Orman muhafaza
d) Gümrük muhafaza
e) Köy koruyucuları

57) Statlarda ve spor müsabakalarında suç unsuru olmaksızın yapılan aramaya ne denir?
a) Adli arama
b) Zapt etme
c) Güvenlik noktası oluşturma
d) Önleme araması
e) El koyma

58) 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) ÖGG kurumda büro hizmetlerinde görev alabilir
b) Güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılamaz
c) Bu konudaki karar işverene aittir
d) Komisyonun kararı gerekir
e) Mülki amirin onayı ile güvenlik hizmetlerine ek görev alabilir

59) İş yaşamında iletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?
a) Ebeveyn/Yetişkin
b) Ebeveyn/Çocuk
c) Yetişkin/Yetişkin
d) Yetişkin/Çocuk
e) Ebeveyn/Ebeveyn

60) Dozimetre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Elektronik sistem ve cihazı kullanan personelin maruz kaldığı radyasyon miktarını gösterir
b) Kişilerin üzerinde metal olup olmadığını bildiren bir cihazdır
c) Kullanan kişiyi radyasyona karşı korur
d) Kapı tipi metal detektöründen kaç kişinin geçtiğini gösteren bir aygıttır
e) Hiçbiri

61) Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için hangi uygulama yanlıştır?
a) Kimlik tespiti yapılmalı ve kayda geçirilmelidir
b) Eşyaları emanete alınmalıdır
c) Tanıtma kartı verilmelidir
d) Gerektiğinde refakatçi verilmelidir
e) Ziyaret edilecek kişiye haber verilerek test edilmelidir

62) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?
a) Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak
b) Adli arama sonucu bulduğu delili incelemek
c) Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak
d) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek
e) Görev alanına girenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek

63) Potansiyel suç delillerinin en yoğun olabileceği yer neresidir?
a) Olayın meydana geldiği yer
b) Olay yerinin yakın çevresi
c) Olay yerinin geniş çevresi
d) Kan damlalarının en yoğun olduğu yer
e) Hepsi

64) Aşağıdakilerden hangisi kalabalık olarak tanımlanamaz?
a) Maç seyreden insanlar
b) Banka kuyruğundaki insanlar
c) Bir derneğin üyeleri
d) Yangın seyreden insanlar
e) Bilet kuyruğundaki insanlar

65) Bak-hisset-dinle yöntemi ile aşağıdakilerden hangisi tespit edilir?
a) Bilinç durumu
b) Solunum olup olmadığı
c) Dolaşımın olup olmadığı
d) Gözbebeklerinin büyüklüğü
e) İç kanamanın olup olmadığı

66) Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?
a) İhmal
b) Sıçrama
c) Kaza
d) Sabotaj
e) Bilgisizlik

67) Meşhut cürüm halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
a) Polisin
b) Jandarmanın
c) Özel güvenlik görevlisinin
d) Mağdurun
e) Herkesin

68) 1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir
        2. Uyarı hemen anında verilmelidir
        3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır
        4. Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır
        Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?
a) 1-2-4
b) 2-3-4
c) 1-3-4
d) 1-2-3
e) Hepsi

69) El detektörü hangi tip malzemeye karşı hassastır?
a) Metal
b) Plastik
c) Patlayıcı
d) Tahta
e) Cam

70) Görevli olduğu bölgede suçları olmadan evvel önlemek veya yapıldıktan sonra takip etmek, lüzumunda halka yardımda bulunmak üzere dolaşarak vazife gören görevlilere …… denir.
a) Özel güvenlik
b) Nokta
c) Devriye
d) Kontrol noktası
e) Polis

71) Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ne denir?
a) İfade alma
b) Tutanak
c) Özet çıkarma
d) Not alma
e) Rapor yazma

72) Kalabalığın denetimini sağlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Küçük birimlere bölerek denetlemek
b) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak
c) Kalabalık önderlerini toplamak
d) Zaman kazanma
e) Hiçbiri

73) Makam ve takip arabası (veya konvoy) ziyaret edilecek yere yakınlaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren hangisidir?
a) Koruma amiri
b) Öncü koruma
c) Sürücüler
d) Takip arabalarındaki korumalar
e) Protokol ekibi

74) Saat yöntemiyle (3) yönünden gelen bir saldırıdan hangi yöne kaçış olmalıdır?
a) 12
b) 3
c) 9
d) 6
e) 4

75) İlk yardımın öncelikli amaçları hangisidir?
a) Hayatını tehlikeye atmak
b) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
c) İyileşmeyi hızlandırmak
d) Yaralının akrabalarına öncelikle haber vermek
e) Hiçbiri

76) Aşağıdakilerden hangisi korumanın temel prensiplerinden değildir?
a) Önemli kişiyi korumaların mesaisine adapte etmek
b) Önemli kişiyi her türlü tehlike ve zarardan korumak
c) Önemli kişiyi her türlü rahatsız edici ve gülünç duruma düşürücü hallerden korumak
d) Önemli kişinin görevini aksatmadan korumak
e) Korunan kişinin hareketlerini kısıtlamadan korumak

77) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarındandır?
a) Zor kullanma için zorunluluk olmalıdır
b) Yasal bir dayanağı bulunmalıdır
c) Tehlike ile orantılı olmalıdır
d) İstenilen amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir
e) Hepsi

78) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri inceleme ekibinin görevlerinden değildir?
a) Olay yerinin incelenmesi
b) Delillerin tespit edilmesi
c) Delillerin ambalajlanması
d) Delillerin belgelenmesi
e) Sanık, tanık ve mağdurların ifadelerinin alınması

79) Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin boyutlarından biri değildir?
a) Önyargılı olmak
b) Konuşmacıya bakmak
c) Sözünü bölmemek
d) Empatik dinleme yapmak
e) Hiçbiri

80) Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?
a) Önleme yakalaması
b) Adli arama
c) Adli zapt etme
d) El koyma
e) Mülkiyet hakkını ihlal

81) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?
a) Tıbbi eğitimi almış olmalıdır
b) Sakin ve kararlı olmalıdır
c) Hızlı karar verebilmelidir
d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır
e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır

82) Özel güvenlik görevlisi “Hayvanları Koruma Derneğine” üye olmak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Üye olamaz
b) Güvenlik firmasının uygun görmesi durumunda olabilir
c) Mülki amir izin verirse
d) Üye olabilir
e) Güvenlik komisyonu karar verirse olabilir

83) “Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Etkileşim
b) Öğretim
c) Öğrenim
d) İletim
e) İletişim

84) Onaylanmış bir giriş veya çıkış işleminde sadece bir şahsın geçişine izin veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bariyer
b) Turnike
c) X-ray sistemi
d) Kapı detektörü
e) Hiçbiri

85) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullanamayacağı yetkilerdendir?
a) Parmak izi ve fotoğraf almak
b) Olay yeri çevre emniyetini almak
c) Delilleri muhafaza etmek
d) Kimlik sormak
e) Tabii afetlerde işyeri ve konutlara girmek

86) Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
a) Mahallin en büyük mülki amirinin
b) Kolluk amirinin
c) Hâkimin
d) Kaymakamın
e) Emniyet Müdürünün

87) Bir grubu ikiye bölüp dağıtmak amacıyla kullanılan düzen hangisidir?
a) Kama düzeni

b) Hat düzeni
c) Çember düzeni
d) Çapraz düzen
e) Hiçbiri

88) Yaralanmalarda ilkyardım olarak hangisi yapılmaz?
a) Batan bir cisim varsa çıkartılmaz
b) Yara temiz bir bezle kapatılır
c) Kanamalar durdurulur
d) Yaralı organ istirahata alınır
e) Batan cismin etrafına mikrop öldürücü kremler sürülür

89) Bulgu ve delil kavramları ile ilgili doğru olan ifade hangisidir?
a) Her bulgu bir delildir ama her delil bir bulgu değildir
b) Her delil bir bulgudur ama her bulgu bir delil değildir
c) Her delil bazen bir bulgudur bazen bir bulgu değildir
d) Her bulgu bazen bir delildir bazen bir delil değildir
e) Hiçbiri doğru değildir

90) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
a) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek, üstlerini detektörle aramak
b) Yakaladıkları şahısların ifadelerini aldıktan sonra genel kolluğa teslim etmek
c) Suça el koymak
d) Terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak
e) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama

91) I X ışınları bölümü
        II Ekran
        III Soğutma bölümü
        IV Kontrol paneli
        Yukarıdakilerden hangileri X-ray sisteminin bölümlerindendir?
a) I ve II
b) II ve III
c) I ve IV
d) I, II ve IV
e) I, II, III ve IV

92) Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yaralanmasında, yaralı idrar ve dışkısını kaçırabilir?
a) Solunum sistemi
b) Damarlar
c) Karaciğer
d) Omurga ve omurilik
e) Hiçbiri

93) Kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldırılması için, denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kişinin özgürlüğünün fiilen geçici olarak kısıtlanmasına ne denir?
a) Zapt etme
b) Nezarete alma
c) Yakalama
d) Gözetim altına alma
e) El koyma

94) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinin özelliklerinden değildir?
a) Kalabalık yerlerde daha sık açık alanlarda daha seyrektir
b) 360 ° bir korumayı kapsar
c) Beklenmeyen veya acil oluşabilecek yeni durumlara göre esnektir
d) Artan tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre koruma sayısı arttırılır
e) Her zaman değişmeyen formatsal bir şablonu vardır

95) Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekânda gerçekleşmesine ne denir?
a) Delil
b) Bulgu
c) Olay yeri
d) Olay
e) Suç

96) ÖGG’nin sivil kıyafetle görev yapmasına kim karar verir?
a) Özel güvenlik komisyonu
b) C.Savcısı
c) Kaymakam
d) Emniyet müdürü
e) Vali

97) Küçük dolaşım ne demektir ?
a) Kanın kalpten bağırsaklara gitmesi
b) Kanın kalpten tüm vücuda ulaşması
c) Kanın kalpten beyne gitmesi
d) Kanın kalpten akciğerlere ulaştırılması
e) Kanın kalpten üreme sistemine ulaştırılması

98) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kuvvetleri açısından olayın özelliklerinden değildir?
a) Normal dışı bir durumdur
b) Hukuki bir durum söz konusudur
c) Sadece insan davranışları sonucu oluşur
d) Kolluk açısından olay; kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin ortaya çıkmasıdır
e) Belli bir zaman ve mekânda meydana gelir

99) Kolu kanayan bir yaralının kanamasını durdurmak için ne yapılmaz?
a) Turnike uygulanır
b) Basınç uygulanır
c) Kol kalp seviyesinden aşağı indirilir
d) Kol kalp seviyesinden yukarı kaldırılır
e) Hiçbiri

100) Aşağıdakilerden hangisi beden dilinin içerisinde yer almaz?
a) Yüz ifadesi
b) Baş hareketleri
c) Jestler
d) Ses tonu
e) Beden duruşu

 SİLAH  SORULARI

1) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?
a) Namlu
b) Horoz
c) İcra yayı
d) Gez
e) Tetik

2) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Emniyet mandalı
c) Tetik
d) Horoz
e) Hiçbiri

3) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişeğe hız verir
b) Çekirdeğe yön verir
c) Barutun ateşlemesini sağlar
d) Barutun nemlenmesini önler
e) Fişeğe yön verir

4) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması
b) Ateşli silah olması
c) Kesici ve ezici olması
d) Yok edici olması
e) Delici olması

5) Aşağıdaki parçalardan hangisi fişek parçalarından değildir?
a) Kovan
b) Barut
c) Kapsül
d) Çekirdek
e) Tırnak

6) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

7) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?
a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Kişi koruma
c) Cenaze törenleri
d) Para ve değerli eşya taşınması
e) Hepsi

8) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör

9) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu –hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

10) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Ezici silahlar
e) Harp silahları

11) Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde ya da muhafazasında kullanılan yağ çeşitlerinden değildir?
a) Koruma yağı
b) Gres yağı
c) Makine yağı
d) Temizleme yağı
e) Motor yağı

12) Olay yerinde kovan bulunmamışsa nasıl değerlendirme yapılır?
a) Otomatik silah kullanılmıştır
b) Kovan cesette kalmıştır
c) Toplu tabanca kullanılmıştır
d) Yarı otomatik silah kullanılmıştır
e) Hepsi

13) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

14) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz

15) Aşağıdakilerden hangisi silahlarda bilinen emniyetlerden değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Tetik emniyeti
c) Sürgü emniyeti
d) Şarjör emniyeti
e) İkaz pim emniyeti

16) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır, gerekli görülen parçaları değiştirilir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir

17) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

18) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyete alınamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz

19) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı Kanun kapsamına girmez?
a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Oluksuz bıçak

20) 6136 Sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
a) 20 yaşını
b) 21 yaşını
c) 18 yaşını
d) 15 yaşını
e) 25 yaşını

21) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık hedef net görülmeli
b) Gez net hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez bulanık arpacık ve hedef net görülmeli
d) Gez ve arpacık net hedef bulanık görülmeli
e) Gez ve hedef net arpacık bulanık görülmeli

22) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri değildir?
a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin takla atarak gitmesini sağlar
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır
e) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır

23) Hangisi silah bakım zamanlarından değildir?
a) 3 günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi

24) İntihar olayında aşağıdaki atış türlerinden hangisi söylenemez
a) Yakın atış
b) Uzak atış
c) Bitişik – yakın atış
d) Bitişik atış
e) Hiçbiri

25) Silahlarda tırnak ne işe yarar?
a) Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına
b) Tabancanın monte edilmesine
c) Sürgüyü gövdeye sabitlemeye
d) Kapsülü ateşlemeye
e) Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye

Bu yazı bugün : 6, toplamda : 11853 kişi tarafından okundu.

16. Özel Güvenlik Sınav Soruları Cevapları

15 Şubat 2009

16. SINAV

1) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?
a) Suça ait iz bulmak
b) Suça ait delil bulmak
c) Suçun işlenmesini engellemek
d) Suç failini yakalamak
e) Suça ait delilleri toplamak

2) Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır
b) Koruma 12 saat sürekli olmalıdır
c) Koruma araç ve şoförü her zaman harekete hazır durumda bulunmalıdır
d) Korumada giriş ve çıkış saatleri rutin olmamalıdır
e) Hepsi

3) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz
b) Asansörü an üst kata çıkarmalıyız
c) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz
d) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz
e) Hiçbiri

4) Aynı etkinin sağlanabilmesi için kullanılan uyuşturucu madde miktarının artırılmasına ne denir?
a) Tolerans
b) Yoksulluk
c) Bağımlılık
d) Zehirlenme
e) Hiçbiri

5) Teröristlerin bombalı eylem yapabileceği yerler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tören alanları
b) Kamu binaları
c) Toplu taşım araçları
d) Halkın yoğun bulunduğu alış veriş merkezleri
e) Hepsi

6) Bireylerin bir toplumun üyesi olarak geliştirdiği, dil, teknoloji, inanç, örf adet, gelenek ve görenek sanat, ahlak gibi ortak değerlerden oluşan, kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kuralların tümüne ne ad verilir?
a) Kültür
b) Tutum
c) Davranış
d) Kanun
e) Yönetmelik

7) Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıklarının ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye hangi isim verilir?
a) Olay
b) Olay yeri
c) Bulgu
d) Delil
e) Materyal

8) I Ceza Kanununda yazılı bir fiil olması gerekir
II Fiilin serbest iradeyle işlenmesi gerekir
III Fiilin eylem halinde yapılması gerekir
Yukarıdaki şartlar aşağıdakilerden hangisinin oluşması için gereklidir?
a) Kriminalistik
b) Kriminoloji
c) Ceza
d) Suç
e) Hüküm

9) İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İki araçlı koruma düzeninde öndeki araç öncü pozisyonundadır
b) Her iki araç seyir halinde iken, tehdit algılama durumlarına göre yerlerini asla değiştirmezler
c) Artçı oto güvenli takip mesafesini koruyarak kavşaklar geçilirken kapamalara dikkat eder
d) Öndeki araç program yerine hızını artırarak önce girer
e) Saldırı esnasında duruma göre şekil alırlar

10) Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlere yapılacak müdahalenin amaçlarından biri değildir?
a) Topluluğu dağıtmak
b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
d) Yakalanan kişileri cezalandırmak
e) Yakalanan kişileri savcılığa sevk etmek

11) Hangi yanıkların hastanede tedavi edilmesi gereklidir?
a) Elektrik çarpmasından kaynaklanan yanıklar
b) 3. derecede yanıklar
c) El-yüz yanıkları
d) Genital organ yanıkları
e) Hepsi

12) Kalp, vücudumuzda hangi sistem içinde yer alır?
a) Solunum sistemi
b) Sindirim sistemi
c) Dolaşım sistemi
d) Merkezi sinir sistemi
e) Ürogenital sistem

13) Umumi emniyeti korumak, suçları olmadan evvel önlemek veya yapıldıktan sonra takip etmek ve lüzumunda halka yardımda bulunmak üzere karakol mıntıkasına çıkarılan ve dolaşarak vazife gören memurlara ne denir?
a) Nokta görevlisi
b) Koruma görevi
c) Önleyici görevi
d) Devriye görevlisi
e) Kontrol noktası

14) Aşağıdaki kişi ya da kişilerden hangisi kapı tipi metal detektörlerinden geçirilmemelidir?
I Hamile bayanlar
II Şüpheli kişiler
III Kalp pili takılı kişiler
IV Önemli kişiler
a) Yalnız I
b) I ve III
c) I – III ve IV
d) Yalnız II
e) Hepsi

15) Bazı yaşlı ve çocukların “işine geleni dinleme” biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Görünüşte dinleme
b) Seçerek dinleme
c) Saplantılı dinleme
d) Savunma dinleme
e) Yüzeysel dinleme

16) Kapı metal detektörden ikinci defa geçen ve detektör tarafından sinyal alınan kişiye ne uygulama yapılır?
a) El detektörüyle arama yapılır
b) Bir daha detektörden geçirilir
c) Elle arama yapılır
d) İçeri girmesine izin verilmez
e) Hiçbiri

17) Ülkemizde X-ray cihazlarının ve dozimetrelerin ölçüm ve kontrolleri hangi kurum tarafından sertifikalandırılmaktadır?
a) Devlet İstatistik Enstitüsü
b) Telekominikasyon Kurumu
c) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
d) ASELSAN
e) Milli Prodüktive Merkezi

18) Birden fazla yaralının olduğu kazalarda triaj yapıldığında birinci öncelikli taşıma yapılacak kazazedeye hangi renk verilir?
a) Kırmızı
b) Sarı
c) Yeşil
d) Siyah
e) Mavi

19) Kimlere kalp masajı yapılır?
a) Solunumu durmuş olanlara
b) Kalbi 20 dk. önce durmuş olanlara
c) Kalbi 3–5 dk. içerisinde durmuş olanlara
d) Kalbi düzensiz çalışanlara
e) Kalbi düzenli çalışanlara

20) Kişinin kullandığı maddeyi birçok kez bırakma girişiminde bulunmasına rağmen bırakamaması, giderek madde dozunu artırması, kullanmayı bıraktığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, zararlarını görmesine rağmen madde kullanmayı sürdürmesi, zamanının büyük bir bölümünü madde arayarak geçirmesi ile tanımlanan durum nedir?
a) Bağımlılık
b) Yoksunluk
c) Tolerans
d) Zehirlenme
e) Hiçbiri

21) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan örgütlenmiş ve liderleri olan bireylerin meydana getirmiş olduğu kümeye ne denir?
a) Kalabalık
b) Grup
c) İnsan yığını
d) Seyirci
e) Halk

22) Aşağıdakilerden hangisi copun özelliklerinden değildir?
a) Darbe anında vermiş olduğu acı neticesiyle topluluk ve birey üzerinde psikolojik etkisi vardır
b) Öldürücü olmayan bir silahtır, ancak insanların hassas yerlerine vurulmamalıdır
c) Güvenlik görevlisi ile eylemci arasında belirli bir mesafe tutmak için kullanılır
d) Kolun uzantısı olarak kullanılır
e) Güvenlik görevlisinin bir aksesuarı olarak görülmesi

23) Önemli kişinin tren yolculuğu sırasında alınması gerekli önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Önemli kişinin bulunduğu vagon en önde olmalıdır
b) Trende bulunan yiyecek ve diğer malzemelerin kontrolü yapılmalı
c) Trenin her duruşunda korumalar inerek önemli kişinin bulunduğu vagonun emniyetini almalı
d) Güzergâh araştırılmalı, tehlikeli bölgeler tespit edilerek, emniyet altına alınmalı
e) Trenin bakım ve ikmalinden sorumlu personel kontrol altında bulundurulmalı

24) Olay yerinin incelemesini ve araştırmasını yapmak, delilleri tespit etmek, toplamak ve ilgili yerlere göndermek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
a) Soruşturma ekibi
b) Olay yeri inceleme ekibi
c) İlk ekip
d) Asayiş ekibi
e) Bölge karakolu

25) Saniyeli fitil standart üretiminde bir saniyede kaç cm. yanar?
a) 1 cm
b) 2 cm
c) 3 cm
d) 4 cm
e) 5 cm

26) Özel güvenlik görevlileri hangi şekilde çalışabilirler?
a) 4857 Sayılı İş Kanununa göre işçi sıfatıyla
b) Özel güvenlik izni almış olan yerlerdeki sorumlu kişi ile sözleşme yaparak
c) Özel güvenlik birimi oluşturmuş olan bir kuruluşun bünyesinde
d) Özel güvenlik şirketiyle sözleşme yaparak
e) Hepsi

27) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
a) Devam eden olaya müdahale etmek
b) Sanık ve tanıkları belirlemek
c) Tanık ve sanıkları bir arada tutmak
d) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
e) Olay yerini şeritle çevirmek

28) Aşağıdaki durumların hangisinde bir yanma olayı meydana gelir?
a) Oksijen-Isı-Yanıcı Madde
b) Hidrojen-Isı-Yanıcı Madde
c) Oksijen-Hidrojen-Yanıcı Madde
d) Isı-Metan-Yanıcı Madde
e) Hiçbiri

29) 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?
a) Kimlik sorma
b) Yakalama
c) İfade alma
d) Arama
e) Muhafaza altına alma

30) 5188 Sayılı Yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?
I İçişleri Bakanlığı
II Özel güvenlik eğitim kurumları
III Üniversiteler
IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar
V Özel hocalar
a) I,V
b) I,II, III
c) III, IV
d) IV, V
e) II, IV

31) 5188 Sayılı Yasanın özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
a) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
b) Ek önlemler alma yükümlüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri

32) Film dozimetre hangi cihazla birlikte kullanılır?
a) Kamera ile
b) X-Ray cihazı ile
c) Kartlı okuyucu ile
d) CCTV ile
e) Kapı tipi detektörle

33) Aşağıdakilerden hangisi üst aramalarında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Aramada öncelik kişilere, sonra eşyaya verilmelidir
b) Arama ekip olarak gerçekleştirilmelidir
c) En az 2 kişi ile yapılmalıdır
d) Dıştan gelecek tehlikelere karşı duyarlı olunmalıdır
e) Hepsi

34) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?
a) Gazete
b) Okul
c) Radyo
d) Dergi
e) Televizyon

35) Aşağıdakilerden hangisi el detektörü tarafından tespit edilemez?
a) Çelik levhalar
b) Metal paralar
c) Plastik kabzalı tabancalar
d) Metal nesneler
e) Metal alaşımı içermeyen nesneler

36) Anayasamız madde 17/3 ’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?
a) Kişi dokunulmazlığını
b) Kişi hürriyetini
c) Kişi bağımsızlığını
d) Kişi ayrıcalığını
e) Kişi masumiyetini

37) Kartlı geçiş sistemi aşağıdaki birimlerden hangisinde kullanılabilir?
a) Büyük alışveriş merkezi girişlerinde
b) Banka giriş kapılarında
c) Okullarda
d) Fabrika giriş kapılarında
e) Otellerde

38) Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare mahkemesine
b) Polise
c) İşçi sendikasına
d) İşveren sendikasına
e) İş mahkemesine

39) Kapalı devre kamera sistemlerinde kullanılan cihazlardan Switcher ve Quad arasındaki temel fark nedir?
a) Switcher monitöre sırayla görüntü verir; Quad kamera görüntülerinin 4 tanesini aynı anda verebilir
b) Switcher monitöre direk bağlanır; Quad kayıt cihazına bağlanır
c) Switchere 4 kamera bağlanır; Quada 16 kamera
d) Switcher daha karmaşıktır; Quad daha basit
e) İkisi de aynı makinedir

40) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki öğelerden biri değildir?
a) Kaynak
b) Gelenekler
c) Kanal
d) Mesaj
e) Alıcı

41) Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması görevini yerine getirir?
a) Otolarda ve toplu taşıma araçlarında
b) Meskenlerde ve müştemilatlarda
c) Toplantı, konser ve spor müsabakalarında
d) Bürolarda
e) Hiçbiri

42) Herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı halde, suç işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan özel güvenlik görevlisi için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haksız arama suçunu işlemiştir
b) 5188 Sayılı Yasaya göre para cezasını gerektiren bir davranıştır
c) Önleme görevini yerine getirmiştir
d) Üzeri aranan, şikâyetçi değilse sorun yoktur
e) Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir

43) Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yapamazlar?
a) Suça el koyarlar
b) Suçun devamını engellerler
c) Sanığı tespit eder ve yakalar
d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza ederler
e) Kimlik tespiti yaparlar

44) Kişinin özgürlüğünün kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?
a) Arama
b) Hüküm giydirme
c) İfade alma
d) Yakalama
e) Tutuklama

45) Narkotik maddeler içinde ilaç sanayinde kullanılan madde hangisidir?
a) Kokain
b) Morfin
c) Eroin
d) Esrar
e) Hiçbiri

46) Aşağıdakilerin hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir?
a) Yağmurlama (sprinkler) sistemi
b) Köpüklü sistem
c) CO² li sistem
d) Dumana duyarlı sistem
e) Kimyasal gazlı sistem

47) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın şartlarından değildir?
a) Zor kullanma sonunda suçlunun ifadesi alınmalıdır
b) Zor kullanmanın yasal bir dayanağı bulunmalıdır
c) Zor kullanma saldırının giderilmesi veya tehlikenin kaldırılmasına yetecek derecede olmalıdır
d) Zor kullanma zorunlu olmalıdır
e) Amacına ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir

48) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I Tutuklama
II Kimlik tespiti
III Konut araması
IV Yakalama
V Üst ve eşya araması
VI Kimlik sorma
a) I, III, V, VI
b) I, II, III
c) II, IV, VI
d) IV, V, VI
e) I, II, VI

49) Aşağıdakilerden hangisi geçiş kontrol kartlarının kullanım amaçlarından değildir?
a) Zaman bazında kayıtların tutulması
b) Binada bulunan kişilerin belirlenmesi
c) Manyetik alandan etkilenmemesi
d) Çalışanların takip edilmesi
e) Giriş çıkışların yetkilendirilmesi

50) Arı sokmalarında iğnenin girdiği bölgeye aşağıdakilerden hangisi sürülmelidir?
a) Tentürdiyot
b) Oksijenli su
c) Alkol
d) Kolonya
e) Amonyak

51) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?
a) Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak
b) Adli arama sonucu bulduğu delili incelemek
c) Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak
d) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek
e) Görev alanına girenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek

52) Turnike uygulaması nedir?
a) Kanama yerine ilaçla tedavi uygulamasıdır
b) Kanayan yer ile kalp arasında tek kemik üzerinde sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
c) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
d) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırmak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir
e) Kanayan bölgeye tentürdiyot sürülmesidir

53) “Bazen bir bakış binlerce söze bedeldir.” Cümlesi neyi ifade etmektedir?
a) Beden dili
b) Gözlerin büyük olması, o gözlerin güzel olmasını
c) Bakışmak konuşmaktan güzeldir
d) Gözler yalan söylemez
e) Hepsi

54) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatmada kullanılan usullerden değildir?
a) Yaygın propaganda yapmak
b) Konuşma yapmak
c) Toplumu hareketlendirmek
d) Heyecanı artırmak
e) Eyleme geçiş

55) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kuvvetlerinin topluluklara müdahale ederken uymak zorunda olduğu ilkelerden biri değildir?
a) Taraf tutma
b) Paniği önleme
c) Profesyonel olma
d) Tahriklere engel olmak
e) Teknolojiden faydalanma

56) Öncü istihbarat çalışmalarında; öncü istihbarat ekibinin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Güzergâh keşiflerini en az iki alternatif olacak şekilde yapar
b) Bölgenin ve mevkiin keşfini yapar
c) Görevle ilgili istihbari bilgileri, daha önce bölge ile ilgili yapılmış olan keşif raporlarını toplar ve plan yapar
d) Güvenlikle ilgili tüm çalışmaları kapsayan ayrıntılı rapor hazırlar
e) Güvenlik önlemlerinden mahallin en büyük mülki amiri de dâhil olmak üzere kimseye bilgi vermez

57) Copun kullanılma amacı nedir?
a) Öldürmek
b) Yaralamak
c) Savunma ve püskürtme
d) Yakalamak
e) Süs olarak kullanmak

58) Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kimselere ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?
a) Bol su içirilir
b) Kusturulur
c) Sarımsaklı yoğurt yedirilir
d) Asit içene baz, baz içene asit içirilir
e) Hiçbir şey yapılmaz

59) Aşağıdakilerden hangisinde ilk ekibin tanımı doğru olarak verilmiştir?
a) Olayı ilk önce öğrenen ekiptir
b) Olay yerinde suçluları yakalayan ve soruşturmacı birime teslim eden ekiptir
c) Meydana gelen olaya ilk müdahale eden ekiptir
d) Olay yerinde görevli polis ekibidir
e) Hepsi

60) Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen insanlara ne ad verilir?
a) Grup
b) Kalabalık
c) Miting
d) Kısım
e) Ekip

61) Eroinin vücuda en kısa zamanda tesir yapmasında kullanılan yöntem hangisidir?
a) Sigara ile içilmesi
b) Burna çekerek kullanmak
c) Ağız yolu ile almak
d) Damara zerk etmek
e) Hiçbiri

62) Deniz altında veya fay hattında şiddetli deprem veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?
a) Deprem
b) Sel
c) Kasırga
d) Hortum
e) Tsunami

63) Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?
a) Ani bilinç kaybı
b) Kasların gevşemesi
c) Yüzün kızarması
d) Soğuk terleme
e) Göz kararması

64) 5188 Sayılı Yasaya göre alanındaki konutlara ve işyerlerine, özel güvenlik görevlisi hangi durumlarda girmelidir?
a) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde
b) Suçluları yakalama yapmak ve adliyeye götürmek için
c) Konut ve işyerinde çalışanların kimlik tespitini yapmak için
d) Konut ve işyerlerinde arama yapmak için
e) Hiçbir şekilde girilmemelidir

65) X-Ray cihazı daha çok nerelerde kullanılır?
a) Otellerde
b) Havalimanlarında
c) Banka, mağaza girişlerinde
d) Stadyum kapılarında
e) Hastanelerde

66) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullanamayacağı yetkilerdendir?
a) Tabii afetlerde iş yeri ve konutlara girmek
b) Olay yeri ve çevre emniyetini almak
c) Parmak izi ve fotoğraf almak
d) Kimlik sormak
e) Delilleri muhafaza etmek

67) Aşağıdakilerden hangisi liderlerin grubu etkileme ve yönlendirme yöntemlerinden biridir?
a) İnandırma
b) Ödüllendirme
c) Zor kullanma
d) İkna etme
e) Hepsi

68) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalar yada hassas bölgeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Trafik lambalarının bulunduğu yerler
b) Köprüler
c) Hemzemin geçitler
d) Trafik yoğunluğunun az olduğu ana caddeler
e) Tüneller

69) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin yaptığı etkilere göre sınıflandırılmasıdır?
a) Merkezi sinir sistemini uyaranlar
b) Merkezi sinir sistemini yavaşlatanlar
c) Narkotikler
d) Hayal göstericiler
e) Hepsi

70) Bulgu ve delil ayrımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?
a) Her delil bir bulgudur ancak her bulgu bir delil değildir
b) Olay yerinde elde edilen her bulgu bir delildir
c) Bulgu, işlenmemiş delil demektir
d) Bir bulgunun delil niteliği kazanması mahkeme heyetinin takdirindedir
e) Hiçbiri

71) Patlayıcı madde kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yakalanma riskinin az olması
b) Psikolojik baskının fazla olması
c) Toplumda panik yaratması
d) Propaganda alanının geniş olması
e) T.C. Kanuna göre cezasının daha hafif olması

72) Esrar maddesini kullananların tanınmasında hangisi yanlıştır?
a) Parmakları sararmıştır
b) Vücudunda iğne izleri vardır
c) Halüsinasyona bağlı sebepsiz gülme vardır
d) Göz bebekleri büyür
e) Gözleri kızarır

73) Aşağıdakilerden hangisi bir felaket değildir?
a) Deprem
b) Sel
c) Yangın
d) Kasırga
e) Yanma

74) Özel güvenlik görevlisi (A), şirket tarafından temizlik hizmetlerinde kullanılırsa (A) için hangisi doğrudur?
a) Bu görevi yapabilir
b) Kesinlikle çalıştırılamaz
c) Özel güvenlik komisyonu uygun görürse çalıştırılabilir
d) Mülki amirin iznine bağlıdır
e) Firmanın onayı ile mümkündür

75) Katı, sıvı ve gaz haldeki patlayıcı maddelerin kıvılcım, reaksiyon veya şok etkisi ile ateşlenmesi sonucu yüksek derecede ısı, ışık, gaz, ses ve basınç meydana getirerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?
a) Bomba
b) Patlayıcı madde
c) Patlama
d) Başlatıcı
e) Hiçbiri

76) Aşağıdakilerin hangisi mektup bombalarının özelliklerinden değildir?
a) Fazla pul yapıştırılması
b) Normalinden ağır olması
c) Katlanmaz olması
d) Katlanabilir ve yumuşak olması
e) Ellenildiğinde sertliklere rastlanılması

77) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olabilir?
a) Çevik kuvvet ekibi
b) Özel güvenlik personeli
c) Olay yeri inceleme ekibi
d) Trafik ekibi
e) Hepsi

78) VIP’e yönelik saldırı anında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Koruma görevlileri VIP ‘i kaçırmak için saldırganın etkisiz hale getirilmesini beklerler
b) Saldırıyı fark eden koruma görevlisi saldırı yönünü saat dilimi ile ifade ederek bağırır
c) Saldırgana yakın olan iki koruma, saldırının mahiyetine göre baraj kurup kapama yaparak karşılık verir
d) Yanıltma ve ikinci saldırı ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır
e) VİP’ in kaçırılacağı yön, saldırının tam ters yönü olmalıdır

79) İnsanların ve hayvanların gözlemlenebilen, herhangi bir şekilde ölçülebilen, içsel yada dışsal uyaranlara verdiği tepkiye ne ad verilir?
a) Güdü
b) Davranış
c) Dürtü
d) Algı
e) Hiçbiri

80) Kimyasal madde yanıklarına karşı olay yerinde yapılacak ilk yardım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bol su ile yıkama
b) Yara merhemi sürme
c) Yakıcı maddeyi sulandırıp sürme
d) Hiçbir uygulama yapılmaz
e) Tuzlu su sürülür

81) Üniformalı devriye hizmetinde ilk amaç nedir?
a) Suçluyu yakalamak
b) Suçlunun kaçmasını engellemek
c) Suçlunun suça devam etmesini engellemek
d) Suç aletini ele geçirmek
e) Suçun işlenmesini önlemek ve caydırıcılık

82) Kişilere ait değişmeyen özellikleri okuyabilen sistemlerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Metal detektörü
b) Biyometrik
c) X-ray cihazı
d) Kontrol paneli
e) Hiçbiri

83) İnsanlara belirli bir düşünceyi, fikri, inancı davranış biçimini benimsetme faaliyeti aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a) Propaganda
b) İletişim
c) Halkla ilişkiler
d) Reklâm
e) Savunma

84) Çok sayıda yaralının olduğu kaza ve felaketlerde en son taşınacaklar hangileridir?
a) Aşırı derecede geniş yanık yarası olanlar
b) Açık veya kapalı göğüs yarası olanlar
c) Ağır kanamalı yarası olanlar
d) Hayatını kaybetmiş olanlar
e) Burkulma ve çıkık gibi durumları olanlar

85) Büyük grupları küçük gruplara bölmek ve yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri, provokatör ve suçluları yakalamak, topluluk içerisinde yolu açmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Çember düzeni
d) Grup düzeni
e) Hepsi

86) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
a) Önemli kişi her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır
b) Günümüzde tam koruma mümkündür
c) Koruma esnek olmalı, önemli kişinin görevi engellenmemelidir
d) Koruma, boşluk bırakılmadan devamlılık sürecinde yapılmalıdır
e) Korunan şahsın vücut bütünlüğü korunmalıdır

87) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında ilk ekibin görevlerinden değildir?
a) Can ve mal güvenliğini sağlar
b) Olay yerini en geniş hatlarıyla koruma altına alır
c) Tanıkları belirler
d) Olay yerindeki delilleri tespit eder
e) Olayın safhası, seyri ve sonucu hakkında ilgili yerlere bilgi verir

88) Aşağıdakilerden hangisi izlerden olup delil sınıflandırmasına girmez?
a) Parmak izleri
b) Ayak izleri
c) Oto lastik izleri
d) Diş izi
e) Yara izi

89) Aşağıdakilerden hangisi yangın sebebi değildir?
a) Bilgisizlik
b) LPG gazı
c) İhmal
d) Kazalar
e) Tabiat olayları

90) Bir özel güvenlik görevlisi İş Kanununa göre haftada, ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
a) 45
b) 84
c) 90
d) 100
e) 168

91) Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye yapılması gereken doğru bir davranıştır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Sadece eşyaları aranır
d) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
e) Hiçbiri

92) Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri-fail-mağdur ilişkisini ortaya koymak amacıyla elde edilen her türlü materyale ………denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) Bulgu
b) Delil
c) İz
d) Maddi delil
e) Kimyasal delil

93) Aşağıdakilerden hangisi patlama sonucu meydana gelen etkilerden değildir?
a) Isı etkisi
b) Sarsıntı etkisi
c) Basınç etkisi
d) Gaz etkisi
e) Parça etkisi

94) İş yeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
a) Kişinin dokunulmazlığı
b) Kişi hürriyeti ve güvenliği
c) Hak arama hürriyeti
d) Konut hakkı
e) Özel hayatın gizliliği

95) Aşağıdakilerden hangisi toplulukların olayları başlatma usullerinden biri değildir?
a) Yaygın propaganda yapma
b) Olay yaratarak dikkatleri başka noktaya çekmek
c) Konuşma yapma
d) Heyecanı artırma
e) Eyleme geçiş

96) Kaza yada hastalık sonucunda yaşamı tehlikeye düşüren hallerde sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar yaşamın kurtarılması, durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak amacı ile yapılan uygulamaya…………. denir.
a) Kaza
b) Yaralanma
c) Suni solunum
d) İlkyardım
e) Acil yardım

97) Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) 360 derecede koruma sağlanır
b) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır
c) Koruma personelinin silahının emniyeti kapalı olmalı ve kazaya sebebiyet verilmemelidir
d) Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir
e) Sütre olabilecek yerler iyi belirlenmelidir

98) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delillerdendir?
a) Patlayıcı maddeler
b) Boyalar
c) Barut artıkları
d) İlaçlar
e) Hepsi

99) Solunumu duran bir insanda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
a) Kandaki oksijen oranının düşmesi
b) Kandaki oksijen oranının yükselmesi
c) Vücut sıcaklığının yükselmesi
d) Kalbin pompalama gücünün artması
e) Kanın kalbe gelme hızının artması

100) İstenilen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevirerek monitöre aktaran CCTV sistemindeki cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Video kayıt cihazı
b) Multiplexer
c) Kamera
d) Monitör
e) Quad

SİLAH  SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahın ana parçalarından değildir?
a) Namlu
b) Gövde
c) Tetik
d) Palet
e) Horoz

2) Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Namlu
d) Tetik
e) Horoz

3) Atış esnasında fişek yatağındaki merminin patlamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Silahın iğnesi uzundur
b) Silahın yerine getiren yayı arızalıdır
c) Merminin barutu fazladır
d) Merminin kapsülünde fazla yanıcı madde vardır
e) Merminin kapsülü ve barutu nemli olabilir veya iğne ucu kırık / aşınmış olabilir

4) Ateşleme anında ateşleme hangi sırayı takip eder?
a) Horoz – iğne – kapsül – barut
b) İğne – kapsül – horoz – barut
c) Kapsül – horoz – barut – iğne
d) Barut – horoz – kapsül – iğne
e) Horoz – iğne – barut – kapsül

5) Hatve nedir?
a) Silah kapasitesidir
b) Namlu boyudur
c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir
d) Namlu içindeki girintilerdir
e) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur

6) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?
a) Namlu
b) Horoz
c) İcra yayı
d) Şarjör yayı
e) Tetik

7) Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme sisteminden değildir?
a) Horoz
b) İğne
c) Tetik
d) Şarjör
e) İğne yayı

8) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Tetik
c) Emniyet mandalı
d) Horoz
e) Hiçbiri

9) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….”
a) Boştur
b) Ölümcüldür
c) Yasaktır
d) Doludur
e) Emniyettedir

10) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişeğe hız verir
b) Çekirdeğe yön verir
c) Barutun ateşlemesini sağlar
d) Barutun nemlenmesini önler
e) Fişeğe yön verir

11) Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?
a) Horoz
b) Sürgü
c) Namlu
d) Yiv
e) Set

12) Silahta kapsül ateşlenmiyorsa arıza, aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) İğne ucu kırık olabilir
b) İğne kırık olabilir
c) Fişek hatalı olabilir
d) İcra yayı arızalıdır
e) İğne yayı kırık olabilir

13) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesici ve ezici olması
b) Ateşli silah olması
c) Yakıcı zehirleyici, bayıltıcı
d) Yok edici olması
e) Delici olması

14) Aşağıdakilerden hangisi toplu tabancalarda bulunmaz?
a) Namlu
b) Kabza
c) Horoz
d) Şarjör
e) Yiv ve set

15) Aşağıdakilerden hangisi kovan atma tertibatı elemanlarındandır?
a) Tırnak
b) Sürgü
c) Kabza
d) Şarjör
e) Hiçbiri

16) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

17) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Mermi yolu
b) Etkili menzil
c) Azami menzil
d) İlk hız
e) Hiçbiri

18) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Mermi

19) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı

20) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı Kanun kapsamına girmez?
a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Oluksuz bıçak

21) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
d) Merminin azami mesafesini artırır
e) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar

22) Parmağın nişan hattına paralel, ters bir kuvvetle artan oranda baskı yapmasına ne denir?
a) Tetik ezme
b) Horoz indirme
c) Ateş etme
d) Nişan alma
e) Şarjör çıkarma

23) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
a) Parça tesirli olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması

24) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ………., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..…….denir?
a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu –hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

25) Şarjör yayının üst kısmında bulunan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği sert plastik maddeye ne denir?
a) Gerdel
b) Şarjör
c) Horoz
d) Sürgü
e) Şarjör kapağı

Bu yazı bugün : 6, toplamda : 10236 kişi tarafından okundu.

15. Özel Güvenlik Sınav Soruları Cevapları

15 Şubat 2009

15. SINAV

1) Çevre güvenliği sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Fiber optik algılama sistemleri
b) İnfrared bariyer sistemleri
c) Mikro dalga bariyer sistemler
d) Biyometrik sistemler
e) Manyetik alan algılama sistemleri

2) Özel güvenlik görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma

3) Zor kullanma unsurları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zorunluluk-Denge-Kanunilik
b) Zorunluluk-Geçerlilik-Kanunilik
c) Verimlilik-Denge-Kanunilik
d) Direnme-Denge-Geçerlilik
e) Haklılık-Zorunluluk-Denge

4) Bir trafik kazası sonucu oluşan yaralanmaya tek başına müdahale edilirken, hangi durumda yaralıyı mutlaka araçtan çıkarmamız gerekmektedir?
a) Yaralı sıkışmış ise
b) Yaralının kol ve bacaklarında kırık varsa
c) Yaralının kolunda kontrol edilebilir bir kanama varsa
d) Yaralının solunumu ve kalbi durmuşsa
e) Hiçbiri

5) Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar sonucunda amaçları ortak hale gelen insanlara ne ad verilir?
a) Vatandaş
b) Teşkilat
c) Komite
d) Şirket
e) Kalabalık

6) Öncü istihbarat çalışmasının amacı VIP in …….…………ve………………üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik…………..ortadan kaldırmak veya……………… indirmektir.
a) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma
b) Gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma
c) Mekân / yol / riski / maksimuma
d) Gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma
e) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma

7) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında ilk ekibin görevlerinden değildir?
a) Can ve mal güvenliğini sağlar
b) Olay yerini en geniş hatlarıyla koruma altına alır
c) Tanıkları belirler
d) Olayın safhası, seyri ve sonucu hakkında ilgili yerlere bilgi verir
e) Olay yerindeki delilleri tespit eder ve delilleri toplama işlemine katılır

8) Bir ölümlü vakada, maktul olay yerinden ne zaman kaldırılır?
a) Kişi olay yerinde öldü ise
b) Deliller karartılmış ise
c) Sanık olay yerinde yakalanmış ise
d) Olay yerinde işlem bitmiş ise
e) Cumhuriyet savcısının talimatı ile

9) Yabancıların Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmeleri için ön şart nedir?
a) Yabancılar Türkiye’de özel güvenlik şirketi kuramaz
b) İçişleri Bakanlığından izin alınması
c) Dışişleri Bakanlığından izin alınması
d) Mütekabiliyet esası
e) Hiçbiri

10) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 Sayılı Yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine ne ceza verilir?
a) Hapis ve idari para cezası verilir
b) Hapis ve çalışma izni iptal edilir
c) İdari para cezası verilir ve çalışma izni iptal edilir
d) Para cezası verilmez, çalışma izni iptal edilir
e) Para cezası ve ihtar verilir

11) Saniyeli fitillerin içerisinde bulunan patlayıcı madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Petn
b) Kurşun azadür
c) Kibrit başı eczası
d) Tetril
e) Kara barut

12) Aşağıdakilerden hangisi Extacy’nin zararlarından değildir?
a) Sinir hücrelerinde tekrar düzelen hasarlar
b) Kas yapılarında arızalar
c) Vücudun doğal salgıları kana daha çok karışmakta buna bağlı olarak, karaciğer ve böbrekleri tıkayarak, bu organların işlemez hale gelmesi
d) Beyinde merkezi rahatsızlıklar
e) Yüksek tansiyonla beyin kanaması

13) Aşağıdakilerden hangisinde yangının söndürülmesinde “köpük” kullanımı uygun değildir?
a) Rafineri ve kimyasal depolar
b) Boya, vernik depoları veya atölyeler
c) Akaryakıt depolama ve dolum yerleri
d) Marangozhaneler ve odun istifleri
e) Hava alanı ve uçak hangarları

14) “Bir insanı yargılamadan önce, gün doğumundan batımına değin onun ayakkabılarıyla dolaşın” atasözü hangi süreci ifade etmektedir?
a) İleti
b) Empati
c) Saygı duymak
d) Sempati
e) Yardımseverlik

15) Aşağıdakilerden hangisi organik bir malzeme değildir?
a) Bakır kablo
b) Şeker
c) C4 patlayıcı
d) Afyon sakızı
e) Ekmek

16) Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?
a) Olay yerini muhafaza etme
b) Şüpheliyi yakalama
c) Suç aletlerine el koyma
d) Genel kolluğa yardımcı olma
e) Teknik takip yapma

17) Birinci derece yanıkta ilk yapılması gereken müdahale hangisidir?
a) Soğuk suya tutulmalıdır
b) Oluşan su dolu kesecikler patlatılmalıdır
c) Yoğurt sürülmelidir
d) Ağrı kesici verilmelidir
e) Hepsi

18) İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne ad verilir?
a) Duygu
b) Heyecan
c) Öfke
d) Panik
e) Motivasyon

19) Topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Zincir düzeni
d) Çember düzeni
e) Ekip düzeni

20) Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarındandır?
a) Hedefle konuşma
b) Hedefle tanışma
c) Buluşma
d) Hedef seçimi
e) Hepsi

21) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde alınacak önlemlerden biri değildir?
a) Olay kapalı alanda gerçekleşmişse kapısı kapatılarak koruma altına alınabilir
b) Hava koşullarına göre kaybolmasında endişe edilen deliller gerekirse usulüne uygun olarak güvenli bir ortama alınabilir
c) Olay yerine görevliler dâhil hiç kimsenin girilmesine izin verilmez
d) Olay yerine güvenlik şeridi çekilir
e) Koruma işlemi, olay yeri inceleme işlemleri tamamlanana kadar devam eder

22) Olay yerinde bulunan yanıcı ve yakıcı maddeler hangi delil türündendir?
a) Biyolojik deliller
b) Kimyasal deliller
c) Fiziksel deliller
d) İz
e) Hiçbiri

23) Özel güvenlik görevlisi olma şartlarını kaybeden kişi için hangi yaptırım uygulanır?
a) Yenileme eğitimine tabi tutulur
b) Çalışma izni iptal edilir
c) Kamu haklarından yasaklanır
d) Çalışma izni 3 ay süreyle iptal edilir
e) 1 milyar para cezası kesilir

24) Aşağıdakilerden hangisi patlamanın çeşitlerinden birisidir?
a) Basınç
b) Isı
c) Parça
d) Işık
e) Kimyasal patlama

25) Uyuşturucu maddenin alınmamasından dolayı; sıkıntı, sinirlilik, baş ağrısı, unutkanlık, kalp atışlarında azalma vb. şeklinde kendini gösteren durumun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bağımlılık
b) Yoksunluk
c) Doz aşımı
d) Tolerans artışı
e) Sahte iyi oluş hali

26) Aile hayatımızda, iş hayatımızda, okul hayatımızda bir araya geldiğimiz insanlarla belli mesafeler dâhilinde ilişkiler kurarız. 80 cm ile 2 metre arasında mesafe ile ilişki kurulan alan hangi alandır?
a) Genel alan
b) Kişisel alan
c) Sosyal alan
d) Mahrem alan
e) Yakın alan

27) Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?
a) Valilik
b) İlgili komisyon
c) Emniyet Müdürlüğü
d) İçişleri Bakanlığı
e) Jandarma Komutanlığı

28) CCTV sisteminde kullanılan cihazlardan “Quad” ne işe yarar?
a) Kameraları monitörde tek tek izlemeye
b) Aynı anda ekranda 4 kamerayı izlemeye
c) Birden fazla bağımsız kullanıcı gerektiğinde
d) Aynı anda birden fazla bağımsız kullanıcı gerektiğinde
e) Sistemdeki kameraları kaydetme

29) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?
a) Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır
b) Çevresi ile ilgili olmalıdır
c) İyi iletişim kurmalıdır
d) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır
e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır

30) Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
b) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza
c) Sahil Güvenlik-Gümrük Muhafaza-Polis
d) Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
e) Jandarma-Belediye Zabıtası-Sahil Güvenlik

31) Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden değildir?
a) Oksijen taşımak
b) Vücut sıcaklığını ayarlamak
c) Besin maddelerini taşımak
d) Solunumu sağlamak
e) Dokulardan toksik maddeleri almak

32) Kanamalarda yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?
a) En kısa zamanda kanamanın durması sağlanır
b) Kanayan yerin üzerine tampon uygulanır
c) Görünen küçük kemik uçları içeri itilir
d) Kanayan bölgeye buz uygulanır
e) Kanayan bölge kalp seviyesinden yukarda tutulur

33) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Caydırıcılık
d) Profesyonel olma
e) Taviz vermeme

34) Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre VIP’in sağında veya solunda bir adım arkasında yürür
b) 360 derecelik bir koruma sağlar
c) Bu bir refakat korumasıdır
d) VIP’in her türlü ihtiyaçlarını karşılar
e) VIP’i utandırıcı durumlardan korur

35) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan, toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların güvenlik güçlerine karşı kullandıkları taktikler arasında yer almaz?
a) Dikkatleri başka yere çekme
b) Sessizce dağılma
c) Dağılıyor gözükerek toplanma
d) Marş söyleme
e) Kadın ve çocukları kullanma

36) Aşağıdakilerden hangisinden DNA elde edilemez?
a) Kan
b) Kıl
c) Barut artığı
d) Sigara izmariti
e) İdrar

37) Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerinin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme ruhuna ne denir?
a) Kolektif şuur
b) Alt kültür
c) Kolektif dinamizm
d) Takım ruhu
e) Dinamizm

38) Özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Vali yardımcısı
b) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
c) İl milli eğitim müdürlüğü temsilcisi
d) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
e) Ticaret odası temsilcisi

39) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri için söylenemez?
a) Grev yapabilirler
b) Dernek kurabilir
c) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz
d) Sendikalara üye olabilirler
e) Hiçbiri

40) Aşağıdakilerden hangisi kokainin insan sağlığı üzerindeki etkilerinden değildir?
a) Yorgunluk hissini azaltır
b) Duyuların bozulmasına sebep olur
c) Göz bebekleri büyür
d) Konuşkanlık verir
e) Hiçbiri

41) Özel güvenlik görevlileri 5188 Sayılı Yasaya göre belirlenmiş yetkilerini nerede kullanabilirler?
a) Özel güvenlik görevlileri 24 saat süresince görevli olduklarından her zaman ve her yerde bu yetkilerini kullanabilirler
b) Belediye sınırları içerisinde her zaman kullanırlar
c) Genel kollukla beraber her zaman kullanabilirler
d) Sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler
e) Hepsi

42) Katı, sıvı ve gaz haldeki patlayıcı maddelerin kıvılcım, reaksiyon veya şok etkisi ile ateşlenmesi sonucu yüksek derecede ısı, ışık, gaz, ses ve basınç meydana getirerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?
a) Bomba
b) Patlayıcı madde
c) Patlama
d) Başlatıcı
e) Hiçbiri

43) Aşağıda belirtilenlerden hangisi ısı kaynaklarındadır?
a) Güneş, elektrik enerjisi
b) Hava, oksijen
c) Benzin, gaz
d) Kömür, ağaç
e) LPG, doğalgaz

44) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme

45) Aşağıdakilerden hangisi geçiş kontrol kartlarının kullanım amaçlarından değildir?
a) Manyetik alandan etkilenmemesi
b) Giriş – çıkışların yetkilendirilmesi
c) Zaman bazında kayıtların tutulması
d) Binada bulunan kişilerin belirlenebilmesi
e) Geçmişe dönük raporların tutulabilmesi

46) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?
a) Suç işlenmesini önlemek
b) Şüphelileri yakalamak
c) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
d) Genel emniyeti sağlamak
e) Hepsi

47) Aşağıdakilerden hangisi tutanağın ortak özelliklerinden değildir?
a) Tutanakta başlık olur
b) Tutanağa konu olan ya da işlemin öğreniliş şekli belirtilir
c) Tutanaklarda şüphelinin açık kimliği yer alır
d) Tutanakta düzenleniş tarihi ve bitiş saati yer alır
e) Hiçbiri

48) En tehlikeli olan ve hızla müdahale gerektiren kanama şekli hangisidir?
a) Toplardamar kanamaları
b) Kılcal damar kanamaları
c) Atardamar kanamaları
d) Burun kanaması
e) Hiçbiri

49) “Acil tedavi ünitelerinde hasta/yaralılara doktor yada sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahale’’aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Tedavi
b) Acil yardım
c) İlk yardım
d) Cerrahi müdahale
e) İlk müdahale

50) Aşağıdaki delil çeşitlerinden hangisi maddi deliller içerisinde yer almaz?
a) Tutanak
b) Kıl
c) Toksik maddeler
d) Barut izleri
e) Parmak izleri

51) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz?
a) Var ise kontak lensler çıkarılır
b) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır
c) Normal nefes almaya gayret edilir
d) Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon veya krem sürülür
e) Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur

52) Aşağıdakilerden hangisi VİP’in araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
a) VİP oto sürücüsü VİP’in kapısını açmalıdır
b) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır
c) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır
d) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır
e) Hiçbiri

53) Henüz işlenmiş ya da işlenmekte olan suça ne ad verilir?
a) Cürüm
b) Kabahat
c) Kusur
d) Meşhut suç
e) Taksir

54) 5188 Sayılı Yasanın 23 üncü maddesinde özel güvenlik görevlilerinin ceza uygulaması bakımından “kamu görevlisi” sayılacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme hangi yasanın uygulanması bakımından getirilmiştir?
a) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK)
b) Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)
c) Türk Ceza Kanunu (TCK)
d) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (MYHK)
e) 4857 Sayılı İş Kanunu (İK)

55) Aşağıdakilerden hangisi araç giriş kontrol noktasında bulunması gereken özelliklerden değildir?
a) İyi bir haberleşme ve alarm sistemine sahip olmalıdır
b) İzinsiz giren veya kontrolden kaçan araçların hareketine engel olacak kapanlar olmalıdır
c) Kontrol noktasında çalışan görevlilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yapıya sahip olmalıdır
d) Gece yapılacak kontroller için güçlü bir aydınlatma sistemi olmalıdır
e) Kapılar zorlukla açılıp kapanabilir olmalıdır

56) 5188 Sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri

57) Aşağıdakilerden hangisi patlamanın etkilerinden değildir?
a) Isı etkisi
b) Basınç etkisi
c) Gaz etkisi
d) Hava etkisi
e) Parça etkisi

58) Yavaş yanma olayına aşağıdakilerden hangisi örnek olur?
a) Kömür yanması
b) Demirin paslanması
c) Benzin buharının patlaması
d) Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) patlaması
e) Mumun yanması

59) Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişimin önündeki engellerden biri olarak gösterilemez?
a) Dinleme
b) Duyarsızlık
c) Alınganlık
d) Benmerkezcilik
e) Ön kabuller

60) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik cihazlarından biri olarak sayılamaz?
a) Metal detektörü
b) X-ray cihazı
c) Protez cihazı
d) Buhar detektörü
e) EDS ( Explosive Dedection System-patlayıcı buhar detektör sistemi)

61) Silahlı özel güvenlik görevlisinin eğitimi kaç saattir ve hangi ders zorunludur?
a) 45 / Güvenlik Tedbirleri
b) 120 / İnsan Hakları
c) 80 / Temel İlk Yardım
d) 120 / Güvenlik Sistem ve Cihazları
e) 60 / Kalabalık Yönetimi

62) Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerinden biri değildir?
a) Kısa sürede durdurulabilir
b) Fışkırır tarzdadır
c) Kalp ritmi ile uyumludur
d) Parlak kırmızı renktedir
e) Pıhtılaşma süresi uzun olduğundan kanama süresi uzundur

63) Güvenlik görevlisinin kendisine hamle yapabilecek kişiye tepki verebilmesi bakımından yeterli zaman kazanabilmesi için kişi ile kendisi arasında bıraktığı yaklaşık 2 metrenin üzerindeki tampon bölgeye ne ad verilir?
a) Tehlike bölgesi
b) Tepkisel bölge
c) Olay bölgesi
d) Eylem bölgesi
e) Sınır bölge

64) İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?
a) Kurtarma-koruma-bildirme
b) Koruma-kurtarma-bildirme
c) Koruma-bildirme-kurtarma
d) Bildirme-koruma-kurtarma
e) Kurtarma-bildirme-koruma

65) Toplu düzenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Hat düzeni
b) Karma düzeni
c) Kama düzeni
d) Hazır pozisyon
e) Grup düzeni

66) Aşağıdakilerden hangisi talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?
a) Cumhurbaşkanı
b) Milli Eğitim Bakanı
c) İçişleri Bakanı Müsteşarı
d) Milletvekili
e) Hiçbiri

67) Aşağıdakilerden hangisinde ilk ekibin tanımı doğru olarak verilmiştir?
a) Olay yerinde suçluları yakalayan ve soruşturmacı birime teslim eden ekiptir
b) Meydana gelen olaya ilk müdahale eden ekiptir
c) Olayı ilk önce öğrenen ekiptir
d) Olay yerinde görevli polis ekibidir
e) Hepsi

68) Toplantı, konser, sahne gösterileri vb. etkinliklerde para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde komisyon kararı olmadan ………… tarafından özel güvenlik izni verilebilir?
a) Vali
b) Cumhuriyet savcısı
c) Hâkim
d) Emniyet müdürü
e) İl jandarma komutanı

69) Olay yerinin incelenmesinde aşağıdakilerden hangisi yasal bir zorunluluktur?
a) Fotoğraf ile tespit
b) Tutanak ile tespit
c) Video ile tespit
d) Plan ile tespit
e) Hepsi

70) Bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimine ……………… denir. Boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
a) Enformasyon
b) Bildirişim
c) İletişim
d) Komünikasyon
e) Hiçbiri

71) Havayolu tam tıkanıklık bulguları hangisi değildir?
a) Nefes alamaz
b) Konuşamaz
c) Rengi morarır
d) Acı çeker
e) Öksürür

72) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?
a) Görev alanında suça el koymak
b) Suçun devamını engellemek
c) Sanığı araştırmak ve yakalamak
d) Sanığı muhafaza etmek
e) Suç delillerini muhafaza etmek

73) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullandığı elektronik aygıtlardan olamaz?
a) Patlayıcı detektörü
b) X Ray cihazı
c) Gizli ses alma cihazı
d) Kapı detektörü
e) Metal el detektörü

74) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?
a) Kişilerin üstlerini arama
b) Alışveriş merkezlerine girenleri arama
c) Boş ve harabe yerleri kontrol etme
d) Suç işlendikten sonra şüpheliyi arama
e) Hepsi

75) Aşağıdakilerden hangisi kalbin durduğunun göstergesidir?
a) Şah damarından nabız alınamaması
b) Nefesin duyulmaması
c) Göğüs kafesinin inip kalması
d) Vücudun sıcak olması
e) El bileğinden nabız alınamaması

76) Aşağıdakilerden hangisi kalabalık çeşitlerinden biri değildir?
a) İrade kalabalığı
b) Dinleyici kalabalığı
c) Dini hizmete yönelik kalabalık
d) Lider kalabalık
e) Kızgın kalabalık

77) Deri bütünlüğü bozulmuş ve kırık uçları görünüyorsa ne tür bir kırıktan bahsedilir?
a) Açık kırık
b) Komplike kırık
c) Basit kırık
d) Parçalı kırık
e) Kapalı kırık

78) Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zaman ve mekanda gerçekleşmesine …….. denir.
a) Olay yeri
b) Olay
c) Olay yerinin yakın çevresi
d) Olay yerinin uzak çevresi
e) Hiçbiri

79) Özel güvenlik şirketlerine yönetici olabilmek için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?
a) Kamu haklarından yasaklı olmamak
b) T.C. Vatandaşı olmak
c) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
d) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak
e) Hepsi

80) Bir veya birden çok insanı belli bir amaca doğru devamlı bir şekilde harekete geçirmek için gösterilen çabaya……. denir.
a) Motivasyon

b) İçgüdü
c) Halkla ilişkiler
d) Sorumluluk yüklemek
e) Kitle iletişimi

81) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri tespit yöntemlerinden değildir?
a) Fotoğraf ve kamera
b) Tutanak
c) Kroki
d) İhbar
e) Hiçbiri

82) Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendi bünyesinde kurulan birime ……………………..denir.
a) Özel güvenlik şirketi
b) Özel eğitim kurumu
c) Alarm merkezi
d) Özel güvenlik görevlisi
e) Özel güvenlik birimi

83) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?
a) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak
b) Korunan kişinin hareketlerini kısıtlamak
c) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
d) Tehlikeyi bertaraf etmek
e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak

84) İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtlarda inceleme yapabilmek için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılır?
a) Geçiş kontrol sistemleri
b) Yangın algılama sistemleri
c) X-Ray cihazları
d) Turnikeler
e) Kapalı devre televizyon sistemleri

85) “Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine………….….. denir.”
a) İfade alma
b) Tutanak
c) Özet çıkartma
d) Not alma
e) Rapor yazma

86) Hangisi X-Ray tarama cihazının parçalarından değildir?
a) X- ışını ünitesi (kabin)
b) Ekran (monitör)
c) Kontrol (kontrol konsolu)
d) Taşıyıcı bant
e) Statif

87) Dört kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?
a) 60
b) 72
c) 90
d) 120
e) 180

88) İlk yardımda ABC’deki A’ nın tanımı nedir?
a) Kanamanın durdurulması
b) Kırık olan bölgenin hareket ettirilmemesi
c) Hava yolunun açık olması
d) İlkyardım kurumuna haber verilmesi
e) İtfaiyeye haber verilmesi

89) Aşağıdaki yerlerden hangisinde toplantı yapmak kanunlarca serbest bırakılmıştır?
a) Kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde
b) Mabetlerde
c) Genel yollar ile parklarda
d) Valilikçe izin alınmış meydanlarda
e) T.B.M.M. de

90) Güvenlik altına alınmış her hangi bir mevkie (toplantı salonu, ikametgâh girişleri, sinema, VİP salonu vb. gibi) kişilerin veya malzemelerin kontrol altında giriş–çıkışlarını sağlamak amacı ile oluşturulan güvenlik noktasına ……….denir.
a) Kontrol noktası

b) Takip ve gözetleme noktası
c) Özel görev noktası
d) Emniyet koordine noktası
e) Buluşma noktası

91) Aşağıdakilerden hangisi donmanın belirtilerinden değildir?
a) Titreme vardır
b) Uykuya eğilim vardır
c) Hastada terleme vardır
d) Solunum yavaşlar
e) Kalp ritmi bozulabilir

92) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ………………………………. denir.
a) Gözetleme noktaları
b) Boğma noktaları
c) Durma noktaları
d) Mola noktaları
e) Keşif noktaları

93) Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ilk intikal eden ekibin görevlerinden biridir?
a) Olay yerini koruma altına almak
b) Yaralıların hastaneye sevkini sağlamak
c) Failleri muhafaza altına almak ve tanıkları belirlemek
d) Devam eden olaya el koymak
e) Hepsi

94) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?
a) Yetkili genel kolluğa
b) Adliyeye (C.Savcılığına)
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili özel kolluğa
e) Valiliğe

95) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 Sayılı Kanundan doğan yetkilerinden biri değildir?
a) Kişilerin üstlerini teknolojik cihazlarla arama
b) Olay yerini ve delilleri koruma altına alma
c) Suça el koyma
d) Terk edilmiş eşyayı emanete alma
e) Olay yerindeki delilleri toplama

96) Bir tabanca ile işlenen cinayet mahallinde aranacak en önemli delil hangisidir?
a) Deri parçası
b) Kan izleri
c) Kanlı eşyalar
d) Boş kovanlar
e) Hiçbiri

97) İnsanın ana rahmine düştüğü andan itibaren sahip olduğu vazgeçilmeyen ve değerler sisteminde en üst sırada yer alan temel hakları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anayasal haklar
b) İnsan hakları
c) Kişisel haklar
d) Sosyal haklar
e) Siyasal haklar

98) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkilerindendir?
a) Göz ovuşturma isteği
b) Şiddetli baş ağrısı
c) Bulantı ve kusma isteği
d) Gözlerden yaş gelmesi
e) Hepsi

99) Aşağıdaki özel güvenlik kuruluşlarından hangisi 5188 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliğinde yer almamaktadır?
a) Özel güvenlik birimleri
b) Özel güvenlik şirketleri
c) Alarm merkezleri
d) Özel koruma şirketleri
e) Özel güvenlik eğitim kuruluşları

100) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?
a) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir
b) Zor kullanma yasal olmalıdır
c) Zor kullanmanın derecesi görevlinin gücü ile orantılı olmalıdır
d) Zor kullanmanın derecesi amaçla orantılı olmalıdır
e) Zor kullanma zorunlu olmalıdır

 SİLAH SORULARI

1) Özel güvenlik görevlisi uygulamalı silah eğitimi kaç saat ve kaç mermi ile yapılmaktadır?
a) 30 saat 5 mermi
b) 30 saat 10 mermi
c) 30 saat 15 mermi
d) 30 saat 20 mermi
e) 30 saat 25 mermi (26.09. 2009 tarihli yönetmelik değişikliği ile Silah Dersi 20 saate düşürülmüştür. Yeni duruma göre bu sorunun doğru cevabı 20 saat 25 mermi olmalıdır)

2) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi

3) Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi

4) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

5) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen alete ne ad verilir?
a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri

6) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur
b) Namlunun çapıdır
c) Fişeğin çapıdır

d) Fişeğin uzunluğudur
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur

7) Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?
a) Ağır ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Hafif ateşli silahlar

8) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının unsurlarından biri değildir?
a) Tetik
b) Tetik korkuluğu
c) İntikal parçaları
d) Ateşleme iğnesi
e) Horoz

9) Göz-gez-arpacık ve hedefin aynı düzlem üzerinde bulunmasından oluşan hatta ne denir?
a) Yükseliş hattı
b) Mermi hattı
c) İsabet hattı
d) Hedef hattı
e) Nişan hattı

10) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşleme tertibatı
b) Nişan alma tertibatı
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Fişek verme tertibatı

11) Aşağıdakilerden hangisi tabanca çeşitlerinden biri değildir?
a) Toplu tabanca
b) Tek atışlı tabanca
c) Yarı otomatik tabanca
d) Tam otomatik tabanca
e) Uzun namlulu tabanca

12) Silahı kavramaya ve tutmaya yarayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurma kolu
b) Kavrama kolu
c) Şarjör yuvası
d) Destek
e) Kabza

13) Aşağıdakilerden hangisi silahı sökmeye başlamadan önce yapılması gereken ilk işlemdir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
b) Silah ölü noktaya tutularak horoz düşürülür
c) Sürgü çekilerek namlu parmakla da kontrol edilir
d) Şarjör çıkartılır
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir

14) Özel şekil ve nitelikteki cisimleri barut gazı basıncı ile uzak mesafeye atan aletlere, genel olarak ne denir?
a) Otomatik silah
b) Biyolojik silah
c) Gazlı silah
d) Kimyasal silah
e) Ateşli silah

15) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Top yuvaları
b) Tetik
c) Çıkarıcı
d) Horoz
e) Şarjör

16) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar………………….?
a) boştur
b) hazırdır
c) kuruludur
d) doludur
e) emniyettedir

17) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçalarındandır?
a) Kapsül
b) Gez
c) Yiv
d) Set
e) Hiçbiri

18) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?
a) Gerdel
b) Namlu
c) Yiv
d) Set
e) Tetik

19) Poligonda atışa hazır atıcı neyi bekler?
a) Silahın ısınmasını bekler
b) Silahın soğumasını bekler
c) Poligonun temizlenmesini bekler
d) Beklemez ateş eder
e) Yetkilinin “Atış Serbest” komutunu bekler

20) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Sur
b) Set
c) Çıkıntı
d) Hazne
e) Duvar

21) Hazne neye denir?
a) Devletin hazinesidir
b) Atıcının cebindeki fişeklerdir
c) Fişekteki baruttur
d) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir
e) Hiçbiri

22) Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ……………. denir?
a) İz
b) Leke
c) Kir
d) Rayyür
e) Çekirdek izi

23) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık hedef net görülmelidir
b) Gez net hedef ve arpacık bulanık görülmelidir
c) Gez ve arpacık net hedef bulanık görülmelidir
d) Gez bulanık arpacık ve hedef net görülmelidir
e) Gez ve hedef net arpacık bulanık görülmelidir

24) Ateşli silahlarda tırnak ne işe yarar?
a) Kovanın/fişeğin fişek yatağından çekilip çıkartılmasına
b) Şarjörün takılmasına
c) Namlunun sabitlenmesine
d) Fişeğin ateşlenmesine
e) Hiçbiri

25) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
a) Gez
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Tetik
e) İğne

Bu yazı bugün : 5, toplamda : 11839 kişi tarafından okundu.

14. Özel Güvenlik Sınav Soruları Cevapları

15 Şubat 2009

14. SINAV

 

1) “Her derste sorun yaratmasan olmaz sanki” cümlesinde aşağıdakilerden hangi bastırıcı iletiyi görmek mümkündür?
a) Yargılamak, eleştirmek, suçlamak
b) Ad takmak, alay etmek
c) Yorumlamak, tanı koymak
d) Övmek, olumlu değerlendirme yapmak
e) Sınamak, sorguya çekmek

2) 4 kameradaki görüntüleri tek bir monitörde (ekranda) izleme imkânı veren cihaz hangisidir?
a) Detektör
b) X-Ray cihazı
c) Dozimetre
d) Quad
e) Manyetik kontaklar

3) Suçta kullanıldığı için bir tabancaya el konulması tutanağında hangisi yer almaz?
a) Çapı
b) Ağırlığı
c) Markası
d) Seri numarası
e) Fişek sayısı

4) Aşağıdakilerden hangisi koma nedeni değildir?
a) Şiddetli kafa darbesi
b) Zehirlenmeler
c) Şeker hastalığı
d) Kol ve bacak kırıkları
e) Aşırı alkol alınması

5) Aşağıdakilerden hangisi grup kavramına örnek olarak verilebilir?
a) Kaldırımda yürüyen insanlar
b) Metro istasyonunda bekleyen insanlar
c) Aile
d) Tribünde maç izleyen insanlar
e) Konferans dinleyicileri

6) Koruma görevinde tehlike anında sırası ile aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Soğukkanlı ol, bağır, kapla, kaçır
b) Bağır, kapla, kaçır, soğukkanlı ol
c) Kapla, kaçır, soğukkanlı ol, bağır
d) Kaçır, soğukkanlı ol, bağır, kapla
e) Hiçbiri

7) Bir hukuki ihtilafı çözmeye veya suç fiilini ispata yarayan, elde ediliş şekli hukuk tarafından yasaklanmamış şeye …………………. denir.
a) Bulgu
b) Olay yeri
c) Delil
d) Olay
e) İlk ekip

8) Giriş kontrol görevi yapan ÖGG için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kullandığı güvenlik sistem cihazlarını iyi tanımalı
b) Bu işte eğitilmiş olmalı
c) Dikkatli ve duyarlı olmalı
d) İşini severek yapmalı
e) Üzerini veya eşyasını kontrol ettirmek istemeyenlere karşı zor kullanmalı

9) Aşağıdakilerden hangisi bomba yapımında kullanılmaz?
a) Anahtar sistemleri
b) Dış kap
c) Kablo
d) Kundak
e) Bant

10) Noktalı yerlere uygun olanı yazınız. Her delil bir ………….. olabildiği halde her …………. bir ……………… değildir.
a) Bulgu – Bulgu – Delil
b) Delil – Bulgu – Bulgu
c) Bulgu – Bulgu – Bulgu
d) Delil – Delil – Delil
e) Delil – Delil –Bulgu

11) Bir kişiyle yüz yüze veya telefonla konuşma aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Enformasyon
b) Davranış
c) Komünikasyon
d) Kanal
e) Tutum

12) Hasta veya yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
a) En kısa zamanda
b) Hayati tehlike için önlem alındıktan sonra
c) İlk yardım için doktor gelince
d) Hasta yakınları geldikten sonra
e) Sevk edilmesi gerekmiyorsa sevk etmek gereksizdir

13) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda gösteriye katılan gruplardaki psikolojik özelliklerden birisidir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Özenti
d) Taklit
e) Hepsi

14) Aşağıdakilerden hangisi terörizmin ana hedeflerinden değildir?
a) Mevcut sosyal gerilimin artırılması
b) Amaçlarına ulaşmak için halkın yanında görünmeleri
c) Devlet otoritesinin sarsılması
d) Devlet kurumlarının işlemez hale getirilmesi
e) Doğan otorite boşluğu ile hedeflenen siyasal düzenin kurulması

15) Ülkemizde haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Jandarma Genel Komutanlığı
c) Milli Güvenlik Kurulu
d) Toprak Mahsulleri Ofisi
e) Milli İstihbarat Teşkilatı

16) Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılarının kullandıkları kimyasal uçuculardan değildir?
a) Tutkal
b) Afyon
c) Kerosen
d) Tiner
e) Gazyağı

17) Göz yaşartıcı kimyasal maddelerin yayılma çeşitleri hangisidir?
a) Yanma ile yayılma
b) Patlama ile yayılma
c) Aerosol ile yayılma
d) Sisleme ile yayılma
e) Hepsi

18) Kedi, köpek vb. hayvan ısırıklarında ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?
a) Sabunlu su ile yıkanmalıdır
b) Kuduz aşısı yapılmalıdır
c) Kuduz serumu yapılır
d) Dikiş atma
e) Pansuman

19) I Zorunluluk unsuru
II Denge unsuru
III Kanunilik unsuru
Yukarıda 3 başlık altında toplanan ilkeler, hangi yetki kullanımının unsurlarıdır?
a) Güvenlik kontrolü
b) Kimlik sorma
c) İdari arama
d) Zor kullanma
e) El koyma

20) ÖGG’si suç şüphesi gerekçesiyle aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
a) Otolarda arama
b) Üst arama
c) Ev ve işyerinde arama
d) Eşyalarda arama
e) Valiz-Bavul vb. eşyaları arama

21) Yan yana çalıştırılan kapı tipi detektörler arasında en az ne kadar mesafe olmalıdır?
a) 10 cm
b) 50 cm
c) 30 cm
d) 80 cm
e) 100 cm

22) Aşağıdakilerden hangileri etkin bir iletişimin önündeki engellerden değildir?
a) Korkular-Benmerkezcilik
b) Önyargılar-Duyarsızlık
c) Dinlemek-Anlamak
d) Duyarsızlık-İsim takma
e) Kararsızlık-Alınganlık

23) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir?
a) Dozimetre
b) Metal detektörü
c) X-ray cihazı
d) CCTV
e) Alarm sistemi

24) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?
a) Şüphelileri yakalamak
b) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
c) Suç işlenmesini önlemek
d) Genel emniyeti sağlamak
e) Hepsi

25) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?
a) Acil tıbbi eğitimi almış olmalıdır
b) Sakin ve kararlı olmalıdır
c) Hızlı karar verebilmelidir
d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır
e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır

26) Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden biri değildir?
a) Kalabalıklar tesadüfen bir araya gelmişlerdir
b) Aralarında bir amaç ve eylem birliği yoktur
c) Liderleri vardır
d) Kanunlara genelde saygılıdırlar
e) Olayların gelişimleri konusunda hassastırlar

27) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?
a) Kişiyi hayati tehlikeye sokacak her türlü durumdan uzak tutmak
b) Kişiyi utandırıcı ve rencide edici duruma düşürmekten korumak
c) Kişiyi rahatsız edici durumlardan korumak
d) Kişiyi hiç kimse ile görüştürmemek maksadıyla korumak
e) Kişiyi suikastlara karşı korumak

28) Aşağıdakilerden hangisi maddi delil değildir?
a) Tanık ifadeleri

b) Kimyasal deliller
c) Fiziksel deliller
d) Biyolojik deliller
e) İz deliller

29) Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?
I Dernek kurma
II Siyasi parti üyeliği
III Sendika üyeliği
IV Grev
V Hak arama hürriyeti
a) I, II, III, IV, V
b) II, IV
c) I, II, III, IV
d) IV
e) IV, V

30) “Hukuka aykırı arama…………….ve ele geçirilenler…………….” Cümledeki boşluklara hangi kelimeler gelmelidir?
a) Geçerlidir – delil olur
b) Tekrarlanır – hayır kurumuna verilir
c) Suçtur – muhakemede kullanılamaz
d) Hâkim onayına sunulur – delil olur
e) Adli aramadır – delildir

31) Olay yerinde bulunan kan lekelerinin incelenmesinden hangi sonuç çıkarılamaz?
a) Kanın insana mı yoksa hayvana mı ait olduğu
b) Vücudun neresinin kanadığı
c) Kanın yaralıya mı, şüpheliye mi ait olduğu
d) Yaralının kan grubu
e) Hepsi

32) Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?
a) İhmal
b) Sıçrama
c) Kaza
d) Sabotaj
e) Bilgisizlik

33) Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
a) Bir kişiyle koruma düzeni
b) İki kişiyle koruma düzeni
c) Üç kişiyle koruma düzeni
d) Dört kişiyle koruma düzeni
e) Beş kişiyle koruma düzeni

34) Maçlarda hakem koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Sağa destekli hat düzeni
d) Sola destekli hat düzeni
e) Çember düzeni

35) En etkili suni solunum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ağızdan buruna
b) Holger Neilsen
c) Silvester metodu
d) Ağızdan ağza
e) Ağız ve burunla birlikte

36) Aşağıdakilerden hangisi X-Ray cihazı ve kapı detektörü ile yapılan güvenlik kontrolü kapsamındadır?
a) Şüpheli madde taraması

b) Araştırma işlemi
c) Adli arama
d) Şüpheli kişi araması
e) Hepsi

37) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?
a) İyi iletişim kurmalıdır
b) Çevresi ile ilgili olmalıdır
c) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır
d) Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır
e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır

38) Aşağıdakilerden hangisi haberleşmede dikkat edilmesi gereken prensiplerden değildir?
a) Haberleşmede uzun ve detaylı anlatım kullanılmalı
b) Haberleşme anlaşılır ve net olmalı
c) Haberleşmede kod sistemi kullanılmalı
d) Haberleşme kısa olmalı
e) Hiçbiri

39) Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir iletişimin göstergesi değildir?
a) Kaynakla alıcının sürekli yer değiştirmesi
b) Karşımızdaki ile göz teması kurmak
c) Karşımızdakini dinlemek ve anlamaya çalışmak
d) Sürekli olarak karşımızdakine bir şeyler anlatmak
e) Karşımızdaki kişinin beden dilini de “duymak”

40) Kapalı devre televizyon sistemi kullanılan bir işletmede kameranın netlik ayarı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
a) Multıplexer kullanarak
b) Quad kullanarak
c) Görüntüleri video kayıt cihazına kaydederek
d) Pan-tilt motor kullanarak
e) Kamera lensinin focus ve iris ayarını yaparak

41) Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
a) Olay tespit tutanağı
b) Görev tespit tutanağı
c) Yakalama tutanağı
d) Teslim-tesellüm tutanağı
e) Suçüstü tutanağı

42) Korunan kişinin yürüdüğü istikamete göre sol tarafı saat yönünde kaçı gösterir?
a) 3
b) 1
c) 6
d) 12
e) 9

43) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kuvvetlerinin topluluklara müdahale ederken uymak zorunda olduğu ilkelerden biri değildir?
a) Tahriklere engel olma
b) Paniği önleme
c) Taraf tutma
d) Profesyonel olma
e) Teknolojiden faydalanma

44) Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?
a) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
b) Muhtemel tehlikenin varlığı
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

45) Olay ve olay yerinin öğrenilmesi ile en kısa sürede olay yerine gelen ve olaya müdahale eden ekibe …………….. denir.
a) Soruşturma ekibi
b) İlk ekip
c) Olay yeri inceleme ekibi
d) İnceleme ekibi
e) Önleyici hizmet ekibi

46) Özel güvenlik görevlilerinin ağırlıklı olarak görevleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adli görev
b) İdari görev
c) Önleme görevi
d) Yargılama görevi
e) Hepsi

47) 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak alışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Ramazan Bayramı’nın üç gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?
a) 3
b) 2
c) 6
d) 4
e) 8

48) İntihar saldırılarında saldırganın tespitinde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?
a) Hamile görüntülü kadınlara
b) Sinirli ve heyecanlı tavır gösterenlere
c) Şüpheli davranışlar içersinde olanlara
d) Saldırganın yaş durumuna
e) Giyimleri ve fiziki görünümleri farklı olanlara

49) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin tarifi içinde yer alır?
a) Kişinin sinir sistemi üzerine etki eder
b) Akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar
c) Toplum içersinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirir
d) Alışkanlık ve bağımlılık yapar
e) Hepsi

50) Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare mahkemesine
b) Polise
c) İşçi sendikasına
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına

51) Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden değildir?
a) Kanuna aykırı olmak
b) Mantıklı ve geçerli olmak
c) Olayı tescil edici olmalı
d) Hayal ürünü olmamalı
e) Olay içinde yer almalı

52) “Dağılıyor görünüp tekrar toplanma” aşağıdaki hususlardan hangisini kapsar?
a) Olayları bitirme usullerindendir
b) Olayları başlatma usullerindendir
c) Yasadışı olaylarda polise karşı uygulanan eylem taktikleri
d) Olayların hazırlık safhasıdır
e) Hepsi

53) Nabız en sık hangi bölgeden alınır?
a) Şah damarı
b) Kalp
c) Kasık
d) Bilek dış yüzü
e) Koltuk altı

54) Aşağıda bulunan şıklardan hangisi adli amaçlı yakalama kapsamına girmemektedir?
a) Suçüstü hali
b) Haklarında adli yakalama kararı bulunanları yakalama
c) Kişinin sağlığı–vücudu bakımından mevcut tehlikeden korunma gayesiyle yapılan yakalama
d) Hakkında tutuklama kararı bulunanları yakalama
e) Hiçbiri

55) Aşağıdakilerden hangisi “Biyometrik” sistemdir?
a) Göz iris tanıma
b) Parmak izi tanıma
c) Yüz tanıma sistemleri
d) Damar tanıma sistemleri
e) Hepsi

56) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğeleri arasında bulunmaz?
a) Kaynak
b) Kanal
c) İleti
d) Korku
e) Araç

57) Hangisi kapalı devre TV sistemi kayıt tipi değildir?
a) Hard disk
b) Manyetik bant
c) CD
d) DVD
e) Teyp kaseti

58) Bir kişinin herkes tarafından geçici olarak yakalanabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisinin bulunması gerekir?
a) Gıyabi tevkif kararının bulunması
b) Yakalama kararının bulunması
c) Mahkûmiyet kararının bulunması
d) Kişiye suç işlerken rastlanılması
e) Hiçbiri

59) Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerinden değildir?
a) Ağrı
b) Susuzluk hissi
c) Şişme
d) Yalancı eklem
e) Hareketsizlik

60) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?
a) Suça ait iz bulmak
b) Suça ait delil bulmak
c) Suçun işlenmesini engellemek
d) Suç failini yakalamak
e) Suça ait delilleri toplamak

61) Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlere yapılacak müdahalenin amaçlarından biri değildir?
a) Topluluğu dağıtmak
b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
d) Yakalanan kişileri cezalandırmak
e) Yakalanan kişileri savcılığa sevk etmek

62) Aşağıdakilerden hangisi öncü ekip personelinin görevleri arasında yer almaz?
a) Ziyaret edilecek mevkide güvenlik önlemleri almak
b) Korunan kişiye refakat koruması yapmak
c) Yapılan öncü çalışmasını yazılı hale getirerek koruma amirine vermek
d) Ziyaret edilecek mevkiin keşfini yapmak
e) Ziyaret edilecek mevkide güvenlik amaçlı yerleşim noktalarının tespitini yapmak

63) Aşağıdakilerden hangisi insanda bulunan 5 temel duyudan biri değildir?
a) Görme
b) İşitme
c) Koku alma
d) Tat alma
e) Refleks

64) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?
a) Hava şartları
b) Meraklı kalabalık
c) Şüpheli ve iş birlikçileri
d) Olay yeri inceleme ekibi
e) Mağdur yada maktulün yakınları

65) Aşağıdakilerden hangisi bombanın temel unsurlarındandır?
a) Dış kap
b) Bant
c) Kablo
d) Parça etkisi için konulanlar
e) Patlayıcı madde

66) Özel güvenlik görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
a) 18 yaşını doldurmuş olmak
b) Askerliğini yapmış olmak
c) Kamu haklarından yasaklı olmamak
d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
e) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamak

67) Uyuşturucu ile mücadele yollarından en etkili yöntem hangisidir?
a) Eğitim
b) Cezalandırma
c) Uyuşturucu kullananları dışlama
d) Tedavi etme
e) Hiçbiri

68) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden biri değildir?
a) Karşımızdakini dinlemek
b) Kendini tanımak
c) Kendini açmak
d) Sadece ilgimizi çeken konuları dinlemek
e) Kendini doğru ifade etmek

69) Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden birisi değildir?
a) Yıldırım düşmesi (?)
b) Kuraklık
c) Fırtına
d) Toprak kayması
e) Sel

70) Aşağıdakilerden hangisi şahıs kontrolünde kullanılan cihaz değildir?
a) El tipi metal detektörler
b) Kapı tipi metal detektörler
c) Patlayıcı-narkotik tespit sistemleri
d) Bodyscanner
e) X-ray cihazı

71) Patlamanın etkilerinden parça etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
a) Cam parçaları
b) Demir parçaları
c) İllegal yayınlar
d) Çiviler
e) Taş parçaları

72) Büyük grupları küçük gruplara bölmek ve yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri, kışkırtıcı ve suçluları yakalamak, topluluk içerisinden yolu açmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Çember düzeni
d) Grup düzeni
e) Hepsi

73) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma ekibi içerisinde yer almaz?
a) Koruma amiri
b) Bomba arama görevlileri
c) Ekip amiri
d) Sürücüler
e) Takip arabasındaki korumalar

74) Aşağıda belirtilenlerden hangisi ilk ekip olabilir?
a) ÖGG
b) Trafik ekibi
c) Asayiş ekibi
d) Karakol ekibi
e) Hepsi

75) Yasa dışı topluluk olaylarında, cop aşağıda belirtilen hangi durumda kullanılmamalıdır?
a) Toplulukla karşılıklı arbede sırasında
b) Kalabalığın biçimsel olarak kontrolünde
c) Saldırgan etkisiz hale getirildiğinde ve tecrit edildiğinde
d) Kalabalığı güvenlik güçlerinden belli bir mesafede tutmak için
e) Güvenlik güçlerinin, saldırı tekniğini kullandığı pozisyonlarda

76) Hangisi refakat koruması olarak adlandırılmıştır?
a) Bir kişiyle koruma düzeni
b) İki kişiyle koruma düzeni
c) Üç kişiyle koruma düzeni
d) Dört kişiyle koruma düzeni
e) Beş kişiyle koruma düzeni

77) Kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karpit
b) Fuel-Oil
c) Mazot
d) Gaz yağı
e) Benzin

78) Toplu kuvvet olarak müdahale edilen olaylarda zor kullanmanın derecesini kim tayin eder?
a) Vali
b) İl emniyet müdürü
c) Çevik kuvvet şube müdürü
d) Müdahale eden kuvvetin amiri
e) Hiçbiri

79) Kapı detektörlerinin sağlıklı çalışabilmesi için kontrol edilecek personel, detektörlerden en az ne kadar mesafe ara ile geçirilmelidir?
a) Kontrol edilecek kişiler 1 m. ara ile geçirilmelidir
b) İki kişi birlikte geçirilmelidir
c) Kontrol edilecek kişiler 50 cm. ara ile geçirilmelidir
d) Kontrol edilecek kişiler 33 cm. ara ile geçirilmelidir
e) Kontrol edilecek kişilerin mesafesine bırakmaksızın geçirilmelidirler

80) “Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ……. denir” cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) İz
b) Delil
c) Papil
d) Traje
e) Delta

81) Aşağıda sıralanan yetkilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkisi kapsamında değildir?
a) El koyma
b) Arama
c) Yakalama
d) Kimlik sorma
e) Kimlik tespit etme

82) “Makam aracının sağ önünde oturur ve devamlı bir şekilde ekip personeli ile irtibat halinde olur”. Bu açıklama aşağıdakilerden hangisinin görevlerindendir?
a) Ekip amiri
b) Koruma amiri
c) Öncü koruma
d) Protokol görevlileri
e) İlk yardım görevlileri

83) Pazaryerindeki kalabalık çeşitleri aşağıdakilerden hangisini kapsar?
a) Organize aktif kalabalık
b) Organize pasif kalabalık
c) Organize olmayan aktif kalabalık
d) Organize olmayan pasif kalabalık
e) Hiçbiri

84) El detektörlerinin güvenilir bir ölçüm yaptığı nasıl test edilir?
a) Plastik bir maddeye tutularak
b) Metal bir maddeye tutularak
c) Organik madde taşıyan bir cisme tutarak
d) Ahşap bir maddeye tutarak
e) Pilini ters takarak

85) Afyon sakızının elde edildiği bitki hangisidir?
a) Hint keneviri
b) Koka ağacı
c) Haşhaş
d) Ergamot mantarı
e) Kauçuk

86) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik birimleri özel kanunlarında sayılan yetkilerini görev alanlarında ve görev süresinde kullanabilirler
b) Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar
c) Özel güvenlik personeli greve katılamazlar
d) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılabilirler
e) Özel güvenlik personeli kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz

87) Kaynağı ve hedefini insanların oluşturduğu karşılıklı iletişime ne denir?
a) Kişi – içi iletişim
b) Kişiler arası iletişim
c) Tek yönlü iletişim
d) Bilişsel çelişki
e) Hiçbiri

88) Çevre güvenliğinde aşağıdakilerden hangi algılama sistemi kullanılmaz?
a) Fiber optik algılama sistemleri
b) İnfrared bariyer sistemleri
c) Mikro dalga bariyer sistemleri
d) Biyometrik sistemler
e) Manyetik alan algılama sistemleri

89) Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denilmektedir?
a) Provokasyon
b) Motivasyon
c) Atılganlar
d) Karşı eylemciler
e) Hepsi

90) Üzerinde silah bulunan kişi ÖGG’nin düzenlediği tutanağı imzalamazsa ne olur?
a) Zorla imzalatılır
b) İmzalamadığı tutanağa yazılır
c) İmzalayacağı yeni bir tutanak hazırlanır
d) Cezası artırılır
e) Tutuklanır

91) Resmi kıyafetle çalışan özel güvenlik görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler?
a) Görev alanında
b) Görev süresince
c) Üniformalı olarak
d) Kimlik kartları yakaya takılı olduğu durumda
e) Hepsi

92) Copla vuruşlarda hedef seçimi ile vuruş yeri neresi olmalıdır?
a) Kafa ve boyun
b) Eklem yerleri
c) Kol ve bacakların etli kısımları
d) Karın ve kasıklar
e) Göğüsler

93) Aşağıdakilerden hangisi dozimetrenin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardır?
a) X-Ray cihazının tünel ve kenarına konulamaz
b) Herhangi birine ödünç verilemez
c) Toka ve giyeceklerin, metal parçaları gibi malzemelerin arasına konulamaz
d) Başka bir personelden ödünç alınamaz
e) Hepsi

94) Aşağıdakilerden hangisi işleve takılmaya örnektir?
a) Kalemi sadece yazma gereci olarak kullanmak
b) Duvarı boyamak
c) Başımız her ağrıdığında ağrı kesici içmek
d) Klavyede tuş aramak
e) Problemi çözmek için parçalara bölmek

95) Özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Vali yardımcısı
b) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
c) İl milli eğitim müdürlüğü temsilcisi
d) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
e) Ticaret odası temsilcisi

96) Aşağıdakilerden hangisi X-Ray cihazının kullanım amacıdır?
a) Geçiş yapan kişilerin el bagajlarının kontrolünü yapmak
b) Kişilerin üzerindeki metali tespit etmek
c) Geçiş yapan kişilerin manyetik kartını okutarak geçiş yapmasını sağlamak
d) Kişilerin fotoğrafını çekmek
e) Kimlik tespiti yapmak

97) Aşağıdakilerden hangisi koruma planında yer alır?
a) Kolluk kuvvetleri ile irtibat
b) Kontrol noktası çalışmaları
c) Fiziki güvenlik tedbirleri
d) Nokta ve devriye hizmetleri
e) Hepsi

98) İnsanların ve hayvanların gözlemlenebilen, herhangi bir şekilde ölçülebilen, içsel ya da dışsal uyaranlara verdiği tepkiye ne ad verilir?
a) Güdü
b) Davranış
c) Dürtü
d) Algı
e) Hiçbiri

99) Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal olaya ne denir?
a) Yanma
b) Ateş
c) Yangın
d) Alev
e) Isı

100) Aşağıdakilerden hangisi temastan doğan izlerdendir?
a) Tornavida izi
b) Kan lekesi
c) Parmak izi
d) Boya lekesi
e) Çekiç izi

 SİLAH  SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
d) Merminin azami mesafesini artırır
e) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar

2) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz

3) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?
a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Kişi koruma
c) Cenaze törenleri
d) Para ve değerli eşya taşınması
e) Hepsi

4) Hangisi silah bakım zamanlarından değildir?
a) 3 günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi

5) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Fişek çekirdeğinin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Atıcının uzmanlığı
d) Havanın ısısı
e) Rüzgâr

6) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör

7) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyete alınamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz

8) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının ana parçalarından değildir?
a) Tetik
b) İğne
c) Horoz
d) İğne yayı
e) Gerdel

9) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı Kanun kapsamına girmez?
a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Oluksuz bıçak

10) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli

11) Parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle artan oranda baskı yapmasına ne denir?
a) Tetik ezme
b) Horoz indirme
c) Ateş etme
d) Nişan alma
e) Şarjör çıkarma

12) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu –hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne- fişek yatağı
e) Rampa-fişek yatağı

13) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır.
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

14) Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
a) 20 yaş – 3 yıl
b) 21 yaş – 5 yıl
c) 23 yaş – 5 yıl
d) 21 yaş – 6 yıl
e) 18 yaş – 7 yıl

15) Fişek ateş almadığında, silah sökülüp nedeni araştırılmazdan önce, silahın namlusu hedefe doğru olarak atış kurallarına göre en az kaç saniye bekletilmelidir?
a) 5 sn
b) 10 sn
c) 15 sn
d) 30 sn
e) 45 sn

16) Aşağıdakilerden hangisi nişangâh sistemidir?
a) Tetik-Tetik korkuluğu
b) Gez-Arpacık
c) Şarjör-Şarjör tablası
d) Horoz-İğne
e) Şarjör-Çerçeve

17) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları

18) Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?
a) Lokantalar
b) Marketler
c) Cezaevleri
d) Oteller
e) Hiçbiri

19) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesici ve ezici olması
b) Ateşli silah olması
c) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması
d) Yok edici olması
e) Delici olması

20) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Tetik
c) Emniyet mandalı
d) Horoz
e) Hiçbiri

21) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Kovan
b) Namlu
c) Kapsül
d) Barut
e) Çekirdek

22) Tırnak ne işe yarar?
a) Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına
b) Tabancanın monte edilmesine
c) Sürgüyü gövdeye sabitlemeye
d) Kapsülü ateşlemeye
e) Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye

23) Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerin hangisi üzerinde bulunur?
a) Gövde
b) Sürgü
c) Kabza
d) Hazne
e) Nişan tertibatı

24) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri değildir?
a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin rüzgâra karşı ilk hızını arttırır
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır
e) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır

25) Aşağıdakilerden hangisi silahın sürgüsü üzerinde bulunmaz?
a) İcra yayı
b) Gez
c) Arpacık
d) Kovan atma boşluğu
e) Tırnak

Bu yazı bugün : 4, toplamda : 11142 kişi tarafından okundu.

13. Özel Güvenlik Sınav Soruları Cevapları

15 Şubat 2009

13. SINAV

 

1) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında yapacakları önleyici (önleme) aramanın amaçlarından biri değildir?
a) Can ve mal güvenliğinin sağlanması
b) Suç işleyen kişinin yakalanması
c) Suç işlenmesinin önlenmesi
d) Taşınması ve bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde vb. eşyanın tespiti
e) Kamu düzeninin sağlanması

2) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin özelliklerinden biridir?
a) Yüz yüze iletişimdir
b) Çift yönlü olma zorunluluğu vardır
c) Tek yönlü iletim olarak kalabilir
d) Ulaşılabilecek insan sayısı sınırlıdır
e) Karşılıklı iletişim

3) X-Ray sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişi üzerindeki metalleri algılamak
b) Yangın anında ikaz vermek
c) Radyasyonu ölçmek
d) Kişilerin bagajlarını kontrol etmek
e) Çevrenin görüntüsünü elde etmek

4) Bir kişinin sorumluluk alanının 90 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
a) Bir kişiyle koruma düzeni
b) İki kişiyle koruma düzeni
c) Dört kişiyle koruma düzeni
d) Üç kişiyle koruma düzeni
e) Beş kişiyle koruma düzeni

5) Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için hangi uygulama yanlıştır?
a) Kimlik tespiti yapılmalı ve kayda geçirilmelidir
b) Eşyaları kontrol edilmemelidir
c) Tanıtma kartı verilmelidir
d) Gerektiğinde refakatçi verilmelidir
e) Ziyaret edilecek kişiye haber verilerek test edilmelidir

6) Şoktaki hastaya hangisi yapılmaz?
a) Kanaması durdurulur
b) A B C’ sine bakılır
c) Ayakları yukarı kaldırılır
d) Üzeri örtülür
e) Su içirilir

7) Turnike uygulaması aşağıdaki hangi durumlarda yapılır?
a) Şok hali
b) Solunum durması
c) Burun kanması
d) Uzuv kopmalarında
e) Hepsi

8) Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışları ile bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ne denir?
a) Toplum psikolojisi
b) Toplum sosyolojisi
c) Davranış şekilleri
d) Psikolojik hareket
e) Hiçbiri

9) Olayın işleniş şeklinin ve mağdur-sanık-olay yeri ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne ad verilir?
a) Görev alanı
b) Olay yeri
c) Araştırma yeri
d) Hassas bölge
e) Olay

10) Patlayıcı maddenin istenilen zaman, şekil ve yerde patlamasını sağlamak amacıyla, bir kısım unsurların birleştirilmesiyle hazırlanan düzenek veya kurgulara ne denir?
a) Başlatıcı
b) Patlama
c) Bomba
d) Bubi tuzağı
e) Kapsül

11) Maddenin belli bir süre ve dozda kullanılması ile oluşan, alınmadığı zaman yoksunluk belirtileri şeklinde kendini gösteren, vücut ve madde arasında oluşan ilişkiye ne ad verilir?
a) Bağımlılık
b) Doz aşımı
c) Yoksunluk
d) Pasif içicilik
e) Tolerans artışı

12) Aşağıdakilerden hangisi itfaiyenin görevleri arasında yer almaz?
a) Yangınlara müdahale etmek, söndürmek, can kurtarmak
b) Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek
c) Su baskınlarıyla dolmuş suları boşaltmak
d) Belediye başkanının izniyle sınırı dışındaki yardımlara müdahaleye gitmek
e) Tehlikeli madde üreten yerleri belirlemek ve denetlemek

13) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk içerisinde yer alır?
a) Sahil güvenlik görevlisi
b) Belediye zabıtası
c) Orman muhafaza memuru
d) Askeri inzibat
e) Özel güvenlik görevlisi

14) Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi veya özel güvenlik hizmeti verebilmesi hangi özelliğe göre olur ?
a) Hiç bir şekilde mümkün değildir
b) Mütekabiliyet esasına bağlıdır
c) İzne gerek yoktur
d) Valinin kararına bağlıdır
e) Hiçbiri

15) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin temel işlevleri arasında sayılmaz?
a) Haber verme
b) Propaganda etkisi
c) Öğretici olma
d) Yönetime katılmayı sağlama/teşvik etme
e) Eğlendirme

16) Şüpheli şahıslar kendilerini nasıl belli ederler?
a) Göz renklerinden
b) Boylarından
c) Saçlarından
d) Davranışlarından
e) Kilolarından

17) Aşağıdakilerden hangisi dozimetrenin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardır?
a) X-Ray cihazının tünel ve kenarına konulamaz
b) Herhangi birine ödünç verilemez
c) Başka bir personelden ödünç alınamaz
d) Toka ve giyeceklerin metal parçaları gibi malzemelerin arasına konulamaz
e) Hepsi

18) Yaya koruma esnasında saat 06.00 istikametinden saldırı gelmesinde koruma personeli, korunan kişiyi hangi saat istikametine kaçırmalıdır?
a) 06.00
b) 09.00
c) 12.00
d) 18.00
e) 03.00

19) 5188 Sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitimini veren kuruluşlar hangi makam tarafından denetlenir?
a) Cumhuriyet savcısı ve hakimler
b) MEB ve milli eğitim müdürlükleri
c) Emniyet müdürlüğü
d) Jandarma komutanlığı
e) İçişleri Bakanlığı ve valilikler

20) Aşağıdakilerden hangisi kişilerin korku sebeplerinden biri değildir?
a) Kişi-içi iletişim
b) Başarısızlık inancı
c) Asosyal bir iş ortamı
d) Sürekli stres ve hastalıklar
e) Baskı dolu çocukluk

21) Özel güvenlik görevlileri hangi kanunun uygulanmasında memur sayılır?
a) Polis Vazife ve Salahiyetler Kanunu
b) Türk Ceza Kanunu
c) Emniyet Teşkilatı Kanunu
d) Sahil Güvenlik Kanunu
e) Hiçbiri

22) Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?
a) Emanete alma
b) Zapt etme
c) Müsadere
d) Muhafaza altına alma
e) Hepsi

23) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden değildir?
a) İletişim karşılıklı bilgi ve duygu alış verişidir
b) İletişimin olabilmesi için iletişime katılan insanların olması gerekir
c) Verilen mesajlar sözlü yada sözsüz nitelikte olmalıdır
d) İletişimde en önemli mesajlar kişilerin söylediği kelimelerdedir
e) İletişim tek yönlü değil çift yönlü olmalıdır

24) 4 kameradaki görüntüleri tek bir monitörde (ekranda) izleme imkânı veren cihaz hangisidir?
a) Detektör
b) X-Ray cihazı
c) Dozimetre
d) Quad
e) CCTV

25) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Arıza yapmış araçlar
b) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz şekilde giyinmiş olan kişiler
c) Yapılan yol çalışmaları
d) Şüpheli ve renkli camlı karavanlar
e) Hepsi

26) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından biri değildir?
a) Metal detektörler
b) X-ray cihazı
c) Alarm sistemi
d) Kameralı cep telefonu
e) Patlayıcı buhar detektörü

27) Aşağıdakilerin hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?
a) Suça ait iz bulmak
b) Suça ait delil bulmak
c) Suçun işlenmesini engellemek
d) Suçun failini yakalamak
e) Suça ait delilleri toplamak

28) Burkulmada aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Anormal eklem görüntüsü
b) Şişlik
c) Morarma
d) Ağrı
e) Hareket kısıtlılığı

29) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının yapmaması gereken davranışlardandır?
a) Tedbir almak
b) Gerekirse kendi hayatını riske atarak yaralıyı kurtarmak
c) Haberleşmeyi sağlamak
d) Triyaj yapmak
e) Teşhis etmek

30) Adli arama kararı verme yetkisi kime aittir?
a) Kolluk amirlerine
b) Vali ve kaymakamlara
c) Belediye başkanlarına
d) Hakimlere
e) Kişinin kendisine

31) Narkotik maddeler içinde ilaç sanayinde kullanılan madde hangisidir?
a) Kokain
b) Esrar
c) Eroin
d) Morfin
e) Hiçbiri

32) EDS (Explosive Detectîon System) ne işe yarar?
a) Duman algılayıcı sistemdir
b) Patlayıcı maddelerin taramasında kullanılan bir çeşit patlayıcı tarama sistemidir
c) Gaz detektörü olarak kullanılır
d) Bir çeşit alarm sistemidir
e) Hiçbiri

33) Aşağıdakilerden hangisi terörün nedenlerinden değildir?
a) Psikolojik nedenler
b) Siyasi nedenler
c) Coğrafi nedenler
d) Ekonomik nedenler
e) Sosyal nedenler

34) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Önemli kişiyi bir an önce oradan uzaklaştırmak
c) Kalabalığı dağıtmak
d) Saldırıya karşılık vermek
e) Hiçbiri

35) Devriye hizmetinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Huzur ve güven ortamını sağlama hizmetidir
b) Mal, can ve ırzı koruma hizmetidir
c) Suçları önlemeye yönelik bir hizmettir
d) Yardım isteyenlere yardım etme hizmetidir
e) Toplumu sindirme suretiyle suçların önlenmesi hizmetidir

36) İç kanaması olan yaralıya ilk yardım uygulanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
a) Ağızdan sıvı verilerek kayıp önlenir
b) Şok pozisyonu verilir
c) 112 acil yardım aranır
d) Üzeri örtülerek sıcak tutulur
e) Hareket ettirilmez

37) Aşağıdakilerden hangisinde oynamaz eklem bulunur?
a) Omurgada
b) Dirsekte
c) Kalçada
d) Kafatasında
e) Bilekte

38) “İnsanlar bir şeyi ifade etmek için toplanmışlardır. Belli duyguların açığa çıkartmaya yönelik davranışlardır. Parti, dans grupları vb” ifadesi hangi tür kalabalık çeşididir?
a) Dinleyici kalabalıklar
b) Kızgın kalabalıklar
c) Önceden planlanmış toplantılar
d) İrade kalabalıkları
e) Dini hizmete yönelik kalabalıklar

39) Aşağıdakilerden hangisi “olay”ın özelliklerinden biri değildir?
a) Dinamiktir, hareketlidir
b) Kanunlarda suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerdir
c) Oluşan ve olağan dışı bir durum
d) Hayatın akışını etkileyen ve değiştiren bir durum
e) Olağan bir durum

40) Hararet ve şok tesiriyle, bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak, çok hacimde gaz, yüksek derecede ısı meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz haldeki tüm bileşim ve karışımlara ne denir?
a) Bomba
b) İnfilaklı fitil
c) Patlayıcı madde
d) Patlama
e) Kapsül

41) “Bir insanı yargılamadan önce, gün doğumundan batımına değin onun ayakkabılarıyla dolaşın” atasözü hangi süreci ifade etmektedir?
a) İleti
b) Sempati
c) Motivasyon
d) Empati
e) Yardımseverlik

42) Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında; ……………… görevli ve yetkilidir.
a) Suça el koymakla
b) Suçun devamını önlemekle
c) Şüpheliyi tespit ve yakalamakla
d) Olay yerini ve suç delillerini muhafazayla
e) Hepsi

43) Kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunan kimse hangi suçu işlemiş olur?
a) İşkence
b) Kişi hürriyetinden yoksun kılma
c) Görevi kötüye kullanma
d) Görevi ihmal
e) Hiçbiri

44) Özel güvenlik görevlisinin yetki ve sorumluluklarının sınırı yer ve zaman bakımından hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) İl sınırları içerisinde, her yerde
b) Görevli oldukları süre içerisinde, her yerde
c) Görev alanlarında, görev süresince
d) Her zaman her yerde
e) Görev alanına bakılmaksızın, görev süresince

45) Bir kimsenin gönderdiği mesajı doğru algılamak için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a) Önyargılardan uzak, etkin bir dinleme
b) Konuyla ilgili önceden bilgi sahibi olma
c) Mesajı gönderen kişiyi önceden tanıma
d) Kaynak ve alıcının ortak deneyimlere sahip olması
e) Kaynak ve alıcının aynı mekânda bulunması

46) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?
a) Telefon
b) Gazete
c) Televizyon
d) Radyo
e) Dergi

47) Aşağıdaki cihazların hangisi kapalı devre televizyon sisteminde kullanılan cihazlardan biri değildir?
a) Kamera
b) Monitör
c) Switcher
d) Quad
e) Proximity okuyucular

48) Aşağıdakilerden hangisi üst aramalarında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Aramada öncelik kişilere, sonra eşyaya verilmelidir
b) Arama ekip olarak gerçekleştirilmelidir
c) En az 2 kişi ile yapılmalıdır
d) Dıştan gelecek tehlikelere karşı duyarlı olunmalıdır
e) Hepsi

49) Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde oturduğu yer neresidir?
a) Makam aracının arka sağ koltuğu
b) Makam aracının ön sağ koltuğu
c) Takip aracının arka sağ koltuğu
d) Takip aracının ön sol koltuğu
e) Hiçbiri

50) Herhangi bir işi veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dâhilinde yazılı olarak bildirilmesine ne denir?
a) Tutanak tutma
b) Not alma
c) İfade alma
d) Özet çıkarma
e) Rapor yazma

51) Eşkâl tanımında aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerine göre daha öncedir?
a) Saç uzunluğu
b) Pantolon
c) Ayakkabı
d) Kişinin değiştirilemeyen fiziksel özellikler
e) Ayakkabı rengi

52) Zehirlenmelerde hastayı kusturmanın sakıncalı olmadığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilinç kapalı ise
b) Asit, baz, deterjan gibi yakıcı maddeler içilmişse
c) Petrol ürünü içilmişse
d) Mantar zehirlenmesi ise
e) Tuz ruhu içilmişse

53) Aşağıdakilerden hangisi olayları başlatma usulleri safhalarındandır?
a) Yaygın propaganda yapmak
b) Konuşmalar yapmak
c) Heyecanı artırmak
d) Eyleme geçiş
e) Hepsi

54) Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?
a) Normal solunum yapanlara
b) Kalbi düzensiz çalışanlara
c) Solunumu 3-5 dk önce durmuş olanlara
d) Solunumu düzensiz olanlara
e) Hepsi

55) Gözaltına alınacak bir topluluğu çevirmek amacı ile kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Ekip düzeni
d) Çember düzeni
e) Hiçbiri

56) Aşağıdakilerden hangisinde ilk ekibin tanımı doğru olarak verilmiştir?
a) Olayı ilk önce öğrenen ekiptir
b) Olay yerinde suçluları yakalayan ve soruşturmacı birime teslim eden ekiptir
c) Meydana gelen olaya ilk müdahale eden ekiptir
d) Olay yerinde görevli polis ekibidir
e) Hepsi

57) Posta veya kargoyla gelmiş olan paketin, paket bomba olabileceği nasıl anlaşılır?
a) Dengeli olup, olmadığından
b) Ağırlığından
c) Kokusundan
d) Üzerindeki yağ lekelerinden
e) Hepsi

58) Teneffüs yoluyla, ağızdan ve damar içine enjekte edilerek kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ecstasy
b) Eroin
c) Esrar
d) Captagon
e) Tiner

59) Özel güvenlik görevlilerinin çalışma izni hangi şartlarda iptal edilir?
a) İstenildiğinde her zaman
b) Taksirli bir suç işlediğinde
c) Alkollü araç kullandığı tespit edildiğinde
d) Aranan şartlardan birinin kaybedilmesi halinde
e) Hiçbir zaman

60) Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği kim tarafından belirlenir?
a) Özel güvenlik komisyonu
b) İl idare kurulu
c) Hâkim
d) Kolluk amiri
e) Belediye Meclisi

61) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından değildir?
a) Paylaşmak
b) Haberleşmek
c) Var olmak
d) Arkadaş edinmek
e) Etkilemek ve yönlendirmek

62) Aşağıdakilerden hangisi bir felaket değildir?
a) Deprem
b) Sel
c) Yangın
d) Kasırga
e) Yanma

63) Aşağıdakilerden hangisi stres belirtilerinden değildir?
a) Saldırganlık veya kayıtsızlık
b) Unutkanlık
c) Korkulu rüyalar
d) Sinirlilik
e) Konuşkanlık

64) X -Ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?
a) 75 cm
b) 90 cm
c) 110 cm
d) 50 cm
e) Fark etmez

65) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri inceleme ekibinin görevlerinden değildir?
a) Koruma tedbirlerinin yeterli olup olmadığını kontrol etmek
b) Olay yerinde bulunan tanıkların ifadelerini almak
c) Olay yerinin orijinal halini korumak
d) Olay yerinde delilleri tespit etmek
e) Olay yerindeki delilleri toplamak

66) Aşağıdakilerden hangisi araçlı koruma düzenlerinde resmi konvoy düzenini oluşturan araçlardan değildir?
a) Motosikletli ekip
b) Öncü koruma aracı
c) İtfaiye aracı
d) Ambulans
e) CAT (Karşı atak timi) takip aracı

67) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Görülebilir yara izleri
c) Boyu
d) Psikolojik durumu
e) Cinsiyeti

68) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma (boğma) uygulanarak, kanayan yere kan gitmesinin engellenmesiyle uygulanan kanamayı durdurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Basınçlı kan durdurma
b) Kanamada tespit uygulaması
c) Atel uygulaması
d) Turnike uygulaması
e) Hiçbiri

69) Göz yaşartıcı kimyasal maddelerin yayılma yolu aşağıdakilerden hangisidir?
I Yanma ile yayma
II Patlama ile yayma
III Sıkıştırılmış aerosol ile yayma
a) Yalnızca I
b) Yalnızca II
c) Yalnızca III
d) Yalnızca I ve II
e) Hepsi

70) Aşağıdaki durumlardan hangisinde çember düzeni kullanılmaz?
a) Bir şahsın korunmasında
b) Bir grubun korunmasında
c) Grubun dağıtılmasında
d) Grubun gözaltına alınmasında
e) Kıymetli bir malzemenin korunmasında

71) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında ilk ekibin görevlerinden değildir?
a) Can ve mal güvenliğini sağlar
b) Olay yerini en geniş hatlarıyla koruma altına alır
c) Tanıkları belirler
d) Olay yerinde delilleri tespit eder
e) Olayın safhası, seyri ve sonucu hakkında ilgili yerlere bilgi verir

72) Aşağıdakilerden hangisinde söndürücü olarak köpük ( FOAM ) kullanılmaz?
a) Orman yangınları
b) Havaalanları, uçak hangarları
c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri
d) Boya, vernik atölyeleri ve depoları
e) Hiçbiri

73) Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
a) El konularak tutanakla kişi ve malzeme kolluk kuvvetlerine teslim edilir
b) Sadece el konulan malzeme kolluk kuvvetlerine teslim edilir
c) Elde edilen malzeme adli makamlara teslim edilir
d) Hiçbir şey yapılamaz
e) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır

74) İletişim sürecinde mesajı gönderen kişi, kurum ya da araca ne ad verilir?
a) Alıcı
b) Kaynak
c) Hedef
d) Kanal
e) Geri bildirim

75) El detektörü hangi sistemi desteklemek için kullanılır?
a) Parmak izi okuyucu
b) Dikenli tel
c) Kapı detektörü
d) Kapalı devre TV
e) Alarm

76) Korunan kişinin gideceği mevki ve güzergâh üzerinde önemli kişiye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma nedir?
a) Yakın koruma ekibinin amacı
b) Öncü istihbarat çalışması
c) Temel koruma prensipleri
d) Kişisel fiziki koruma
e) Hiçbiri

77) Devriye hizmetlerinde en az kaç kişi olmalıdır?
a) 2
b) 1
c) 4
d) 3
e) 5

78) X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bagajlardaki gizlenmiş, patlayıcı cisimleri bulmak
b) Bagajların hızlı bir şekilde kontrolünü sağlamak
c) Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek
d) Yasa dışı cisimlerin içeri sokulma girişimlerine karşı caydırıcılık sağlamak
e) Hepsi

79) Problem çözme işleminde başarı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Problemin doğru tanımlanması
b) Problemle ilgili yeterli bilgi sahibi olunmasına
c) Farklı çözüm önerilerinin üretilmesine
d) Mevcut seçeneklerin uygulanmaya konulup değerlendirilmenin yapılmasına
e) Hepsi

80) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkili değildir?
a) Görevli olduğu alanda kişilerin üstlerini detektörle arama
b) Hakkında yakalama ve tutuklama müzekkeresi bulunanları yakalama ve arama
c) Terk edilmiş eşyayı emanete alma
d) Suç kovuşturma
e) Olay yerini ve delilleri koruma

81) Aşağıdakilerden hangisi etkin bir iletişimin önündeki engellerden değildir?
a) Korkular
b) Ön kabuller
c) Kendini tanımak
d) İsim takmak
e) Ben-merkezcilik

82) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın tanımı ve kapsamı içinde yer almaz?
a) Hayat kurtarmak
b) İyileşmeyi kolaylaştırmak
c) İlaç kullanmak
d) Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak
e) Elimizdeki ve çevredeki malzemeleri kullanmak

83) İl sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin idari amiri kimdir?
a) İl emniyet müdürü
b) İçişleri Bakanı
c) Vali
d) Kaymakam
e) Hiçbiri

84) Aşağıdakilerden hangisi olay yerindeki maddi delilleri etkileyen faktörlerdendir?
a) Mağdur ve mağdur yakınları
b) Hava koşulları
c) Basın mensupları
d) Sanık ve sanık yakınları
e) Hepsi

85) Kapalı devre televizyon sistemi kullanılan bir işletmede kameranın netlik ayarı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
a) Multıplexer kullanarak
b) Quad kullanarak
c) Görüntüleri video kayıt cihazına kaydederek
d) Pan-tilt motor kullanarak
e) Kamera lensinin focus, iris ve zoom ayarını yaparak

86) Aşağıdakilerden hangisi OC gazının etkileri arasında yer almaz?
a) Göz yaşarması
b) Aşırı tükürük ve salya ifrazı
c) Göğüste sıkışma hissi
d) Nefes darlığı
e) Burunda tahriş

87) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
a) Tanık ve sanıkları bir arada tutmak
b) Sanık ve tanıkları belirlemek
c) Olay yerini şeritle çevirmek
d) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
e) Devam eden olaya müdahale etmek

88) Teröristlerin bombalı eylem yapabileceği yerler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tören alanları
b) Kamu kuruluşu binaları
c) Halkın yoğun bulunduğu alış veriş merkezleri
d) Toplu taşım araçları
e) Hepsi

89) Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerinden biridir?
a) Kısa sürede durdurulur
b) Sızıntı şeklindedir
c) Kalp ritmi ile uyumlu değildir
d) Koyu kırmızı renktedir
e) Pıhtılaşma süresi uzun olduğundan kanama süresi uzundur

90) Görev yapılan bölgede terkedilmiş bir eşya (paket, çanta v.b.) görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi\hangileri yapılmalıdır?
I Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır
II Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir
III Çevresi emniyete alınır
IV Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir
V Güvenlik güçlerine bilgi verilir
a) II
b) II, III
c) III, V
d) IV, V
e) I,II, III

91) Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
a) Kişi korumalarında
b) Sahne gösterilerinde
c) Sağlık tesislerinde
d) Spor müsabakalarında
e) Üniversitelerde

92) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin yapması gereken hususlardan biri değildir?
a) Devam etmekte olan olaya müdahale edilir ve kontrol altına alınır
b) Yaralıları olay yerinde muhafaza eder
c) Olay yerinde yaralı varsa ambulans istenir
d) Kapalı veya tehlikeli yerlerde kalan kişiler tahliye edilir
e) Olay derhal genel kolluk birimlerine ihbar edilir, uzman ekiplerin gelmesi sağlanır

93) Özel güvenlik görevlisine “kimlik sorma yetkisi” veren yasal dayanak hangisidir?
a) Kimlik Bildirme Kanunu
b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
c) Borçlar Kanunu
d) Türk Ceza Kanunu
e) Hepsi

94) Günlük yaşamda karşılaşılan olaylar sonucu hissedilen sıkıntı ya da zorlanma durumuna ne denir?
a) Stres
b) İletişim
c) Kızgınlık
d) Nefes darlığı
e) Eleştiri

95) Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemi değildir?
a) CCTV
b) El detektörleri
c) Beton bariyerler
d) Mektup kontrol cihazları
e) Kapalı devre görüntüleme sistemleri

96) Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir?
a) Olay ve yaralı sayısı
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
d) Yaralıların kimlik bilgileri
e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı

97) Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmeye ve onların ilgisini kazanmaya ne ad verilir?
a) Slogan
b) Açıklama
c) Propaganda
d) Bildiri
e) Hiçbiri

98) Olay yerinde kovan bulunmamışsa nasıl değerlendirme yapılır?
a) Otomatik silah kullanılmıştır
b) Kovan cesette kalmıştır
c) Toplu tabanca kullanılmıştır
d) Yarı otomatik silah kullanılmıştır
e) Hepsi

99) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?
a) Görev alanında suça el koymak
b) Suçun devamını engellemek
c) Sanığı tespit etmek ve yakalamak
d) Sanığı gözaltına almak
e) Suç delillerini muhafaza etmek

100) Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması (vurması) belirtilerindendir?
a) Çok konuşma
b) Aşırı heyecan
c) Adale gevşemesi
d) Hareketliliğin artması
e) Aşırı terleme

SİLAH  SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev kanalı
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör

2) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur?
a) Boştur
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette

3) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının ana parçalarından değildir?
a) Tetik
b) İğne
c) Horoz
d) İğne yayı
e) Gerdel

4) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişeğe hız verir
b) Çekirdeğe yön verir
c) Barutun ateşlemesini sağlar
d) Barutun nemlenmesini önler
e) Fişeğe yön verir

5) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

6) Aşağıdakilerden hangisi şarjör parçalarından değildir?
a) Şarjör tüpü (gövdesi)
b) Gerdel
c) Şarjör yayı
d) Emniyet mandalı
e) Şarjör kapağı

7) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Rayyür

8) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

9) Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?
a) Ağır ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Hafif ateşli silahlar

10) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur
d) Önce şarjör takılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

11) Aşağıdakilerden hangisi kovan üzerinde kalan izlerden değildir?
a) İğne izi
b) Çıkarıcı izi
c) Tırnak izi
d) Yiv izi
e) Hiçbirisi

12) Tırnak kırıldığında;
a) Fişek ateşlenmez
b) Fişek yatağına fişek sürülmez
c) Boş kovan normal olarak dışarıya atılamaz
d) Tabanca dolduruş yapamaz
e) Tetik çekilemez

13) Atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere …..…, atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere de ……… denir.
a) Fişek yatağı-hazne
b) Hazne-fişek yatağı
c) Namlu –hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

14) Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Kimyasal silahlar
b) Ateşli silahlar
c) Ağır ateşsiz silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Ateşsiz silahlar

15) Nişan hattı kaç noktanın bir araya gelmesinden oluşur?
a) 5
b) 4
c) 2
d) 3
e) 1

16) Aşağıdakilerden hangileri ateşli silahların tasniflenmesine girmez?
a) Ağır ateşli
b) Hafif ateşli
c) Uzun namlulu
d) Otomatik
e) Nükleer silahlar

17) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b) Namlu
c) Fişek yatağı
d) Gövde
e) Hazne

18) Çap nedir?
a) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
b) Yiv ve set sayısıdır
c) Fişek yatağının çapıdır
d) Namlu boyutudur
e) Silahın kapasitesidir

19) Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?
a) Kovan
b) Sürgü
c) Namlu (yiv ve set)
d) Gerdel
e) Şarjör

20) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Kapsül
e) Horoz

21) Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme sisteminden değildir?
a) Horoz
b) İğne
c) Tetik
d) Şarjör
e) İğne yayı

22) “……………maddelerden yapılan ve yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı vb. etkilere sahip silahlara………………silahlar denir.” ifadesindeki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
a) Kimyasal-Kimyasal
b) Biyolojik -Biyolojik
c) Biyolojik-Kimyasal
d) Kimyasal-Ateşli
e) Biyolojik-Ateşsiz

23) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Gerdel
d) Şarjör çıkartma kilidi
e) Şarjör kapak kilidi

24) Uzman personel tarafından yapılan ve gerektiğinde parça değişen bakım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kapsamlı bakım
b) Zorunlu bakım
c) Haftalık bakım
d) Uzman bakım
e) Atış sonrası bakım

25) Fişek kapsülünde bulunan alev kanalı ne işe yarar?
a) Barut gazının dışarı atılmasına
b) Alevin baruta intikaline
c) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasına
d) Barutun etkisinin azalmasına
e) Hiçbiri

Bu yazı bugün : 3, toplamda : 11281 kişi tarafından okundu.