Kimler Özel Güvenlik Olamaz ?

26 Mayıs 2009 tarihinde yayinlandi

 

02/01/2017 gün ve 680  Sayılı KHK ile yapılan değişikliklerin “özel güvenlik olmayı engelleyen haller” ile ilgili bölümleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

680 Sayılı KHK’nın Uygulanması Hakkında Genelge İçin Tıklayınız.

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi ile ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.

 

Çalışma izni

Madde 11- (Değişik birinci fıkra: 2/1/2017 – KHK – 680/70 md.) Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her kimlik verilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde yenilenir. Şirketlerde eğitici ve temsilci olacaklar ile şirket ortağı tüzel kişi ortaklarında da kurucularda aranan şartlar aranır ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.

(Mülga üçüncü fıkra: 29/3/2011-6215/2 md.)

(Değişik dördüncü fıkra : 2/1/2017 – KHK – 680/70 md.) Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliği iptal edilir.

(Mülga beşinci fıkra: 29/3/2011-6215/2 md.)

(Ek fıkra : 2/1/2017 – KHK – 680/70 md.) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamazlar.

 

 

ÖNEMLİ NOT :

1.  Bu sayfada yapılan yorumlar bilgilendirme amaçlı olup başvuruları kabul eden özel güvenlik şubelerini bağlayıcı nitelikte değildir. Temel veya yenilemeden başvurular hakkında son ve geçerli karar özel güvenlik şubeler tarafından verilir.

2.  Hakkında devam eden veya sonuçlanmış mahkeme işlemi olanların öncelikle kurslarına danışmaları tavsiye edilir.

 

 

 

.

Bu yazı bugün : 20, toplamda : 241936 kişi tarafından okundu.

 1. Metin
  04 Haziran 2018 - 11:48 | #1

  Özel Güvenlik Daire Başkanlığı Sayfasında Açıklama Yaptı Güvenlik Kimlik Değişim Süresi 31.12.2018 Tarihine Uzatılmıştır

 2. 04 Haziran 2018 - 12:32 | #2

  İlyas :

  @A.GÜLŞEN
  Hocam ben mahkemeye çıkmadım hagb yok sadece savcıya ifade verdik sonra eve denetimle alakalı evrak göndermişler 1 yıl ds ve kamu davasının ertelenmesi yazıyordu denetim sorunsuz bitti

  Kamu davası için beş yıl verildiyse bu süreyi beklemeniz gerekir. Özel güvenlik şube, uyuşturucu davalarında sadece denetimli serbestliği değil, kamu davasının düştüğüne dair belgeyi de istiyor çünkü. İyi günler.

 3. 04 Haziran 2018 - 12:33 | #3

  Metin :

  Ankara da Yenileme yapanlarin Güvenlik Soruşturmaları ne kadar süre de tamamlanıyor

  Ankara’da çalışan yenilemelere kimlik kartı hemen veriliyor, soruşturmanın ne kadar zaman aldığını tam bilmiyorum, temelde en az üç ay sürüyor. İyi günler.

 4. 04 Haziran 2018 - 12:35 | #4

  Ibrahim :

  Hocam kimligi iptal olan kisinin mahkemesi dusunce tekrar guvenlik kimligini alabiliyormu nasil bir yol izlemeli acaba.benimki 1 yli ds 5 yil kamu ertelemesi yani hic almiycakmiyiz veya 5 yil sonrasimi

  Kimliği iptal olmak başka, başvurunun reddedilmesi başkadır. Kimliği olup sonradan iptal olanları, bu iptale neden olan durumun ortadan kalktığını belgelemeleri halinde tekrar almaları mümkün. İyi günler.

 5. 04 Haziran 2018 - 12:45 | #5

  Safak :

  Merhabalar askerde iken askeriaraç ile kaza yaptık araç sürücüsü ben degıldım 2018 ocak ayında dava açılmış benim adıma da açılmış silahlı kimlik yenilenmem var temmuzda silahsız cevireceklerini söylediler daha mahkeme 19 hazıran 2018 de ortada suç yok silahsız alırsam işimi kayıp ederim ne yapmam lazım.

  Birleştirilmiş Genelge 7.4 maddesini okumanızı tavsiye ederim. 6136 S.Kanun ve ilgili mevzuat gereği yargılaması devam edenlerle silahlı kimlik sahibi olanla ilgili detaylar orada var. İlk mahkeme, yenileme müracaatınızdan önce olacağına göre buna dair belgeyi de götürüp sormanızda yarar var. Özel güvenlik şube silahsız devam etmenize karar verirse yapacak bir şey yok maalesef. Dava ile ilgili bir avukata danışmanızı, gerekirse avukat tutmanızı tavsiye ederim. İyi günler.

 6. 04 Haziran 2018 - 14:03 | #6

  Metin :

  @A.GÜLŞEN
  Hocam kimliğin süresi olanlara sadece geçici belge veriyorlarmış süresi dolmak üzere olanlarada geçici kimlik Benimde kimliğin bitiş süresine 4 ay var bana da herhalde geçici Belge verirler bi ihtimal

  Yenileme eğitimi alıp almadığınızı bilemiyorum. Sertifikayı aldıysanız başvuranlar mağdur edilmediğine göre bir şekilde çözüm bulunur sanıyorum. İyi günler.

 7. 06 Haziran 2018 - 11:59 | #7

  Aydın :

  Merhabalar arkadaş ile kavgadan dolayı 1 yıl 15 gün 51.madde 86/1 maddeden ceza aldım 2 yıl erteleme verildi 6 yıl oldu ögg kimliğimi görevli polis memurları emin olmadan kimliğimi iptal ettiler .bu yasal mı birde sabıka silinip arşive geçiyor tekrar ögg kimliğimi alabilirmiyim.bu ceza 53. Madde değil kasıt yok itişme kakışma var

  01.06.2005 tarihinden önceki ceza kararlarında geçen “erteleme” ifadesi, HAGB gibi değerlendiriliyordu. Bu tarihten sonraki kararlarda HAGB olursa denetimli serbestlik sonunda düşme kararı ile kimliği geri almak mümkündü. Belirtilen sonraki tarihten ertelemeli karar aldıysanız denetimli serbestlik bittiğinde ceza infaz edilmiş sayılır ama ortadan kalkmaz. Bir yıl ve üstü ceza almak özel güvenliğe engel hal sayıldığı için kararınızda HAGB değil de erteleme yazıyorsa maalesef yapacak bir şey yok. HAGB varsa düşme kararını aldıktan sonra başvuru yapabilirsiniz. İyi günler.

 8. adil
  06 Haziran 2018 - 15:46 | #8

  @caner kardeş yenileme sonucunu yazar msın

 9. 07 Haziran 2018 - 07:58 | #9

  Adil :

  Hocam madde kullanımından 1 yıl ds ve kamu davasının ertelenmesi var 5 yıl …denetim bitti , kamu davasının erteleme süresi yani 5 yıl dolsa bile düşme kararı alsak bile ; ögg olamıyor muyuz

  Düşme kararı almadan başvuru yapıp ret cevabı alırsanız sonrasında düşme kararı alınsa da kart verilmiyor. Ret almadan düşme kararını bekleyip başvurursanız sorun olmaz. İyi günler.

 10. 07 Haziran 2018 - 07:59 | #10

  Hakan :

  @A.GÜLŞEN Admin ve Metin bey Ankarada benim arkadaş yenilemesini Nisan ayında 2 hafta sonra Yeni kimliği gelmişti Ptt ile

  Yeni tip kart dağıtımı durduğu için posta ile gönderilmiyor artık. Ankara’da yenilemeden başvuru yapanlara eski tip kart tanzim edilip veriliyor. İyi günler.

 11. 07 Haziran 2018 - 14:30 | #11

  Coşkun :

  Hocam merhaba benim uyuşturucudan bir dosyam var ilk Berat aldım ama savcı temyize göndererek Yargıtay bozdu yenilemede bir sıkıntı yaşarmıyım

  Özel güvenlik işlemlerinde davaların son durumunu gösterir belge istenir. Beraat kararı bozuldu ise özel güvenlik şube bunu dikkate almak zorundadır. Eğer GBT’de davanın devam ettiği görünürse düşme kararı alana kadar beklemeniz gerekir. GBT’de görünmezse ilk mahkeme kararına göre işlem yapılır. Yenileme başvurusu yapacağınız zaman bu durumu baştan netleştirin, eğer düşme kararı istenirse alana kadar bekleyin. Dava devam ederken başvuru yapar ve ret cevabı alırsanız düşme kararı aldıktan sonra da olmuyor çünkü. İyi günler.

 12. İlyas
  07 Haziran 2018 - 19:51 | #12

  @Tahho
  Eyvallah başkan bekliyorum hepimiz için hayırlısı olsun

 13. 08 Haziran 2018 - 12:23 | #13

  Sibel celik :

  Hocam ozel guvenlik şube ellerinde olan sistemle insanlarin tüm bilgilerine ulaşabiliyor.hemde mahkeme kararı olmadan.bu ozel hayatın gizliliğine aykırı de ilmi.

  Özel güvenlik adaylarının soruşturmalarını yapma yetkileri olduğu için mahkeme kararı gerekmeksizin bu hakları var. Özel güvenlik şubeleri, İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün alt birimleri, dolayısıyla bir aykırılık yok. İyi günler.

 14. 08 Haziran 2018 - 12:25 | #14

  Hamza :

  Kardeşlerim bir sorum var acil yardım edin benim bi davam varde ceza yedim yargıtaya itirazda bulundum 3 yıldır sonuç yok ama şuan sabıkam temiz güvenlik kartı için başvurmaya gittiğimde bana dava sonuçlansın öyle gel dediler sizce şimdi güvenlik kartını alabilirmiyim ?????*

  Özel güvenlikte suçun türü ve cezanın süresine bakılır. Sizin dava konunuz veya ceza süreniz açısından sorun olmuş demek ki. Bir yıldan fazla ceza varsa yapacak bir şey yok, sonucu beklemeniz gerekecek. İyi günler.

 15. 09 Haziran 2018 - 07:47 | #15

  Recep karakus :

  2007 de 5 ay ceza aldım.bu ceza ertelendi.sabika kaydi yok arsiv kaydim var.10 senelik ozel guvenlik kimliğim var.kimligime el konulmadi.yenilemede sorun olurmu

  Özel güvenlikte suçun türü ve ceza süresine bakılır. Süre bir yıldan az olduğu için sorun görünmüyor, suçun türü de sayfanın başında yazanlardan değilse yine sorun olmaz. Daha önce kimlik alabildiğinize göre yine alırsınız gibi görünüyor. İyi günler.

 16. 09 Haziran 2018 - 09:13 | #16

  Sefa :

  Hocam ii günler bi arkdaş soruyor geçmişte 7 tane ayrı ayrı kavgadan mahkemesi olmuş hepsinden berat almış ogg olabilirmi bi sknti çıkarmı.?

  Beraat kararı olan davalar, özel güvenlikte engel çıkarmaz. İyi günler.

 17. 12 Haziran 2018 - 16:33 | #17

  Hakan :

  18 Mayıs da Silahsız Yenileme de Bulundum Ankara da Güvenlik Soruşturması Ne zaman süre içerisinde tamamlanır Müracaat Sırasında sadece Geçici Evrak verildi bana

  Yenileme müracaatı yaptığınıza dair belge ile kimliğiniz gelene kadar çalışabilirsiniz. Temelden başvuranlarda en az üç ay zaman alıyor. İyi günler.

 18. 13 Haziran 2018 - 12:21 | #18

  Ömer SARIDAŞ :

  Hocam amatör lig de sporcuyum maç sonuçta hakemle oluşan münakaşa sonucunda hakem şikayetçi olmuş tehtit hakaret ve kasten yaralama suçlarından 9 ayda mahkemem var yeni sınav a girdim guvenlik arşiv araştırma da problem yaratır mi ceza bile alsam ileride sorun teşkil eder mi saygılar.

  Özel güvenlikte suçun türü ve cezanın süresine bakılarak karar verilir. Başvuru esnasında sonuçlanmamış davaların son aşamasını gösterir belge istenir. Ara karar veya iddianamede size yöneltilen suçlama ve buna öngörülen cezaya bakılır. Mahkeme bittiğinde bir yıl ve üstü HAGB’li karar çıkarsa düşme kararını beklemeniz gerekir. Eğer olayda 6136 S.Kanun kapsamına giren silah-bıçak vb. alet kullanımı yoksa ve bir yıldan az ceza olursa denetimli serbestlik ve düşme kararını beklemenize gerek kalmaz. İyi günler.

 19. 13 Haziran 2018 - 15:40 | #19

  Fuat :

  Hocam sol gözümde katarakt var %35 görmüyorum sağ sağlam bu engel teşkil eder mi Silahsız güvenlik için

  Kategoriler/Özel Güvenlik Sağlık Şartları bölümünde verilen bilgi dışında, sağlıkla ilgili bilgi yok. Bu da detaylar konusunda ilgili hekimlerin yetkisine bırakılmış demektir. İlinizde bulunan kurslardan silahsız rapor vermeye yetkili poliklinikleri öğrenebilirsiniz. Rapor ücretini yatırmadan önce ilgili bölüme danışmanızı tavsiye ederim. Genelde +3, -3 aralığındaki görme bozuklukları sorun olmuyor. İyi günler.

 20. 14 Haziran 2018 - 08:23 | #20

  Bülent :

  Mrb hocam.benim sene 2006 da 7258 sayılı kanuna göre arşiv cezam para cezası olarak gözüküyor (sicil kaydım yok)oda ertelenmiş. bu süre içinde iki kez yeniledim silahlı sertifikamı.tekrar yenileme için evraklarımı emniyete teslim ettim.soruşturmamda herhangi bir olumsuzluk yok fakat dava dosyasının son halini istediler son khk maddelerine göre bir sıkıntı olur mu?

  Özel güvenlikte suçun türü ve ceza süresine bakılır. Suçun türünü ve ceza süresini yazmamışsınız. Para cezasına çevrilen süre dikkate alınır. Size sadece idari para cezası verilmişse sorun olmaz gibi görünüyor. Ayrıca daha önce iki kez yenilemenize de engel olmadığına göre muhtemelen olumsuzluk yoktur. KHK’larla değişen konu uyuşturucu suçlarında ve bir yıl üstü cezalarda HAGB olsa da düşme kararının istenmesi zorunlu oldu. İyi günler.

 21. 14 Haziran 2018 - 11:27 | #21

  Bülent :

  Suçumun türü yasa dışı bahis oynatmam gelen idari para cezası 366 tl oda 2009 da ertelenmiş.

  İdari para cezası sorun olmaz. İyi günler.

 22. Adil
  17 Haziran 2018 - 05:36 | #22

  @tahho kardeş sonucu paylaşır msın

 23. 18 Haziran 2018 - 07:05 | #23

  Murat kara :


  Benim cinsel suç değilde kız arkadaşımı tehditten 6 ay yanına 100 metre yaklaşmama kararım vardı bu sıkıntı çıkarırmı.

  Mahkeme kararında taciz ifadesi geçiyorsa sıkıntı olabilir. Eğitim almadan önce, mahkeme kararı ile bulunduğunuz il özel güvenlik şubesine danışmanızı tavsiye ederim. İyi günler.

 24. 18 Haziran 2018 - 07:06 | #24

  Osman polat :

  Sahte kimlikle calismak suçmu.yuz kizartici bir suçtan 1 gün ceza aldım asgari ücretle maas veren bir yerde ozel guvenlikci olabilirmiyim

  Sahte kimlikle çalışmak suçtur. Yüz kızartıcı suçtan 1 gün veya 1 TL adli para cezası almak da engel sayılır. İyi günler.

 25. 18 Haziran 2018 - 07:16 | #25

  Bülent :

  Tekrar merhaba saygılı Admin,Suç tarihim 03.03.2004,karar tarihi 23.03.2006 Adli cezam olan 366 tl de aynı tarihte ertelenip kesinleşme şerhi de 09.12.2009 olmuş. Sonuç ne olur?

  İlk cevaba ekleyebileceğim bir husus yok, başvuruda bu davaya ilişkin belgeleri de vermeyi ihmal etmeyin. Sorunuza en net cevabı özel güvenlik şubeden alabilirsiniz. İyi günler.

 26. 18 Haziran 2018 - 12:28 | #26

  Onur :

  Merbaha kasten yaralama sucundan 2 sene 8 ay 10 gun hapis cezasi aldim ceza evine girmeden denetimli serbestlikten faydalandim ve denetimli serbestligim bitti sertifika alabilirmiyim.

  Bir yıl ve üstü ceza alanların özel güvenlik olabilmesi için kararda HAGB olması ve düşme kararı çıkması gerekir. Anladığım kadarıyla sizde HAGB yok, erteleme var. Öyle ise maalesef olumsuz. Yine de daha ayrıntılı bilgi için mahkeme kararıyla iliniz özel güvenlik şubesine danışabilirsiniz. İyi günler.

 27. 18 Haziran 2018 - 12:32 | #27

  burak :

  iyi günler ben birine vatsap üzerinden parti bayrağı attığım için rahatsızlık verdiğim gerekçesiyle beni savcılığa şikayet etmiş kasımın 16 da mahkemem var güvenlik kartımı yenilememde bir sakınca olurmu adli sicil kaydım yok bu tedirgin etti beni yoksa mahkeme sonucumu beklenir?

  Size yöneltilen suçlamanın içeriğine, bunun kanundaki ceza karşılığına göre değişebilir. Bayrağın ait olduğu partinin yasal parti olup olmaması da etkiler sanırım. İçinizde şüphe kalmaması açısından mahkeme kararıyla iliniz özel güvenlik şubesine danışmanızı tavsiye ederim. Karar çıkmamışsa iddianame de yeterli olur. İyi günler.

 28. 19 Haziran 2018 - 10:10 | #28

  Hüseyin lale :

  Hocam uyusturucudan 3 yil onfazi vardi.infaz cezam bitince adliyede savci sicil kaydini dusurdu.Yalniz resmi yerde gozukur diyor emniyette sıkıntı olurmu cevap bekliyorum.Teşekkurler

  Uyuşturucudan ceza alanların özel güvenlik olabilmeleri için, kamu davasının düşme kararını almaları gerekir. Sizin ulaşabileceğiniz kayıtlarda görünmese bile emniyetin GBT’sinde mutlaka çıkar. Henüz özel güvenlik adına masraf yapmadıysanız mahkeme kararıyla birlikte iliniz özel güvenlik şubesine danışmanızı tavsiye ederim. İyi günler.

 29. 19 Haziran 2018 - 10:26 | #29

  boran :

  mrbalar 2016 yılında mesgun mahalde ruhsatlı av tufegı ıle havaya ates etme suucndan 5 ay hapıs cezası aldım hagb olarak denetıme tabı oldu 2017 yılında alkollu arac kullanmatan 4 ay hapıs cezası para cezasına cevrıldı .. sımdı eskı hagb acıldı 5 ay hapıs cezası gelecek sılahlı sertıfıkam sılahsıza dondu.. 5 ay hapıs cezasını yatarsam ısımden kovulurmuyum bı daha ne zaman sılahlı sertıfıka alabılırm tsk ederım

  Meskun mahalde silah kullanmaktan aldığınız cezanın HAGB’si bozulmasaydı düşme kararından sonra silahlıya geçebilirdiniz. Ancak diğer suç nedeniyle hükmün açıklanması nedeniyle maalesef tekrar silahlı olmanız mümkün görünmüyor. Hapis cezasını yatarak çekerseniz işyerinizin tutumu ne olur bilemiyorum fakat muhtemelen çıkış verirler. Eğer görüşüp anlatırsanız çıktığınızda yeniden başlayabilirsiniz sanırım. İyi günler.

 30. 19 Haziran 2018 - 13:00 | #30

  Bülent :

  Tekrar Mrb ben dün davamla ilgili dosyamı teslim ettim.dediğim gibi adli para cezasına çaptırılmıştım oda 2006 da ertelenmişti.dün bu davayla ilgili son kararı da verdim ve polis memur bana ögg kart üçretini yatırmamı söyleyip bende yatırdım Makbuzu ilgili yere verdim.şunu sormak istiyorum acaba benim davam ögg kart yenileme ne engel değilmiş mi? Bunu mu bileyim?

  Evrakı verirken sorsaydınız keşke, hazır tam yerinde bulunduğunuz halde bu fırsatı kullanmamanız hata olmuş. Kararı verecek yer orası, evrakı almaları yenilemede sorun olmadığı anlamına gelir mi bilemiyorum, bir de kursunuza sorsanız belki tanıdıkları vardır, yardımcı olurlar. İyi günler.

 31. 19 Haziran 2018 - 15:00 | #31

  Bülent :

  Bana geçiçi öög kart yerine kağıtta verdi süresi geçtiği zaman için,fakat ögg karttımı almadı!yenisi geldiği zaman eski ögg karttımı iade etmem için tebliğ edilmiş kağıt imzalatırdılar bu demek oluyor ki yeni kart verecekler ben böyle anladım!sizce de öyle değil mi?

  Özel güvenlik kimlik işlemlerinde tek yetkili yer, özel güvenlik şubeleridir. Neden bu soruyu başvuru yaparken sormadınız diyorum, madem sormadınız aynı ilde olmak nedeniyle kursunuz yardımcı olabilir diyorum, daha ne diyeyim inanın bilemiyorum. Daha önce de yenilediğinize göre sorun yoktur sanırım. İyi günler.

 32. 20 Haziran 2018 - 12:22 | #32

  Mustafa :

  mrb kolay gelsın 2014 de ceza aldım ve ceza evınde 75 gün kadar yattım dosya devam etmekte madde satıcılığından dolayı 4.2 ay hapis cezası temyiz yoluyla yargıtay da ve özel güvenlik kartı için başvuru yaptım ilk kez güvenlik soruşturması aşamasında benden bu dosyanın gerekçeli kararı istendi yardımcı olursanız sevinirim

  Özel güvenlikte suçun türü ve cezasının süresine bakılır. Bir yıldan fazla ceza ve uyuşturucu satıcılığından işlem yapılması nedeniyle hem suçun türü, hem de ceza süresi bakımından özel güvenlik başvurunuz maalesef olumsuz sonuçlanır. Keşke özel güvenlik eğitimi için masraf yapmadan önce araştırsaydınız, kayıt olurken kursunuza sorsaydınız. Yargıtay’dan beraat gelmesi dışında bu durumu olumluya çevirecek bir yol yok ne yazık ki. İyi günler.

 33. 21 Haziran 2018 - 07:21 | #33

  Ali :

  Merhabalar kolaylıklar diliyorum.Benim sorunum şöyle kasten yaralama suçundan 1 yıl 4 ay 7 gün ceza aldım.Beş yıl infazı olan bu cezamın üzerinden 5 yıl geçmeden amatör bir futbol maçında maçın orta hakemine sözlü eylemde bulundum mahkemelik olduk tehtit suçundan 2.400 para cezası aldım.Bu olaydan aldığım tehtit suçu yüzünden 5 yıl infazı olan kasten yaralamadan aldığım kararı geri bırakılan dosya açıldı ve 8 gün açım ceza evine girip çıktım şuan denetimli serbestlik görüyorum 01.01.2019 da biticek.Özel güvenlik yenileme sınavından sonra il jandarmaya başvurdum kartımın iptaline karar verdiler.Ve bir daha alamazsın dediler Manisa il jandarmada. İptal olan güvenlik sertifikam sonrası dünyam yıkıldı belediyedeki özel güvenlik işim gitti kadroya geçecektim gitti.Aldığım cezayı çalışırken 1 yıl ertelemiştim sertifikamın süresi bitiyordu yenilemeye girdim incelemede bu sebeplerden özel güvenlik kartım iptal oldu.Sonrasında almış olduğum ceza sebebiyle aldığım savcılık erteleme kararını bozup açık cezaevine girdi çıktı yaptım 8 gün şimdi denetimli serbestlik görüyorum.Bir özel güvenlik olarak araştırıyorum sebep sonuçları kartımın iptalin haklı sebepleri var ama hiç bir şekilde geri alamaz mıyım özel güvenlik sertifikamı.Çok severek yaptığım sevdiğim kendimi geliştirmek için uğraştığım işimi sertifikamı kaybettim morallerim aklım fikrim zikrim yerlerde.Sorduklarıma cevap vererek yardımcı olur musunuz?TEŞEKKÜRLER KOLAY GELSİN RABBİM MAĞDURİYET YAŞAYAN KARDEŞLERİMİN YARDIMCISI OLSUN

  Bir yıldan fazla süreli ilk ceza kararının açıklanması nedeniyle maalesef tekrar kart almanız mümkün değil. Özel güvenlikte suçun türü ve cezanın süresine bakılır. Bir yıl üstü cezalarda HAGB olması ve denetimli serbestliğin sorunsuz tamamlanıp düşme kararının alınması zorunludur. Denetimli serbestlik süresini başka bir suç işlemeden geçirmek gerekir. Zaten kararın açıklanmasının geri bırakılmasının amacı da kişiyi suça karışmayacak şekilde yaşamaya teşvik etmektir. Dolayısıyla yapacak bir şey yok, başka bir alanda bahtınız açık olsun dilerim. İyi günler.

 34. 22 Haziran 2018 - 07:29 | #34

  Adem saygun :

  Cinayetten 15 sene ceza yattım .ceza evinden yeni çıktım ozel guvenlik olarak calismak istiyorum.olabilirmiyim .sonuçta yuz kizartici suc deil

  Bir yıldan fazla ceza almak özel güvenliğe engel sayıldığı için maalesef özel güvenlik olmanız mümkün değil. Özel güvenlikte suçun süresi ve cezanın türüne bakılır. İyi günler.

 35. 22 Haziran 2018 - 09:51 | #35

  Mehmet ali :

  Hocam ben 2011 yılında hırsızlık suçundan 5 ay ceza yedim hagb 2017 de düşme kararı aldım adli istatistiğe gönderdim silindi şuan aktif olarak çalışmaktayım 2019 da yenileme var bi sıkıntı yaşarmıyım ne yapmalıyım teşekkürler

  Hırsızlık suçundan ceza alındığında düşme kararı alana kadar beklemek gerekir. Siz düşme kararı aldığınıza göre sorun yok. Yenileme başvurusunda ceza ve düşme kararlarını vermeyi ihmal etmeyin. İyi günler.

 36. 22 Haziran 2018 - 13:28 | #36

  Mehmet ali :

  Hocam benim sabıka veya arşiv kaydım çıkmıyo jandarma ya evrakları teslim edince mahkeme kararını sormazlarsada vereyim mi

  Özel güvenlik başvurularında bakılan GBT’de görünür, sizin ulaştığınız kayıtlarda görünmese de orada görüneceği için hazırlıklı olmanızda yarar var. İyi günler.

 37. 22 Haziran 2018 - 17:24 | #37

  kenan :

  Mrb hocam. 2015 yılında bı uyuşturucu işine ismim karıştı . Benim adıma açılmış bı dosya yok . Başkasının dosyasında benim adım geçiyor ve şüpheli olarak geçiyor. Ben kadrolu bı işte çalışıyorum yenileme yapamıyorum. Mahkeme 3 senedir olmadı ve mağdur olduk . Bu durumda nasıl bı çözüm üreten bilirim. Tşk

  Uyuşturucu suçlarında denetimli serbestliğin bitmesi yetmiyor, kamu davasının düşmesi gerekiyor. Kaldı ki sizin henüz mahkeme olmamış, maalesef beklemekten başka yapacak bir şey yok. İyi günler.

 1. Henüz geri izleme yok.
Yorum Sayfaları: Önceki « 1 2 3 4 5 6 Hepsini Göster