Kimler Özel Güvenlik Olamaz ?

26 Mayıs 2009 tarihinde yayinlandi

 

02/01/2017 gün ve 680  Sayılı KHK ile yapılan değişikliklerin “özel güvenlik olmayı engelleyen haller” ile ilgili bölümleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

680 Sayılı KHK’nın Uygulanması Hakkında Genelge İçin Tıklayınız.

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi ile ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.

 

Çalışma izni

Madde 11- (Değişik birinci fıkra: 2/1/2017 – KHK – 680/70 md.) Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her kimlik verilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde yenilenir. Şirketlerde eğitici ve temsilci olacaklar ile şirket ortağı tüzel kişi ortaklarında da kurucularda aranan şartlar aranır ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.

(Mülga üçüncü fıkra: 29/3/2011-6215/2 md.)

(Değişik dördüncü fıkra : 2/1/2017 – KHK – 680/70 md.) Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliği iptal edilir.

(Mülga beşinci fıkra: 29/3/2011-6215/2 md.)

(Ek fıkra : 2/1/2017 – KHK – 680/70 md.) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamazlar.

 

 

ÖNEMLİ NOT :

1.  Bu sayfada yapılan yorumlar bilgilendirme amaçlı olup başvuruları kabul eden özel güvenlik şubelerini bağlayıcı nitelikte değildir. Temel veya yenilemeden başvurular hakkında son ve geçerli karar özel güvenlik şubeler tarafından verilir.

2.  Hakkında devam eden veya sonuçlanmış mahkeme işlemi olanların öncelikle kurslarına danışmaları tavsiye edilir.

 

 

 

.

Bu yazı bugün : 115, toplamda : 205588 kişi tarafından okundu.

 1. 18 Aralık 2017 - 11:52 | #1

  Onur :

  Hayırlı günler. 2010 yılında eşimle tartışma sonucu mahkemelik olduk. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma cebir ve şiddet kullanma sucundan 3 sene 4 ay ceza verdiler. Ben temyize yolladım ve biz eşimle brlkte sorunsuz bir sekilde suan yaşıyoruz ve temyizden geldi karar ve dava tekrar acıldı. Eşimle brltke tekrar girip cıkıyoruz davalara sonuc olumlu sonuclanacak biliyorz ama dava devam ediyor. Ben aralık 3 sınavına girdim ve kazandım. Endişeliyim. Aydınlatırsanız sevinirim.

  Ceza süresi bir yıldan fazla olduğu için maalesef olumsuz görünüyor. Ancak dava sonuçlandıktan sonra beraat veya bir yıldan az ceza gelmesi halinde mümkün. Diğer bir ihtimal de ceza süresi bir yıldan fazla ama HAGB’li olursa beş yıllık denetim sonunda başvuru mümkün olur. Esasında üç yıldan fazla ceza almış birinin bunu kursa söyleyip danışması gerekirdi. Ayrıca hukuk derslerinde, kimlerin özel güvenlik olabileceği ile ilgili konular işlenir, sınavlarda soru olarak çıkar. HAGB’li ceza gelirse sertifikanın süresi kimliğe çeviremeden dolmuş olacak çünkü. İyi günler.

 2. 18 Aralık 2017 - 12:01 | #2

  @yekta :

  merhaba. Benim arkadaşım hiç alakası olmadığı halde bir teröristin cenazesinden gözaltına alındı. Ama kırk yemeğinin terör örgütü tarafından yapıldığını bilmiyordu. 3 ay yattı ve tahliye oldular. Şu an haklarında ki yurt dışı yasakları filan kalktı. GBT VE ADLI SİCİL kaydı temiz polise mukavemet de yok. Polis arkadaşımız vardı ona aorduğumuzda yasal olarak kesinleşmiş bir ceza yok ve suç aletleri olmadığı için sıkıntı çıkmaz dedi. Sizce bir sorun çıkar mi? Aynı şekilde kurs yeride sıkıntı olacağını düşünmüyoruz dedi

  Arkadaşınızın GBT’sinde aranıyor kaydı olmaması, hakkında hüküm olmadığı anlamına gelmez. Konu terörle ilgili ve devletin hassasiyeti malum. Bu nedenle arkadaşınız tanıdıktan değil, elinde bu duruma ilişkin mahkeme-infaz belgeleri ile bulunduğunuz il özel güvenlik şubesine başvurup danışsın. Oradan alacağı cevaba göre hareket etmesinde yarar var, aksi halde özel güvenlik adına yapacağı masraflar boşa gidebilir. Bu ifadeden başvurusunun olumsuz sonuçlanacağı anlamını çıkarmayın, ben sadece masraflar açısından olumlu cevabı garantiye alarak yapması için öneride bulunuyorum. İyi günler.

 3. 18 Aralık 2017 - 12:28 | #3

  Ali :

  Merhaba hocam
  Uyuşturucu bulundurmaktan tck.191/2 den ceza yerine denetimli serbestlik aldım sorunsuz bi şekilde bitirdim sonrasında davam düşüp dosyam kapatılmış bu sure tam 5yıl olup tam anlamiyla kesinleşmiş.güvenlik şubesine gittiğimde kaydı var dediler gbt:yok kom:yok uyap:var çıktı bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim gbt sildirerek mi yoksa farklı bi yol mu yardımcı olur musunuz.

  Kaydınızın çıkması, başvurunuzun olumsuz sonuçlanacağı anlamına gelmez. Özel güvenlik şubede evrakınız incelenerek karar verilir. Düşme kararı varsa sorun olmaması gerekir. GBT kaydının nasıl sildirileceği konusunu tam bilmiyorum ama gelen yorumlardan; düşme kararının noter onaylı sureti ile ilk GBT kaydını açan karakola başvurarak sildirenler olduğu anlaşılıyor. İyi günler.

 4. Aytaç
  18 Aralık 2017 - 12:41 | #4

  @Ali
  Ali kardeşim şube de tam olarak hangi kayıtlara bakıldı ? Kimlik değişimi yoksa Yenilemi yapiyorsun ? Savcılık kararımı yoksa Hakim kararıyla mi aldın Ds’yi

 5. 18 Aralık 2017 - 12:48 | #5

  Mustafa Aygün :

  Hocam iyi akşamlar ben iki ceza aldım yaralama suçundan bi onbir ay bide biryıl bir ay hgb kararı verildi ayrıca denetim serbestliğine yer olmadığına karar verildi silahlı olan yaka kartımı özel güvenlik şubesine gittiğimde engel olur mu

  Özel güvenlikte suçun türü, cezanın süresi önemlidir. Yaralamada 6136 S.Kanun kapsamına giren silah-bıçak vb. alet kullanımı varsa silahlıya, bir yıl ve üzeri ceza almak da silahlı-silahsız fark etmeden özel güvenlik olmaya engel sayılır. Dolayısıyla bir yıl üstü HAGB’li cezası olanların, düşme kararı alana kadar beklemeleri gerekir. İyi günler.

 6. 18 Aralık 2017 - 13:00 | #6

  Ayaz :

  Hocam bir yil once basit bicakli yaralama yaptim mahkeme 5 yil denetim verdi bide ertelemeli para cezasi verdi sizce güvelik karti alabilirmiyim

  Bir yıl ve üstü HAGB’li ceza alanların düşme kararı alana kadar beklemeleri gerekir. Para cezasına çevrilen süre, bir yıldan fazla ise maalesef olumsuz görünüyor. Anladığım kadarıyla HAGB yok, erteleme var. Ertelemede süre dolsa bile ceza ortadan kalkmadığından özel güvenliğe engel sayılıyor. Elinizde mahkeme kararı olmak şartıyla bulunduğunuz il özel güvenlik şubeye uğrayıp sorarsanız, konuya ilişkin en net cevabı alırsınız. İyi günler.

 7. 18 Aralık 2017 - 13:05 | #7

  Emrah :

  hocam iyi günler Benim kavgadan dolayı Arşiv kaydı var kamuda özel guvenligim kadroda geldi kadroya geçince sıkıntı olurmu.

  Kadroya geçme ile ilgili aranacak koşulları her kurum kendi belirleyeceği için sanırım kurumunuzdan araştırmanız doğru olur. Konunun detayına ilişkin başka yerden sağlıklı bilgi almanız mümkün değil çünkü. İyi günler.

 8. 18 Aralık 2017 - 13:12 | #8

  Emre :

  MRB İYİ GUNLER.BEN TSK DA SOZLESMELİ ERDİM.2016 BASLARİNDA İZNE GELDİM BİDAHADA GİTMEDİM.2018 İN.3.AYİNDA ASLİTE CEZADA MAHKEMEM VAR SANİKİM.BU SURECTE SİLAHLİ OZLE GUVENLİK SERTİFİKASİNİ KAZANMDİM.SUANDA SORYSTURMA ASAMASİNA GECECEK .EVRAKLARİ VERDİGİMDE. MAHKEMEM E DEVLET TEDE GORUNUYOR.BU NAHKEMENİN SONUCU NE OLUR .VE GUVENLİK KİMLİK KARTİM İCİN SORUN OLUSTURUR MU.OLUSTURURSA NASİL BİR SORUN.LUTFEN YARDİMCİ OLUN HOCAM.HİC BİR BİLGİM YOK???

  Belirttiğiniz davanın sonucunu bilemiyorum. Elinizde mahkeme kararı veya iddianame varsa istenen cezanın hangi kanun/maddeye göre istendiği yazıyordur. Bir yıl ve üstü süreli ceza söz konusu değilse sorun olmaz gibi görünüyor. Bu arada kimlik başvurusunda o davanın son durumunu gösterir belgeyi evrakınızla birlikte mutlaka vermeniz gerektiğinden bilginiz olsun. İyi günler.

 9. Ibrahim
  18 Aralık 2017 - 16:06 | #9

  @Muzaffer
  Sivasta oldu evraklari teslim ederken istediler.ayrica mahkeme filan olmadim ben savcilik sorusturma evragi gondermisti

 10. 18 Aralık 2017 - 16:31 | #10

  fikret :

  Mrh hocam ben 8 sene önce hiç alakam olmayan bir kisinin yerine sınava girdim one sürdüler ve ondan sonra ise alındım ve daha sonra bana gelen bir yazı ile takipsizlik karari alınmisti ama şimdi güvenlik kartımı geniliywcem ve tekrar kararı güvenlik Komisyonu verecek dediler senin böyle bir olaya karıştığı söylediler beni kartımı iptal edebilirlermi

  Hakkında dava olanların durumunun özel güvenlik komisyonunda değerlendirilmesi rutin bir uygulama, kesin olumsuzluk anlamına gelmez. Davaya ilişkin belgeleri inceleyip karar verirler. Daha önce kart alabildiyseniz yine alabilirsiniz sanırım. Başkasının yerine sınava gerçekten girdiniz mi, yoksa sadece suçlandınız da davada takipsizlik mi verildi anlayamadım. Ancak esas olan özel güvenlik şubenin evrakı inceleyip vereceği karardır. Dolayısıyla oradan takip etmeniz gerekir. İyi günler.

 11. 18 Aralık 2017 - 16:35 | #11

  Ömer :

  Slm hocam ben 2014 yılında uyuşturucu dan denetimli serbestlik aldım ve sorunsuz bitirdim 2015 yılında silahlı kimligimi yenilemek icin guvenlik subeye gittim mahkeme sonucunu istediler cıktıgim mahkemeye gelip kimligimi yenileyecegimi soyledim mahkeme sonucumuverdiler gunenlik subeye verdim ve kimligim yenilendi kimligim eski kimlikti 2016 yılınin 10 ayinda yeni kimligede cevirdim onceki cevaplarinizda kamu davasi devam ediyo demissiniz beş yil benim kimligimde su asamada sıkıntı çikarmi mahkeme düşme kararımo verdi acaba bana hic bakmamistim ozaman götürüp güvenli şubeye vermistim cvp icin simdiden teşekkürler ederim

  2017 başında yayınlanan KHK ile uyuşturucu suçundan işlem görenlerin düşme kararı alması zorunlu oldu. Ayrıca size bir tavsiye; özellikle resmi evrakı bir yere teslim ederken mutlaka kendinize bir fotokopi alın. Sertifika, diploma vs. tüm belgeler için geçerli bir durum. Özellikle mahkeme belgelerinde eski dosyayı çıkarmaktansa belgenin tekrar istenmesi çok rastlanan bir durum. Eğer kamu davasının düştüğüne dair belge istenirse beş yıl dolana kadar beklemeniz gerekebilir. Konuya ilişkin karar, evrak incelenerek özel güvenlik şubede verilecek. İyi günler.

 12. 18 Aralık 2017 - 17:50 | #12

  sahin :

  Iyi aksamlar kavga ettik bana kufurler etti bana ve vurdu agir kufurler etti ve elinden kurtulamadim ve kucuk bicak vardi bnde korksun gitsin derken boynun kenarina girdi ve sikayetciler bnde guvenlik sinavini gectim simdi mahkemeye falan cikmadik daha guvenlik kartini alabilirmiyim karsi taraf sikaytci sonuc ne olur

  Mahkeme sonucunun ne olacağını bilemem. Ancak sizde bıçak varsa en azından silahlı olmaz görünüyor. Kimlik başvurusunda bu davaya ilişkin iddianame sizden istenir. Silahsız kimlik kart verilip verilmeyeceği de komisyonun kararına bağlıdır. İyi günler.

 13. Ibrahim
  18 Aralık 2017 - 19:21 | #13

  @Alper
  Alper kardesim seneye yenileme yapacakmissin bu iş karsina cikar.senden dusme karari isterler oda 2020 de olur isinden olduktan sonra neye yararki.emniyet eger calisiyosan isyerine de yazi gönderiyor bu kisinin kimligi iptal diye insallah bunlarla karsilasmazsin.zor bi durum suan benim basimda calistigin yillara mi yanarsin tazminatsiz issiz kaldinami allah yardim etsin

 14. @yekta
  18 Aralık 2017 - 19:49 | #14

  @A.GÜLŞEN
  Hocam şöyle ki hüküm yemedi. Halkında verilen herhangi mahkumiyet kararı da yok. Randevu aldık fakat çok uzun bir tarih bu nedenle buraya yazayım dedik

 15. Ali
  18 Aralık 2017 - 23:06 | #15

  @Aytaç
  Yeni kimlik.hakim kararı ile aldım

 16. 19 Aralık 2017 - 07:26 | #16

  Ali :

  @A.GÜLŞEN
  Komisyona gönderdiler ordaki görevliler ise ret cevabı alacaksın boşa verme deyip hatta benim gibi bi kişi daha öyle ret almış. Yapılacak bişi yok sanırım.

  Düşme kararı olduğu halde ret cevabı alacağınızın söylenmesi garip. İlk kararınızda HAGB vardı ve denetimli serbestlik sorunsuz tamamlanıp düşme kararı alındı ise böyle olmaması gerekir. Kararda HAGB yerine erteleme varsa olumsuz çıkar. Belgeleri inceleyip detaylara göre kararı verecek yer özel güvenlik şubesi olduğu için maalesef yapacak bir şey yok bu durumda. Hakkınızda hayırlısı diyelim. İyi günler.

 17. 19 Aralık 2017 - 07:28 | #17

  erhan :

  İyi günler, 2016 Eylül ayında fetö soruşturması kapsamında bir süre gözaltında kaldım ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest kaldım. Üzerinden yaklaşık 1.5 sene geçti ne arayan var ne soran var, e-devlette hakkımda açılmış bir dava gözükmüyor. Acaba güvenlik görevlisi belgesi almama engel bir durum olurmu?

  FETÖ ile ilgili durumlardaki hassasiyet malum. Her ne kadar kayıt yoksa da özel güvenlik adına yapacağınız masrafların boşa gitmemesi için elinizde o gözaltı ile ilgili belge-bilgi ne varsa toplayıp iliniz özel güvenlik şubesine danışmanızı tavsiye ederim. Alacağınız cevabın olumlu olması halinde eğitim için kayıt olursunuz. İyi günler.

 18. 19 Aralık 2017 - 07:30 | #18

  Ömer :

  Slm hocam denetimli serbestlik sonunda kamu davası acilması zorunlu bir durummudur yada denetimli serbestlik sonunda beraat düşme kararıda alinabiliyomu teşekkürler

  Hukuki işleyişi bilemiyorum ama kamu davası açılması kişilerden bağımsız, rutin bir durum sanırım. Çoğu kişi davanın devam ettiğinden haberdar dahi olmuyor çünkü. HAGB’li cezalarda denetimli serbestlik süresi kanunda tanımlanan koşullara uygun tamamlandığında aynı mahkemeden düşme kararı alınabiliyor. İyi günler.

 19. Alper
  19 Aralık 2017 - 08:57 | #19

  @Ibrahim
  Ibrahım kardeşim 2015 yılında bende mahkemeye çıkmadan savcılık tarafından soruşturma evrağı geldi 1 yıl ds 5 yıl kamu davasinin erteleme kararı vardı 2016 yılında herşeyi sorunsuz bi şekilde bitirdim 2017 şubat ayında eski kimliğini yenisi ile değişim yaparken 4 yerden kayıtlara bakıldı herhangi bi kayıt çıkmadı benden mahkeme kararı filan da istemediler Seneye bende yenileme yapacam hakkımızda hayırlısı artik

 20. gazi
  19 Aralık 2017 - 09:01 | #20

  @Ali
  Ali kardeşim şube de tam olarak hangi kayıtlara bakıldı ?

 21. 19 Aralık 2017 - 15:12 | #21

  Engin :

  Merhaba hocam uyusturucu davalarında polis ifadesi olmadan mahkemeye cikilirmi

  Hukuki işlemlerin sıralamasını inanın bilmiyorum. Yardımcı olamadığım için kusura bakmayın. İyi günler.

 22. 19 Aralık 2017 - 15:13 | #22

  Ibrahim :

  Hocam uyusturucudan 1 yil ds 5yil kamu dava ertelemesi verildi.yukarda yorumlar hagb varsa dusme karari alirsiniz diyonuz kamu davasi dolunca alamazmiyiz yoksa bnmi yanlis anliyorum bilginoz icin tsk ederim

  Uyuşturucu suçlarında denetimli serbestlik bir yıl da olsa kamu davasının düşmesi için bir yıl bekleniyor demişimdir. Düşme kararını aldıktan sonra başvuru mümkün. İyi günler.

 23. 20 Aralık 2017 - 08:12 | #23

  Nurcan :

  2014 bi komşu kavgalarinda araya girdim ve kızın birinin bacağına bi cisim batmış çünkü kavga bölgesinde kapı camlarınikırmıştı bacağına camda batmış olabilirdi ve o kadar insanın içinde bi sarışın ben olduğum için benim onun bacağın bıçak vurdugumu söylemiş şuanda 5 yıllık hgb uygulaması var 3 aylık ceza paraya çevrilmiş silahlı sertifikam var yenilemede sertifika aldım ama kimliğimi hala alamadım yaka kartımi alabilecekmiyim

  Diğer yorumdan aceleniz olduğu anlaşılıyor. Bu tür durumlarda kursunuzdan daha çabuk cevap alabilirsiniz, esasen kursiyerlerin sorunları ile ilgili soruların ilk muhatabı kurslarıdır. Cezanızın süresini yazmamışsınız, bir yıldan fazla ise HAGB’nin bitmesini beklemeniz gerekir. Bir yıldan az ise olayda üstünüze atılı bıçakla ilgili suç olduğu için dava düşene kadar silahsız mümkün olabilir. İyi günler.

 24. 21 Aralık 2017 - 07:58 | #24

  cihan :

  sayın hocam ve arkadaşlar kimlik yenileme işlemleri 1 temmuza kadar uzadı bilginiz olsun.

  Bilgilendirme için teşekkür ederiz. İyi günler.

 25. 21 Aralık 2017 - 08:03 | #25

  mevlut :

  Slm hocam ben alkollü araç kullanmaktan 1yil ceza aldım 1yil süreyle ertelettim suan güvenlik için araştırma yaptıklarından engel olurmu tsk ederim

  Bir yıl ve üstü süreli cezalar, özel güvenlik olmaya engel hal sayılır. Kararda HAGB varsa denetimli serbestliğin usulüne uygun tamamlanması ve düşme kararı alınması ile geri dönüş mümkündür. Kimlik başvurusu yaptıysanız bu davaya ilişkin belgeyi sanırım vermişsinizdir. Belge eksik olursa işleminiz bekletilebilir. İyi günler.

 26. 21 Aralık 2017 - 08:14 | #26

  Osman :

  Hocam ben 70.donem sinavina girdim kazandim haziranda evraklarimi teslim ettim bu zaman a kadar beni oyalan sube bugun sgk siciliniz bozuk oldugu icin kimlik karti alamiyorsunuz dediler nedir bu sgk sicili dedigimde ise 2012 yilinda calistigim isyeri ne kayyum atanmis o yuzden mi ne yapmam gerekir simdiden tesekkurler

  SGK sicili tabirini ben de ilk defa duydum. İşyerinize kayyum atanmasının sizin çalışmanıza nasıl engel olduğunu bilemiyorum. Evrak size yazılı olarak tebliğ edildi ise idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma için belirlenen süreyi (bildiğim kadarıyla 60 gün) geçirmeden bir avukata danışmanızı tavsiye ederim. Eğer kazanma ihtimali varsa başvurursunuz. Ancak zayıf ihtimal olursa dava açmak için harç vb. masraflar gerektiğini bilmenizde yarar var. BİMER ve CİMER’e de yazabilirsiniz, ancak olumlu cevap alma ihtimali hakkında inanın hiç bilgim yok. İyi günler.

 27. 21 Aralık 2017 - 08:29 | #27

  Ekrem :

  Iyi aksamlar
  Taşeron yasasi kapsaminda yapilacak olan guvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında;hakkinda hagb karari olup dusme karari alanlar icin olumsuz sonuclanma ihtimali varmi
  Cunku guvenlik ve arsiv arastirmasinin amaci kisinin daha onceden suc isleyip islemediginide kapsayacak buyuzden herhangi bi olumsuzluk olabilirmi
  Nitekim ozel guvenlik kimlik kartı alirken guvenlik sorusturmasi yapilip veriliyor daha sonradan kurumlarin kendi yapacagi guvenlik sorusturmasi etki edermi… tskrler.

  Taşeronlarla ilgili yasal düzenleme, taşeron olarak çalışanların kadroya geçme esaslarını bilemiyorum. Şartları kurumların belirleyeceği, sınav yapılacağı söyleniyor. Basında çıkan haberlerden yakın zamanda son şeklinin verilerek uygulamaya geçeceği anlaşılıyor. Kadroya alınacakların soruşturmaları da muhtemelen özel güvenlik soruşturması gibi olacaktır. İyi günler.

 28. 21 Aralık 2017 - 08:31 | #28

  Savaş :

  İlk yenilemeyi yaptım 2021 de sürem doluyor yeni cipli kart almak için müracaat ettim bana dosyanın komisyona gönderileceği ama olumlu bir sonuç beklememem söylendi. Sayın hocam şimdi ilk aldığımda ve ilk yenileme de bir sıkıntı çıkmadı fakat cipli kart alırken bir sıkıntı olabilirmi. Saygılarımla

  2017 başında çıkan KHK ile getirilen düzenlemeler gereği durumunuz maalesef olumsuz görünüyor. Daha öncesinde davanın devam ettiğini belgeleyenlere silahsız kart veriliyordu. KHK sonrasında HAGB olsa bile bir yıl ve üstü ceza alanlara ve sahtecilik, cinsel dokunulmazlık, hırsızlık vb. suçlardan ceza alanların da düşme kararı alana kadar beklemeleri gerekiyor. İyi günler.

 29. 21 Aralık 2017 - 08:43 | #29

  adakadir :

  güvenlik memuru olarak resmi kurumda görev yapmaktayım.görevi kotuye kullanma sucundan halan mahkemem devam ediyor.kimlik yenilemeye gitdim mahkeme evraklarınıda ekledim.sucum sabit degil hakkımda verilmiş bi kararda yok kartim iptal olurmu.slmlar

  Bir yıl ve üstü ceza söz konusu değilse sorun olmaması gerekir. Başvuruda bu duruma ilişkin belgeyi evrakınızla vermiş olmalısınız. Bu evrak eksik olursa başvurunuz bekletilebilir. Dava devam ettiği için iddianame üzerinden değerlendirme yapılır sanıyorum. İyi günler.

 30. 21 Aralık 2017 - 14:34 | #30

  Murat :

  Hocam kimlik değişimi süresi 1 Temmuz 2018 e kadar uzatıldı. Şimdi bu haksızlık değilmi Son gün 31 Aralık denilmişti burda olan gene Kimlik değişimi yapmak isteyip de kimliği iptal olana oldu Yapmayanda 1 temmuza kadar Rahat

  Hep randevu alamayanların 01.01.2018′den sonraki durumu düşünüldüğü için uzatma iyi geldi. Ancak sizin belirttiğiniz açıdan düşününce dramatik sonuçları var gerçekten. Fakat her durumda sayılı gün çabuk geçer. Bu şekilde mağdur olanlara başka hayırlı rızk kapıları açılır dileyelim. İyi günler.

 31. 21 Aralık 2017 - 14:37 | #31

  A.rıza :

  Selam ben 2005 yılında bi kavga olayına karıştım 2012 yılında hakkımda aynı olaydan iki ceza aldım biri 7 ay 12 gün ikincisi ise 3 ay 22 gün kadroya geçişte sıkıntı olurmu arşiv kaydı yok sicil kaydı var diyo bu arada 9 yıldır kurumda özel güvenlik olarak çalışıyorum

  Kadroya geçecek personelde aranan şartları, kurumlar kendileri belirleyeceği için siz ve sizin durumunuzda olanların nasıl değerlendirileceğini bilemiyorum inanın. Kendi kurumunuzdan araştırmanız doğru olabilir. İyi günler.

 32. Ramazan
  21 Aralık 2017 - 19:12 | #32

  @Tuğba
  Tuğba Hanım GBT kaydını nasıl saldırdınız rica etsem konu hakkında bilgi verirmisiniz?

 33. 22 Aralık 2017 - 09:17 | #33

  Hamza :

  Hocam hayırlı akşamlar 2012 yılında bir yanlış anlaşılmayla adım hırsızlığa karıştı. Savcı 6ay 20gün ceza verdi ve denetimli serbest bıraktı 2014 yılında aldığım silahsız kimlik kartımı yeni çipli karta dönüştürmeye gittiğimde karşıma çıktı gerekçeli karar bide şerh ı istediler bir sıkıntı olurmu kartım iptal olurmu yardımcı olursanız sevinirim

  Hırsızlık suçuna rağmen daha önce kimlik alabildiyseniz kararda HAGB var sanırım. Beş yıl dolduğuna göre düşme kararı çıkarmanız mümkün. Emniyetin istediği belgelerle birlikte düşme kararını da verirseniz sorun olmaz. İyi günler.

 34. 22 Aralık 2017 - 09:19 | #34

  Yumi :

  Hocam meraba ben silahsız sınavı 70 dönem de geçip 73 cu dönemde silahliya çevirdim son sınavı kazanarak tekrar çok bekleyecek miyim Güvenlik Soruşturması ni Ve Silahsız Eski karta Nolacak biyerde silahlı çalışmam için ne kadar bekleyeceğim

  İlinizde soruşturma işlemlerinin detaylarını kursunuzdan öğrenmeniz uygun olur. Bu işlemler illere göre değiştiği için başka yerden doğru bilgi almanız mümkün değil. Silahlı kart verildiğinde silahsız olan geri alınır. İyi günler.

 35. Tuğba
  22 Aralık 2017 - 09:35 | #35

  Ramazan :
  @Tuğba
  Tuğba Hanım GBT kaydını nasıl saldırdınız rica etsem konu hakkında bilgi verirmisiniz?

  Ramazan bey 5 yili dolduktan sonra mahkeme karari ile olayin gerceklestigi ilin karakoluna gittim ve gbtmi sildirmek istiyorum dedim baktilar ve suresi doldugu icin sildiler

 36. 22 Aralık 2017 - 10:09 | #36

  recep :

  @A.GÜLŞEN
  bir yakınım hırsızlıktan kamu davasında hagb ile 5 yıl denetimli serbestlik ile mahkeme bitti.bu ds 5 yıl karar tarihi itibariyle mi yoksa dava açılış tarihi itibariylemi olur.dava tarihi 5 yıl bitti.yaka kartı alınamıyor işe giremiyor mağdur durumda. sertifikası var. emniyet daha 5 yıl var diyor reddediyor görüşünüz nedir ne yapmamız lazım, şimdiden teşekkürler

  Öncelikle belirteyim, hukukçu değilim, davalarda hukuki prosedürün işleyişi hakkında bilgim yok. Bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışacağım. Mahkeme sürecinin tamamlanmasını müteakip cezaya, cezanın ne şekilde infaz edileceğine karar verildiğinden denetimli serbestlik de karar tarihinden itibaren başlar. Davanın açılışında yargılama yapılmadan, ceza verilip verilmeyeceği belli olmadan denetimli serbestlik hükmü de belli olmayacağından beklenecek süre, kararla başlar. Denetimli serbestlik süresini, kurallara uygun şekilde tamamlayan kişi, bu kararı veren mahkemenin özel kalemine başvurarak düşme kararı talep eder. Belirtilen suçtan yargılananların bu kararı aldıktan sonra özel güvenlik olmaları mümkün olabilir. Düşme kararını alabilme koşullarını bir avukata danışmanız halinde daha net bilgi alabilirsiniz sanırım. İyi günler.

 37. Ramazan
  22 Aralık 2017 - 10:53 | #37

  @Tuğba
  Tugba hanim Notere filan onaylatmaya gerek yok herhalde bu arada benim olay emniyet gerçekleşti düşüm karari aldiktan sonra karakola mi yada emmiyete gitmek mi gerekiyor

 38. 22 Aralık 2017 - 11:07 | #38

  PAŞALI :

  hocam merhaba aile arasında bi mahkememiz var 2018 4 ayına ertelenti yaralama olarak gözüküyor kısacası şöyle yazıyor olay günü a.s nin evine gidin müştekinin cıkan tartışma üzerine kayın validesi durdane.p kapyı üzreine iteklemesi damadı mehmet.p kapyı dışardan cekerek kendisini kapı arasında sıkıştırması sonucuda basit tıbbı mudahale ile giderilemeyecek ve vucudunda orta 2 derece kemik kırılması oluşak şekilde yralandıgı böylece nüshet suçu işledikleri yukarıda yazılı delilller ve tüm dosya kapsamında anlaşılmala şüphellilerin mahkemnizce yapılarak eylemlerine uyan yukarda belirtilen sevk maddleri geregince CEZALANDIRMALARINA Karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur ŞEKLİNDE YAZIYO HOCAM KARŞI TARAF ŞİKAYETCİ DEGİL HAKİM DEGİŞİKLİGİYLE TEKRAR CAGRILDIK ŞUAN 73 SINAVIMI KAZANDIM EVRAKLARIMI HAZIRLADIM SON DURUŞMA TUTANAGINADA KOYDUM KURS YERİME SORDUM Bİ SORUN CIKMAZ GİBİ GÖRÜBÜYO DEDİ FAKAT AKLIMDA SORU İŞARETLERİ OLMAYA BAŞLADI BENİ AYTINLATIRMISINIZ TEŞEKÜRLER

  Karşı tarafın şikayetçi olmaması lehinize görünüyor. Ancak önemli olan bu suçtan dolayı bir yıl ve üzeri ceza almamanız. Bir yıl ve üzeri ceza verilirse beş yıl denetimli serbestlik için beklemeniz gerekir. Özel güvenlik şubede size yöneltilen suçlamanın kanundaki ceza karşılığına göre işlem yapılacaktır sanırım. Bir yıl ve üstü ceza değilse sorun olmaz. İyi günler.

 39. 22 Aralık 2017 - 11:40 | #39

  Tuğba :

  2010 ylnda 1yl 15 gün ertlenms ceza aldm ama gbt den gecen ay sildiridm artik e devlette de gözükmüyor guvenlik olablrmiym

  Bir yıldan fazla cezaya neden olan suçun niteliği, kararda HAGB olup olmadığı, HAGB varsa düşme kararının alınmış olması gibi detaylara göre değişebilir. GBT’nizi düşme kararı ile sildirdiyseniz sorun olmaz. Ancak kararda HAGB değil de erteleme yazıyorsa sorun olabilir. Mahkeme kararı ile bulunduğunuz il özel güvenlik şubesine danışmanızı tavsiye ederim. En net cevabı alabileceğiniz yer orası. İyi günler.

 40. 22 Aralık 2017 - 11:54 | #40

  Hamza :

  Hocam tekrar iyi günler olay 2012 de oldu ama kararı mahkeme 2014 2.ayinda vermiş yani 2019un 2.ayinda bitiyor kamuda çalışıyorum bide nasıl bir yol izlemeliyim başka Sabikamda yok olay hırsızlık yigenimin telefonunun evden çalınması

  Suçun türü bakımından düşme kararını beklemekten başka yol yok maalesef. Bu durumda sonuç olumsuz gibi görünüyor, ancak esas kararı belgeleri inceleyerek verecek olan emniyetin cevabını beklemenizde yarar var. Benimki sadece tahmin canınızı şimdiden sıkmanıza sebep olmak istemem, esas ve geçerli karar özel güvenlik şubede verilir. İyi günler.

 41. 23 Aralık 2017 - 08:08 | #41

  Savaş :

  . Sayın hocam yalnız benim davam devam ediyor kesinleşmiş bir karar yok yinede olumsuz sonuçlana bilirmi? Teşekkür ederim

  Diğer yorumda da belirttiğim gibi artık davanın devam ettiğinin belgelenmesi yetmiyor. Belirli suçlarda düşme kararını almadan olumlu sonuç yok maalesef. İyi günler.

 42. 23 Aralık 2017 - 17:14 | #42

  SELİM :

  hocam ben 48 yaşındayım kamuda taşaron olarak çalışıyorum yeni ihale yapıldı saglık raporunda biraz sorunlar çıktı tansiyon hastasıymışım. işe almama veya güvenlik kimlik kartımı kaybetme riski olabilirmi

  Kamuda kadroya alınacaklarla ilgili koşulları, kendi kurumları belirleyecekmiş. Malumunuz henüz net değil, yıl sonuna kadar detayları belli olacak diye bekleniyor. Bu durumda sizin de kendi kurumunuzdan araştırmanız uygun olur sanırım. İyi günler.

 43. Tuğba
  24 Aralık 2017 - 09:32 | #43

  @Ramazan
  Benim dava 2010 da oldu 2012 de gerceklesti gecen ayda 5 yili doldu mahkeme kagitlarini aldim karakola gittm ordan 5 yil dolduğu icin silindi sen bi karakola sor en iyisi

 44. 25 Aralık 2017 - 08:42 | #44

  Azra :

  Merhaba benim kalbimde ritim bozukluğu var silahlı güvenlik görevlisi olmama engel olurmu

  Silahlı için istenen sağlık raporunu aldığınız takdirde özel güvenlik olursunuz. Resmi sistem üzerinden tedavi alıyorsanız, rahatsızlığınıza ilişkin kayıtlar hastanede görünür. Dolayısıyla riske girmemek açısından rapor alacağınız hastaneye parayı yatırmadan önce danışıp alacağınız cevaba göre işlemi başlatmanız doğru olur. İyi günler.

 45. 25 Aralık 2017 - 08:44 | #45

  caner :

  merhaba gülşen hanım 2014 senesinde askerdeyken askeri eşyayı kasten tahrip etmekten 2.5 ay ceza aldım buda 5 yıl HAGB çevrildi bunun 2 senesi kaldı uyapta asliye ceza dosyası olarak gözüküyor hakkımda herhangi bir sicil kaydı yok güvenlik soruşturmasında engel teşkil edermi ve bu suçun tanımı mala zarar verme olarakmı geçer

  Suçun nasıl tanımlandığı, hangi maddeden ceza verildiği kararda yazar. Ceza süresi ve suçun tanımı açısından sorun görünmüyor. Daha net bilgi için elinizde bu davaya ilişkin belge ile bulunduğunuz il özel güvenlik şubesine danışmanızı tavsiye ederim. İyi günler.

 46. 25 Aralık 2017 - 08:52 | #46

  Ercan :

  yaklaşık 13 yıldır kamu kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım, biliyorsunuz son khk taşeron sürekli işçi kadrolarına geçişlerde 657. madde şartları aranacağı ve geçişlerin bu şekilde olacağı belirtildi, sorum şu; 20-11-2007 tarihinde Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (teşebbüs) suçundan 75 gün=1500 ₺ para cezası alıp ödedim ; daha sonra savcılık ve mahkemece 5728 sayılı yasa değişen CMK madde 231 yönünde değerlendirilme sonucunda 14-03-2008 tarihinde de ek karar ile hakkımda Hagb verildi, sonuç itibariyle sabıka ve arşiv kaydım temiz fakat bu geçişlerde 657şartlarının istenip güvenlik soruşturmasınında yapılacak vs olması benim geçişime engel olur mu, saygılarımla

  Kararda HAGB olduğuna göre düşme kararını almış olmalısınız. Bu durumda sorun olmaması gerekir. Kadroya geçişlerde aranacak şartların kurumlar tarafından belirlenecek olması nedeniyle kendi kurumunuzdan da sormanız uygun olur. İyi günler.

 47. 26 Aralık 2017 - 08:55 | #47

  Ercan :

  Merhaba; Bu gün okuduğum bir bilgiye istinaden sorumu tekrar sormak durumundayım; 14-03-2008 tarihli karar ile Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan(teşebbüs) suçundan 75 gün=1500₺ adli para cezası alıp ve sonuç itibari ile hakkım da HAGB kararı uygulandıi, yaklaşık 13 yıldır çalışmakta olduğum kamu kurumundan Taşerona kadro yasasıyla geçişlerimiz sağlanacak fakat 657. madde şartları aranmakta, 02-01-2017 tarihlinde yayınlanan 680 sayılı Khk 69/10 maddeye ek olarak Hükmün Açıklanması Geri Bırakılsa bile diye ekleme yapılmış !, bu durumda benim kadroya geçişim mümkünmüdür, yoksa benim davam bu karardan 9 yıl önce olduğu için etki etmeyebilir mi..teşekkür ederim iyi günler

  Sizin bugün okuduğunuz bilgi, 2017 başında KHK yayınlandığından beri geçerli ve uygulanıyor. Diğer cevap da o bilgi göz önüne alınarak verildi. Eskiden HAGB’li bir yıl üstü cezası olanlardan suçun türüne göre sakıncası olmayanlar silahsız çalışabiliyordu. O madde ile HAGB’li cezası olanların düşme kararı alana kadar beklemeleri zorunlu oldu. Dolayısıyla önceki yorum cevabı geçerli, kadroya alım detaylarını kurumunuzla görüşmeniz uygun olur. İyi günler.

 48. 26 Aralık 2017 - 08:58 | #48

  Güven :

  Mrh 2015 itibariyle tehdit suçundan 3600 tl para cezası kararı geldi dosyayı temyize gönderdiğimizden bu yana yargıtay onama veya bozma oldu yani henüz gelen bir karar yok evraklarımı tamamlayıp ögg şubeye gittim benden dosya kararı ve temyizde olduğuna dair evrak istendi temin ettim fakat tedirginim genel koşullara baktığımızda bu suçun ögg olmaya engeli yok hapis cezası vs eherhangi bir durumda söz konusu değil. Okadar emek verdiğim bir konu ögg herhangi bir problem olurmu açıkcası çok tedirginim…

  Tehdit suçu, özel güvenliği doğrudan engelleyen suçlardan değil ama 3600 para cezasına çevrilen süre önemli. Özel güvenlikte para cezasının miktarına değil, paraya çevrilen süreye bakılır. Dolayısıyla o süre bir yıldan az ise en azından silahsız olabilir. Silahlı için de tehdit suçunda 6136 S.Kanun kapsamına giren silah addedilebilecek alet kullanımı olmaması gerekir. İyi günler.

 49. 26 Aralık 2017 - 09:03 | #49

  kemal :

  Mrb iyi akşamlar öncelikle . başımdan geçen olayı anlatmak istiyorum bana bu konuda yardımcı olurmusunuz . 2016 yılında d.bakır da bir çimento fabrikasın da silahlı özel güvenlik görevlisiydim benim facebook adresim başkaları tarafından çalınıp paylaşımlar yapıldı O dönemin Başbakanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU ya karşı hakaret içerikli paylaşımlar yapıldı aynı zamanda en büyük güvencemiz olan Askeriye ve Emniyet teşkilatımızı Alanen aşağılama paylaşımlar yapıldı iki dava açıldı hakkımda , sayın DAVUTOĞLU ila ilgili olan davadan beraat edilidm ama diğer dava devam ediyor özel güvenlik görevini icra edebilirmiyim … bana bu konuda yardımcı olurmusunuz benı aydınlatırmısınız lütfen ….

  Devam eden davalarda size yöneltilen suçlama, terörle ilgili değilse ve istenen ceza süresi bir yıldan az ise en azından silahsız çalışmanız mümkün olabilir sanırım. Ancak bu sorunuza en doğru cevabı verecek yer, evrakı inceleyip detaylarına göre karar verecek özel güvenlik şubeleridir. Devam eden ve beraat ettiğiniz davalara ilişkin elinizde bulunan her türlü belgeyi toparlayıp Diyarbakır Öz.Güv.Ş.’sine bizzat giderek danışmanızı tavsiye ederim. Elimde olsa yardımcı olmak isterim ancak, esas olan bizlerin yorumu değil, özel güvenlik şubenin durumu değerlendirmesidir. İyi günler.

 50. 26 Aralık 2017 - 13:28 | #50

  Ercan :

  Efendim son sorum, düşme kararını ilk sizden duydum cahilliğime bağışlayın, kesin almalımıyım yoksa 2017 başındaki khk dan beri çalıştığıma göre sorun olmayabilir mi, teşekkürler

  Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), denetimli serbestlik süresini koşullara uygun şekilde tamamlayanlar hakkındaki hükmün açıklanmaması, dolayısıyla yok hükmünde olması şeklinde anlaşılabilir. Ancak GBT kayıtları durduğu için özel güvenlik şube veya başka bir kurum talebiyle hakkınızda soruşturma yapılacağı zaman GBT’de görünen kaydın sonucuna bakılır. Eğer düşme kararı almışsa sorun olmaz. Bu durumda siz de cezayı veren mahkemenin kaleminden düşme kararı talep etmelisiniz. Düşme kararı kendi kendine çıkmadığı için ilgili kişinin alması gerekir. Konu hakkındaki tüm bilgim bu, ilave edebileceğim başka husus yok. İyi günler.

 1. Henüz geri izleme yok.
Yorum Sayfaları: Önceki « 18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » Sonraki Hepsini Göster