Kimler Özel Güvenlik Olamaz ?

26 Mayıs 2009 tarihinde yayinlandi

 

02/01/2017 gün ve 680  Sayılı KHK ile yapılan değişikliklerin “özel güvenlik olmayı engelleyen haller” ile ilgili bölümleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

680 Sayılı KHK’nın Uygulanması Hakkında Genelge İçin Tıklayınız.

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi ile ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.

 

Çalışma izni

Madde 11- (Değişik birinci fıkra: 2/1/2017 – KHK – 680/70 md.) Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her kimlik verilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde yenilenir. Şirketlerde eğitici ve temsilci olacaklar ile şirket ortağı tüzel kişi ortaklarında da kurucularda aranan şartlar aranır ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.

(Mülga üçüncü fıkra: 29/3/2011-6215/2 md.)

(Değişik dördüncü fıkra : 2/1/2017 – KHK – 680/70 md.) Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliği iptal edilir.

(Mülga beşinci fıkra: 29/3/2011-6215/2 md.)

(Ek fıkra : 2/1/2017 – KHK – 680/70 md.) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamazlar.

 

 

ÖNEMLİ NOT :

1.  Bu sayfada yapılan yorumlar bilgilendirme amaçlı olup başvuruları kabul eden özel güvenlik şubelerini bağlayıcı nitelikte değildir. Temel veya yenilemeden başvurular hakkında son ve geçerli karar özel güvenlik şubeler tarafından verilir.

2.  Hakkında devam eden veya sonuçlanmış mahkeme işlemi olanların öncelikle kurslarına danışmaları tavsiye edilir.

 

 

 

.

Bu yazı bugün : 27, toplamda : 241943 kişi tarafından okundu.

 1. 14 Nisan 2018 - 14:12 | #1

  Salih :

  Selam merhaba hocam sağ gözüm yüzde 15 görüyor ama lensle yüzde yüz görüyor bide hiv pozitif bir bireyim özel gücenlik olabilir miyim ?

  Özel güvenlik adaylarında aranan sağlık şartlarını sağ sütun Kategoriler bölümünde görebilirsiniz. Hastanelerde genel olarak -3,+3 aralığındaki görme bozuklukları sorun olmuyor. Ancak sizin sağ gözde % 85 görme kaybı olduğuna göre bu oldukça yüksek gibi. Konuya ilişkin esas ve geçerli karar rapor vermeye yetkili poliklinik ve hastanelerde verilir. Diğer durum hastanede tespit edildi ise muhtemelen rapor alırken kayıtları görünür. Bu nedenle rapor ücretini yatırmadan önce poliklinik veya hastanenin danışma bölümü ile görüşmenizi tavsiye ederim. İyi günler.

 2. 16 Nisan 2018 - 08:54 | #2

  Ali :

  Eski kimliği yenisiyle değiştirmezsek ne olur

  Eski tip kimlik kartlarını değiştirmek için tanınan süre tekrar uzatılmazsa 01.07.2018′den sonra özel güvenlik olarak çalışamazsınız. İyi günler.

 3. 16 Nisan 2018 - 08:58 | #3

  Yasin :

  Hocam kacak sigara dan 2 yıl 6 ay hapis cezasından indirim indirim derken para cezasına çevrildi onura teymize verdim şuan yargıtayda gerekceli karar istediler götürdüm bu dosya yanar dedi bende yeni evlendım 600 lira bı kira param kıyaöadım geri aldım paramı sonra aklıma kurt düştü arastırıyorum bı çözüm bulamadım yardım edin harcı geri yatırsam kimlik kartı gelirmi

  Kaçakçılıktan 1 gün veya 1 TL adli para cezası almak dahi özel güvenliğe engel hal sayılır. Kararda HAGB varsa düşme kararı alana kadar beklemek gerekir. Şu halde konuyla ilgili en bilgili kişilerin bulunduğu özel güvenlik şube olumsuz dediyse olumsuzdur. Ancak temyizden beraat gelirse hemen başvurabilirsiniz. HAGB’li karar gelirse düşme kararı alana kadar beklemeniz gerekir. Kararda HAGB olmazsa özel güvenlikle ilgili ümit kalmaz. İyi günler.

 4. 16 Nisan 2018 - 08:59 | #4

  Özlem :

  Hocam merhaba tehtitden dolayı 1yıl 6 ay hükmün süresinin geri bırakılması kararım var
  Adli sicilde arşiv kaydı bulunmamaktadır diyor kimlik yenilememe engel olurmu

  HAGB’li bir yıl ve üstü cezası olanların başvurusunda sorun çıkmaması için düşme kararı alana kadar beklemek gerekir. Emniyet GBT’ye bakar, adli sicilde görünüp görünmemesi bu açıdan fark etmez. İyi günler.

 5. 16 Nisan 2018 - 09:15 | #5

  Ahmet songur :

  Bir ulkede pişman oldum diyen teröriste devleti is veriyormuş.bu teröristleri açık açık destekleyen millet vekili görünümlü insanlara devletin tüm imkanlarını sunuyormus .yanliz 1 gün bile ceza alan asgari ücretle çalışmak isteyen insanlara izin vermi yormuş .1 ceza bile alsa ozel guvenlik olamaz mis sanki genel kurmay başkanı yapacaklar

  İsmindeki güvenlik ibaresinden dolayı özel güvenliklerde bazı özellikler aramak zorunlu. Ancak HAGB gibi bir durum var, eğer sizin bahsettiğiniz durum da HAGB varsa denetimli serbestliği sorunsuz tamamlamak yeterlidir. İyi günler.

 6. 16 Nisan 2018 - 11:42 | #6

  Ali :

  Merhaba Eski kimliği yenisiyle değiştirmezsem ne olur. çalışıyorum

  Aynı içerikli yukarıdaki yorumunuza verilen cevaba ilave bir husus yok. İyi günler.

 7. 16 Nisan 2018 - 15:31 | #7

  Mert :

  Merhaba hocam.ben 2012 de üniversite de arkadaş ortamından siyasette bulaştım kısa bir süre sonra hemen geri çekildim ama bu esnada bana 2014 te 2 dosya açıldı hala devam ediyorlar tam kapandı beraat edecem derken tekrar duruşma erteleniyor güvenlik olabilmemde sıkıntı teşkil eder mi

  Davalarda size yöneltilen suçlama ve kanundaki ceza karşılığına göre değişir. Terör, görevli memura direnme vb. ise sıkıntı olur. Davaların son aşamasını gösterir belge ile iliniz özel güvenlik şubesine danışmanızı, alacağınız cevaba göre hareket etmenizi tavsiye ederim. İyi günler.

 8. 17 Nisan 2018 - 09:46 | #8

  Mehmet :

  Merhaba Eski kimliği yenisiyle değiştirilirken gbt ye bakılıyormu

  Neden farklı isimle sordunuz anlayamadım, önceki yorumlarınız cevaplandı. Kimlik değişiminde GBT’ye bakılır. İyi günler.

 9. 17 Nisan 2018 - 09:48 | #9

  Cevdet unal :

  Yuz kizartici bir suctan 10 ay tecilli ceza alan biri sabika ve arsiv kaydini sildirdigi takdirde ogg olabilirmi

  Yüz kızartıcı suçtan ceza alan birinin özel güvenlik olabilmesi için kararda HAGB olması, düşme kararının çıkması gerekir. Tecilli cezadan kastınız erteleme ise ve suç tarihi 01.06.2005′ten sonra ise maalesef olmaz. Emniyet GBT’ye bakar, adli sicil kayıtlarında görünüp görünmemesi fark etmez. İyi günler.

 10. 17 Nisan 2018 - 10:05 | #10

  İDRİS :

  merhaba benim taksirle ölüme sebebiyet vermekten mahkemem devam etmekte özel güvenlik kimlik kartı alabilkirmiyim

  Mevzuata göre taksirli suçlar hariç, bir yıl ve üzeri ceza almak özel güvenliğe engel sayılıyor. Diğer bir ifadeyle sadece taksirli suçlarda bir yıldan fazla ceza almak sorun olmaz. Ancak her türlü ihtimali dikkate alarak elinizde bu davaya ilişkin bulunan belgelerle iliniz özel güvenlik şubesine danışmanızı tavsiye ederim. Gözden kaçan bir detay sonucu değiştirebilir. İyi günler.

 11. 17 Nisan 2018 - 14:13 | #11

  Osman :

  Hocam kaçakçılıktan 3 yıl cezanın var pişmanlıktan yararlandım 1.5 yıla düştü kimliğin iptal olur mu olursa nezaman okur

  Kaçakçılık suçundan 1 gün veya 1 TL adli para cezası almak dahi özel güvenliğe engel teşkil eder. Kararda HAGB olması, düşme kararının çıkması halinde durum değişir. Eğer ceza kararında HAGB yoksa maalesef kartınız iptal olur. Mahkeme, sizin özel güvenlik olarak çalıştığınızı dikkate alıp özel güvenlik şubeye yazmadıysa en geç yenileme veya kimlik değişimi için başvuru yapmanıza kadar süreniz var demektir. İyi günler.

 12. 17 Nisan 2018 - 15:49 | #12

  Mustafa yilmaz :

  Hocam 2014 yılında sigara kacakcılıgından 3 sene hapis 100 lira idari para cezası aldım ve bunuda yargıtay onadı suan kımlık kartım askıda guvenlik subede yenılemeyı yapamadım ben bu cezamın ınfazını cezasını cekersem tekrardan kımlıgımı alabılırmıyım

  Kaçakçılık suçundan 1 gün ceza bile özel güvenliğe engel sayılır. Ayrıca taksirli suçlar hariç, diğer suçlardan bir yıl üstü ceza almak da engeldir. Dolayısıyla hem suçun türü, hem de ceza süresi açısından dönmeniz maalesef mümkün görünmüyor. Kararda HAGB ve sonunda düşme olsaydı sonuç değişirdi. Ancak açıklanmış ve onaylanmış ceza için yapılacak bir şey yok. İyi günler.

 13. 18 Nisan 2018 - 07:44 | #13

  Ayşe :

  Hocam kolaygelsin. Ben silahlı güvenlik olarak bir yerde çalışıyorum 9 yıldır.gece nöbetlerinden muaf olmak için hakem hastaneden üçlü dr heyet durum bildirir raporu aldım. Tanı;F32.8 depresif epizodlar,diğer. Karar; doğum sonu depresyonu. Anne ve çocuğun sağlık güvenliği açısından 6 ay süreyle gece çalışması sakıncalıdır. Yazıyor. 2 psikiyatri 1 çocuk psikiyatri imzası var. Bu durum bildirir raporu benim işimi etkiler mı?
  İyi çalışmalar hocam.

  Yeni doğum yapan sigortalıların ücretsiz izin hakkı, süt izni vb. avantajlarından neden yararlanmıyorsunuz anlayamadım. Hem ücretsiz izin almayayım hem de gece nöbeti olmasın diyorsanız, bu yaklaşım çalışma ortamında huzursuzluğa neden olabilir. Bu tür durumlarda karşılıklı fedakârlık yapılarak çalışma hayatının yazılı olmayan iyi niyet kurallarını işletmek daha faydalıdır. Madem 9 yıldır aynı işyerindesiniz kendinizi ve sorununuzu ifade etmeniz daha kolay olur. Belirttiğiniz rapor her ne kadar doğum sonu depresyonu da olsa ileride aleyhinize olabilir. Eskiden güvenlik işlerinde çalışan (polis, jandarma vb.) kişiler ruh hastalıkları bölümünden rapor alabiliyordu. Yeni durumda sanırım pek hoş karşılanmıyor. Duyduğum kadarıyla bu tür rapor alanlardan rapor bitiminde, görevini yapabileceğine dair tam teşekküllü devlet hastanesi raporu istenebiliyor. İşyerlerinin belli bir periyot gözetmeden personelden rapor isteme hakkı var. Dolayısıyla ileriyi de düşünerek işleri zora sokmadan çözüm bulmakta fayda var gibi görünüyor, elbette tercih sizin. İyi günler.

 14. 18 Nisan 2018 - 10:33 | #14

  ARAS :

  hakkımda verilmiş uyuşturucudan kamu davasının erteleme kararı var özel sektör ve resmi kurum için adli sicil ve arşiv kaydır yoktur yazıyor Erteleme süresi içinde kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin karar adli sicile direkt olarak kaydedilmez. Adli sicil kaydında bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Buradaki kayıtlar ancak cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bir soruşturmaya veya kovuşturmaya bağlı olarak CMK 171. maddede belirtilen amaç için kullanılabilir. İş başvuruları için verilen sabıka kaydında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararına ilişkin bilgiler yer almaz Güvenlik soruşturması ile bi madde de Adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığı yazıyor bunlar GBT sisteminde sorgulama sırasında gözükür mü

  Özel güvenlik olma açısından soruyorsanız, adli sicilde görünmeyen kayıtlar GBT’de görünür. Özel güvenlik şubeler kaydı olan davalara ilişkin son durumu gösterir belge isterler. Bu durumda olanlar hakkında, özel güvenlik komisyonunda yapılan değerlendirmeye göre olumlu veya olumsuz karar verilir. Özel güvenlikte uyuşturucu maddeden işlem görenlerin ceza kararlarında erteleme varsa olumsuz değerlendirilir. Bu kişiler, sadece kamu davasının düşme kararı almaları şartıyla özel güvenlik olabilirler. İyi günler.

 15. 18 Nisan 2018 - 10:34 | #15

  Ayşe :

  Yok hocam çocuğum zaten 16 aylık geceleri bakacak kimse olmadığı için almıştım ama bugün sorun olacağını öğrendiğim için raporu işleme koymadan idareyle görüşme kararı aldık.teşekkürler iyi günler.

  Sorunun çözülmesine sizin adınıza sevindim. İyi günler.

 16. 18 Nisan 2018 - 11:24 | #16

  Aras :

  Cinsel kimlik değişikliği yaptım. Tedavi süreci biteli 3 yıl oluyor şuan askerlikten muaf durumdayım. Cinsel kimlik değişikliği silahsız özel güvenlik olmaya engel mi?

  Başka isimlerle yazdığınız diğer yorumlara verilen cevaplara ekleyebileceğim yeni bir husus yok maalesef. İyi günler.

 17. 19 Nisan 2018 - 07:53 | #17

  Ahmet kaya :

  Ben yolda yürürken 50 tl para buldum.baktim etrafta kimse yok aldım cebime koydum.ve harcadım.simdi ozel guvenlik ci olmak için kursa yazıl dim .sorum su emniyet araştırma yapar ken mobese kayıtlarında bakıyormu çok korkuyorum ben yıllarca ogg olmak için çalıştım eğer olamazsam diye çok korkuyorum

  Özel güvenlikte adli sicil bakımından engel sayılabilecek durumlar, mahkemelerden çıkan kararlara göre belirlenir. Sizin anlattığınız durumda adalete intikal eden bir durum yok, dolayısıyla endişelenmenizi gerektirir bir durum da yok. Dikkatinizi derslerinize verip sınavı bir kerede geçmeye odaklanın. İyi günler.

 18. 19 Nisan 2018 - 07:56 | #18

  Yaşar :

  Iyi gunler hocam ben eski calistim yerde yapilan sigortam sahte cikti sgk bize dava acinca ogrendik bunu kimlik yenilemi yapmak icin ozel guvenlik subeye gittimde bu olaydan dolayi mahkem oldunu beni komisyona gonderdiler dolandiricilik diye geciyor madur oldum halde davada sanik olarak gorunuyorum mahkeme devam ediyor kimlimi iptal edebilirler mi

  Özel güvenlik kimlik yenileme başvurusu yaptığınızda emniyet hakkınızda dolandırıcılıktan dava olduğunu görür ve belge ister. Emniyet, GBT kayıtlarına göre hareket etmek zorunda olduğundan davada sizin mağdur olduğunuzu dikkate alamaz. Dolayısıyla dolandırıcılıktan davanın devam ettiği görüldüğünde son aşamayı gösterir belgeler istenir ve komisyonda değerlendirilir. Bence resmen başvuru yapmadan önce belgelerle danışın, olumsuz cevap alırsanız başvuru yapmayın. Çünkü komisyonda ret kararı çıktığında sonradan dava düşse bile kimliği geri almak mümkün olmuyor. İyi günler.

 19. 21 Nisan 2018 - 14:26 | #19

  YASİN :

  merhabalar kolay gelsın yuz kızartıcı suclarlardan mahkum olmamak 1 yıl ve uzerı ceza ıle mahkum olmamak denılıyor hagb kararı 1 yıldan asagıda yuz kızartıcı suctan ceza alanlar hagb kararı ıle sorusturma ve kovusturma askıda kalıyor hukukun mahkemenın ana kavramıda son bır sans nıtelıgındedır hagb kararı alan bır kısı hakında haklardan yoksun sayılmıyor suclu sayılmıyor mahkum sayılmıyor ortada bır mahkumıyet kararı yok hagb kararı alanla hagb alan bırı hagb kararı olmayan bırıyle es deger degılmıdır omrun boyunca suc ısledıgın zaman zaten mahkeme acılıyor kısısel olarak hagb alanda suc ıslemedıgı surece sucsuz sayılıyor 5 yıl denetım ıcınde 5 yıl denetım sonrasında hukum acıklanıp zaten teymız yolu ıle dava dusuyor nasıl oluyor hala anlamıs degılım mahkum olmamak denılıyor 1 yıl altı cezalar mahkumıyet sayılmıyor son olarak bırsey daha eklemek ıstıyorum kurs kayıt ıcın gereklı evrakları alıpda mılletın parasını alıp sınava sokup sonrasında guvenlık arsıv arastırmasından magdur etmek vıcdanen rahat olunurmu guvenlık arvıs arastırması kapsamını kursların kayıt yaptıkları ınsanları arastırık guvenlık arvıs arastırması olumlu olaları kursa alıp olmayanların alınmaması gereklı bunda ınsan madur oluyor bunun vebalını ılgılı makamlar zaten bızza Allah a verıceklerdır onda kuskuyoktur kusura bakmayın bıraz sıtemkarlıgımı mazur gorun ıyı calısmalar

  Özel güvenlik mesleği, adındaki “güvenlik” ibaresi nedeniyle bu mesleğe gireceklerde bir takım şartlar aranmasını zorunlu kılar. Özel güvenliğin, İçişleri Bakanlığı kontrol ve denetiminde görev yaptığı da göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla her mesleğin ve sektörün kendine has koşulları vardır, bu koşulları taşıyanlar dahil olur veya olamaz. Özel güvenlik kurslarının, adaylar hakkında soruşturma hakkı ve yetkisi yoktur. Soruşturmalar devletin ilgili birimleri tarafından yapılır. Bu sitenin ait olduğu yer, yani biz de bir özel güvenlik kursuyuz. Kayıt için gelenlere doğrudan adli sicilde sorununuz var mı diye sormak her zaman mümkün ve uygun olmuyor. Biz, adayların okuyabileceği şekilde bilgi veren bir yazı asarak çözmeye çalıştık. Başka kurslar ne yapar bilemiyorum. Ancak derslere katılıp dinlemiş olsaydınız hukuk dersinde, kimlerin güvenlik olabileceği, güvenlik olmaya engel hallerin neler olduğu gibi konuları öğrenmiş olurdunuz. Ayrıca sınavlarda da bu konuya ilişkin soru çıkıyor. Eğer göz atma imkanı bulduysanız bu başlık altında yazılan yorumlar ve cevaplarında tereddüt edilen durumlarda, özel güvenlik eğitimi için masraf yapmadan önce il özel güvenlik şubesine danışılmasının ısrarla tavsiye edildiği görmüş olmalısınız. Bu arada özel güvenlik kurslarını kayırdığımı düşünmeyin, sekiz yıl hapis yatmış birine cezasını tamamladığı için sorun olmaz diyen kursları da duyduk buralarda. Öte yandan HAGB’nin hüküm olmadığını söylüyorsunuz ama hakkında HAGB’li karar düşmüş birinin düşme kararına rağmen kadroya alınmadığı da yaşanmış bir durum maalesef. Sizin durumunuzun özelini bilemiyorum eğer HAGB varsa düşme kararına kadar beklemeniz gerekeceğini öğrenmiş olmalısınız. Umarım bir şekilde sorun çözülür, hakkınızda hayırlısı diyelim. İyi günler.

 20. 24 Nisan 2018 - 12:28 | #20

  irfan :

  merhaba arkadaşlar ben bir fabrikada güvenlik olarak çalışmakyayım yanlız güvenlik kartı olmayan birisini amir olarak yapacaklar bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum bu yasalmı selamlar sevgiler

  Belirttiğiniz kişi genel kolluktan emekli ise bir defaya mahsus eğitimden muaf olarak doğrudan kimlik başvurusu yapabilir. Güvenlik personeline şef vb. pozisyonda görev yapacak kişilerin kimlik kartı olması zorunludur. İyi günler.

 21. 26 Nisan 2018 - 07:58 | #21

  Yaşar mazlum :

  Ben ozel guvenlik görevlisi olmak istiyorum ama olamıyorum.nedeni ise fetocu terorist hakimlerin bana verdigi ceza nereye bas vurmam lazım yardımcı olursanız sevinirim

  Belirttiğiniz durumu ispatlayıp kendinizi aklarsanız (size yöneltilen suçlamayı bilemiyorum) mümkün. Başka yolu yok maalesef. İyi günler.

 22. İlyas
  27 Nisan 2018 - 02:24 | #22

  @özcan
  Özcan kardeş yenileme sonucun yazarmısın. Mahkemeye çıkmadan ds gören ve 5yıl kamu davasının ertelenmesi kararı olup silahlı yenileme yapan varmı ?

 23. 27 Nisan 2018 - 07:28 | #23

  Volkan :

  Merhaba hocam
  Silahli karti alirken yargitayda dosyam vardi dosyanin adi uyusturucu maddenin etkisi altindayken arac kullanma yani sadece alkol vardi para cezasi aldim bu sorun karti yenilerken engel teskil edermi saygilar

  Sadece alkollü araç kullanmak ise sorun olmaz. Uyuşturucu madde etkisi de yazıyorsa sorun olabilir. Sadece alkol olduğunu belgeleyen rapor vb. varsa lehinize lehinize sayılır. Yenileme başvurusu yaptığınız zaman bu davaya ilişkin belge sizden istenir. Yenileme eğitimi alarak değişim yapacaksanız eğitimden önce belge ile iliniz özel güvenlik şubesine danışmanızı tavsiye ederim. İyi günler.

 24. Tayfun
  27 Nisan 2018 - 08:19 | #24

  @İlyas
  Uyuşturucudan Mahkemeye çıkmadan savcılıktan alınan bu karar nedeniyle de avantajlı olabilen arkadaşlar var, Zira mahkemeye çıkıpta alınan cezalar ile ilgili yenilemede çok sorun yaşayan oluyor

 25. 27 Nisan 2018 - 15:18 | #25

  abdülkadir gündoğdu :

  2007DE KORSAN CD DEN 1SENE 8AY ALDIM TUTUKSUZ OLARAK ŞİMDİ BENİM GÜVENLİK SERTİFAKAM İPTAL OLURMU

  Kararda HAGB varsa düşme kararı almanız gerekir. HAGB yoksa maalesef olumsuz görünüyor. İlk defa kimlik başvurusu yapacaksanız keşke eğitim almadan danışsaydınız. İyi günler.

 26. 28 Nisan 2018 - 09:07 | #26

  ridvan :

  merhabalar,
  silahsız güvenlik kimliğim var yenileme yaptım sertifika aldım yeni kimlik alıcam devam eden ceza dava dosyam var 4 yıldır eski iş yerim ile suç : kişilerin huzur ve sukunu bozma, tehdit ,hakaret ama telefonla olan bir şey daha karar vermedi mahkeme ve berat alma durumum en kötü de HAGB Oolabilir dediler sicilim temiz çok şükür daha önce bir şeyim olmadı kimliğimi almama ve memuriyete engel olur mu bu durum teşekkürler.

  Hakkınızdaki dava sonuçlanmamış olsa da son durumu gösterir belge isterler. Size yöneltilen suçlama, kanundaki ceza karşılığı dikkate alınır. Bu belge ile resmi başvurudan önce özel güvenlik şubeye danışmanızı tavsiye ederim. Eğer şu haliyle olumsuz derlerse ve siz başvuru yapıp ret alırsanız, sonra düşme kararı ile götürseniz bile kimliğiniz gider. Bu nedenle önce danışmanızda yarar var. Bir yıldan az ceza olursa muhtemelen sorun olmaz. İyi günler.

 27. 28 Nisan 2018 - 09:08 | #27

  erdoğan :

  Hocam kolay gelsin bir kurumda silahlı özel güvenlik olarak calışmaktayım 2015 yılında arabama aldıgım arkadaslarımın bırısınde uyusturucu madde cıktı yapılan denetımde uyusturucuyla alakam olmadıgı için hakkımda sorusturma acılmadı yanlız kart yenilemek için basvurdugumda uyusturucudan sucun görünüyor dedıler bilgilerıme girildiğinde tanık olarak görünüyorsun diyerek tekrar dosyamı gerı yolladılar ve beklememi söylediler bu durumda kartım silahsıza düsebilirmi düserse işimden olmuş olacam lütfen bi açıklama yaparmısnız

  Uyuşturucudan ceza alanların kamu davasının düşme kararına kadar beklemeleri gerekir. Eğer sizden kamu davasının düşme kararı istenirse o kararı alana kadar başvuru yapmayın bence. Çünkü mevcut haliyle ret alırsanız sonradan düşme kararı alsanız da işe yaramıyor. İyi günler.

 28. Tayfun
  30 Nisan 2018 - 05:29 | #28

  Arkadaslar uyusturucudan Mahkemeye çıkmadan savcılık tarafindan verilen Ds ve Kamu davasının erteleme kararı alıp da Yenileme yaparken Sorun yaşamayan var mı ?

 29. 30 Nisan 2018 - 08:59 | #29

  erdogan :

  Hocam ben basvurumu yaptım yedinci aya kadar kartı yenilemek zorunlu oldugu için ceza alanlar dıyorsunuz benim bı cezam denetımlı serbestlık hgb kararımda yok tek sucum aynı ortamda bulunmak ve tanık olarak tutanakta geciyorum bundan bile ret vermeleri mümkünmü şimdiden tesekkurler

  Hakkında dava olanların durumu komisyonda görüşülerek karar verilir. Bu davada sadece tanık olduğunuzu belgelerseniz sorun olmaz sanırım. İyi günler.

 30. 30 Nisan 2018 - 09:00 | #30

  ahmet :

  merhaba iyi akşamlar hocam . kaçakçılık suçundan dolayı 2 sene 6 ay hapis cezası verildi ama hakim daha önce sabıka kaydım olmadığı için temyize gönder dedi. mahkemem devam ederken de denetimli serbestlik vardı o bitti ve kaçakçılık suçumdam dolayı maliyeye olan borcumu ödüyorum ve temyiz incelemede . daha önce de sabıka kaydım bulunmamakta kimliğimi yenileyebilir miyim sizce temyiz kararından sonra lütfen açıklayabilir misiniz ?

  Kaçakçılık suçundan HAGB’li ceza alırsanız düşme kararına kadar beklemeniz gerekir. Beraat alırsanız sorunsuz yenilersiniz. Her ikisi de olmazsa kimlik almanız maalesef mümkün olmaz. İyi günler.

 31. 30 Nisan 2018 - 09:02 | #31

  Bahri :

  Sayfada yorum yapan Arkadaşlar Daha önceleri Seçimlerde seçim ayağına Yenileme yaparken Güvenlik Soruşturmasında Sorun yaşayan oldu mu

  Seçimlerin emniyet personelinin iş yükünü artırması nedeniyle bizim işlemlerin göreceli olarak yavaşlamasından başka etkisi olmaz. İyi günler.

 32. 02 Mayıs 2018 - 09:50 | #32

  Emre :

  Merhaba hocam ben 2008 de güvenlik gorevlisiyken bi komşumuza telefonla rahatsızlık verdim ancak cezaevine girmedim 3 aylık hapis cezası para cezasına çevrildi şuanda sicil kaydım yok sadece arşiv kaydım var ve şuanda güvenlik kursuna gitsem kimlik alabilirmıyım ama sicil kaydım yok hocam tsk ederim

  Eğer rahatsızlıktan kastınız cinsel içerikli suç ise 1 gün veya 1 TL adli para cezası almak dahi özel güvenlik için sorun olur. Ancak süre itibariyle beş yıl geçtiği için kararda HAGB olmak kaydıyla düşme kararı alabilirseniz mümkün görünüyor. Adli sicil kaydı olmasa da özel güvenlik adayları için yapılan GBT taramasında mutlaka görünür. Dolayısıyla elinizde bu olaya ilişkin kararla iliniz özel güvenlik şubesine uğrayıp danışın, olumlu cevap aldığınız takdirde eğitim için başvuru yaparsınız. İyi günler.

 33. 02 Mayıs 2018 - 09:52 | #33

  Muhammed :

  Hocam merhabalar.Ben 2012 yılında terör şüphelisi olarak gözaltina alindim.3 ay cezaevinde yattiktan sonra cikarttilar ve sucsuzu gorunup beraat aldim.2015 yilinda ise hirsizlik suphelisi olarak 1 gece karakolda kaldim ve ondanda beraat aldim.Ozel Güvenlik olmama engel mi?Simdiden tesekkur ederim.

  Beraat kararı olan suçlar sorun olmaz. Ancak kararlarda beraat verildiğinden emin olmalısınız. Ertelenen veya HAGB’li cezalarda hapis yatılmadığı için ceza almadı ceza almadığını düşünenler olabiliyor, bu nedenle önemli. Eğer beraat yazıyorsa sorun olmaz. İyi günler.

 34. 02 Mayıs 2018 - 10:44 | #34

  Recep :

  Bilmedende olsa yasadisi bahise bulastim haziranda mahkemem var 6 ay sonrada kimlik yenilemesi var.yasadisi bahis oynamaktan para cezasi alsam ozel guvenlige engel olurmu ? Not:bahisten para kazanilmamistir aksine zarardayim yasak oldugunu bile bilmiyodum kucuk paralarla oynamistim

  Söz konusu davanın son durumu gösterir belgeyi, yenileme başvurusunda vermeniz gerekir. Bir yıl ve üstü süreli ceza almamanız halinde sorun olmaz görünüyor. İyi günler.

 35. 02 Mayıs 2018 - 10:45 | #35

  r.guzel :

  Hocam tacız suclamasından, kovusturmaya yer olmadıgına daır karar, takıpsızlık kararı gelmıstı 2012 de mahkemeden bana dava dusmustu, mahkemeye dahı cıkmadım kımlık yenılelemede engel olur mu . tesekkur ederım

  Davanın düştüğüne dair belgeniz varsa yenileme başvurusunda mutlaka vermeniz gerekir. Düşen davalar sorun olmaz. İyi günler.

 36. 02 Mayıs 2018 - 10:47 | #36

  Erhan :

  Hocam hagb bitti ben onu tamamen sildirmek istiyorum ne yapmam gerekiyor

  Cezayı veren mahkemeden düşme kararı almanız gerekir. Adli sicilden silinse dahi GBT’de görünmeye devam eder. Suçun türüne göre belirlenmiş yasal sürelerde GBT arşivinde saklama zorunluğu olduğu için bildirim kadarıyla sildirme mümkün olmuyor. Ancak konu hakkında fazla bilgim olmadığı için yanlış yönlendirmek istemem, bir avukata danışmanızda yarar var. İyi günler.

 37. 02 Mayıs 2018 - 10:51 | #37

  halil nur :

  11 kasım da 72.dönem olarak evrak verdik daha soruşturma sürüyor benim gibi mağdur olan var mı izmir

  Kimlik soruşturmaları tüm illerde normalden fazla zaman alıyor. Ayrıca kimlik basım-dağıtım işinin nüfus müdürlüklerine devredilmesi de etken. Ankara’da mağduriyeti önlemek için eski tip kimlik kartlarından veriliyor. İlinizdeki durumu kursunuzdan öğrenebilirsiniz. İyi günler.

 38. Sefaaa
  02 Mayıs 2018 - 13:47 | #38

  HALIL Nur Narlidere gidip sorunca ne diyolar seninkinde bi terslik var bence izmirde işler hızlı gidiyor çok arkdsm kimlik aldı 2 aya kalmadan geldi yenilemeler 2 hafta demeden geliyor.5 6 ay sürmesi normal değil-dir.

 39. 07 Mayıs 2018 - 08:34 | #39

  Osman TUNÇ :

  Hocam ben hırsızlık sucu yüzünden denetimli serbestlik aldım denetimli serbestlik sürem doldu hiç hapis cezam yok bana verilen kararda hagb ve denetimli serbestlik süresi dolunca kararın düşmesine karar verildi yazıyor özel güvenlik olabilirmiyim düşme kararı istedim bir hafta on güne kadar gelir dediler gelmedi güvenlik şubeye gitsem orda sistemde görünür mü

  HAGB’li kararlarda düşme kararının özel güvenlik şubeye başvuran kişi tarafından temin edilip götürülmesi gerekir. Özel güvenlik şube, kayıtta görünen mahkeme kararlarını kişilerden ister. Dolayısıyla o karar elinizi geçtikten sonra başvurmanız gerekir. İyi günler.

 40. 07 Mayıs 2018 - 08:57 | #40

  ERKAN SERBAY ÖZMEN :

  ben özel güvenlik görevlisiyim adliyede mahkemem vardı salonu bilmediğimden dolayı memurlarla tartısdım ve daha sonra bana 10600 tl adli para cezası geldi bende bu yüzden adliyede 6 ay kamuda denetimli serbestlik de calısmak zorunda kaldım suanda cezamı kamuda çalışarak bıtırdım ama sımdıde sabıka kaydımda adli sicil kaydım var gözüküyor bu denenle bazı güvenlik sirketleri beni ise almıyor yaklaşık olarak mecburen 5 ay issiz kaldım simdi özel güvenlik olarak yeni bir ise girdim özel güvenlik kimlik kartım eskı olduğu için degısdirmem gerekiyor acaba bir sorun cıkarmı tesekkurler

  Özel güvenlikte suçun türü ve ceza süresine bakılır. 6 ay çalışmanıza neden olan ceza süresi bir yıldan az ise sorun olmaz. Kimlik başvurusunda o mahkemeye ait kararı da vermeniz gerekir. İyi günler.

 41. 08 Mayıs 2018 - 07:22 | #41

  Erdoğan :

  Hocam Savcılık Soruşturması güvenlik şubenin bakmış olduğu kayıtlar da çıkarmı

  Özel güvenlik adaylarının soruşturmaları özel güvenlik şubeye başvurduktan sonra başlar. Savcılık soruşturması derken neyi kastettiğinizi anlayamadım. Soruşturmayı özel güvenlik şube ilgili birimlerle yazışarak ve GBT kayıtları üzerinden yapıyor bilindiği kadarıyla. İyi günler.

 42. 08 Mayıs 2018 - 11:56 | #42

  Erdoğan :

  @A.GÜLŞEN
  Gelen evrak da zarfın üstünde savcılık soruşturması yazıyordu Soruşturma No: bide kamu davasının ertelenmesi Dosya No:içeriği de 1 yıl ds ve kamu davasının ertelenmesi

  Bahsettiğiniz konuya ilişkin sorunuzu anlayamadım. Özel güvenlik mi olacaksınız, eğitim aldınız mı vb. bir çok detayı bilemiyorum. Eğer eğitim aldıysanız kursunuza sormanız uygun olur. İyi günler.

 43. 08 Mayıs 2018 - 12:30 | #43

  Erdoğan :

  @A.GÜLŞEN
  Evet hocam güvenlik görevlisi olarak sordum kısaca Kamu davasının ertelenmesi Kayıtlarda çıkarmı

  Hakkınızda mahkeme işlemi varsa ve güvenlik başvurusu yapacaksanız (neden sorduğunuzu anlayamadığım için bilemiyorum) GBT’de çıkar ve bu davaya ilişkin son durumu gösterir belge istenir. Detaylarını kursunuza sormanızı tavsiye ederim. İyi günler.

 44. 08 Mayıs 2018 - 16:02 | #44

  Ayaz :

  Sayin admin ben daha oncede yazmistim size 1999 yilinda hirsizliktan 4 ay ceza almistim cezamda ertelendi 5 yil yaklasik 2008 den beri ogg olarak calismaktayim dun ozel guvenlik subeye evraklarimi verdim 4 ayri yerden baktilar gbt,tem,kom,ve uyapa baktilar ve sadece uyapta kaydim gorundu en son ki kesinlesmis karar varmi dediler bende karari verdim icerde bir gorevliye yonlendirdi bakti senin karar eski karar silahsiz olur yazdi evragin Ustune.rabbim diger ogg kardeslerimede yardim etsin insallah.rabbim darda birakmasin.saygilar.

  Hakkınızda hayırlısı diyelim, inşallah gönlünüzce olur. İyi günler.

 45. Tevfik
  08 Mayıs 2018 - 16:30 | #45

  @Ayaz
  Ayaz kardeşim kimlik değişimi mi Yada yenileme mi yapiyorsun? Güvenlik şubede bu 4 kayıtlarami bakiyorlar GBT KOM TEM UYAP

 46. 09 Mayıs 2018 - 07:51 | #46

  Yavuz :

  Sa kolay gelsin kardeşim ben o.g.g temel eğitim sınavından geçtim fakat. Dosyada sikinti çıktı benim 2014 yılında basit yaralamadan ve hakaretten 158 gün verdi fakat para cezasına cevrildi.daha önce hiç sabikam yoktu sadece sonucu görmek istediler mahkeme 06.06.2016 da sonuçlandi ve 158 gün para cezasına çevrildi ve 3 sene denetim verdi bundan bir sknti cikarmi kartımı veririler mi teşekkür ederim

  Özel güvenlikte suçun türü ve ceza süresine bakılır. Kavga ve cezanın bir yıldan az olması nedeniyle sorun olmaz gibi görünüyor. Basit yaralamada 6136 S.Kanun kapsamına giren alet kullanımı yoksa silahlı için de sıkıntı olmaz. İyi günler.

 47. 09 Mayıs 2018 - 07:53 | #47

  Seyhan :

  Merhaba,Geçen yıl saldıraya ugradım,karşılıklı şikayetten vaz geçtik ama kırık burundan bana HAGB (5 yılda tekrarlınırsa 8 ay 22 gün cezası olacak.) verildi.Tek celsede bitti. Henüz mahkemeden bir hafta geçti, Şuanlık elimde gerekçeli karar bulunuyor. Nisan ayında silahlı yenileme sertifakamı almıştım. Arşiv araştırma formunda ki mahkumiyet var mı ? / devam eden dava var mı? sorusuna var mı yok mu demeliyim ve evrakları teslim ettigim zaman mutlaka kesin karar mı olmalı, gerekçeli karar sıkıntı çıkarır mı? Saygılar.

  Formda hakkınızda dava var şeklinde işaretlemeniz ve bu davaya ilişkin son durumu gösterir belgeyi vermeniz gerekir. Eğer vermezseniz durum GBT’de görüneceğinden o belgeyi temin edene kadar başvurunuz bekletilir. Böyle durumlarda iddianame dahi verilebiliyor. Suçun türü ve cezanın süresi açısından sorun yok gibi görünüyor. İyi günler.

 48. 09 Mayıs 2018 - 13:54 | #48

  Yavuz :

  Hayır sadece basit yaralama var silah turu yok sadece sopa yazio ama
  Hagb 158 gün oda para cezası daha önceden bişey yok sabıka falan bu yüzden sormak istedim yukarıda okudugum kadariyla 1 yıl üstü ceza alanlar olamiordu benimki 1 yıl altı ve 158 gün .

  Bu durumda sorun olmaması gerekir. İyi günler.

 49. 10 Mayıs 2018 - 08:00 | #49

  Serkan :

  Hakaret davam vardi 4 ay önce hiç bir ceza almadan beraat ettim Karşı taraf ceza aldi Silahlı o.g.g kimlik kartımı yenileyeceğim Güvenlik subeye mahkemeden beraat ettiğime dâhil bir evrak goturmeme gerek varmi? Bir problem olurmu? Karşı taraf temyize başvurmuş bu arada..

  Beraat edilmiş davalar sorun olmaz. Ancak buna dair belgenin kimlik başvurusunda verilmesi zorunludur. GBT’de kaydı görüneceğinden emniyet bu davanın son durumunu gösterir belgeyi ister. Karşı tarafın temyizine dair kayıt görünürse dava sonuçlandığında tekrar belge vermeniz gerekir. İyi günler.

 50. 10 Mayıs 2018 - 08:04 | #50

  Mert :

  Hocam iyi günler dosyami verdim fakat şubeye gelin dediler sorunmu çikti acaba anlayamadim. Mahkemede herseyi belgeleyip düsme kararlariyla dosyaya koydum . Simdi neden bekletiliyor dediler ve neden şubeye cagirdilar. Cevaplarinizi bekliyorum hocam saygilar

  Özel güvenlikte sadece sınavlar merkezi sistemle yapılır. Bunun dışındaki tüm işlemlerde illere göre farklı uygulamalar oluyor. İstanbul’da kimliği şubeye çağırıp teslim ediyorlar sanırım. Hangi ilde olduğunuzu bilemiyorum. Sorunuza en sağlıklı cevabı aynı ilde olmasından dolayı sadece kursunuzdan alabilirsiniz. İyi günler.

 1. Henüz geri izleme yok.