Silah Bilgisi Dersi Soruları

02 Ağustos 2009 tarihinde yayinlandi

Aşağıdaki sorular, silah sınavlarında çok çıkan sorulardan seçilmiştir.

 

1) Etkili mesafe nedir?
a) Silahın menzili
b) Merminin delme gücü
c) Fişeğin ilk hızı
d) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
e) Atıcının görüş mesafesi

2) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur
b) Namlunun çapıdır
c) Fişeğin çapıdır

d) Fişeğin uzunluğudur
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur

3) Hazne nedir?
a) Boş kovandır
b) Dolu fişektir
c) Atış sırası bekleyen fişeklerin beklediği yerdir
d) Fişek yatağıdır
e) Şarjör yuvasıdır

4) Çap nedir?
a) Karşılıklı iki set arası mesafedir
b) Yiv ve set sayısıdır
c) Fişek yatağının çapıdır
d) Namlu boyudur
e) Silahın kapasitesidir

5) Hatve nedir?
a) Silah kapasitesidir
b) Namlu boyudur
c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir
d) Namlu içindeki girintilerdir
e) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur

6) Rayyür nedir?
a) Çekirdek ağırlığıdır
b) Kapsül içindeki yanıcı maddedir
c) Silah markasıdır
d) Namlu içindeki genişliktir
e) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir

7) Rampa nedir?
a) Namlu üzerindeki çıkıntı ve girintilerdir
b) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir
c) Namlu boyudur
d) Şarjör yayının üzerindeki fişeklerin konduğu parçadır
e) Şarjör yuvasının diğer adıdır

8) Yiv nedir?
a) Namlunun içindeki girintilerdir
b) Namlunun içindeki çıkıntılardır
c) Namlunun üzerindeki dişlerdir
d) Namlunun genişliğidir
e) Namlunun çapıdır

9) Set nedir?
a) Namlunun içindeki girintilerdir
b) Namlunun içindeki çıkıntılardır
c) Namlu üzerindeki dişlerdir
d) Fişek yatağının arkasındaki çıkıntılardır
e) Şarjördeki mermilerin dışarı çıkmasını engelleyen ve şarjör tüpünün iki yanında bulunan çenelerdir

10) “Mermi” veya “saçma” ismi ile tanımlanan özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın ana parçası hangisidir?
a) Namlu
b) Şarjör
c) Tetik
d) Kabza
e) Çerçeve

11) Namlu ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Dövme namlu
b) Sabit namlu
c) Hareketli namlu
d) Çıplak namlu
e) Çift hareketli namlu

12) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör

13) Tabanca namlularında genellikle kaç yiv-set bulunur?
a) 8
b) 4
c) 10
d) 2
e) 6

14) Saçma atan ve içinde yiv ve set bulunmayan namlular nasıl tanımlanır ?
a) Kaval namlular
b) Tüfek namlusu
c) Flüt namlular
d) Tabanca namlusu
e) Saçma namlusu

15) Aşağıdakilerden hangisi şarjör parçalarından değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör yayı
c) Fişek
d) Gerdel
e) Şarjör kapağı

16) Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?
a) Gövde
b) Sürgü
c) Kabza
d) Hazne
e) Nişan tertibatı

17) Şarjör gövdesi içerisinde bulunan, şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne ad verilir?
a) Gerdel
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör tüpü
d) Şarjör kilidi
e) Fişek yatağı

18) Gerdel neyin parçasıdır?
a) Kovan atma tertibatının
b) Nişangah tertibatının
c) Horoz tertibatının
d) Şarjörün
e) Ateşleme tertibatının

19) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Fişek yatağı gerisinde
d) Sürgü üzerinde
e) Horozun altında

20) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı

21) Tırnak ne işe yarar?
a) Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına

b) Tabancanın monte edilmesine
c) Sürgüyü gövdeye sabitlemeye
d) Kapsülü ateşlemeye
e) Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye

22) Yerine getiren yay nedir?
a) Ateşleme sonrası barut gazı ile geriye giden sürgünün hızla ileri gelmesini ve tabancanın dolduruş yapmasını sağlar
b) Ateşleme sonucu sürgünün hızla geriye gitmesini sağlayan elastik parçadır
c) Fişeklerin üzerine dizildiği gerdel kapağını ileri iterek fişeklerin fişek yatağına sürülmesine yardımcı olur
d) Horozun kurulması ve düşürülmesine yardımcı olan yaydır
e) Tetiğin hareketini sağlayan parçadır, tetik tekrar yerine getiren yay vasıtası ile kurulur

23) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b) Namlu
c) Fişek yatağı
d) Gövde
e) Hazne

24) Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Horozu kurmak gerekir
b) Tetiği çekmek gerekir
c) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır
d) Kovan yerinden çıkmış olabilir
e) Yeniden denemek gerekir

25) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek verme tertibatı
b) Namlu
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

26) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyete alınamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz

27) Tabancalarda ateşleme ilk olarak aşağıdaki parçalardan hangisiyle başlar?
a) Horoz
b) Tetik
c) Emniyet mandalı
d) Yerine getiren yay ve mili
e) Ateşleme iğnesi

28) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu–hazne
c) Fişek yatağı-hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

29) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP-5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur

30) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi

31) Ateşleme anında, ateşleme hangi sırayı takip eder?
a) Horoz-iğne-kapsül-barut
b) İğne-kapsül-horoz–barut
c) Kapsül-horoz-barut–iğne
d) Barut-horoz-kapsül-iğne
e) Horoz-iğne-barut-kapsül

32) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?
a) Namlu
b) İcra yayı
c) Horoz
d) Gez
e) Tetik

33) Toplu tabancalardaki emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mandal emniyeti
b) Kabza emniyeti
c) Horoz emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Emniyet tertibatı yoktur

34) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Çıkarıcı
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

35) Toplu tabancalarda top yuvalarına ve otomatik tabancalarda namluya bitişik olan ve atışa hazır bekleyen fişeğin bulunduğu yere ne ad verilir?
c) Rayyür
b) Hatve
c) Rampa
d) Fişek yatağı
e) Fişek tutucu

36) Toplu tabancalarda “fişek verme tertibatı” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tetik
b) Top
c) Horoz
d) Şarjör
e) Çerçeve

37) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

38) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur
d) Önce şarjör takılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

39) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır. Gerekli görülen parçaları değiştirilir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir

40) Hangisi silah temizliğinde kullanılan yağ çeşitlerinden değildir?
a) Koruma yağı
b) Gres yağı
c) Makine yağı
d) Temizleme yağı
e) Motor yağı

41) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça tıkanabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri

42) Hangisi silah bakım türlerindendir?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi

43) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişeğe hız verir
b) Çekirdeğe yön verir
c) Barutun nemlenmesini önler
d) Barutun ateşlemesini sağlar
e) Fişeğe yön verir

44) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak–Çıkarıcı–Kovan atma boşluğu
b) Tırnak–Çıkarıcı
c) Çıkarıcı–Kovan atma boşluğu
d) Namlu–İğne–Horoz
e) Şarjör–Horoz–Namlu

45) Bir fişek aşağıdakilerden hangisini kapsar?
a) Kapsül
b) Kovan
c) Mermi
d) Barut
e) Hepsi

46) İğnenin çarpması ile ilk ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Barut
b) Çekirdek
c) Kapsül
d) Kovan
e) Hiçbiri

47) Fişek çekirdeğinin namludan hedefe kadar olan seyrine ne ad verilir?
a) Dış balistik
b) İç balistik
c) Mermi yolu
d) Nifuzi balistik
e) Balistik

48) Fişeğin kullanılacağı silahın tespit edilen çekirdek hızını sağlayacak ve çekirdeği istenilen uzaklığa atabilmek için gerekli barut gazı basıncını sağlamaya yetecek miktarda barutun bulunmasına ne ad verilir?
a) Silah hakkı
b) Tesir mesafesi hakkı
c) Barut hakkı
d) Çekirdek hakkı
e) Azami hız hakkı

49) Fişekte bulunan alev kanalı ne işe yarar?
a) Barut gazının dışarı atılmasını
b) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
c) Barut gazının çekirdeğe basınç yaparak ileri fırlatmasını
d) Barutun etkisini azaltmaya
e) Hiçbiri

50) Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı  hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Olay yeri inceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji

51) Bir fişeğin “Brovning” veya “Parabellum” oluşu  hangisi ile ilgilidir?
a) Otomatik veya yarı otomatik tabanca olması ile ilgilidir
b) Çekirdeğin uç kısmının kütlüğü ve sivriliği ile ilgilidir
c) Kapsülün bulunduğu yer ile ilgilidir
d) Otomatik veya toplu tabanca olması ile ilgilidir
e) Hiçbiri

52) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Tabancayı sağ el ile tutuyor isen, nişan gözü sol gözdür
b) Tabancayı sol el ile tutuyor isen, nişan gözü sağ gözdür
c) Tabancayı sağ el ile tutuyor isen, normal şartlarda nişan gözü sağ gözdür
d) Tabancayı sol el ile tutuyor isen, nişan için iki el birden kullanılır
e) Hepsi doğrudur

53) Hangisi atış yaparken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Tetik üzerine uygulanan baskıdan nişan hattı hiçbir şekilde etkilenmemelidir
b) Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı bir şekilde artan bir basınç olmalı ve kesintisiz olarak devam etmelidir
c) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir
d) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak için dikkat edilmelidir
e) Nişan alındıktan sonra ilk 10 sn. içinde atışın yapılması gerekir

54) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef bulanık, arpacık net görülmeli

55) Atıcının gözünden, gezin üst kenar orta noktasından ve arpacığın silme tepesinden hedefe uzanan hatta ne ad verilir?
a) Hedef hattı
b) Nişan hattı
c) Nişan mesafesi
d) Hedef mesafesi
e) Hepsi

56) Hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Rüzgar
d) Atıcının uzmanlığı
e) Havanın ısısı

57) Parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle artan oranda baskı yapmasına ne denir?
a) Tetik ezme
b) Horoz indirme
c) Ateş etme
d) Nişan alma
e) Şarjör çıkarma

58) Hedefte vuruşlar merkezin üstünde toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?
a) Atış biraz aşağı alınarak yapılır
b) Atış biraz yukarı yapılmalıdır
c) Atış doğrudur, aynı şekilde yapılır
d) Atış biraz sağa aşağı nişan alınarak yapılır
e) Hiçbiri

59) Hangisi atış pozisyonu değildir?
a) Tek elle atış pozisyonu
b) Çift elle atış pozisyonu
c) Baş üzerinden atış pozisyonu
d) Yatarak atış pozisyonu
e) Sütre gerisinden atış pozisyonu

60) Fişek ateş almadığında, silah sökülüp nedeni araştırılmazdan önce, silahın namlusu hedefe doğru olarak atış kurallarına göre en az kaç saniye bekletilmelidir?
a) 5 sn
b) 10 sn
c) 15 sn
d) 30 sn
e) 45 sn

61) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Mermi yolu
b) Atış menzili
c) Hatve
d) İlk hız
e) Hiçbiri

62) Hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
d) Merminin azami mesafesini artırır
e) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar

63) Ateşsiz silahların doğru olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesici-Delici-Ezici
b) Kesici-Yakıcı-Bayıltıcı
c) Vurucu-Kırıcı-Delici
d) Ezici-Bayıltıcı-Dürtücü
e) Dürtücü-Vurucu-Ezici

64) Hangisi taşınması yasak olan ateşsiz silahlar grubundan değildir?
a) Kama
b) Hançer
c) Muşta
d) Topuz
e) Tabanca

65) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesici ve ezici olması
b) Ateşli silah olması
c) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması
d) Yok edici olması
e) Delici olması

66) Hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
a) Parça tesirli olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması

67) Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi hangisidir ?
a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Şarjör emniyeti

68) Hangileri ateşli silahların tasniflenmesine girmez?
a) Ağır ateşli
b) Hafif ateşli
c) Uzun namlulu
d) Otomatik
e) Nükleer silahlar

69) Namlu uzunluğu 30 cm ve bütün uzunluğu 50 cm.yi geçmeyen, metal parçaları barut gazı basıncı ile uzak mesafelere atabilen ateşli silahlara ne denir?
a) Tüfek
b) Tabanca
c) Hafif ateşli silah
d) Kısa namlulu silah
e) Uzun namlulu silah

70) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

71) Yarı otomatik tabancalarda “fişek yatağı” hangi parça ile bitişiktir?
a) Çerçeve
b) Tetik
c) Şarjör
d) Horoz
e) Namlu

72) Tek hareketli (single-action) tabancanın özelliği  hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir
b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir
c) Tetiğe bir kez basıldığında horozun hem kurulması ve hem de düşmesi özelliğidir
d) Tetiğe basıldığında horozun düşmesi özelliğidir
e) Hiçbiri

73) Çift hareketli (double-action) tabancanın özelliği  hangisinde tam olarak verilmiştir?
a) Tetiğe bir defa basıldığında horozun hem kurulması hem de düşmesi özelliğidir
b) Tetiğe basıldığında horozun düşmesi özelliğidir
c) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir
d) Tabancanın toplu veya otomatik oluşu ile ilgilidir
e) Hiçbiri

74) Birden çok personel tarafından kullanılan (top, obüs, ağır havan, ağır makineli vb.) ateşli silahlara hangi isim verilir?
a) Piyade silahları
b) Harp silahları
c) Hafif ateşli silahlar
d) Ağır ateşli silahlar
e) Uzun namlulu silahlar

75) İlk tabanca kim tarafından ve kaç yılında yapılmıştır?
a) Edvardo – 1100 yılında
b) B.Shcwartz – 1085 yılında
c) Rossev – 1901 yılında
d) Eisthon – 890 yılında
e) Cold – 1855 yılında

76) Özel güvenlik görevlisi uygulamalı silah eğitimi kaç saat ve kaç mermi ile yapılmaktadır?
a) 30 saat 5 mermi
b) 30 saat 10 mermi
c) 30 saat 15 mermi
d) 30 saat 20 mermi
e) 20 saat 25 mermi (26.09.2009 tarihli yönetmelik değişikliği ile Silah Bilgisi ve Atış Dersi 20 saate düşürülmüştür)

77) 6136 Sayılı Kanuna göre, taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve en fazla kaç yıllığına verilir?
a) 20 yaş – 3 yıl
b) 21 yaş – 5 yıl
c) 23 yaş – 5 yıl
d) 21 yaş – 6 yıl
e) 18 yaş – 7 yıl

78) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı Kanun kapsamına girmez?
a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Oluksuz bıçak

79) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı Kanun kapsamına girer?
a) Bir meslek veya sanatta kullanılan kesici aletler
b) Yivsiz av tüfekleri
c) Sportif amaçlı hava tabancaları
d) Sivri uçlu ve oluklu bıçaklar
e) Hepsi

80) Hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?
a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Kişi koruma
c) Cenaze törenleri
d) Para ve değerli eşya taşınması
e) Hepsi

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 62725 kişi tarafından okundu.

 1. mustafa
  04 Şubat 2012 - 16:44 | #1

  çok çok çok güzel teşekürler hazırlayanın eline saglık

 2. kamil
  11 Şubat 2012 - 21:58 | #2

  Bu sitenin sayesinde sınavda başarılı oldum thank you…

 3. 17 Şubat 2012 - 07:57 | #3

  emre turan :

  bende sınava gircem faydalımı acaba burası

  Bu sitede verilenler, özel güvenlik eğitiminin yerine geçmez. Sadece kursunuzda aldığınız eğitimi pekiştirmek, kurs bitişi ile sınav arasındaki uzun sürede unutulanları hatırlamak için yararlı olabilir. İyi günler.

 4. seçil
  28 Şubat 2012 - 19:54 | #4

  emeğinize sağlık teşekkürler siz doğru yersiniz …

 5. cemil
  03 Mart 2012 - 18:58 | #5

  elinize sağlık kazanmak istiyen arkadaslar sadece gecmiş yılların sorularını çözsün gecerler ben önce silahsız kazandım şimdi silahlıya giriyom

 6. onur alpaslan
  18 Mart 2012 - 18:58 | #6

  emeginize saglık inş. çalışan arkadaslarında emegi boşa gıtmez kazanırsınz ben bu askerde silah bakımcısıydm bana kolaylık sagladı buraya da bakınca hatırladıgım noktalar oldu tşk.ediyorum sayfa yonetıcılerıne yardımcı oldunuz için iyi ggüler hoşçakalın arkadaşlarr…

 7. taner
  23 Mart 2012 - 18:30 | #7

  emeği geçen herkese teşekkür ederim *sınav öncesi iyi bir hazırlık olacak

 8. harun
  25 Mart 2012 - 08:05 | #8

  Emniyet yine dokturmus,bu sorulardan en cok 3 tane cikti sinavda.herhalde bizleri ozel guvenlik degil ozel harekatci olarak istihdam edecekler :))

 9. bordo bereli
  29 Eylül 2012 - 20:15 | #9

  bu sorulardan en az 16 tane cıkar sınavda 25 soru dıye bılıyorum herkese basarılar…

 10. 02 Ekim 2012 - 12:15 | #10

  mustafa güler :

  bugünkü sınavda tek soruda takıldım.size sormak istiyorum..aşagıdaki sıklardan hangisi fişek yatağına fişek YÜKLENMEMEsi sebeblerinden DEĞİLDİR..diye bir soru…cevaplar içinde sarjör takılı deildir gibi bilindik cevaplar vardır ama sarjör tam oturmamıssa yükleme yapılmaz burda deildir diyor…bende iğnenin kırık olması işaretledim,kırıkta olsa yükleme yapar cünkü bide size soruyum???

  42.Sınav soruları EGM tarafından henüz yayınlanmadı. Soruları görmeden yorum yapmak genelde yanlış sonuç veriyor. Bu hafta içerisinde yayınlanırsa hafta sonuna kadar cevaplamaya çalışacağız. İyi günler.

 11. murat
  10 Ekim 2012 - 21:41 | #11

  süper güzel bir çalışma tşkler

 12. 25 Kasım 2012 - 17:05 | #12

  emrecem kaya :

  birşey sormak istiyorum.ben silahsız yenileme sınavına girdim.60 aldım.şimdi silahlıya çeviriyorum.silahlı soruların 25 inide doğru bilip 1 adette atış tuttursam sınavı geçer sayılırmıyım

  Silah eğitimi temel kapsamında olduğundan silahtan geçmeniz için ilk girdiğiniz temel sınavın sonucu dikkate alınır. İlk notunuzla silahtan alacağınız notun toplamının en az 120 olması gerekir. Sıkça Sorulan Sorular 12.soruda örnekleri görebilirsiniz. İyi günler.

 13. 30 Kasım 2012 - 18:31 | #13

  murat düz :

  ya arkadaslar bu PVSK nerdn çıktı adamlar son sınavta tam 10 soru sordular kıtapta falan yokk PVSK DERS DERS NOTU VEREN BİR SITE DE YOKK

  PVSK’yı Kategoriler/Kanun ve Yönetmelik bölümünde görebilirsiniz. Bu konuyu kendi ders notlarımıza geniş bir şekilde ekledim. Ancak siteden sürekli izinsiz kopya ile uğraşmamak için maalesef ekleyemedim. Kategoriler bölümünde incelemenizi tavsiye ederim. Özel güvenliği ilgilendirecek ortak yetkilere ağırlık vermeniz yararlı olur. İyi günler.

 14. ibrahim
  08 Ocak 2013 - 11:47 | #14

  finalde bana da yarar bu sorular inşallah özel güvenlik koruma okuyorumda

 15. 18 Ocak 2013 - 10:27 | #15

  mehtap :

  mrb lar hocam adana dan yazıorum şuan silahsız olarak görew yapıorum 3şubatta silah fark snawna grcem snawda başarılı olursam ewraklarımı gwenlk şubeye teslim edince kimliğim silahlıya geçişi nekadar zaman alır?

  Kimlik onayı illerden yürütüldüğü için değişebiliyor. Evrakı teslim ederken sorarsanız daha sağlıklı bilgi alırsınız. Genel olarak bir ay kadar denilebilir. İyi günler.

 16. 01 Şubat 2013 - 18:46 | #16

  rıdvan :

  slm bu 52 soruda hepsıde dogru degılmıdır acaba bırkere daha ıncelersenız sevınırım

  52.sorunun cevabı üzerinde işaretlendiği şekilde doğrudur. Diğer şıklarla doğru cevap arasında çelişki olduğu için hepsinin doğru olması mümkün değil. Başarılar.

 17. serkan
  14 Mart 2013 - 13:29 | #17

  normalde ankarayla ilgili hiç bir şey sevmem beşiktaşliyim çünkü. ama bu site bir harike gerçekten cok tşk ALLAH razı olsun

 18. 21 Mart 2013 - 17:23 | #18

  cihan :

  yaww adminn şöyle olumsuz konuşuyosun insanı soğutuyosun..bu sitede verilenler özel güvenlik eğimi yerine geçmez diyosun..yaw kardeş ben kursa gitmiyorum sadece buraya çalışıyorum…sen böyle konuşunca boşa çalışıyomuşum gibi hissediyorum…dikkat edıyorum bu şekilde soru yöneltiğinde verdiğin klasik ve hep aynı cvp..gözünü sevim deme öyle ya :) )walla bi gaza geldim çalışıyodum senın yorumu okuyana kadar taki..bence sen yanlış düşünüyosun admin kursa mursa gerek yok..kurs bile burası gibi bilgilendiremez burası kurstan daha verimli…sorulaın hazırlanış şekli kısa ve net insanı sıkmıyor…

  Gerçek bir kursa gidip esaslı bir hocadan ders dinlemiş olsaydınız bu notların, kurs yerine geçmeyeceğine siz de inanırdınız. Konusuna hakim bir hoca; önce konuyu anlatır, sonra konuyla ilgili soruları sınıfta çözer ve o soruların sınavda çıkan farklı versiyonlarını da verir. Bu şekilde ders alan bir kursiyer, sınavdan önce sadece test çözerek dahi gayet iyi bir not alabilir. Maksadım sizleri sınavdan, çalışmaktan soğutmak olamaz. Aksine biz, kendi öğrencilerimize bu sitedekinden çok daha fazla dokümanı, her sınavda çalışma notu olarak veriyoruz. Muhtemelen bizim kursiyerler bu siteye fazla bakmıyor bile. Burada yayınlanan dokümanlar ekseriyetle çalışmak için doküman ve vakit bulamayanlara, sınavdan önce bir hatırlatma amaçlı hazırlandı. Umarım faydası oluyordur. Başarılar.

 19. cemre
  25 Mart 2013 - 10:49 | #19

  allah razı olsun bu yazıyı hazırlayanda:)

 20. SELVİ
  25 Mayıs 2013 - 08:14 | #20

  BU SORULAR COK KOLAY AMA

 21. ASLAN AÇIŞ
  16 Haziran 2013 - 14:23 | #21

  ONCELIKLE KENDIMDEN BAŞLIYIM INŞALLAH HIÇ BIR EMEK BOŞA GITMEZ ALLAHA TEVEKKUL KALDIK ILK ONCE ÇALIŞALIM ONDANDAN SONRA ALLAHA BURAKALIM SONUÇTA EKMEK KAPIMIZ BU IŞLER HOCAYLA DEĞİLDE KENDIMIZ OKUDUKLARIMIZDAN ANLAMAMIZ LAZIM MORALINIZI NE OLURSA OLSUN HIÇ KIMSE BOZMASIN HERŞEYDE HAYIR VAR BEN KENDIMDEN EMINIM KAZANACAM………….HERKESE BAŞARILAR

 22. mehmet
  19 Haziran 2013 - 19:46 | #22

  çok teşekkürler emeğinize sağlık çok güzel anlaşılır bir şekilde vermişsiniz soruları

 23. Hasan
  25 Ağustos 2013 - 05:43 | #23

  Allah razı olsun cok yardımcı oldunuz sızın vesılenızle basarılı olduk basarı Allah tan guvenlık sıtesı olarak da sızı dığerlerınden ayıran cok farklar var tesekkur ederım

 24. 28 Eylül 2013 - 15:16 | #24

  muhammet ümit :

  hocam araştırmama göre ve eğitim kurumunda bize kalibre namlunun çapı olarak öğretildi.sizin sitede fişeğin çapıdır denilmiş.acaba bir yanlışlık varmıdır.

  Bu soru problemli, kalibrenin tanımında verilenle çelişki var. Ancak doğru cevabı fişeğin çapı olarak belirlendi. İyi günler.

 25. 01 Ekim 2013 - 15:02 | #25

  muhammet ümit :

  saygılar hocam.yine ben yine tartışmalı bir soru daha ateşleme tertibatı elemanı değildir diye bir soruda doğru cevap,fişek yatağı olarak belirtilmiş.fişek olma durumu yokmudur? çünkü fişek silahtan bağımsız bir parça olduğundan, tereddüt içindeyim malum egm cevapları yayınlamıyor.
  lütfen bu önemli konu hakkında en kısa zamanda sınava girecek kursiyerleri bilgilendirebilir misiniz?

  Şu anda silah dersinde olan hocamızdan teyit ederek bildiriyorum; fişek yatağı ateşleme tertibatının değil, namlunun parçası dedi. Fişek olmadan ateşleme gerçekleşemeyeceği için cevap doğru. İyi günler.

 26. 19 Mart 2014 - 18:31 | #26

  Şevki Erol :

  Silahın etkili menzili burada “delme gücü” olarak nitelenmiş. Doğru değildir. Etkili menzil, nişancının hedef üzerinde isabet oranı bakımından en etkin vuruşu sağlayabileceği, merminin de en etkin vuruş hasarı yaratabileceği optimum mesafedir. Yani bileşenleri vardır ve sadece silahla ilgili değili nişancı ile ve hatta bu menzili belirlerken mermi tasarrufu ile ilgili hassasiyetler söz konusudur.

  Bu sitede özel güvenlik eğitimine ilişkin verilen bilgiler, EGM’nin konuyla ilgili tavsiye edilmiş kitapları ve EGM’nin sınav soruları esas alınarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla yanlış diye belirttiğiniz soru da aynı kaynaklara başvurularak cevaplanmıştır. Silahla ilgili daha teknik bilginiz olabilir, ancak bu sayfalardan çalışıp sınava hazırlananların kafasını karıştırmamak gibi bir sorumluluğu da gözardı etmemek gerekir. İyi günler.

 27. abdurrahman
  30 Mart 2014 - 12:04 | #27

  bende nisan 12 sınava giricem benimki yenileme kalmak yok diyorlar ama ben yinede heycanlıyım güzel olmuş gerçekten yapanlardan ALLAH razı olsun

 1. Henüz geri izleme yok.