Sınav Sırasıyla Tüm Silah Bilgileri Soruları (71-73)

07 Kasım 2017 tarihinde yayinlandi

71. SINAV  (SORULARI AÇIKLANMADI)

72. SINAV 

1) Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?
a) Barut
b) Çap
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Kovan

2) Etkili mesafe nedir?
a) Merminin delme gücü
b) Fişeğin ilk hızı
c) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
d) Atıcının görüş mesafesi
e) Silahın menzili

3) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Çıkarıcı yıldızı
b) Top yuvaları
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

4) Taşıma ruhsatı, silahlar için kaç yıl geçerlidir?
a) 1 yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 5 yıl
e) 4 yıl

5) Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?
a) Çerçeve
b) Şarjör
c) Namlu
d) Fişek yatağı
e) Tırnak

6) Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tetiği çekmek gerekir.
b) Yeniden denemek gerekir.
c) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
d) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir.
e) Horozu kurmak gerekir.

7) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” tanımına aşağıdakilerden hangisi girer?
a) Ateşli silahlar
b) Patlayıcı maddeler
c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
e) Hepsi

8) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir?
a) Silahı güvenli kullanır.
b) Silahları tanır.
c) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır.
d) Silahını korur.
e) Hepsi

9) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

10) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan, aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
a) Kilitleme dişlileri
b) Tetik manivelası
c) Sürgü tutucu pim
d) Gerdel yayı
e) İcra yayı mili

11) Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Modern silahlar
e) Nükleer silahlar

12) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

13) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemlerini oluşturan parçalardan biri değildir?
a) Tetik
b) Gez
c) Horoz
d) İğne
e) Horoz kurma parçası

14) Hatve nedir?
a) Silah kapasitesidir.
b) Namlu boyudur.
c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir.
d) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur.
e) Namlu içindeki girintilerdir.

15) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Silahın patlama sesinden etkilenmek
d) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
e) Hepsi

16) Aşağıdakilerden hangisi “ilk hız”ın tanımıdır?
a) Merminin namluyu terk ettiği andaki hızıdır.
b) Merminin namlu içindeki hızıdır.
c) Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra vuruş noktasına kadar geçen zaman / m ’dir.
d) Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra kat ettiği mesafe / zaman’dır.
e) Hiçbiri

17) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Kovan
b) Fişek dip tablası
c) Kapsül
d) Barut
e) Çekirdek

18) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Set
b) Çap
c) Yiv
d) Rayyür
e) Hazne

19) Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerden birisidir?
a) Harbi
b) Çekiç
c) Tornavida
d) Keski
e) Pense

20) Toplu tabancalarda tırnak nerededir?
a) Namlunun altında
b) Top yuvalarının önünde
c) Tetik korkuluğunun önünde
d) Toplu tabancalarda tırnak yoktur
e) Namlunun üzerinde

21) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçaları arasında yer almaz?
a) Şarjör tüpü (gövdesi)
b) Gerdel yayı
c) Gerdel
d) Şarjör kapağı
e) Şarjör manivelası

22) 6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
a) 20 yaşını
b) 21 yaşını
c) 18 yaşını
d) 15 yaşını
e) 25 yaşını

23) Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?
a) İçkili lokanta
b) Hiper market
c) Cezaevi
d) Otel
e) Havuz

24) Ateşli silahlarda iğne kırılırsa ne olur?
a) Silah dolduruş yapamaz.
b) Silah kilitlenir.
c) Silah emniyete alınamaz.
d) Fişek ateşlenemez.
e) Kovan dışarı atılamaz.

25) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı, silahı söker.
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.

 

 

73. SINAV 

1) PVSK‘nın 16. maddesi uyarınca başka suretle def’i mümkün olmayan durumlarda aşağıdakilerden hangisinde polisin silah kullanma yetkisi yoktur?
a) Nefsi müdafaa etmek için
b) Başkasının ırz ve canına karşı yapılan saldırıyı def etmek için
c) Muhafazasına memur olduğu mevkiye yapılan saldırıyı def etmek için
d) Bir eve hırsızlık amacıyla giren şahsı yakalamak için
e) Devletin nüfuz ve icrasına silahlı olarak karşı gelinmişse

2) Polisin silah taşıma yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir?
a) 3205 Sayılı kanun
b) 3201 Sayılı kanun
c) 6136 Sayılı kanun
d) 2918 Sayılı kanun
e) 657 Sayılı kanun

3) Silah bulundurma ruhsatını illerde hangi makam verir?
a) İl jandarma alay komutanı
b) Kaymakam
c) Müsteşar
d) Vali
e) İl emniyet müdürü

4) Silah bulundurma ruhsatında yaş sınırı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 18
b) 19
c) 20
d) 21
e) 22

5) Atışta ilk hız nedir?
a) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
b) Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
c) Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
d) Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
e) Çekirdeğin havadaki seyir hızı

6) Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Olay yeri inceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji

7) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur.
b) Namlunun çapıdır.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.

8) Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş ise silah hangi işlevini yapamaz?
a) Ateşleme yapamaz.
b) Boş kovanı atamaz.
c) İsabetli atış yapamaz.
d) Dolduruş yapamaz.
e) Yüksek güç sağlayamaz.

9) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar.
c) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar.
d) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar.
e) Merminin azami mesafesini artırır.

10) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemenin genel kuralı yoktur.
c) Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır.
d) Önce şarjör takılır.
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.

11) Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Barut-Kapsül-Çekirdek-Kovan
b) Kovan-Kapsül-Tırnak-Çıkarıcı
c) Tırnak-Kapsül-Gömlek- Kurşun
d) Gömlek-kurşun-Bakır-Barut
e) Barut-Kapsül-Gömlek-Çekirdek

12) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

13) Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
a) Şarjör emniyeti
b) İğne emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Horoz emniyeti
e) İkaz pim emniyeti

14) Rampa nedir?
a) Namlu üzerindeki çıkıntı ve girintilerdir.
b) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir.
c) Namlu yoludur.
d) Şarjör yayının üzerindeki fişeklerin konulduğu yerdir.
e) Şarjör yuvasının diğer adıdır.

15) Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
a) Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
b) Horoz – iğne – tetik – tetik manivelası
c) Tetik manivelası – tetik – horoz – iğne
d) İğne – tetik – tetik manivelası – horoz
e) Tetik – iğne – tetik manivelası – horoz

16) Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasının sebebi olamaz?
a) Yerine getiren yayın kırık veya özelliğini kaybetmiş olması
b) İğne yayının kirli veya çok yağlı olması
c) Şarjörün ağız kenarlarının bozulmuş olması
d) Şarjörün yerine tam olarak oturmaması
e) Gerdel yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması

17) Aşağıdakilerden hangisi çekirdekli fişeklere örnektir?
a) Gömleksiz fişek
b) Sevk fişeği
c) İrtifa fişeği
d) Manevra fişeği
e) Saçma

18) Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?
a) Eğitim fişeği
b) Sevk fişeği
c) İzli fişek
d) Manevra fişeği
e) İşaret fişeği

19) Aşağıdakilerden hangisi ana emniyet tertibatlarındandır?
a) Tetik emniyeti
b) İğne emniyeti
c) Horoz emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Sürgü emniyeti

20) Tırnak kırılır ise aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılır?
a) İğne de kırılır.
b) Çekirdek namluyu terk edemez.
c) Yiv ve setlerde aşınma meydana gelir.
d) Namluda şişme oluşur.
e) Kovan mermi yatağından çıkartılıp dışarı atılamaz.

21) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

22) Şarjör yayının üst kısmında bulunan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Şarjör kapağı
b) Gerdel
c) Kabza
d) Şarjör kapak kilidi
e) Şarjör gövdesi

23) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?
a) Şarjör kapak kilidi
b) Gerdel
c) Şarjör yuvası
d) Şarjör yayı
e) Şarjör kapağı

24) Namlu içinde helezon seklinde birbirine paralel olarak uzanan setlerin, fişek çekirdeği üzerindeki silaha özgü bıraktığı izlere ……….. denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
a) Rayyür
b) Yiv
c) Çap
d) Namlu yüksüğü
e) Hatve

25) Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?
a) Uzun süreli nişan alma sürecinden sonra yorgunluktan kaynaklı, hızlı tetik çekme
b) Patlama korkusu sebepli, patlama öncesi ani tetik çekme refleksi gösterme
c) İstinat boşluğunun alınmaması
d) Tetik parmağı ile tetiğin yanlış kavranması
e) Kabzanın çok sıkı tutulması

 

Bu yazı bugün : 10, toplamda : 2327 kişi tarafından okundu.

  1. Henüz yorum yok.
  1. Henüz geri izleme yok.