Sınav Sırasıyla Tüm Silah Bilgileri Soruları (71-77)

07 Kasım 2017 tarihinde yayinlandi

71. SINAV  (SORULARI AÇIKLANMADI)

72. SINAV 

1) Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?
a) Barut
b) Çap
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Kovan

2) Etkili mesafe nedir?
a) Merminin delme gücü
b) Fişeğin ilk hızı
c) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
d) Atıcının görüş mesafesi
e) Silahın menzili

3) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Çıkarıcı yıldızı
b) Top yuvaları
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

4) Taşıma ruhsatı, silahlar için kaç yıl geçerlidir?
a) 1 yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 5 yıl
e) 4 yıl

5) Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?
a) Çerçeve
b) Şarjör
c) Namlu
d) Fişek yatağı
e) Tırnak

6) Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tetiği çekmek gerekir.
b) Yeniden denemek gerekir.
c) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
d) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir.
e) Horozu kurmak gerekir.

7) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” tanımına aşağıdakilerden hangisi girer?
a) Ateşli silahlar
b) Patlayıcı maddeler
c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
e) Hepsi

8) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir?
a) Silahı güvenli kullanır.
b) Silahları tanır.
c) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır.
d) Silahını korur.
e) Hepsi

9) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

10) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan, aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
a) Kilitleme dişlileri
b) Tetik manivelası
c) Sürgü tutucu pim
d) Gerdel yayı
e) İcra yayı mili

11) Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Modern silahlar
e) Nükleer silahlar

12) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

13) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemlerini oluşturan parçalardan biri değildir?
a) Tetik
b) Gez
c) Horoz
d) İğne
e) Horoz kurma parçası

14) Hatve nedir?
a) Silah kapasitesidir.
b) Namlu boyudur.
c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir.
d) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur.
e) Namlu içindeki girintilerdir.

15) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Silahın patlama sesinden etkilenmek
d) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
e) Hepsi

16) Aşağıdakilerden hangisi “ilk hız”ın tanımıdır?
a) Merminin namluyu terk ettiği andaki hızıdır.
b) Merminin namlu içindeki hızıdır.
c) Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra vuruş noktasına kadar geçen zaman / m ’dir.
d) Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra kat ettiği mesafe / zaman’dır.
e) Hiçbiri

17) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Kovan
b) Fişek dip tablası
c) Kapsül
d) Barut
e) Çekirdek

18) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Set
b) Çap
c) Yiv
d) Rayyür
e) Hazne

19) Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerden birisidir?
a) Harbi
b) Çekiç
c) Tornavida
d) Keski
e) Pense

20) Toplu tabancalarda tırnak nerededir?
a) Namlunun altında
b) Top yuvalarının önünde
c) Tetik korkuluğunun önünde
d) Toplu tabancalarda tırnak yoktur
e) Namlunun üzerinde

21) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçaları arasında yer almaz?
a) Şarjör tüpü (gövdesi)
b) Gerdel yayı
c) Gerdel
d) Şarjör kapağı
e) Şarjör manivelası

22) 6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
a) 20 yaşını
b) 21 yaşını
c) 18 yaşını
d) 15 yaşını
e) 25 yaşını

23) Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?
a) İçkili lokanta
b) Hiper market
c) Cezaevi
d) Otel
e) Havuz

24) Ateşli silahlarda iğne kırılırsa ne olur?
a) Silah dolduruş yapamaz.
b) Silah kilitlenir.
c) Silah emniyete alınamaz.
d) Fişek ateşlenemez.
e) Kovan dışarı atılamaz.

25) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı, silahı söker.
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.

 

 

73. SINAV 

 

1) PVSK‘nın 16. maddesi uyarınca başka suretle def’i mümkün olmayan durumlarda aşağıdakilerden hangisinde polisin silah kullanma yetkisi yoktur?
a) Nefsi müdafaa etmek için
b) Başkasının ırz ve canına karşı yapılan saldırıyı def etmek için
c) Muhafazasına memur olduğu mevkiye yapılan saldırıyı def etmek için
d) Bir eve hırsızlık amacıyla giren şahsı yakalamak için
e) Devletin nüfuz ve icrasına silahlı olarak karşı gelinmişse

2) Polisin silah taşıma yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir?
a) 3205 Sayılı kanun
b) 3201 Sayılı kanun
c) 6136 Sayılı kanun
d) 2918 Sayılı kanun
e) 657 Sayılı kanun

3) Silah bulundurma ruhsatını illerde hangi makam verir?
a) İl jandarma alay komutanı
b) Kaymakam
c) Müsteşar
d) Vali
e) İl emniyet müdürü

4) Silah bulundurma ruhsatında yaş sınırı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 18
b) 19
c) 20
d) 21
e) 22

5) Atışta ilk hız nedir?
a) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
b) Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
c) Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
d) Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
e) Çekirdeğin havadaki seyir hızı

6) Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Olay yeri inceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji

7) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur.
b) Namlunun çapıdır.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.

8) Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş ise silah hangi işlevini yapamaz?
a) Ateşleme yapamaz.
b) Boş kovanı atamaz.
c) İsabetli atış yapamaz.
d) Dolduruş yapamaz.
e) Yüksek güç sağlayamaz.

9) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar.
c) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar.
d) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar.
e) Merminin azami mesafesini artırır.

10) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemenin genel kuralı yoktur.
c) Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır.
d) Önce şarjör takılır.
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.

11) Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Barut-Kapsül-Çekirdek-Kovan
b) Kovan-Kapsül-Tırnak-Çıkarıcı
c) Tırnak-Kapsül-Gömlek- Kurşun
d) Gömlek-kurşun-Bakır-Barut
e) Barut-Kapsül-Gömlek-Çekirdek

12) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

13) Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
a) Şarjör emniyeti
b) İğne emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Horoz emniyeti
e) İkaz pim emniyeti

14) Rampa nedir?
a) Namlu üzerindeki çıkıntı ve girintilerdir.
b) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir.
c) Namlu yoludur.
d) Şarjör yayının üzerindeki fişeklerin konulduğu yerdir.
e) Şarjör yuvasının diğer adıdır.

15) Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
a) Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
b) Horoz – iğne – tetik – tetik manivelası
c) Tetik manivelası – tetik – horoz – iğne
d) İğne – tetik – tetik manivelası – horoz
e) Tetik – iğne – tetik manivelası – horoz

16) Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasının sebebi olamaz?
a) Yerine getiren yayın kırık veya özelliğini kaybetmiş olması
b) İğne yayının kirli veya çok yağlı olması
c) Şarjörün ağız kenarlarının bozulmuş olması
d) Şarjörün yerine tam olarak oturmaması
e) Gerdel yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması

17) Aşağıdakilerden hangisi çekirdekli fişeklere örnektir?
a) Gömleksiz fişek
b) Sevk fişeği
c) İrtifa fişeği
d) Manevra fişeği
e) Saçma

18) Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?
a) Eğitim fişeği
b) Sevk fişeği
c) İzli fişek
d) Manevra fişeği
e) İşaret fişeği

19) Aşağıdakilerden hangisi ana emniyet tertibatlarındandır?
a) Tetik emniyeti
b) İğne emniyeti
c) Horoz emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Sürgü emniyeti

20) Tırnak kırılır ise aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılır?
a) İğne de kırılır.
b) Çekirdek namluyu terk edemez.
c) Yiv ve setlerde aşınma meydana gelir.
d) Namluda şişme oluşur.
e) Kovan mermi yatağından çıkartılıp dışarı atılamaz.

21) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

22) Şarjör yayının üst kısmında bulunan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Şarjör kapağı
b) Gerdel
c) Kabza
d) Şarjör kapak kilidi
e) Şarjör gövdesi

23) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?
a) Şarjör kapak kilidi
b) Gerdel
c) Şarjör yuvası
d) Şarjör yayı
e) Şarjör kapağı

24) Namlu içinde helezon seklinde birbirine paralel olarak uzanan setlerin, fişek çekirdeği üzerindeki silaha özgü bıraktığı izlere ……….. denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
a) Rayyür
b) Yiv
c) Çap
d) Namlu yüksüğü
e) Hatve

25) Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?
a) Uzun süreli nişan alma sürecinden sonra yorgunluktan kaynaklı, hızlı tetik çekme
b) Patlama korkusu sebepli, patlama öncesi ani tetik çekme refleksi gösterme
c) İstinat boşluğunun alınmaması
d) Tetik parmağı ile tetiğin yanlış kavranması
e) Kabzanın çok sıkı tutulması

 

74. SINAV 

 

1) Uzaktan ya da yakından, canlıları ………….., yaralayan, …………, canlı organizmaları hasta eden, cansızları ……………, yok eden araç ve aletlerin tümüne ……… denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
a) öldürebilen, etkisiz bırakan, parçalayan, silah
b) etkisiz bırakan, parçalayan, öldürebilen, silah
c) yakan, parçalayan, etkisiz bırakan, ateşli silah
d) öldürebilen, yakan, etkisiz bırakan, ateşli silah
e) tespit eden, öldürebilen, yıkan, silah

2) Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
a) Atıcı tarafından kurulan horozun, tetik çekildiğinde düşmesi ve ateşlemenin gerçekleşmesi özelliğine sahip tabancalar
b) Tetik çekildiğinde horozun önce kurulması, sonra horozun düşmesi ve ateşlemenin gerçekleşmesi özelliğine sahip tabancalar
c) Tek fişek konularak ateşlenen tabancalar
d) Şarjör yerine fişeklerin bir eksen etrafında dönen top içerisine yerleştirildiği tabancalar
e) Tetiğe basıldığında şarjördeki tüm fişekler bitinceye kadar atış yapan tabancalar

3) Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ……… denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
a) Fişek yatağı
b) Hazne
c) Namlu
d) Sürgü
e) Kabza

4) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçaları arasında yer alır?
a) İcra yayı
b) Gez
c) Tırnak
d) Gerdel
e) Yiv

5) Aşağıdakilerden hangisi tabancanın ana parçalarından değildir?
a) Kabza
b) Sürgü takımı
c) Çerçeve (Gövde)
d) Namlu
e) Gez

6) Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalardan değildir?
a) Gerdel
b) Gerdel yayı
c) Tırnak
d) Şarjör tüpü (gövdesi)
e) Şarjör kapağı

7) Aşağıdakilerden hangisi atıcının poligonda uyması gereken kurallardandır?
a) Atıcının, fişek yatağında fişek olduğu halde poligona girmesi
b) Atıcının, komut verilmediği halde silahı eline alması
c) Atıcının, eğitici tarafından kurallara uygun verilen komutlara uyması
d) Poligonda inisiyatif atıcının kendisindedir
e) Atıcının, atış esnasında silah tutukluk yaptığında namluyu diğer atıcılara doğru çevirmesi

8) Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümlerden değildir?
a) Çekirdek
b) Kovan
c) Barut
d) Örs
e) Kapsül

9) Fişeklerin ölçülerinin belirtilmesinde kullanılan “9×19 mm” ifadesindeki “9” neyi ifade eder?
a) Kovan boyu
b) Çap
c) Fişek boyu
d) Namlu boyu
e) Uzunluk

10) Aşağıdakilerin hangisi “rayyür”ün tanımıdır?
a) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yer
b) Çekirdeğin ağırlığı
c) Fişeğin çapı
d) Namlunun içerisinde bulunan girintiler
e) Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı izler

11) Aşağıdakilerin hangisi “hatve”nin tanımıdır?
a) Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafe
b) Çekirdeğin namlu içerisinde aldığı yol
c) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren hedefe varıncaya kadar izlediği yol
d) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol
e) Çekirdeğin namluyu terk ettikten sonra gittiği en uzak mesafe

12) Aşağıdakilerden hangisi icra yayının görevidir?
a) Şarjörde bulunan fişekleri şarjör ağzına doğru bastırarak fişek yatağına sürülmesini sağlamak
b) Barut gazının basıncı ile geriye doğru gelen sürgünün tekrar ileri gitmesini sağlamak
c) Silahın ateşlenmesi ile mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe istikrarlı şekilde varmasını sağlamak
d) İğnenin kapsüle darbe yapmasından sonra yerine gelmesini sağlamak
e) Tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlamak

13) Aşağıdakilerden hangisi atışa etki eden bireysel faktörlerden değildir?
a) Duruş
b) Nefes kontrolü
c) Nişan alma
d) Konsantrasyon
e) Rüzgar

14) Göz, gezin üst kenar orta noktası, arpacığın silme tepe noktasından hedefe doğru olan hatta ……….. denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
a) Hedef hattı
b) Mermi yolu
c) Nişan hattı
d) Namlu yolu
e) Atış hattı

15) Aşağıdaki şıklardan hangisinde “ilk hız” doğru tanımlanmıştır?
a) Silah ateşlendikten sonra, çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol
b) Çekirdeğin namluyu terk ettikten sonra gittiği en uzak mesafe
c) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren hedefe varıncaya kadar izlediği yol
d) Çekirdeğin namlu içerisinde aldığı yol
e) Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafe

16) Fişeği ya da boş kovanı, fişek yatağından çıkartmaya yarayan sisteme ne ad verilir?
a) Ateşleme tertibatı
b) Emniyet tertibatı
c) Kovan atma tertibatı
d) Hatve
e) Rayyür

17) Aşağıdakilerden hangisi atış poligonunda bulunması gereken hatlardan değildir?
a) Atış hattı
b) Sınır hattı
c) Hedef hattı
d) Hazırlık hattı
e) Geri besleme/temizlik hattı

18) Aşağıdakilerden hangisi MP-5 makineli tabanca için söylenemez?
a) 9×19 mm çapında fişek atar.
b) Barut gazının geri tepmesi, icra yayın ileri itmesi prensibi ile çalışır.
c) Yarı otomatik ve tam otomatik olarak çalışabilir.
d) Atış seçici mandal marifetiyle tek tek ve seri atış yapar.
e) Atış seçici mandal orta konumda iken silah atış yapmaz, emniyettedir.

19) Silahın temizliğine başlamadan önce, yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hemen silah sökülmeye başlanır.
b) Tetiğe basılır.
c) Silah ellenmez.
d) Silah ölü noktaya çevrilir ve şarjör çıkartılır.
e) Uzman ekip çağrılır.

20) Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?
a) Atıcının kendine aşırı güveni
b) Atıcının silahını tanımaması
c) Aşırı unutkanlık
d) Silahla sık sık ve gereksiz oynama
e) Fişek hatası

21) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Kurma kolu
b) Gez-arpacık
c) İcra mili-yayı
d) Namlu
e) Sürgü

22) Ateşleme sonrası mermi çekirdeğine yön ve istikamet veren parçaya ne ad verilir?
a) Sürgü
b) Horoz
c) Namlu
d) Tetik
e) Gez

23) Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik çekme (tetik ezme) hatalarından değildir?
a) Tetiği çok yavaş ve uzun süre bekleyerek çekmek
b) Tetiği ani çekmek
c) Tetiği düzensiz çekmek
d) Tetiği çekerken istinat boşluğunu almamak
e) Tetiği çekerken patlama sesinden etkilenmek

24) Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tarif edilmiştir?
a) Kapsülün ateşlenmesini sağlar.
b) Silahın emniyete alınmasını sağlar.
c) Fişeğin ya da boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasını sağlar.
d) Şarjörün çıkarılmasını sağlar.
e) Atış sonrası sürgünün geride kalmasını sağlar.

25) Aşağıdakilerden hangisi “genel emniyet kurallarından” değildir?
a) Ateş etme gereği olmadıkça silah kılıfından çıkarılmaz.
b) Silah asla dolu durumda saklanmaz.
c) Silah boş dahi olsa daima ölü noktaya tutulur.
d) Silahı boşaltmak için, sırasıyla önce tetik düşürülür, şarjör çıkartılır, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan emin olunur.
e) Silahı boşaltmak için, sırasıyla önce şarjör çıkartılır, sürgü çekilir, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan emin olunur.

 

75.SINAV

 

1) Tetiğe ilk basınç uygulamaya başlamadan önce alınması gereken boşluğa ne ad verilir?
a) Tetik boşluğu
b) İstinat boşluğu
c) Korkuluk boşluğu
d) Emniyet boşluğu
e) Hiçbiri

2) Fişek rampası kırılan bir tabancada aşağıdaki arızalardan hangisi görülür?
a) Şarjöre fişek doldurulamaz.
b) Emniyet mandalı hareket etmez.
c) Şarjörden fişek yatağına fişek sürülemez.
d) Çekirdek namluyu terk ederken takla atar.
e) Fişeğin ilk hızı düşer.

3) Aşağıdaki silah parçalarından hangisinin balistik izin oluşması yönünden etkisi yoktur?
a) Tırnak
b) Namlu
c) Çıkarıcı
d) Emniyet mandalı
e) İğne

4) Aşağıdakilerden hangisi sürgü grubu (kapak takımı) üzerinde yer almaz?
a) Kovan atma boşluğu
b) Sürgü kilit dişleri
c) Tetik korkuluğu
d) Gez
e) Arpacık

5) Tabancanın iğnesinin kırılması durumunda aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
a) Fişek ateşlenemez.
b) Tabanca ile nişan hattı oluşturulamaz.
c) Horoz kurulamaz.
d) Tabanca emniyete alınamaz.
e) Şarjör yuvasına oturmaz.

6) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında yer almaz?
a) Tetik
b) İğne
c) İğne yayı
d) Çıkarıcı
e) Horoz

7) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
a) Kovan
b) Kapsül
c) Barut
d) Çekirdek
e) Gerdel

8) Aşağıdakilerden hangisi atış antrenman metotlarından değildir?
a) Kuru tetik çalışması
b) Sürpriz atış çalışması
c) Ayna çalışması
d) Karanlık bölgeye doğru atış çalışması
e) Parayla tetik ezme çalışması

9) Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
a) Şarjör emniyeti
b) İğne emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Horoz emniyeti
e) İkaz pim emniyeti

10) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Barutun ateşlenmesini sağlar.
b) Fişeğe hız verir.
c) Çekirdeğe yön verir.
d) Barutun nemlenmesini önler.
e) Fişeğe yön verir.

11) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Tetik
c) Şarjör yuvası
d) Horoz
e) Tetik korkuluğu

12) Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Olay yeri inceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji

13) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar.
c) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar.
d) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar.
e) Merminin azami mesafesini artırır.

14) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemenin genel kuralı yoktur.
c) Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır.
d) Önce şarjör takılır.
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.

15) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Mermi yolu
b) Etkili menzil
c) Azami menzil
d) İlk hız
e) Hedef

16) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Havanın ısısı
d) Horozun darbe gücü
e) Rüzgâr

17) Aşağıda, silah sökülürken uygulanacak kurallar verilmiştir. Bunların doğru sıralaması hangisidir?
1 Sürgü geriye doğru çekilir.
2 Silahın namlusu ölü bir noktaya çevrilir.
3 Şarjör çıkarılır.
4 Fişek yatağı gözle kontrol edilir.
a) 3 – 2 – 1 – 4
b) 2 – 3 – 1 – 4
c) 4 – 2 – 3 – 1
d) 1 – 2 – 3 – 4
e) 2 – 4 – 3 – 1

18) Rampa nedir?
a) Namlu üzerindeki çıkıntı ve girintilerdir.
b) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir.
c) Namlu yoludur.
d) Şarjör yayının üzerindeki fişeklerin konulduğu yerdir.
e) Şarjör yuvasının diğer adıdır.

19) Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasının sebebi olamaz?
a) Yerine getiren yayın kırık veya özelliğini kaybetmiş olması
b) İğne yayının kirli veya çok yağlı olması
c) Şarjörün ağız kenarlarının bozulmuş olması
d) Şarjörün yerine tam olarak oturmaması
e) Gerdel yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması

20) Tırnak kırılır ise aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılır?
a) İğne de kırılır.
b) Çekirdek namluyu terk edemez.
c) Yiv ve setlerde aşınma meydana gelir.
d) Namluda şişme oluşur.
e) Kovan mermi yatağından çıkartılıp dışarı atılamaz.

21) Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?
a) Eğitim fişeği
b) Sevk fişeği
c) İzli fişek
d) Manevra fişeği
e) İşaret fişeği

22) Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
a) Çerçeve
b) Horoz
c) Çıkarıcı
d) Şarjör
e) Namlu

23) Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin aşınması sonucu hangisi meydana gelmez?
a) Fişeğin hedef üzerindeki delici gücü artar.
b) Hedefte nişan alınan noktaların dışına taşma olur.
c) Çekirdek havada takla atarak gider.
d) Atış menzili kısalır.
e) İlk hız düşer.

24) Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Kimyasal silahlar
b) Ateşli silahlar
c) Biyolojik silahlar
d) Ateşsiz silahlar
e) Yarışma silahları

25) Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Çift hareketli
b) Yarı otomatik
c) Tam otomatik
d) Tek hareketli
e) Toplu

 

 

76.SINAV 

 

1) Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?
a) Barut
b) Çap
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Kovan

2) Etkili mesafe nedir?
a) Silahın menzili
b) Fişeğin ilk hızı
c) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
d) Atıcının görüş mesafesi
e) Merminin delme gücü

3) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Çıkarıcı yıldızı
b) Top yuvaları
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

4) Taşıma ruhsatı, silahlar için kaç yıl geçerlidir?
a) 1 yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 5 yıl
e) 4 yıl

5) Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?
a) Çerçeve
b) Şarjör
c) Namlu
d) Fişek yatağı
e) Tırnak

6) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Çap
c) Hazne
d) Rayyür
e) Set

7) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir.
b) Fişek arızalı olabilir.
c) Tırnak arızalı olabilir.
d) İğne kırık olabilir.
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir.

8) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Gövde
b) Şarjör yuvası
c) Tutma kolu
d) El kundağı
e) Kabza

9) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar.
c) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar.
d) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar.
e) Merminin azami mesafesini artırır.

10) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Horoz
e) Harbi

11) 6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
a) 20 yaşını
b) 21 yaşını
c) 18 yaşını
d) 15 yaşını
e) 25 yaşını

12) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 sayılı Kanun kapsamına girmez?
a) Kama
b) Hançer
c) Oluksuz bıçak
d) Saldırma
e) Sustalı çakı

13) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Namlu
b) Gez- arpacık
c) Sürgü
d) Alev gizleyen
e) Şarjör

14) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Şarjör çıkarılır.
d) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.
e) Şarjör çıkarılmaz.

15) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kapsül
b) Kovan
c) Barut
d) Çekirdek
e) Mermi

16) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere …..denir?
a) Hazne
b) Fişek yatağı
c) Rampa
d) Namlu
e) Şarjör

17) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgüsü üzerinde bulunmaz?
a) Kovan atma boşluğu
b) Arpacık
c) Tetik
d) Gez
e) Tırnak

18) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ……derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 55
d) 45
e) 65

19) Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Kimyasal silahlar
b) Ateşli silahlar
c) Ağır ateşli silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Ateşsiz silahlar

20) Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?
a) Baş üzerinden atış pozisyonu
b) Tek elle atış pozisyonu
c) Çift elle atış pozisyonu
d) Yatarak atış pozisyonu
e) Sütre gerisinden atış pozisyonu

21) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Fişek ateşlenemez.
b) Tabanca dolduruş yapamaz.
c) Tabanca emniyete alınamaz.
d) Horoz düşmez.
e) Tetik çalışmaz.

22) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP 5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur

23) Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere …… denir?
a) İz
b) Rayyür
c) Leke
d) Kir
e) Çekirdek izi

24) Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ne denir?
a) Kovan yuvası
b) Fişek yatağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör yatağı
e) Hazne

25) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Olay yeri inceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji

77. SINAV SİLAH

1) Aşağıdakilerden hangisi icra yayının görevidir?
a) Şarjörde bulunan fişekleri şarjör ağzına doğru bastırarak fişek yatağına sürülmesini sağlamak
b) Barut gazının basıncı ile geriye doğru gelen sürgünün tekrar ileri gitmesini sağlamak
c) Silahın ateşlenmesi ile mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe istikrarlı şekilde varmasını sağlamak
d) İğnenin kapsüle darbe yapmasından sonra yerine gelmesini sağlamak
e) Tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlamak

2) Aşağıdakilerden hangisi atışa etki eden bireysel faktörlerden değildir?
a) Duruş
b) Nefes kontrolü
c) Nişan alma
d) Konsantrasyon
e) Rüzgar

3) Göz, gezin üst kenar orta noktası, arpacığın silme tepe noktasından hedefe doğru olan hatta ……….. denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
a) Hedef hattı
b) Mermi yolu
c) Nişan hattı
d) Namlu yolu
e) Atış hattı

4) Aşağıdaki şıklardan hangisinde “ilk hız” doğru tanımlanmıştır?
a) Silah ateşlendikten sonra, çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol
b) Çekirdeğin namluyu terk ettikten sonra gittiği en uzak mesafe
c) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren hedefe varıncaya kadar izlediği yol
d) Çekirdeğin namlu içerisinde aldığı yol
e) Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafe

5) Fişeği ya da boş kovanı, fişek yatağından çıkartmaya yarayan sisteme ne ad verilir?
a) Ateşleme tertibatı
b) Emniyet tertibatı
c) Kovan atma tertibatı
d) Hatve
e) Rayyür

6) Aşağıdakilerden hangisi atış poligonunda bulunması gereken hatlardan değildir?
a) Atış hattı
b) Sınır hattı
c) Hedef hattı
d) Hazırlık hattı
e) Geri besleme/temizlik hattı

7) Aşağıdakilerden hangisi MP-5 makineli tabanca için söylenemez?
a) 9×19 mm çapında fişek atar.
b) Barut gazının geri tepmesi, icra yayın ileri itmesi prensibi ile çalışır.
c) Yarı otomatik ve tam otomatik olarak çalışabilir.
d) Atış seçici mandal marifetiyle tek tek ve seri atış yapar.
e) Atış seçici mandal orta konumda iken silah atış yapmaz, emniyettedir.

8) Silahın temizliğine başlamadan önce, yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hemen silah sökülmeye başlanır.
b) Tetiğe basılır.
c) Silah ellenmez.
d) Silah ölü noktaya çevrilir ve şarjör çıkartılır.
e) Uzman ekip çağrılır.

9) Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?
a) Atıcının kendine aşırı güveni
b) Atıcının silahını tanımaması
c) Aşırı unutkanlık
d) Silahla sık sık ve gereksiz oynama
e) Fişek hatası

10) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Kurma kolu
b) Gez-arpacık
c) İcra mili-yayı
d) Namlu
e) Sürgü

11) Ateşleme sonrası mermi çekirdeğine yön ve istikamet veren parçaya ne ad verilir?
a) Sürgü
b) Horoz
c) Namlu
d) Tetik
e) Gez

12) Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik çekme (tetik ezme) hatalarından değildir?
a) Tetiği çok yavaş ve uzun süre bekleyerek çekmek
b) Tetiği ani çekmek
c) Tetiği düzensiz çekmek
d) Tetiği çekerken isnat boşluğunu almamak
e) Tetiği çekerken patlama sesinden etkilenmek

13) Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tarif edilmiştir?
a) Kapsülün ateşlenmesini sağlar.
b) Silahın emniyete alınmasını sağlar.
c) Fişeğin ya da boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasını sağlar.
d) Şarjörün çıkarılmasını sağlar.
e) Atış sonrası sürgünün geride kalmasını sağlar.

14) Aşağıdakilerden hangisi “Genel Emniyet Kurallarından” değildir?
a) Ateş etme gereği olmadıkça silah kılıfından çıkarılmaz.
b) Silah asla dolu durumda saklanmaz.
c) Silah boş dahi olsa daima ölü noktaya tutulur.
d) Silahı boşaltmak için, sırasıyla önce tetik düşürülür, şarjör çıkartılır, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan emin olunur.
e) Silahı boşaltmak için, sırasıyla önce şarjör çıkartılır, sürgü çekilir, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan emin olunur.

15) Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Çift hareketli
b) Yarı otomatik
c) Tam otomatik
d) Tek hareketli
e) Toplu

16) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?
a) Silahını tanır.
b) Gördüğünü anında vurur
c) Silahını dikkatli kullanır.
d) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır.
e) Silahını korur.

17) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
d) Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
e) Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmesi

18) Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatır?
a) Top yuvasına
b) Baruta
c) Çekirdeğe
d) Kabzaya
e) Kapsüle

19) Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Etkili menzil
b) Mermi yolu
c) Azami menzil
d) Azami hız
e) Hedef hattı

20) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Namlu boyu
b) Yiv ve set
c) Barut miktarı
d) Atıcının acemiliği
e) Havanın ısısı

21) Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atıcının acemi olması
b) İhmal
c) Silahın eski olması
d) Fişeğin bozuk olması
e) Silahın yeni olması

22) Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?
a) İçkili lokanta
b) Hiper market
c) Cezaevi
d) Otel
e) Havuz

23) Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz?
a) Arpacık
b) Tırnak
c) Şarjör çıkarma mandalı
d) Şarjör
e) Emniyet mandalı

24) Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?
a) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar.
b) Silahı emniyete almamızı sağlar.
c) Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır.
d) Geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar.
e) Tetikten aldığı hareketi horoza iletir.

25) Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?
a) Şarjörün dolu olması
b) Namlunun ısınması
c) Şarjörün tabancadan çıkması
d) Şarjörde fişeğin bitmesi
e) İğnesinin kırılması

Bu yazı bugün : 8, toplamda : 6188 kişi tarafından okundu.

  1. Henüz yorum yok.
  1. Henüz geri izleme yok.