Sınav Sırasıyla Tüm Silah Bilgileri Soruları (81-82)

13 Temmuz 2019 tarihinde yayinlandi

81. SINAV 

 

1) Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Metal gömlek-çekirdek-alev kanalı-kurşun
b) Çekirdek-kovan-barut-kapsül
c) Çekirdek-metal gömlek-kurşun-barut
d) Kovan-kovan dip tablası-alev kanalı-yanıcı ecza
e) Kapsül kabı-kurşun-metal gömlek- çekirdek

2) Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
a) Kovan
b) Kapsül
c) Barut
d) Çekirdek
e) Kovan dip tablası

3) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek verme tertibatı
b) İğne emniyeti tertibatı
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

4) I Sürgü geriye çekilerek bırakılır
II Silah ölü bir noktaya çevrilir
III Şarjör çıkartılır
IV Sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle kontrol edilir
V Söküm işlemine başlanır.
Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecek hususların doğru sıralaması hangi şıkta verilmiştir?
a) I-II-III-V-IV
b) II-V-III-IV–I
c) II-III-I-IV-V
d) II-IV-V-III-I
e) V-III-I-IV-II

5) Tırnak kırıldığında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a) Tetik çekilemez
b) Tabanca dolduruş yapmaz
c) Fişek yatağına fişek sürülmez
d) Fişek ateşlemez
e) Fişek /kovan dışarı atılmaz

6) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Heyecan
e) Fişek yatağına fişek sürülmemesi

7) Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?
a) Gövde (çerçeve)
b) Sürgü (kapak takımı)
c) Kabza
d) Nişan tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

8) Aşağıdakilerden hangisi doğru tetik çekme kuralına uymaz?
a) Tetikte isnat boşluğu alınır
b) Hedefe nişan alındığında tetik hemen çekilmeli
c) Tetik parmağı tetik üzerine doğru yerleştirilir
d) Tetiğe kademeli ezme işlemi yapılır
e) Tetik düşürmek için gereğinden fazla beklenmemeli

9) Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Makineli

10) Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?
a) Tırnak izi
b) Yiv ve set izi
c) Çıkarıcı izi
d) İğne izi
e) Fişek yatağı

11) Aşağıdakilerden hangisi çerçeve takımının ve kovan atma tertibatının ortak parçasıdır?
a) Şarjör
b) Tırnak
c) Çıkarıcı
d) Horoz
e) Fişek

12) Hedefte vuruşlar merkezin altında toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?
a) Atış biraz yukarı nişan alınarak yapılır.
b) Atış biraz sağa yukarı yapılmalıdır.
c) Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır.
d) Atış doğrudur, aynı şekilde atılır.
e) Atış biraz aşağı nişan alınarak yapılır.

13) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?
a) Şarjör kapak kilidi
b) Gerdel
c) Şarjör yuvası
d) Şarjör yayı
e) Şarjör kapağı

14) Bazı ateşli silahlarda bulunan kilitleme dişlilerinin görevi nedir?
a) Fişeğin düz gitmesini sağlar.
b) Fişeğin namludan çıkışını sağlar.
c) Barut gazı basıncından azami derecede faydalanmayı sağlar .
d) İğneyi sabitler.
e) Geri tepmeyi engeller.

15) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola …… denir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı yerleştiriniz.
a) Rayyür
b) Çap
c) Hatve
d) Kalibre
e) İlk hız (m/s)

16) Temel atış teknikleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Duruş
b) Kabza kavrama
c) Nefes kontrolü
d) Nişan alma
e) Tetik ezmeme

17) Meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Silahını tatile giderken yanında götürebilir.
b) Meskun mahalde çantasında taşıyabilir.
c) Yetkili kişilerden silahının tamir ve bakımı için izin alarak yetkili tamircilere götürebilir.
d) İşyerine götürüp burada bulundurabilir.
e) Aracında kılıf içerisinde şarjörsüz taşıyabilir.

18) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Mermi yolu
b) Etkili menzil
c) Azami menzil
d) Namlu ağzı çıkış hızı
e) En uzak hedef

19) Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet sistemi hangisidir?
a) Şarjör emniyeti
b) İğne emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Horoz emniyeti
e) İkaz pim emniyeti

20) Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
a) Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
b) Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
c) Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
d) İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
e) Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz

21) Silahın hangi parçasının eksik olması atışa engel teşkil etmez?
a) İğne
b) Tetik
c) Namlu
d) Gez
e) Fişek yatağı

22) MP-5 makineli tabancanın kurma kolu parçası ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Silahı elle doldurma ve kurmak için kullanılır.
b) Namlunun üst kısmında başka bir bölgeye yerleştirilmiştir.
c) Silah doldurulduktan sonra, atış esnasında hiçbir fonksiyonu yoktur.
d) Atış esnasında kurma kolu sürgü ile birlikte hareket eder.
e) Kurma kolu takılı bırakıldığında, gövde ile birlikte namlu, mekanizma ve iğne grubunu kilitleyerek emniyeti sağlar.

23) Aşağıdakilerden hangisi silahtaki tertibatlardan biri değildir?
a) Fişek verme tertibatı
b) Emniyet tertibatı
c) Nişan tertibatı
d) Kovan atma tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

24) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir silahlı özel güvenlik görevlisinin özelliklerinden değildir?
a) Silahını güvenli kullanır.
b) Silahını tanır.
c) Silahını kanun ve kurallara uygun kullanır.
d) Silahını korur.
e) Silah bakımına özen göstermez.

25) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
a) Gerdel yayı
b) İcra yayı mili
c) Tetik manivelası
d) Kilitleme dişleri
e) Sürgü tutucu pimi

 

82. SINAV 

 

1) Bir tabancanın tetiği çekildiğinde horoz kurulup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Çift hareketli
c) Tam otomatik
d) Makineli
e) Tek hareketli

2) Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Kovan-kapsül-barut- çekirdek
b) Çekirdek – alev kanalı – kurşun- metal gömlek
c) Çekirdek-metal gömlek-kurşun-barut
d) Kovan dip tablası-alev kanalı-yanıcı ecza
e) Kapsül kabı-kurşun-metal gömlek- çekirdek

3) Aşağıdakilerden hangisi bir emniyet sistemi değildir?
a) Kabza emniyeti
b) Şarjör emniyeti
c) Namlu emniyeti
d) Horoz emniyet
e) Mandal emniyeti

4) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Namlu
b) Sürgü
c) Fişek yatağı
d) Gövde
e) Hazne

5) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Tabanca emniyete alınamaz
c) Horoz düşmez
d) Tetik çalışmaz
e) Fişek ateşlenmez

6) Hazne nedir?
a) Boş kovandır
b) Dolu fişektir
c) Fişek yatağıdır
d) Fişek rampasıdır
e) Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yerdir

7) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan atma tertibatı
b) Emniyet tertibatı
c) Ateşleme tertibatı
d) Fişek sürme tertibatı
e) Patlatma tertibatı

8) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?
a) Tetiğin arızalı olması
b) Fişekteki barutun yetersiz veya nemli olması
c) Kapsülün arızalı olması
d) Tırnağın kırık olması
e) İğnenin kırık olması

9) Fişek yatağına fişek sürülemiyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Emniyet mandalını açmak gerekir.
b) Horozu kurmak gerekir.
c) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
d) Tetiği düşürmek gerekir.
e) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir.

10) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek yerlerdendir?
a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Hastanelerin psikiyatri bölümleri
c) Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerler
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerler
e) Alışveriş merkezleri (AVM’lerde)

11) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?
a) Şarjörün çıkarılması
b) Silahın rastgele bir noktaya çevrilmesi
c) Sürgünün çekilip bırakılması
d) Sürgünün çekilerek fişek yatağının gözle kontrol edilmesi
e) Silahın ölü noktaya çevrilmesi

12) Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların imal edilmesi, satılması, taşınması ve kullanılması hangi kanuna göre yapılmaktadır?
a) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
d) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
e) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu

13) Aşağıdakilerden hangisi silahlı ÖGG’nin görevden sonra silahı teslim ederken uyacağı kurallardan biri değildir?
a) Namlu ölü noktaya çevrilmeli
b) Silah tesliminde silahın emniyetinin kapalı olması
c) Görevi teslim eden ve alan silahın dolu veya boş olduğunu kontrol etmeli
d) Silah devir teslim ve rapor defterine işlenmez
e) Fişekler kontrol edilerek alınmalı

14) Hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerdendir?
a) Pense
b) Harbi
c) Tornavida
d) Matkap
e) Yan keski

15) Tırnak kırıldığında hangisi meydana gelir?
a) Kovan normal olarak dışarı atılamaz.
b) Tabanca dolduruş yapmaz .
c) Fişek yatağına fişek sürülemez.
d) Fişek ateşlemez.
e) Tetik çekilemez.

16) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminalistik
b) Olay Yeri İnceleme
c) Balistik
d) Jeoloji
e) Kriminoloji

17) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun/Yönetmelik kapsamında silah taşıma/bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
a) 21-5
b) 18-7
c) 19-3
d) 25-2
e) 20-5

18) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
a) Tetik
b) Tetik manivelası
c) Kilitleme dişleri
d) Sürgü tutucu pimi
e) Gerdel yayı

19) Silahta “Rampa” nerede bulunur?
a) Namlu çıkışında
b) Fişek yatağı gerisinde
c) Horozun altında
d) Şarjörde
e) Gövdede

20) Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?
a) Psikolojik silahlar
b) Ateşli silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Nükleer silahlar
e) Biyolojik silahlar

21) 14’lü Browning tabanca hangi özellikli emniyet sistemine sahiptir?
a) Tetik
b) Mandal
c) Horoz
d) Şarjör
e) Kabza

22) “7,62×51 mm” fişek tabirinde 7,62 mm neyin ifadesidir?
a) Fişek boyu
b) Çekirdeğin boyu
c) Kovan boyu
d) Dip tabla çapı
e) Çekirdeğin çapı

23) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yiv ve setlerin görevini açıklar?
a) Yiv ve setler çekirdeğin parçalanmasını sağlarlar.
b) Yiv ve setler horozun kapsüle sert bir şekilde vurmasını sağlarlar.
c) Yiv ve setler şarjörde fişeğin düzgün durmasını sağlarlar.
d) Yiv ve setler çekirdeğe dönüş vererek, takla atmadan hedefe gitmesini sağlarlar.
e) Yiv ve setler namlunun aşırı ısınmasını engeller.

24) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
a) 45
b) 25
c) 35
d) 55
e) 65

25) Yerine getiren yayın görevi nedir?
a) Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar.
b) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar.
c) Namluyu kilitleyerek emniyete alır.
d) Çekirdeğin deliş gücünü artırır.
e) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar.

 

 

 

 

 

Bu yazı bugün : 3, toplamda : 860 kişi tarafından okundu.

Bu yazıya ait benzer yazılar

Yorumlar kapalı.