En Çok Çıkan Sorular

10 Aralık 2009 tarihinde yayinlandi

SINAVA GİRECEK ARKADAŞLARIN DİKKATİNE

 

      Şimdiye kadar yapılan özel güvenlik sınavlarında en çok çıkan sorularla ilgili notlar aşağıya çıkarılmıştır. Sınava girmeden önce tekrar etmek açısından en az bir kere göz atmanızda yarar var.

ANKARA GÜVENLİK OLARAK TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ.

 

ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI

 

1) Toplu kuvvet olarak müdahale edilen olaylarda zor kullanmanın derecesini MÜDAHALE EDEN KUVVETİN AMİRİ  tayin eder.

2) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda özel güvenlik görevlisinin el koyma işlemi ve zapt etme yetkisi EMANETE ALMA olarak tanımlamıştır.

3) Özel güvenlik görevlisi görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları GENEL KOLLUĞA bildirmekle zorunludur.

4) Anayasamız madde 17/3’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” diyerek KİŞİ DOKUNULMAZLIĞINI güvence altına almıştır.

5) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten UZAKLAŞTIRAMAZLAR.

6) Adli aramaya karar verme yetkisi HAKİMİNDİR.

7) Özel güvenlik görevlisi, Türk Ceza Kanunu uygulamasında MEMUR (KAMU GÖREVLİSİ) olarak değerlendirilir.

8) Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri VALİLİĞE – 15 GÜN içinde bildirilir.

9) Özel güvenlik görevlileri yetkilerini ; görev alanında, görev süresince, suçüstü halinde, kimlik kartı yakaya takılı olduğunda kullanabilirler.

10) Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı İŞ MAHKEMESİNE başvurabilir.

11) ADLİ ARAMANIN AMAÇLARI ; suça ait iz, delil bulmak, suç failini yakalamaktır.

12) 5188 sayılı yasa ile 2495 sayılı  kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

13) Özel güvenlik görevlisi suç şüphesi gerekçesiyle; otolarda arama, üst arama, eşya arama yapabilir. Ev ve işyerinde arama YAPAMAZ.

14) Suçun unsurları; MADDİ-MANEVİ-KANUNİLİK’tir.

15) Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartlarını VALİLİK verir.

16) Temel hak ve hürriyetler ; ANCAK KANUNLA SINIRLANDIRILABİLİR.

17) Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karsılaşırsa ; suça el koyar, suçun devamını engeller, sanığı yakalar, olay yeri ve delilleri korurlar.

18) Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına EL KOYMA denir.

19) Yabancı bir özel güvenlik şirketinin ülkemizde güvenlik hizmeti verebilmesi için MÜTEKABİLİYETİN (KARŞILIKLILIĞIN) VARLIĞI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SORULUR.

20) Özel güvenlik komisyon toplantısına; vali yardımcısı, il emniyet, il jandarma, ticaret, sanayi odası temsilcileri, talep eden kişi KATILIR. İl milli eğitim müdürlüğü, esnaf odası, İçişleri Bakanlığı, MGK temsilcisi, C.Savcısı, Meteoroloji Müdürü vb. KATILMAZ.

21) Özel güvenlik komisyonunda kararlar OY ÇOKLUĞU İLE ALINIR.

22) Özel güvenlik hizmeti, niteliği bakımından uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa valiliklerce GENELKURMAY BAŞKANLIĞININ görüşü alınır.

23) Toplantı, konser gibi etkinliklerle para ve değerli eşya nakli gibi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni VALİ tarafından  resen (doğrudan) verilir.

24) Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar DEVİR TESLİM VE RAPOR DEFTERİNE imza karşılığı devir teslim edilir.

25) Şüphelinin üzerinde bulduğu ve taşınması yasak olan bıçağı alan ve işlem yapmadan şüpheliyi de bırakan ÖGG GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA suçunu işlemiştir.

26) Özel güvenlik görevlileri görev alanı ve süresi içerisinde sadece KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİNDE çalıştırılmalıdır.

27) Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince tazminat ödenir.

28) Özel güvenlik görevlilerinin ağırlıklı olarak görevleri ÖNLEYİCİ görevlerdir.

29) Görev alanında işlenen bir suçun delillerini muhafaza eden ÖGG, ADLİ GÖREV yapmıştır.

30) Suçüstü halinde HERKESİN yakalama yetkisi vardır.

31) ÖGG’nin kişileri detektörle araması, eşyalarını X-ray cihazından geçirmesi ÖNLEYİCİ ARAMADIR.

32) ÖGG tarafından teknik takip, parmak izi-fotoğraf alma, kimlik tespiti, tutuklama, göz altına alma, elle arama YAPILAMAZ.

33) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA suçunu işlemiştir.

34) İLÇE sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri KAYMAKAM’dır.

35) Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU tarafından belirlenir.

36) Hukuka aykırı arama SUÇTUR ve ele geçirilenler MUHAKEMEDE KULLANILAMAZ.

37) Özel güvenlik görevlisi ÖNLEYİCİ KOLLUK hizmetleri bakımından MÜLKİ AMİRE bağlıdır.

38) Henüz işlenmiş ya da işlenmekte olan suça MEŞHUT SUÇ (veya SUÇÜSTÜ) denir.

39) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya YETKİLİ GENEL KOLLUĞA teslim edilir.

40) İş yeri ve konut araması, ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ,
Yakalama, KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ,
Zor kullanma, VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜ,
El koyma, MÜLKİYET VE ZİLYETLİK HAKKINI sınırlar.

41) Yapılması istenilen hizmetin söz ve yazı ile ifadesine EMİR denir.

42) Havalimanı ve havaalanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri alan dersleri ile birlikte UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ DERSİNİ almak zorundadırlar.

43) Zor kullanma unsurları; ZORUNLULUK – DENGE – KANUNİLİK’tir.

44) Ülkenin genel asayiş ve güvenliğinden İÇİŞLERİ BAKANI sorumludur.

GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI

 

1) Kullanım amacı; geçiş yapan kişilerin EL BAGAJLARININ kontrolünü yapmak olan X-Ray cihazı daha çok HAVALİMANLARINDA kullanılır. X-ray cihazı CANLI KONTROLÜNDE KULLANILMAZ.

2) Kapalı devre televizyon sisteminde kameranın netlik ayarı kamera lensinin focus (NETLİK), iris (IŞIK) zoom  ayarı ile yapılır.

3) Metal detektörlerin çalışma prensibi; MANYETİK ALAN esasına göredir.

4) El tipi detektörlerle kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri METALLE karşılaştıklarında SESLİ veya IŞIKLI sinyal vermeleridir.

5) Film dozimetre X-RAY CİHAZI İLE BİRLİKTE KULLANILIR ve cihazı kullanan kişinin almış olduğu DOZ MİKTARINI gösterir.

6) Ülkemizde X-ray cihazlarının ve dozimetrelerin ölçüm ve kontrolleri, TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU tarafından sertifikalandırılır.

7) EDS (Explosive Detection System) sistemi; patlayıcı maddelerin taranmasında kullanılan bir çeşit  PATLAYICI TARAMA SİSTEMİDİR.

8) El tipi metal detektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol ; BAYAN GÖREVLİ TARAFINDAN – ETEK ÜZERİNDEN yapılır.

9) Kişilere ait değişmeyen özellikleri okuyabilen sistemlere “BİYOMETRİK SİSTEMLER” denir.

10) İstenilen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevirerek monitöre aktaran CCTV sistemindeki cihaz KAMERA’dır.

11) İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtlarda inceleme yapabilmek için KAPALI DEVRE TELEVİZYON SİSTEMLERİ (CCTV) kullanılınır.

12) Yan yana çalıştırılan kapı tipi detektörler arasında en az 50 CM. mesafe olmalıdır.

13) Metal detektörlerin ayarlanmasına KALİBRASYON adı verilir.

14) X-Ray cihazından geçen malzemelerin ekran üzerindeki renkleri ;
Açık yeşil (yoğunluğu az olan maddeler)
Mavi (metal maddeler)
Sütlü kahve, turuncu (organik maddeler) (Plastik patlayıcılar da organik maddedir)

15) Onaylanmış bir giriş veya çıkış işleminde sadece bir şahsın geçişine izin veren sistem TURNİKE’dir.

16) X-Ray cihazının hareketli kısmına KONVEYÖR denir.

17) Hareketli kameraların özelliklerinden olan Tilt-Pan kamerayı; SAĞA-SOLA, AŞAĞI-YUKARI hareket ettirir.

TEMEL İLK YARDIM

 

1) Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, yaralıyı hayata döndürmek veya durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla eldeki imkanlarla yapılan müdahaleye İLK YARDIM denir.

2) Vücudun en küçük canlı birimine HÜCRE denir.

3) Vücuttaki canlılık faaliyetini yerine getirmek için genellikle aynı yapı ve görevdeki hücre topluluğuna DOKU denir.

4) Kazazedeye ilk yardım “KAZA YERİNDE” uygulanır.

5) SUNİ SOLUNUM : Solunumu durmuş olan kimseye dışarıdan hava takviye etmektir.

6) Karbon monoksit zehirlenmelerinde hastada “TENDE BRONZLAŞMA” şeklinde belirti gözlenir.

7) Donmaya maruz kalan hastaya ilk yardım olarak VÜCUT SICAKLIĞI YAVAŞ YAVAŞ YÜKSELTİLİR.

8) En etkili suni solunum yöntemi ; AĞIZDAN AĞZA uygulanandır.

9) Kedi, köpek vb. hayvan ısırıklarında ilk yardım olarak SABUNLU SU İLE YIKANMALIDIR.

10) Kemik ve eklemi etkilemeyen ancak bağ ve destek dokunun zorlanması, yırtılması, kopması ile sonuçlanan durum BURKULMA’dır.

11) Geçici ve doğru kanama durdurma yöntemi KANAYAN BÖLGEYE TEMİZ BİR BEZ İLE BASINÇ UYGULAMAKTIR.

12) Suni solunuma “TIBBİ YARDIM GELENE KADAR” devam edilir.

13) Kalbin her kasılmasında, atardamarlar içine atılan kanın atardamarları genişletip boşaltması sonucu duyulan ritmik vuruşlara NABIZ denir.

14) Bak-hisset-dinle yöntemi ile hastada SOLUNUM OLUP OLMADIĞI tespit edilir.

15) İlk yardımın öncelikli amacı YAŞAMSAL FONKSİYONLARIN sürdürülmesini sağlamaktır. 

16) KÜÇÜK DOLAŞIM; kanın kalpten akciğerlere ulaştırılmasıdır.

17) Şah damarından 5 saniyeden daha fazla nabız alınamadığında ilk akla gelmesi gereken KALBİN DURMUŞ OLDUĞUDUR.

18) Beyne giden kan akışının azalması sonucu KISA SÜRELİ, YÜZEYSEL, GEÇİCİ bilinç kaybına BAYILMA denir.

GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER

 

(Bu ders 26 Eylül 2009’da açıklanan yönetmelik gereği, özel güvenlik ders müfredatına eklenmiştir. Dolayısıyla 26 Eylül 2009’dan sonra açılan kurslarda verilmiş olup daha önceki tarihlerde kurs alanların müfredatında bulunmadığından ilk kez 25. Sınavda çıkacaktır. Bu nedenle geçmiş dönem sınavlarında sorusu bulunmayan bu dersin önemli kısımlarından hatırlatma yapmakla yetineceğiz.)

1. Emniyet Teşkilatı Kanununa göre memleketin genel emniyet ve asayiş işlerinden İçişleri Bakanı sorumludur. Genel kolluk kuvvetleri olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emniyet ve asayiş hizmetleri bakımından İçişleri Bakanına bağlıdır.

2. İl İdaresi Kanununa göre; vali ve kaymakamlar il ve ilçe sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması ve güvenliğin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve bozulan kamu düzeninin yeniden kurulması için gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamak konusunda tam yetkilidir.

3. Vali, il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.

4. Emniyet Teşkilatı Kanununa göre kolluk teşkilatı; “genel kolluk” ve “özel kolluk” olmak üzere ikiyi ayrılır.

5. Genel kolluk; ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan; polis, jandarma ve sahil güvenlikten oluşur. Polis;  belediye sınırları içerisinde, jandarma; belediye sınırları dışında kalan ve henüz polis teşkilatı olmayan yerlerde, sahil güvenlik; deniz, liman ve karasularımızda kamu düzeninin sağlanması ve korunması konusunda görevli ve yetkilidir.

6. Yardımcı kolluk; asıl kolluk görevlilerinin bulunmadığı zaman, bizzat görevli olan ve asıl kolluk görevlilerinin görev ve yetkilerini kullanan kişilerdir. Örneğin; çarşı ve mahalle bekçileri, kolluk yetkisi kullanan gemi kaptanları vb.

7. Özel kolluk; genel kolluk dışında kalan ve ancak belirli bazı kolluk görevli için özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluktur. Örneğin; çiftçi malları koruma kolluğu, köy korucuları ve köy bekçileri, orman kolluğu, belediye kolluğu vb.

8. Özel güvenlik “ÖZEL KOLLUK DEĞİLDİR”. Sivil kolluk olarak tanımlanabilir.

9. Özel güvenliğin görev ve sorumluluk alanı; esasen genel kolluğun sorumluluğunda bulunan ve komisyon tarafından sınırları belirlenmiş alandır. Özel güvenlik görevlileri 5188 S.Kanunun 7.maddesinde sayılan yetkilerini sadece görevli oldukları sürede ve görev alanlarında kullanabilirler.

10. Özel güvenlik görevlileri; silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. Ancak zorunlu hallerde, görev alanı komisyon kararıyla genişletilebilir. Ayrıca güzergâh ifade eden durumlarda; güzergâh boyu görev alanı sayılır.

11. Genel kolluk ve özel güvenlik arasında; görev alanı, yetki ve bağlı olunan makam açısından fark vardır. Genel kolluk kuvvetleri görev alanı esasına göre ülke genelinde görev yapar. Özel güvenlik ise sadece komisyon tarafından sınırları belirlenerek özel güvenlik izni verilmiş olan alanda görev yapar.

12. Bakanlık ve valilikler; kanun ve yönetmelik gereklerine uyulup uyulmadığı konusunu tespit amacıyla özel güvenlik şirketlerini, birimlerini, eğitim kurumlarını her zaman denetleyebilir. İçişleri Bakanlığının konu ile ilgili genelgesi gereğince; yılda en az bir defa ve gerek duyuldukça her zaman, sorumluluk bölgesi esasına göre polis ve jandarma tarafından ayrı ayrı denetleme yapılabilir.

13. Genel kolluk faaliyetleri kamu hizmetidir. Kamu hizmetinin özellikleri; süreklilik ve düzenlilik – tarafsızlık ve eşitlik – değişkenlik – bedelsizlik olarak sıralanabilir.

14. 5188 Sayılı Kanunda belirtilen şekilde özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk emrine girmesini gerektiren şartlar oluştuğunda; özel güvenlik görevlileri genel kolluk mensuplarının hizmete ilişkin, hukuka uygun ve konusu suç teşkil etmeyen yani kanuna uygun emirlerini yerine getirmek zorundadır.

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ FELAKETLERDE MÜDAHALE TARZI

 

1) Yanma olayının gerçekleşmesi için ortamda; yanıcı madde, ısı, oksijen bulunmalı ve aralarında kimyasal reaksiyon olmalıdır.  Yangın; kontrolden çıkmış yanma olayıdır.

2) Yanma Çeşitleri : Yavaş yanma, hızlı yanma, parlama ve patlama şeklinde yanma ve kendi kendine yanmadır.

3) Yanıcı maddeler ; KATILAR (A sınıfı), SIVILAR (B sınıfı) , GAZLAR (C sınıfı)’dır.

4) Sıvı (akaryakıt) yangınlarında en fazla kullanılan söndürücü madde KÖPÜK’tür.

5) Kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde BENZİN’dir.

6) Orman yangınlarının çeşitleri ÖRTÜ – GÖVDE – TEPE’dir.

7) Yangın söndürmede, yangının oksijenle temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla kullanılan yöntem BOĞMA’dır. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.

8) Bilgi işlem merkezleri, elektronik cihazlar, laboratuarlar, telekomünikasyon merkezleri, film depoları, stüdyolar vb. yerlerin yangınlarında HALOKARBONLAR söndürücü olarak kullanılır.

9) Yangının oluşum safhaları ; KOKU – DUMAN – ALEV’dir.

ETKİLİ İLETİŞİM

 

1) Kişiler arasındaki fiziki mesafelerin iletişim yönünden anlamları ;
Mahrem alan (0-35 cm. Aile bireyleri, eş-sevgili, çok yakınlar girebilir)
Kişisel alan (40-80 cm. birbirini tanıyan arkadaş kabul eden kişiler girebilir)
Sosyal alan (80 cm- 2 m. Resmi ilişkilerin sürdürüldüğü bölge)
Genel alan (2 metreden başlayarak uzayan alan)

2) Çok sayıda izleyiciye ulaşan gazeteler, dergiler, televizyon, radyo, sinema KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI’dır.

3) İş yaşamında iletişim, YETİŞKİN / YETİŞKİN ego (benlik) türleri arasında olmalıdır.

4) En etkili iletişim kanalı BEDEN DİLİ’dir.

5) Personelin kendi aralarında iletişim kurmaları ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM’dir.

6) Kişinin kendini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına EMPATİ denir. Empatide ANLAMA, sempatide HAK VERME ön plandadır.

7) Örgüt içinde en fazla; ROL ÇATIŞMALARI ve AST-ÜST İLİŞKİLERİ çatışmalarına rastlanır.

8) Tek yönlü bilgi iletimine ENFORMASYON da denir.

9) Baş, el, kol, ayak ve bedenin kullanımına JEST denir.

10) Bir kişi veya kurumun diğer kişi veya kurumların zihninde isteyerek ya da istemeyerek bırakmış olduğu fikir, anlayış ve değerlere İMAJ denir.

11) Kişilere, objelere, organlara ve ruhsal yapıya uygulanan baskı, güç ve zorlama olgusuna STRES denir.

12) En iyi sonuç veren soru tekniği AÇIK UÇLU soru sormaktır.

13) Başarılı olan personele takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni PERSONELİ MOTİVE ETMEK içindir.

14) “Organizmayı davranışta bulunmaya iten güç” MOTİVASYON’un tanımıdır.

15) Bireyin AYNI ANDA, FARKLI ŞEYLERE İHTİYAÇ duyması KİŞİ İÇİ ÇATIŞMAYA örnek gösterilebilir.

KALABALIK YÖNETİMİ

 

1) Birbirinden habersiz olarak, düzensiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak bir araya gelmeleriyle meydana çıkan insan topluluğuna KALABALIK denir.

2) İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere PANİK denir.

3) Yasa dışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanlara PROVOKATÖR denir.

4) İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine DAVRANIŞ denir.

5) Sinemaya film izlemek için gelenler; ORGANİZE – PASİF,
Pazar yerindeki kalabalık; ORGANİZE OLMAYAN – PASİF,
Bir gösteri yürüyüşünde etrafa zarar veren, taşkınlık yapan kalabalık; ORGANİZE – AKTİF
Tecavüzcü yada kapkaççıyı linç etmeye kalkışan kalabalık; ORGANİZE OLMAYAN – AKTİF kalabalıktır.

6) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye GRUP denir.

7) Göz altına alınacak bir topluluğu çevirmek için ÇEMBER DÜZENİ kullanılır.

8) Açık alanlardaki toplantı ve gösteri yürüyüşleri en erken, GÜNEŞİN DOĞUŞUNDA BAŞLAYIP en geç GÜNEŞİN BATIŞINDAN BİR SAAT ÖNCE sona ermelidir.

9) Cop şahısların BAŞINA vurulmamalıdır ve yaralamaktan ziyade şahısları ETKİSİZ hale getirmek için kullanılmalıdır.

10) Havada küçük zerreler halinde kalan ve buharlaşmayan katı ya da sıvı haldeki göz yaşartıcı maddelere AEROSOL denir.

11) İnsanlara belirli bir düşünceyi, fikri, inancı davranış biçimini benimsetme faaliyetine PROPAGANDA denir.

12) Güvenlik görevlisinin kendisine hamle yapabilecek kişiye tepki verebilmesi bakımından yeterli zaman kazanabilmesi için kişi ile kendisi arasında bıraktığı yaklaşık 2 metrenin üzerindeki tampon bölgeye TEPKİSEL bölge  , 2 metreden az olan bölgeye TEHLİKE bölgesi denir.

13) Göz yaşartıcı kimyasal maddelerin yayılma yolları ;
Yanma ile yayılma
Patlama ile yayılma
Aerosol ile yayılma
Sisleme ile yayılma

KİŞİ KORUMA

 

1) Terörist eylemin safhaları ; hedef seçimi – bilgi toplama – plan – saldırı – kaçıştır.

2) Koruma organizasyonu ile ilerlenirken VİP’in yönü saat yöntemi ile daima 12.00’Yİ GÖSTERİR.

3) Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde MAKAM ARACININ ÖN SAĞ KOLTUĞUNA oturur.

4) Yakın koruma ekibi İÇ ÇEMBER’de, hakim yerlere yerleştirilmiş keskin nişancılar DIŞ ÇEMBER’de bulunur.

5) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık, riskli yerlere BOĞMA NOKTASI denir. Trafikte yavaşlamak zorunda kalınan; hemzemin geçitler, virajlar, kavşaklar vb. her yer boğma noktası olabilir. Hız yapmaya müsait yollar, boğma noktası değildir.

6) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara karşı hasar vermek veya üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere SABOTAJ denir.

7) Makam ve takip arabası veya konvoy ziyaret edilecek yere yakınlaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren ÖNCÜ KORUMA’dır.

8) Yaya koruma esnasında saat 09.00 istikametinden saldırı gelmesi durumunda, koruma personeli korunan kişiyi 03.00 yönüne (TAM TERSİ) istikamete kaçırmalıdır.

9) Korunan kişinin bedensel bütünlüğüne yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan tedbirlere KİŞİSEL FİZİKİ GÜVENLİK denir.

10) Koruma görevlisi sayısına göre bir kişiye düşen koruma açıları :
60 derece (7 kişi ile koruma)
72 derece (6 kişi ile koruma)
90 derece (5 kişi ile koruma)
120 derece (3 veya 4 kişi ile koruma)
180 derece (2 kişi ile koruma)
360 derece (1 kişi ile koruma aynı zamanda “refakat koruması” olarak da adlandırılabilir.

11) Öncü istihbarat çalışmasının amacı; VIP’in GİDECEĞİ YER ve GÜZERGÂH üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik RİSKİ ortadan kaldırmak veya MİNİMUMA indirmektir.

12) Koruma görevinde tehlike anında yapılması gerekenler sırası ile : SOĞUKKANLI OL – BAĞIR – KAPLA – KAÇIR.

13) Koruma şekilleri, korunan kişinin TEHDİT SEVİYESİNE göre belirlenmektedir.

UYUŞTURUCU MADDELER

 

1) Aynı etkiyi elde etmek için daha fazla miktarda madde alınmaya başlanmasına TOLERANS denir.

2) Esrar, DİŞİ HİNT KENEVİRİ bitkisinden elde edilir.

3) Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunlara YOKSUNLUK denir.

4) MORFİN – KODEİN – EROİN, Afyon’un türevleridir.

5) Tıpta ve eczacılıkta kullanılan uyuşturucu maddeler kapsamına giren maddeler KIRMIZI ve YEŞİL REÇETE ile hastalara verilir.

6) Uyuşturucu madde ile mücadele yollarından en etkili yöntem EĞİTİM’dir.

7) Haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ tarafından yürütülür.

8) Organize kaçakçılık olaylarında sanık adedi en az 2’dir ve uyuşturucu kaçakçılığı ORGANİZE SUÇ’tur.

9) Ülkemizde kenevir ekimi lisanslı ve kontrollü olarak TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI’nın gözetiminde gerçekleştirilir.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

 

1) Genel emniyeti korumak, suçları olmadan evvel önlemek veya yapıldıktan sonra takip etmek ve lüzumunda halka yardımda bulunmak üzere görev bölgesine çıkarılan ve dolaşarak vazife gören görevlilere DEVRİYE denir.

2) Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine NOT ALMA denir.

3) Birbiri ardınca sürekli çalınan düdük sesleri; İMDAT istenildiğini  ifade eder.

4) Kısa kısa üç düdük sesi ; GELİYORUM (davete olumlu cevap) anlamına gelir.

5) İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan arama ADLİ AMAÇLI aramadır.

6) Herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak bildirilmesine RAPOR denir.

7) Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali ; BAŞLIK – GİRİŞ – GELİŞME – SONUÇ – TARİH VE İMZA’dır.

8) Eşkâl tanımında KİŞİNİN DEĞİŞTİRİLEMEYEN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ diğer özelliklerinden göre daha önemlidir.

9) Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar ŞARJÖRSÜZ olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, İMZA karşılığı teslim edilir.

10) Özel güvenlik görevlisinin emanete aldığı eşyayı sahibine veya kolluk kuvvetine teslim ederken tanzim ettiği tutanağa TESLİM –TESELLÜM TUTANAĞI denir.

11) Şüpheli bir paket, poşet vs. olarak tespit edilen olayda ilk yapılması gereken “Etraftaki insanları olay yerinden uzaklaştırıp çevre emniyetini aldıktan sonra ilgili kolluk kuvvetlerine haber vermek”tir.

12) Olay yerinin korunması işleminin süresi OLAY YERİ İNCELEME İŞLEMLERİ TAMAMLANANA kadardır.

13) Meydana gelen bir olayın resmi ilk görgü tanığı İLK EKİP’tir.

Bu yazı bugün : 15, toplamda : 136495 kişi tarafından okundu.

 1. 12 Ocak 2017 - 15:13 | #1

  Akın :

  Hocam slm a.
  Hocam hangi konudan kaç soru çıkıyor.. Yardımcı olurmusunuz

  Sorular, ders saatiyle oranlı genelde. Örneğin; Güvenlik Tedbirleri 20 saat-20 soru gibi. İyi günler.

 2. 18 Ocak 2017 - 17:33 | #2

  Burak :

  arkadaş sınavlar da her turlu torpil donuyor bıktım ust uste 59 59 paunla basarısız yaptılar hakkımızı yiyorlar

  Lütfen bilmediğiniz konularda böyle önyargılı olmayın. Son sınavda ortaokul mezunu silahsız bir adayımız 85 puan aldı. Çalışanların yapabileceği bir sınav, 100 soruda 60 yeterli, yanlış doğruyu götürmüyor. Eğitimi kurstan alıyorsunuz, sınavı emniyet yapıyor. Emniyetin sizi bırakmış olmasını ima ediyorsanız, ne çıkarı olabilir ki böyle bir şey yapsın değil mi? Emniyet başka, kurslar başka. Her ikisinin de kayırma gibi bir durumu olamaz inanın. Daha iyi hazırlanıp soruları dikkatle okuyarak cevapladığınızda siz de başarılı olabilirsiniz. İyi günler.

 3. Ömer
  20 Ocak 2017 - 21:50 | #3

  ben günde 200 test felan çözuyorum aşagı yukarı silahlı ve silahsız, son bi hafta kaldı artık burdan çalışcam bi göz gezdirdim çok gerekli bilgiler var. silahlı güvenlık sınavına giricem 29 ocaktaki herkese başarılar emeği geçenlerden allah razı olsun ..

 4. 23 Ocak 2017 - 10:36 | #4

  Sedat :

  Hocam kitapi okuyorum yanlız kafama girmiyo test çözüyorum sürekli bunları sürekli okusam faydası olurmu

  Dikkatinizi toparlayamıyorsanız akşam yatmadan önce okuyup başka bir şeyle meşgul olmadan uyuyun. Ancak kalan sürenin azlığı nedeniyle vakti iyi değerlendirmenizde yarar var. Sınavda soruları iyi okuyun, dikkati sadece soru ve şıklara verin. Erken gidip süreyi iyi değerlendirin. Başarılar.

 5. 24 Ocak 2017 - 10:08 | #5

  FIRAT :

  Öncelikle insanlara böyle yardımcı olduğunuz için teşekkürler.Benim kayıtlı olduğum kurs sadece bir kitap verdi bana hocam poligon eğitimi ve ders görmedim çok umursamazlar sizce ne yapmalıyım hocam dövsem kanı beşkuruş etmez adamlar değmez bir akıl verin ne olur.

  Silahlı iseniz poligonda eğitim atışı yapmadan nasıl eğitim bildirdiler, siz nasıl sınava gireceksiniz, çok tuhaf gerçekten. Kitaptaki ders konularını okuyun, soru çözün. Yanlış çözdüğünüz soruları tekrar okuyun. Bu sayfalarda verilen bilgiler sınava girmek için yeterli değil, gerçek konuların çok kısa özeti. O nedenle hatırlatma notu şeklinde verildi zaten. Dolayısıyla kitabı ihmal etmeyin. Sınav yerine erken gidip süreyi iyi kullanın. Sınav esnasında etrafa bakmayın, dikkatinizi sadece sorulara ve şıklarına verin. Ne isteniyor, ne soruluyor onun cevabına odaklanın. Optik formda değiştirdiğiniz şıkları iyi temizleyin, kaydırma yapmayın. Sınava aç ve uykusuz girmeyin. Ayrıca kimseye kötü muamele, şiddet düşünmeyin, yapmayın. Bir anlık öfkenin bedeli ömür boyu GBT’de kalıyor. Geleceğinizi berbat edecek şeylerden uzak durun. Başarılar.

 6. 27 Ocak 2017 - 09:23 | #6

  volkan :

  ya ben aslında çok çalıştım sınavlara bu gireceğim sınav 3 olucak testleri çok iyi çözüyorum ama sınavda kafam karrışıyor bir soruyla iki soruyla kalıyorum ne yapacağımı şaşırdım ya_????

  Sınavda kafam karışıyor diyerek kendinizi olumsuz koşullamayın öncelikle. Evde çalışan kafa, sınavda da çalışır pekalâ. Başarı için sınav yerine erken gidin, süreyi iyi kullanın, soruyu-şıkları çok dikkatli anlayarak okuyun, sildiğiniz şıkları optik formda iz kalmayacak şekilde temizleyin, optik formda kaydırma yapmayın, yanlış doğruyu götürmediği için boş cevap bırakmayın. Kendinize güvenin, yapanlar sizden daha zeki değil, sadece daha dikkatli bunu unutmayın. Başarılar.

 7. 27 Ocak 2017 - 09:29 | #7

  FIRAT :

  Hocam çok haklısınız. Bugün sınav kağıdımı almaya gittim silahsız yazıyordu poligona çağırmadıkları için konuştuk hatalarını kabul ediyorlar ama bişey yapamayız diyorlar. Bu durum için yapabileceğim bişey varmı silahlı ücreti ödedim zaten.Kanuni hakkkım varmı böyle bişey için.. ……..ddd
  Lütfen yardımcı olun hocam kafayı yemek üzereyim..

  Poligon eğitimine zamanında katılmadığınız için artık yapılacak bir şey olmadığı doğru. 29 Ocak sınav belgeniz çıktığına göre silahsız girip yüksek puan almaya çalışın. Sonraki dönemde sizi sadece silah dersine çağırsınlar, ücret ödediğiniz için buna fazladan ödeme yapmayın. Hatta sorunun sebebi oldukları için silahlı sınav ücretini de bir defaya mahsus hatalarının telafisi için onların yatırmasını talep edin. Böyle yaparsanız silahtan girebileceğiniz ilk sınav 30.04.2017 olur. Silahsıza hak kazandığınızda kimlik başvurusu yapmadan silahlıyı bekleyin. Silahlıyı ilk hakkınızda kazanamazsanız sonraki sınav ücretlerini kendinizin ödemesi gerekir. Silahsızdan yüksek not alırsanız silahtan daha kolay geçersiniz. 30 Nisan’da başarılı olamazsanız sonraki sınav 30 Temmuz’da arada hayli fazla zaman var. Çok çalışın. İyi günler.

 8. 27 Ocak 2017 - 11:38 | #8

  FIRAT :

  Hocam çok teşekkürler vallahi bilseydim böyle olacağını sertifikamı almak için ankaraya gelip sizin kursunuza başvuru yapardım. Gerçekten çok iyi insanlarsınız çıkar olmadan insanlara yardımcı oluyorsunuz ALLAH RAZI OLSUN teşekkürler..

  Teşekkür ederiz ama her zaman, bulunulan şehirden eğitim almak daha mantıklıdır. Çünkü eğitim alınan ilden sınava girme zorunlu olduğu için bir çok kez gel-git yapmak mecburiyeti maliyeti gereksiz yere yükselir. İyi günler.

 9. 28 Ocak 2017 - 15:22 | #9

  Hüseyin :

  Hocam Ençok Sıkca Çıkan Sorular Bunlarmı Acaba ?

  Eskiden sınavlarda soru tekrarı fazla olduğu için hazırlanmış bir doküman. 40.sınavdan sonra eski soru tekrarı gitgide azaldı. Ancak bu sorular da çıkmaya devam ediyor. Genel bilgi, sorular hakkında fikir versin diye kaldırmadık. Sınava kursunuzun verdiği kitaplar, soru çözümleri yaparak hazırlandıktan sonra bu sayfadaki bilgiler küçük bir hatırlatma gibi düşünülmeli. Hiç bir sorunun birebir tekrar çıkması garanti değil çünkü. Çalışmak için az zaman kaldı, iyi değerlendirin. Sınav yerine uykunuzu almış, tok ve erken gidin, süreyi verimli kullanın, sınavda her soruyu ve şıklarını tek tek okuyup anladıktan sonra işaretleme yapın, değiştirme yapacağınız zaman iz kalmayacak şekilde temizce silin, optik formda kaydırma yapmayın, yanlış doğruyu götürmediği için boş bırakmayın. Başarılar.

 10. 28 Ocak 2017 - 15:27 | #10

  M Emir :

  hocam tes çözüyom teslerim basarılı çıkıyor ama sınav girdiğimde başarısız oluyorum bunu sebebi ne ola bilir bir yardım cı olur musn _?

  Evin rahat ortamı ile sınav yerinin stresi farklıdır. Sınav yerine erken, uykunuzu almış ve tok gidin. Süre başlamadan girip kodlamaları yapın. Soruları ve şıkları tek tek okuyun, sorunun ne istediğini anlayıp işaretleyin. Yanlış doğruyu götürmediği için boş bırakmayın ama optik formda kaydırmamaya da özel dikkat gösterin. Çok soru çözenlerin düştüğü bir tuzak var. Soruyu görünce bildiği soru zannedip şıklara dikkat etmeden işaretlemek gibi. Oysa sorular aynı görünse de “hangisidir, hangisi değildir” ifadesine göre şıklarda da “olmalı-olmamalı” gibi değişiklik yapılıyor. Çok soru çözen bu olumlu/olumsuz ifadeleri gözden kaçırıyor. Bu nedenle her soruyu ilk defa görüyormuş gibi okumanız önemli. Ayrıca sınav ortamında etrafınızda olan bitenden soyutlanıp tüm dikkati sorulara vermek başarıyı getirir. Optik formda sonradan değiştirme yaparsanız diğerinin izini iyi silin. Başarılar.

 11. 28 Ocak 2017 - 16:18 | #11

  özgür çiçekdal :

  paylaştıgınız bigiler ögg için kalp niteliginde hepsini günlerdir okuyorum.inşallah sınavda çok yardımcı olucak bu bilgiler bana emegi gecen herkese tesekkur ederim saygılarımı sunarım yarın 29 0cakta silahlı ögg sınavım var

  Son olarak yorumunuzun üstündeki iki yorumun cevaplarını da okuyun o zaman. Sınavda dikkat edilecek hususlarla ilgili bir-iki detay hatırlatma var. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın. Başarılar.

 12. Jale yildirim
  28 Ocak 2017 - 21:32 | #12

  Yarınki sınavında inş başarılı olurum bundan önce ankara da girmiştim başarılı olamadım bu ikinci kısmetse herkese badari

 13. ÖMER
  29 Ocak 2017 - 09:58 | #13

  68.silahlı güvenlik cevaplarım.
  1.B 2.A 3.A 4.D 5.C 6.E 7.C 8.E 9.B 10.E 11.B 12.A 13.D 14.E 15.A 16.B 17.C 18.D 19.C 20.E 21.A 22.C 23.B 24.E 25.D

 14. ertan
  29 Ocak 2017 - 12:00 | #14

  68.dönem sınavı bitti herkeze geçmiş olsun arkadaşlar hakkımızda hayırlısı neyse o

 15. 01 Şubat 2017 - 15:53 | #15

  Filiz :

  Sadece Biraz Yorumları okudumda Burda Site sahibini Bilmem Cvp veren ilgiliyide Tanımam Fakat Harika biri olduğu Belli Cok samimi Ancak Bir Anne kadar düşünceli Yardım sever birisiniz Gerçekten Emeğinize Yüreginize Sağlık Bukadar içten Yaklaştıgınız için İyiki Sizin gibi insanları Hala görebiliyoruz Allah razı olsun inşallah Tşkler ….

  Ben de bu nezaketiniz için size teşekkür ederim. Üşenmeyip bunu dile getiren sizler de iyi ki varsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın :)

 16. 01 Şubat 2017 - 15:54 | #16

  mahmut :

  Mrbalar . Temel eğitimden en az kaç soru yapmamz gerekli ? Silahlı için

  Sıkça Sorulan Sorular 12.soruda örnekler var. Temel ve silah toplamı bölümlerinin her birinden en az 50, toplamda 120 silahlıya yeter. Temelde her soru 1, silah soruları 2, isabetli atışlar 10 puan üzerinden değerlendirilir. Yanlış doğruyu götürmez. İyi günler.

 17. 01 Şubat 2017 - 15:59 | #17

  ahmet :

  hocam oncellikle sıze teşekkur ediyorum bizleri bilgilendirdıyınız icin hocam cok calısıyoz ama nedense bi turlu sınavı gecemiyoruz ve kitapcıkta oldugu gibi sınavda aynı sorular cıkmıyor ne yapabilriz kac kez sınava gırıyom ama kazanamadım yardımcı olursanız sewinirim yarınki sınav icin herkese basarılar dilerim

  Sınav günü işten çıkana kadar bütün yorumları cevaplamaya çalıştım. Ancak sizinki hayli geç saatte olmuş, kusura bakmayın. Genel olarak eski soruların çok çıktığı, kolay bir sınav olmuş duyduğuma göre. Sonuçlar açıklandıktan sonra tekrar yazın, umarım geçersiniz. İyi günler.

 18. 01 Şubat 2017 - 16:01 | #18

  adem :

  hocam en çok soru nerden çıkar

  Yorumunuz mesai bitiminden sonra gelmiş, şimdi faydasız. Ancak en çok çıkan soruları sayfanın başında derlemiştik. Son yıllarda tekrar aynı soruların çıkma oranı çok düştü. Sadece fikir vermesi açısından yukarıdaki sorular ve benzerleri denilebilir. Umarım geçmişsinizdir. İyi günler.

 19. 03 Şubat 2017 - 12:23 | #19

  sade :

  Temelden 53 silahtan atışlarla beraber 81 puan almşm silahlı geçiyor muyum acaba ? Yardimci olursanz sevinirm tskrler .

  Temel ve silah toplamı bölümlerinin her birinden en az 50, toplamda 120 silahlı geçmeyi sağlar. Hesabı buna göre yapınız. Silah bölümünden 80 veya 82 olabilir ama 81 olmaz bu arada. İyi günler.

 20. 04 Şubat 2017 - 16:28 | #20

  Beyza :

  Hocam meraba sınava 1 ay kadar süre var ve kaygılıyım heyecanlıyım. Günde kaç saat çalışmam gerek ve en çok nerelerden çalışabilirim ?

  Kursunuzun verdiği kitaptan ders konularını okuyun, soruları çözün, yanlış çözdüğünüz sorulara ait konulara tekrar göz atın. Kaygı-heyecan dozunda olursa motive eder, aşırı olursa başarısızlığa neden olur. Dört sınav hakkınız var, dünyanın sonu değil nihayetinde. Yanlış doğruyu götürmez, sınavda boş bırakmayın. Başarılar.

 21. 19 Şubat 2017 - 14:07 | #21

  büşra :

  geçen sınav kolay olmuş bu sınav zor mu olur sizce

  Sınav soruları hakkında önceden yorum yapmak anlamsız olur. Siz en zoru olacakmış gibi hazırlanın bence. İyi günler.

 22. 19 Şubat 2017 - 14:08 | #22

  huseyın :

  meraba hocam ben yenı kayıt yaptırdım sılahsız sınav la sılahlı sınava ayrı sorular mı cıkıyo bn sılahsız sınava gırecem de yardımcı olursanız sevınırım

  Temel bölümdeki 100 soru silahlı-silahsız tüm adaylar için ortaktır. Silahsızlar, silah sorularını cevaplamazlar. İyi günler.

 23. 20 Şubat 2017 - 09:56 | #23

  nebiye :

  merhaba 5 mart ta sılahsız sınava giricem hangı dönemin sınavı oluyor bılgı verirmisiniz

  Kursunuzdan da sorabilirdiniz, 05.03.2017 sınavı 69.Dönem temel olacak. İyi günler.

 24. 01 Mart 2017 - 11:26 | #24

  fahri :

  Hocam 68.sinavdan hic calismadan 50 aldım şimdi tekrar bu pazar sınava giricem ayni sorular denk gelir mi iyi gunler…

  Yapılmamış sınavda hangi soruların çıkacağını bilemeyiz. Ancak çalışmadan geçmenin mümkün olamayacağını gözardı etmeden en azından kalan zamanı test çözerek değerlendirmenizi tavsiye ederim. İyi günler.

 25. 06 Mart 2017 - 17:57 | #25

  Aliihsan :

  Hocam ben 12 yıldır özel güvenlik görevlisyim kurum değişti ve 60 puan üstü istiyorlar 2015 aldım puan yükseltmek mecburum devlet çalışan güvenlik görevlisi 60 puan üstü olmayanlar çalışamaz doğrumu bilginiz varmı önceden kalmak yoktu şimdi varmı teşekkür

  Yenilemelere tanınan seviye yükseltme sınavı, ilk sınavda aldıkları notu yükseltme amacıyla kalan sınav haklarında girmek suretiyle kullanılabilir. Oysa siz 2015′de bu notu almışsınız. Tekrar yenileme eğitimine kayıt olabilmek de kimlik süresinin dolmasına en az bir yıl kala mümkün. Dolayısıyla teknik olarak bu sınava girmeniz mümkün görünmüyor. Yenileme sınavları, seviye tespit sınavı olarak tanımlandığı için başarı şartı aranmıyor. Ancak işyerlerinin yenileme sınavına giren personeline baraj notu koymasına engel bir durum yok. İyi günler.

 26. 22 Mart 2017 - 13:01 | #26

  Okan AKBAŞ :

  önümüzdeki sınav tarihi ne zaman internetten baktım ama anlıyamadım .
  yardımlarınız ve cevaplarınız için teşekkür ediyorum iyi günler

  İlk defa eğitim alıp sınava girecekler için 30.07.2017. Bu sınava dahil olabilmek için kursun 23.06.2017′ye kadar tamamlanması zorunlu. İyi günler.

 27. 01 Nisan 2017 - 09:10 | #27

  Mehmet :

  Hocam Merhaba ıkidir sınava giriyorum ikisindende 54 aldım gelicek sınav 7 mayıs ta akşam lari 2 saat çalışıyorum 1 saat kitap okuyorum 1 saate test cozuyorum sizce yeterlimi yardimci olun hocam teşekkür ederim şimdiden

  Ders konularını baştan iyi okuyun. Sonra soru çözerken yanlış cevapların konularını tekrar okuyun. Sınavda her soruyu ilk defa görüyormuş gibi şıklarını ve ne istendiğini anlayarak okuyun. Sorular üzerinde “hangisidir”, “hangisi değildir” şeklindeki değişiklikler adayları çok yanıltıyor. Soruyu bildiğini düşünüp tamamını okumadan işaretleyebiliyorlar. Optik formda kaydırma yapmayın, sildiğiniz şıkların izlerini iyi temizleyin. Süreyi sonuna kadar kullanın. Başarılar.

 28. 21 Nisan 2017 - 09:43 | #28

  MUSA :

  Selamin aleyküm hocam ikidir sınava giriyorum 1 de cokk calistim 42 aldim 2 de az calistim 52 aldim hocam simdide cok calisiyorum sınavdada soruları 2 kez okuyorum yanlıs olmasin diye neden gecemiyorum :(

  Çok çalışanlar benzer soruları iyi okumadan cevaplıyor. İlkinde düşük notun sebebi muhtemelen bu. Oysa özel güvenlik soru ve şıklarında “olması gerekir”, “olmaması gerekir” şeklinde değiştirilebiliyor. Soruyu, anlamı, cevabı çok değiştiren olumsuzluk eki “ma” gözden kaçıyor. O zaman yapılacak şey, her soruyu ve şıklarını ilk defa görüyormuş gibi anlayarak okumak ve cevaplandırmak olmalı. Sınav yerine erken gidip süre başlamadan kodlamaları yaparsanız zaman kalır. Süreyi sonuna kadar kullanın, sınav yerinde-sınıfta olan biten hiç bir ses, gürültü vb. dikkat dağıtacak unsurlarla ilgilenmeyin. Sadece soru kitapçığı ve optik forma odaklanın. Yanlış doğruyu götürmediği için boş bırakmayın, sildiğiniz cevap şıklarını formda iyi temizleyin. Bol şanslar.

 1. Henüz geri izleme yok.
Yorum Sayfaları: Önceki « 1 2 Hepsini Göster