En Çok Çıkan Sorular

10 Aralık 2009 tarihinde yayinlandi

SINAVA GİRECEK ARKADAŞLARIN DİKKATİNE

 

      Şimdiye kadar yapılan özel güvenlik sınavlarında en çok çıkan sorularla ilgili notlar aşağıya çıkarılmıştır. Sınava girmeden önce tekrar etmek açısından en az bir kere göz atmanızda yarar var.

ANKARA GÜVENLİK OLARAK TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ.

 

ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI

 

1) Toplu kuvvet olarak müdahale edilen olaylarda zor kullanmanın derecesini MÜDAHALE EDEN KUVVETİN AMİRİ  tayin eder.

2) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda özel güvenlik görevlisinin el koyma işlemi ve zapt etme yetkisi EMANETE ALMA olarak tanımlamıştır.

3) Özel güvenlik görevlisi görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları GENEL KOLLUĞA bildirmekle zorunludur.

4) Anayasamız madde 17/3’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” diyerek KİŞİ DOKUNULMAZLIĞINI güvence altına almıştır.

5) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten UZAKLAŞTIRAMAZLAR.

6) Adli aramaya karar verme yetkisi HAKİMİNDİR.

7) Özel güvenlik görevlisi, Türk Ceza Kanunu uygulamasında MEMUR (KAMU GÖREVLİSİ) olarak değerlendirilir.

8) Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri VALİLİĞE – 15 GÜN içinde bildirilir.

9) Özel güvenlik görevlileri yetkilerini ; görev alanında, görev süresince, suçüstü halinde, kimlik kartı yakaya takılı olduğunda kullanabilirler.

10) Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı İŞ MAHKEMESİNE başvurabilir.

11) ADLİ ARAMANIN AMAÇLARI ; suça ait iz, delil bulmak, suç failini yakalamaktır.

12) 5188 sayılı yasa ile 2495 sayılı  kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

13) Özel güvenlik görevlisi suç şüphesi gerekçesiyle; otolarda arama, üst arama, eşya arama yapabilir. Ev ve işyerinde arama YAPAMAZ.

14) Suçun unsurları; MADDİ-MANEVİ-KANUNİLİK’tir.

15) Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartlarını VALİLİK verir.

16) Temel hak ve hürriyetler ; ANCAK KANUNLA SINIRLANDIRILABİLİR.

17) Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karsılaşırsa ; suça el koyar, suçun devamını engeller, sanığı yakalar, olay yeri ve delilleri korurlar.

18) Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına EL KOYMA denir.

19) Yabancı bir özel güvenlik şirketinin ülkemizde güvenlik hizmeti verebilmesi için MÜTEKABİLİYETİN (KARŞILIKLILIĞIN) VARLIĞI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SORULUR.

20) Özel güvenlik komisyon toplantısına; vali yardımcısı, il emniyet, il jandarma, ticaret, sanayi odası temsilcileri, talep eden kişi KATILIR. İl milli eğitim müdürlüğü, esnaf odası, İçişleri Bakanlığı, MGK temsilcisi, C.Savcısı, Meteoroloji Müdürü vb. KATILMAZ.

21) Özel güvenlik komisyonunda kararlar OY ÇOKLUĞU İLE ALINIR.

22) Özel güvenlik hizmeti, niteliği bakımından uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa valiliklerce GENELKURMAY BAŞKANLIĞININ görüşü alınır.

23) Toplantı, konser gibi etkinliklerle para ve değerli eşya nakli gibi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni VALİ tarafından  resen (doğrudan) verilir.

24) Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar DEVİR TESLİM VE RAPOR DEFTERİNE imza karşılığı devir teslim edilir.

25) Şüphelinin üzerinde bulduğu ve taşınması yasak olan bıçağı alan ve işlem yapmadan şüpheliyi de bırakan ÖGG GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA suçunu işlemiştir.

26) Özel güvenlik görevlileri görev alanı ve süresi içerisinde sadece KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİNDE çalıştırılmalıdır.

27) Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince tazminat ödenir.

28) Özel güvenlik görevlilerinin ağırlıklı olarak görevleri ÖNLEYİCİ görevlerdir.

29) Görev alanında işlenen bir suçun delillerini muhafaza eden ÖGG, ADLİ GÖREV yapmıştır.

30) Suçüstü halinde HERKESİN yakalama yetkisi vardır.

31) ÖGG’nin kişileri detektörle araması, eşyalarını X-ray cihazından geçirmesi ÖNLEYİCİ ARAMADIR.

32) ÖGG tarafından teknik takip, parmak izi-fotoğraf alma, kimlik tespiti, tutuklama, göz altına alma, elle arama YAPILAMAZ.

33) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA suçunu işlemiştir.

34) İLÇE sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri KAYMAKAM’dır.

35) Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU tarafından belirlenir.

36) Hukuka aykırı arama SUÇTUR ve ele geçirilenler MUHAKEMEDE KULLANILAMAZ.

37) Özel güvenlik görevlisi ÖNLEYİCİ KOLLUK hizmetleri bakımından MÜLKİ AMİRE bağlıdır.

38) Henüz işlenmiş ya da işlenmekte olan suça MEŞHUT SUÇ (veya SUÇÜSTÜ) denir.

39) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya YETKİLİ GENEL KOLLUĞA teslim edilir.

40) İş yeri ve konut araması, ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ,
Yakalama, KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ,
Zor kullanma, VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜ,
El koyma, MÜLKİYET VE ZİLYETLİK HAKKINI sınırlar.

41) Yapılması istenilen hizmetin söz ve yazı ile ifadesine EMİR denir.

42) Havalimanı ve havaalanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri alan dersleri ile birlikte UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ DERSİNİ almak zorundadırlar.

43) Zor kullanma unsurları; ZORUNLULUK – DENGE – KANUNİLİK’tir.

44) Ülkenin genel asayiş ve güvenliğinden İÇİŞLERİ BAKANI sorumludur.

GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI

 

1) Kullanım amacı; geçiş yapan kişilerin EL BAGAJLARININ kontrolünü yapmak olan X-Ray cihazı daha çok HAVALİMANLARINDA kullanılır. X-ray cihazı CANLI KONTROLÜNDE KULLANILMAZ.

2) Kapalı devre televizyon sisteminde kameranın netlik ayarı kamera lensinin focus (NETLİK), iris (IŞIK) zoom  ayarı ile yapılır.

3) Metal detektörlerin çalışma prensibi; MANYETİK ALAN esasına göredir.

4) El tipi detektörlerle kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri METALLE karşılaştıklarında SESLİ veya IŞIKLI sinyal vermeleridir.

5) Film dozimetre X-RAY CİHAZI İLE BİRLİKTE KULLANILIR ve cihazı kullanan kişinin almış olduğu DOZ MİKTARINI gösterir.

6) Ülkemizde X-ray cihazlarının ve dozimetrelerin ölçüm ve kontrolleri, TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU tarafından sertifikalandırılır.

7) EDS (Explosive Detection System) sistemi; patlayıcı maddelerin taranmasında kullanılan bir çeşit  PATLAYICI TARAMA SİSTEMİDİR.

8) El tipi metal detektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol ; BAYAN GÖREVLİ TARAFINDAN – ETEK ÜZERİNDEN yapılır.

9) Kişilere ait değişmeyen özellikleri okuyabilen sistemlere “BİYOMETRİK SİSTEMLER” denir.

10) İstenilen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevirerek monitöre aktaran CCTV sistemindeki cihaz KAMERA’dır.

11) İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtlarda inceleme yapabilmek için KAPALI DEVRE TELEVİZYON SİSTEMLERİ (CCTV) kullanılınır.

12) Yan yana çalıştırılan kapı tipi detektörler arasında en az 50 CM. mesafe olmalıdır.

13) Metal detektörlerin ayarlanmasına KALİBRASYON adı verilir.

14) X-Ray cihazından geçen malzemelerin ekran üzerindeki renkleri ;
Açık yeşil (yoğunluğu az olan maddeler)
Mavi (metal maddeler)
Sütlü kahve, turuncu (organik maddeler) (Plastik patlayıcılar da organik maddedir)

15) Onaylanmış bir giriş veya çıkış işleminde sadece bir şahsın geçişine izin veren sistem TURNİKE’dir.

16) X-Ray cihazının hareketli kısmına KONVEYÖR denir.

17) Hareketli kameraların özelliklerinden olan Tilt-Pan kamerayı; SAĞA-SOLA, AŞAĞI-YUKARI hareket ettirir.

TEMEL İLK YARDIM

 

1) Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, yaralıyı hayata döndürmek veya durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla eldeki imkanlarla yapılan müdahaleye İLK YARDIM denir.

2) Vücudun en küçük canlı birimine HÜCRE denir.

3) Vücuttaki canlılık faaliyetini yerine getirmek için genellikle aynı yapı ve görevdeki hücre topluluğuna DOKU denir.

4) Kazazedeye ilk yardım “KAZA YERİNDE” uygulanır.

5) SUNİ SOLUNUM : Solunumu durmuş olan kimseye dışarıdan hava takviye etmektir.

6) Karbon monoksit zehirlenmelerinde hastada “TENDE BRONZLAŞMA” şeklinde belirti gözlenir.

7) Donmaya maruz kalan hastaya ilk yardım olarak VÜCUT SICAKLIĞI YAVAŞ YAVAŞ YÜKSELTİLİR.

8) En etkili suni solunum yöntemi ; AĞIZDAN AĞZA uygulanandır.

9) Kedi, köpek vb. hayvan ısırıklarında ilk yardım olarak SABUNLU SU İLE YIKANMALIDIR.

10) Kemik ve eklemi etkilemeyen ancak bağ ve destek dokunun zorlanması, yırtılması, kopması ile sonuçlanan durum BURKULMA’dır.

11) Geçici ve doğru kanama durdurma yöntemi KANAYAN BÖLGEYE TEMİZ BİR BEZ İLE BASINÇ UYGULAMAKTIR.

12) Suni solunuma “TIBBİ YARDIM GELENE KADAR” devam edilir.

13) Kalbin her kasılmasında, atardamarlar içine atılan kanın atardamarları genişletip boşaltması sonucu duyulan ritmik vuruşlara NABIZ denir.

14) Bak-hisset-dinle yöntemi ile hastada SOLUNUM OLUP OLMADIĞI tespit edilir.

15) İlk yardımın öncelikli amacı YAŞAMSAL FONKSİYONLARIN sürdürülmesini sağlamaktır. 

16) KÜÇÜK DOLAŞIM; kanın kalpten akciğerlere ulaştırılmasıdır.

17) Şah damarından 5 saniyeden daha fazla nabız alınamadığında ilk akla gelmesi gereken KALBİN DURMUŞ OLDUĞUDUR.

18) Beyne giden kan akışının azalması sonucu KISA SÜRELİ, YÜZEYSEL, GEÇİCİ bilinç kaybına BAYILMA denir.

GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER

 

(Bu ders 26 Eylül 2009’da açıklanan yönetmelik gereği, özel güvenlik ders müfredatına eklenmiştir. Dolayısıyla 26 Eylül 2009’dan sonra açılan kurslarda verilmiş olup daha önceki tarihlerde kurs alanların müfredatında bulunmadığından ilk kez 25. Sınavda çıkacaktır. Bu nedenle geçmiş dönem sınavlarında sorusu bulunmayan bu dersin önemli kısımlarından hatırlatma yapmakla yetineceğiz.)

1. Emniyet Teşkilatı Kanununa göre memleketin genel emniyet ve asayiş işlerinden İçişleri Bakanı sorumludur. Genel kolluk kuvvetleri olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emniyet ve asayiş hizmetleri bakımından İçişleri Bakanına bağlıdır.

2. İl İdaresi Kanununa göre; vali ve kaymakamlar il ve ilçe sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması ve güvenliğin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve bozulan kamu düzeninin yeniden kurulması için gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamak konusunda tam yetkilidir.

3. Vali, il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.

4. Emniyet Teşkilatı Kanununa göre kolluk teşkilatı; “genel kolluk” ve “özel kolluk” olmak üzere ikiyi ayrılır.

5. Genel kolluk; ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan; polis, jandarma ve sahil güvenlikten oluşur. Polis;  belediye sınırları içerisinde, jandarma; belediye sınırları dışında kalan ve henüz polis teşkilatı olmayan yerlerde, sahil güvenlik; deniz, liman ve karasularımızda kamu düzeninin sağlanması ve korunması konusunda görevli ve yetkilidir.

6. Yardımcı kolluk; asıl kolluk görevlilerinin bulunmadığı zaman, bizzat görevli olan ve asıl kolluk görevlilerinin görev ve yetkilerini kullanan kişilerdir. Örneğin; çarşı ve mahalle bekçileri, kolluk yetkisi kullanan gemi kaptanları vb.

7. Özel kolluk; genel kolluk dışında kalan ve ancak belirli bazı kolluk görevli için özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluktur. Örneğin; çiftçi malları koruma kolluğu, köy korucuları ve köy bekçileri, orman kolluğu, belediye kolluğu vb.

8. Özel güvenlik “ÖZEL KOLLUK DEĞİLDİR”. Sivil kolluk olarak tanımlanabilir.

9. Özel güvenliğin görev ve sorumluluk alanı; esasen genel kolluğun sorumluluğunda bulunan ve komisyon tarafından sınırları belirlenmiş alandır. Özel güvenlik görevlileri 5188 S.Kanunun 7.maddesinde sayılan yetkilerini sadece görevli oldukları sürede ve görev alanlarında kullanabilirler.

10. Özel güvenlik görevlileri; silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. Ancak zorunlu hallerde, görev alanı komisyon kararıyla genişletilebilir. Ayrıca güzergâh ifade eden durumlarda; güzergâh boyu görev alanı sayılır.

11. Genel kolluk ve özel güvenlik arasında; görev alanı, yetki ve bağlı olunan makam açısından fark vardır. Genel kolluk kuvvetleri görev alanı esasına göre ülke genelinde görev yapar. Özel güvenlik ise sadece komisyon tarafından sınırları belirlenerek özel güvenlik izni verilmiş olan alanda görev yapar.

12. Bakanlık ve valilikler; kanun ve yönetmelik gereklerine uyulup uyulmadığı konusunu tespit amacıyla özel güvenlik şirketlerini, birimlerini, eğitim kurumlarını her zaman denetleyebilir. İçişleri Bakanlığının konu ile ilgili genelgesi gereğince; yılda en az bir defa ve gerek duyuldukça her zaman, sorumluluk bölgesi esasına göre polis ve jandarma tarafından ayrı ayrı denetleme yapılabilir.

13. Genel kolluk faaliyetleri kamu hizmetidir. Kamu hizmetinin özellikleri; süreklilik ve düzenlilik – tarafsızlık ve eşitlik – değişkenlik – bedelsizlik olarak sıralanabilir.

14. 5188 Sayılı Kanunda belirtilen şekilde özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk emrine girmesini gerektiren şartlar oluştuğunda; özel güvenlik görevlileri genel kolluk mensuplarının hizmete ilişkin, hukuka uygun ve konusu suç teşkil etmeyen yani kanuna uygun emirlerini yerine getirmek zorundadır.

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ FELAKETLERDE MÜDAHALE TARZI

 

1) Yanma olayının gerçekleşmesi için ortamda; yanıcı madde, ısı, oksijen bulunmalı ve aralarında kimyasal reaksiyon olmalıdır.  Yangın; kontrolden çıkmış yanma olayıdır.

2) Yanma Çeşitleri : Yavaş yanma, hızlı yanma, parlama ve patlama şeklinde yanma ve kendi kendine yanmadır.

3) Yanıcı maddeler ; KATILAR (A sınıfı), SIVILAR (B sınıfı) , GAZLAR (C sınıfı)’dır.

4) Sıvı (akaryakıt) yangınlarında en fazla kullanılan söndürücü madde KÖPÜK’tür.

5) Kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde BENZİN’dir.

6) Orman yangınlarının çeşitleri ÖRTÜ – GÖVDE – TEPE’dir.

7) Yangın söndürmede, yangının oksijenle temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla kullanılan yöntem BOĞMA’dır. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.

8) Bilgi işlem merkezleri, elektronik cihazlar, laboratuarlar, telekomünikasyon merkezleri, film depoları, stüdyolar vb. yerlerin yangınlarında HALOKARBONLAR söndürücü olarak kullanılır.

9) Yangının oluşum safhaları ; KOKU – DUMAN – ALEV’dir.

ETKİLİ İLETİŞİM

 

1) Kişiler arasındaki fiziki mesafelerin iletişim yönünden anlamları ;
Mahrem alan (0-35 cm. Aile bireyleri, eş-sevgili, çok yakınlar girebilir)
Kişisel alan (40-80 cm. birbirini tanıyan arkadaş kabul eden kişiler girebilir)
Sosyal alan (80 cm- 2 m. Resmi ilişkilerin sürdürüldüğü bölge)
Genel alan (2 metreden başlayarak uzayan alan)

2) Çok sayıda izleyiciye ulaşan gazeteler, dergiler, televizyon, radyo, sinema KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI’dır.

3) İş yaşamında iletişim, YETİŞKİN / YETİŞKİN ego (benlik) türleri arasında olmalıdır.

4) En etkili iletişim kanalı BEDEN DİLİ’dir.

5) Personelin kendi aralarında iletişim kurmaları ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM’dir.

6) Kişinin kendini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına EMPATİ denir. Empatide ANLAMA, sempatide HAK VERME ön plandadır.

7) Örgüt içinde en fazla; ROL ÇATIŞMALARI ve AST-ÜST İLİŞKİLERİ çatışmalarına rastlanır.

8) Tek yönlü bilgi iletimine ENFORMASYON da denir.

9) Baş, el, kol, ayak ve bedenin kullanımına JEST denir.

10) Bir kişi veya kurumun diğer kişi veya kurumların zihninde isteyerek ya da istemeyerek bırakmış olduğu fikir, anlayış ve değerlere İMAJ denir.

11) Kişilere, objelere, organlara ve ruhsal yapıya uygulanan baskı, güç ve zorlama olgusuna STRES denir.

12) En iyi sonuç veren soru tekniği AÇIK UÇLU soru sormaktır.

13) Başarılı olan personele takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni PERSONELİ MOTİVE ETMEK içindir.

14) “Organizmayı davranışta bulunmaya iten güç” MOTİVASYON’un tanımıdır.

15) Bireyin AYNI ANDA, FARKLI ŞEYLERE İHTİYAÇ duyması KİŞİ İÇİ ÇATIŞMAYA örnek gösterilebilir.

KALABALIK YÖNETİMİ

 

1) Birbirinden habersiz olarak, düzensiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak bir araya gelmeleriyle meydana çıkan insan topluluğuna KALABALIK denir.

2) İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere PANİK denir.

3) Yasa dışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanlara PROVOKATÖR denir.

4) İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine DAVRANIŞ denir.

5) Sinemaya film izlemek için gelenler; ORGANİZE – PASİF,
Pazar yerindeki kalabalık; ORGANİZE OLMAYAN – PASİF,
Bir gösteri yürüyüşünde etrafa zarar veren, taşkınlık yapan kalabalık; ORGANİZE – AKTİF
Tecavüzcü yada kapkaççıyı linç etmeye kalkışan kalabalık; ORGANİZE OLMAYAN – AKTİF kalabalıktır.

6) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye GRUP denir.

7) Göz altına alınacak bir topluluğu çevirmek için ÇEMBER DÜZENİ kullanılır.

8) Açık alanlardaki toplantı ve gösteri yürüyüşleri en erken, GÜNEŞİN DOĞUŞUNDA BAŞLAYIP en geç GÜNEŞİN BATIŞINDAN BİR SAAT ÖNCE sona ermelidir.

9) Cop şahısların BAŞINA vurulmamalıdır ve yaralamaktan ziyade şahısları ETKİSİZ hale getirmek için kullanılmalıdır.

10) Havada küçük zerreler halinde kalan ve buharlaşmayan katı ya da sıvı haldeki göz yaşartıcı maddelere AEROSOL denir.

11) İnsanlara belirli bir düşünceyi, fikri, inancı davranış biçimini benimsetme faaliyetine PROPAGANDA denir.

12) Güvenlik görevlisinin kendisine hamle yapabilecek kişiye tepki verebilmesi bakımından yeterli zaman kazanabilmesi için kişi ile kendisi arasında bıraktığı yaklaşık 2 metrenin üzerindeki tampon bölgeye TEPKİSEL bölge  , 2 metreden az olan bölgeye TEHLİKE bölgesi denir.

13) Göz yaşartıcı kimyasal maddelerin yayılma yolları ;
Yanma ile yayılma
Patlama ile yayılma
Aerosol ile yayılma
Sisleme ile yayılma

KİŞİ KORUMA

 

1) Terörist eylemin safhaları ; hedef seçimi – bilgi toplama – plan – saldırı – kaçıştır.

2) Koruma organizasyonu ile ilerlenirken VİP’in yönü saat yöntemi ile daima 12.00’Yİ GÖSTERİR.

3) Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde MAKAM ARACININ ÖN SAĞ KOLTUĞUNA oturur.

4) Yakın koruma ekibi İÇ ÇEMBER’de, hakim yerlere yerleştirilmiş keskin nişancılar DIŞ ÇEMBER’de bulunur.

5) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık, riskli yerlere BOĞMA NOKTASI denir. Trafikte yavaşlamak zorunda kalınan; hemzemin geçitler, virajlar, kavşaklar vb. her yer boğma noktası olabilir. Hız yapmaya müsait yollar, boğma noktası değildir.

6) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara karşı hasar vermek veya üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere SABOTAJ denir.

7) Makam ve takip arabası veya konvoy ziyaret edilecek yere yakınlaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren ÖNCÜ KORUMA’dır.

8) Yaya koruma esnasında saat 09.00 istikametinden saldırı gelmesi durumunda, koruma personeli korunan kişiyi 03.00 yönüne (TAM TERSİ) istikamete kaçırmalıdır.

9) Korunan kişinin bedensel bütünlüğüne yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan tedbirlere KİŞİSEL FİZİKİ GÜVENLİK denir.

10) Koruma görevlisi sayısına göre bir kişiye düşen koruma açıları :
60 derece (7 kişi ile koruma)
72 derece (6 kişi ile koruma)
90 derece (5 kişi ile koruma)
120 derece (3 veya 4 kişi ile koruma)
180 derece (2 kişi ile koruma)
360 derece (1 kişi ile koruma aynı zamanda “refakat koruması” olarak da adlandırılabilir.

11) Öncü istihbarat çalışmasının amacı; VIP’in GİDECEĞİ YER ve GÜZERGÂH üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik RİSKİ ortadan kaldırmak veya MİNİMUMA indirmektir.

12) Koruma görevinde tehlike anında yapılması gerekenler sırası ile : SOĞUKKANLI OL – BAĞIR – KAPLA – KAÇIR.

13) Koruma şekilleri, korunan kişinin TEHDİT SEVİYESİNE göre belirlenmektedir.

UYUŞTURUCU MADDELER

 

1) Aynı etkiyi elde etmek için daha fazla miktarda madde alınmaya başlanmasına TOLERANS denir.

2) Esrar, DİŞİ HİNT KENEVİRİ bitkisinden elde edilir.

3) Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunlara YOKSUNLUK denir.

4) MORFİN – KODEİN – EROİN, Afyon’un türevleridir.

5) Tıpta ve eczacılıkta kullanılan uyuşturucu maddeler kapsamına giren maddeler KIRMIZI ve YEŞİL REÇETE ile hastalara verilir.

6) Uyuşturucu madde ile mücadele yollarından en etkili yöntem EĞİTİM’dir.

7) Haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ tarafından yürütülür.

8) Organize kaçakçılık olaylarında sanık adedi en az 2’dir ve uyuşturucu kaçakçılığı ORGANİZE SUÇ’tur.

9) Ülkemizde kenevir ekimi lisanslı ve kontrollü olarak TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI’nın gözetiminde gerçekleştirilir.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

 

1) Genel emniyeti korumak, suçları olmadan evvel önlemek veya yapıldıktan sonra takip etmek ve lüzumunda halka yardımda bulunmak üzere görev bölgesine çıkarılan ve dolaşarak vazife gören görevlilere DEVRİYE denir.

2) Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine NOT ALMA denir.

3) Birbiri ardınca sürekli çalınan düdük sesleri; İMDAT istenildiğini  ifade eder.

4) Kısa kısa üç düdük sesi ; GELİYORUM (davete olumlu cevap) anlamına gelir.

5) İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan arama ADLİ AMAÇLI aramadır.

6) Herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak bildirilmesine RAPOR denir.

7) Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali ; BAŞLIK – GİRİŞ – GELİŞME – SONUÇ – TARİH VE İMZA’dır.

8) Eşkâl tanımında KİŞİNİN DEĞİŞTİRİLEMEYEN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ diğer özelliklerinden göre daha önemlidir.

9) Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar ŞARJÖRSÜZ olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, İMZA karşılığı teslim edilir.

10) Özel güvenlik görevlisinin emanete aldığı eşyayı sahibine veya kolluk kuvvetine teslim ederken tanzim ettiği tutanağa TESLİM –TESELLÜM TUTANAĞI denir.

11) Şüpheli bir paket, poşet vs. olarak tespit edilen olayda ilk yapılması gereken “Etraftaki insanları olay yerinden uzaklaştırıp çevre emniyetini aldıktan sonra ilgili kolluk kuvvetlerine haber vermek”tir.

12) Olay yerinin korunması işleminin süresi OLAY YERİ İNCELEME İŞLEMLERİ TAMAMLANANA kadardır.

13) Meydana gelen bir olayın resmi ilk görgü tanığı İLK EKİP’tir.

Bu yazı bugün : 119, toplamda : 178695 kişi tarafından okundu.

 1. memet
  24 Mayıs 2012 - 09:58 | #1

  HELAL OLSUN BU SAYFAYI HAZIRLAYANLARA HEPINIZE COK TESEKKURLER

 2. atik mehmet
  16 Temmuz 2012 - 19:28 | #2

  inşallah sorular burdan çıkar.çok güzel haırlanmış teşekkür ederim

 3. faruk
  31 Ağustos 2012 - 19:09 | #3

  Allah razı olsun sayenizde öğreniyoruz ve çalışabiliyoruz gerçekten mutluyum tekrar takrar teşekkürler

 4. mustafa
  30 Kasım 2012 - 19:23 | #4

  size çok teşekkur ederım çok guzel konuları ele almışsınız sınav iki gun kaldı bu konuları bakmam çok iyi oldu sınava giren arkadaşlara başarılar…

 5. yasin tarhan
  30 Kasım 2012 - 21:24 | #5

  gerçekten çok faydalı bilgiler eşimde bende bunlardan çok faydalandık
  inşallah tüm arkadaşlar 43 sınavı kazanırlar herkese başarılar

 6. Hakan
  27 Ocak 2013 - 12:40 | #6

  Siteniz gerçekten çok güzel ellerinize emeğinize sağlık.Teşekkürler

 7. ahmet
  01 Şubat 2013 - 11:35 | #7

  sitenizden faydalana bilme imkanı saladıgınız için çok teşekur ederiz

 8. kenan canlı
  02 Şubat 2013 - 09:58 | #8

  sitenizi cok begendim insalllah sınavı gecerımmmmmmm

 9. hasan
  18 Mart 2013 - 17:45 | #9

  süper bir site.ellerinize emeklerinize sağlık

 10. ozcan
  19 Mart 2013 - 22:43 | #10

  gerçekten bu siteyi kurup hazırlayanlara cok teşekkür ederim çok yardımcı oldular bizlere her şey kısa ve net başarılarınızın devamını dilerim saygıarımla

 11. melike
  25 Mart 2013 - 15:39 | #11

  qerekli ve önemli konular kısa notlarla sunulmuş teşekkürler…

 12. Engin
  29 Mart 2013 - 12:51 | #12

  siteyi yapan kardeşime teşşekkür ederm emegine saglık devamını beklıyoruz. ayrıca güvenlk sorularındaki şaşırtmalarda hiç bi yerde yok dikkatli ve yavaş yavaş soruları çözün başarılar

 13. Tuba
  21 Ağustos 2014 - 14:53 | #13

  sitenizdenn faydalandığımm için çookk teşekkür ederiz insaallah sınavda basarılı bı puan alırız hepimizde

 14. emrah algur
  16 Ekim 2014 - 10:16 | #14

  ellerınıze saglık hocam yenı kayıt oldum sayfanızı dolastı on bılgı olarak edındım gercekten guzel olmus tesekkur ederımm.

 15. emre
  20 Ekim 2014 - 11:09 | #15

  hem kısa hemde anlaşılır soru ve cevaplar cok güzel

 16. şirin karahan
  24 Ekim 2014 - 18:13 | #16

  sayfayı hazırlayanlata tşk ederim sınava 1 gün kaldı bu bilgileri pekiştirmek iyi oldu….

 17. hakan_
  25 Ekim 2014 - 21:23 | #17

  şirin nbr:DD ewet gercektende güsel bir sayfa tşkler…İyi şanslar arkdaşlar..

 18. adem
  09 Kasım 2014 - 15:42 | #18

  çok teşekkür ederiz sağolun var olun

 19. adnan
  11 Kasım 2014 - 19:52 | #19

  allah razı olsun ya cok iyi oldu bu

 20. Çağatay
  06 Aralık 2014 - 19:29 | #20

  Sayfa düzeninden tutunda, aranacak şeylerin kolay bulunmasina kadar. Düzen ve açıklayıcı olmasi gerçekten muazzam emeğinize sağlık :)

 21. hatice
  08 Ocak 2015 - 20:28 | #21

  ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN.

 22. şaban
  25 Ocak 2015 - 10:27 | #22

  kitabu okuyun ilerde lazım olur :D :D

 23. Umut Okur
  25 Ocak 2015 - 11:36 | #23

  Çok Teşekkürler öncelikle bazı arkadaşlarım sadece bu sorulara çalışarak geçtiğini duymuştum ve gerçekten de bunlardan çıkıyor yayınladığınız için teşekkürler :)

 24. omer
  26 Ocak 2015 - 21:21 | #24

  yayinladiqiniz icin cok saqolun allah razi olsun :::

 25. İbrahim
  28 Ocak 2015 - 19:03 | #25

  Tüm emeği geçenden Allah razı olsun çok teşekkür ederiz.
  Silah parçalarıda görsel olarak olsa kusursuz olacak :)

 26. Tolga
  31 Ocak 2015 - 20:09 | #26

  site yapiminda emegi gecen herkeze cok tesekkurler, allah razi olsun.

 27. fatma
  26 Şubat 2015 - 13:31 | #27

  tşk ederiz bilgiler güzel hazırlanmış

 28. ismail
  26 Şubat 2015 - 21:34 | #28

  Selam emeği geçen herkesten ALLAH razı olsun .
  Sınav nasıl geçer bilmem hayırlısı olsun herkese basarilar.

 29. mehmet
  02 Mart 2015 - 21:54 | #29

  eline sağlık tskurler

 30. 12 Mart 2015 - 08:56 | #30

  ismail :

  Selam bu sorular çok faydalı ama sürekli telefonla veya bilgisayarla çalışmak gözleri etkiliyor yazdırılsa kimin ne zararına ki .

  Şu sitede rasgele bir kaç yorumu inceleyen herhangi biri, adayların en basit sorularına kurslarından cevap alamadıklarını, hatta soru sormaya çekindiklerini anlar. Aday; para verip hizmet aldığı kurstan sınava ne zaman gireceğini, sınav belgesinin ne zaman çıkacağını soramıyor düşünün. Buradaki dokümanlar; şifre-üyelik şartı olmadan, çalışmayı engeller diye reklam alınmadan, hiç bir maddi menfaat gözetilmeden verilmektedir. Kursların da azıcık mesuliyet almaları, kursiyerlerine doküman temin etmeleri gerekmez mi sizce? İyi günler.

 31. Şiyar CAN
  14 Mart 2015 - 16:30 | #31

  29 Mart 2015 Sınavı için çalışıyoruz teşekkürler
  Hayrlsyla sayenızde.

 32. fethi arslan
  19 Mart 2015 - 13:14 | #32

  selam emegi geçen herkeseten allah razı olsun inşallah sınavıda başarıyla geceriz alla hepimizin yardımcısı olsun arkadaşlar

 33. cihan
  25 Mart 2015 - 07:43 | #33

  Sadece burda yazanlara c alistim sinavdan 88 aldim bayagi faydali

 34. Birol
  28 Mart 2015 - 13:22 | #34

  allah bizimle olsun insallah hepimiz kazanırız

 35. 23 Nisan 2015 - 09:03 | #35

  Çiğdem ERCAN :

  Sınav sorularını daha detaylı bir şekilde istiyorum

  Doküman taleplerinizi kursunuza iletmelisiniz. İyi günler.

 36. karyal
  23 Mayıs 2015 - 18:40 | #36

  Hocam geçmiş soruları hazırlayıp sınava girecek olan herkese yardımcı olduğunuz için Ankara güvenliğe teşekkür ederim

 37. Hakan
  24 Mayıs 2015 - 12:24 | #37

  Allah Razı olsun. Göz attım şimdi sınava gidiyorum :)

 38. bedir
  05 Haziran 2015 - 15:33 | #38

  58.Dönem sınavını sizin sayenizde kazandım Allah hepinizden razı olsun. Kurslara katılamamıştım ama sınava son 1 ay sizin sitenizi buldum ve sadece verdiğiniz notlara ve sorulara çalıştım. Bu sitede emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ederim

 39. murat
  01 Temmuz 2015 - 07:38 | #39

  Emeği geçen herkesten allah razı olsun harika bir site olmuş

 40. Esma
  14 Ağustos 2015 - 14:19 | #40

  COK GUZEL SINAVDA CIKAN SORULARIN AYNISI BU KADAR GUZEL ANLATILABILIRDI ELLERINIZE SAGLIK GERCEKTEN SIMDI DAHA GUZEL ANLADIMM

 41. Emre Ünsal
  28 Eylül 2015 - 10:19 | #41

  Umarım faydalıdır inşallah geçeriz elimden geldi kadar ezber yapmaya çalışıyorum şimdiden herkeze başarılar dileriz türkiye genelinde ÖGG Sayısı çok azdır her işletmeye ÖGG gerekmektedir İş bulmada hergangibi sorun yaşancagını sanmıyorum

 42. Fatih
  25 Ocak 2016 - 23:54 | #42

  Sınavıma 5 gün kalasıya farkettım. Güvenlik kitabin özeti resmen harika. Herkese başarilar.

 43. cihan
  14 Şubat 2016 - 13:47 | #43

  Arkadaşlar 62. Sınav girecem ve ilk sınavım umarım bn ve herkez kazanır şimdiden hayırlı sınavlar

 44. kübra
  23 Mart 2016 - 19:48 | #44

  aşırı derecede stres yaptım pazar sınav var kurs tekrarı yapıyorum 3gundur de burdan calışıyorum inşallah faydası olur rabbim sınava girecek herkese yardımcı olsun sanki kalacak gibi hissediyorum galiba bi tek ben değilim öyle hisseden

 45. 09 Eylül 2016 - 16:13 | #45

  rıza :

  bu siteyı yapan ve bu yazıları yazandan allah razı olsun işime çok yaradı burdan cok calıştım çıkmış soruları çözdüm 5 gün çalıştım 76 aldım ….

  Tebrikler :)

 46. 29 Kasım 2016 - 17:09 | #46

  Yesim :

  Merhaba lar hocam ben çalıştığım için kurs a gidip eğitim alamiyorum soru cozdum bu zamana kadar ve pazar gunu sınav var şimdi ise bu sayfanızı gordum buna caliscam …hiç bir eğitimim olmamasına rağmen soru çözerek çalıştım sizce doğru mudur …şimdi 67.sinav a gircem ben 61.den başladım

  Özel güvenlik derslerini, derste ilgili hocadan dinlemeden başarılı olmak çok zor. Moralinizi bozmak istemem ama böyle. Dolayısıyla sadece son altı sınava çalışmak da yetersiz. Mümkün olduğunca çok konu-çok soru yapmanızda yarar var. Kursunuzdan aldığınız kitaptaki ders konularını okuyup ilgili soruları çözün, yanlış soruların konularını tekrar okuyun. Ancak böyle başarılı olabilirsiniz. Ayrıca sınavda her soruyu ve şıklarını dikkatli okuyup cevaplayın, benzer soruların tuzağına düşersiniz yoksa. Optik formda kaydırma yapmayın, cevabını değiştirdiğiniz işaretleri iz kalmayacak şekilde silip temizleyin. İyi günler.

 47. 02 Aralık 2016 - 09:44 | #47

  berat :

  acaba hangi derslerden kacar soru çıkıo bi bilginiz varmı..?

  100 temel soru dağılımı; derslerin ders saati ile oranlıdır. Örneğin; Güv.Ted. 20 ders saati, 20 soru gibi. İyi günler.

 48. 02 Ocak 2017 - 15:57 | #48

  Şafak :

  İyigünler hocam benim ocakda sınavım silahsız özel güvenlik sınavım var. Merak ettihim kitapcık v.b şeyler elimde olmadıgı için sadece bu sayfaya calışmam bana yeterli olurmu başka cıka bilecek sorular veya başka calışmam gereken konu v.b veya daha etkili olabilecek siteler varmı cünkü şuanda sadece bu sayfaya calışıyorum

  Kursunuzun size çalışmanız için doküman vermesi gerekir. Bu sitede verilen notlar sadece sınav öncesi hatırlatma amaçlı, gerçek derslerin çok çok kısa bir özetidir. Haliyle özetten çalışmak yeterli değildir. Verdiğiniz paranın karşılığını istemek hakkınız. Kursunuzla görüşüp doküman talep ediniz. Sınavlarda özellikle silahsızlarda başarı % 30 civarında, dolayısıyla tekrar tekrar sınav parası verip tümümün boşa gitmemesi için iyi hazırlanmanız gerekir. Hoşçakalın.

 49. Yeliz
  09 Ocak 2017 - 16:17 | #49

  Çok teşekkürler bu bilgiler için emeğinize sağlık
  .

 50. ibrahim
  11 Ocak 2017 - 12:41 | #50

  sınava bütün girecek arkadaşlara ALLAH kazanmayı nasip etsin inşallah

 51. 12 Ocak 2017 - 15:13 | #51

  Akın :

  Hocam slm a.
  Hocam hangi konudan kaç soru çıkıyor.. Yardımcı olurmusunuz

  Sorular, ders saatiyle oranlı genelde. Örneğin; Güvenlik Tedbirleri 20 saat-20 soru gibi. İyi günler.

 52. 18 Ocak 2017 - 17:33 | #52

  Burak :

  arkadaş sınavlar da her turlu torpil donuyor bıktım ust uste 59 59 paunla basarısız yaptılar hakkımızı yiyorlar

  Lütfen bilmediğiniz konularda böyle önyargılı olmayın. Son sınavda ortaokul mezunu silahsız bir adayımız 85 puan aldı. Çalışanların yapabileceği bir sınav, 100 soruda 60 yeterli, yanlış doğruyu götürmüyor. Eğitimi kurstan alıyorsunuz, sınavı emniyet yapıyor. Emniyetin sizi bırakmış olmasını ima ediyorsanız, ne çıkarı olabilir ki böyle bir şey yapsın değil mi? Emniyet başka, kurslar başka. Her ikisinin de kayırma gibi bir durumu olamaz inanın. Daha iyi hazırlanıp soruları dikkatle okuyarak cevapladığınızda siz de başarılı olabilirsiniz. İyi günler.

 53. Ömer
  20 Ocak 2017 - 21:50 | #53

  ben günde 200 test felan çözuyorum aşagı yukarı silahlı ve silahsız, son bi hafta kaldı artık burdan çalışcam bi göz gezdirdim çok gerekli bilgiler var. silahlı güvenlık sınavına giricem 29 ocaktaki herkese başarılar emeği geçenlerden allah razı olsun ..

 54. 23 Ocak 2017 - 10:36 | #54

  Sedat :

  Hocam kitapi okuyorum yanlız kafama girmiyo test çözüyorum sürekli bunları sürekli okusam faydası olurmu

  Dikkatinizi toparlayamıyorsanız akşam yatmadan önce okuyup başka bir şeyle meşgul olmadan uyuyun. Ancak kalan sürenin azlığı nedeniyle vakti iyi değerlendirmenizde yarar var. Sınavda soruları iyi okuyun, dikkati sadece soru ve şıklara verin. Erken gidip süreyi iyi değerlendirin. Başarılar.

 55. 24 Ocak 2017 - 10:08 | #55

  FIRAT :

  Öncelikle insanlara böyle yardımcı olduğunuz için teşekkürler.Benim kayıtlı olduğum kurs sadece bir kitap verdi bana hocam poligon eğitimi ve ders görmedim çok umursamazlar sizce ne yapmalıyım hocam dövsem kanı beşkuruş etmez adamlar değmez bir akıl verin ne olur.

  Silahlı iseniz poligonda eğitim atışı yapmadan nasıl eğitim bildirdiler, siz nasıl sınava gireceksiniz, çok tuhaf gerçekten. Kitaptaki ders konularını okuyun, soru çözün. Yanlış çözdüğünüz soruları tekrar okuyun. Bu sayfalarda verilen bilgiler sınava girmek için yeterli değil, gerçek konuların çok kısa özeti. O nedenle hatırlatma notu şeklinde verildi zaten. Dolayısıyla kitabı ihmal etmeyin. Sınav yerine erken gidip süreyi iyi kullanın. Sınav esnasında etrafa bakmayın, dikkatinizi sadece sorulara ve şıklarına verin. Ne isteniyor, ne soruluyor onun cevabına odaklanın. Optik formda değiştirdiğiniz şıkları iyi temizleyin, kaydırma yapmayın. Sınava aç ve uykusuz girmeyin. Ayrıca kimseye kötü muamele, şiddet düşünmeyin, yapmayın. Bir anlık öfkenin bedeli ömür boyu GBT’de kalıyor. Geleceğinizi berbat edecek şeylerden uzak durun. Başarılar.

 56. 27 Ocak 2017 - 09:23 | #56

  volkan :

  ya ben aslında çok çalıştım sınavlara bu gireceğim sınav 3 olucak testleri çok iyi çözüyorum ama sınavda kafam karrışıyor bir soruyla iki soruyla kalıyorum ne yapacağımı şaşırdım ya_????

  Sınavda kafam karışıyor diyerek kendinizi olumsuz koşullamayın öncelikle. Evde çalışan kafa, sınavda da çalışır pekalâ. Başarı için sınav yerine erken gidin, süreyi iyi kullanın, soruyu-şıkları çok dikkatli anlayarak okuyun, sildiğiniz şıkları optik formda iz kalmayacak şekilde temizleyin, optik formda kaydırma yapmayın, yanlış doğruyu götürmediği için boş cevap bırakmayın. Kendinize güvenin, yapanlar sizden daha zeki değil, sadece daha dikkatli bunu unutmayın. Başarılar.

 57. 27 Ocak 2017 - 09:29 | #57

  FIRAT :

  Hocam çok haklısınız. Bugün sınav kağıdımı almaya gittim silahsız yazıyordu poligona çağırmadıkları için konuştuk hatalarını kabul ediyorlar ama bişey yapamayız diyorlar. Bu durum için yapabileceğim bişey varmı silahlı ücreti ödedim zaten.Kanuni hakkkım varmı böyle bişey için.. ……..ddd
  Lütfen yardımcı olun hocam kafayı yemek üzereyim..

  Poligon eğitimine zamanında katılmadığınız için artık yapılacak bir şey olmadığı doğru. 29 Ocak sınav belgeniz çıktığına göre silahsız girip yüksek puan almaya çalışın. Sonraki dönemde sizi sadece silah dersine çağırsınlar, ücret ödediğiniz için buna fazladan ödeme yapmayın. Hatta sorunun sebebi oldukları için silahlı sınav ücretini de bir defaya mahsus hatalarının telafisi için onların yatırmasını talep edin. Böyle yaparsanız silahtan girebileceğiniz ilk sınav 30.04.2017 olur. Silahsıza hak kazandığınızda kimlik başvurusu yapmadan silahlıyı bekleyin. Silahlıyı ilk hakkınızda kazanamazsanız sonraki sınav ücretlerini kendinizin ödemesi gerekir. Silahsızdan yüksek not alırsanız silahtan daha kolay geçersiniz. 30 Nisan’da başarılı olamazsanız sonraki sınav 30 Temmuz’da arada hayli fazla zaman var. Çok çalışın. İyi günler.

 58. 27 Ocak 2017 - 11:38 | #58

  FIRAT :

  Hocam çok teşekkürler vallahi bilseydim böyle olacağını sertifikamı almak için ankaraya gelip sizin kursunuza başvuru yapardım. Gerçekten çok iyi insanlarsınız çıkar olmadan insanlara yardımcı oluyorsunuz ALLAH RAZI OLSUN teşekkürler..

  Teşekkür ederiz ama her zaman, bulunulan şehirden eğitim almak daha mantıklıdır. Çünkü eğitim alınan ilden sınava girme zorunlu olduğu için bir çok kez gel-git yapmak mecburiyeti maliyeti gereksiz yere yükselir. İyi günler.

 59. 28 Ocak 2017 - 15:22 | #59

  Hüseyin :

  Hocam Ençok Sıkca Çıkan Sorular Bunlarmı Acaba ?

  Eskiden sınavlarda soru tekrarı fazla olduğu için hazırlanmış bir doküman. 40.sınavdan sonra eski soru tekrarı gitgide azaldı. Ancak bu sorular da çıkmaya devam ediyor. Genel bilgi, sorular hakkında fikir versin diye kaldırmadık. Sınava kursunuzun verdiği kitaplar, soru çözümleri yaparak hazırlandıktan sonra bu sayfadaki bilgiler küçük bir hatırlatma gibi düşünülmeli. Hiç bir sorunun birebir tekrar çıkması garanti değil çünkü. Çalışmak için az zaman kaldı, iyi değerlendirin. Sınav yerine uykunuzu almış, tok ve erken gidin, süreyi verimli kullanın, sınavda her soruyu ve şıklarını tek tek okuyup anladıktan sonra işaretleme yapın, değiştirme yapacağınız zaman iz kalmayacak şekilde temizce silin, optik formda kaydırma yapmayın, yanlış doğruyu götürmediği için boş bırakmayın. Başarılar.

 60. 28 Ocak 2017 - 15:27 | #60

  M Emir :

  hocam tes çözüyom teslerim basarılı çıkıyor ama sınav girdiğimde başarısız oluyorum bunu sebebi ne ola bilir bir yardım cı olur musn _?

  Evin rahat ortamı ile sınav yerinin stresi farklıdır. Sınav yerine erken, uykunuzu almış ve tok gidin. Süre başlamadan girip kodlamaları yapın. Soruları ve şıkları tek tek okuyun, sorunun ne istediğini anlayıp işaretleyin. Yanlış doğruyu götürmediği için boş bırakmayın ama optik formda kaydırmamaya da özel dikkat gösterin. Çok soru çözenlerin düştüğü bir tuzak var. Soruyu görünce bildiği soru zannedip şıklara dikkat etmeden işaretlemek gibi. Oysa sorular aynı görünse de “hangisidir, hangisi değildir” ifadesine göre şıklarda da “olmalı-olmamalı” gibi değişiklik yapılıyor. Çok soru çözen bu olumlu/olumsuz ifadeleri gözden kaçırıyor. Bu nedenle her soruyu ilk defa görüyormuş gibi okumanız önemli. Ayrıca sınav ortamında etrafınızda olan bitenden soyutlanıp tüm dikkati sorulara vermek başarıyı getirir. Optik formda sonradan değiştirme yaparsanız diğerinin izini iyi silin. Başarılar.

 61. 28 Ocak 2017 - 16:18 | #61

  özgür çiçekdal :

  paylaştıgınız bigiler ögg için kalp niteliginde hepsini günlerdir okuyorum.inşallah sınavda çok yardımcı olucak bu bilgiler bana emegi gecen herkese tesekkur ederim saygılarımı sunarım yarın 29 0cakta silahlı ögg sınavım var

  Son olarak yorumunuzun üstündeki iki yorumun cevaplarını da okuyun o zaman. Sınavda dikkat edilecek hususlarla ilgili bir-iki detay hatırlatma var. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın. Başarılar.

 62. Jale yildirim
  28 Ocak 2017 - 21:32 | #62

  Yarınki sınavında inş başarılı olurum bundan önce ankara da girmiştim başarılı olamadım bu ikinci kısmetse herkese badari

 63. ÖMER
  29 Ocak 2017 - 09:58 | #63

  68.silahlı güvenlik cevaplarım.
  1.B 2.A 3.A 4.D 5.C 6.E 7.C 8.E 9.B 10.E 11.B 12.A 13.D 14.E 15.A 16.B 17.C 18.D 19.C 20.E 21.A 22.C 23.B 24.E 25.D

 64. ertan
  29 Ocak 2017 - 12:00 | #64

  68.dönem sınavı bitti herkeze geçmiş olsun arkadaşlar hakkımızda hayırlısı neyse o

 65. 01 Şubat 2017 - 15:53 | #65

  Filiz :

  Sadece Biraz Yorumları okudumda Burda Site sahibini Bilmem Cvp veren ilgiliyide Tanımam Fakat Harika biri olduğu Belli Cok samimi Ancak Bir Anne kadar düşünceli Yardım sever birisiniz Gerçekten Emeğinize Yüreginize Sağlık Bukadar içten Yaklaştıgınız için İyiki Sizin gibi insanları Hala görebiliyoruz Allah razı olsun inşallah Tşkler ….

  Ben de bu nezaketiniz için size teşekkür ederim. Üşenmeyip bunu dile getiren sizler de iyi ki varsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın :)

 66. 01 Şubat 2017 - 15:54 | #66

  mahmut :

  Mrbalar . Temel eğitimden en az kaç soru yapmamz gerekli ? Silahlı için

  Sıkça Sorulan Sorular 12.soruda örnekler var. Temel ve silah toplamı bölümlerinin her birinden en az 50, toplamda 120 silahlıya yeter. Temelde her soru 1, silah soruları 2, isabetli atışlar 10 puan üzerinden değerlendirilir. Yanlış doğruyu götürmez. İyi günler.

 67. 01 Şubat 2017 - 15:59 | #67

  ahmet :

  hocam oncellikle sıze teşekkur ediyorum bizleri bilgilendirdıyınız icin hocam cok calısıyoz ama nedense bi turlu sınavı gecemiyoruz ve kitapcıkta oldugu gibi sınavda aynı sorular cıkmıyor ne yapabilriz kac kez sınava gırıyom ama kazanamadım yardımcı olursanız sewinirim yarınki sınav icin herkese basarılar dilerim

  Sınav günü işten çıkana kadar bütün yorumları cevaplamaya çalıştım. Ancak sizinki hayli geç saatte olmuş, kusura bakmayın. Genel olarak eski soruların çok çıktığı, kolay bir sınav olmuş duyduğuma göre. Sonuçlar açıklandıktan sonra tekrar yazın, umarım geçersiniz. İyi günler.

 68. 01 Şubat 2017 - 16:01 | #68

  adem :

  hocam en çok soru nerden çıkar

  Yorumunuz mesai bitiminden sonra gelmiş, şimdi faydasız. Ancak en çok çıkan soruları sayfanın başında derlemiştik. Son yıllarda tekrar aynı soruların çıkma oranı çok düştü. Sadece fikir vermesi açısından yukarıdaki sorular ve benzerleri denilebilir. Umarım geçmişsinizdir. İyi günler.

 69. 03 Şubat 2017 - 12:23 | #69

  sade :

  Temelden 53 silahtan atışlarla beraber 81 puan almşm silahlı geçiyor muyum acaba ? Yardimci olursanz sevinirm tskrler .

  Temel ve silah toplamı bölümlerinin her birinden en az 50, toplamda 120 silahlı geçmeyi sağlar. Hesabı buna göre yapınız. Silah bölümünden 80 veya 82 olabilir ama 81 olmaz bu arada. İyi günler.

 70. 04 Şubat 2017 - 16:28 | #70

  Beyza :

  Hocam meraba sınava 1 ay kadar süre var ve kaygılıyım heyecanlıyım. Günde kaç saat çalışmam gerek ve en çok nerelerden çalışabilirim ?

  Kursunuzun verdiği kitaptan ders konularını okuyun, soruları çözün, yanlış çözdüğünüz sorulara ait konulara tekrar göz atın. Kaygı-heyecan dozunda olursa motive eder, aşırı olursa başarısızlığa neden olur. Dört sınav hakkınız var, dünyanın sonu değil nihayetinde. Yanlış doğruyu götürmez, sınavda boş bırakmayın. Başarılar.

 71. 19 Şubat 2017 - 14:07 | #71

  büşra :

  geçen sınav kolay olmuş bu sınav zor mu olur sizce

  Sınav soruları hakkında önceden yorum yapmak anlamsız olur. Siz en zoru olacakmış gibi hazırlanın bence. İyi günler.

 72. 19 Şubat 2017 - 14:08 | #72

  huseyın :

  meraba hocam ben yenı kayıt yaptırdım sılahsız sınav la sılahlı sınava ayrı sorular mı cıkıyo bn sılahsız sınava gırecem de yardımcı olursanız sevınırım

  Temel bölümdeki 100 soru silahlı-silahsız tüm adaylar için ortaktır. Silahsızlar, silah sorularını cevaplamazlar. İyi günler.

 73. 20 Şubat 2017 - 09:56 | #73

  nebiye :

  merhaba 5 mart ta sılahsız sınava giricem hangı dönemin sınavı oluyor bılgı verirmisiniz

  Kursunuzdan da sorabilirdiniz, 05.03.2017 sınavı 69.Dönem temel olacak. İyi günler.

 74. 01 Mart 2017 - 11:26 | #74

  fahri :

  Hocam 68.sinavdan hic calismadan 50 aldım şimdi tekrar bu pazar sınava giricem ayni sorular denk gelir mi iyi gunler…

  Yapılmamış sınavda hangi soruların çıkacağını bilemeyiz. Ancak çalışmadan geçmenin mümkün olamayacağını gözardı etmeden en azından kalan zamanı test çözerek değerlendirmenizi tavsiye ederim. İyi günler.

 75. 06 Mart 2017 - 17:57 | #75

  Aliihsan :

  Hocam ben 12 yıldır özel güvenlik görevlisyim kurum değişti ve 60 puan üstü istiyorlar 2015 aldım puan yükseltmek mecburum devlet çalışan güvenlik görevlisi 60 puan üstü olmayanlar çalışamaz doğrumu bilginiz varmı önceden kalmak yoktu şimdi varmı teşekkür

  Yenilemelere tanınan seviye yükseltme sınavı, ilk sınavda aldıkları notu yükseltme amacıyla kalan sınav haklarında girmek suretiyle kullanılabilir. Oysa siz 2015′de bu notu almışsınız. Tekrar yenileme eğitimine kayıt olabilmek de kimlik süresinin dolmasına en az bir yıl kala mümkün. Dolayısıyla teknik olarak bu sınava girmeniz mümkün görünmüyor. Yenileme sınavları, seviye tespit sınavı olarak tanımlandığı için başarı şartı aranmıyor. Ancak işyerlerinin yenileme sınavına giren personeline baraj notu koymasına engel bir durum yok. İyi günler.

 76. 22 Mart 2017 - 13:01 | #76

  Okan AKBAŞ :

  önümüzdeki sınav tarihi ne zaman internetten baktım ama anlıyamadım .
  yardımlarınız ve cevaplarınız için teşekkür ediyorum iyi günler

  İlk defa eğitim alıp sınava girecekler için 30.07.2017. Bu sınava dahil olabilmek için kursun 23.06.2017′ye kadar tamamlanması zorunlu. İyi günler.

 77. 01 Nisan 2017 - 09:10 | #77

  Mehmet :

  Hocam Merhaba ıkidir sınava giriyorum ikisindende 54 aldım gelicek sınav 7 mayıs ta akşam lari 2 saat çalışıyorum 1 saat kitap okuyorum 1 saate test cozuyorum sizce yeterlimi yardimci olun hocam teşekkür ederim şimdiden

  Ders konularını baştan iyi okuyun. Sonra soru çözerken yanlış cevapların konularını tekrar okuyun. Sınavda her soruyu ilk defa görüyormuş gibi şıklarını ve ne istendiğini anlayarak okuyun. Sorular üzerinde “hangisidir”, “hangisi değildir” şeklindeki değişiklikler adayları çok yanıltıyor. Soruyu bildiğini düşünüp tamamını okumadan işaretleyebiliyorlar. Optik formda kaydırma yapmayın, sildiğiniz şıkların izlerini iyi temizleyin. Süreyi sonuna kadar kullanın. Başarılar.

 78. 21 Nisan 2017 - 09:43 | #78

  MUSA :

  Selamin aleyküm hocam ikidir sınava giriyorum 1 de cokk calistim 42 aldim 2 de az calistim 52 aldim hocam simdide cok calisiyorum sınavdada soruları 2 kez okuyorum yanlıs olmasin diye neden gecemiyorum :(

  Çok çalışanlar benzer soruları iyi okumadan cevaplıyor. İlkinde düşük notun sebebi muhtemelen bu. Oysa özel güvenlik soru ve şıklarında “olması gerekir”, “olmaması gerekir” şeklinde değiştirilebiliyor. Soruyu, anlamı, cevabı çok değiştiren olumsuzluk eki “ma” gözden kaçıyor. O zaman yapılacak şey, her soruyu ve şıklarını ilk defa görüyormuş gibi anlayarak okumak ve cevaplandırmak olmalı. Sınav yerine erken gidip süre başlamadan kodlamaları yaparsanız zaman kalır. Süreyi sonuna kadar kullanın, sınav yerinde-sınıfta olan biten hiç bir ses, gürültü vb. dikkat dağıtacak unsurlarla ilgilenmeyin. Sadece soru kitapçığı ve optik forma odaklanın. Yanlış doğruyu götürmediği için boş bırakmayın, sildiğiniz cevap şıklarını formda iyi temizleyin. Bol şanslar.

 79. 29 Nisan 2017 - 17:26 | #79

  fatih :

  merhabalar silahlı güvenlik sınavını kazandım bayrampaşa şube müdürlüğüne evrakları teslim ettim 3 ay oldu.Şimdi hala kimliğimin çıkmasını bekliyorum .Bundan dolayı çalışıcağım şirket benden kimlik kartı çıkmadığı için benden bayrampaşa özel güvenlik biriminden ögg çalışabilir evrağı istiyor ve ben gittim birime bu evrağı almaya ama vermediler böyle bir evrak vermiyoruz dediler ve vermediler tarafıma.Böyle bir süreç varmıdır böyle bir evrak veremezler miydi ?
  tşk

  Emniyet soruşturması, işlemi bitmemiş kişiye belirttiğiniz şekilde belge vermez. Şirketler de bunu gayet iyi bilmelerine rağmen personele tabiri caizse yokuş yapmak için istiyorlar. Randevulu sistemden önce emniyet tarafından başvurunun alındığına dair yazı verilebiliyordu. Ancak yeni durumda yazı yok. Ankara’da başvuru yapanlara kimlik gelene kadar geçerli belge veriliyor. İstanbul’daki durumu da kursunuzdan öğrenmeniz doğru olur sanırım. İyi günler.

 80. 02 Mayıs 2017 - 14:07 | #80

  Fatma :

  İyi günler bende güvenlik belgesi almak istiyorum hangi konulara çalışmam gerekiyor sınavdan sonra kaç gün sonra alırım belgeyi

  Özel güvenlik olabilmek için önce eğitimini almanız gerekir. Yaşınız, mezuniyetiniz, tercihiz yönünde silahlı/silahsız hangisini alacaksanız bulunduğunuz ildeki kurslardan birine kayıt olmanızı tavsiye ederim. Dersler esnasında hocalarınız sınavda çıkan konulara göre yeri geldikçe bilgi verirler. Kurstan önce kendi kendinize ders çalışmanız, soru çözmeniz yarar sağlamaz. Aksine derslerde kafa karışıklığı, verim düşüklüğüne neden olur. İyi günler.

 81. 05 Mayıs 2017 - 10:21 | #81

  Ziver :

  Kursta ders yok kayit oldum silahli olarak kursta sadece kitap verdiler calis diye egitim vermyrlar 1 haftadir calsyrm pazar gunu sinav var 50 puan aldim diyelim atista 3 tane vurdum gecermiyim puanlamayi guzelce sylrmsnz

  Bunları güzelce anlatmak da para verdiğiniz kursun görevleri arasında. Hem ders, hem bilgi vermeyen bir kursa niye gittiniz ki. Sıkça Sorulan Sorular 12.Soruda silahlı puan hesabı var. Lütfen okuyunuz, rakamlarla ilgili bir sürü kombinasyon var çünkü. İyi günler.

 82. 21 Mayıs 2017 - 13:04 | #82

  Güvenlik 64 :

  Hocam şimdi benim bu sene kimlik sürem bitiyor yenilemeye giricem lakin şöyle bir sorum olacak size ben 2016 haziran da özel Güvenlik ve koruma bölümünden mezun oldum yenileme yapmasam direk emniyete gitsem yeniden silahsiz kart alabilirmiyim?

  Sizin durum biraz sorunlu. Şöyle ki özel güvenlik kartı varken özel güvenlik önlisans bölümünü bitirenler, önceden kayıtları-kartları olduğu için ilk başvuru gibi yapamıyorlar. Özel Güv.MYO önlisansı, silahsız temel yerine geçiyor ama silahsız yenileme yerine kabul edilmiyor. Dolayısıyla o mezuniyetin iş yeri dışında özel güvenlikte faydası yok maalesef. Rapor-vergi gerekmeden eski kartı yenilemeniz daha kolay ve masrafsız. İyi günler.

 83. 10 Haziran 2017 - 17:19 | #83

  fnk :

  Ben kursa gittim fakat kitap istediğimizde hala kargida diye kurdu bitirdiler.. bende sadece dinleyerek olmayacağını düşünerek kitap almak istiyorum fakat internette birsürü kitap var hangisini almak lazım .

  İnternetteki kitaplar hakkında bilgim yok. Ayrıca ne yazık ki özel güvenlik için kaynak çok az, eski kitaplar da satışta değil. Bu piyasada bizim site dahil bir yerlerden izinsiz topladıkları dokümanları ve soruları derleyip satanlar var. Sizin kargodan beklediğiniz de muhtemelen o kitaplardan ve sınavdan önce zor gelir bence. Sınava kadar derste aldığınız notları, (bu sitedeki Hatırlatma Notları da katkı sağlayabilir) tekrar edip mümkün olduğunca çok soru çözmenizi tavsiye ederim. İyi günler.

 84. 17 Haziran 2017 - 15:50 | #84

  buket :

  hocam ben evde testleri cözerken başarılı oluyorum sınavda başarısız oldum şimdi 3 cü kes gireceğim ama daha sıkı sarıldım yani sorulara ve testlere inşlh bunda başarılı olurum iyi günler hocam :)

  Evdeki testlerde ortalama 85-90 olana kadar çalışmalısınız. Sınav stresi ortalamayı düşürür. Bunu yenmek için önceden kendinizi motive edebilirsiniz. Sınav ortamında etrafta olan biten hiç bir şeye, sese, harekete bakmayın. Sadece kendi sınav kitapçığı ve optik forma odaklanın. Bu tür dikkat dağıtan her şey, en az bir dakikanızı yer. Optik formda kaydırma yapmayın, sınav yerine erken gidin, kodlamaları erken yapıp zaman kaybetmeyin. Elinizden geleni yaptıktan sonra da olmuyorsa (ki olacaktır) dünyanın sonu değil, tekrar girersiniz. Allah başka dert vermesin, çalışanın rahatlıkla yapabileceği bir sınav. Kendinize güvenin, başarılar.

 85. İrem orhan
  29 Haziran 2017 - 15:28 | #85

  30 temmuz silahlı güvenlik inş kazanırım girecek arkadaslara basarılar dilerim yalnız calıstıgımdan dolayı derslere katılamadım sadcee kitaba calısıyrm ve cıkmıs soruları cözcem buradaki bilgileri de not aldım umatım faydasını görürüm

 86. 10 Temmuz 2017 - 13:19 | #86

  Tayfun :

  Hocam bnde ayni sekilde sizin werdiginiz knulari calisarak test cozuorm aklma grio ve gweniormki gecerim snawi cnku cok basit sorular oyuzden arkadslarnda takilmasni istemem son 5 donemin testlerni calismaniz yeterlidir

  Çalışmanız güzel ama son beş sınavla sınırlamanız hem kendiniz, hem de buraları okuyanlar için çok yanlış bir tavsiye. Sondan başlayıp ilk sınava kadar bakmakta yarar var. İyi günler.

 87. 24 Temmuz 2017 - 08:41 | #87

  barış :

  hocam iyi günler bende ilkkez girecegim ama benim bir takım sıkıntılarım var ben üni. mezunu adamım kurstaki hocamla da saatlerce tartıştık en son haklısın dedi siz ne kadar olur mu oyle şey desenizde 100 adet sorunun en az 50 tanesi saçma birbiyle çelişiyor bu soruları hazırlayan arkadaşlar acaba ne yaşıyor çok merak ediyorum hiç uzaga gitmiyorum üst konuda ÖGG hukuku ve kişi hakları 2. şık demişsiniz ki: el koyma işlemi emanete alma olarak tanımlanmıstır 18 de ise el koymanın tanımı var sınavda öyle bi soruyorlar ki şıklarda el koyma ve emanete alma ikiside var neyi işaretleyecek bu çocuklar yazarak çok anlatamıyorum ama kısaca sorular net degil hakkımızda hayırlısı olsun 6 gün kaldı

  18′deki el koymanın tanımı, 2′deki de bu yetkinin özel güvenlikler için emanete alma şeklinde tanımlandığı yazıyor. Hatalı, çelişen sorularda haklısınız ama oranı biraz abartmışsınız 100 soruda 50 değil, olsa olsa 1-2 soru oluyor. Soruları Polis Akd.Hocaları hazırlıyormuş, kesin bilmediğim için böyle ifade ettim. Şıklarda “hiçbiri” ve “hepsi” olan sorular, soru tekniğine uygun yazılmadığı için anlaşılamayan, yanıltan sorular da var maalesef. Yetki kullanması belli şartlara bağlı özel güvenliklerin sınav sorularının, genel kolluk yetkisi ile yorumlanarak hazırlandığını düşündüren sorular da var. Mümkün olduğunca geçmiş sınav sorularına çalışmak mantığını anlamak için pratik kazandırıyor. Bir süre sonra insan, soruyu yazanlar gibi düşünmeye başlıyor sanırım. Başarılar.

 88. 24 Temmuz 2017 - 15:27 | #88

  Mustafa :

  merhaba hocam 70.Donem sınavına girdım 64 puan aldım sonra tekrar soruları cozdum 75 puan aldım ..ama sınava girdımde cok sitres heycan yaptım … sınavdan once boyle bir sorunum yoktu ama sınav esnanısda gelıste ..71.donem sınavına girecem tekrar olurmu tavsiyenız nedir teşşekkurler .

  64 aldığınıza göre niçin tekrar sınava giriyorsunuz ya da girebiliyorsunuz anlamadım. İyi günler.

 89. 24 Temmuz 2017 - 15:31 | #89

  nihat alınhan :

  Silahlı kurs icin kac sorudan net kac yapmam lazım vede benim suanda 2.sınava girisim olacam 30 temmuz günů aklımda kalan õnemli sorular icin kısa ve öz cebten görusebilirmiyiz lütfen benim kurs yetkilim ayakta durmaya aciz bilgiye sahip degil

  Sıkça Sorulan Sorular 12.soruda silahlı geçme notları var. İkinci kez girdiğinize göre sınav tecrübeniz de var sanırım. Öte yandan yetkiliniz kurs parasını alırken de öyle halsiz miydi, muhtemelen değildi. O zaman sizlerin özel güvenlik eğitimi, sınavı, doküman desteği, sınavdan sonra yapılacaklar gibi konulardaki sorularınızı cevaplamak, yol göstermek zorundadırlar. Lütfen bu en tabii hakkınızı arayınız. Başarılar dilerim.

 90. 25 Temmuz 2017 - 06:49 | #90

  UĞUR :

  MERHABA HOCAM BU TEST SORULARI & CEVAPLARI GENEL OLARAK ÇIKIYORMU HOCAM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM SAYGILARIMLA UĞUR ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

  Bu sorular, sınavlarda tekrar soru oranı yüksek olduğu zamanlarda ayıklanmış olanlar. Yaklaşık 30 sınavdır tekrar soru oranı düştü, ancak bunlardan eskisi kadar çok olmasa da halen çıkıyor. Biz genel olarak öğretici olanları, özel güvenlik adaylarının bilmesi gerekenleri seçtik. Bilhassa belirtmek isterim ki sitenin Ders Notları bölümünde verilenler; özel güvenlik eğitim kapsamını oluşturan konuların çok kısa özetidir. Dolayısıyla başarılı olmanız öncelikle kursunuzda aldığınız eğitime bağlıdır. Sitede verilen bilgiler/sorular, eğitim bitişi ile sınav tarihi arasındaki sürede unutulanları hatırlatma amaçlı kısa notlardır. Bu nedenle kursunuzdan aldığınız dokümanları okuyup bol bol soru çözmenizi tavsiye ederim. İyi günler.

 91. 25 Temmuz 2017 - 08:32 | #91

  mustafa :

  pardon hocam 54 aldım keske 64 alsam

  Sınava aç ve uykusuz gitmeyin. Sınav saatinden en az 40 dk. önce sınav merkezinde olun, sınıfa girdiğinizde kodlamaları yapıp süreyi sadece sorular için kullanın. Optik formda değiştirdiğiniz cevapların izlerini yumuşak silgi ile iyice temizleyin. İz olursa optik form, çift cevap diye iptal eder. Optik formda kaydırma yapmayın. Soruları ve şıklarını iyi okuyun, sorunun ne istediğini anladıktan sonra şıklardaki olumlu/olumsuz ifadelere dikkat ederek cevap verin. Sınav süresince etrafta olan bitene değil, sadece soru kitapçığına odaklanın. Her girip çıkana bakarsanız, sesleri duymaya çalışırsanız süre kaybedersiniz. Sınav süresini sonuna kadar kullanın, soru kitapçığını görevliye teslim etmeyi unutmayın. Altı-üstü bir sınav, hayatınız buna bağlı değil. Olmazsa da Allah başka hayırlı kapılar açar mutlaka. Kendinize inanın, yapanlar sizden daha zeki değil, olsa olsa daha dikkatlidirler. Başarılar.

 92. 28 Temmuz 2017 - 08:44 | #92

  haydar bozdağ :

  hocam bu bilgiler silahsız özel güvenlik sınavında da çıkarmı

  Şimdi fark ettim, siz dün kurs saatlerini sormuştunuz. Henüz eğitim almadan ders çalışmak, soru çözmek kafanızı karıştırabilir. Önce derslere katılıp hocalarınızı dinleyin, eğitim bittikten sonra bol bol soru çözerek sınava hazırlanabilirsiniz. İyi günler.

 93. 29 Temmuz 2017 - 11:19 | #93

  müjde :

  mrb hocam öncelikle çok teşekkür ederim bu bilgiler için ama ben ne yazıkkı pazar günü sınava giriyorum ama bu bilgileri yeni buldum derslerde hocalarım gayet iyi olduğumu söylediler ve ben kurslar biteli 1 ay oldu ve daha yeni bir haftadır çalışıyorum
  son yapılan sınavın sorularını çözdüm ard arda 58:65:80 ve 92 aldım son olarak tabi 3er gün arayla çözdüm bunları sizce nasıl sınavdan en az 60 alırmıyım biraz özgüvene ihtiyacım var sanırım çok korkuyorum
  neden böyle yaptım bilmiyorum keşke sitenizi daha önce fark etseydim ama çözdüğüm testin sorularını açıklamışsınız genel olarak çoğunluk bu bilgilerden çıkar inşallah şimdiden tekrar çok teşekkür ediyorum

  Geçmiş sınav testlerinde ortalama 85-90 yapan, sınavda 60 alabilir. Bir kere 90 almakla olmaz maalesef. Son günü iyi değerlendirin o zaman. Bir üst yorumun cevabını okuyup siz de tatbik edebilirsiniz. Soruları ve şıkları anlayarak okuyun, sorunun ne istediğine göre cevap verin. Sorular ve şıklarında anlamı değiştirecek ifadeler olabilir, bu nedenle her soruyu ilk kez görüyormuş gibi okumanızı tavsiye ederim. Başarılar.

 94. 14 Ağustos 2017 - 17:20 | #94

  Ayse :

  Hocam kurs görmeden kitap verip evde çalışın diyorlar ya bizler bayaniz iş güç yetiştiremiyoz ne yapalım lütfen birşey deyin ya kadar para yatryoz ama kurs yok

  Evde çalışarak olsaydı bu eğitime devam zorunluluğu getirilmez, uzaktan eğitime dahil olurdu. Eğitim vermeyen kurslara para vermeyin, eğitim yoksa para da yok deyin, hakkınızı arayın. Eğitim görmeden sınava giremeyeceğinizi, aksi halde Öz.Güv.D.Bşk.lığı ve iliniz özel güvenlik şubesine şikayet edeceğinizi söyleyin. Sakın geri adım da atmayın, haklısınız çünkü. İyi günler.

 95. 19 Ağustos 2017 - 07:13 | #95

  Bora :

  Ozel güvenlik kimliğimi kaybettim alırken neye gore verecekler yenileme yapmistim hangi evraklari isterler

  Ana sayfa Belge Örneklerini inceleyiniz. Tam olarak ne yapacağınızı öğrenmek için de eski kursunuz veya iliniz özel güvenlik şubesine sorunuz. İşlemler illere göre farklılık gösterebiliyor. İyi günler.

 96. 19 Ağustos 2017 - 12:59 | #96

  nur :

  merhaba hocam sılahsız guvenlık ıcın tam anlamıyla hangı konulara calıslanmalıdır.bıze verılen kıtabın hepsınemı aydınlatırsanız cok menun olurum

  Tam anlamıyla size kitabı veren kursunuza ve hocalarınıza sorup öğrenmeniz gereken bir konu bu. Çünkü onlar birebir görüşmede ve derslerde yeri geldikçe daha çok izah edip yardımcı olabilirler. Biz, kendimizce ayıkladığımız konuları bu sayfada ve Ders Notları bölümünde yayınladık. İyi günler.

 97. 20 Ağustos 2017 - 13:11 | #97

  Şener :

  Hocam silahsız o.g.g kimligim var bir yil sonra silahliya cevirmek icin sinava girdim puan hesaplanirken silahsiz sorularida dikkate alinirmi

  Silahlıya geçmek, önceki temeli tamamlamak gibidir. Temel notu ve silah yazılı+atıştan alacağınız not toplanır. Silah toplamı 50′den az olmamak kaydıyla ilk temel notla toplamı en az 120 olmalıdır ki silahlı geçmeniz mümkün olsun. İyi günler.

 98. 31 Ağustos 2017 - 12:31 | #98

  Orhan :

  Hocam iyi aksamlar kitabdan konu anlatimli calisiyorum pravo niyetine sinavda cikmis sorular testlere bakiyorum da sanki bosa okumus gibi daha dogrusu hic okumamis gibi bos bos bos bakiyorum sorulara kitabdan sormuyo bunlar herhalde hocam ne yapsam ki

  Sorular elbette ders konularından çıkıyor. Konuları anlayanlar, soruları da anlar. Geçmiş soruların birebir aynı çıkmasını bekleyenlerin yorumlarına bakmayın. Aynı sorular sorulacaksa niye sınav yapılsın ki, değil mi? İyi günler.

 99. 15 Eylül 2017 - 11:04 | #99

  orhan :

  slm hocam sınavlar çook zormuş bızım arkadas gecen donmki sınavda cok çalısmasına rağmen 39 almış

  Çok çalışmak, kişiye göre değişen bir kavram. Sadece bir sınavı ezberleyip çok çalıştım diyenler var. Siz başkalarına bakmayın, konuları okuyun anlayın, sonra soruları çözün. Yanlış cevapladığınız soruların konularını tekrar okuyun. Yanlış doğruyu götürmüyor, 60 doğru temel için yeterli. İyi günler.

 100. 26 Eylül 2017 - 09:43 | #100

  K.Özkan :

  Merhaba,
  Öncelikle yorum yapan herkesle bu denli ilgili olduğunuz, herkesin yazdıklarına önem verip, her bir soruya özveriyle cevap verdiğiniz için şahsım adına size teşekkürü kendime borç sayıyorum. Benim sorum sınav puanlaması hakkında olacak. Örneğin; ben katıldığım sınavdan 55, silah sınavından da atışla beraber toplamda 75 puan aldım. Bu puanla sınavı geçebilir miyim. İlk sınavdan 55 almış olmam sorun olur mu?

  Silahlı özel güvenlik adaylarının başarılı sayılabilmesi için temel ve silah toplamı bölümlerinin her birinden en az 50, toplamda 120′yi sağlayan durum yeterlidir. Temelde her soru 1, silah yazılısında her soru 2, atışta her isabet 10 puan üzerinden değerlendirilir. Temelde 55 alan biri, silah toplamında en az 64 (buçuklu puanın tama yükseltildiği tek durum) alması kaydıyla silahlı olabilir. Silah notu mutlaka çift rakam olur, 75 olmaz. İyi günler.

 101. 28 Eylül 2017 - 07:54 | #101

  Mehmet ankara :

  Hocam Anahtar yasak deyil dıyorlar anahtarlı içeri almıyorlar kesici delici gibi aletler yasak diyorlar kalem açacagını içeriye alıyorlar bozuk para içeriye almıyorlar ne alakası var hiç anlamış deyilim birde siz diyorsunuz erken gidip kodlamaları erken girin ama erkenden almıyorlar kimseyi kodlama yapmak için bile eskidenmiydi yoksa hala aynımı 3 kez girdim sınava ama erkenden içeri almıyorlar hıiç kımseyı bilgi verirmisiniz Şimdiden Çok Tessekkür ederim hayırlı günler.

  Sınav yerine erken gidilmesini tavsiye ederken bina içerisine alım başladığında herkesle birlikte girmek kastedilmiştir. Sınavla ilgili bilgileri kendi kursunuzdan almanız daha uygun olur. İçeriye alınan anahtarlık, kalemtraş gibi malzemeler hakkında sınav komisyonunun kararları uygulanıyor sanırım. Kurallara uymak zaman kazandırır. Niye içeriye anahtar almıyorlar diye kafa yormanın kimseye faydası yok, bunlar yerine dördüncü hakkınızı yakmadan sınavda başarılı olacak şekilde çalışmanızı, kalan zamanı iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. İyi günler.

 102. 04 Ekim 2017 - 11:20 | #102

  Naime Aydın :

  Birazdan yenileme sınavına gidiyorum.9 yıl aradan sonra tekrar işime döneceğim,son anda bu siteyi buldum, herşeyi hatırlamama yardımcı oldu,emeğinize teşekkürler.

  Biz de nezaketiniz için teşekkür ederiz, bol şanslar. :)

 103. 23 Ekim 2017 - 09:36 | #103

  Çağdaş :

  Hocam her sene olan sınavlarda aynı sorular mi çıkar değişiyor mu

  Ağırlıklı olarak yeni soru çıkar, eskileri bilen-konuları anlayanlar yeni soruları da çözebilir. Soru-cevap ezberlemek şeklinde değil, ders konularını anlayarak soruları çözmek şeklinde çalışmanızı tavsiye ederim. İyi günler.

 104. 21 Kasım 2017 - 18:07 | #104

  M.Seyarcı :

  Merhabalar gerçekten sizi tebrik ederim.muthiş notlar bunlar.bende 3 Aralık’ta sınava girecegim.kursun bana verdiği kitabın özetini çıkardım.Notlar aynı gibi çok süper önemli gerekli notları yazmışsiniz.Tebrikler.Allah sizden razı olsun.

  Teşekkür ederim. Ayrıca sınavda başarılar dilerim. Özet çıkaracak kadar ciddi hazırlanan birinin şansa ihtiyacı yok aslında. İyi günler.

 105. 24 Kasım 2017 - 17:35 | #105

  Emre kanlı :

  Gerçekten bu siteyi hazırlayanlar ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum inşallah bizde sınavda başarılı oluruz şimdiden herkese bol şans diliyorum

  Biz de vefa ve nezaketiniz için teşekkür ederiz. Çalışan herkese başarılar dileriz. İyi günler.

 106. 04 Aralık 2017 - 15:44 | #106

  Gül :

  Selam hocam yenileme evraklarını emniyete vereli 3 hafta oldu…hocam yeni kimliğin gelmesi muhtemelen kaç ay sürer bilgileriniz için teşekkürler saygilarimla…ıyi çalışmalar…

  İllere göre değiştiği için sadece kursunuzdan doğru bilgi alabilirsiniz. İyi günler.

 107. 11 Aralık 2017 - 18:01 | #107

  soner altan :

  hocam 74. dönem sınavlarında bu konularda çıkarmı sorularda

  Sınav sorularının hangi konulardan çıkacağını bilmemiz mümkün değil. Elverdiğince çok konuyu öğrenmeniz, bol bol soru çözmeniz lehinize olur. İyi günler.

 108. 18 Aralık 2017 - 17:11 | #108

  Emre Kanlı :

  Teşekkür ederim Ankara güvenlik 86 idare eder heralde

  Gayet güzel, daha ne olsun. İyi günler.

 109. 22 Aralık 2017 - 11:56 | #109

  YENİ KULLANICI :

  KONULARI ALDIM CIKARIP CALISACAM COK TSKLER UMARIM TESTI GECERIZ IYI GUNLER

  Sınavı geçmek için kursunuzdaki tüm dersleri takip etmeniz, geçmiş sınav sorularını tekrar tekrar çözmeniz gerekir. Bu sitede verilen hiç bir doküman kurstaki eğitimin yerini tutmaz. Bu dokümanlar, gerçekte bilmeniz gerekenin çok çok kısa bir özetidir, diğer bölümlerde izah edildiği gibi sınav öncesi hatırlatma amaçlıdır. İyi günler.

 1. Henüz geri izleme yok.