Yenileme Zamanı Gelenlerin ve Kimlik Süresi Dolmuş Kişileri Çalıştıranların Dikkatine !

21 Şubat 2018 tarihinde yayinlandi

AG

Özel güvenlik kimlik kartı ve çalışma izni ile ilgili emrin ilgili bölümleri aşağıya çıkarılmıştır.

AG

İlgili mevzuat hükümlerine göre “özel güvenlik kimlik kartının; çalışma izninin belge olarak düzenlenmiş bir şekli olduğu, yenilenmesinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile özel güvenlik yenileme eğitimi alma şartına bağlandığı, özel güvenlik görevlilerinin, 5188 S.Kanun’un 7 nci maddesinde sayılan yetkileri, özel güvenlik kimlik kartının geçerli olması ve üzerinde görünür halde taşıması halinde kullanılabileceği, bununla birlikte 5188 S.Kanun’da aranan şartları taşımadığı ya da bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilen kişilerin özel güvenlik kimlik kartı ve çalışma izninin 5188 S.Kanun’un “Çalışma İzni” başlıklı 11 nci ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Özel Güvenlik Çalışma İzni” başlıklı 17 nci maddesi hükmü kapsamında iptal edilmesi gerektiği,

Bu doğrultuda özel güvenlik kimlik kartının geçerlilik süresi dolmuş kişilerin, özel güvenlik kimlik kartını yenilemeden istihdam edildiğinin tespiti halinde 5188 S.Kanun’un 19 ncu maddesinin (c) bendi kapsamında işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

.

5188 Sayılı Kanun 19 ncu madde (c) fıkrası aşağıdadır.

Suçlar ve cezalar
Madde 19- (Değişik: 23/1/2008 – 5728/546 md.)

c) Bu Kanunun 11 inci maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yetkilileri, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu kişilerin silâhlı olarak çalıştırılmış olması hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

AG

Yukarıdaki metinden, geçmişte süresi dolanları çalıştırmaya devam eden kişi/kurum/kuruluş/şirket yetkililerine para cezası veriliyorken bundan böyle kanunda kimliksiz çalıştıranlara verilmesi öngörülen hapis cezası ile cezalandırılacağı anlaşılıyor.

AG

Bu durumda kimlik süresi dolduktan sonra yeni kimlik veya yerine geçen belgeyi alana kadarki süreyi ücretsiz izin, rapor vb. şekilde geçirmek isteyenlerin, işverenleri hapis cezası ile karşı karşıya olduğundan bu yol kapanmış görünüyor.

AG

Kimlik süresinin dolması, özel güvenlik olmak için aranan şartlardan birinin kaybedilmesi olarak değerlendirildiği için işverenler bundan böyle; hem hapis cezasının caydırıcılığı hem de tazminatsız işten çıkarma hakkı nedeniyle çalışanlarının kimlik sürelerini daha ciddi takip etmek zorundalar.

Dolayısıyla özel güvenlik olarak çalışanların, çalışmaya devam etmek isteyenlerin haklarını kaybetmemek açısından aşağıdaki hatırlatmaları önemsemelerini tavsiye ederiz.

AG

1. Mevcut kimliğin süresi dolmadan yeni kimliği alacak şekilde eğitim alınmalı,

2. Çalışıyor olmayı haklı gerekçe görüp derse devam etmeden, sadece kursa kayıt olmanın yeterli olduğu gibi bir yanlış inanışın öncelikle kendilerine zarar vereceğini, devamsızlığın eğitimin geçersiz sayılması gibi bir risk taşıdığını göz ardı etmemeleri,

3. Eğitimin geçersiz sayılmasına neden olan süre; eğitimin tamamı değil, dersin müfredattaki saatinin % 10’u şeklinde hesaplandığından, eğitimin geçerli olması için tüm derslere katılabilecek şekilde zaman planlaması yapılmasının gerekliliği,

4. Kimlik süresine göre girilmesi gereken sınavın, bulundukları ilde sertifika ve kimlik onay sürelerini öğrenip kart süresi dolmadan yeni kimlik veya yerine geçen belge (bulundukları ilde başvuranlara belge veriliyorsa) ellerinde olacak şekilde belirlenmesi,

5. Girilen sınav tarihinin, kimlik/sertifika başlangıç tarihi sayılması nedeniyle sınava erken girmenin kalan süreyi yakacağı, geç girmenin kimliği zamanında alamama nedeniyle iş kaybına neden olacağı göz önüne alınarak karar verilmesi,

hususlarının özel güvenlik olarak çalışanlar tarafından dikkate alınması kendi açılarından önem arz etmektedir.

AG

Bu yazı bugün : 13, toplamda : 917 kişi tarafından okundu.

  1. 27 Şubat 2018 - 11:33 | #1

    Alii :

    Güvenlik yenileme kalkacak mı öyle bişey var mı ?

    Böyle bir durum yok. İyi günler.

  1. Henüz geri izleme yok.