15.Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soru ve Cevapları

10 Nisan 2012 tarihinde yayinlandi

 

15. YENİLEME SINAVI (A GRUBU )

 

1) I Bir kanaldaki konuşmaları birden fazla kişi farklı telsizlerden aynı anda dinleyebilir.
II Aynı kanal ve gruba bağlı farklı telsizlerden aynı anda birden fazla çağrı (konuşma) yapılabilir.
III Telsizin bas-konuş mandalına basılarak kanala girilip konuşma yapılır.
Telsiz sistemleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I ve III

2) I) Telsizlerde kanal erişim süresi (kanala girip çağrı yapma) cep telefonlarına kısayla daha kısadır.
II) Telsiz sistemleri grup çağrısı yapmaya daha uygundur.
III) Cep telefonunda her iki taraf aynı anda konuşabilir, telsizlerde belli bir anda sadece tek taraf konuşabilir.
Telsiz ve cep telefonu kıyaslamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
a) I, II ve III
b) I ve III
c) II ve III
d) I ve II
e) Hiçbiri

3) I Hızlı ve seri giriş-çıkış kontrolü sağlar.
II İstenmeyen kişilerin giriş-çıkış yapmasını engeller.
III Başkasına ait kart kullanılarak giriş-çıkış yapma olanağı sağlar.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kartlı geçiş sistemlerinin avantajlarından değildir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) II ve III

4) Aşağıdakilerden hangileri genel kolluğun ve özel kolluğun ortak yetkilerindendir?
a) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi /kontrolü
b) Yakalama ve zor kullanma yetkisi
c) Trafik tescil işlemleri
d) Teşhis yaptırma yetkisi
e) İstihbarat yapma yetkisi

5) Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine yarayan ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz iris ve retina şekli gibi) kullanılarak giriş-çıkış yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Biyometrik cihazlar
b) Kapalı devre kimlik belirleme
c) Görsel kimlik belirleme
d) Kartlı cihazlar
e) Detektörler

6) X-Ray cihazının hareketli kısmına ne denir?
a) Motor ve bant kısmı
b) Konveyör
c) Motion detektör
d) Yürüyen aksam
e) Hareketli aksam

7) Suç ve suçlularla mücadelede ortak amaca hizmet eden genel kolluk ve özel güvenlik, birbirlerinin …………….. değil, birbirine ……………… olan unsurlardır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan ifadeyi işaretleyiniz?
a) arkadaşı/kardeş
b) rakibi/yardımcı
c) yardımcısı/hasım
d) halefi/selef
e) dostu/düşman

8) Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Polis ve jandarma
b) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza
c) Jandarma-Gümrük Muhafaza-Polis (d ile aynı)
d) Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
e) Jandarma-Belediye Zabıtası-Sahil Güvenlik

9) Aşağıdaki genel ve özel kolluk karşılaştırması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yakalama ve zor kullanılan olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
b) Özel güvenlik görevlisinin yetkileri genel kollukla aynıdır.
c) Yakalanan kişi ve koruma altına alınan eşya genel kolluğa teslim edilir.
d) Özel güvenlik birimleri soruşturma esnasında; araştırma, yakalama ve delil toplama konularında genel kolluğa yardımcı olur.
e) Özel güvenlik görevlisi yalnızca kendi görev alanında sorumlu ve yetkilidir.

10) İletişimde, iletişimin aktarıldığı kişi ya da gruba ne denir?
a) Kaynak
b) Mesaj
c) Hedef
d) Kodlama
e) Alıcı

11) Özel güvenlik görevlisinin söylediklerinin karşıt grup tarafından reddedilmesi, iletişimde hangi direnme türüne örnektir?
a) İletişimin içeriğini karşı bir görüşle çürütmek
b) İletişimi reddetmek
c) Mantığa bürünme ve diğer savunma mekanizmalarına başvurma
d) İletişimde verilen bilgiyi esas amacından saptırmak, bozmak, yozlaştırmak
e) İletişimi aynen kabul etmek

12) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel ögelerinden değildir?
a) Yorum
b) Kaynak
c) Hedef
d) Mesaj
e) Kanal

13) İletişimde “sen” dili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Suçlayıcıdır.
b) Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir.
c) Kişiyi onore eder.
d) Kişiyi incitir, kırar.
e) Kişinin direnmesine, yani savunucu iletişime neden olur.

14) İletişim süreciyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tek yönlüdür.
b) Dinamiktir.
c) Daireseldir.
d) Devamlıdır.
e) Karmaşıktır.

15) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sayılmaz?
a) Telefon etme
b) Ders çalışma
c) Selamlaşma
d) Sohbet etme
e) Sosyal paylaşım sitelerinde sohbet (chat)

16) İletişimde “resmi mesafe” olarak da bilinen ve el sıkışma dışında fiziksel bir yakınlığı gerektirmeyen mesafeye ne denir?
a) Arkadaşlık mesafesi
b) Samimi mesafe
c) Sosyal mesafe
d) Kişisel mesafe
e) Mahrem mesafe

17) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir?
a) Kendini hep haklı görmek
b) İşi yokuşa sürmek
c) Karşıdakini gözleriyle sürekli süzmek
d) Karşıdakine söz hakkı vermek
e) Hataları vakit geçirmeden yüzüne söylemek

18) Aşağıdakilerden hangisi iletişim kazalarının sebeplerinden değildir?
a) Kaynağın bilgi, duygu ve düşünceyi alıcıya aktaramaması
b) Kaynağın, alıcı için önem taşımayan mesajlar vermesi
c) İletişim sürecinde kullanılan kanalın doğru seçilmesi
d) Hedefin bilgi, duygu ve düşünceyi anlamlandıramaması
e) Alıcının geribildirim vermemesi

19) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardandır?
a) Yıkıcı eleştiriler
b) Genelleme yapmak
c) Sorumluluk almamak
d) Mantığı silah olarak kullanmak
e) Hepsi

20) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma

21) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi etkin iletişim önünde engel değildir?
a) Ön kabuller
b) Dinleme
c) Ben Merkezcilik
d) Duyarsızlık
e) Korkular

22) Özel güvenlik personelince yerine getirilen kontrol ve izleme hizmetleri kapsamında aşağıdakilerden hangisi düzenlenebilecek tutanaklar arasında yer almaz?
a) Olay tespit tutanağı
b) Yakalama tutanağı
c) Koruma altına alma tutanağı
d) Teşhis tutanağı
e) Genel kolluğa teslim tesellüm tutanağı

23) Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi iyi bir devriye hizmetinin ve personelinin nitelikleri arasında yer almaz?
a) Görev süresince belirli yerlerde uzun süre sabit durmak suretiyle de icra edilebilir.
b) Çevresine duyarlı olmalı, şüphe çeken tavır ve davranışlara karşı tedbirli olmalıdır.
c) Genel emniyet ve kamu düzenini sağlamak amacıyla ifa edilen bir güvenliği sağlama yöntemidir.
d) Üniformalı olarak özel güvenlik hizmetinin görünür en iyi temsilcileridir.
e) İyi bir izleyici ve gözlemleyici, aynı zamanda aktif bir dinleyici olmalıdır.

24) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından yakalanabilecek kişiler arasında yer almaz?
a) Vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması gereken kişi
b) Hakkında mahkûmiyet kararı bulunan kişi
c) Hakkında yakalama emri bulunan kişi
d) Hakkında tedavi veya ıslah tedbiri alınması gereken kişi
e) Olay yerinde alınan tedbirlere aykırı davranan kişi

25) Aşağıdakilerden hangisi önleme aramasının amacını ifade etmektedir?
a) Suç işlenmesinin ve tehlikenin önlenmesi
b) Suç faillerinin yakalanması
c) İşlenmiş bir suçta kullanılan suç unsurlarının ele geçirilmesi
d) Aranan kişilerin ele geçirilmesi
e) Devlete olan güvenin tesis edilmesi

26) Kontrol sırasında ruhsatsız bir tabancanın bulunması halinde aşağıdakilerden hangisi yerine getirilmelidir?
a) Koruma altına alınan tabanca, tutulan tutanakla birlikte mülki amire gönderilir.
b) Tabanca sahibine teslim edilir ve kişi hakkında suç duyurusunda bulunulur.
c) Ruhsatsız tabanca emanete alınır ve silah sahibi, gerekli işlemler yapılmak üzere genel kolluğa tutanakla teslim edilir.
d) Genel kolluk gelene kadar hiçbir işlem yapılmaz ve kişi bekletilir.
e) Adli arama kararı ile birlikte genel kolluğun olay yerine gelmesi beklenir.

27) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yapılan yakalama işlemi sonrasında eşya hakkında yerine getirilecek tedbirlerden değildir?
a) Suç teşkil eden eşyayı belirleme
b) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma
c) Delilleri belirleme ve emanete alma
d) El koyma
e) Suç teşkil eden eşyayı koruma altına alma

28) Aşağıdaki ifadelerden hangisi “zor kullanma”yı ifade eden doğru bir tanımlama değildir?
a) İlgili kolluk personeli, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde zor kullanmaya yetkilidir.
b) Zor kullanma, direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde kullanılmalı, orantılı ve ölçülü olmalıdır.
c) Direnmenin mahiyeti ve derecesine göre, direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette zor kullanılabilir.
d) Meşru savunma hakkının bir parçası olarak ancak kişiye ihtar yapıldıktan sonra zor kullanılır.
e) Zor kullanma, kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılmasını da kapsar.

29) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personeli tarafından “olay yerini koruma önlemleri” arasında yapılabilecek iş ve işlemlerden biri olarak kabul edilemez?
a) Olay yeri en geniş şekilde koruma altına alınır.
b) Meydana gelen olaya ilişkin iz, eser, emare ve diğer bulgular derhal koruma altına alınır, şüpheli ve tanıkların belirlenmesine çalışılır.
c) Kolluk personeli gelinceye kadar, olay yerine kimsenin girmesine izin verilmez, girenler varsa gerektiğinde bunlar kayıt altına alınır.
d) Olay yeri belirlendikten sonra, delillerin bozulma ve kaybolma riskine bağlı olarak delillerin toplanmasına başlanabilir.
e) Olay yerinde can güvenliği bakımından derhal müdahalesi gereken bir durum varsa ilgili sağlık kuruluşuna haber verilir.

30) Aşağıdakilerden hangisi şüpheli bir paket olayı ile karşılaşıldığında özel güvenlik personelince izlenecek yöntemlerden biri değildir?
a) Öncelikle çevre güvenliği alınır ve kimsenin yaklaşmasına izin verilmez.
b) Bireysel güvenlik önlemleri alınır, tehlikenin önemine göre derhal genel kolluk haberdar edilir.
c) Çevreden gerekli araştırmalar yapılır ve pakete ilişkin bilgisi olan kişiler bulunup bulunmadığı belirlenir.
d) Çevredeki vatandaşlar bilgilendirilerek duyarlı hareket etmeleri sağlanır.
e) Paket üzerinde detay inceleme yapılır, gerektiğinde içi açılarak sahibinin tespiti için kontrol edilmesi sağlanır.

31) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma araçlarına ve kullanımına ilişkin doğru bir ifade değildir?
a) Zor kullanma araçları, zor kullanma yetkisi bulunan ilgili personele tahsis edilmiş olmalıdır.
b) Kelepçe, bir zor kullanma aracıdır.
c) Zor kullanma araçları, görevlinin genel teçhizatı arasında kabul edilmez.
d) Kelepçe takmak, kişinin kendisine ve başkalarına zarar vermesini önlemek amacıyla sevki veya nakli süresince uygulanan bir güvenlik tedbiridir.
e) Zor kullanma araçları, direnişin mahiyetine göre kullanılır ve hangi aracın kullanılacağını, kullanan personel kendisi tayin eder.

32) Zor kullanma yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Zor kullanma bedeni kuvvet ve maddi güç kullanmayı kapsar.
b) Zor kullanma için öncelikle bir saldırı olmalıdır.
c) Kullanılacak araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini, görevlinin kendisi takdir ve tayin eder.
d) Silah kullanma, zor kullanmanın en son aşamasıdır.
e) Görevli, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın savunmada bulunabilir.

33) Aşağıdakilerden hangisi düzenlenen bir tutanakta bulunması gereken esas bilgilerden biri değildir?
a) Tutanağa konu olan olayın meydana gelme şekli
b) Tutanağa konu kişilerin mal beyanı bilgileri
c) Olayın taraflarına ilişkin bilgiler ve bu kişilerin imzaları
d) Olayın tarihi ve saati ile tutanağın düzenlenme zamanı
e) Olayın ortaya çıkış şekli ile görevlilerce yapılan müdahalenin kapsamı

34) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir şahsı” tanımlayıcı bir bilgi olarak değerlendirilemez?
a) Kimlik belgesinin üzerinde oynanmış olması
b) Kişinin eşkâli ile kimlik belgesindeki fotoğrafın uyumsuzluğu
c) Kişinin sorulan sorulara çelişkili cevaplar vermesi ve açıklama yapmaktan kaçınması
d) Kişinin hakkında düzenlenen tutanağı imzalamaktan kaçınması
e) Tavır ve davranışları ile hayatın olağan akışına aykırı davranışlarda bulunması

35) Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapması halinde, yapılan bu şeyin yanlış tutum ve davranış sayılacağı ve hukuki sorumluluk gerektirebileceği hallerden biridir?
a) Olayın şüphelilerinin yakalanması ve koruma altına alınması
b) Basına ve kalabalığa olay hakkında bilgi verilmesi ve açıklama yapılması
c) Olay yerinden kalabalığın uzaklaştırılması
d) Olay yerinin koruma altına alınması
e) Yaralıların sağlık kuruluşuna sevk edilmesi

36) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.
b) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır.
c) Orada bulunanlar olay yerinden dışarı çıkarılır.
d) Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir.
e) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır.

37) Suç ve suç şüphelisiyle muhatap olan görevli aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmelidir?
a) Suçta kullanılan silah veya suç aletine
b) Kaçan suçlunun kaçtığı taşıtın model, plaka, renk özelliklerine
c) Suçlunun eşkâl özelliklerine
d) Olay yeri ile suçun iz ve delillerinin korunmasına
e) Hepsine

38) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Kilo ve boy
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

39) Hangisi arama kurallarından değildir?
a) Aramayı, kural olarak arananla aynı cinsiyetteki görevli yapar.
b) ÖGG’nin suç şüphesi nedeniyle şüphelinin konutunda arama yetkisi yoktur.
c) Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir.
d) Arama, yakalamaya neden olan suç şüphesiyle orantılı olmalıdır.
e) Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz.

40) ÖGG kimlik kartını ne şekilde taşımalıdır?
a) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takmalıdır.
b) Günün her saati cebinde bulunmalıdır.
c) Cüzdan içerisinde istendiğinde gösterebilecek şekilde taşımalıdır.
d) Sadece genel kolluk kimlik sorabilir.
e) Hepsi

41) Rapor yazma işleminde ait aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Mağdur, şüpheli ve tanıkların kimlikleri açıkça yazılmalıdır.
b) Silinti ve kazıntı olmamalıdır.
c) Rapor veren makam, raporun üst kısmına yazılmalıdır.
d) Raporu yazan kişinin adı ve imzası başlığın altında olmalıdır.
e) Rapor okunaklı yazıyla yazılmalı, ifadeler düzgün olmalıdır.

42) İrade zayıflığı, duygusallık, özenti ve taklit gibi davranışlar aşağıdaki hangi kavram içerisinde yer almaktadır?
a) Grup düzenleri
b) Zor kullanma
c) Kitle psikolojisi
d) Müdahale teknikleri
e) Provokasyon

43) Toplumsal bir olayda, bir özel güvenlik görevlisinin en çok dikkat etmesi gereken kişi tipi hangisidir?
a) Destekleyiciler
b) Seyirciler
c) Tesir altında kalanlar
d) Provokatörler
e) Hiçbiri

44) “Kalabalık” kavramını ve özelliklerini bilmek güvenlik personeline ne kazandırır?
a) Belirli bir liderinin olmadığını bilerek kalabalığa karşı davranış tarzının nasıl olması gerektiğini
b) Çoğunlukla kurallara ve yasalara saygılı davrandıklarını, ancak her an provoke olabileceklerini bilerek tedbirli davranmayı
c) Geçici olarak bir araya geldiklerini bilerek ve uyarıları dikkate alarak zor kullanmadan dağılacaklarını
d) Kalabalığın davranışlarının önceden kestirilemeyeceği için kontrol ve tedbiri elden bırakmamayı
e) Hepsi

45) “Grup” kavramını ve özelliklerini bilmek güvenlik personeline ne kazandırır?
a) Gruplarda “biz” duygusunun olduğunu bilerek ferdi hareketlerde bulunabileceğini
b) Grup içerisinde heyecanın ve etkileşimin yüksek olduğunu bilerek tahrik edici davranışlardan kaçınmayı
c) Grubun provokasyona gelmeyeceğini bilerek kontrol altında tutulmalarına gerek olmadığını
d) Grubun isteklerine karşı saygı duyulmasına gerek olmadığını
e) Grubu oluşturan bireylerin sorumluluk duygusu ile hareket edeceğini bilerek tedbir almaya gerek olmadığını

46) Yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların hedeflerine ulaşabilmek amacıyla güvenlik güçlerine karşı kullandıkları tekniğe ne ad verilir?
a) Gözlem
b) Plan
c) Korku
d) Tahrik
e) Eylem

47) Göz yaşartıcı spreyler insanlara karşı kaç metreden daha yakın mesafeden kullanılmamalıdır?
a) 1 metre
b) 2 metre
c) 3 metre
d) 4 metre
e) 5 metre

48) Topluluk içerisinde yapılan işlerin ve söylenen sözlerin kısa sürede grubu etki altına almasını ifade eden psikolojik duruma ne ad verilir?
a) Taklit
b) Telkin
c) Özenti
d) Yayılma
e) Hiçbiri

49) “Tahrik olmuş kalabalıklar, zekâca en aşağı durumdadır.” Sözü, kitle psikolojisinin özelliklerinden hangisi ile tanımlanmaktadır?
a) Telkin
b) Taklit
c) Tanınmama
d) Sirayet
e) İrade zayıflığı

50) Aşağıdakilerden hangisi topluluğa müdahalenin amaçlarından biri değildir?
a) Topluluğu dağıtmak
b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
d) Yakalanan kişileri cezalandırmak
e) Yakalanan kişileri savcılığa sevk etmek

51) Aşağıdakilerden hangisi “kalabalık” tanımına uymaz?
a) Konferanstaki katılımcılar
b) Düğün törenindekiler
c) Ekmek sırası bekleyenler
d) Hayvan Severler Derneği üyeleri
e) Sokak defilesi izleyenler

52) Aşağıdakilerden hangisi “kişisel koruyucu güvenlik” ilkelerinden değildir?
a) Uyanık ve şüpheci olmak
b) Işıklandırma
c) Haberleşme
d) Sistemli olmak
e) Rutin işlerden kaçınmak

53) “VIP çok önemli kişi koruma hizmeti”nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fiziki tehditlerden korumak
b) Utandırıcı durumlardan korumak
c) Küçük düşürücü hareketlerden korumak
d) Ölüm riskinden korumak
e) Hepsi

54) Kişi korumada öncü istihbarat çalışmasının amacı, korunan kişinin ……………….. ve ……………… üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye ………………… yönelik ………… ortadan kaldırmak veya …………………. indirmektir.
a) ofisi/ikameti/riski/minimuma
b) gideceği yer/güzergâh/karşılama/minimuma
c) mekân/yol/riski/maksimuma
d) gideceği yer/güzergâh/riski/minimuma
e) ofisi/güzergâh/güvenliği/minimuma

55) Aşağıdakilerden hangisi koruma personeli hakkında söylenemez?
a) Koruma personeli görevi ile ilgili yetkilerini ve yetki alanlarını bilmelidir.
b) Çok önemli şahısları koruma VIP kursu görmüş olmalıdır.
c) Harekeli ve açık yerlerde, riskli ortamları süratle kapamalıdır.
d) Önemli kişinin çantalarını daima koruma personeli taşır.
e) Koruma esnek olmalı, önemli kişinin görevini yapması engellenmemelidir.

56) Koruma hizmetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Koruma, can ve mal emniyetini bozmaya yönelik mevcut veya muhtemel tehlikelere karşı alınan tedbirler bütünüdür.
b) Kişi koruma görevi, korunan kişinin programlarında ve ikametgâhında 24 saat esasına göre yapılır.
c) Koruma görevlisi korunan kişinin ani gelişen programlarında önlem almakla sorumlu değildir.
d) Koruma görevlisi, görevi esnasında fiziki ve teknolojik cihazlar yardımı ile önlem almalıdır.
e) Koruma görevlisinin fizik kondisyonu her zaman üst seviyede olmalıdır.

57) “Koruma şekilleri korunan kişinin ………………….. göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına
b) Medeni durumuna
c) Çocuk sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

58) Suikastların önlenebilmesi için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
a) Koruyucu bazı düzenler alınmalıdır. Özellikle yakın veya uzak menzil silahları için önlemler alınmalıdır.
b) Korunan kişiye erişilmesi mümkün olduğu kadar önlenir ve erişen kişilerin bir tehlike oluşturmamalarını sağlamak için güvenlik çemberleri kurulur.
c) Öncü çalışması yapılarak olası muhtemel tehlike noktaları (boğma noktaları) göz önüne alınmalıdır.
d) Araçlar yavaş seyretmelidir.
e) Artan tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre koruma sayısı artırılır.

59) Önemli kişiye saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Saldırganı en yakınındaki kişi etkisiz hale getirmelidir.
b) Korumalar gövdeleri ile koruma sağlamalıdır.
c) Korunan kişi, tüm koruma ekibiyle birlikte güvenli bir yere götürülmelidir.
d) Tüm korumalar saldırganın peşinden koşmalıdır.
e) Koruma amiri korunan kişi ile saldırganın arasında olmalıdır.

60) Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) 360 derece koruma sağlanır.
b) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır.
c) Koruma personelinin silahının emniyeti kapalı olmalı ve kazaya sebebiyet verilmemelidir.
d) Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir.
e) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumalıdır.

61) İlkyardım, hangi aşama ile sonuçlanmış olur?
a) Hastanın tedavisinin tamamlanması ve hastaneden taburcu olması
b) Hastanın olay yerinde yaşam bulgularının normal hale getirilmesi
c) Hastanın bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesi
d) Sağlık kuruluşunda cerrahi ya da ilaçlı tedavinin başlaması
e) Yaralının bilinçli bir şekilde iletişim kurabilir hale gelmesi

62) Aşağıdakilerden hangi müdahale genel anlamda ilk olarak yapılması gereken temel yaşam desteğidir?
a) Hava yolunun açılması
b) Kalp masajı
c) Suni solunum
d) Psikolojik yardım
e) Dilin elle tutulup çekilmesi

63) Güvenlik görevlisi ne zaman ilkyardım yapar?
a) Görev yaptığı yerde ilkyardıma ihtiyacı olan bir kimse olduğu zaman
b) Olay yerinde yaralının yaşam bulguları kaybolduğunda
c) Hastanın bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesi sırasında
d) Yanında doktor ya da hemşire olduğu zaman
e) Yaralı, bilinçli bir şekilde iletişim kurabilir olduğu durumlarda

64) Yaralı olan bir ortamda, meraklı kalabalık çoğu zaman müdahaleyi zorlaştırır. İlkyardım yapmaya başlayan güvenlik görevlisi, bu kalabalıktan nasıl yardım alabilir?
a) Kalabalık arasında doktor-hemşire ya da ilkyardım bilgisi olan var mı diye sorarak bu kimselerden istifade edebilir.
b) Yaralının hareketsiz bir halde tutulması için bu kimselerden yardım alabilir.
c) Yaralının taşınması ya da yer değiştirmesi için bu kimselerden yardım alabilir.
d) Ambulans çağrılması için bu kimselerden yardım alabilir.
e) Hepsi

65) İlkyardımın en önemli amacı nedir?
a) Hasta ile ilgili bilgileri toplamak
b) Hastaya teselli vermek
c) Hastanın durumunun kötüye gitmemesi için çaba göstermek
d) Hastanın bir an önce sağlık kuruluşuna yollanması
e) Hastanın tedavisinin yapılması

66) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım sırasında yapılmaz?
a) Solunum yolunun kontrolü
b) Soluk alıp vermediğinin kontrolü
c) Hastanın ilaçla tedavisinin yapılması
d) Kalp atımı var mı diye kontrol etmek
e) Hastanın durumunun kötüye gitmemesi için çaba göstermek

67) Üzerinde bomba bulunan intihar eylemcisi şüphesi olan kişi yaralandığında ilk yapılacak olan nedir?
a) Solunum ve kalp atımları kontrol edilir.
b) Rahat bir pozisyona getirilerek yatırılır, sağlık personeli çağrılır.
c) Güvenlik önlemleri alınır.
d) Hemen hareket ettirilmez, ancak yanına gidilerek psikolojik olarak ikna edilir.
e) İlk müdahale yapılır, ancak olay yerinden uzaklaştırılmaz.

68) İlkyardım yapılan yerde çok sayıda insan bulunuyorsa bu kimseler, güvenliği ilgilendiren hangi tür ihtimaller için dikkatle izlenmeli ve gereğinde müdahale edilmelidir?
a) Yaralı ya da yaralıların çanta, cüzdan, telefon gibi nesnelerinin çalınma ihtimali
b) İlkyardım yapan sağlık personeline; geç kaldıkları, yavaş davrandıkları gibi nedenlerle saldırıda bulunma ihtimali
c) Bir kavga sonrası yaralının hasımlarının meraklılar arasına girerek yaralıya zarar vermesi ihtimali
d) Meraklıların yanlış müdahale ile yaralıya zarar verme ihtimali
e) Hepsi

69) 5188 Sayılı Kanuna göre, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması için aranan temel şart/şartlar nedir?
a) Özel güvenlik komisyonu kararı ve vali izni
b) Özel güvenlik biriminin talebi ve özel güvenlik komisyonu onayı
c) Kolluk incelemesi ve vali izni
d) Valilik izni ve onayı
e) Özel güvenlik şirketinin talebi ve vali izni

70) Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır?
a) Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır.
b) Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır.
c) Başı gidiş yönüne ters istikamette olmalıdır.
d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır.
e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır.

71) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini detektörle arama
c) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanların yakınından geçenleri durdurma ve kimlik sorma
d) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma
e) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde kişilerin üstlerini detektörle arama

72) Bilinci kapalı bir kişi ile karşılaşıldığında solunum yolunu en çok kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat edilir?
a) Kırılan dişlere
b) Gıdalara
c) Kravatın sıkı olmasına
d) Dile
e) Ağza alınan oyuncak vs. gibi küçük cisimlere

73) Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı içerisinde mütalâa edilemez?
a) İşlenmekte olan suç
b) İcra hareketleri henüz başlamamış olan suç
c) Henüz işlenmiş olan suç
d) Fiilin işlenmesinden hemen sonra başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suç
e) Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya ve delille yakalanan kimsenin işlediği suç

74) Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini hukuka uygun kullanıp kullanmadığının denetlenmesi sırasında öncelikle aranan iki temel kriter nedir?
a) Görevli olunan yer – görev alanı
b) Görevli olunan süre – görev alanı
c) Görevli olunan süre – görevli olunan iş
d) Görevli olunan süre – görevli olma
e) Görevli olunan süre – görev emri

75) 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini detektörle arama
c) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilere ait eşyaları X-Ray cihazından geçirme
d) Gerek görmesi halinde, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin tekrar duyarlı kapıdan geçmesini isteme
e) Gerek görmesi halinde, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin çantasını açtırma

76) Aşağıdaki durumlardan hangisi, her hâlükârda, özel güvenlik görevlisine görev alanındaki işyeri ve konutlara girme hakkı vermez?
a) İmdat istenmesi
b) Yangın olması
c) Deprem olması
d) Gaz kaçağı olması
e) Çığlık sesi gelmesi

77) 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, görev alanlarına giren herhangi bir kişi hakkında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunduğunu nasıl anlayacaklardır?
a) Durdurup kapı detektöründen geçirerek
b) Durdurup kimlik bilgilerini sorarak
c) Durdurup arayarak
d) GBT’sine bakarak
e) Bilgi ve tecrübelerine dayanarak

78) Özel güvenlik kimlik kartları ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik yöneticisine kimlik kartı verilmez.
b) Kimlik kartı, görev alanı ve süresi içerisinde görülecek şekilde yakada taşınır.
c) Kimlik kartları, her beş yılda bir yenilenir.
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gerekir.
e) Özel güvenlik yenileme eğitim sertifikasının alınması gerekir.

79) Kanunsuz emirle ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.
b) Amir, kanunsuz emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emir yerine getirilir, bu halde emri yerine getiren sorumlu olmaz.
c) Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez, ancak yerine getirilirse emri veren amir sorumlu olur.
d) Yetkili bir merciden verilip yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz.
e) Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hallerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur.

80) 5188 Sayılı Kanuna göre, özel güvenlik görevlisinin üzerinde kimlik kartı taşımamasının müeyyidesi nedir? (Görev başındaki ÖGG’nin kimlik kartından söz edildiği varsayılarak cevaplanmıştır)
a) Yetkilerini kullanamamak
b) İdari soruşturma geçirmek
c) Özel güvenlik görevlisi sıfatını kaybetmek
d) Tazminat ödemek
e) Yeniden eğitime tâbi tutulmak

81) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan değildir?
a) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
c) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak
d) 18 yaşını doldurmuş olmak
e) Herhangi bir suçtan dolayı mahkûm olmamak

82) Hukuka aykırı olarak kelepçe takılması halinde ihlâl edilmesi muhtemel olan öncelikli hak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
b) İşkence yasağı
c) Aşağılayıcı muamele yasağı
d) İnsanlık dışı muamele yasağı
e) Seyahat özgürlüğü

83) 5188 Sayılı Kanuna göre bir özel güvenlik görevlisi, işyerine giderken yol kenarındaki bir evden imdat istenmesi halinde ne yapması gerekir?
a) Genel kolluğa haber verir ve genel kolluk gelene kadar bekler.
b) Genel kolluğa haber verir ve olay yerinde güvenlik önlemleri alır.
c) Genel kolluğa haber verir ve sorumlu bir vatandaş olarak yardım için evin içerisine girer.
d) Genel kolluğa haber verir ve içeridekilerle iletişime geçer.
e) Genel kolluğa haber verir ve işine yetişmek için yoluna devam eder.

84) Özel güvenlik görevlisi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirir.
b) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini detektörle arar.
c) Görev alanında haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalar.
d) Özel güvenlik görevlisi greve katılabilir ve herkes gibi kendisine lokavt uygulanır.
e) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alır.

85) Geçici durumlarda özel güvenlik izni hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik izni, komisyon tarafından verilir.
b) İstihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi, müracaat sırasında valiliğe verilir.
c) İzin, hizmeti yerine getirecek güvenlik şirketi tarafından alınır.
d) Söz konusu etkinliğin başlamasından en az 48 saat önce müracaatta bulunulur.
e) Geçici özel güvenlik izninin konusu para nakli ise taşınacak silahlar başvuru dilekçesinde belirtilir.

86) ÖGG yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır?
a) 24 saatin dolmasını bekler.
b) Derhal serbest bırakır.
c) Bir odada veya araçta tutar.
d) Genel kolluğa teslim eder.
e) Savcıya teslim eder.

87) I Terk edilmiş ve bulunmuş eşya
II Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşya
III Suç teşkil eden veya delil olabilecek eşya
IV Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlar veya işyerlerinde çalışanların yanlarında getirdikleri kişisel eşya
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, özel güvenlik görevlileri yukarıda belirtilen eşyalardan hangilerini emanete veya muhafaza altına almak ile görevli ve yetkilidirler?
a) I ve IV
b) II ve III
c) Yalnız IV
d) Yalnız III
e) I, II ve III

88) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar.
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar.
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar.
d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar.
e) Hepsi

89) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin silahını görev alanı dışına çıkarabileceği durumlardan değildir?
a) İşlenmiş bir suçun sanığının takibi
b) Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması
c) Para ve değerli eşya nakli
d) Arızalanan silahın tamirciye götürülmesi
e) Cenaze töreni güvenliği

90) Koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
a) Güvenliği sağlayan kişi veya kurum amiri
b) Güvenlik müdürü/amiri
c) İl jandarma komutanlığı
d) İl emniyet müdürlüğü
e) İl özel güvenlik komisyonu

91) Köpüklü, sulu, tozlu yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?
a) Boya
b) Fuel-oil
c) Benzin
d) Bilgi işlem merkezi
e) Atık yağ

92) Bir eroin bağımlısının fizyolojik yapısında aşağıdaki değişikliklerden hangisi görülmez?
a) Nabız ve kan basıncında yavaşlama
b) Gözbebeklerinde küçülme
c) Yavaş nefes alma
d) Yerinde duramama, enerjik olma
e) Ayakta durmakta zorluk çekme

93) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “uyuşturucu madde” tanımı arasında sayılmaz?
a) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
b) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
c) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
d) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
e) Bir kez kullanılması serbest olan maddeler

94) Yangın halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlış bir davranıştır?
a) İtfaiye 110 aranmalıdır.
b) İtfaiyenin yangına müdahalesi esnasında yangın yerinde dolaşılmalıdır.
c) Yangın adresi doğru olarak verilmelidir.
d) Panik yapılmamalıdır.
e) Yangın, yakın çevremizdekilere duyurulmalıdır.

95) LPG ve doğalgaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?
a) Kapı ve pencereler açılıp mekân havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Cep telefonu ile doğalgaz ekipleri aranır.
d) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.
e) Telsiz-telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.

96) Bina yangınlarında nasıl hareket edilmelidir?
a) Bina hemen terk edilmeli
b) Üst katlara doğru kaçılmalı
c) Asansöre binerek terk edilmeli
d) Yangın çevredeki insanlara duyurularak panik yapmadan bina terk edilmeli
e) Balkondan atlayarak kaçılmalı

97) Doğalgazın tehlikeli oluşu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
a) Zehirli olması
b) Boğucu olması
c) Kokusuz olması
d) Havadan hafif olması
e) Hiçbiri

98) Yangınlara ilk müdahale etmek durumunda olan güvenlik personelinin bilmesi gereken en önemli hususlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşverenin geleceği saati bilmek
b) Yangın söndürücülerinin yerini ve kullanmasını bilmek
c) Yangın çıktığında derhal dışarı kaçmak
d) Yangın çıktığında ilk olarak güvenlik müdürünü aramak
e) Hiçbiri

99) Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerindendir?
a) İhmal, kazalar, bilgisizlik
b) Yanıcı maddeler, oksijenler
c) Su, KKT, CO2
d) İtfaiyeye haber vermemek
e) Hidratlar

100) I Rüzgârı arkanıza alın
II Tetiği hortumla birlikte yangına yöneltin
Yukarıda belirtilen hususlar size neyi hatırlatır?
a) Yangından kaçmayı
b) İtfaiyeye haber vermeyi
c) Yangın söndürme cihazının kullanılmasını
d) Dumanın bulunduğu yeri
e) İlkyardım malzemesini

SİLAH SORULARI

1) Otomatik tabanca ve tüfeklerde ilk dolduruş …………. tarafından yapılır. Bu işlem sonucu fişek, ……………….. yerleşir. Fişek ateşlemeye hazırdır. Horoz da dolduruş esnasında kurulmuştur. Tetiğin çekilmesiyle ………………. iğne veya kapsüle hızla vurur. Kapsülde meydana gelen alev, …………… geçerek barutu ateşler. Çekirdek kovandan hızla ayrılır ve …………… içinde ileriye doğru ……………. sayesinde sağa dönerek gider.
Boş bırakılan yere gelecek ifade, hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) Silah – yatağa – horoz – kanaldan – fişek yatağı – namlu
b) Atıcı – yatağa – horoz – alev kanalından – namlu – çap
c) Atıcı – fişek yatağına – horoz – alev kanalından – namlu – yiv ve set
d) Silah – fişek yatağına – tetik – delikten – fişek yatağından – yiv ve set
e) Atıcı – yatağa – horoz – alev kanallarında – namlu – yiv ve set

2) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak

3) Tırnak kırıldığında;
a) Fişek ateşlemez.
b) Fişek yatağına fişek sürülmez.
c) Kovan normal olarak dışarıya atılmaz.
d) Tabanca dolduruş yapmaz.
e) Tetik çekilemez.

4) Silahıyla bahçedeki ağaca ateş ederken ağaçların arkasından hiç beklemediği bir ses duyan atıcı, hangi emniyet kuralını ihlâl etmiştir?
a) Fişek ateş almadığında 15-30 saniye beklenerek daha sonra müdahale edilmelidir.
b) Aksi ispatlanana kadar bütün silahlar doludur.
c) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.
d) Hedef ve hedef gerisinden emin olmadan atış yapılmamalıdır.
e) Tetik parmağı atış haricinde tetik korkuluğunun dışında bulunmalıdır.

5) Tetik çekilmediğinde kurma parçası mandalı aşağıda kalır ve çıkıntılı bölgesi, horozun girintili bölgesinin alt tarafına ve horozun düz sathına dayanarak horozun ileriye gitmesini engeller. Böylelikle horoz iğneye temas etmediğinden ateşleme gerçekleşmez.
Yukarıda tanımı yapılan emniyet hangisidir?
a) Tetik emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) İğne emniyeti
d) Mandal emniyeti
e) İkaz pim emniyeti

6) Aşağıdakilerden hangisi atış antrenman metotlarından değildir?
a) Kuru tetik çalışması
b) Sürpriz atış çalışması
c) Karanlık bölgeye doğru atış çalışması
d) Ayna çalışması
e) Parayla tetik ezme çalışması

7) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

8) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir?
a) Silahı güvenli kullanır.
b) Silahları tanır.
c) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır.
d) Silahını korur.
e) Hepsi

9) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet kurallarından değildir?
a) Eline aldığın silah, her zaman dolu bilinmeli, senin kontrol etmediğin tüm silahlar doludur.
b) Silahın boş olduğundan emin olsan dahi hiçbir zaman canlı hedefe doğrultulmamalı
c) Elinizde tabanca varken birileri ile asla konuşmaya dalmayınız. Tüm dikkatiniz silaha yönelmiş olmalıdır.
d) Silahın boş olduğuna dair başkasının beyanına kulak asmalı, her zaman doğru kabul etmeliyiz.
e) Ateş etmeye karar vermedikçe, tetik korkuluğundan parmağımızı içeriye sokmamalıyız.

10) Gece nöbetleri için (can sıkıntısını gidermek için) aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Silah sökülüp takılır, silahla oynanır.
b) Silahla vakit geçirilir.
c) Silahla oynanmaz.
d) Çekirdek yenilir.
e) TV seyredilir.

11) Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?
a) Aniden tetik çekme
b) Tetiği çok yavaş çekme
c) Düzensiz tetik çekme
d) İstinat boşluğunu almayı unutma
e) İşaret parmağının birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmıyla tetik ezme

12) Uzun süre atış yapılmamış iç yüzeyi karıncalanmış namlunun temizlenmesi için kullanılan fakat fazla kullanıldığında namlu içerisinde çizikler meydana getirebilen bakım aracı hangisidir?
a) Temizlik bezi
b) Bakır telli fırça
c) Kıl fırça
d) Harbi
e) İnce uçlu ahşap

13) Aşağıdakilerden hangisi silahın hem dolduruş yapmamasına hem de boş kovanı atmamasına neden olan arızadır?
a) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
b) Tırnak kırık, aşınmış veya arızalı olabilir.
c) Fişek yatağı aşırı kirlenmiş olabilir.
d) Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir.
e) Çıkarıcı kırık olabilir.

14) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı silahı inceler, arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı silahı söker.
c) Atıcı silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı, silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.

15) Silah söküp takma bakımından aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez.
b) Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiştirilir.
c) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz.
d) Silah gereğinden fazla sökülmez.
e) Sökme takma sırasında zorlama yapılmaz.

16) Fişek bittikten sonra kapak takımı geride kalmıyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Şarjör ağzında problem vardır.
b) Gerdelde problem vardır.
c) Tetik manivelasında problem vardır.
d) Şarjör yayında problem vardır.
e) Sürgü tutucusunda problem vardır.

17) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar.
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar.
d) Merminin azami mesafesini artırır.
e) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar.

18) Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar.
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar.
e) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar.
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar.
e) Hepsi

19) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşli silahlar
b) Patlayıcı maddeler
c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
e) Hepsi

20) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere …………., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de ……………… denir. Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıda hangi seçenekte belirtilmiştir?
a) Hazne-Şarjör
b) Namlu-Hazne
c) Fişek yatağı-Namlu
d) Fişek yatağı-Hazne
e) Rampa-Fişek yatağı

21) Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu hem kuruyor hem de düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu

22) Aşağıdakilerden hangi seçenek daha kapsamlı olarak iyi atıcıyı ifade etmektedir?
a) İyi nişan alan
b) Hedefi vuran
c) Silahını hedefe çabuk doğrultan
d) Güvenlik kurallarına uyarak atış yapan
e) Kendi kurallarına göre atış yapan

23) Aşağıdakilerden hangisi atışta tetik ezmede uygulanacak kurallardandır?
a) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
b) Tetik nişan hattı istikametinde geriye doğru düz bir hatta çekilmelidir.
c) Tetiği çektiğimiz (ezdiğimiz) parmağımız, sadece tetiğe temas etmelidir. Silahın çerçevesine temas etmemelidir.
d) Tetik parmağı elimizden bağımsız olarak çalışmalı, aksi takdirde sıkı bir kabza kavrama sert bir şekilde tetiğe baskı uygulamamıza neden olabilir.
e) Hepsi

24) Aşağıdakilerden hangisi atış yaparken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Tetik üzerine uygulanan baskıdan nisan hattı hiçbir şekilde etkilenmemelidir.
b) Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı bir şekilde artan bir basınç olmalı ve kesintisiz olarak devam etmelidir.
c) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
d) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak için dikkat edilmelidir.
e) Nişan alındıktan sonra kısa süre içinde atışın yapılması gerekir.

25) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iyi bir nişan hattı oluşturmak için doğrudur?
a) Arpacık ve hedef net görülmeli, gez bulanık görülmeli
b) Arpacık net, gez ikinci derecede net ve hedef bulanık (flu) görülmeli
c) Arpacık ve hedef bulanık, gez net görülmeli
d) Hedefin net görülmesi tek başına yeterli
e) Arpacık, gez ve hedef net görülmeli

 İzinsiz kopyalayanlara not, önce renklendiriniz.

 

Bu yazı bugün : 2, toplamda : 16815 kişi tarafından okundu.

 1. adem
  06 Mayıs 2012 - 16:10 | #1

  ben özel güvenlik yenileme sınavına ankaragüvenlik stesinden özel güvenlik soru ve cevaplarındn çalışıyorum güzel test yapmışsınız doğru cevapları birlikte renkli vermişsiniz ben istanbuldayım yenileme sınavına burda giricem ankarayla alakam yok sizin sitenizden çalışıyorum hkkınızı helal edin tesekkür ederim hazırlayanlara

 2. adem
  08 Mayıs 2012 - 19:43 | #2

  vicdanım rahat artık özel güvenlik sınavlarına buradan hazırlanıcam yenilemeye giricem ileride belki silahlı sınavına girebilirim buradan hazırlanıcam çok tesekkür ediyorum emeği geçenlerden cevaplayan a.gulsen den bu siteyi hazırlayanlardan emeği geçenlerden ankara güvenlik sitesi çalışanları ve sahibinden allah razı olsun allah bereketli bol kazançlar versin çok tesekkürler başaralar tüm çalışanlarınıza

 1. Henüz geri izleme yok.
Yorumlar kapalı.