19.Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soru ve Cevapları

18 Aralık 2012 tarihinde yayinlandi

19.YENİLEME SINAVI (A GRUBU)

 

1) Psikolojik koruma sınırı (özel-mahrem alan) mesafesi ne kadardır?
a) 2.50 cm. ve üzeri
b) 1.00 – 2. 50 cm
d) 2.50 cm – 1.00 cm
d) 0-25 cm
e) 25 cm – 1.00 cm

NOT : Şıklarda verilen uzunluk biriminde muhtemelen hata var. Araya nokta konulduğu için uzunluk biriminin metre cinsinden yazılması gerekirdi.

2) En etkili iletişim kanalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beden dili
b) İmaj
c) Olumlu kelimeler
d) Olumsuz kelimeler
e) Ses tonu

3) 1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir .
2. Uyarı hemen anında verilmelidir.
3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır.
4. Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır.
Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?
a) 1-4
b) 3-4
c) 2-3
d) 1–3
e) 1-2-3

4) Kişinin kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak, onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Etkin dinleme
b) Teselli etme
c) Sempati
d) Empati
e) Telepati

5) Gazete, dergi, televizyon, radyo vs. şeklindeki iletişim türü aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
a) Kişiler arası iletişim
b) Kitle iletişimi
c) Kişi içi iletişim
d) Örgüt içi iletişim
e) Hepsi

6) Aşağıdakilerden hangisi bir problem çözme yolu değildir?
a) Kendi çözüm yöntemini öne çıkarmak
b) Yenilikçi çözümler üretmek
c) Farklı alternatifler içinde en doğru ve en etkin seçimi yapmak
d) Kararı hızlı ve etkin bir şekilde almak
e) Problemin nedenini anlamaya çalışmak

7) İletişimin etkili olabilmesi için aşağıdaki faktörlerden hangisinin gerçekleşmiş olması gerekir?
a) Bilginin üretilmesi
b) Bilginin adlandırılması
c) Bilgi alışverişi
d) bilginin değişmeden alınması
e) Bilginin kullanılması

8) Örgüt içinde en fazla rastlanılan çatışmalar ……………. ve ……………..çatışmalarıdır.
a) Rol çatışmaları / ast üst ilişkileri
b) Otorite hiyerarşisi / ortak amaç
c) Örgüt / iş bölümü
d) İnsan faaliyetleri / koordinasyon
e) Amir / algılama

9) Alıcının mesajı alıp yorumlayıp değerlendirerek kaynağa yanıt vermesine ne denir?
a) Ortam
b) Kanal
c) İletişim
d) Geribildirim
e) Hiçbiri

10) Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli stresin kişide oluşturduğu psikolojik sorunlardan biridir?
a) Madde kullanımı
b) Baş ağrısı
c) İştahsızlık
d) Depresyon
e) Yüksek tansiyon

11) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistemlerinin kullanım amacı dışındadır?
a) Güvenlik hizmetlerini sağlıklı bir şekilde yürütme
b) Azami derecede güvenlik sağlama
c) Yeni teknolojileri tanıtma
d) Değişik cihazlar ve bu cihazları birleştirme
e) Günün ve yerin şartlarına uygun teknolojik gelişmelerden yararlanma

12) X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bagaj ve yolcularda gizlenmiş, yasa dışı cisimleri bulmak
b) Bagajları hızlı bir şekilde kontrol etmek
c) Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek
d) Yasa dışı cisimlerin içeri sokulma girişimlerine karşı caydırıcılık sağlamak
e) Hepsi

13) X-ray ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?
a) X-rayın üretilmesi isteğe bağlı değildir.
b) İyonlaştırıcıdır.
c) Aşırı derecede maruz kalınması durumunda öldürücü etkisi vardır.
e) Elektromanyetik dalgadır.
e) X-rayın dalga boyu nanometre mertebesindedir.

14) Radyasyon nedir?
a) Bir x- ışınına maruz kalmadır.
b) Bir kaynaktan yayılan enerjidir.
c) Bir x-ışını ölçeridir.
d) X- ışınına maruz kalma sonucu depolanan enerji miktarıdır.
e) Hepsi

15) Oluşturulan bir manyetik alan içerisinden geçen maddeleri aşağıdakilerden hangisi algılar?
a) Metal tarama detektörleri
b) X-ray cihazları
c) Kameralar
d) IR sistemler
e) PIR detektörler

16) Aşağıdakilerden hangisi “Biyometrik” sistemdir?
a) Yüz tanıma
b) Parmak izi tanıma
c) El geometrisi tanıma
d) Göz (iris) tanıma
e) Hepsi

17) Yangın algılama sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) PIR detektör
b) Duman detektörü
c) Isı algılama detektörü
d) IR detektörü
e) Manuel butonlar

18) Soygun ve sabotaj sistemleri ile beraber aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) PIR detektörü
b) Vibrasyon anahtarı
c) Patlayıcı madde detektörü
d) IR sensörleri
e) Manyetik alan sensörleri

19) Giriş kontrol görevi yapan ÖGG için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kullandığı güvenlik sistem cihazlarını iyi tanımalı
b) Bu işte eğitilmiş olmalı
c) Dikkatli ve duyarlı olmalı
d) İşini severek yapmalı
e) Üzerini veya eşyasını kontrol ettirmek istemeyenlere karşı zor kullanmalı

20) Devriye hizmeti aşağıdakilerden hangisine uygun bir hizmettir?
a) Suçluları hakim önüne çıkarma hizmetidir.
b) Genel emniyeti ve caydırıcılığı sağlama görevidir.
c) Düğün salonlarında yapılan hizmettir.
d) Suç sentezi yapma hizmetidir.
e) Suç analizi yapma hizmetidir.

21) Nokta görevlisi, görev bölgesinde bir yaralanma olayı gördüğünde aşağıdakilerden hangisini ilk sırada yerine getirir?
a) Yaralının yakınlarına bilgi vereceği telefon numaralarını araştırır.
b) Yaralının eşyalarını tutanağa yazar.
c) Yaralının üst aramasını yapar.
d) Amirinin emrini almak için bekler.
e) Genel kolluk görevlilerine ve sağlık kuruluşuna bilgi verir.

22) Kontrol noktası görevlisi, görev bölgesinden bir hakimin geçmesi durumunda aşağıdakilerden hangi şıkta belirtilen şekilde davranırsa doğru hareket etmiş olur?
a) Sadece valiz ve çantasını arar.
b) Sadece üst araması yapar.
c) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali dışında müdahale edilemez.
d) Görevde olduğu için selamına karşılık vermez.
e) Yanındaki arkadaşlarının elektronik cihazlardan geçmesine gerek görmez.

23) Kontrol noktasında önemli yerlerin telefon numaraları ve adresleriyle ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden en doğru olanı hangisidir?
a) Olay meydana geldiğinde telefon numaraları ve adresler PTT’den öğrenilebilir.
b) Telefon numaraları ve adresleri komşu dükkandan da öğrenilebilir.
c) Önemli yerlerin telefon numaraları ve adresleri yazılı olarak bulundurulmalıdır.
d) Adres varsa telefon numaralarına gerek yoktur.
e) Sadece özellikli kişilerin numaraları ve adreslerine gerek vardır.

24) Rapor yazma işleminde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Okunaklı bir yazı ve düzgün bir ifade ile yazılmalıdır.
b) Raporun hukuki sonuçlar doğurabileceği bilinmelidir.
c) Mağdur, şüpheli ve tanıkların kimlikleri açıkça yazılmalıdır.
d) Raporu yazan kişinin adı ve soyadı başlığın altına yapılmalıdır.
e) Yazılacak makam, raporun üst orta kısmına yazılmalıdır.

25) Bir tutanakta olması gereken bölümlerin sıralanmasında hangisi doğrudur?
a) Başlık-giriş-gelişme-tarih-imza-sonuç
b) Başlık-sonuç-gelişme-giriş-tarih-imza
c) Başlık-giriş-gelişme-sonuç-tarih-imza
d) İmza-başlık-giriş-gelişme-sonuç-imza
e) Gelişme-başlık-giriş-tarih-imza-sonuç

26) Özel kolluk personelinin görev alanları ile ilgili doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Özel kolluk personeli her yerde görevlidir.
b) Sadece belediye hudutları ile sınırlıdır.
c) Sadece belediye hudutları dışı ile sınırlıdır.
d) Sadece görevli bulundukları yer ile sınırlıdır.
e) Sadece adliye binaları ile sınırlıdır.

27) Özel güvenlik görevlisi yakaladığı kişiyi teslim tutanağıyla aşağıdakilerden hangisine öncelikle teslim etmelidir?
a) Yargı mensuplarına
b) Sulh hukuk hakimine
c) Sorgu hakimine
d) Cumhuriyet başsavcısına
e) Genel kolluk görevlisine

28) Özel güvenlik görevlisi usulüyle olsa bile aşağıdakilerden hangisini yerine getiremez?
a) Yakalama
b) Arama
c) Emanete alma
d) Zor kullanma
e) Parmak izi alma

29) Aşağıdaki hangi seçenekte belirtilen yerlere silahla girilebilir?
a) Patlayıcı madde üretilen ve depolanan yerlere
b) Tutukevi ve nezarethanelere
c) Mahkemelere
d) Akıl hastanelerine
e) Gemi ve trenlere

30) Şok pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sandalyeye oturtma
b) Yüzükoyun yatış, baş yanda
c) Sırtüstü yatış, ayaklar biraz yukarıda, üstü örtülü
d) Sırtını masa veya duvara yaslama
e) Yan yatış pozisyonu

31) Sedye ile yaralı taşırken yaralının yönü nasıl olmalıdır?
a) Ayaklar açık vaziyette
b) Başı önde olacak şekilde
c) Taşımada yön önemli değil
d) Taşıma yönü yaralının yakını tarafından belirtilmeli
e) Ayaklar önde olacak şekilde

32) İlkyardımcı kalbi ve solunumu birlikte duran bir kimseye aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) 1 kez suni solunum, 5 kez kalp masajı
b) 3 kez suni solunum, 2,5 kez kalp masajı
c) 8 kez suni solunum, 1 kez kalp masajı
d) 4 kez suni solunum, 4 kez kalp masajı
e) 2 kez suni solunum, 10 kez kalp masajı

33) Epilepsi (sara) nöbetindeki bir hastaya ne yapılır?
a) Kendine zarar vermesi ve salyasıyla boğulması engellenir.
b) Bir yerini kırması engellenir.
c) Düşüp yaralanması engellenir.
d) Soğan koklatılır.
e) Kolonya koklatılır.

34) Hangisi kalp krizi geçirmekte olan kimse için zararlıdır?
a) Kravatını ve kemerini gevşetmek
b) Sürekli konuşturarak uyanık tutmaya çalışmak
c) Pencere açarak ortamı havalandırmak
d) Moral bozucu konuşmalar yapan meraklı kalabalığı uzaklaştırmak
e) Sürekli kullandığı ve yanında taşıdığı ilaçları belirlemek

35) İlkyardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yaralının yürümesine yardımcı olmak
b) Yaralıya pansuman yapmak
c) Yaralının öncelikle ölmemesini sağlamak
d) Yaralıyı iyileştirecek personele yardımcı olmak
e) Yaralıyı hastaneye yetiştirmek

36) Kaza yerinde önce hangi hedef yerine getirilir?
a) Yaralıya uygun pozisyon vermek
b) Yaralıyı taşımak
c) Kazayı haber vermek
d) Yakınlarını aramak
e) Kanamaları durdurmak

37) Solunumun durduğunu en kolay nasıl anlarız?
a) Gözbebeklerinin büyümesinden
b) Nabzı kontrol ederek
c) Kazazedenin kendi ifadesinden
d) Bayılmasından
e) Göğüs hareketlerini kontrol ederek

38) Kalp masajı ve suni solunum beraber yapılması halinde, ilk önce ne yapılmalıdır?
a) Önce sadece 5 defa arka arkaya bir seri suni solunum yapılır.
b) Önce sadece 1 defa derin bir suni solunum yapılır.
c) Önce sadece 5 defa arka arkaya kalp masajı yapılır.
d) Hangisi uygun görülürse yapılır.
e) Önce sadece bir defa kalp masajı yapılır.

39) Kalbin her kasılması ile damarlara pompalanan kanın damar duvarındaki basısına ne ad verilir?
a) Kan dolaşımı
b) Toplardamar
c) Nabız
d) Şahdamarı
e) Tansiyon

40) Düzensiz toplu hareketlerde kişiyi harekete geçiren “anonimlik (isimsizlik)” etkisinin ortadan kaldırılması için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cop kullanmak
b) Kamera görüntüsü almak
c) İkna edici olmak
d) Megafon kullanmak
e) Arama yapmak

41) Arzularını gerçekleştirebilmek için fabrika, sanayi tesisi gibi unsurlara toplumda saygınlığı olan kişilere karşı yok etme veya öldürme amacıyla eylem yapabilen gruplar hangisidir?
a) Seyirci kalabalıklar
b) Saldırgan kalabalıklar
c) Saldırgan gruplar
d) Anlamla gruplar
e) Maksadı belli gruplar

42) Grubun mallara karşı giriştiği tahrip etme ve malın gasp edilerek alınması hangi eylem biçimini tanımlar?
a) Hakaret ve aşağılama
b) Izrar ve yağma
c) Hırsızlık
d) El silahları ile saldırı
e) Yazılı tahrik

43) Alandaki topluluğu, kendi amaçlarına göre yönlendirme yeteneğine sahip, abartılı tepkilerle grubu dalgalanmaya geçiren seçilmiş kişilere ne denir?
a) Atılganlar
b) Tesir altında kalanlar
c) Karşı eylemciler
d) İhtiyatlılar
e) Provokatörler

44) Güvenlik elemanlarının kılık kıyafet ve teçhizatları, disiplin anlayışları ve kararlılıkları ile grup üzerinde yarattığı etkiye ne denir?
a) İnandırıcı olma
b) İkna edici olma
c) Caydırıcılık
d) İnisiyatif kullanma
e) Diyalog kurma

45) Aşağıdakilerden hangisinde “kama” düzeninin kullanılması uygun değildir?
a) Kalabalığı yarma
b) Kalabalıkta yolun açılması
c) Kalabalığı parçalara bölme
d) Liderleri yakalama
e) Her istikametten gelecek saldırıları engelleme

46) Aşağıdakilerden hangisi spor müsabakalarında özel güvenlik görevlileri tarafından alınacak tedbirlerden değildir?
a) Ev sahibi ve konuk takım seyircileri arasındaki geçişleri engelemek
b) Kötü tezahüratta bulunanları engellemek
c) Müsabakanın tehlike oluşturabilecek yerlerden izlenmesini engellemek
d) Biletsiz seyirci girişini engellemek
e) Stat dışında arama ve kontrol noktaları oluşturmak

47) Hangisi şahsın copla vurulabilecek yerleridir?
a) Baş bölgesi
b) Boyun bölgesi
c) Parmak uçları
d) Baldır bölgesi
e) Koltuk altları

48) Şahsa arkadan yaklaşıp copu, şahsın gırtlağından geçirerek yapılan tahliye usulüne ne denir?
a) Copun kelepçe yerine kullanılması
b) Çaprazlama boğma tutuşu
c) Copla tahliye tutuşu
d) Tam ileriye dürtüş
e) Kesme hamlesi

49) Hangisi ünlü bir şahsın konseri sırasında özel güvenlik görevlilerinin dikkat etmesi gereken hususlar değildir?
a) Seyirciler arasında boşluklar yaratarak izdihamı önlemek
b) Seyircilerin sahneye girmelerini engellemek
c) Yanıcı patlayıcı maddelerin alana girişini engellemek
d) Ses düzeninin doğru yerleştirilmesini sağlamak
e) Tehlike oluşturabilecek yerlerden seyri engellemek

50) Aşağıdakilerden hangisi kişi korumanın temel amaçlarından değildir?
a) Korunan kişiyi bedensel bir zarardan korumak
b) Korunan kişinin hayatını tehlikeye sokacak her türlü; tehdit, kaçırma, trafik kazası vb. durumlardan uzak tutmak
c) Korunan kişiyi utandırıcı, rahatsız edici, gülünç duruma düşürücü hallerden korumak
d) Kişi koruma görevini, kendimiz için her konuda uyumlu ve emniyetli bir şekilde yürütmek
e) Korunan kişinin ailesini tehlikelerden korumak

51) Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?
a) Muhtemel tehlikenin varlığı
b) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

52) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensipleri arasındadır? (Muhtemelen yazım hatası var, şıklarda verilenlere göre sorunun “değildir” şeklinde olması gerekir)
a) Koruma hizmetlerinde esas husus caydırıcılıktır.
b) Koruma hizmeti esnek olmalıdır.
c) Koruma planı, korunan kişinin yakınları tarafından değiştirilmelidir.
d) Koruma bir plan dahilinde yapılmalıdır.
e) Koruma elemanları, korunan kişiye adapte olmalıdır.

53) Aşağıdakilerden hangisi öncü ekip personelinin arasında yer almaz?
a) Ziyaret edilecek mevkide güvenlik önlemleri almak
b) Korunan kişiye refakât koruması yapmak
c) Yapılan öncü çalışmasını yazılı hale getirerek koruma amirine vermek
d) Ziyaret edilecek mevkiin keşfini yapmak
e) Ziyaret edilecek mevkide güvenlik amaçlı yerleşim noktalarının tespitini yapmak

54) Hangisi kişilere karşı gerçekleştirilebilecek saldırı eylemlerinden değildir?
a) Yakın mesafeden silahla saldırı
b) Uzak mesafeden silahla saldırı
c) Patlayıcılar kullanmak suretiyle saldırı
d) Adam kaçırma ve rehin alma
e) Orta mesafeden silahla saldırı

55) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinde aranan şartlardan biri değildir?
a) Fiziki kondisyonu yüksek olmak
b) Protokol ve görgü kurallarını bilmek
c) Güvenlik hizmetlerinde en az üç yıl tecrübe sahibi olmak
d) Disiplinli ve sabırlı olmak
e) Diksiyonu düzgün olmak

56) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Güvenlik çemberi, her mevkide korunan kişinin etrafında kurulmalıdır.
b) Çemberin amacı, gelebilecek tehlikelerin korunan kişiye ulaşmadan içeride eritilmesi, yol edilmesidir.
c) Dıştan içere doğru, her çember gittikçe daha çok sayıda insanın girmesine izin verir.
d) Bir kişi dış çemberi aşmayı başarınca orta ya da iç çemberde fark edilir.
e) Her güvenlik çemberinde bir kontrol noktası belirlenir.

57) Hangisi refakât koruması olarak adlandırılır?
a) Bir kişiyle koruma düzeni
b) İki kişiyle koruma düzeni
c) Üç kişiyle koruma düzeni
d) Dört kişiyle koruma düzeni
e) Beş kişiyle koruma düzeni

58) Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
a) Bir kişiyle koruma düzeni
b) İki kişiyle koruma düzeni
c) Üç kişiyle koruma düzeni
d) Dört kişiyle koruma düzeni
e) Beş kişiyle koruma düzeni

59) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?
a) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak
b) Silahlı saldırıları bertaraf etmek
c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak
d) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
e) Tehlikeyi bertaraf etmek

60) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kapsamına girmez?
a) Sinir sistemini uyuşturan
b) Sinir sistemini uyaran
c) Alınan vitaminler
d) İnsanın ruhsal durumunu bozan
e) Extacy hapları

61) Aşağıdakilerden hangisi eroin kullanım yöntemlerinden biri değildir?
a) Nefes yolu
b) Enjeksiyon
c) Buruna çekmek
d) Katı gıda şeklinde
e) Sigara ile birlikte içilerek

62) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde taşımada kullanılan yollardandır?
a) Taşıtların gizli bölmeleri
b) Fiziksel vücut boşlukları
c) Gıda maddesi görünümünde
d) Eşyaların içine gizlenmiş olarak
e) Hepsi

63) Ülkemizi etkileyen en önemli uyuşturucu madde taşıma güzergâhı (rotası) hangisidir?
a) Balkan Rotası
b) Doğu Akdeniz Rotası
c) Kuzey Rotası
d) Güney Rotası
e) Batı Rotası

64) Belirli bir dozda alındığı zaman kişinin sinir sistemi üzerinde etki ederek aklî, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getiren, alışkanlık ve bağımlılık yapan maddelere ne denir?
a) Uyarıcı
b) Uyuşturucu madde
c) Sentetik uyuşturucu
d) Doğal uyuşturucu
e) Halüsinojenler

65) 1938-1971 yılları arasında dünya yasal afyon pazarının % 50-55’ine sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) İngiltere
b) Çin
c) Pakistan
d) Afganistan
e) Türkiye

66) Esrar hangi bitkiden elde edilir?
a) Haşhaş
b) Koka
c) Dişi Hint keneviri
d) Tütün
e) Hiçbiri

67) Aşağıdakilerden hangisi madde kullanımı kuşkusu yaratacak belirtilerden değildir?
a) Sık sık arkadaş değiştirme
b) Tamamen içine kapanma
c) Geleceğe ilişkin beklenti ve umutları kaybetmeme
d) Sağlıkla ilgili şikayetlerin gittikçe arması
e) Kaygı ve tedirginlik içinde yaşama

68) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekme
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi

69) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullananlara uygulanacak davranışlardan biri değildir?
a) Nasihat
b) Kaba kuvvet
c) Psikolojik destek
d) Tıbbi yardım
e) Tedavi ettirmek

70) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 187-155-112
b) 110-156-112
c) 110-155-112
d) 110-155-156
e) 155-156-112

71) Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda hazırlanacak müdahale planı içerisinde yer almaz?
a) Yangının belirlenmesi ve söndürülmesi
b) Haberleşme ve koordinasyon
c) Yanabilecek madde miktarı (yangın yükü)
d) Güvenlik tedbirlerinin alınması
e) Yanıcı maddenin ortamdan uzaklaştırılması

72) Aşağıdakilerden hangisi riskin genel tanımıdır?
a) Beklenmeyen vuku halinde meydana gelen olaylardır
b) Bir kurum ya da kuruluşlardaki olabilecek yangın önlemleridir
c) Herhangi bir tehlikenin açığa çıkması ve sonucunda hasar olması
d) Yangın patlama ihtimali olması ve önlenmesi
e) Meydana gelebilecek tehlikeleri önceden sezmek

73) Yangının oluşum safhaları sırasıyla nelerdir?
a) Duman – Koku – Alev
b) Koku – Duman – Alev
c) Duman – Alev – Koku
d) Alev – Duman – Koku
e) Alev – Koku – Duman

74) Yüksek katlı bir binada sarsıntı, yangın vb. gibi acil durumlarda, tahliyelerde hangi davranış doğrudur?
a) Normal genel merdiveni kullanmak
b) Çatıya doğru çıkmak
c) Yangın merdivenini kullanmak
d) Asansörü kullanmak
e) Hiçbiri

75) Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanar dağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılara ne ad verilir?
a) Sel
b) Fırtına
c) Deprem
d) Tayfun
e) Teknolojik afet

76) Dumandan etkilenerek yetersiz oluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır ?
a) Kusturulur.
b) Yoğurt yedirilir.
c) Yürütülür.
d) Açık havaya çıkarılır.
e) Limonlu su içirilir.

77) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür.
b) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür.
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır.
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz.
e) Hepsi

78) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?
a) Sivil Savunma Müdürlüğü (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı oldu)
b) Bayındırlık Müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet Müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı

79) Yangın yerinde kapalı alanlarda patlamaya neden olan etkenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Oksijen, basınç, yüksek ısı
b) Duman, parlama, CO
c) Yayılma, patlama, ısı
d) Isı, Co2, oksijen
e) Parlama, yayılma, duman

80) Bir yerin özel güvenlik kapsamına girmesine hangisi karar verir?
a) Bakanlar Kurulu
b) Cumhurbaşkanı
c) Yer sahibinin talebi üzerine il özel güvenlik komisyonu
d) Vali
e) Muhtar

81) Özel güvenlik görevlisinin yetkisini kullanabilmesi için hangisi gerekli değildir?
a) Görev tanımı
b) Görev alanında bulunmak
c) Görev sırasında olmak
d) Özel güvenlik görevlisi kimlik kartını yakasında taşımak
e) Yasal dayanak

82) Stadyumun kapısında arama yapan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
a) Önleyici görev
b) Özel idari görev
c) Özel kolluk görevi
d) Kişisel görev
e) Adli görev

83) Özel güvenlik görevlisi suç şüphesi nedeniyle aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
a) Üst araması (?)
b) Ev ve işyerinde arama
c) Eşya araması (?)
d) Otomobilde arama (?)
e) Valizi arama (?)

84) Arama tutanağında hangisi yer almaz?
a) Olay yeri, tarihi ve saati
b) Aranılan kişinin nüfus bilgileri
c) Aramanın nedeni ve sonucu
d) Arayanların nüfus bilgileri
e) Aramayı yapanlar, aranan ve hazır bulunanların imzası

85) Üzerinde silah bulunan kişi ÖGG’nin düzenlediği tutanağı imzalamazsa ne olur?
a) İmzalamadığı tutanağa yazılır.
b) Zorla imzalatılır.
c) İmzalayacağı yeni bir tutanak hazırlanır.
d) Cezası artırılır.
e) Tutuklanır.

86) Aşağıdakilerden hangisinde “gece” arama yapılmaz?
a) Herkesin girip çıktığı yerlerde
b) Mahkumların toplanma ve sığınma yerlerinde
c) İkamette
d) Suç ile elde edilen eşyanın saklandığı yerlerde
e) Gizli kumar ve fuhuş yerlerinde

87) X-ray cihazından geçirilen çantasında şüpheli görüntü tespit edilen kişi için hangisi yanlıştır?
a) Sadece çantası aranır.
b) Çantadan silah çıkarsa ruhsattaki bilgilerle silah karşılaştırılır.
c) Çantada bomba varsa kelepçelenir. (?)
d) Çantada suç unsuru yoksa tutanak düzenlenmez.
e) Üzeri ayrıntılı olarak aranır.

NOT : Bu soruda da muhtemelen yazım hatası var.

88) Suçta kullanıldığı için bir tabancaya ait el koyma tutanağında hangisi yer almaz?
a) Çapı
b) Markası
c) Seri numarası
d) Ağırlığı
e) Fişek sayısı

89) Kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanmasına ne ad verilir?
a) Önleme yakalaması
b) Adli yakalama
c) Hakim kararıyla yakalama
d) Meşhut suç nedeniyle yakalama
e) Özel yakalama

90) Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangilerini genel kolluğa bildirmeden yapabilir?
I Görev alanında bulunan çocuğu annesine teslim etmek
II Görev alanında bulunan cüzdanı sahibine teslim etmek
III Görev alanında sızan sarhoşu yakınlarına teslim etmek
IV Suç şüphesi üzerine yakalanan kişiyi savcıya göndermek
V Suçta kullanılan silahı laboratuara göndermek
a) I, IV, V
b) I, II, III
c) II, III, IV
d) I, III, IV
e) III, IV, V

91) Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare mahkemesine
b) Polise
c) İşçi sendikasına
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına

92) Polis, silahlı icra ve inzibat kuvvetidir. Başka bir deyimle polis ………………. ve ……………… sağlayan, kamu düzeni bozulduktan sonra da tekrar yerine getirebilmek için gerekli önlemleri alan silahlı bir kuvvettir. Yukarıdaki boşluğa uygun gelen kelimelerin aşağıda hangi seçenekte olduğunu işaretleyiniz.
a) kamu düzeni / güvenliğini
b) kamu sistemini / sağlığını
c) kamu hiyerarşisini / disiplinini
d) kamu siyasetini / siyaset bilimini
e) kamu sektörünü / harcamalarını

93) Kamu düzen ve güvenliğinin sağlanması için il ve ilçe sorumluluk bölgelerinde hizmet veren Emniyet Genel Müdürlüğü, ……. Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun (ETK) 16.maddesine göre; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Yukarıda boşluğa gelmesi gereken kanun numarasını işaretleyiniz.
a) 2559
b) 3201
c) 6136
d) 5188
e) 2565

94) Aşağıdakilerden hangisi polisin önleyici görevlerinden değildir?
a) Can, ırz veya mal emniyetini korumak
b) Kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşlerini engellemek
c) Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerin faillerini yakalamak
d) Hükümete karşı şiddet kullanan veya gösterenleri engellemek
e) Yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi afetlerde olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini almak

95) Özel güvenlik; kamu güvenliğini ……………………………….. olmak üzere, hak ve hürriyetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla 5188 Sayılı kanundaki koşullara uygun olarak alınan güvenlik tedbirleridir. Cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifadeyi işaretleyiniz.
a) tanıyan mahiyette
b) yerine getirir mahiyette
c) sürdürür mahiyette
d) tamamlayıcı mahiyette
e) sağlar mahiyette

96) Özel güvenlik görevlisi; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında …………….. ve ………………….. hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişilerdir. Cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifadeyi işaretleyiniz.
a) genel koruma / güvenlik
b) özel koruma / sağlık
c) özel koruma / eğitimi
d) genel koruma / özel koruma
e) özel koruma / güvenlik

97) Mülki amirin, genel kolluğun ya da kendi amirinin emrinde bulunan özel güvenlik görevlisi, verilen emirlerin kanuna aykırı olması durumunda ne yapmalıdır?
a) Emri yerine getirir ve amirine bilgi verir.
b) Emri yazılı olarak ister ve yerine getirmez.
c) Emri yerine getirmez ve amirine bilgi vermez.
d) Emri yerine getirir ve kimseye bilgi vermez.
e) Emri yerine getirmez ve bunu amirine bildirir.

98) Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk görevlilerine, görev alanlarında verilen yetkilerden değildir?
a) Arama
b) Yakalama
c) Zor kullanma
d) İfade alma
e) Kimlik sorma

99) Havalimanı, liman, gümrük, gar, istasyon ve spor müsabakalarının yapıldığı yerlere istenildiğinde genel kolluk görevlilerinden takviyede bulunulmaktadır. Bu durumda sevk ve idare yetkisi kime geçmektedir?
a) Özel güvenlik müdürüne
b) Özel güvenlik şirketine
c) Genel kolluk amirine
d) Özel kolluk amirine
e) İşletme müdürüne

100) Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Polis ve jandarma
b) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza
c) Jandarma-Gümrük Muhafaza-Polis (d ile aynı)
d) Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
e) Jandarma-Belediye Zabıtası-Sahil Güvenlik

SİLAH SORULARI

1) Uzaktan ve yakından canlıları öldüren veya yaralayan, etkisiz hale getiren, canlı organizmaları hasta eden cansız varlıkları parçalayıp yok eden aletlerin bütününe ne ad verilir?
a) Patlayıcı madde
b) Kesiciler
c) Deliciler
d) Silah
e) Kimyasallar

2) Mermi adı verilen özel şekil ve özellikteki maddeleri barut gazının basıncı ile uzak mesafelere atabilen silahlara ne ad verilir?
a) Patlayıcı silahlar
b) Patlamasız silahlar
c) Ateşli silahlar
d) Ateşsiz silahlar
e) Nükleer silahlar

3) Ateşsiz silahların kullanımında en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çelikten olmaları
b) Yarı çelik yarı ahşap olmaları
c) İnsan gücü ile kullanılmaları
d) Alüminyumdan yapılabilmeleri
e) Yalnız ahşaptan olmaları

4) İçerisinde yiv ve set bulunan parça hangisidir?
a) Fişek
b) Kovan
c) Fişek yatağı
d) Namlu
e) Sürgü kapak takımı

5) Namluya yatay ve dikey yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan, gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir?
a) Sürgü kapak takımı
b) Nişan tertibatı
c) Tetik tertibatı
d) Ateşleme tertibatı
e) Kabza

6) Fişeğin parçaları aşağıdakilerden hangisidir?
a) İtici madde (barut)
b) Çekirdek
c) Kovan
d) Kapsül
e) Hepsi

7) Kapsülde ateşlemeyi sağlayan maddenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Florid
b) Fülminat klor
c) Fülminat dümerkür
d) Venüs merkür
e) Barut

8) Kovan dip tablasında kapsül olmayan fişeklere ne ad verilir? 
a) Stayr tipi fişekler
b) Oklu fişekler
c) tükenir kovanlı fişekler
d) Filiber tipi fişekler
e) Kovansız fişekler

9) Aşağıdakilerden hangisi namlunun parçasıdır?
a) Fişek yatağı
b) Destek
c) HP kilitleme dişleri
d) Fişek rampası
e) Hepsi

10) Çerçeve takımında bulunmayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tetik
b) Şarjör mandalı
c) Çıkarıcı
d) Horoz
e) Dirsekli kurs ve çene

11) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik silahlardan değildir?
a) Bakteriler
b) Riketsialar
c) Virüsler
d) Mantarlar
e) Füzyon

12) Kullanım araçlarına göre fişek çeşitleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdekli fişekler
b) Çekirdeksiz fişekler
c) Gaz fişekleri
d) Av fişekleri
e) Hepsi

13) Ateşli silah devriminin başlamasında en büyük etken hangisidir?
a) Ateşsiz silahların kullanılmaması
b) Yiv ve setin icat edilmesi
c) Silahın icadı
d) Barutun bulunması
e) Çapın bulunması

14) Mermi çekirdeğini barut gazı ile uzak mesafelere atabilen aletlere ne ad verilir?
a) Kimyasal silah
b) Biyolojik silah
c) Ağır ateşli silah
d) Ateşli silah
e) Makineli tabanca

15) Bitişik atış kaç cm’den yapılan atıştır?
a) 0-5
b) 5-15
c) 10-20
d) 60-70
e) 15-30

16) Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere ne ad verilir?
a) Reyhan
b) Rayyür
c) Namlu
d) Tırnak izi
e) Fişek yatağı izi

17) Kırıkkale tabancada kullanılan emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şarjör emniyeti
b) Kabza emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Horoz emniyeti
e) Tetik emniyeti

18) Bir vasıta yardımıyla veya birkaç kişilik mürettebat tarafından kullanılan silahlara ne ad verilir?
a) Ağır ateşli silah
b) Kimyasal silah
c) Biyolojik silah
d) Nükleer silah
e) Uzun namlulu silah

19) Alev kanalı nerede bulunur?
a) Kovanda
b) Namluda
c) Tetikte
d) Kabzada
e) Şarjörde

20) En iyi tasavvur edilen nişan hattında bulunan unsurlar hangisidir?
a) Gez
b) Arpacık
c) Hedef
d) Göz
e) Hepsi

21) Fişek rampası tabancanın neresinde bulunur?
a) Hazne
b) Namlu
c) Çerçeve
d) Gövde
e) Sürgü kapak takımı

22) Hafif ateşli silahlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kısa namlulu silahlar
b) Kimyasal silahlar
c) Kısa menzilli ateşli silahlar
d) Uzun menzilli ateşli silahlar
e) Biyolojik silahlar

23) Tetiğin bir kez çekilmesi ve basılı tutulmasıyla tüm fişekleri ateşlemesi hangi tür silahlarda yapılabilir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Ağır ateşli silahlar
d) Orta ateşli silahlarda
e) Tek atışlı silahlar

24) Namlunun kavallaşması veya kaval namlu ne demektir?
a) Namlunun uzun olması
b) Namlunun kısa olması
c) Çapın geniş olması
d) Yiv ve setin kaybolması veya hiç olmaması
e) Yiv ve setin olması

25) Set nedir?
a) Namlu içerisindeki girintidir.
b) Namlu içerisindeki çıkıntıdır.
c) Namludaki fişeğin atışa hazır bulunduğu yerdir.
d) Namluyu tutan tutucu pimdir.
e) Hiçbiri

 

Bu yazı bugün : 2, toplamda : 20554 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.