2. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları ve Cevapları

23 Şubat 2010 tarihinde yayinlandi

Bu soruların ve cevapların, Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi tarafından izinsiz olarak kopyalanması yasaktır.

(A) GRUBU

1) Aşağıdaki görevlerden hangisi özel güvenlik  personeli için söylenemez?
a) İlk ekip olabilirler
b) Tanıkların ifadelerini alır
c) Olay yerinde failleri yakalar, muhafaza eder
d) Genel kolluk olay yerine geldiğinde bilgi verir
e) Olay yerine görevliler haricinde girişe izin vermez

2) CCTV’ de dört tane kameradan gelen görüntüyü bir ekranda ekranı bölerek görmemizi sağlayan parçaya ne ad verilir?
a) Monitör
b) Switcher
c) Quad
d) Terminal
e) Kamera

3) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?
a) Belirli bir emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır
b) Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yolları açık bırakılmalıdır
c) Rüzgârın yönü hesap edilmelidir
d) Her zaman aynı oranda atılmalıdır
e) Hepsi

4) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) 110-155-112
b) 187-155-112
c) 110-155-177
d) 112-177-155
e) 155-112-110

5) İyi bir dinleyici olmak için aşağıdakilerden hangisinden kaçınmamız gerekmektedir?
a) Konuşanı rahatlatın
b) Zaman tanıyın
c) Soru Sorun
d) Söylenenlere ilgi gösterin
e) Yargılayın

güvenlik eğitimi

6) Aşağıdakilerden hangisi VİP’in araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
a) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır
b) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır
c) VIP oto sürücüsü VIP’in kapısını açar
d) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır
e) Hiçbiri

7) Aşağıdakilerden hangisi kolluk çeşitlerinden değildir?
a) Genel kolluk
b) Özel kolluk
c) Adli kolluk
d) Geçici kolluk
e) Hiçbirisi

8) Caydırıcı amaçlı devriye nasıl yapılır?
a) Üniformalı olarak
b) Bağırarak
c) Sivil olarak
d) Cop sallayarak
e) Oturarak

9) Aşağıdakilerin hangisi atardamar kanamasının özelliklerindendir?
a) Yavaş ve koyu kırmızı renkte akar
b) Yavaş ve açık kırmızı renkte akar
c) Fışkırır tarzda ve açık kırmızı renkte akar
d) Fışkırır tarzda ve koyu kırmızı renkte akar
e) Kendiliğinden durur

10) Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?
a) Emanete alma
b) El koyma
c) Muhafaza altına alma
d) Koruma altına alma
e) Müsadere

güvenlik eğitimi

11) Manyetik ortam oluşturarak kişilerin üzerindeki metal cisimlerin varlıklarını tespit etmeye yarayan cihazlara ne ad verilir?
a) Hareket detektörleri
b) Metal detektörler
c) Mikro dalga hareket detektörleri
d) Kızıl ötesi (PIR) hareket detektörü
e) X- Ray cihazı

12) Aşağıdakilerden hangisi copun tanımına uymaz?
a) Saldırı silahıdır
b) Savunma silahıdır
c) Püskürtme silahıdır
d) Dağıtma silahıdır
e) Hiçbiri

13) “Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar

14) Aşağıdakilerden hangisi bombanın ana unsurlarından değildir?
a) Kablo-Bant
b) Parça etkisi için konulan malzemeler
c) Anahtar sistemi
d) Kamufle malzemeleri
e) Dış kap ve akım kaynağı

Not : Bu soru 6.sınavda  14, 8.sınavda 10, 9.sınavda 90, 10.sınavda 40, 11.sınavda 36, 12.sınavda 58, 20.sınavda 11, 21.sınavda 56. soru olarak, geçmiş sınavlarda “Aşağıdakilerden hangisi bombanın yardımcı unsurlarından değildir” şeklinde çıkmıştır. Ancak bu sınavda “yardımcı” yerine “ana” unsur sorulduğundan hatalı bir soru olduğunu düşünüyoruz.  Sadece (c) şıkkındaki “anahtar sistemi” bombanın ana unsurlarından olup diğerlerinin tamamı yardımcı unsurdur. Ayrıca 26 Eylül 2009 tarihindeki yönetmelik değişikliğinden  sonraki dönemde kurs görenler, bu sorunun ait olduğu Patlayıcı Maddeler dersini görmemiştir. Aynı yönetmelik değişikliği ile bu dersin “şüpheli paketler”le ilgili bölümü Güvenlik Tedbirleri dersine eklenmiştir. Açıklanan nedenlerle bu soru cevapsız bırakılmıştır.

güvenlik eğitimi

15) Aşağıdakilerden hangisi kişi içi çatışmaya örnek gösterilebilir?
a) Kişinin karşısındakini yanlış anlaması
b) Bireyin aynı statüde çalışan başka bir kişi ile fikir çatışması yaşaması
c) Bireyin aynı anda farklı şeylere ihtiyaç duyması
d) Kişinin karşısındaki konuşmacının fikirlerini benimsememesi
e) Kişinin sürekli olarak kendini motive etmesi

16) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Koruma organizasyonunda boşluk bırakılmamalıdır
b) 360 derecelik bir koruma sağlanmalıdır
c) Ekip ruhu önemlidir, başarısızlık ya da başarı ekibindir, kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır
d) Kalabalık ve güvenliksiz bölgelerde koruma şekli daraltılmalıdır
e) Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir

17) Eşkâl tarifinde aşağıdakilerden hangisi insanlarda değişmeyen niteliklerden değildir?
a) Belirgin sakatlıklar
b) Yapılan makyajlar
c) Kekemelik, pelteklik
d) Sağırlık, dilsizlik
e) Ameliyat izleri

18) Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemine ait değildir?
a) Beyin
b) Beyincik
c) Kalp
d) Omurilik
e) Omurilik soğanı

19) Korunan kişinin gideceği mevki ve güzergâh üzerinde önemli kişiye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma nedir?
a) Yakın koruma ekibinin amacı
b) Öncü istihbarat çalışması
c) Temel koruma prensipleri
d) Kişisel fiziki koruma
e) Hiçbiri

20) ÖGG önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma

güvenlik eğitimi

21) “Renkli “ X-RAY cihazlarında atom yoğunluğu fazla olan metal maddeler hangi renkte gözükürler?
a) Yeşil
b) Gri
c) Siyah
d) Koyu mavi
e) Kırmızı

22) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?
a) Sivil Savunma Müdürlüğü (Bu kurumun adı değişti)
b) Bayındırlık Müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet Müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı

23) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaçlarından değildir?
a) Suçları önlemek
b) Can ve mal emniyetini sağlamak
c) Kamu düzenini sağlamak
d) Olaylara müdahale etmek
e) Devriye görevine motive olmak

24) Aşağıdakilerden hangisi VİP’in acil durumda kullanabileceği güvenli bölgelerden biri olamaz?
a) Kolluk kuvvetli binaları
b) Hastaneler
c) Bakanlık binaları
d) Parklar
e) Valilik binaları

25) Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur
b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür
c) Hasta / yaralı yarı yüzükoyun pozisyonda yatırılır
d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir
e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür

güvenlik eğitimi

26) Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması nasıl bir iletişim tekniğidir?
a) Kişiler arası iletişim
b) Grup iletişimi
c) Örgüt-içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Kişi içi iletişim

27) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmak isteyen bir kimsede aranan şartlardan biri değildir?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
c) 18 yaşını doldurmuş olmak
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak

28) Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır?
a) Eğitim kurumları
b) Cezaevleri
c) Görev yeri ve güzergâhı
d) Mahkemeler
e) Hepsi

29) Aşağıdaki elektronik güvenlik sistemlerinden hangisinin hassasiyetini ayarlamakla manyetik alan şiddetini değiştirebiliriz?
a) X-Ray cihazı
b) El detektörü
c) CCTV
d) CACS
e) Işın detektörü

30) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

güvenlik eğitimi

31) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
a) Şahısların elleri yıkatılmaz
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir
e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır

32) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?
a) Radyo
b) Gazete
c) Mektup
d) Dergi
e) Televizyon

33) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?
a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Yaraya kül basmak

34) 5188 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin d) fıkrasına göre ÖGG’nin: “Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama” yetkisi bulunmaktadır. ÖGG’nin bu yetkisi ne türden bir görevi ifade eder?
a) Güvenlik önlemi
b) Adli görevi
c) İdari görevi
d) Siyasi görevi
e) Hiçbiri

35) Aşağıdakilerden hangisi organik bir malzeme değildir?
a) Bakır kablo
b) Şeker
c) C4 patlayıcı
d) Afyon sakızı
e) Ekmek

güvenlik eğitimi

36) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlisinin uygulayacağı genel ilkelerden değildir?
a) İkna edici ve inandırıcı olma
b) Diyalog kurma
c) Sempatik olma
d) Provokasyona gelmeme
e) Hiçbiri

37) Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk ve genel kolluğun ortak özelliklerinden değildir?
a) Vatanına, milletine ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı olmalıdır
b) Amir ve üstlerine karşı itaatkâr olmalıdır
c) Anlayışlı ve disiplinli olmalıdır
d) Tavır ve hareketlerinde ciddi olmamalıdır
e) Meslek ciddiyetini korumalıdır

38) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?
a) Maktul
b) Hava şartları
c) Basın mensupları
d) Fırsatçılar
e) Meraklı kalabalık

39) Bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak, onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ne denir?
a) İletişim
b) Motivasyon
c) Sempati
d) Dinleme
e) Empati

40) Statlarda ve spor müsabakalarında suç unsuru olmaksızın yapılan aramaya ne denir?
a) Adli arama
b) Zapt etme
c) Güvenlik noktası oluşturma
d) Önleme araması
e) El koyma

güvenlik eğitimi

41) Aşağıdakilerden hangisi 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgilerden değildir?
a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız
b) Yaralıların kimlik bilgileri
c) Adresin bilinen noktalardan tarifi
d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
e) Olay ve yaralı sayısı

42) Tek tek personel giriş çıkışını düzenleyen ve raporlayan geçiş sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) CCTV
b) CACS
c) PIR
d) Turnike/PDKS
e) Hiçbiri

43) Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz?
a) Yakalanan kişiyi koruma altına alır
b) Elde edilen suç delillerini muhafaza eder
c) Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa haber verir
d) Yakalanan kişinin ifadesini alır
e) Olayın tanığı varsa olay mahallinde kalmasını sağlar

44) Aşağıdakilerin hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?
a) Orantılılık unsuru
b) Kanunilik unsuru
c) Silah unsuru
d) Zorunluluk unsuru
e) Hepsi

45) Şüpheli ile görüşme sırasında güvenlik görevlisinin herhangi bir hamleye karşı koyabilmesi için gereken 2 metrelik tampon bölgenin adı nedir?
a) Tehlikeli bölge
b) Hamle mesafesi
c) Tepkisel bölge
d) Refleks arası
e) Tehdit bölgesi

güvenlik eğitimi

46) Aşağıdaki yerlerden hangisi ÖGG’nin görev alanı değildir?
a) ÖGG’nin görev yeri ile evi arasındaki güzergah
b) İşlenmiş bir suçun sanığının takibi esnasında gidilen yer
c) ÖGG’nin korumakla sorumlu olduğu alan
d) Nakil görevi yapan ÖGG’nin görev yeri ile naklin yapılacağı yer arası güzergah
e) Konser vb. yerlerde görev yapılan durumlarda konser alanı

47) Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir?
a) Amaç birliği
b) Örgütlenme
c) Tesadüfen karşılaşma
d) Lider bulunması
e) Düşünce ve fikir birliği

48) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?
a) Suç işlenmesini önlemek
b) Şüphelileri yakalamak
c) İhtiyacı olanlara yardım etmek
d) Genel emniyeti sağlamak
e) Hepsi

49) Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
a) 12
b) 9
c) 6
d) 3
e) 8

50) X-RAY cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Deri ile kaplanmış nesneler
b) Kurşun ve plastik maddelerle kaplanmış nesneler
c) Tahta kutu içerisine konmuş nesneler
d) Nemli bezlere sarılmış nesneler
e) Branda ile ambalajlanmış nesneler

güvenlik eğitimi

51) Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) Anayasa- Kanun -Tüzük -Yönetmelik
b) Anayasa- Tüzük -Kanun -Yönetmelik
c) Kanun -Anayasa -Tüzük -Yönetmelik
d) Yönetmelik- Tüzük -Kanun -Anayasa
e) Tüzük -Anayasa -Kanun -Yönetmelik

52) Patlamanın etkilerinden parça etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
a) Cam parçaları
b) Demir parçaları
c) Gazete kâğıtları
d) Çiviler
e) Taş parçaları

53) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmek istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
b) Zorla aranır
c) İçeri alınır
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi

54) Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?
a) Sağında
b) Solunda
c) Önünde
d) Arkasında
e) Silahı kullandığı eliyle ilgili olarak arka sağ veya solunda

55) 5188 sayılı kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri

güvenlik eğitimi

56) Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi en etkilidir?
a) Kelimeler
b) Sözcüklerin nasıl söylendiği
c) Ses tonu
d) Duyguların ifadesi
e) Yüz ve beden hareketleri

57) Kaza ortamında ilk yapılması gereken nedir?
a) Hemen yaralılara müdahale etmek
b) Yaralıları sakinleştirmek
c) Kaza ortamının güvenliğini sağlamak
d) Çevreden yardım istemek
e) Yaralıları taşımak

58) Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması yapabilir?
a) Kapalı alanlarda
b) Meskenlerde ve müştemilatlarda
c) Konser ve spor müsabakalarında
d) İş yerlerinde
e) Hiçbiri

59) Aşağıdakilerden hangisi bir eylem başlatma şekillerinden değildir?
a) Bazı maddeleri fırlatmak
b) Sözlü ve yazılı tahrik
c) Küfür ve hakaret
d) Kişileri sakinleştirmek
e) Silah ve patlayıcı madde kullanmak

60) Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanılır. “FENNİ” isminin doğru telaffuzu aşağıdakilerin hangisidir?
a) Fatsa, Edirne Niğde, Niğde, İstanbul
b) Fatsa, Edirne Niğde, İstanbul, Niğde
c) Fatsa, İstanbul, Niğde, Niğde, Edirne
d) İstanbul, Edirne, Niğde, Niğde, Fatsa
e) Fatsa, İstanbul, Niğde, Edirne, Niğde

güvenlik eğitimi

61) Olay yeri incelemenin en önemli amacı;…………-…………-………… arasındaki üçgeni (ilişkiyi) kuracak maddi delilleri ortaya çıkarmaktır.
a) Polis-Hâkim-Savcı
b) Sanık-Polis-Olay yeri
c) Olay-Fail-Mağdur
d) Mağdur-Olay yeri-Fail
e) Mağdur-Olay yeri-Maktul

62) Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime………………denir.
a) Kişi içi iletişim
b) Kişiler arası iletişim
c) Örgüt içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Çatışmalı iletişim

63) Aşağıdakilerden hangisi havayolu tıkanıklığı ( tam tıkanma ) belirtisi değildir?
a) Nabız alınamaz
b) Nefes alamaz
c) Acı çeker ellerini boynuna götürür
d) Konuşamaz
e) Rengi morarmıştır

64) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?
a) İl emniyet müdürlüğü yetkilisi
b) İl jandarma komutanlığı yetkilisi
c) İçişleri Bakanlığı yetkilisi
d) Sanayi odası başkanlığı yetkilisi
e) Ticaret odası başkanlığı yetkilisi

65) Zanlı copunuzun kontrolünü ele geçirdiğinde yapılmaması gereken hareket hangisidir?
a) Derhal bırakın
b) Müdahale etmeyin
c) Yüksek sesle sözlü emir verin
d) Yardım çağırın
e) Zanlının üzerine yürüyüp copu elinden almaya çalışın

güvenlik eğitimi

66) “Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ………… denir.” Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Panik
b) Duygu
c) Motivasyon
d) Öfke
e) Heyecan

67) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanım şekillerindendir?
a) Koklayarak
b) Sigaraya sararak
c) Ağızdan alarak
d) Damara enjekte ederek
e) Hepsi

68) Aşağıdakilerden hangisinde ilk ekibin tanımı doğru olarak verilmiştir?
a) Meydana gelen olaya ilk müdahale eden ekiptir
b) Olay yerinde suçluları yakalayan ve soruşturmacı birime teslim eden ekiptir
c) Olayı ilk önce öğrenen ekiptir
d) Olay yerinde görevli polis ekibidir
e) Hepsi

69) Tekli korumaya oranla biraz daha güvenli olan ikili korumada paylaşılan sorumluluk alanı kaç derecedir?
a) 90
b) 180
c) 360
d) 120
e) 72

70) “Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Etkileşim
b) Öğretim
c) Öğrenim
d) İletim
e) İletişim

güvenlik eğitimi

71) Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?
a) Adli zapt etme
b) El koyma
c) Mülkiyet hakkını ihlal
d) Önleme yakalaması
e) Hepsi

72) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayları başlatma usulleri arasında sayılmaz?
a) Konuşma yapmak
b) Evlerden toplamak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı artırmak
e) Yaygın propaganda

73) “değişmez-değiştirilemez, benzemez-benzetilemez, tasnif edilebilir” özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Kimyasal deliller
b) Fiziksel deliller
c) Suçta kullanılan aletler
d) Parmak izi
e) İz deliller

74) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I- Tutuklama
II- Kimlik tespiti
III-Konut araması
IV- Yakalama
V- Üst ve eşya araması
VI- Kimlik sorma
a) I, III, V, VI
b) IV, V, VI
c) II, IV, VI
d) I, II, III
e) I, II, VI

75) Yanıcı maddeyi dağıtarak söndürme hangi madde yangınlarında kullanılır?
a) Benzin
b) Mazot
c) Ahşap
d) LPG
e) Fuel-Oil

güvenlik eğitimi

76) Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun………………… dir
a) Profesyonelliğidir
b) Cesaretidir
c) Gösterişidir
d) Tecrübesidir
e) İnisiyatif kullanmasıdır

77) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?
a) Karşımızdakini dinlemek
b) Kendini açmak
c) Kendini dinlemek
d) Kendini doğru ifade etmek
e) Kendini tanımak

78) Arama en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
a) Kişinin dokunulmazlığı
b) Özel hayatın gizliliği
c) Hak arama hürriyeti
d) Konut hakkı
e) Kişi hürriyeti ve güvenliği

79) Toplu düzenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Çember düzeni
b) Kama düzeni
c) Hat düzeni
d) Karma düzen
e) Hiçbiri

80) özel güvenlik personeli, genel kolluğun görevli ve yetkili olduğu bir olayla karşılaştığında;
a) Suçüstü hükümleri çerçevesinde olaya el koyar
b) Genel kolluğa haber verir
c) Olay yerini ve delilleri korur
d) Genel kolluk olaya el koyduktan sonra ona teslim eder
e) Hepsi

güvenlik eğitimi

81) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme

82) Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerelerde kullanabilirler?
a) Görevli oldukları sürede ve görev alanlarında
b) Kırsal alanlarda
c) Polisin olmadığı her yerde
d) Güvenlik görevlisi oldukları zaman her yerde
e) Hepsi

83) Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının özelliklerinden değildir?
a) Havadan daha hafiftir
b) Patlayıcı özelliğe sahiptir
c) Havadan ağırdır
d) Aniden buharlaştığı için temas ettiği yeri dondurur
e) Hiçbiri

84) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
a) Devam eden olaya müdahale etmek
b) Sanık ve tanıkları belirlemek
c) Olay yerini şeritle çevirmek
d) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
e) Tanık ve sanıkları bir arada tutmak

85) Önemli kişinin yürüdüğü istikamet koruma elamanları tarafından saat yöntemine göre kaç kabul edilir?
a) 6
b) 9
c) 12
d) 1
e) 3

güvenlik eğitimi

86) İş yaşamında İletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?
a) Ebeveyn / Yetişkin
b) Ebeveyn / Çocuk
c) Yetişkin / Yetişkin
d) Yetişkin / Çocuk
e) Ebeveyn / Ebeveyn

87) Olay yerinde sorumlulukları bulunan görevlilerin genel sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vali
b) Cumhuriyet savcısı
c) Soruşturma sorumlusu
d) Emniyet müdürü
e) Birim amiri

88) Saklı olan bir kişinin veya gizlenmiş olan bir eşyanın ele geçirilmesi maksadıyla yapılan işleme ne denir?
a) Yakalama
b) Arama
c) Durdurma
d) Zor kullanma
e) Zapt etme

89) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?
a) Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır
b) Çevresi ile ilgili olmalıdır
c) İyi iletişim kurmalıdır
d) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır
e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır

90) Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden değildir?
a) Oksijen taşımak
b) Vücut sıcaklığını ayarlamak
c) Besin maddelerini taşımak
d) Solunumu sağlamak
e) Dokulardan toksik maddeleri almak

güvenlik eğitimi

91) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir?
a) Kıl
b) Silah
c) Boyalar
d) Diş izleri
e) Hiçbiri

92) Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin boyutlarından biri değildir?
a) Önyargılı olmak
b) Konuşmacıya bakmak
c) Sözünü bölmemek
d) Empatik dinleme yapmak
e) Hiçbiri

93) Mıknatıs, hoparlör vb. manyetik alanlardan uzak tutulması gereken maddi delil aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kağıt para
b) Kan
c) Disket
d) Boş kovan
e) Kıl

94) “Her derste sorun yaratmasan olmaz sanki” cümlesinde aşağıdakilerden hangi bastırıcı iletiyi görmek mümkündür?
a) Yargılamak, eleştirmek, suçlamak
b) Ad takmak, alay etmek
c) Yorumlamak, tanı koymak
d) Övmek, olumlu değerlendirme yapmak
e) Sınamak, sorguya çekmek

95) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik devriyesinin görevlerinden değildir?
a) Adli görevler
b) Koruyucu görevler
c) Dış görevler
d) Önleyici görevler
e) Yardımcı görevler

güvenlik eğitimi

96) Kanuni yetkiler çerçevesinde yakalamak devriyenin hangi görevlerine girer?
a) Yardım görevi
b) Önleyici görevi
c) Koruma görevi
d) Adli görev
e) Bastırıcı görevi

97) 5188 sayılı yasa ile kişinin vücudu ve hayatı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacı ile özel güvenlik görevlilerince …………… yapılır.
a) Önleme amaçlı yakalama
b) Zor kullanma
c) İfade alma
d) El koyma
e) Zapt etme

98) Bir özel güvenlik görevlisi iş kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
a) 60
b) 45
c) 90
d) 100
e) 150

99) Bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimine …………………. denir. Boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
a) Enformasyon
b) Bildirişim
c) İletişim
d) Komünikasyon
e) Hiçbiri

100) Aşağıda belirtilen teçhizatlardan hangisi devriye görevlisinin standart teçhizatlarından değildir?
a) El telsizi
b) El feneri
c) Not defteri ve kalem
d) Cep telefonu
e) Kelepçe

güvenlik eğitimi

SİLAH SORULARI

1) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?
a) Namlu
b) Horoz
c) Gez
d) İcra yayı
e) Tetik

2) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişeğe hız verir
b) Çekirdeğe yön verir
c) Barutun ateşlemesini sağlar
d) Barutun nemlenmesini önler
e) Fişeğe yön verir

3) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Gez- arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

4) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu –hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

5) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Ezici silahlar
e) Harp silahları

güvenlik eğitimi

6) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kabze
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz

7) Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
a) 20 yaş – 5 yıl
b) 21 yaş – 5 yıl
c) 23 yaş – 5 yıl
d) 21 yaş – 6 yıl
e) 18 yaş – 5 yıl

8) Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?
a) Gövde
b) Sürgü
c) Kabze
d) Hazne
e) Nişan tertibatı

9) Hangisi silah bakım zamanlarından değildir?
a) 3 günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi

10) İntihar olayında aşağıdaki atış türlerinden hangisi söylenemez ?
a) Yakın atış
b) Uzak atış
c) Bitişik – Yakın atış
d) Bitişik atış
e) Hiçbiri

güvenlik eğitimi

11) Silahlarda tırnak ne işe yarar?
a) Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına
b) Tabancanın monte edilmesine
c) Sürgüyü gövdeye sabitlemeye
d) Kapsülü ateşlemeye
e) Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye

12) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri değildir?
a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin takla atarak gitmesini sağlar
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır
e) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır

13) Aşağıdakilerden hangileri ateşli silahların tasniflenmesine girmez?
a) Ağır ateşli
b) Hafif ateşli
c) Uzun namlulu
d) Otomatik
e) Nükleer Silahlar

14) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı

15) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

güvenlik eğitimi

16) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur?
a) Boştur
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette

17) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

18) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
a) Parça tesirli olması

b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması

19) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Rüzgâr
d) Atıcının uzmanlığı
e) Havanın ısısı

20) Hangisi bakım aracı değildir?
a) Bakır telli ve kıl telli fırça
b) Temizlik bezi
c) Harbi
d) Koruyucu yağ
e) Hatve

güvenlik eğitimi

21) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Tetik
c) Horoz
d) Emniyet mandalı
e) Hiçbiri

22) Namlu içindeki karşılıklı iki set arsında kalan mesafeye …….. denir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hatve
e) Rayyür

23)Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör kapak kilidi
e) Şarjör iğnesi

24) Ateşli silahlarda iğne kırılırsa ne olur?
a) Silah dolduruş yapamaz
b) Silah kilitlenir
c) Silah emniyete alınamaz
d) Fişek ateşlenemez
e) Kovan dışarı atılamaz

25) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır
b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler

güvenlik eğitimi

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 29961 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.