21. Özel Güvenlik Sınav Soruları Cevapları

25 Nisan 2009 tarihinde yayinlandi

21. SINAV 

1-) Güvenlik kameralarında zoom yapılması ne anlama gelir?
a) Görüntü açısının değiştirilmesi
b) Görüntünün netlik ayarının yapılması
c) Görüntünün yakınlaştırılması / büyütülmesi
d) Görüntünün 90 derece döndürülmesi
e) Hepsi
  

2-) Aşağıdaki şahıslardan hangisi kontrol noktası görevlisi için özellikli şahıs sayılmaz?
a) Kaymakam
b) Hakim
c) Savcı
d) Gazeteci
e) Vali 
  

 3-) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın ABC ‘sinde yer almaz?
a) Havayolu açıklığının değerlendirilmesi
b) Suni solunum
c) Dolaşımın değerlendirilmesi
d) Solunum değerlendirilmesi (Bak-dinle-hisset)
e) Hiçbiri
  

4-) Aşağıdakilerden hangisi copun tanımına uymaz?
a) Saldırı silahıdır
b) Savunma silahıdır
c) Püskürtme silahıdır
d) Dağıtma silahıdır
e) Hiçbiri
  

5-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerkenuyulması gereken kurallardan değildir?
a) Mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır
b) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır
c) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir
d) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir
e) Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır
  

6-) Bir tesisin bir kısmı veya tümünde yaya veya araçlı olarak yapılan gözetim, denetim ve kontrol faaliyetine ne denir?
a) Nokta görevi
b) Devriye
c) Güvenlik kontrolü
d) Denetim
e) Hiçbiri
  

7-) Aşağıdakilerden hangileri zor kullanmanın unsurlarıdır?
I      Sebepsiz olma
II    Dengeli olma
III  Zorunlu olma
IV   Yasaya uygun olma
V      Kuvvetli olma
a) Yalnız IV
b) I-II-III
c) II-III-IV
d) III-IV-V
e) Hepsi
  

😎 Telsiz konuşmasında dikkat edilmesi gereken temel kurallardan yanlış olanı seçiniz.
a) Mesajlar, mümkün olduğu kadar kısa, açık, anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır
b) Anlaşılması zor isimler, alfabeye göre kolay anlaşılacak şekilde kelimeler ile kodlanır
c) Telsizin sesi fazla açılmamalı, kendi duyabileceği ses ayarında olmalıdır
d) Görev esnasında telsiz sürekli açık bulundurulmaz, ihtiyaç olduğunda açılır
e) Konuşmalarda çağrı, karşı tarafın kod numarası belirtilerek yapılır, isim, rütbe kullanılmaz
  

9-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
a) Devam eden olaya müdahale etmek
b) Sanık ve tanıkları belirlemek
c) Olay yerini şeritle çevirmek
d) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
e) Tanık ve sanıkları bir arada tutmak
  

 10-) Aşağıdakilerden hangisi hedef seçilen alıcısını öldürmek veya yaralamak amacı ile hazırlanmış bubi tuzaklı bombadır?
a) El bombası
b) Boru bombası
c) Gaz bombası
d) Kitap bomba
e) Alıcılı bomba
 
11-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?
a) İl emniyet müdürlüğü yetkilisi
b) İl jandarma komutanlığı yetkilisi
c) İçişleri Bakanlığı yetkilisi
d) Sanayi odası başkanlığı yetkilisi
e) Ticaret odası başkanlığı yetkilisi
  

12-) Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
a) Anlayışlı olmak
b) Korkular
c) Ön kabuller
d) İsim takmak
e) Duyarsızlık
  

13-) Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
a) Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesi gerekir
b) Yanıcı maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
c) Oksijen ve ısının bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
d) Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekir
e) Hiçbiri
  

14-) İstenilen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevirerek monitöre aktaran CCTV sistemindeki cihaz hangisidir?
a) Video kayıt cihazı
b) Multiplexer
c) Quad
d) Monitör
e) Kamera
  

15-) Enformasyon nedir?
a) Tek yönlü bilgi iletimi
b) İletişim türü
c) Kararsızlık
d) İletişimin temel becerisi
e) Sözlü İletişim
  

16-) Ülkenin genel asayiş ve güvenliğinden hangi makam sorumludur?
a) Başbakanlık
b) İçişleri Bakanlığı
c) Milli Eğitim Bakanlığı
d) Milli Savunma Bakanlığı
e) Maliye Bakanlığı
  

17-) Kanamanın ciddiyetini belirleyen faktör hangisidir?
a) Kanamanın hızı
b) Kanamanın olduğu bölge
c) Kanamanın miktarı
d) Kişinin fiziksel durumu ve yaşı
e) Hepsi
  

18-) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ……….. denir.
a) Kalabalık
b) Parti
c) Grup
d) Topluluk
e) Camia
  

19-) Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
a) 12
b) 9
c) 6
d) 3
e) 8
  

20-) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I-     Tutuklama
II-   Kimlik  tespiti
III- Konut araması
IV-  Yakalama
V-    Üst ve eşya araması
VI-  Kimlik sorma
a) I, III, V, VI
b) IV, V, VI
c) II, IV, VI
d) I, II, III
e) I, II, VI
 
21-) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Hareketlerindeki tutarsızlık
e) Hepsi
  

22-) ………….………….; şahısların üst aramalarında kesin bilgi almak amacıyla üretilmiş ve radyolojik ışın türü tarama yapan bir cihazdır.
a) Body Scanner
b) EDS
c) Tomografik sistem
d) Narkotik tanıma sistemi
e) Patlayıcı tanıma sistemi
  

23-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görev yaparken dikkat edeceği hususlardan değildir?
a) Devriye görevleri üniformalı yapılır
b) Devriye görevleri en az iki kişiden oluşur
c) Devriye hizmeti belirli bir güzergâhta, çabuk adımlarla yapılır
d) Devriye giren çıkan kişileri gözlemler, şüpheli durumlara müdahale eder
e) Yürüyüşlerde ani dönüşler yapılarak, gözetlenip gözetlenmediğini kontrol eder
  

24-) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Kusturulur
b) Yoğurt yedirilir
c) Yürütülür
d) Açık havaya çıkarılır
e) Limonlu su içirilir
  

25-) Makam ve takip arabası (veya konvoy) ziyaret edilecek yere yakınlaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren hangisidir?
a) Koruma amiri
b) Öncü koruma
c) Protokol ekibi
d) Sürücüler
e) Ekip amiri
  

26-) Aşağıdakilerden hangisi topluluk içinde bulunan kişi tiplerinden değildir?
a) Provokatörler
b) Atılganlar
c) Konuşmacılar
d) Seyirciler
e) İhtiyatlılar
  

27-) İnsanların bilgi-sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları sürece ne ad verilir?
a) İletişim

b) Kaynak
c) Sözsüz iletişim
d) Sözlü iletişim
e) Kodlama
  

28-) Birden fazla kişinin yaralandığı kazalarda, ambulansla taşınmada ilk öncelik aşağıdaki yaralıların hangisidir?
a) Yürüyebilenler
b) Bağıranlar
c) Yaşam belirtisi olmayanlar
d) Solunum güçlüğü olanlar
e) Kırık ve çıkık yarası bulunanlar
 
29-) Arama en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
a) Kişinin dokunulmazlığı
b) Özel hayatın gizliliği
c) Hak arama hürriyeti
d) Konut hakkı
e) Kişi hürriyeti ve güvenliği
  

30-) Aşağıdakilerden hangisi bina ve tesislerde tanıtma kartlarının kullanım amaçlarındandır?
a) Çalışma alanları ile arındırılmış alanlara girişlerin kontrol altına alınabilmesi
b) Alanlara giriş-çıkışların yetkilendirilmesi
c) Binada bulunan kişilerin tespit edilebilmesi
d) Ziyaretçilerin alan içinde güvenli dolaşımının sağlanması
e) Hepsi
  

 31-) Kuruluş sınırları içerisinde görev sırasında ele geçen ve sahibi bilinmeyen herhangi bir eşyanın (çanta, cüzdan, cep telefonu vb)  tespiti için tanzim edilen tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Değer tespit tutanağı
b) Buluntu eşya tutanağı
c) İfade tutanağı
d) Müracaat tutanağı
e) Teslim tutanağı 
  

32-) Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunu oluşturan sistemlerden değildir?
a) Hareket sistemi
b) Dolaşım sistemi
c) Konuşma sistemi
d) Sinir sistemi
e) Sindirim sistemi
  

33-) Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden, duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun hangi özelliğidir?
a) Profesyonelliği
b) Cesareti
c) Gösterişi
d) Tecrübesi
e) İnisiyatif kullanması
  

34-) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personelinden değildir?
a) Koruma amiri
b) VIP/Koruma aracı sürücüleri
c) Ekip amiri
d) Özel kalem müdürü
e) Ekip memuru
  

35-) Özel güvenlik görevlisi hangisinde güzergâh boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya takibinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi
  

36-) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
a) Benzin

b) Mazot
c) Gaz yağı
d) Karpit
e) Fuel Oil
  

37-) Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
a) Değişmez
b) Değiştirilemez
c) Tasnif edilemez
d) Benzemez
e) Tasnif edilebilir
  

38-) Aşağıdakilerden hangisi mektup bombalarda dikkat edilmesi gereken özelliklerdendir?
a) Katlanmaz özelliğin olması
b) Aşırı pul yapıştırılması
c) Üzerinde yağ lekesi olması
d) Aynı ebattaki mektuptan kalın olması
e) Hepsi
  

39-) Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye yapılması gereken doğru bir davranıştır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Sadece eşyaları aranır
d) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
e) Hiçbiri
 
40-) Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara “boğma noktaları” denir. Aşağıdakilerden hangisi boğma noktası değildir?
a) Yol çalışmalarının olduğu yerler
b) Yüksek hız yapmaya müsait yollar
c) Hemzemin geçitler
d) Kavşaklar
e) İniş-biniş noktaları
  

41-) Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlama sürecine ne ad verilir?
a) Sempati
b) Beden dili
c) Yardım etme
d) Empati
e) Rehberlik
  

42-) Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonunu tam olarak tarif etmektedir?
a) Yaralı sandalyeye dik oturtulur
b) Yaralı yere sırt üstü yatırılır, ayakları 20-30 derece kaldırılır, üstü örtülerek ısıtılır
c) Yaralı yüz üstü yere yatırılır
d) Hastanın kolları yukarı kaldırılır
e) Yaralı yarı oturur pozisyona getirilir
  

43-) Uyuşturucu kullanım nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir gruba aidiyetlik duygusu
b) Uyuşturucu kullanmanın çok heyecanlı ve cesaret isteyen bir şey olarak görülmesi
c) Etkisinin merak edilmesi
d) Aile içi geçimsizlikler ve kendilerine kötü davranılması
e) Hepsi
  

44-) Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük kullanılmaz?
a) Orman yangınları
b) Hava alanları, uçak hangarları
c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri
d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda
e) Hiçbiri
 
45-) Mıknatıs, hoparlör vb. manyetik alanlardan uzak tutulması gereken maddi delil aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kağıt para
b) Kan
c) Disket
d) Boş kovan
e) Kıl
  

46-) Aşağıdakilerden hangisi metale duyarlı el detektörlerinin kullanılmasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
a) Islak zemine bırakılmamalıdır
b) El detektörü incelenen bölgeye bir metre mesafeden paralel tutulmalıdır
c) Başka amaçla kullanılmamalıdır
d) Metal zemine bırakılmamalıdır
e) İnsanın baş kısmına tutulmamalıdır
  

47-) Patlayıcı maddenin istenilen zaman, şekil ve yerde patlatılmasını sağlamak amacıyla bir kısım unsurların birleştirilmesi ile hazırlanan kurgu ve düzeneklere…………..denir.
a) Elektrikli başlatıcı
b) Patlayıcı madde
c) Bomba
d) Paket bombalar
e) Şüpheli paket
  

48-) Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü isteğe ne ad verilir?
a) Dürtü
b) İçgüdü
c) Empati
d) Sempati
e) Motivasyon
  

49-) Aşağıdakilerden hangisi, yabancı maddelerin ve istenmeyen kişilerin girişini engelleyecek fiziki güvenlik sistemlerinden değildir?
a) Duvarlar, beton engeller
b) Tel örgüler
c) Bariyerler
d) Kartlı geçiş sistemleri
e) Kilit sistemleri
  

50-) Bilinci kaybolan kişiye ilk olarak yapılması gereken müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
a) Soluk yolunu açmak
b) Kalp masajı yapmak
c) Suni solunum yapmak
d) Suni solunum ve kalp masajı yapmak
e) Kolonya koklatmak
  

51-) Aşağıdakilerden hangisi çember düzeninin kullanıldığı yerlerden değildir?
a) Bir şahsın korunmasında
b) Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir alınmasında
c) Topluluk içerisinden şahsı almak için
d) Değerli bir malzemenin korunmasında
e) Hiçbiri
  

52-) Öncü ekibin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Korunan kişinin gideceği mevki hakkında ön güvenlik hazırlıklarını yapar
b) Öncü ekip korunan kişinin ziyaretinden önce her mevkiin fiziksel tetkikini yapar
c) Öncü ekip tüm güvenlik hazırlıklarının alınması ve uygulanmasından sorumludur
d) Korunan kişinin eşyalarını önceden götürür
e) Hiçbiri
  

53-) Bir özel güvenlik görevlisi İş Kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
a) 45
b) 60
c) 90
d) 100
e) 150
  

 54-) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) İşkence
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır
  

55-) Aşağıdaki maddelerden hangisi merkezi sinir sistemini “uyaranlar” sınıfındandır?
a) Morfin
b) Esrar
c) Afyon
d) Eroin
e) Ecstasy
  

56-) Aşağıdakilerden hangisi bombanın yardımcı unsurlarından değildir?
a) Patlayıcı madde
b) Bant
c) Dış kap
d) Kablo
e) Parça etkisi için kullanılan malzeme
 
57-) Olay yeri incelemenin en önemli amacı;…………-…………-………… arasındaki üçgeni (ilişkiyi) kuracak maddi delilleri ortaya çıkarmaktır.
a) Polis-Hakim-Savcı
b) Sanık-Polis-Olay yeri
c) Olay-Fail-Mağdur
d) Mağdur-Olay yeri-Fail
e) Mağdur-Olay yeri-Maktul
  

58-) Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?
a) Gürültü
b) Kodlama
c) Geri bildirim (Feed Back)
d) Kaynak
e) Empati
  

59-) Aşağıdakilerden hangisi kart kontrollü geçiş sistemidir?
a) X-Ray cihazı
b) Proximity okuyucular
c) Metal algılama dedektörü
d) Bomba algılama cihazı
e) Kapı tipi metal algılama dedektörü
  

60-) Havaalanındaki kontrol noktası görevlisi silah taşıma ruhsatı bulunan yolcuların uçağa biniş için geçişlerinde yapacağı uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ruhsattaki kayıtla silahı karşılaştırır
b) Silahı şarjöründen arındırtır
c) Silahını, inişte iade edilmek üzere makbuz karşılığı alır
d) Silahı tutanakla birlikte uçak yetkilisine teslim eder
e) Hepsi
  

61-) Aşağıdakilerin hangisi atardamar kanamasının özelliklerindedir?
a) Yavaş ve koyu kırmızı renkte akar
b) Yavaş ve açık kırmızı renkte akar
c) Fışkırır tarzda ve açık kırmızı renkte akar
d) Fışkırır tarzda ve koyu kırmızı renkte akar
e) Kendiliğinden durur
  

62-) 5188 sayılı yasa ile kişinin vücudu ve hayatı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacı ile özel güvenlik görevlilerince …………. yapılır.
a) Önleme amaçlı yakalama
b) Zor kullanma
c) İfade alma
d) El koyma
e) Zaptetme
  

63-) Devriye hizmetleri hangi amaçla yapılmaz?
a) Kişi ve tesisin can ve mal güvenliği sağlamak için
b) Tesise alınan bir malzemenin taşınması için
c) Giriş ve çıkışın kontrolü için
d) Aranan şahısları bulmak ve yakalamak için
e) Çevre emniyeti için
  

64-) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olabilir?
a) Çevik kuvvet ekibi
b) Karakol ekibi
c) Asayiş devriye ekibi
d) Özel güvenlik ekibi
e) Hepsi
  

65-) Hukuka aykırı arama………………………ve ele geçirilenler……………….
a) geçerlidir – delil olur
b) hakim onayına sunulur – delil olur
c) tekrarlanır – hayır kurumuna verilir
d) suçtur – muhakemede kullanılamaz
e) adli aramadır – delildir
  

66-) Haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Toprak Mahsulleri Ofisi
c) Jandarma Genel Komutanlığı
d) Milli Güvenlik Kurulu
e) Hepsi
  

67-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede genel prensiplerden değildir?
a) İkna edici ve inandırıcı olma
b) İnisiyatif kullanma
c) Profesyonel olma
d) Saldırganlık
e) Caydırıcılık
  

68-) Özel güvenliğin amacı; kamu güvenliğini ……………. mahiyettedir.
a) Tamamlayıcı
b) Belirleyici
c) Eksik
d) Artan
e) Hiçbiri
  

69-) VİP ‘in araçla gideceği güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz olarak giyinmiş kişiler
b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi
  

70-) Pan-Tilt ne için kullanılır?
a) Hareket algılamak için kullanılır
b) Kartlı geçiş için kullanılır
c) Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılır
d) Birden fazla kameradan gelen görüntüyü bir monitörde birleştirmek için kullanılır
e) Görüntüyü netleştirmek için kullanılır
  

 71-) İlk yardım uygulamasında olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
a) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak
b) Olay yerindeki hasta/yaralı sayısını belirlemek
c) Olay yerindeki hasta/yaralı türlerini belirlemek
d) Yapılacak müdahaleleri planlamak
e) Hepsi
 
72-)Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?
a) Rüzgârın yönü hesaba katılmalıdır
b) İnsan vücuduna doğru atılmamalıdır
c) Mutlaka el ile atılmalıdır
d) Belirli emir ve taktik doğrultusunda kullanılmalıdır
e) Kapalı ve açık yerlere uygun oranda kullanılmalıdır
  

73-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi aracının özelliklerinden değildir?
a) Motoru güçlü olmalıdır
b) Ülkenin yol ve iklim şartlarına uygun olmalıdır
c) Çarpışmalara karşı dayanıklı olmalıdır
d) İki kapılı olmalıdır
e) Zırhlı olmalıdır
 
74-) Kişinin özgürlüğünün kolluk tarafından hakim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?
a) Arama
b) Yakalama
c) Hüküm giydirme
d) İfade alma
e) Tutuklama
  

75-) Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Stres
b) Motivasyon
c) Empati
d) İletişim
e) Gürültü
  

76-) Manyetik ortam oluşturarak kişilerin üzerindeki metal cisimlerin varlıklarını tespit etmeye yarayan cihazlara ne ad verilir?
a) Hareket detektörleri
b) Metal detektörler
c) Mikro dalga hareket detektörleri
d) Kızıl ötesi (PIR) hareket detektörü
e) X- Ray cihazı
  

77-)Aşağıdakilerden hangisi özel güven-lik devriyesinin görevlerinden değildir?
a) Adli görevler
b) Koruyucu görevler
c) Dış görevler
d) Önleyici görevler
e) Yardımcı görevler
  

78-) Kimyasal madde yanıklarında en etkin ilkyardım uygulaması hangisidir?
a) Kimyasal maddeyle temas eden bölge suyla yıkanır
b) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
c) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi
  

79-) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylardaki eylem biçimlerindendir?
a) Hakaret
b) Yaygın propaganda yapmak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı arttırmak
e) Hepsi
  

80-) Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı bir aramadır?
a) Suçüstü halinde orantılı arama
b) Stadyum girişinde arama
c) Hava alanına girişte arama
d) Makul şüphe yokken arama
e) Darphanede çalışanların aranması
  

81-) Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir?
a) Savunmada dinleme
b) Nezaketten dinleme
c) Yaltaklanmacı dinleme
d) Denetçi dinleme
e) Seçerek dinleme
  

82-) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılamalıdır?
a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz
b) Asansörü an üst kata çıkarmalıyız
c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz
d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz
e) Hiçbiri
  

83-) Olay yerinde bulunan kan lekelerinin incelenmesinden hangi sonuç çıkarılamaz?
a) Kanın insana mı yoksa hayvana mı ait olduğu
b) Yaralının kan grubunu
c) Vücudun neresinin kanadığı
d) Kanın yaralıya mı, şüpheliye mi ait olduğu
e) Hepsi
  

 84-) Devriye görevi için en az kaç ÖGG bulunmalıdır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
  

85-) Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?
a) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
b) Muhtemel tehlikenin varlığı
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak
  

86-) “Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan biran önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline …… denir”.
a) Tehdit
b) Tesir
c) Panik
d) Heyecan
e) Korku
  

87-) Aşağıda belirtilen teçhizatlardan hangisi devriye görevlisinin standart teçhizatlarından değildir?
a) El telsizi
b) El feneri
c) Not defteri ve kalem
d) Cep telefonu
e) Kelepçe
  

88-) Özel güvenlik görevlisi hangisini yapmaya yetkili değildir?
a) CMK ‘nın ilgili maddesine göre yakalama
b) Olay yerindeki delilleri toplama
c) Şüpheli görülen birine kimlik sorma
d) Gerektiğinde orantılı zor kullanma
e) Terk edilmiş eşyayı emanete alma
  

89-) Herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı halde, suç işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan özel güvenlik görevlisi için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haksız arama suçunu işlemiştir
b) 5188 Sayılı Yasaya göre para cezasını gerektiren bir davranıştır
c) Önleme görevini yerine getirmiştir
d) Üzeri aranan, şikâyetçi değilse sorun yoktur
e) Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir
  

90-) İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?
a) Bilinç
b) Katılım
c) Ego
d) Uyarılma
e) Davranış
  

91-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlisinin uygulayacağı genel ilkelerden değildir?
a) İkna edici ve inandırıcı olma
b) Diyalog kurma
c) Sempatik olma
d) Provokasyona gelmeme
e) Hiçbiri
  

92-) Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin görevi esnasında faili olabileceği suçlardan değildir?
a) Görevi kötüye kullanma
b) İşkence
c) Haksız üst arama
d) Hürriyeti tehdit
e) Trafik suçu
  

93-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişilere karşı düzenlenmiş suikast girişimlerinden değildir?
a) A.B.D Başkanı Kenedy suikastı
b) 10. Cumhur Başkanı Necdet SEZER suikastı
c) 8. Cumhur Başkanı Turgut ÖZAL suikastı
d) Gazeteci Uğur MUMCU suikastı
e) Papa Jean Paul suikastı
  

94-) Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerelerde kullanabilirler?
a) Görevli oldukları sürede ve görev alanlarında
b) Kırsal alanlarda
c) Polisin olmadığı her yerde
d) Güvenlik görevlisi oldukları zaman her yerde
e) Hepsi
 
95-) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddenin özelliklerinden değildir?
a) Sinir sistemi üzerinde etki etmesi
b) Kişinin akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozması
c) Fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirmesi
d) Alışkanlık ve bağımlılık yapmaması
e) Hiçbiri
  

96-) Aşağıdakilerden hangisi dinlemeyi engelleyen tutum ve davranışlardandır?
a) Kendi söyleyeceklerimize hazırlanmak
b) Karşımızdaki konuşurken hayal kurmak
c) İşimize gelmediğinde konuyu değiştirmek
d) Söylenenleri filtreden geçirmek
e) Hepsi
  

97-) X-RAY cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurşun ve plastik maddelerle kaplanmış nesneler
b) Deri ile kaplanmış nesneler
c) Tahta kutu içerisine konmuş nesneler
d) Nemli bezlere sarılmış nesneler
e) Branda ile ambalajlanmış nesneler
  

98-) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?
a) Suça ait iz bulmak
b) Suça ait delil bulmak
c) Suçun işlenmesini engellemek
d) Suç failini yakalamak
e) Suça ait delilleri toplamak
  

 99-) Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması nasıl bir iletişim tekniğidir?
a) Kişiler arası iletişim
b) Kişi içi iletişim
c) Örgüt-içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Grup iletişimi
  

100-) Aşağıdakilerden hangisi bir eylem başlatma şekillerinden değildir?
a) Bazı maddeleri fırlatmak
b) Sözlü ve yazılı tahrik
c) Küfür ve hakaret
d) Kişileri sakinleştirmek
e) Silah ve patlayıcı madde kullanmak
  

SİLAH SORULARI  

 1-) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?
a) Namlu
b) Horoz
c) İcra yayı
d) Gez
e) Tetik 

 

2-) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Tetik
c) Horoz
d) Emniyet mandalı
e) Hiçbiri
  

3-) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesici ve ezici olması
b) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması
c) Ateşli silah olması
d) Yok edici olması
e) Delici olması
  

4-) Aşağıdakilerden hangisi fişek parçalarından değildir?
a) Tırnak
b) Barut
c) Kapsül
d) Çekirdek
e) Kovan
  

5-) Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
a) 20 yaş – 3 yıl
b) 18 yaş -5 yıl
c) 23 yaş – 5 yıl
d) 21 yaş – 6 yıl
e) 21 yaş – 5 yıl
  

6-) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz
 

 7-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör 
 

😎 Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65
  

9-) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Mermi
e) Kapsül
  

10-) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri değildir?
a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir
b) Çekirdeğin takla atarak gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır
e) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır
  

11-) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Çıkarıcı yıldızı
b) Top yuvaları
c) Tırnak
  

d) Horoz örsü
e) Top kilidi
  

12-) Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan öğelerden biri değildir?
a) Göz
b) Alev gizleyen
c) Gez
d) Hedef
e) Arpacık
 

13-) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Hiçbiri
  

14-) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Hazne
c) Çap
d) Set
e) Rayyür
  

 
15-) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu –hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı 
 

16-) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları
 

17-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
a) Parça tesirli olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması
  

18-) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
a) Periyodik olarak yapılan bakımdır
b) Bütün parçaların boyanması işlemidir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
e) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır gerekli görülen parçalar değiştirilir
  

19-) Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?
a) Ağır ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Hafif ateşli silahlar
d) Kimyasal silahlar
e) Biyolojik silahlar
  

20-) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
b) Takma işleminin genel kuralı yoktur
c) Önce şarjör takılır
d) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir
 
21-)- Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
c) El kundağı
d) Şarjör yuvası
e) Tutma kolu 
 

22-) Ateşli silahlarda çap neye denir?
a) Karşılıklı iki yiv arasındaki mesafe
b) Karışlıklı iki set arasındaki mesafe
c) Fişek yatağının genişliğine
d) Namlu ağzının genişliğine
e) Namlunun dış çevresi
  

23-) Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırmaları arasında yer almaz?
a)Ateşli silahlar
b)Ateşsiz silahlar
c)Kimyasal silahlar
d)Manyetik silahlar
e)Biyolojik silahlar
  

24-) Namlu içerisindeki helezon şeklindeki girinti ve çıkıntılara ne denir?
a) Çap
b) Fişek yatağı
c) Kasis
d) Mermi yolu
e) Yiv-set
  

25-) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?
a) Şarjör tüpü
b) Gerdel
c) Kapsül
d) Şarjör yayı
e) Şarjör kapak kilidi
  

 

Bu yazı bugün : 6, toplamda : 31371 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.