Hizmetiçi Eğitim Atışlarının İcrası

16 Eylül 2010 tarihinde yayinlandi

 

 

            Mevzuata uygun şekilde silah kadrosu almış ve fiilen silahlı özel güvenlik görevlisi istihdam eden kurum/kuruluş veya şirketler tarafından bu  personele her yıl yaptırılması zorunlu olan hizmet içi eğitim atışlarının icrasına ilişkin  emirle  ;

1.         5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 33.madde 8.fıkrası gereğince “Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine, istihdam edildikleri kurum/kuruluş veya şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılır” hükmü gereği, silah kadrosu almış olan yerlerde fiilen silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerinin her yıl 25 fişek üzerinden, istihdam edenler tarafından hizmet içi eğitim atışı yaptırılmasının zorunlu olduğu,

2.         Uzun namlulu silahla yaptırılacak atışların, sadece Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü/Büro Amirlikleri koordinesinde özel harekât ve/veya ilgili şube müdürlüklerince yaptırılabileceği,

3.         Kısa namlulu silahla yapılacak  atışların ; faaliyet izni olan herhangi bir özel güvenlik eğitim kurumu üzerinden (15 gün önceden Öz.Güv.Ş.Md.lüğüne bildirilmek kaydıyla) veya 01 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında dönemler halinde Emniyet poligonunda  yaptırılabileceği,

4.         Hizmet içi eğitim atışlarının yaptırıldığının belgelenmesi açısından emir ekinde taslağı verilen “Özel Güvenlik Görevlisi Hizmet İçi Eğitim Atış Takip Defteri”nin atış yerinde bulundurulması ve emirde belirtilen sorumlular tarafından imzalanarak, defterin silahlı görev yapılan yerde muhafaza edileceği,

5.         Silahlı özel güvenlik personeline hizmet içi eğitim atışının yaptırılıp yaptırılmadığının denetlenmesi esnasında öncelikle personelin mevcut kurum/kuruluş veya şirkette son bir yıl içinde iki aydan fazla fiilen çalışıp çalışmadığına bakılacağı, hizmet içi eğitim atışı yaptırılmadığı tespit edilen personel için ilgili kurum/kuruluş veya şirkete atış planlamasına dahil olması için makul bir süre (1 hafta-30 gün arası) verileceği, sürenin bitiminde atış planlamasına dahil olmayan personel tespiti halinde ilgili kurum/kuruluş veya şirkete, 5188 Sayılı Kanunun 20/d. “22.madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikimilyar lira idari para cezası verilirhükmünün uygulanacağı,

 

6.         Kısa namlulu silahla atışların en az 25 mermi ile 15 metre mesafeden yapılacağı, atış esnasında uzman eğitici, gözetmen, sağlık görevlisi (doktor, hemşire veya ilk yardım sertifikası bulunan sağlık personeli) bulundurulması, kullanılacak silah ve fişeklerin atış eğitimi yapılacak yere nakli, silah yol nakil belgesi almak kaydıyla, silah taşıma yetkisine sahip personel tarafından yapılabileceği ve atış yapacak personeli istihdam eden kurum/kuruluş demirbaşına kayıtlı özel güvenlik birimine ait silahların da kullanılabileceği,

        Ana hatları yukarıda özetlenen emre göre ; silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerinin hizmet içi eğitim atışlarına, doğrudan emniyet veya  özel güvenlik eğitim kurumları üzerinden olmak üzere iki şekilde müsaade edilmiştir.  Doğrudan emniyet poligonu tercih edildiği takdirde; mermi temini ve tabanca nakli yazışmaları, sarf tutanakları, atış yaptırıldığına ilişkin denetlemelerde aranacak defter vb. sorumluluklar “atış yapması gereken personeli istihdam eden” kuruma aittir. 

 

        Emir kapsamında atış yapması zorunlu personeli olan kurumlara, Eğitim Merkezimiz tarafından atış yaptırılması halinde sadece, atış yapacak personeli zamanında poligonda bulundurmaları yeterli olup yazışmalar vb. işlemler tarafımızdan yürütülecektir.

 

            Detaylar için  Tel : 0 312 418 13 06, Faks : 0312 418 13 07

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 12119 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.