27.Özel Güvenlik Sınavı Soruları ve Cevapları

19 Nisan 2010 tarihinde yayinlandi

 27. SINAV 

 1) Metal detektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?
a) Mativasyon
b) Stebilizasyon
c) Elibrasyon
d) Gramaj ayarı
e) Kalibrasyon

2) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?
a) İyi iletişim kurmalıdır
b) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır
c) Çevresi ile ilgili olmalıdır
d) Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır
e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır

3) Birden fazla yaralının olduğu kazalarda triaj yapıldığında birinci öncelikli taşıma yapılacak kazazedeye hangi renk verilir?
a) Kırmızı
b) Sarı
c) Yeşil
d) Siyah
e) Mavi

4) Meydana gelen olaylarda kullanılan kimyasal maddelerin vücuttaki etkisini gidermek için aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?
a) Su ile yıkamalı
b) Gözler rüzgâra karşı açık tutulmalı
c) Terlemeyi engellemek için fazla hareket edilmemeli
d) Göz yaşartıcı maddelerin vücuda bulaştığı yerlere krem, merhem, yağ, losyon gibi maddeler sürülmeli
e) Hepsi

5) Kişi özgürlüğünün hakim kararı olmadan geçici olarak kolluk tarafından sınırlandırılmasına…………….. denir.
a) Tutuklama
b) Göz altına alma
c) Yakalama
d) Gözetim altına alma
e) Hapsetme

6) Aşağıdakilerden hangisi geçiş kontrol kartlarının kullanım amaçlarından değildir?
a) Zaman bazında kayıtların tutulması
b) Binada bulunan kişilerin belirlenmesi
c) Çalışanların takip edilmesi
d) Manyetik alandan etkilenmemesi
e) Giriş çıkışların yetkilendirilmesi

7) Kapı metal detektörden ikinci defa geçen ve detektör tarafından sinyal alınan kişiye ne uygulama yapılır?
a) El detektörüyle arama yapılır
b) Bir daha detektörden geçirilir
c) Elle arama yapılır
d) İçeri girmesine izin verilmez
e) Hiçbiri

8) Örgüt içerisindeki belli kişilerce niyetlenilen gelecekteki sonuçlar ile onların nasıl elde edileceği ve başarının nasıl ölçülüp değerlendirileceği ile ilgili kararların alındığı sürekli ve sistematik sürece hangi isim verilir?
a) Sürekli
b) Sistematik
c) Süreç
d) Demokratik yönetim
e) Risk yönetimi

9) Aşağıdakilerden hangisi eleştiri yaparken dikkat etmemiz gereken kurallardandır?
a) Uyarıyı hemen anında yapmalıyız
b) Kişiyi değil, davranışını eleştirmeliyiz
c) Genelleme yapmalıyız
d) “Eski” hataları gündeme getirmeliyiz
e) Olumsuz davranışın sonuçlarını anlatmamalıyız

10) Önemli kişinin yürüdüğü istikamet veya içinde bulunduğu aracın gittiği istikamet koruma elamanları tarafından saat yöntemine göre kaç kabul edilir?
a) 6
b) 9
c) 12
d) 3
e) 1

11) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Kişinin üstü ve eşyaların aranması için ısrar edilmez ancak içeriye girişine de izin verilmez
b) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilir
c) Kişinin üstü ve eşyaları zorla da olsa aranır
d) Konu genel kolluğa bildirilir
e) Kişinin üstü aranmasa bile eşyaları muhakkak aranır

12) Devriye ÖGG’nin güzergâhından ayrılma zorunluluğu ortaya çıkarsa nasıl davranır?
a) Kısa süreli ise izin almasına gerek yoktur
b) Genel kolluğa bilgi vermek suretiyle ayrılır
c) Sorumlu amirin talimatını alır
d) Mülki amirden izin alır
e) Kesinlikle ayrılamaz

13) Şokun acil tedavisinde yer almayan yaklaşım hangisidir?
a) Oksijen verilmesi
b) Uygun pozisyon vermek
c) Solunum sağlanması
d) Kanama kontrolü yapılması
e) Hastaya su içirmek

14) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların güvenlik güçlerine karşı kullandıkları taktikler arasında yer almaz?
a) Dikkatleri başka yere çekme
b) Sessizce dağılma
c) Dağılıyor gözükerek toplanma
d) Marş söyleme
e) Kadın ve çocukları kullanma

15) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevlisinin özelliklerine uymaz?
a) Koruma konusunda uzman olmalıdır
b) Planlı ve sistemli çalışmalıdır
c) Korunan kişinin bir adım arkasında silahı kullandığı eline göre sağında yada solunda yürür
d) Korunan kişiye saygıda kusur gösterilmemeli, ceketin düğmeleri her zaman ilikli olmalıdır
e) Gerekli tüm teçhizatlara sahip olmalıdır

16) Uyuşturucu maddeyi damara zerk eden bir kişinin aşağıdaki hastalıklardan hangisine yakalanma riski daha yüksektir?
a) Öksürük
b) Obezite
c) AIDS
d) Metabolik sendrom
e) Bel fıtığı

17) Aşağıdakilerden hangisi yangın oluşum safhalarıdır?
a) Koku, duman, alev
b) Gaz, ısı, parlama
c) Ateş, güneş, yıldırım,
d) Benzin, LPG, Doğalgaz
e) Parlama- Patlama- Paslanma

18) Bir özel güvenlik görevlisinin kendisine verilen kimlik kartını bir başkasına kullandırması durumunda nasıl bir suç işlemiş olur ve bu suçun yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adli bir suç işlemiş olur, yaptırımı üç milyar lira ağır para cezasıdır
b) İdari bir suç işlemiş olur, yaptırımı bir milyar lira idari para cezası ve çalışma izninin iptalidir
c) Adli bir suç işlemiş olur, yaptırımı altı aya kadar hapis cezasıdır
d) İdari bir suç işlemiş olur, yaptırımı yirmi milyar lira idari para cezasıdır
e) Adli bir suç işlemiş olur, yaptırımı altı yıla kadar hapis cezasıdır

19) Aşağıdakilerden hangisi kolluk çeşitlerinden değildir?
a) Genel kolluk
b) Özel kolluk
c) Adli kolluk
d) Görevli kolluk
e) Hiçbirisi

20) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
a) Hırsız alarm sistemleri
b) Kapalı devre TV sistemi
c) Fiber optik algılama sistemi
d) Yer altı fiber optik algılama
e) Havalandırma ve iklimlendirme sistemi

21) Kartlı geçiş sistemi aşağıdakilerden hangisinde kullanılabilir?
a) Büyük alışveriş merkezi girişlerinde
b) Banka giriş kapılarında
c) Sinema salonlarında
d) Fabrika giriş kapılarında
e) Otellerde

22) Tesislere girişten evvel içeri girecek şahısların, taşıtların ve eşyaların güvenlik amaçlı kontrollerin yapıldığı yere ne denir?
a) Çevre kontrol noktası
b) Ana giriş kontrol noktası
c) Bina giriş noktası
d) İç saha kontrol noktası
e) Hiçbiri

23) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından değildir?
a) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
b) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
c) Hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek
d) İyileşmeyi kolaylaştırmak
e) Hastanın ağrısını gidermek için ağrı kesici vermek

24) Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Göz yaşarmasına neden olur fakat göz bebeklerini etkilemez
b) Sinüsleri etkiler, ağız ve burun salgıları artar
c) Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma hissi olur
d) Mide bulantısı yapabilir
e) Öksürük yapabilir

25) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden değildir?
a) İletişim insan davranışlarının bir ürünüdür
b) İletişim, dinamik bir olgudur
c) İletişim tek başına yaşanan bir süreçtir
d) İletişim belirli kalıplara bağlıdır
e) İletişimde bir kaynak, bir mesaj bir de alıcı bulunur

26) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğesi değildir?
a) Kaynak
b) Alıcı
c) Kanal
d) Beden dili
e) Mesaj

27) Bir kişi ile yapılan koruma düzeninde hangisi yapılmaz?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre önemli kişinin sağ yada solunda bir adım arkasında yürür
b) Önemli kişiye 180º derecelik bir güvenlik alanı oluşturulmalıdır
c) Bu bir refakat korumasıdır
d) Az yada orta dereceli tehdit durumlarında kullanılır
e) Koruma personeli koruduğu kişiye refakat sırasında elinde herhangi bir şey taşımaz

28) Deprem sırasında aşağıda belirtilen hareketlerden hangisi doğrudur?
a) Bina ve enerji hatlarından uzak durunuz
b) Deniz kıyısından uzaklaşınız
c) Taş kaya düşebilecek yerlerden uzaklaşınız
d) Yanıcı parlayıcı depo ve araçlardan uzak durunuz
e) Hepsi

29) Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin mağdur olabileceği suçlardan değildir?
a) Memura karşı cebir ve şiddet
b) Memura karşı mukavemet
c) Görevi kötüye kullanma
d) Hakaret ve sövme
e) Memura karşı müessir fiil

30) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre ÖGG’lerinin yenileme eğitimi kaç yılda bir yapılır, eğitim süresi ne kadardır?
a) 5 yıl – 60 saat
b) 5 yıl 90 saat
c) 5 yıl 120 saat
d) 3 yıl 60 saat
e) Her yıl 60 saat

31) CCTV’de dört tane kameradan gelen görüntüyü bir ekranda ekranı bölerek görmemizi sağlayan parçaya ne ad verilir?
a) Monitör
b) Switcher
c) Quad
d) Terminal
e) Kamera

32) 5188 sayılı yasa ile ÖGG’ye verilmiş olan zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden doğru olanı işaretleyiniz
a) ÖGG, görevlerini yerine getirirken zor kullanırlarsa hiçbir şekilde sorumlu olmazlar
b) ÖGG görevlerini yaparken orantısız zor kullanırlarsa sorumlu olurlar
c) ÖGG’lerin zor kullanma yetkileri yoktur
d) ÖGG’lerin zor kullanma yetkilerinin sınırı yoktur
e) Hepsi

33) Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak ve yasalara uygun olarak, mesleki anlamda kendisine verilen diğer görevleri yapmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek görev yapan personele ne denir?
a) Devriye
b) Özel güvenlik
c) Zabıta
d) Devriye bölgesi
e) Devriye görevi

34) Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak olanlardan değildir?
a) Olay yerinin güvenliği sağlanmalıdır
b) Olay yeri yeterince görünebilir biçimde işaretlenmelidir
c) Hastanın/yaralının hızla yaşam bulguları değerlendirilmelidir
d) Hasta/yaralı yerinden daha iyi bir yere alınmalıdır
e) Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde kalınmalıdır

35) Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim örneğidir?
a) Bir uzmanın konferans vermesi
b) Yalan söyleyen birinin gözlerini kaçırması
c) Bir annenin bebeğini uyutması
d) Sessizliği seven bir insanın yalnız kalmak istemesi
e) Ali’nin babasına mektup yazması

36) Göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kapalı alanlarda yoğunluğu düşük mühimmat tercih edilmelidir
b) Kapalı alanlara yoğunluğu yüksek mühimmatlar tercih edilmelidir
c) Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yolları açık bırakılmalıdır
d) Göz yaşartıcı maddeler direniş ve saldırıya son vermiş kişilere karşı asla kullanılmaz
e) Hepsi

37) Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtisidir?
a) Öksürük
b) Baş ağrısı
c) Morarma
d) İdrar miktarında azalma
e) Kulak çınlaması

38) Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görevli sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
a) Önemli kişi araçtan inmeden araçtan inmeli ve saygısını göstermelidir
b) Eğer silah taşıyorsa, silahını koltuk altı kılıfı takarak taşımalıdır
c) Kullandığı aracın yakıtını belli seviyenin altına düşmemesine dikkat etmelidir
d) Telsizi sürekli açık olmalı ve dinlemelidir
e) Koruma amirinin talimatlarına harfiyen uymalıdır

39) Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunların çıkma olayına ne denir?
a) Madde bağımlılığı
b) Tolerans
c) Manevi bağımlılık
d) Yoksunluk
e) Psikolojik bağımlılık

40) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme maddesi olarak kullanılmaz?
a) Su
b) Karbondioksit
c) Köpük
d) Halokarbon
e) Karbon monoksit

41) Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk ve genel kolluğun ortak özelliklerinden değildir?
a) Vatanına, Milletine ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı olmalıdır
b) Amir ve üstlerine karşı lakayt olmalıdır
c) Tavır ve hareketlerinde ciddi olmalıdır
d) Anlayışlı ve disiplinli olmalıdır
e) Meslek ciddiyetini korumalıdır

42) Bir eşyanın resmi makamlarca muhafaza altına alınarak sahibinin veya sahibi sayılan kimsenin geçici olarak zilyedine ve tasarruf emniyetine son veren işleme ne denir?
a) Mülkiyete son verme
b) Zapt etme
c) Zor kullanma
d) El koyma
e) Hepsi

43) Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
a) Kamera ile
b) Kartlı okuyucu ile
c) X-Ray cihazı ile
d) CCTV ile
e) Kapı tipi detektörle

44) Özel güvenlik personeli görev alanında bir suçla karşılaştığında;
a) Şüpheliyi tespit eder ve yakalar
b) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder
c) Suçun devam etmesini önler
d) Suça el koyar
e) Hepsi

45) İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?
a) Koruma-bildirme-kurtarma
b) Kurtarma-koruma-bildirme
c) Koruma-kurtarma-bildirme
d) Bildirme-koruma-kurtarma
e) Kurtarma-bildirme-koruma

46) Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı ve etkili bir iletişim için gereklidir?
a) Alınganlık
b) Benmerkezcilik
c) Karşımızdakini iyi dinlemek
d) Kararsızlık
e) Duyarsızlık

47) ÖGG’lerin ağırlıklı görevleri ……………….dir.
a) Önleyici
b) Adli
c) Siyasi
d) Ekonomik
e) Kültürel

48) Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?
a) Öfke, korku ve endişeden uzak durmak
b) Kendine karşı anlayışlı olmak
c) Yapılan işin önem ve değerini kabul etmek
d) Gülümsemek
e) Kendini diğer insanlardan küçük görmek

49) Aşağıdakilerden hangisi el detektörü tarafından tespit edilemez?
a) Çelik levhalar
b) Metal paralar
c) Plastik kabzalı tabancalar
d) Metal alaşımı içermeyen nesneler
e) Metal nesneler

50) Eşkâl tarifinde aşağıdakilerden hangisi insanlarda değişmeyen niteliklerden değildir?
a) Belirgin sakatlıklar
b) Yapılan makyajlar
c) Kekemelik, pelteklik
d) Sağırlık, dilsizlik
e) Ameliyat izleri

51) Aşağıdakilerden hangisi olayın özelliklerinden değildir?
a) Dinamiktir
b) Hareketlidir
c) Durağandır
d) Dikkat çekicidir
e) Komplike ve karmaşık yapılıdır

52) Kanamalarda kanayan yer ile kalp arasında tek kemik üzerine sıkma şeklinde uygulama yaparak kanamanın durdurulmasına ne denir?
a) Basınçlı kanama durdurması
b) Turnike uygulaması
c) Kanamada tespit uygulaması
d) Atel uygulaması
e) Kanama tespiti

53) “Koruma şekilleri korunan kişinin ……… ………… göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına göre
b) Medeni durumuna göre
c) Çocuk sayısına göre
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa göre

54) Gözaltına alınacak bir topluluğu çevirmek amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çember düzeni
b) Hat düzeni
c) Kama düzeni
d) Ekip düzeni
e) Hiçbiri

55) Korunan kişinin gideceği mevki ve güzergâh üzerinde önemli kişiye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışmaya ne denir?
a) Yakın koruma ekibinin amacı
b) Temel koruma prensipleri
c) Kişisel fiziki koruma
d) Suikast
e) Öncü istihbarat çalışması

56) Aşağıdaki ekiplerden hangisi binalarda kurulacak yangından korunma ekiplerinden değildir?
a) Söndürme ekibi
b) Kurtarma ekibi
c) Koruma ekibi
d) Denetleme ekibi
e) İlk yardım ekibi

57) Aşağıdakilerin hangisi beden dilinin etkin kullanımına örnek gösterilemez?
a) Karşılıklı konuşma sırasında ayak ayak üstüne atmak
b) Konuşma sırasında muhatabın gözlerine bakmak
c) Fiziksel mesafeyi rahatsızlık uyandırmayacak biçimde ayarlamak
d) Ses tonunu konuşma biçimine göre ayarlamak
e) Kişinin kendisine özen göstermesi

58) Aşağıdakilerden hangisi ÖGG yetkilerindendir?
a) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
b) Olay yerini ve delillerini koruma
c) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme
d) Görev alanında haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama
e) Hepsi

59) Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlilerinin sorumluluk alanı ve yetkilerini kullanması bakımından tam doğru olarak tanımlanmıştır?
a) Belediye sınırları içerisinde çalıştığı saatle sınırlı
b) Görevli olduğu alan içersinde, çalıştığı saatle sınırlı ve kimlik kartı yakasında asılı şekilde
c) Görevli olduğu alan içersinde 24 saat süreyle
d) Mülki sınırlar içerisinde 24 saat süreyle
e) Belediye sınırları içersinde kimlik kartı yakasında asılı şekilde 24 saat süreyle

60) Kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
a) Fuel Oil
b) Mazot
c) Karpit
d) Gaz yağı
e) Benzin

61) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı düzenler arasında yer almaz?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Yakın destekli hat düzeni
d) Savunma düzeni
e) Çember düzeni

62) Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla, hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine “ ………….” denir.
a) Tutanak
b) Bilgi
c) Not alma
d) Değerlendirme
e) Rapor

63) Donmada ilkyardım uygulamalarından olmayan hangisidir?
a) Hasta/yaralı ılık ortama alınmalı
b) Sakinleştirilir, hareket ettirilmez
c) Kuru giysiler giydirilir
d) Donmuş bölge ovularak ısıtılmaya çalışılır
e) Ilık içecekler içirilir

64) Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde oturduğu yer neresidir?
a) Makam aracının arka sağ koltuğu
b) Takip aracının ön sağ koltuğu
c) Takip aracının arka sol koltuğu
d) Takip aracının ön sol koltuğu
e) Makam aracının ön sağ koltuğu

65) Eroinin vücuda en kısa zamanda tesir yapmasında kullanılan yöntem hangisidir?
a) Damara zerk etmek
b) Sigarayla içilmesi
c) Buruna çekerek kullanmak
d) Ağız yoluyla almak
e) Hiçbiri

66) Parlama-patlama şeklindeki yanmaya örnek olacak cevap aşağıdakilerden hangisidir?
a) Demirin paslanması
b) Katı maddelerin yanması
c) Metallerin yanması
d) Benzinin alev alması
e) Solunum durumu

67) Kimyasal madde yanıklarında olay yerinde yapılacak ilkyardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yanık bölgesine yanık-yara merhemi sürülür
b) Yanık bölgesine temas eden maddenin antidotu sürülür
c) Yanık yer bol su ile yıkanır ve kıyafeti çıkarılır
d) Hiçbir uygulama yapmadan sağlık merkezine götürülür
e) Buz tatbiki yapılır

68) ÖGG’lerin temel eğitimi aşağıdakilerden hangisinde yapılır?
a) Polis Meslek Yüksek Okullarında
b) Özel güvenlik eğitim kurumlarında
c) Milli Savunma Bakanlığında
d) Milli Eğitim Bakanlığında
e) Özel güvenlik şirketlerinde

69) Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı bir aramadır?
a) Makul şüphe yokken arama
b) Suçüstü halinde orantılı arama
c) Stadyum girişinde arama
d) Hava alanına girişte arama
e) Darphane çalışanlarının aranması

70) Aşağıdakilerden hangisi kapı tipi metal detektörlerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?
a) Kişiler cihazdan tek tek geçirilmelidir
b) Birinci kişinin taranması tamamlandıktan sonra ikinci kişi alınmalıdır
c) Cihazın normal çalıştığına dair kontroller yapılmalıdır
d) Sırada bekleyen kişilerin cihaza 1 m den fazla yaklaşmasına izin verilmemelidir
e) Şahıslar cihaza çantaları ile alınmalıdır

71) ÖGG’nin sorumluluk alanında suç işleyen birisini yakaladığında tanzim edilen tutanak hangisidir?
a) Yakalama tutanağı
b) Teslim tesellüm tutanağı
c) Yangın tutanağı
d) Zapt etme tutanağı
e) Olay tutanağı

72) Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan bir an önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline …… denir.
a) Tehdit
b) Tesir
c) Panik
d) Heyecan
e) Korku

73) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkilerindendir?
a) Göz ovuşturma isteği
b) Şiddetli baş ağrısı
c) Bulantı ve kusma isteği
d) Gözlerden yaş gelmesi
e) Hepsi

74) Aşağıdakilerden hangisi “uzaktan saldırı” yöntemlerinden değildir?
a) Uzun menzilli silahlarla saldırı
b) Bıçak ile yapılan saldırı
c) Bomba ve patlayıcı maddeler ile yapılan saldırı
d) Zehirler ile yapılan saldırı
e) Biyolojik ve kimyasal silahla yapılan saldırı

75) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme prensiplerine örnek değildir?
a) Soğutma
b) Ara boşluğu meydana getirme
c) Boğma
d) Buharlaştırma
e) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma

76) Suç işleme şüphesi ile bir kimsenin özgürlüğünün geçici bir süre kısıtlanmasına ……denir.
a) Önleme yakalaması
b) Adli yakalama
c) El koyma
d) Emanete alma
e) Özel yakalama

77) Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden değildir?
a) Alarm sistemleri
b) CCTV
c) Güvenlik kamerası
d) Dikenli tel
e) Metal detektör

78) “Olaylara karşıdakilerin gözüyle de bakabilmemizi sağlaması ve sağlıklı iletişimin kapısını aralaması açısından adeta altın anahtar konumundadır.” ifadesi hangi kavramı nitelemektedir?
a) Motivasyon
b) İletişim
c) Empati
d) Halkla ilişkiler
e) Beden dili

79) Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinin bir özelliği olamaz?
a) Bakımları zor olup, hava muhalefetinden çok fazla etkilenirler
b) Fiziki güvenlik önlemlerini desteklemek için kullanılabilirler
c) Caydırıcılık etkisi yaratırlar
d) Geriye dönük işlenmiş bir olayın aydınlatılmasında yardımcı olurlar
e) İnsan tasarrufu sağlarlar

80) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayların hazırlık safhalarından birisidir?
a) Caydırıcılık
b) Fikri hazırlık devresi (?)
c) Panik devresi
d) İnanırlık ve ikna edicilik devresi
e) Kabarma ve horozlanma devresi

81) Hareket sistemi hangi yapılardan oluşur?
a) Damarlar – Kalp – Akciğer
b) Beyincik – Omurilik – Böbrekler
c) Kemikler – Kaslar – Eklemler
d) Bağırsaklar – Mide – Pankreas
e) Kan – Yemek Borusu – Kalp

82) Kontrolden çıkmış yanma olayına nedir?
a) Yanma
b) Yangın
c) Ateş
d) Duman
e) Isı

83) Hukukumuzda bazı kişilerin aranması özel hükme bağlanmıştır. Hangisi bu kişilerden değildir?
a) İçişleri Bakanlığı Müfettişleri
b) Cumhurbaşkanı
c) Bakanlar
d) Noter
e) Avukatlar

84) Olayın işleniş tarzının ve mağdur-sanık-olay yeri ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne ad verilir?
a) Sorumluluk bölgesi
b) Hassas bölge
c) Araştırma yeri
d) Olay yeri
e) Karakol mıntıkası

85) ÖGG görev alanında bir suçla karşılaşırsa aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) Suç delillerini muhafaza eder
b) Genel kolluğa bilgi verir
c) Suça el koyar
d) Suçun devamını engeller
e) Hepsi

86) Kaza,felaket veya ani hastalık hallerinde; olay yerinde eldeki mevcut imkânlarla ve ilaçsız olarak yapılan hayat kurtarmaya yönelik geçici müdahaleye ne denir?
a) Acil yardım
b) Kurtarma
c) İlkyardım
d) Acil tedavi
e) Tedavi

87) Aşağıdaki belirtilen yerlerden hangisinde çalışan güvenlik görevlisi silah taşıyamaz?
a) İşlenmiş bir suçun sanığını takibi sırasında
b) Para ve değerli eşya nakli sırasında
c) Alışveriş merkezlerinde
d) İçkili yerlerde
e) Kişi koruma esnasında

88) Aşağıdakilerden hangisi sevilebilen kişilik özellikleri arasında yer almaz?
a) Dürüstlük
b) Yardımseverlik
c) Güvenilirlik
d) Bilimsel yeterlilik
e) Cana yakınlık

89) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensipleri arasında yer alır?
a) Yakın koruma hizmetlerinde, aktif koruma tedbirleri uygulanmalıdır
b) Yakın koruma tedbiri caydırıcı rol oynamalıdır
c) Koruma görevi korunan kişinin bulunduğu her yerde ve kesintisiz yapılmalıdır
d) Korunan kişi nerede bulunursa bulunsun bulunduğu yere göre koruma tedbiri uygulanmalıdır
e) Hepsi

90) CCTV’de kullanılan housinglerin amaçları nelerdir?
a) Kameraları tozdan, dumandan, sudan ve insanların müdahalesinden uzaklaştırmak

b) Kamerayı belli bir açıda yatay yönde çevirmek
c) Kamerayı hem yatay hem de dikey yönde çevirmek
d) Kameranın görüntüsünü yakınlaştırmak
e) Birkaç kameranın görüntüsünü aynı ekrana aktarmak

91) “Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamayacağı ve bunlara el konulamayacağı” aşağıdakilerden hangisiyle güvence altına alınmıştır?
a) Türk Ceza Kanunu
b) Ceza Muhakemesi Kanunu
c) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
d) Medeni Kanun
e) Anayasa

92) Suçta kullanıldığı için bir tabancaya el konulması tutanağında hangisi yer almaz?
a) Ağırlığı
b) Çapı
c) Markası
d) Seri numarası
e) Fişek sayısı

93) X-Ray cihazı daha çok nerelerde kullanılır?
a) Otellerde
b) Havalimanlarında
c) Banka, Mağaza girişlerinde
d) Stadyum kapılarında
e) Hastanelerde

94) Aşağıdakilerden hangisi aranması özel hükme bağlı kişilerdendir?
a) Banka Müdürü
b) Emniyet Müdürü
c) Mal Müdürü
d) Noterler
e) İçişleri Bakanlığı Müsteşarları

95) Özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketleri istihdam ettikleri ÖGG’nin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla hangi sigortayı yapmak zorundadırlar?
a) Kaza sigortası
b) SSK sigortası
c) Mali sorumluluk sigortası
d) Hayat sigortası
e) Maddi zarar sigortası

96) ÖGG’leri görev alanı ve süresi içerisinde haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişilere nasıl davranır?
a) Yakalar, mülki amire teslim eder
b) Yakalar, genel kolluğa teslim eder
c) Görevli olduğu alana girmesine izin verir
d) Görev alanından uzaklaştırır
e) Yakalar, cumhuriyet savcısına teslim eder

97) Özel güvenlik görevlisinin arama noktasında yaptığı arama sonunda bir suç unsuruna rastladığı kişiyi serbest bırakması durumunda hangi suçu işlemiş olur?
a) Alı koyma
b) Hürriyeti tehdit
c) Amirinin emrine muhalefet
d) Görevi kötüye kullanma
e) Hiçbiri

98) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunun görevlerinden değildir?
a) Özel güvenlik şirketlerine çalışma izni vermek
b) Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek
c) Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlar
d) Zorunlu hallerde görev alanı genişletmek
e) Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısını belirlemek

99) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma yetkisinin unsurlarından değildir?
a) Yasaya uygun olması
b) Zorunluluk olması
c) Orantılı olması
d) Dengeli olmalı
e) Haksız tahrik olması

100) ÖGG’nin kamuya mahsus açık alanlarda kuvvetli suç şüphesi bulunmadıkça kimlik sorma yetkisini kullanmamalıdır. Kamuya ait açık alanlarda kimlik sorabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangilerinin oluşması gerekir?
I     ÖGG nin genel kolluk ile birlikte görev yapıyor olması gerekir
II   Kimlik sorma uygulamasının kamu kolluğunca başlatılmış olması gerekir
III Kamu kolluğunun talebi olmalı
IV  ÖGG nin görev yaptığı şirketin sahibini emri olmalı
V    ÖGG nin görev alanında olmalı
VI  İstediği zaman ÖGG kimlik sorabilir
a) I-II-III-IV
b) II-III-IV-V
c) I-II-III-V
d) III-IV-V-VI
e) I-IV-V-VI

SİLAH SORULARI

1) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

2) Çekirdek veya barut hangi düzeneğin parçalarıdır?
a) Kovan atma tertibatının
b) Kovanın
c) Merminin
d) Fişeğin
e) Kapsülün

3) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Hatve
e) Hiçbiri

4) Silahın üzerinde uzman personel tarafından parça değiştirilmesi hangi bakıma girer?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hiçbiri

5) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Hafif ateşli silahlar
d) Harp silahları
e) Sivil silahlar

6) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Mermi

7) Ateşsiz silahların kullanımında en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çelikten olmaları
b) Yarı çelik yarı ahşap olmaları
c) İnsan gücü ile kullanılmaları
d) Alüminyumdan yapılabilmeleri
e) Yalnız ahşaptan olmaları

8) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör

9) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?
a) Para ve değerli eşya taşınması
b) Spor müsabakaları
c) Kişi koruma
d) Cenaze törenleri
e) Hepsi

10) Uzaktan ve yakından canlıları öldüren veya yaralayan, etkisiz hale getiren, canlı organizmaları hasta eden cansız varlıkları parçalayıp yok eden aletlerin bütününe ne ad verilir?
a) Patlayıcı madde
b) Kesiciler
c) Deliciler
d) Kimyasallar
e) Silah

11) Fişek çekirdeğinin namludan hedefe kadar olan seyrine ne ad verilir?
a) Dış balistik
b) Etkili mesafe
c) Mermi yolu (kesin)
d) İlk hız
e) Balistik

12) Aşağıdakilerden hangisi silahların ana sınıflandırılmalarından değildir?
a) Ateşli silahlar
b) Kimyasal silahlar
c) Biyolojik silahlar
d) Nükleer silahlar
e) Hafif ateşli silahlar

13) Aşağıdakilerden hangisi kapsülü oluşturan bir parçadır?
a) Hatve
b) Hazne
c) Alev gizleyen
d) Fülminat dümerkür
e) Hepsi

14) Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere ne ad verilir?
a) Reyhan
b) Rayyür
c) Namlu
d) Tırnak izi
e) Fişek yatağı izi

15) Bir vasıta yardımıyla veya birkaç kişilik mürettebat tarafından kullanılan silahlara ne ad verilir?
a) Ağır ateşli silah
b) Kimyasal silah
c) Biyolojik silah
d) Nükleer silah
e) Uzun namlulu silah

16) Tetiğin bir kez çekilmesi ve basılı tutulmasıyla tüm fişekleri ateşlemesi hangi tür silahlarda yapılabilir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Ağır ateşli silahlarda
d) Orta ateşli silahlarda
e) Tek atışlı silahlar

17) Silahın taşınması sırasında nelere dikkat etmek gereklidir?
a) Silah emniyete alınmalıdır
b) Kılıf içerisinde olmalıdır
c) Namlu ağzı aşağıya doğru olmalıdır
d) Fişek yatağında fişek bulunmamalıdır
e) Hepsi

18) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Ateşleme iğnesi
b) Mermi çekirdeği
c) Barut
d) Kovan
e) Kapsül

19) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de…..……. denir.
a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu –hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

20) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde ilk hız doğru olarak tanımlanmıştır?
a) Çekirdeğin namludan hedefe kadar kat ettiği mesafedeki hız
b) Çekirdeğin kovan ile namludan çıkışı arasındaki hız
c) Çekirdeğin ilk yüz metrede kat ettiği hız
d) Fişek çekirdeğinin namluyu terk ettiği andaki hız
e) Hiçbiri

21) Parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle artan oranda baskı yapmasına ne denir?
a) Tetik ezme
b) Horoz indirme
c) Ateş etme
d) Nişan alma
e) Şarjör çıkarma

22) Aşağıdakilerden hangisi yapılan silah bakımlarından biri olamaz?
a) Kapsamlı bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış sonrası bakım
d) 5 yıllık bakım
e) Atış öncesi bakım

23) Aşağıdakilerden hangisi nişangâh sistemidir?
a) Tetik-Tetik korkuluğu
b) Şarjör-Şarjör tablası
c) Gez-Arpacık
d) Horoz-İğne
e) Şarjör-Çerçeve

24) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin işlevlerinden biri değildir?
a) Fişeğin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Fişeğin takla atarak ilerlemesini sağlar
c) Fişeğin azami mesafesini arttır
d) Fişeğin tahrip ve delme gücünü artırır
e) Hiçbiri

25) I     Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et
       II     Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar
      III    Şarjörü çıkar
      IV    Ölü noktaya tut
        V Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak
Yukarıdaki verilere göre tabancada söküm işleminin sırası nasıl olmalıdır?
a) I-II-III-IV-V
b) II-III-IV-V-I
c) III-I-II-V-IV
d) IV-III-V-I-II
e) IV-III-I-V-II

Bu yazı bugün : 1, toplamda : 38188 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.