27.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

03 Mayıs 2014 tarihinde yayinlandi

 

27. YENİLEME SINAV SORULARI

 

(Cevaplar EGM tarafından açıklanmadığı için Eğitim Kurumumuz tarafından hazırlanmıştır, puanlamaya esas olan EGM’nin cevap anahtarıdır.) 

 

1) Güvenlik kameralarında zoom yapılması ne anlama gelir?
a) Görüntü açısının değiştirilmesi
b) Görüntünün netlik ayarının yapılması
c) Görüntünün yakınlaştırılması / büyütülmesi
d) Görüntünün 90 derece döndürülmesi
e) Hepsi

2) Aşağıdaki şahıslardan hangisi kontrol noktası görevlisi için özellikli şahıs sayılmaz?
a) Kaymakam
b) Hâkim
c) Savcı
d) Gazeteci
e) Vali

3) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın ABC ’sinde yer almaz?
a) Havayolu açıklığının değerlendirilmesi
b) Suni solunum
c) Dolaşımın değerlendirilmesi
d) Solunum değerlendirilmesi (Bak-dinle-hisset)
e) Hiçbiri

4) Aşağıdakilerden hangisi copun tanımına uymaz?
a) Saldırı silahıdır.
b) Savunma silahıdır.
c) Püskürtme silahıdır.
d) Dağıtma silahıdır.
e) Hiçbiri

5) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır.
b) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır.
c) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir.
d) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir .
e) Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır.

6) Bir tesisin bir kısmı veya tümünde yaya veya araçlı olarak yapılan gözetim, denetim ve kontrol faaliyetine ne denir?
a) Nokta görevi
b) Devriye
c) Güvenlik kontrolü
d) Denetim
e) Hiçbiri

7) Aşağıdakilerden hangileri zor kullanmanın unsurlarıdır?
I Sebepsiz olma
II Dengeli olma
III Zorunlu olma
IV Yasaya uygun olma
V Kuvvetli olma
a) Yalnız IV
b) I-II-III
c) II-III-IV
d) III-IV-V
e) Hepsi

8) Telsiz konuşmasında dikkat edilmesi gereken temel kurallardan yanlış olanı seçiniz.
a) Mesajlar, mümkün olduğu kadar kısa, açık, anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır.
b) Anlaşılması zor isimler, alfabeye göre kolay anlaşılacak şekilde kelimeler ile kodlanır.
c) Telsizin sesi fazla açılmamalı, kendi duyabileceği ses ayarında olmalıdır.
d) Görev esnasında telsiz sürekli açık bulundurulmaz, ihtiyaç olduğunda açılır.
e) Konuşmalarda çağrı, karşı tarafın kod numarası belirtilerek yapılır, isim, rütbe kullanılmaz.

9) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
a) Devam eden olaya müdahale etmek
b) Sanık ve tanıkları belirlemek
c) Olay yerini şeritle çevirmek
d) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
e) Tanık ve sanıkları bir arada tutmak

10) Aşağıdakilerden hangisi hedef seçilen alıcısını öldürmek veya yaralamak amacı ile hazırlanmış bubi tuzaklı bombadır?
a) El bombası
b) Boru bombası
c) Gaz bombası
d) Kitap bomba
e) Alıcılı bomba

11) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?
a) İl emniyet müdürlüğü yetkilisi
b) İl jandarma komutanlığı yetkilisi
c) İçişleri Bakanlığı yetkilisi
d) Sanayi odası başkanlığı yetkilisi
e) Ticaret odası başkanlığı yetkilisi

12) Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
a) Anlayışlı olmak
b) Korkular
c) Ön kabuller
d) İsim Takmak
e) Duyarsızlık

13) Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
a) Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesi gerekir.
b) Yanıcı maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir.
c) Oksijen ve ısının bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir.
d) Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekir.
e) Hiçbiri

14) İstenilen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevirerek monitöre aktaran CCTV sistemindeki cihaz hangisidir?
a) Video kayıt cihazı
b) Mültiplexer
c) Quad
d) Monitör
e) Kamera

15) Enformasyon nedir?
a) Tek yönlü bilgi iletimi
b) İletişim türü
c) Kararsızlık
d) İletişimin temel becerisi
e) Sözlü İletişim

16) Ülkenin genel asayiş ve güvenliğinden hangi makam sorumludur?
a) Başbakanlık
b) İçişleri Bakanlığı
c) Milli Eğitim Bakanlığı
d) Milli Savunma Bakanlığı
e) Maliye Bakanlığı

17) Kanamanın ciddiyetini belirleyen faktör hangisidir?
a) Kanamanın hızı
b) Kanamanın olduğu bölge
c) Kanamanın miktarı
d) Kişinin fiziksel durumu ve yaşı
e) Hepsi

18) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ……….. denir. Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
a) Kalabalık
b) Parti
c) Grup
d) Topluluk
e) Camia

19) Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
a) 12.00
b) 09.00
c) 06.00
d) 03.00
e) 08.00

20) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I Tutuklama
II Kimlik tespiti
III Konut araması
IV Yakalama
V Üst ve eşya araması
VI Kimlik sorma
a) I, III, V, VI
b) IV, V, VI
c) II, IV, VI
d) I, II, III
e) I, II, VI

21) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Hareketlerindeki tutarsızlık
e) Hepsi

22) ……………….; Şahısların üst aramalarında kesin bilgi almak amacıyla üretilmiş ve radyolojik ışın türü tarama yapan bir cihazdır.
a) Body Scanner
b) EDS
c) Tomografik sistem
d) Narkotik tanıma sistemi
e) Patlayıcı tanıma sistemi

23) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görev yaparken dikkat edeceği hususlardan değildir?
a) Devriye görevleri üniformalı yapılır.
b) Devriye görevleri en az iki kişiden oluşur.
c) Devriye hizmeti belirli bir güzergâhta, çabuk adımlarla yapılır.
d) Devriye giren çıkan kişileri gözlemler, şüpheli durumlara müdahale eder.
e) Yürüyüşlerde ani dönüşler yapılarak, gözetlenip gözetlenmediğini kontrol eder.

24) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Kusturulur.
b) Yoğurt yedirilir.
c) Yürütülür.
d) Açık havaya çıkarılır.
e) Limonlu su içirilir.

25) Makam ve takip arabası (veya konvoy) ziyaret edilecek yere yakınlaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren hangisidir?
a) Koruma amiri
b) Öncü koruma
c) Protokol ekibi
d) Sürücüler
e) Ekip amiri

26) Aşağıdakilerden hangisi topluluk içinde bulunan kişi tiplerinden değildir?
a) Provokatörler
b) Atılganlar
c) Konuşmacılar
d) Seyirciler
e) İhtiyatlılar

27) İnsanların bilgi-sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları sürece ne ad verilir?
a) İletişim
b) Kaynak
c) Sözsüz İletişim
d) Sözlü İletişim
e) Kodlama

28) Birden fazla kişinin yaralandığı kazalarda, ambulansla taşınmada ilk öncelik aşağıdaki yaralıların hangisidir?
a) Yürüyebilenler
b) Bağıranlar
c) Yaşam belirtisi olmayanlar
d) Solunum güçlüğü olanlar
e) Kırık ve çıkık yarası bulunanlar

29) Arama en çok hangi özgürlüğü kısıtlar? (89.soru ile aynı)
a) Kişinin dokunulmazlığı
b) Özel hayatın gizliliği
c) Hak arama hürriyeti
d) Konut hakkı
e) Kişi hürriyeti ve güvenliği

30) Aşağıdakilerden hangisi bina ve tesislerde tanıtma kartlarının kullanım amaçlarındandır?
a) Çalışma alanları ile arındırılmış alanlara girişlerin kontrol altına alınabilmesi
b) Alanlara giriş-çıkışların yetkilendirilmesi
c) Binada bulunan kişilerin tespit edilebilmesi
d) Ziyaretçilerin alan içinde güvenli dolaşımının sağlanması
e) Hepsi

31) Kuruluş sınırları içerisinde görev sırasında ele geçen ve sahibi bilinmeyen herhangi bir eşyanın (çanta, cüzdan, cep telefonu vb) tespiti için tanzim edilen tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Değer tespit tutanağı
b) Buluntu eşya tutanağı
c) İfade tutanağı
d) Müracaat tutanağı
e) Teslim tutanağı

32) CCTV’de dört tane kameradan gelen görüntüyü bir ekranda ekranı bölerek görmemizi sağlayan parçaya ne ad verilir?
a) Monitör
b) Switcher
c) Quad
d) Terminal
e) Kamera

33) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayları başlatma usulleri arasında sayılamaz?
a) Konuşma yapmak
b) Evlerden toplamak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı artırmak
e) Yaygın propaganda

34) ÖGG önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma

35) Özel güvenlik görevlisinin suçüstü yakaladığı kişilerle ilgili yapacağı işlem aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
a) Yakalanan kişiyi derhal savcılığa teslim eder.
b) Yakalanan kişinin adli sicil bilgilerini tespit eder.
c) Yakalanan kişiyi 24 saat gözetim altına alır.
d) Yakalanan kişiyi kolluğa teslim eder.
e) Yakalanan kişiyi hâkime çıkarır.

36) Üniformalı devriye hizmetinde ilk amaç nedir ?
a) Suçluyu yakalamak
b) Suçlunun kaçmasını engellemek
c) Suçlunun suça devam etmesini engellemek
d) Suç aletini ele geçirmek
e) Suçun işlenmesini önlemek ve caydırıcılık

37) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi
d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi
e) Hepsi

38) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür.
b) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür.
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır.
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz.
e) Hepsi

39) Manyetik ortam oluşturarak kişilerin üzerindeki metal cisimlerin varlıklarını tespit etmeye yarayan cihazlara ne ad verilir?
a) Metal detektörler
b) Hareket detektörleri
c) Mikro dalga hareket detektörleri
d) Kızıl ötesi (PIR) hareket detektörü
e) X- Ray cihazı

40) 5188 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin d) fıkrasına göre ÖGG’nin: “Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.” yetkisi bulunmaktadır. ÖGG’nin bu yetkisi, ne türden bir görevi ifade eder?
a) Güvenlik önlemi
b) Adli görevi
c) İdari görevi
d) Siyasi görevi
e) Hiçbiri

41) Statlarda ve spor müsabakalarında suç unsuru olmaksızın yapılan aramaya ne denir?
a) Adli arama
b) Zapt etme
c) Güvenlik noktası oluşturma
d) Önleme araması
e) El koyma

42) Yanıcı maddeyi dağıtarak söndürme hangi madde yangınlarında kullanılır?
a) Benzin
b) Mazot
c) Ahşap
d) LPG
e) Fuel-Oil

43) Aşağıdakilerden hangisi ÖGG yetkilerinden biridir?
a) Güvenliğini sağladığı alanlara girenleri detektörle arama
b) Görev alanlarında haklarında yakalama kararı bulunanları yakalama
c) Buluntu eşyayı emanete alma
d) Olay yerinde delilleri koruma
e) Hepsi

44) Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz?
a) Yakalanan kişiyi koruma altına alır.
b) Elde edilen suç delillerini muhafaza eder.
c) Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa haber verir.
d) Yakalanan kişinin ifadesini alır.
e) Olayın tanığı varsa olay mahallinde kalmasını sağlar.

45) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?
a) Sivil Savunma Müdürlüğü
b) Bayındırlık Müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet Müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı

46) Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinde bulunacak personelin asgari sayısını belirlemeye kim yetkilidir?
a) Özel güvenlik komisyonu
b) İçişleri Bakanlığı
c) Vali
d) Emniyet
e) Jandarma

47) Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?
a) Saldırgan gruplar
b) Yöneten gruplar
c) Anlamlı gruplar
d) Belli bir hedefi ve amacı olan gruplar
e) Paniğe kapılmış olan gruplar

48) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanım şekillerindendir?
a) Koklayarak
b) Sigaraya sararak
c) Ağızdan alarak
d) Damara enjekte ederek
e) Hepsi

49) Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanılır. “FENNİ” isminin doğru telaffuzu aşağıdakilerin hangisidir?
a) Fatsa, Edirne Niğde, Niğde, İstanbul
b) Fatsa, Edirne Niğde, İstanbul, Niğde
c) Fatsa, İstanbul, Niğde, Niğde, Edirne
d) İstanbul, Edirne, Niğde, Niğde, Fatsa
e) Fatsa, İstanbul, Niğde, Edirne, Niğde

50) Özel güvenlik şirketlerinin faaliyette bulunmasına izin vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
b) İçişleri Bakanlığı
c) Vali
d) Özel Güvenlik Komisyonu
e) Genelkurmay Başkanlığı

51) Uyuşturucu madde bağımlısı bir kişinin ülkemizde tedavi görebileceği ve bu konuda profesyonel hizmet veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ana sağlık merkezi
b) Kardiyoloji polikliniği
c) Acil servis
d) Dâhiliye polikliniği
e) AMATEM

52) Cop ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Saldırı silahıdır  (4.soru ile çelişki var).
b) Savunma silahıdır.
c) Psikolojik etkisi yoktur.
d) Psikolojik etkisi vardır.
e) Görevli ile gösterici arasında bir uzantıdır.

53) Hamile bayan süsü verilmiş canlı bomba eylemcisinde ne tür özellikler vardır?
a) Omuzları öne eğik vaziyettedir.
b) Eli yüzü şişkince değildir.
c) Üzerinde panik, korku, stres ve tedirginlik vardır.
d) Gözleriyle güvenlik güçlerini ve hedefini takip eder.
e) Hepsi

54) Hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?
a) Kimlik sorma
b) Kimlik tespiti
c) Arama
d) El koyma (“Emanete alma” olsa daha doğru olurdu)
e) Yakalama

55) Aşağıdakilerden hangisi bir problem çözme yolu değildir?
a) Kendi çözüm yöntemini öne çıkarmak
b) Yenilikçi çözümler üretmek
c) Farklı alternatifler içinde en doğru ve en etkin seçimi yapmak
d) Kararı hızlı ve etkin bir şekilde almak
e) Problemin nedenini anlamaya çalışmak

56) Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
a) Kamera ile
b) Kartlı okuyucu ile
c) X-Ray cihazı ile
d) CCTV ile
e) Kapı tipi detektörle

57) Suç işlendikten sonra yapılan arama ne tür aramadır?
a) Adli arama
b) Önleyici arama
c) Genel arama
d) Özel arama
e) Hepsi

58) İletişimde kullanılan en etkili iletişim kanalı hangisidir?
a) Beden dili
b) Sözcükler
c) Ses tonu
d) Düzgün giyim
e) Teknolojiyi kullanma

59) Aşağıdakilerden hangisi X-Ray cihazının kullanım amacıdır?
a) Geçiş yapan kişilerin el bagajlarının kontrolünü yapmak
b) Kişilerin üzerindeki metali tespit etmek
c) Kişilerin fotoğrafını çekmek
d) Geçiş yapan kişilerin manyetik kartını okutarak geçiş yapmasını sağlamak
e) Kimlik tespiti yapmak

60) Kokain aşağıdakilerden hangisinden elde edilir?
a) Haşhaştan
b) Koka bitkisinin yapraklarından
c) Afyon sakızından
d) Morfinden
e) Eroinden

61) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne denir?
a) Gözetleme noktaları
b) Boğma noktaları
c) Yerleşim noktaları
d) Kontrol noktaları
e) Gezi alanı

62) Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden değildir?
a) Koruma önlemlerinin alınmaması
b) Bacalar
c) Bilgisizlik
d) İhmal ve dikkatsizlik
e) Sönmemiş piknik ateşleri

63) “Hukuka aykırı arama ……………….. ve ele geçirilenler……………….” boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? (90.soru ile aynı)
a) geçerlidir – delil olur
b) tekrarlanır – hayır kurumuna verilir
c) suçtur – muhakemede kullanılamaz
d) hakim onayına sunulur – delil olur
e) adli aramadır – delildir

64) İş yaşamında iletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?
a) Ebeveyn / Yetişkin
b) Ebeveyn / çocuk
c) Yetişkin / yetişkin
d) Yetişkin / çocuk
e) Ebeveyn / Ebeveyn

65) Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangi ifade yanlıştır?
a) Güvenlik raporu hazırlamak
b) Bölgenin, görev yerinin ve güzergâhın incelemesini yapmak
c) Yetkili ve ilgililerin telefon numaralarını almak
d) Alternatif güzergâhlar oluşturmak
e) Bölgenin alt yapı planlarını incelemek

66) İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
a) Hasta/yaralının durumunu değerlendirmek (ABC)
b) Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek
c) Hasta/yaralıya hareket ettirmeden müdahale etmek
d) Hasta/yaralının en uygun yöntemle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak
e) Hepsi

67) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin görevi değildir?
a) Olaya müdahale eder.
b) Olay yerine şerit çekerek koruma altına alır.
c) Olayı ilgili yerlere bildirir.
d) Mevcut maddi delilleri tespit ederek gelen olay yeri inceleme ekibine teslim eder.
e) Olayın taraflarını tespit eder.

68) Örgüt içinde en fazla rastlanılan çatışmalar………ve……….. çatışmalardır. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
a) Rol çatışmaları / ast üst ilişkileri
b) Otorite hiyerarşisi / ortak amaç
c) Örgüt / iş bölümü
d) insan faaliyetleri / koordinasyon
e) Amir / algılama

69) Zor kullanma taktiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Zor kullanma topluluğun dağıtılmasında son çare olmalıdır.
b) İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır.
c) Bölge müdahaleye uygun olmalıdır.
d) Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma, toplanmayı önleme, suçluyu yakalama olmalıdır.
e) Ekiplerin düzeni bozulmamalıdır.

70) Önemli kişi aracının özellikleri ve donanımı için aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?
a) Motoru güçlü ve hızlı olmalıdır.
b) Araç ülkenin yol ve hava şartlarına uygun olmalıdır.
c) Çarpışmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
d) Mümkünse zırhlı olmalıdır.
e) Yakıt tasarrufu sağlamalıdır.

71) Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
a) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak
b) Olay yerindeki hasta/yaralı sayısını belirlemek
c) Olay yerindeki hasta/yaralı türlerini belirlemek
d) Yapılacak müdahaleleri planlamak
e) Hepsi

72) Pan-Tilt ne için kullanılır?
a) Hareket algılamak için kullanılır.
b) Kartlı geçiş için kullanılır.
c) Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılır.
d) Birden fazla kameradan gelen görüntüyü bir monitörde birleştirmek için kullanılır.
e) Görüntüyü netleştirmek için kullanılır.

73) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden biri değildir?
a) Halojenli hidrokarbonlar
b) Karbondioksit
c) Kuru kimyevi toz
d) Oksijen
e) Su

74) Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?
a) Başlık
b) Metin
c) İmza
d) Tarih ve saat
e) Talep

75) Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?
a) Adli zapt etme
b) El koyma
c) Mülkiyet hakkını ihlal
d) Önleme yakalaması
e) Hepsi

76) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
a) Benzin
b) Mazot
c) Gaz yağı
d) Karpit
e) Fuel Oil

77) Görev yapılan bölgede terkedilmiş bir eşya (paket, çanta vb) görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi/hangileri yapılmalıdır?
I Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır.
II Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir.
III Çevresi emniyete alınır.
IV Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir.
V Güvenlik güçlerine bilgi verilir.
a) II
b) II, III
c) III, V
d) IV, V
e) I,II, III

78) Soluk yolu yabancı cisim ile tıkanan bir yetişkin kişide aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Suni solunum yapılır.
b) Göğsüne basınç uygulanır.
c) Göğüs kemiği alt ucu ile göbek çukuru arasına basınç uygulanır.
d) Kalp masajı ve suni solunum yapılır.
e) Su içirilir.

79) Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir?
a) Nezaketten dinleme
b) Savunmada dinleme
c) Yaltaklanmacı dinleme
d) Denetçi Dinleme
e) Seçerek dinleme

80) Devriye hizmetinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Huzur ve güven ortamını sağlama hizmetidir.
b) Toplumu sindirme suretiyle suçların önlenmesi hizmetidir.
c) Mal, can ve ırza karşı koruma hizmetidir.
d) Suçları önlemeye yönelik bir hizmettir.
e) Yardım isteyenlere yardım etme hizmetidir.

81) Aşağıdaki yerlerden hangisi ÖGG’nin görev alanı değildir?
a) İşlenmiş bir suçun sanığının takibi esnasında gidilen yer
b) ÖGG’nin korumakla sorumlu olduğu alan
c) ÖGG’nin görev yeri ile evi arasındaki güzergâh
d) Nakil görevi yapan ÖGG’nin görev yeri ile naklin yapılacağı yer arası güzergâh
e) Konser vb. yerlerde görev yapılan durumlarda konser alanı

82) 5188 sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri

83) Maçlarda hakem koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Sağa destekli hat düzeni
d) Sola destekli hat düzeni
e) Çember düzeni

84) “Koruma şekilleri korunan kişinin ………………….. göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına göre
b) Medeni durumuna göre
c) Çocuk sayısına göre
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa göre

85) Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması yapabilir?
a) Kapalı alanlarda
b) Meskenlerde ve müştemilatlarda
c) Konser ve spor müsabakalarında
d) İş yerlerinde
e) Hiçbiri

86) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır.
b) İçeri alınır.
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez.
d) Sadece eşyaları aranır.
e) Hepsi

87) Delillerin faydaları aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşlenmiş bir suçu ispat eder.
b) Olay yeri-fail-mağdur ilişkisini ortaya koyar.
c) Sanığın suçsuzluğunu ispat eder.
d) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar.
e) Hepsi

88) Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara karşı işlenen suçüstü hallerinde özel güvenlik görevlileri ne yapmalıdır?
a) Mağdur şikâyetçi değilse şüpheliyi salıvermeli
b) Mağdur şikâyetçi ise şüpheliyi yakalamalı
c) Şikâyete bakmaksızın şüpheliyi yakalamalı
d) Amirinin vereceği emre göre hareket etmeli
e) Hiçbiri

89) Arama en çok hangi özgürlüğü kısıtlar? (29.soru ile aynı)
a) Kişinin dokunulmazlığı
b) Özel hayatın gizliliği
c) Hak arama hürriyeti
d) Konut hakkı
e) Kişi hürriyeti ve güvenliği

90) “Hukuka aykırı arama ……………… ve ele geçirilenler ………………” boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? (63.soru ile aynı)
a) geçerlidir – delil olur
b) hakim onayına sunulur – delil olur
c) tekrarlanır – hayır kurumuna verilir
d) suçtur – muhakemede kullanılamaz.
e) adli aramadır – delildir

91) Birinci derece yanıkta ilk yapılması gereken müdahale hangisidir?
a) Oluşan su dolu kesecikler patlatılmalıdır.
b) Soğuk suya tutulmalıdır.
c) Yoğurt sürülmelidir.
d) Ağrı kesici verilmelidir.
e) Hepsi

92) Nabız en sık hangi bölgeden alınır?
a) Şah damarı
b) Kalp
c) Kasık
d) Bilek dış yüzü
e) Koltuk altı

93) Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir?
a) Olay ve yaralı sayısı
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
d) Yaralıların kimlik bilgileri
e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı

94) Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Stres
b) Motivasyon
c) Empati
d) İletişim
e) Gürültü

95) 1 Kişi değil davranışı eleştirilmelidir.
2 Uyarı gecikmeden verilmelidir.
3 Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır.
4 Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır.
Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?
a) 1-2-4
b) 2-3-4
c) 1-3-4
d) 1-2-3
e) Hepsi

96) ÖGG aşağıdakilerden hangisinde silahsız görev yapar?
a) Eğitim ve öğretim kurumlarında
b) Sağlık tesislerinde
c) İçkili yerlerde
d) Spor müsabakalarında
e) Hepsi

97) İlk ekip olay yerine ulaştığında aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
a) Basına bilgi verir.
b) Güvenlik ve sağlık tedbirlerini alır.
c) Olayın faillerini yakalar.
d) Sanık ve tanıkları belirler.
e) Olay yerini koruma altına alır.

98) Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
a) Kimlik
b) Tanımlama
c) Eşkâl
d) Fiziki özellik
e) Farklılık

99) Ülkemizde haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Jandarma Genel Komutanlığı
c) Milli Güvenlik Kurulu
d) Toprak Mahsulleri Ofisi
e) Hepsi

100) Aşağıdakilerden hangisi topluluğa karşı yapılacak müdahalenin amaçlarından biri değildir?
a) Topluluğu dağıtmak
b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
d) Yakalanan kişileri cezalandırmak
e) Yakalanan kişileri savcılığa sevk etmek

SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak

2) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Fişek yatağı gerisinde
d) Sürgü üzerinde
e) Horozun altında

3) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve

4) Aşağıdakilerden hangisi otomatik tabancalarda fişek yatağından fişek ya da boş kovanı çıkartmaya yarayan parçaya verilen addır?
a) Ateşleme tertibatı
b) Mandal
c) Tırnak
d) Tetik
e) Hepsi

5) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Gerdel
b) Şarjör kapağı
c) Rampa
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı

6) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür

7) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….” boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) boştur.
b) hazırdır.
c) kuruludur.
d) doludur.
e) emniyettedir.

8) Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
a) 20 yaş – 3 yıl
b) 18 yaş -5 yıl
c) 23 yaş – 5 yıl
d) 21 yaş – 6 yıl
e) 21 yaş – 5 yıl

9) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

10) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir. Boş bırakılan yerlere hangileri getirilmelidir?
a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu –hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

11) Ateşli silahlarda çap neye denir?
a) Karşılıklı iki yiv arasındaki mesafeye
b) Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye
c) Fişek yatağının genişliğine
d) Namlu ağzının genişliğine
e) Namlunun dış çevresine

12) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?
a) Barut izi
b) Fişek yatağı izi
c) Rayyür
d) Kontaminasyon
e) Tırnak izi

13) Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Silahın temiz olması
b) İğnenin sağlam olması
c) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
d) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
e) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması

14) Tırnak kırıldığında; aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?
a) Fişek ateşlemez.
b) Fişek yatağına fişek sürülmez.
c) Kovan normal olarak dışarıya atılmaz.
d) Tabanca dolduruş yapmaz.
e) Tetik çekilemez.

15) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP 5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur

16) Hangisi fişeği tam ifade eder?
a) Kovan – Kapsül – Çekirdek
b) Çekirdek – Barut – Kovan – Kapsül
c) Saçma – Kovan diptablası – Kovan
d) Çekirdek – Barut – Kovan
e) Hiçbiri

17) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur.
b) Namlunun çapıdır.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.

18) Özel şekil ve niteliği bulunan mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafelere atabilen aletlere …… denir?
a) Kimyasal silah
b) Biyolojik silah
c) Ateşli silah
d) Ağır silah
e) Otomatik silah

19) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli

20) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar.
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar.
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar.
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar.
e) Hepsi

21) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör çıkartma kilidi
e) Şarjör kapak kilidi

22) I Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et
II Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar
III Şarjörü çıkar
IV Ölü noktaya tut
V Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak
Yukarıdaki verilere göre tabancada söküm işleminin sırası nasıl olmalıdır?
a) I – II – III – IV – V
b) IV – III – I – V – II
c) II – III – IV – V – I
d) III – I – II – V – IV
e) IV – III – V – I – II

23) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Gez- arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

24) Hangisi silah bakım periyodu türlerindendir?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi

25) ÖGG adaylarının atış becerisinin ölçüldüğü atış sınavında hedef üzerinde kaydettikleri her bir isabet için kazanılan puan ne kadardır?
a) 2,5
b) 5
c) 20
d) 10
e) 50

 

Bu yazı bugün : 1, toplamda : 18926 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.