29.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

20 Eylül 2014 tarihinde yayinlandi

EGM tarafından açıklanan cevap anahtarına göre doğru cevaplar, şıklar üzerinde kırmızı renkle işaretlenmiştir.

 

 

29. YENİLEME SINAV SORULARI

 

1) Çoğunlukla ………… meydana gelmesi muhtemel olan yerlere, düzenin korunması, suçların ………… amacıyla konuşlandırılan ve şartlara göre sayısı değişebilen görev şekline ……… denir.
Yukarıda belirtilen cümlede yer alan boşluklara sırasıyla hangi kelimeler getirilmelidir?
a) olay – kayıt edilmesi – ekip
b) suçların – önlenmesi – nokta
c) olay – kayıt edilmesi – devriye
d) olay – önlenmesi – devriye
e) suçların – önlenmesi – devriye

2) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevleri arasında yer almaz?
a) Önleyici görevleri
b) Koruyucu görevleri
c) Adli görevleri
d) Sosyal görevleri
e) Yardım görevleri

3) I Çevresine karşı duyarlı olmalıdır.
II İyi iletişim kurabilmelidir.
III Ciddi ve tetikte olmalıdır.
IV Yüksek sesli konuşarak sert imaj oluşturmalıdır.
Yukarıda devriye görevlisinin özellikleri ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?
a) Sadece I
b) Sadece II
c) II ve III
d) I, II ve III
e) Hepsi

4) Kontrol noktasında görevli olan özel güvenlik görevlisi metal detektörün arıza yapması üzerine, durumu üstlerine bildirir bir belge hazırlayacaktır. Bu belge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Teslim tesellüm tutanağı
b) Olay bildirim raporu
c) Bilirkişi raporu
d) Olay tespit tutanağı
e) Devir teslim raporu

5) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yazabileceği rapor türlerinden değildir?
a) Yazılı rapor
b) Sözlü rapor
c) Görsel rapor
d) Uzmanlık raporu
e) Elektronik rapor

6) Özel güvenlik görevlisi olarak bir kurumda çalışan Yalçın, görev alanında meydana gelen olayda bir şahsın yakalanması işlemini gerçekleştirmektedir. Konu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yakalama görevini ifa eden özel güvenlik görevlisi, ister adli ister önleme amaçlı olsun her yakalama olayını tutanakla tespit etmelidir.
b) Yakalama nedeni ve mevcut deliller muhakkak belirtilmelidir.
c) Önleme amaçlı yakalamalarda tutanak yazılması gerekmez.
d) Zor kullanılarak yakalandıysa nedeninin belirtilmesi gerekir.
e) Şüphelinin çarpma düşme vb. nedenlerle yaralanması durumlarının belirtilmesi gerekir.

7) Özel güvenlik görevlisinin cop kullanım zorunluluğu doğduğunda, özel güvenlik hizmeti çerçevesinde dikkat etmesi gereken hususlar arasında yer almaz?
a) Olaylar öncelikle sözlü komutlarla önlenmeye çalışılmalıdır.
b) Gerekmediği takdirde son vuruş noktalarına vurmaktan kaçınılmalıdır.
c) Kalıcı etki ve tahribat oluşturacak vuruşlardan kaçınılmalıdır.
d) Asıl amaç saldırıyı etkisiz hale getirmek olmalıdır.
e) Sözlü komutlarla vakit kaybedilmemeli, mevcut sıkıntı bir an önce giderilmelidir.

8) Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapma konusunda hiçbir yetki kullanamaz?
a) Arama
b) Yakalama
c) Zor kullanma
d) Emanete alma
e) Tutuklama

9) Bir alışveriş merkezinde görevli olan özel güvenlik görevlisi Rasim, bir hırsızlık olayına suçüstü müdahale etmiştir. Bundan sonraki aşamalarda hangisi doğru değildir?
a) Şüpheliyi yakalar.
b) Şüpheliyi yakaladıktan sonra arama yapabilir.
c) Arama esnasında suç aleti veya suç ispatında delil olacak eşyayı muhafaza altına alabilir.
d) Yakalama tutanağı tanzim ederek, genel kolluğa teslim edilmelidir.
e) Yakalama tutanağı kolluk tarafından tanzim edilmeli, özel güvenlik görevlisi sadece sahsı ve delilleri yetkililere teslim etmelidir.

10) Özel güvenlik görevlisi Esra, görevi esnasında içinde bomba olduğu şüphesi uyandıran bir paket ile karşılaşmıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Bomba şüpheli paket teşhis edildiğinde çevredeki personel, emniyetli bir mesafeye kadar uzaklaştırılır.
b) Kamera kayıtlarından, çevredeki personel ve müşterilerden paket sahibinin tespit edilmesi için hızlı bir araştırma yapılır.
c) Kolluk kuvvetlerine, güvenlik müdürlüğüne bilgi verilmelidir.
d) Paketin bulunduğu alan işaretlenir ve durumdan habersiz olan personel ve araçların bu alandan geçişleri engellenir.
e) Etraftaki insanların güvenliği için şüpheli paket hemen güvenli ve tenha bir alana nakledilir.

11) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri koruma süresinin bitmesi kapsamında belirleyici kıstaslardandır?
a) Havanın kararması
b) Olay yeri incelemesinin tamamlanması
c) Havanın soğuk olması
d) Olay yeri ekibinin gelmesi
e) Cumhuriyet savcısının gelmesi

12) Görev alanında bir olayla karşılaşan ve olayı ilk gören özel güvenlik görevlisi hangisini yapmamalıdır?
a) Korku ve heyecana kapılmamalıdır.
b) Olay yerindeki delillerin bozulmaması için gerekli tedbirleri almalıdır.
c) Görevli personel harici kimseyi olay yerine almamalıdır.
d) Delillerin tahribatına yönelik hareketleri önlemelidir.
e) Basın mensuplarını konu ile ilgili bilgilendirmelidir.

13) Olay yerinin korunmasında hata olmaması için neye dikkat etmek gerekir?
a) İlk ekip, meraklı kişileri en kısa zamanda olay yerinden uzaklaştırmalı
b) Olayın geçtiği alan korunmalı
c) Olay yerinin yakın çevresi korunmalı
d) Olay yerinin geniş çevresi korunmalı
e) Hepsi

14) Özel güvenlik görevlisinin bir şahsın şüpheli olduğuna karar vermesindeki en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Giyim tarzı
b) Davranışları
c) Saç şekli
d) Saç rengi
e) Aksesuarları

15) Özel güvenlik görevlisi Can, görev alanında meydana gelen bir olayda aşağıda belirtilen hususlardan hangisini yapmamalıdır?
a) Olay yerinde amaçsızca dolaşılmamalıdır.
b) Kapıların – pencerelerin kapalı olup olmadığı not edilebilir.
c) Etrafta belirleyici nitelikte sigara – gaz – duman – toz vb. kokulara ilişkin bilgiler not edilmelidir.
d) Olay yerinde tuvalet dahil hiçbir şey kullanılmamalıdır.
e) Nesnelerin yeri değiştirilebilir.

16) Akşam saatlerinde yağmurlu bir havada özel güvenlik görevlisi Aslıhan, görev alanı içerisinde bulunan bir binanın merdiven boşluğunda, güneş gözlüklü bir şahıs görmüştür. Şahıs güvenlik görevlisinin kendisine doğru yaklaştığını gördüğünde bir taksi ile bulunduğu yerden uzaklaşmıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Şahıs görünüşü ile şüphe uyandırmamıştır.
b) Şahsın merdiven boşluğunda durması tek başına şüphe için yeterlidir.
c) Şahsın yağmurlu havada akşam saatinde güneş gözlüğü takması şüphe oluşturabilir.
d) Sahsın güvenlik görevlisini fark ettikten sonraki tutumu normaldir.
e) Bütünüyle bu durumda şüphe uyandıracak herhangi bir husus yoktur.

17) Devriye görevi en az kaç kişiden oluşur?
a) 2
b) 1
c) 3
d) 5
e) 4

18) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevine ilişkin doğru bir tanımlamadır?
a) Nokta görevi süresince yetkili amire bilgi verilmeksizin nokta mahallinden ayrılmak mümkündür.
b) Nokta görevi süresinde görev mahalline gelen kişilerle her zaman uzun süreli görüşme yapılabilir.
c) Nokta görevi yerine herkesin girmesine izin verilebilir.
d) Nokta mahallinde görevli personel, bir sonraki personele görevi devretmeden görev yerinden ayrılamaz.
e) Nokta görevi sırasında telefonla özel görüşme yapılabilir.

19) Kontrol noktası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kontrol noktalarında şahısların elindeki eşyalar tehlike ihtimaline karşı mutlaka incelenmelidir.
b) Kontrol noktası 24 saat görev yapılabilecek şekilde düzenlenmelidir.
c) Dıştan aydınlatılmalı, personelin gözetleme yapmasını sağlayacak camlı bölge bulunmalıdır.
d) Yerin özelliğine göre değişmekle beraber en az üç görevliden oluşmalıdır.
e) Kontrol noktasında yardımcı elektronik cihazlar kullanılmamalıdır.

20) Aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?
a) Hasta süsü verilen kişilere dikkat edilmez.
b) Yaşlılara sabırlı ve kibar davranılır.
c) Tesise girmeye çalışan şüphelilere karşı uyanık olunmalıdır.
d) Ziyaretçiler için ziyaretçi kayıt defteri tutulur.
e) Hepsi

21) Toplumsal olaylar da dahil olmak üzere zor kullanmada ölçülülük ilkesi için kuvvet kullanma sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ?
1  Maddi güç
2  Silah kullanma
3  Manevi güç (konuşarak ikna)
4  Bedenî kuvvet
a) 1, 2, 3, 4
b) 4, 3, 2, 1
c) 1, 3, 2, 4
d) 3, 4, 1, 2
e) 3, 1, 4, 2

22) Bir olayda sprey kullanma sonucu gaza maruz kalmış bir kişiye ilkyardım yapmak isteyen ÖGG Ali’nin hangi tavsiyesi yanlıştır?
a) Bol miktarda serin su çarpmak suretiyle yüzünü yıka
b) Normal nefes alıp vermeye çalış
c) Krem ve losyon gibi şeyleri kullanma
d) Gözünü ve yüzünü ovma
e) Vücudunun açıkta kalan kısımlarını sıcak su ile yıka

23) Toplumsal bir olayda genel kollukla beraber görev yapan ÖGG İsmail, kalabalık üzerine sıkılan CS gazının rüzgârın ani ve ters esmesi sonucu kendisinin de etkilendiğini görür. İsmail bu etkilenmeden ne kadar süre içerisinde kurtulabilir?
a) 10-30 dakika
b) 50 dakika
c) 1 saat
d) 2 saat
e) 3 saat

24) Aşağıdakilerden hangisi cop çeşitleri arasında yer almaz?
a) T cop
b) Düz cop
c) Uzayan cop
d) Elektrikli cop
e) Spiral cop

25) 2911 Sayılı TGYK’na göre, “belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen yürüyüşlere” ne ad verilmektedir?
a) Toplantı yürüyüşü
b) Protesto yürüyüşü
c) Toplu yürüyüş
d) İsyan yürüyüşü
e) Gösteri yürüyüşü

26) Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak için bildirimde bulunulacak makam aşağıdakilerden hangisidir?
a) Jandarma komutanlığı
b) Milli eğitim müdürlüğü
c) Valilik ve kaymakamlıklar
d) Kültür müdürlüğü
e) Emniyet müdürlüğü

27) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların güvenlik güçlerine karşı kullandıkları taktikler arasında yer almaz?
a) Dikkatleri başka yere çekmek
b) Dağılıyor gözükerek toplanma
c) Marş söyleme
d) Kadın ve çocukları kullanma
e) Sessizce dağılma

28) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kuvvetlerinin toplumsal olaylarda uyguladığı müdahale düzenleri arasında yer almaz?
a) Yürüyüş düzeni
b) Hat düzenleri
c) Kama düzenleri
d) Çatı düzeni
e) Çember düzeni

29) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda hat düzeni uygulamasının amaçları arasında yer almaz?
a) Her yönden gelebilecek tehditlere karşı tedbir almak
b) Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
c) İki grubu birbirinden ayırmak
d) Topluluk veya kalabalığı daire içine almak
e) Bir bina veya şahsı korumak

30) Topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kama düzeni
b) Hat düzeni
c) Çatı düzeni
d) Çember düzeni
e) Ekip düzeni

31) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerindendir?
a) Bir kişi ile koruma
b) İki kişi ile koruma
c) Beş kişi ile koruma
d) Baklava düzeni
e) Hepsi

32) Korunacak kişinin konut, işyeri ve gezilerinde her türlü tehlikeden mahsun bırakılması (?) için alınacak koruma tedbirlerinin tümüne ……………….. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere konulacak kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yüzeysel koruma
b) Uzaktan koruma
c) Özel koruma
d) Yakın koruma
e) Hiçbiri

33) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir korumanın özelliklerindendir?
a) Ketum olmak
b) Şüpheci olmak
c) Soğukkanlı olmak
d) Fiziki anlamda yeterli ve pratik zekalı olmak
e) Hepsi

34) Güzergâh güvenliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Korunan kişinin geçeceği güzergâh saldırılar için en müsait alanlardan biridir.
b) Her seyahat için birden fazla güzergâh planlanmalıdır.
c) En güvenli güzergâh en kısa olanıdır.
d) Aynı yerlere yapılan sürekli seyahatlerde değişik güzergâhlar kullanmak gerekir.
e) Gidilecek güzergâh üzerinde mutlaka öncü istihbarat çalışması yapılmalıdır.

35) Koruma görevinde tehlike anında öncelikli yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Soğukkanlı ol, bağır, kapla, kaçır
b) Sessizce korunan kişiyi kaçır
c) Derhal 155’i ara
d) Korunan kişiye kaçmasını söyle ve çatış
e) Hiçbiri

36) Saldırı saat 12.00 istikametinden geliyorsa korunan kişi hangi istikamete kaçırılmalıdır?
a) 06.00 istikameti
b) 09.00 istikameti
c) 12.00 istikameti
d) 03.00 istikameti
e) 01.00 istikameti

37) Bir koruma görevlisinin en önemli silahı hangisidir?
a) Elleri
b) Beylik tabancası
c) Gözleri
d) Fiziki yapısı
e) Dövüş kabiliyeti

38) Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından değildir?
a) Hemzemin geçitler
b) Tüneller
c) Virajlar
d) Hız yapmaya müsait yollar
e) Trafik lambaları

39) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara karşı hasar vermek veya üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere …………….. denir?
a) Suikast
b) Komplo
c) Sabotaj
d) Cinayet
e) Küçük düşürücü eylem

40) PVSK’ya göre, önleme araması kararını kim verebilir?
a) Cumhuriyet savcısı
b) Mülki amir, sulh ceza hâkimi
c) Sulh ceza hâkimi, il emniyet müdürü
d) Genel kolluk amiri, cumhuriyet savcısı
e) Mülki amir, genel kolluk amiri

41) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun özel güvenliği denetim hususlarından değildir?
a) Kayıt ve defterlerin tutulması hususu
b) Bayan personel
c) Mali sorumluluk sigortası
d) Özel güvenlik kimlik kartı
e) Silah ve teçhizatın ruhsat ve korunması

42) Özel güvenlik görevlisi Yalçın, aşağıdaki olayların hangisini genel kolluğa bildirmek zorundadır?
a) Ailesi sonradan bulunan hastanede kaybolmuş çocuk
b) Görev alanı içerisinde düşerek yaralanan kimse
c) Alışveriş merkezine girerken hastalığından dolayı aranmak istemeyen ve daha sonra oradan uzaklaşan kimse
d) Parkta bıçaklı kavga neticesi yaralanan kişiler olması
e) Hepsi

43) Genel kolluk, suç şüphesi üzerine veya bir suçtan kaynaklı özel güvenlik görevlisine nasıl müdahale edebilir?
a) Özel güvenlik görevlisine normal vatandaş gibi müdahale edebilir.
b) Yazılı emir olmadığı sürece hiçbir şey yapılamaz.
c) Özel güvenlik görevlisinin amiri müsaade etmeden müdahale edilemez.
d) Özel güvenlik görevlisinin görevi bitmeden müdahale edilemez.
e) Sadece özel güvenlik şube müdürlüğünde çalışan polisler müdahale edebilir.

44) Özel güvenlik birimleri ve şirketlerinin denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından denetlenir?
a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
b) İl emniyet müdürlüğü
c) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
d) Hiçbiri
e) İl jandarma alay komutanları

45) Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri hangi süre içerisinde valiliğe bildirilir?
a) 30 gün
b) 2 ay
c) 3 ay
d) 15 gün
e) 20 gün

46) Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yaparlar?
a) Suça el koyar.
b) Suçun devamını engeller.
c) Sanığı tespit eder ve yakalar.
d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder.
e) Hepsi

47) Hangisi 5188 Sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan değildir?
a) Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılma yasağı
b) Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartını başkasına kullandırma yasağı
c) Özel güvenlik görevlisinin ateşli silahını Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanma yasağı
d) Özel güvenlik görevlisinin sendikal faaliyetlere katılma yasağı
e) Özel güvenlik görevlisinin greve katılma yasağı

48) Para taşıma görevi üstlenmiş olan özel güvenlik görevlisinin görev alanı neresidir?
a) Paranın teslim alındığı yerdir.
b) Paranın teslim edildiği yerdir.
c) Paranın teslim alındığı ve taşındığı yerdir.
d) Paranın teslim alındığı ve teslim edildiği yerdir.
e) Paranın teslim alındığı yer, taşındığı güzergâh ve teslim edildiği yerdir.

49) İnsanın doğmadan önce sahip olduğu, vazgeçilmeyen ve değerler sisteminde en üst sırada yer alan temel haklar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anayasal haklar
b) İnsan hakları
c) Kişisel haklar
d) Sosyal haklar
e) Siyasal haklar

50) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 Sayılı Kanundan doğan yetkilerinden biri değildir?
a) Kişilerin üstlerini teknolojik cihazlarla aramak
b) Olay yerini ve delilleri koruma altına almak
c) Suça el koymak
d) Tek edilmiş eşyayı emanete almak
e) Olay yerindeki delilleri toplamak ve incelemek

51) Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlisine valilikçe kimlik kartı verilir.
b) Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı veya silahsız olduğunu belirtir.
c) Kimlik kartı, görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır.
d) Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri de 5188 Sayılı Kanunun 7.maddesinde sayılan yetkileri kullanabilir.
e) Kimliğin kaybedilmesi halinde derhal valiliğe bildirilir.

52) Aşağıdakilerden hangisi yakalama nedenlerinden değildir?
a) Suçüstü hali söz konusu olmalıdır.
b) Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır.
c) Delilerin değiştirilme olasılığı olmalıdır.
d) Kişinin suç işleyebileceğine dair şüphe bulunmalıdır.
e) Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır.

53) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlisi görev alanında önleme araması yapabilir.
b) Özel güvenlik görevlisi görev alanında detektörle önleme araması yapabilir.
c) Kamuya açık alanlarda üst araması adli ve önleme aramaları yönetmeliğine göre yapılır.
d) Arama, kişinin farklı cinsiyetindeki görevli tarafından da yapılabilir.
e) Özel güvenlik görevlileri kamuya açık alanlarda üst aramasını genel kolluğun gözetimi ve denetiminde yaparlar.

54) Özel güvenlik görevlisi hangi işlemi derhal genel kolluğa bildirmek zorundadır?
a) Görev alanında bulunan çocuğu annesine teslim etmek
b) Kaybedilmiş cüzdanı sahibine iade etmek
c) Önleyici arama sonucunu
d) Adli yakalama sonucunu
e) Yaka kartını yitirenleri

55) Anayasanın bağlayıcılığıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Anayasa hükümleri yasama organını bağlar.
b) Anayasa hükümleri yargı organını bağlar.
c) Anayasa hükümleri idare makamlarını bağlar.
d) Anayasa hükümleri kanuna aykırı olamaz.
e) Anayasa hükümleri kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

56) Bir fiilin suç sayılması için hangi unsurların bulunması gerekir?
a) Kanunda yazılı olması
b) Ahlaka aykırı olması
c) Tehlikeli olması
d) İnsanları rahatsız etmesi
e) Zarar doğurması

57) Aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalışamaz?
a) İş merkezlerinde
b) Fabrika
c) Sağlık kuruluşları
d) Bankalarda
e) Benzin istasyonlarında

58) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarındandır?
a) Zor kullanma için zorunluluk olmalıdır.
b) Yasal bir dayanağı bulunmalıdır.
c) Tehlike ile orantılı olmalıdır.
d) İstenilen amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir.
e) Hepsi

59) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş ve soruşturma sonucu olumlu olanlara ………..beş yıl süreli …………. verilir.
a) Valilikçe – çalışma izni
b) Güvenlik eğitimi kurumunca – sertifika
c) Valilikçe – diploma
d) Özel güvenlik şirketince – çalışma izni
e) Genel kolluk amirince – başarı belgesi

60) Konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla, teknik donanım kullanarak bunları izleyen işletmelere ………. denir.
a) Alarm merkezi
b) Güvenlik merkezi
c) Özel güvenlik şirketi
d) İzleme merkezi
e) Kriz merkezi

61) Haksız yakalama halinde güvenlik görevlisinin ne gibi sorumluluğu vardır?
a) Yalnızca mali sorumluluğu vardır.
b) Yalnızca cezai sorumluluğu vardır.
c) Hem mali, hem cezai ve talep halinde tazminat sorumluluğu vardır.
d) Herhangi bir sorumluluğundan söz edilemez.
e) Talep halinde yalnızca tazminat sorumluluğu vardır.

62) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) Alıkoyma
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Görevi kötüye kullanma
d) Görevi ihmal
e) Amirin emrine muhalefet

63) “Soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişi”ye ne ad verilir?
a) Suçlu
b) Fail
c) Sanık
d) Tanık
e) Şüpheli

64) Kapalı devre televizyon sistemlerinin planlanmasında nelere dikkat edilmelidir?
a) Hangi amaçla gözetleme sistemi kurulacağı tespit edilmelidir.
b) Amaca ve ortama uygun ekipman belirlenmelidir.
c) Sistemin kurulacağı bölgenin aydınlanma düzeyi incelenmelidir.
d) Kameralar için uygun yer belirlenmelidir.
e) Hepsi

65) Kapı metal detektörden ikinci defa geçen ve detektör tarafından sinyal alınan kişiye ne uygulama yapılır?
a) El detektörüyle arama yapılır.
b) Bir daha detektörden geçirilir.
c) Elle arama yapılır.
d) İçeri girmesine izin verilmez.
e) Hiçbiri

66) Aşağıdakilerden hangileri X-Ray sisteminin bölümlerindendir?
I  X ışınları bölümü
II  Ekran
III  Soğutma bölümü
IV  Kontrol paneli
a) I ve II
b) II ve III
c) I ve IV
d) I, II ve IV
e) Hepsi

67) X-Ray cihazında bulunan siyah-beyaz ve renkli monitörler ne işe yarar?
a) Hi-Pen yapmaya
b) Pseudo yapmaya
c) Darker yapmaya
d) Yoğunluk taraması ve organik inorganik ayrım yapmaya
e) Hiçbiri

68) Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz iris ve retina şekli gibi) kullanılarak giriş – çıkış yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Biyometrik cihazlar
b) Kapalı devre kimlik belirleme
c) Görsel kimlik belirme
d) Kartlı cihazlar
e) Detektörler

69) Bir kaza ya da hastalık durumunda, sağlık görevlilerinin bu kişilere müdahale edinceye kadar geçen süre içerisinde yapılan ilaçsız uygulamalara ne denir?
a) Yardım etmek
b) Müdahale
c) İlkyardım
d) İlk tedavi
e) Can kurtarma

70) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha kapsamlıdır?
a) Doku
b) Sistem
c) Organ
d) Hücre
e) Kan

71) Vücudumuzun canlılık faaliyetini yerine getirmek için genellikle aynı yapı ve görevdeki hücre topluluğuna ne denir?
a) Sistem
b) Organ
c) Doku
d) Organcık (organel)
e) Kemik

72) Yaralı taşınan sedyenin taşıma yönü nasıl olmalıdır?
a) Yaralının ayakları önde olacak şekilde
b) Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde
c) Sedyenin taşıma yönü yaranın çeşidine göre değişir.
d) Sedyenin taşıma yönü yaralığının isteğine göre değişir.
e) Gelişigüzel taşınır.

73) Suni solunum sırasında hangisi yapılmaz? (74-78 ile aynı)
a) Hasta sert bir zemine yatırılır.
b) Baş yükseltilerek nefes aldırılmaya çalışılır.
c) Soluk yolunu tıkayan yabancı maddeler temizlenir.
d) Çene yukarı kaldırılır, baş geriye atılır.
e) Ağızdan yapılan suni solunumda yaralının burun delikleri kapatılır.

74) Suni solunum sırasında hangisi yapılmaz? (73-78 ile aynı)
a) Hasta sert bir zemine yatırılır.
b) Baş yükseltilerek nefes aldırılmaya çalışılır.
c) Soluk yolunu tıkayan yabancı maddeler, temizlenir.
d) Çene yukarı kaldırılır, baş geriye atılır.
e) Ağızdan yapılan suni solunumda yaralının burun delikleri kapatılır.

75) Toplardamar kanamalarıyla ilgili hangisi doğrudur?
a) Fışkırır tarzdadır.
b) Parlak kırmızıdır.
c) Koyu kırmızıdır.
d) Durdurulması zordur, turnike uygulanır.
e) En tehlikeli kanamalardır.

76) Aşağıdakilerden hangileri turnike olarak kullanılmaz?
a) Kravat
b) Kuşak
c) Tel
d) Rulo sargı
e) Eşarp

77) Kazazedenin çevre ile bağlantısının normal olduğu, uyaranlara cevap verebildiği duruma ne ad verilir?
a) Koma
b) Şok
c) Bayılma
d) Halsizlik
e) Ölüm

78) Suni solunum sırasında hangisi yapılmaz? (73-74 ile aynı)
a) Hasta sert bir zemine yatırılır.
b) Baş yükseltilerek nefes aldırılmaya çalışılır.
c) Soluk yolunu tıkayan yabancı maddeler, temizlenir.
d) Çene yukarı kaldırılır, baş geriye atılır.
e) Ağızdan yapılan suni solunumda yaralının burun delikleri kapatılır.

79) Yanıcı madde, ısı ve oksijenin birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir ?
a) Alev
b) Duman
c) Isı
d) Yanma
e) Yangın

80) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Su
b) Kum
c) Karbondioksit
d) Köpük
e) Hepsi

81) Elektrik yangınlarında hangi söndürme maddesi kullanılmaz?
a) Kuru kimyevi toz
b) CO2
c) Halon gazı
d) Su
e) Hepsi

82) Fabrika, imalathane ve işyerlerinin yangından korunması maksadıyla denetleme ve inceleme görevini kim yürütür?
a) Zabıta
b) Polis
c) Jandarma
d) İtfaiye
e) Maliye

83) Kayalardan döküntü örtüsünden ve topraktan oluşmuş kütlelerin koparak yer değiştirmesine ne denir?
a) Heyelan
b) Sel
c) Deprem
d) Fırtına
e) Kasırga

84) Karbondioksitli yangın söndürücünün birinci derece söndürme etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Soğutma
b) Zayıflatma
c) Boğma
d) Engelleme
e) Hiçbiri

85) Bir yangın yerinde elektrik tehlikesine karşı ilk alınacak önlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kuru kimyevi tozlu tüp ile müdahale
b) CO2 cihazı ile müdahale
c) Su ile müdahale
d) Köpükle müdahale
e) Yanan kısmın elektriğin kesilmesi

86) Yangın çeşitlerinden A türü yangın aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıvı
b) Gaz
c) Katı
d) Metal
e) Elektrik

87) Kokain ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yorgunluk hissini azaltır.
b) Konuşkanlık verir.
c) Yorgunluk hissini artırır.
d) Kalp atışları ve tansiyon yükselir.
e) Gözbebekleri büyür.

88) Türkiye’de Sağlık Bakanlığınca, sentetik uyarıcılar için ……. , uyuşturucular için …… reçete sistemi uygulanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluklara hangisi getirilmelidir?
a) Kırmızı – yeşil
b) Sarı – yeşil
c) Sarı – mavi
d) Beyaz – yeşil
e) Sarı – kırmızı

89) “Her derste sorun yaratmasan olmaz sanki” cümlesinde aşağıdakilerden hangi bastırıcı iletiyi görmek mümkündür?
a) Yargılamak, eleştirmek, suçlamak
b) Ad takmak, alay etmek
c) Yorumlamak, tanı koymak
d) Övmek, olumlu değerlendirme yapmak
e) Sınamak, sorguya çekmek

90) Roman Jacobson’un iletişim şeması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mesaj – gönderici – alıcı – kanal – geri bildirim
b) Alıcı – kanal – mesaj – gönderici – geri bildirim
c) Mesaj – alıcı gönderici –kanal – geri bildirim
d) Gönderici – kanal – mesaj – alıcı – geri bildirim
e) Geribildirim – alıcı – kanal – mesaj – gönderici

91) Özel güvenlik görevlisine şikayetini ileten bir kimsenin hangi davranış biçimi, şikayetinin anlaşılmasını engeller?
a) Şikayetini kavgacı bir üslupla anlatması
b) Şikayetini öfkeli bir biçimde anlatması
c) Sağlıklı ve doğru iletişim kuramaması
d) Şikayetini sakin bir biçimde anlatması
e) Şikayetini kalabalık bir ortamda anlatması

92) Aşağıdaki tanımlardan hangisi “katılımlı dinlemenin” unsurlarındandır?
a) Konuşmayı zaman zaman sözle onaylamak
b) Konuşmayı zaman zaman jest ve mimiklerle onaylamak
c) Konuşmacının mesajındaki ana düşünceyi yine ona yansıtmak
d) Konuşmacının konuşmasını kısa kesmesini sağlamak için kendi görüşlerimizi sıralamak
e) Konuşmacının hiçbir görüşüne karşı çıkmamak

93) Bir özel güvenlik personeli bireysel görüşmeler sırasında karşısındaki kişi ile arasında nasıl bir mesafe bulundurmalıdır?
a) Kişiye olabildiğince yakın durmalıdır.
b) Kişiye 50 cm’den fazla yaklaşmamalıdır.
c) Kişiyle arasındaki iletişim mesafesi 1 metre olmalıdır.
d) Duruma göre kişi ile arasındaki mesafeyi belirlemelidir.
e) Mümkün olduğu kadar kişiyle karşı karşıya gelmemeye özen göstermelidir.

94) Aşağıdaki bilim alanlarından hangisi iletişim sırasında söz kalıplarının ve sesin insan psikolojisi üzerindeki olumlu veya olumsuz etkisini araştırmaktadır?
a) Dilbilim
b) Dilbilgisi
c) Nöroloji
d) NLP (Neuro-Linguistique Programlama) (Algısal Davranış Kontrolü)
e) Sentaks

95) İletişimin etkisini artıran unsurlardan en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İletişim teknolojileri
b) Etkili bir ses tonu
c) Beden dili
d) Mesajın ikna gücü
e) Cümlelerin düzgünlüğü

96) Aşağıdakilerden hangisi etkili hitap şekillerindendir?
a) Muhatabına sürekli nasihat etmek
b) Konuşurken sürekli yere bakma
c) Kişiye ismi yerine dolaylı hitap etme
d) Konuşmayı hep aynı tonda sürdürme
e) Karşısındakiyle göz teması kurarak konuşma

97) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından birisidir?
a) Not alma
b) Konuyu anlamasa bile soru sormama
c) Gözlerini anlatandan kaçırma
d) Anlatım anında başka şeylerle uğraşma
e) Hemen sonuç çıkarma

98) “Eli bal tutuyor ama yüzü sirke satıyor” cümlesinde iletişimin hangi yönüne vurgu yapılmaktadır?
a) Vücut dilinin ehemmiyeti
b) Kelimelerin gücü
c) Tatlı dilin önemi
d) Cesaret
e) Durulan yer

99) Aşağıdakilerden hangisi empati kurmanın faydaları arasında sayılamaz?
a) Kendimize yapılmasını istemediğimiz. tutum ve davranışları başkalarına yapmamızı engeller.
b) Karşımızdaki kişiyle ilgilendiğimizi ve onu anladığımızı gösterir, böylece kişi bizimle konuşmaktan hoşlanır ve bize daha çok açılır.
c) Karşıdaki kişi üzerinde baskı kurmamızı sağlar.
d) Yanlış anladığımız bir durumda, kişiye yanlış edindiğimiz bilgileri düzeltme hakkını vermiş oluruz.
e) Yardımseverlik davranışını ve toplumsal duyarlılığı artırır.

100) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde ortam öğesinden kaynaklanan engellerden değildir?
a) Gürültü
b) Mekânın müsait olmaması
c) Kişiliğe bağlı farklı algılamalar
d) Kültür ve sosyo-psikolojik iklim
e) Toplantıdaki kesintiler

 SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardandır?
a) Şarjör çıkartılmaz.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir .
c) Fişek yatağında fişek olup olmaması önemli değildir.
d) Sökme başlamadan önce tetik bir kez çekilerek kontrol yapılır.
e) Sürgünün geriye çekilerek namlunun gözle kontrol edilmesine gerek yoktur.

2) Ateşli silahlarda hazneye ne denir?
a) Boş kovanın atıldığı yere denir.
b) Fişek yatağıdır.
c) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir.
d) Fişek içerisinde bulunan barutun işgal ettiği yerdir.
e) Hiçbiri.

3) Aşağıdakilerden hangisi silahların ana sınıflandırılmalarından değildir?
a) Ateşli silahlar
b) Kimyasal silahlar
c) Biyolojik silahlar
d) Nükleer silahlar
e) Hafif ateşli silahlar

4) Silah bakımı aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış sonrası bakım
d) 4 günlük bakım
e) Atış öncesi bakım

5) Bir kalibre kaç mm’ dir?
a) 0,264
b) 0,254
c) 0,965
d) 0,765
e) 0,556

6) Alev kanalı nerede bulunur?
a) Kovanda
b) Namluda
c) Tetikte
d) Kabzada
e) Şarjörde

7) Kimyasal silahların etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesici, delici, eğici
b) Yakıcı, boğucu, zehirleyici
c) Hasta edici
d) Parçalayıcı
e) Hepsi

8) Silah ruhsatı alabilmek için kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir?
a) 20
b) 21
c) 18
d) 30
e) 25

9) Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tetiği çekmek gerekir.
b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
c) Yeniden denemek gerekir.
d) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir.
e) Horozu kurmak gerekir.

10) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

11) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli

12) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalı¬şır.
b) Atıcı, silahı söker.
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.

13) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenekte belirtilmiştir?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

14) Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında, kullanılacak malzemelerdendir?
a) Bakır telli fırça
b) Kıl fırça
c) Temizleme yağı
d) Harbi
e) Hepsi

15) I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt
Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

16) Aşağıdakilerden hangisi parça tesirli silah değildir?
a) Kimyasal silahlar
b) Havan topları
c) Roketler
d) Obüsler
e) Hiçbiri

17) Kimyasal silahlara maruz kalan kişiye aşağıdakilerden hangisi yaptırılmaz?
a) Gözleri ovuşturulur.
b) Rüzgâra karşı tutulur.
c) Açık havaya çıkarılır.
d) Yüzü suyla yıkanır.
e) Hiçbiri yapılmaz.

18) Bulundurma ruhsatlı silahı bir yerden bir yere naklinde aşağıdakilerden hangi belge alınır?
a) Taşıma ruhsat belgesi
b) Silah nakil belgesi
c) Bulundurma belgesi
d) Taşıma nakil belgesi
e) Nakledilemez

19) Yarı otomatik silah neye denir?
a) Her atış için tetiğin ayrı ayrı çekilmesi ile çalışan silahlardır.
b) Tetiğe bir dokunuşta fişeklerin tümünü atan silahlardır.
c) Ateşli silahlardır.
d) Manuel silahlardır.
e) Kimyasal silahlardır.

20) Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
a) 21 yaş – 3 yıl
b) 21 yaş – 5 yıl
c) 20 yaş – 5 yıl
d) 21 yaş – 6 yıl
e) 18 yaş – 5 yıl

21) Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak teşkil eder?
a) 2559
b) 1402
c) 3201
d) 6136
e) 5188

22) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar geri gelmesini sağlayan parçaya ne denir?
a) İcra yayı
b) İcra yayı mili
c) İğne yayı
d) Horoz
e) İğne

23) Aşağıdakilerden hangisi silah temizlik çeşitlerinden değildir?
a) Günlük temizlik
b) Haftalık temizlik
c) Aylık temizlik
d) 6 aylık temizlik
e) Atış öncesi ve sonrası temizlik

24) Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?
a) Kovan
b) Sürgü
c) Yiv ve set
d) Gerdel
e) Şarjör

25) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarda bulunan yiv ve setin faydalarından değildir?
a) Çekirdeğin havada kendi ekseni etrafında dönerek gitmesini sağlar
b) Çekirdeğin hedefe yan tarafı ile vurmasını sağlar.
c) Çekirdeğin hedefe uç kısmıyla vurmasını sağlar.
d) Çekirdeğin delme gücünü artırır.
e) Çekirdeğe hız kazandırır.

 

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 17008 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.