32.Özel Güvenlik Sınavı Soruları ve Cevapları

23 Şubat 2011 tarihinde yayinlandi

32. SINAV

 

Online 

 

1) X- Ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar hangileridir?
1) Kontrolü yapılan bagajlar arasında en az 50 cm mesafe bulundurulmalı
2) Cihazın X- ışınları yayıp yaymadığını tünelin içine elini sokarak kontrol edebilir
3) Bagajları cihazın içine koyarken, geniş yüzeylerinin bant ile temas ettirilmesi sağlanmalıdır
4) Bagajın kontrolü yapılırken, tünelin önünde veya arkasında beklemelidir
a) 1-2-4
b) 1-4
c) 1-2-3
d) 1-3
e) Hepsi

2) Aşağıdakilerden hangileri genel kolluğun ve özel güvenliğin ortak yetkilerindendir?
a) Yakalama ve zor kullanma yetkisi
b) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi / kontrolü
c) Trafik tescil işlemleri
d) Teşhis yaptırma yetkisi
e) İstihbarat yapma yetkisi

3) Genel kolluk ile özel güvenliğin arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışılmalıdır
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı gizlenmelidir
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir
e) Hiçbiri

4) Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini olumluya çevirmesi, iletişimin temel becerilerinden hangisini kapsar?
a) Karşımızdakini dinlememek
b) Kendini tanımayı
c) Kendini açmayı
d) Kendini doğru ifade etmeyi
e) Kendini başkasının yerine koymayı

5) Karşımızdakine empatik tepki vermenin iki yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beden dilimizi kullanarak – Yazılı olarak
b) Otoritemizi kullanarak – Yazılı olarak
c) Beden dilimizi kullanarak – Sözlü olarak
d) Otoritemizi kullanarak – Sözlü olarak
e) Hiçbiri

6) Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumda;
a) Anlamak sempati, hak vermek empatidir
b) Anlamak empati, hak vermek sempatidir
c) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek empatidir
d) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek sempatidir
e) Hepsi yanlıştır

7) Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız
b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz
c) Karşıdakinin duygularını anlamaya çalışarak vakit kaybetmemeliyiz
d) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz
e) Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız

8) Muhafaza altına alınan eşyanın …………………………. gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli nitelikleri düzenlenen tutanakta ………………. ve eşya …………………. şekilde muhafaza edilir. Cümlede boş bırakılan yerleri hangi şık doğru olarak tamamlar?
a) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir –bozulmayacak, değiştirilmeyecek
b) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – bozulmayacak, değiştirilmeyecek
c) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – bozulacak, değiştirilecek
d) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – bozulacak, değiştirilecek
e) Marka, model – belirtilir – korunacak

9) ÖGG yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır?
a) 24 saatin dolmasını bekler
b) Derhal serbest bırakır
c) Bir odada veya araçta tutar
d) Genel kolluğa teslim eder
e) Savcıya teslim eder

10) Grubun ve üyelerin davranışlarının kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalabalığın gücü
b) Sosyal yığın
c) Grup dinamiği
d) Liderin gücü
e) Grup çatışması

11) İnsanlar hayatları boyunca kendilerindeki yetenekleri kullanacakları ve doyuma ulaşacakları bir yer ararlar. Bu neden gruba girmede davranış kaynaklarından hangisiyle ifade edilir?
a) Kendini gerçekleştirmek
b) Bireyselleşmemiş kişilerin kendine değer verilme ihtiyacı
c) Güçlü olma ya da güçlü görünme ihtiyacı
d) Yaşama arzusu, ölüm korkusu
e) Hepsi

12) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
a) Korumalar VIP’ in günlük mesaisine kendilerini adapte etmeli
b) Silah kullanmak VIP’ i korumak için son çaredir
c) Telsizle kodlu konuşmaya gayret edilmeli
d) Kalabalıkta insanların bastıkları yere dikkat edilmeli
e) Koruma görevlisi ceketini iliklememelidir

13) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırıdır?
a) Silahlı saldırı
b) Yumurta atmak
c) Bıçakla saldırı
d) Tüfekle saldırı
e) Roketle saldırı

14) Havale geçiren kişide hangisi yapılır?
a) Ağzı açılmaya çalışılır
b) İçecek verilmeye çalışılır
c) Kendisine zarar vermesi engellenir
d) Suni solunum yaptırılmalıdır
e) Kolonya koklatılmalıdır

15) Burun kanamasında ne yapılmaz?
a) Baş geriye kaldırılır
b) Baş öne eğilerek parmaklarla sıkılır
c) İki parmakla burun kanatları sıkılır
d) 5 dk.da bir kanamanın durup durmadığı kontrol edilir
e) Duruncaya kadar burun kanatları sıkılmaya devam edilir

16) Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?
a) X-RAY cihazından geçirilmesi
b) Elle kişinin üzeri ve eşyalarının aranması
c) Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi
d) El detektörü ile kişinin üzerine tutulması
e) Hepsi

17) Adli arama sonunda kişi arama tutanağı talep ederse ne yapılmalıdır?
a) Tutanak verilmez
b) Tutanak tanzim edilir kişiye verilemez
c) Tutanak iki nüsha tanzim edilir, bir sureti kişiye verilir
d) İki nüsha tutanak düzenlenir kişiye verilmez
e) Hiçbiri

18) Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
a) El konulan şey ve yakalanan kişi tutanakla görevli kolluğa teslim edilir
b) Sadece el konulan şey kolluk kuvvetlerine teslim edilir
c) Elde edilen şey adli makamlara teslim edilir
d) Hiçbir şey yapılmaz
e) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır

19) Özel güvenlik görevlisi,  görev yerinde çocuklara ve beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?
a) Olayın vuku bulduğu anda
b) Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi üzerine
c) Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi verilir
d) Olayların sonuçlanması beklenir
e) Hiçbir durumda karışılmaz

20) Aşağıdaki gazlardan hangisi “yakıcıdır”?
a) Karbondioksit
b) Hidrojen
c) Azot
d) Oksijen

e) Karbonmonoksit

21) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma

22) Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine yarayan ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz iris ve retina şekli gibi) kullanılarak giriş-çıkış yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Biyometrik cihazlar
b) Kapalı devre kimlik belirleme
c) Görsel kimlik belirleme
d) Kartlı cihazlar
e) Detektörler

23) Hangisi arama kurallarından değildir?
a) Aramayı, kural olarak arananla aynı cinsiyetteki görevli yapar
b) ÖGG’nin suç şüphesi nedeniyle şüphelinin konutunda arama yetkisi yoktur
c) Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir
d) Arama, yakalamaya neden olan suç şüphesiyle orantılı olmalıdır
e) Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz

24) İtfaiye, Polis, Hızır Acil ve Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) 156-187-155-112
b) 110-155-112-156
c) 110-155-177-156
d) 156-112-177-155
e) 156- 155-112-110

25) CCTV sisteminin açılımı nedir?
a) Kapalı Devre Video Sistemi
b) Kapalı Devre Emniyet Sistemi
c) Kapalı Devre Kartlı Geçiş
d) Açık Devre Televizyon Sistemi
e) Kapalı Devre Televizyon Sistemi

26) LPG tüplerinin konulabileceği yerin özelliklerinden hangisi yanlıştır?
a) LPG havada ağır olduğu için tüplerin kaçak yapması durumunda gaz zeminde toplanır zemin seviyesinden aşağı yerlere dolu tüp konulmamalıdır
b) Tüplerin konulduğu zemin ıslak ve rutubetli olmamalıdır. Ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmalıdır
c) Özellikle kamu kurumlarından hastane, okul, sinema, vb. topluma açık yerlerde LPG tüpleri depolanmamalıdır
d) Dolu tüplerin konulduğu yerin bitişiğindeki binalarla, kapı ve pencere vasıtasıyla da olsa irtibatı
bulunmamalıdır
e) LPG tüplerinin bulunduğu odanın doğal havalandırılması tavana yakın olmalıdır

27) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme

28) Devriye görevine kural olarak nasıl çıkılır?
a) Üniformalı
b) Sivil
c) Teçhizatlı
d) Üniformalı ve tam teçhizatlı
e) Tek kişiyle

29) Aşağıdakilerden hangisi stresin belirtileri arasında yoktur ?
a) Saldırganlık ve kayıtsızlık
b) Unutkanlık
c) Korkulu rüyalar görmek
d) Aile ile birlikte vakit geçirmek
e) Dinlenme ile geçmeyen yorgunluk

30) İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?
a) Kaş
b) Ağız
c) Yüz
d) El
e) Ayak

31) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir ?
a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır

b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır
c) Sistemli ve devamlı olmalıdır
d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır
e) Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır

32) Aşağıdakilerden hangisi ağır suçlara müdahalede dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Olay tam olarak tanımlanıp belirlenir
b) Vakit geçirmeden durum genel kolluğa bildirilir
c) Şüpheli veya kaçan araç ve kişilere karşı duyarlı olunur
d) Mümkün olan bütün çıkışlar gözetlenir
e) Hepsi

33) Aşağıdakilerden hangisi araştırma ekibinde aranacak özelliklerden değildir?
a) Heyecanlı ve cesaretli olmak
b) Araştırma gerektiren binaya veya tesise aşina olmak
c) Soğukkanlı olmak
d) Talimatlara uymada istekli olmak
e) Düşüncesizce ve kontrolsüzce hareket etmemek

34) Kanunlara saygılı, lideri olmayan, teşkilatlanmamış insanların tesadüfen bir araya gelmeleri ile oluşan insan yığınlarına ne ad verilir?
a) Kalabalık
b) Grup
c) Topluluk
d) Seyirci
e) Gösteri

35) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
a) Şahısların elleri yıkatılmaz
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir
e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır

36) Kalabalığın denetimi aşağıdakilerden hangi türlü sağlanamaz?
a) Küçük birimlere bölerek dağıtmak
b) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak
c) Kalabalık önderlerini toplamak
d) Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak
e) Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engelleme

37) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplulukların özelliklerinden değildir?
a) Yasa ve otoriteye olan saygı yitirilmiş veya çok azaltılmıştır
b) Düğün veya nişan amacıyla bir araya gelmiştir yasalara saygılıdırlar
c) Kişilerde bireysel davranış olanağı kalmamıştır
d) Örgütlenmiştir
e) Liderleri vardır

38) Şüpheli bir paket veya çanta görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır
b) Çevreden sahibi araştırılır
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz

39) Önemli kişiye saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Tüm korumalar saldırganın peşinden koşmalıdır
b) Saldırganı en yakınındaki kişi etkisiz hale getirmelidir
c) Korumalar gövdeleri ile koruma sağlamalıdır
d) Korunan kişi tüm koruma ekibiyle birlikte güvenli bir yere götürülmelidir
e) Koruma amiri korunan kişi ile saldırganın arasında olmalıdır

40) Aşağıdakilerden hangisi koruma hizmetlerinin özelliklerinden değildir?
a) Koruma hizmetleri gündüzleri yapılmalıdır
b) Koruma hizmetleri 24 saat kesintisiz yapılmalıdır
c) Koruma önlemleri bir bütün olarak ele alınmalıdır
d) Koruma hizmetlerini gerektiğinde yerel güvenlik güçleri ile koordineli olarak yapılmalıdır
e) Koruma hizmetleri yerine getirilirken rutin davranışlardan kaçınılmalıdır

41) “Koruma şekilleri korunan kişinin ………………….. göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına
b) Medeni durumuna
c) Çocuk sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

42) Sara krizi geçiren bir kişiye ilkyardım yapılırken ne yapılmamalıdır?
a) Kişinin kontrolsüz yere düşmesi engellenir
b) Hava yolu açıklığı sağlanır
c) Kişinin kilitlenen çenesi açılmaya çalışılır
d) Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır
e) Kişinin kendisine ve etrafa zarar vermesi engellenir

43) Zehirlenme vakalarında ilk yardım olarak neler yapılabilir?
a) Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır
b) Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda süt içirilmelidir
c) Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır
d) Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna gönderilmelidir
e) Hepsi

44) Hangi durumda kusturma tehlikelidir?
a) Yaralının bilinci açıksa
b) Gazyağı içmiş ise
c) Fazla miktarda ilaç içmiş ise
d) Hiçbiri
e) Hepsi

45) 5188 Sayılı Yasanın 20.maddesinde belirtilen idari cezaları, özel güvenlik görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine vermeye kim yetkilidir?
a) İşveren
b) Çalıştığı kurum amiri
c) Emniyet müdürü
d) Mahalli mülkî amir
e) Hiçbiri

46) Aşağıdaki yasaklardan hangisi özel güvenlik görevlileri için düşünülemez?
a) Grev yapma yasağı
b) Ateşli silahını görev yeri dışına çıkarma yasağı
c) Yabancı bir eşle evlenme yasağı
d) ÖGG kimlik kartını başkasına kullandırma yasağı
e) Silahını amaç dışı kullanma veya başkasına silahını kullandırma yasağı

47) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?
a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir
b) Köpükle söndürülür
c) Su ile söndürülür
d) Karbondioksit ile söndürülür
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür

48) Aşağıdakilerden hangi ifade 5188 Sayılı Kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?
a) Kanunda sayılan yetkilerini  ÖGG, sadece  görevli oldukları süre içerisinde ve görev alanlarında kullanabilirler
b) Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir
c) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir
d) Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar
e) Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir

49) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar
e) Hepsi

50) ÖGG’nin emanete aldığı eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim ettiği tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tebliğ-tebellüğ tutanağı
b) Teslim-tesellüm tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Salıverme tutanağı
e) İhbar tutanağı

51) Türkiye uyuşturucu kaçakçılığı yönünden nasıl değerlendirilir?
a) Uyuşturucu üreten ülke
b) Uyuşturucu tüketen ülke
c) Uyuşturucu üreten ve tüketen ülke
d) Uyuşturucu kaçakçılığında transit ülke
e) Hepsi

52) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
a) Su
b) Kum
c) Köpük
d) Karbondioksit
e) Hepsi

53) Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri kaç gün içerisinde işveren tarafından valiliğe bildirilir?
a) 10 gün
b) 20 gün
c) 30 gün
d) 15 gün
e) 25 gün

54) Yangın söndürme usullerinden olan “boğma” yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek

55) Eroin kullanımı aşağıdaki etkilerden hangisini yapar?
a) Psikolojik etki
b) Sosyal etki
c) Fizyolojik etki
d) Sosyo-psikolojik etki
e) Hiçbiri

56) İletişimde araç nedir?
a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir
b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir
c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye yarayan öğelerdir
d) Karşıdakini anlamaktır
e) İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan cihazdır

57) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır?
a) Karmaşık uzun cümleler
b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek
c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak iletişimin başarısını arttırır
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek

58) İyi bir dinleyici;
a) Karşısındaki konuşurken onu dinlediğini belli eder

b) Başka şeylerle ilgilenir
c) Sürekli telefonla konuşur
d) Karşıdaki lafını bitirmeden soru sorar
e) Hiçbiri

59) Özel güvenlik görevlisi, önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Şirkete

60) Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulmalıdır?
a) Ne oldu, ne zaman oldu?
b) Nerede oldu?
c) Nasıl oldu, kimler karıştı?
d) Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı?
e) Hepsi

61) “Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri duygularına hâkim olabilmeli ve yansız davranabilmelidirler” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) İnisiyatif kullanma
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) Şefkatli olma
e) Eşit davranma

62) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Kilo ve boy
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

63) Cop kullanılmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
a) Kafa ve boyun
b) Eklem yerleri
c) Kol ve bacakların etli kısımları
d) Karın ve kasıklar
e) Göğüsler

64) Aşağıdakilerden hangisi koruma planında yer alır?
a) Kolluk kuvvetleri ile irtibat
b) Kontrol noktası çalışmaları
c) Fiziki güvenlik tedbirleri
d) Nokta ve devriye hizmetleri
e) Hepsi

65) Özel güvenlik görevlileri; genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine;
a) son verir
b) genel kolluğun talebi halinde dahi yardımcı olamaz
c) genel kolluğun talebi olmasa da devam eder
d) çalıştığı kurum amirinin izni olmadan yardımcı olamaz
e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur

66) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
a) Kısa, öz, anlaşılır
b) Ayrıntılı
c) Yazılı
d) Şifreli
e) Hiçbiri

67) Öncü istihbarat çalışmasının amacı VIP in ………ve………..üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik…………..ortadan kaldırmak veya …………indirmektir.  Cümlede boş bırakılan yerleri hangi şık doğru olarak tamamlar?
a) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma
b) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma
c) Mekân / yol / riski / maksimuma
d) Gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma
e) Gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma

68) Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz ?
a) İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar
b) Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar
c) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler
d) Can telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar
e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler

69) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?
a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması

70) Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel nitelikleri arasında yer almaz?
a) İnsanların fiziki olarak bir yerde bulunmaları veya oraya yakın olmaları
b) Geçici olarak bir araya gelmeleri
c) İş bölümü ve statü düzeninin yokluğu
d) Kamu güvenliğini bozmak için bir araya gelmeleri
e) Nispeten denetimsiz ya da kendiliğinden oluşan bir etkileşmedir

71) Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?
a) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak
b) Muhtemel tehlikenin varlığı
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi

72) 5188 sayılı yasa ile öngörülen özel güvenlik komisyonu aşağıdakilerden hangisine yetkilidir?
a) Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin azami miktarını belirlemeye
b) Koruma ve güvenlik hizmetinde taşınabilecek silah ve teçhizatın asgari miktarını belirlemeye
c) Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin asgari miktarını belirlemeye
d) Talep olmasa da uygun görülen kamu binalarının ÖG görevlilerince korunmasına karar vermeye
e) Koruma ve güvenlik hizmeti verecek şirketin koruma planını onaylamaya

73) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir?
a) Milli Eğitim Bakanlığı
b) Emniyet müdürlükleri
c) Jandarma komutanlığı
d) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
e) Hepsi

74) Aşağıdaki hangi ifade özel güvenlik eğitimleri bakımından yanlıştır?
a) Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır
b) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini takip eden üç sınava daha katılabilir
c) Yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni verilmez
d) Özel güvenlik görevlileri seviye puanlarını yükseltmek için çalışma izinleri süresince seviye yükseltme sınavlarına girebilirler
e) Hiçbiri

75) Özel güvenlik temel eğitimini başarı ile bitirenlere  özel güvenlik görevlisi olarak kaç yıl süreli ve kim tarafından çalışma izni verilir?
a) Özel güvenlik şirketince 5 yıl süreli
b) İl Özel güvenlik şubesince 5 yıl süreli
c) Özel güvenlik amirince 3 yıl süreli
d) Valilikçe 5 yıl süreli
e) Adli makamlarca 1 yıl süreli

76) ÖGG’nin sivil kıyafetle görev yapmasına kim karar verir?
a) İl özel güvenlik komisyonu
b) C.Savcısı
c) Kaymakam
d) Emniyet müdürü
e) Vali

77) Kontrol noktasında eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi

78) Zor kullanma taktiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Zor kullanma topluluğun dağıtılmasında son çare olmalıdır
b) İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır
c) Bölge müdahaleye uygun olmalıdır
d) Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma, toplanmayı önleme, suçluyu yakalama olmalıdır
e) Ekiplerin düzeni bozulmamalıdır

79) Patlaması bir harekete bağlı anahtar sistemlerinde ne yapılırsa bomba patlayabilir?
a) Açınca
b) Sallayınca
c) Yerinden kaldırınca
d) Üzerine ışık tutunca
e) Hepsi

80) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
a) Benzin
b) Mazot
c) Gaz yağı
d) Karpit
e) Fuel Oil

81) Örgüt içinde en fazla rastlanılan çatışmalar ………….. ve ……………… çatışmalarıdır. Cümlede boş bırakılan yerleri hangi şık doğru olarak tamamlar?
a) Rol çatışmaları / ast üst ilişkileri
b) Otorite hiyerarşisi / ortak amaç
c) Örgüt / iş bölümü
d) İnsan faaliyetleri / koordinasyon
e) Amir / algılama

82) Yakalama işleminden sonra yapılacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır
b) Yakalama sebebi belirtilir
c) Elde edilen delillerden bahsedilir
d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa belirtilir
e) Hepsi

83) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?
a) Karı koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için

84) Şüpheli bir araçta nelere dikkat edilmelidir?
a) Kapılarında zorlama izi olup olmadığına
b) İçerisinde paket vb. malzemelerin olup olmadığına
c) Etrafında veya içerisinde kablo ve bant parçaları olup olmadığına
d) Tekerlek üzerinde bir şey olup olmadığına
e) Hepsi

85) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?
a) Sivil Savunma Müdürlüğü
b) Bayındırlık müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı

86) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Kusturulur
b) Tuzlu su içirilir
c) Yoğurt yedirilir
d) Açık havaya çıkarılır
e) Limonlu su içirilir

87) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylardaki genel prensiplerden değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İnisiyatif kullanma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kullanma
e) Caydırıcılık

88) VİP’in araçla gideceği güzergâh üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz olarak giyinmiş kişiler
b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi

89) Yabani hayvan ısırığında ilk yardım hangisidir?
a) Turnike uygulamak
b) Zehri emmek
c) Isırılan yere antiseptik madde sürmek
d) Isırılan yeri hemen sabunlu su ile yıkamak
e) Isırılan yeri kesici maddeyle kanatmaya çalışmak

90) Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur
b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür
c) Hasta / yaralı yarı yüzükoyun pozisyonda yatırılır
d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir
e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür

91) Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları kim tarafından verilir?
a) Valilik
b) Bakanlık
c) Özel güvenlik eğitim merkezi
d) Ticaret odası
e) İl emniyet müdürlüğü

92) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 sayılı yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine ne ceza verilir?
a) Hapis ve idari para cezası verilir
b) Hapis ve çalışma izini iptal edilir
c) İdari para cezası verilir ve çalışma izini iptal edilir
d) Para cezası verilmez, çalışma izini iptal edilir
e) Para cezası ve ihtar verilir

93) Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır?
a) Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır
b) Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır
c) Başı gidiş yönüne ters istikamette olmalıdır
d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır
e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır

94) Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare mahkemesine
b) Polise
c) İşçi sendikasına
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına

95) Bir özel güvenlik görevlisi İş Kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
a) 45
b) 84
c) 90
d) 100
e) 168

96) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) Alıkoyma
b) Görevi ihmal
c) Görevi kötüye kullanma
d) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
e) Amirin emrine muhalefet

97) Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir?
a) Olay ve yaralı sayısı
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
d) Yaralıların kimlik bilgileri
e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı

98) İlkyardımın A-B-C’si aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hava yolunu açmak, solunumu sağlamak, dolaşımı sağlamak
b) Su vermek, kanamasını durdurmak, ambulans çağırmak
c) Uygun pozisyon vermek, polise haber vermek, üzerini örtmek
d) Yaralının dış etkenlerden korunması, yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi görevlilere teslim etmek
e) Hepsi

99) El detektörlerinin güvenilir bir ölçüm yaptığı nasıl test edilir?
a) Plastik bir maddeye tutularak
b) Metal bir maddeye tutularak
c) Organik madde taşıyan bir cisme tutarak
d) Ahşap bir maddeye tutarak
e) Hiçbiri

100) Aşağıdaki alınan önlemlerden hangileri bir tesise yapılabilecek saldırıyı en az zararla atlatılmasını sağlar?
1) Tesisin sınırlarına duvar ve tel örgüler çekilmeli
2) Araç giriş çıkışını kontrol etmek için otoparklar tesise en yakın yere yapılmalıdır
3) Kapalı devre görüntüleme sistemi kurmak
a) 2
b) 1-2
c) 1-3
d) Hiçbiri
e) Hepsi

 

SİLAH SORULARI

1) Fişek yatağı nedir?
a) Şarjörde fişeklerin üzerine konduğu parçadır
b) Şarjör tüpüdür
c) Şarjörün kendisidir
d) Haznedir
e) Namlunun hemen gerisinde ateşlenmeyi bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir

2) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Rampa
b) Şarjör kapağı
c) Gerdel
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı

3) Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez
b) Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiştirilir
c) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz
d) Silah gereğinden fazla sökülmez
e) Sökme takma sırasında zorlama yapılmaz

4) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

5) Gece nöbetleri için (can sıkıntısını gidermek için) aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Silah sökülüp takılır, silahla oynanır
b) Silahla vakit geçirilir
c) Silahla oynanmaz
d) Çekirdek yenilir
e) TV seyredilir

6) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

7) Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tetiği çekmek gerekir
b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır
c) Yeniden denemek gerekir
d) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir
e) Horozu kurmak gerekir

8) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Gez- arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

9) Silah ile ilgili emniyet tedbirleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Silahın her zaman dolu olabileceğini kabul ederek hareket etmek
b) Namlunun daima emniyetli bir noktaya çevrildiğinden emin olmak
c) En iyi atıcı atış emniyetine dikkat eden atıcıdır
d) İhtiyaç olmayan durumlar hariç silah fişek yatağına fişek sürülmeden taşınmalıdır
e) Hepsi

10) “Tetik emniyeti” ne manaya gelmektedir?
a) Emniyet mandalı kapalı iken tetiğe dokunulsa bile düşmemesi anlamına gelir
b) Emniyet mandalı açık iken tetiğe dokunulduğunda horozun düşmesi anlamına gelir
c) Tetik emniyeti diye bir emniyet yoktur
d) Emniyet açık iken, tetik çekilmedikçe düşme, çarpma veya horozun kurulu durumdan kurtulup düşmesi ile kendiliğinden ateş almaması durumudur
e) Hiçbiri

11) Atış sırasında fişek yatağında fişek mevcut iken, tabanca ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Namlu hedeften ayrılmadan, en az 30 saniye beklenir. Şarjör çıkartılır. Fişek dışarıya alınır
b) Namlu hedeften ayrılmadan, beklemeye gerek yoktur. Fişek dışarıya alınır
c) Şarjör çıkartılır. Fişek dışarıya alınır
d) Atış olana kadar tekrar tekrar tetiğe basılır
e) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır

12) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır
b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler

13) Aşağıdakilerden hangisi silahlı görev sırasında dikkat edilecek hususlardan birisi değildir?
a) Belirgin bir tehlike yoksa mutlak suretle silahın mermi yatağı boş tutulmalıdır
b) Beklenen bir tehlike varsa silahın mermi yatağı dolu ve emniyeti kapalı olmalıdır
c) MP-5 makineli tabanca veya uzun namlulu tüfek cinsinden silah taşınıyorsa silahın namlusu yukarı doğru tutulmalı
d) Silahın emniyet kilidi her durumda açık ve silah ateşe hazır durumda bulundurulmalıdır
e) Uyarı atışı, yapılan uyarıya uyulmamışsa, havaya doğru yapılmalıdır

14) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Tırnak emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Tetik emniyeti

15) Fişek bittikten sonra kapak takımı geride kalmıyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Şarjör ağzında problem vardır
b) Gerdelde problem vardır
c) Tetik manivelasında problem vardır
d) Şarjör yayında problem vardır
e) Sürgü tutucusunda problem vardır

16) Kapsül ateşlemiyorsa aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) İğne kırıktır
b İğne ucu kırıktır
c) İğne yayı esnekliğini kaybetmiş veya kırıktır
d) Fişek hatalıdır
e) Hepsi

17) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi

18) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşli silahlar
b) Patlayıcı maddeler
c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
e) Hepsi

19) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
d) Merminin azami mesafesini artırır
e) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar

20) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak

21) Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gruplaşma sol yukardadır
b) Gruplaşma sağ yukardadır
c) Gruplaşma sol aşağıdadır
d) Gruplaşma sağ aşağıdadır
e) Hedefte gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık

22) Çift göz ile nişan almanın faydaları aşağıdaki sıklardan hangisinde tam olarak verilmiştir?
a) Hedef istikametinin sağından veya solundan herhangi bir saldırının fark edilmesine olanak sağlar
b) Hedef olunması istenmeyen kişilerin atış istikametine girmesi halinde bunun görülmesine ve gerekli tedbirin alınmasına olanak sağlar
c) a ve b sıklarının ikisine birden olanak sağlar
d) Çift göz ile nisan almanın hiçbir faydası yoktur
e) Çift göz ile nisan almanın önemsenmeyecek kadar az bir faydası vardır

23) Atış esnasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmayabilir?
a) Gez ve arpacık net, hedef puslu görülmelidir
b) Tetik normal ve düzgün bir hızla artırarak sıkılmalıdır
c) Ayaklar bitişik olmalı ve öne bakmalıdır
d) Atış sırasında nefesi de ayarlamak gerekir
e) Kollar mümkün oldukça ileriye doğru uzatılmalı ve dirsekten bükülme olmamalıdır

24) Aşağıdakilerden hangisi atış yaparken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Tetik üzerine uygulanan baskıdan nisan hattı hiçbir şekilde etkilenmemelidir
b) Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı bir şekilde artan bir basınç olmalı ve kesintisiz olarak devam etmelidir
c) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir
d) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak için dikkat edilmelidir
e) Nişan alındıktan sonra kısa süre içinde atışın yapılması gerekir

25) “Yarı otomatik tabancalar” ifadesinde “yarı otomatik” olma özelliği ne anlama gelmektedir?
a) Tetiğe bir kere basışta şarjörün yarısının boşaltılması anlamındadır
b) Kendiliğinden dolduruş yapan tabancaları ifade eder
c) Her atış için tetiğin ayrı ayrı çekilmesi anlamındadır
d) Tetik bir kere çekildiğinde bırakmamak kaydıyla şarjördeki tüm fişekler bitene kadar atısın devam etmesidir
e) Hiçbiri

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 45492 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.