34.Özel Güvenlik Sınavı Soru ve Cevapları (A Grubu)

06 Haziran 2011 tarihinde yayinlandi

    

34. SINAV (A GRUBU )

 

Online

 

1) El metal detektörleri; arama yapılacak bölgeye paralel şekilde ve kişi vücudundan …… cm uzakta tutulmalı ve gezdirilmelidir.
a) 1-2
b) 2,5-7.5
c) 10-15
d) 15-20
e) 20-30

2) X- Ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için;
1) Kontrolü yapılan bagajlar arasında en az 50 cm mesafe bulundurulmalıdır.
2) Cihazın X ışınları yayıp yaymadığı, tünelin içine elini sokarak kontrol edebilir.
3) Bagajları cihazın içine koyarken, geniş yüzeylerinin bant ile temas ettirilmesi sağlanmalıdır.
4) Bagajın kontrolü yapılırken, tünelin önünde veya arkasında beklemelidir.
Yukarıda sayılanlardan hangileri X-Ray cihazını kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardır?
a) 1-2-4
b) 1-4
c) 1-2-3
d) 1-3
e) Hepsi

3) Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır?
a) Genel kolluk tarafından verilecek talimatlar güvenlik amir ve işverenlerine vermelidir.
b) Acil durumlarda kolluk, kendini tanıtıp doğrudan güvenlik memurlarına emir verebilir.
c) Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına gerek yoktur.
d) Özel güvenlik görevlisi yaptığı iş ve verilen emir arasında bağlantı ve mantık kurarak verilen emri yerine getirir.
e) Hepsi

4) Hareketli kameraların özelliklerinden olan Tilt & Pan ne anlam ifade etmektedir?
a) Yakınlaştırma- yoğunlaşma
b) Uzaklaşma
c) Sağa – sola, aşağı – yukarı
d) Yoğunlaşma
e) Kamera seçme

5) Bir cihazın fonksiyonel özelliklerini kullanmaya yarayan tuşların bulunduğu kısma ne denir?
a) Ekran
b) Switch
c) Kontrol paneli
d) Transmitor
e) Multiplexer

6) Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşmaları için söylenebilecek hususlardan biri değildir?
a) Telsiz, konuşulurken ağza bitişik ve paralel tutularak konuşulur.
b) Mesajlar mümkün olduğu kadar;  kısa, açık, anlaşılabilir cümlelerden oluşmalıdır.
c) Anlaşılması, telaffuzu zor veya önemli kelime ya da harfler kodlanır.
d) Gizli konuşmalar, çok önemli olaylar telsiz ile söylenmez.
e) Konuşması biten istasyon, karşı tarafa konuşmasının bittiğini bildirmek amacıyla “tamam” diye bilgi verir.

7) Aşağıdaki genel ve özel kolluk karşılaştırması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yakalama ve zor kullanılan olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
b) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
c) Özel güvenlik birimleri soruşturma esnasında; araştırma, yakalama ve delil toplama konularında genel kolluğa yardımcı olur.
d) Özel güvenlik görevlisi yalnızca kendi görev alanında sorumlu ve yetkilidir.
e) Özel güvenlik görevlisinin yetkileri genel kollukla aynıdır.

8) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya muhafaza altına alınan eşya kime teslim edilir?
a) Valiliğe
b) Adliyeye
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili özel kolluğa
e) Yetkili genel kolluğa

9) İtfaiye, Polis, Hızır Acil ve Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) 156-187-155-112
b) 110-155-112-156
c) 110-155-177-156
d) 156-112-177-155
e) 156- 155-112-110

10) Psikolojik koruma sınırı (özel-mahrem alan) mesafesi ne kadardır?
a) 0-25 cm.
b) 25-100 cm.
c) 100-250 cm.
d) 250-300 cm.
e) 300 ve üzeri

11) İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?
a) Kaş
b) Ağız
c) Yüz
d) El
e) Ayak

12) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
a) Soru sorma
b) Dinlediğinizi belli etme
c) Göz teması kurma
d) Hemen sonuç çıkarma
e) Not alma

13) I. Empati, kendini karşıdakinin yerine koyabilmektir.
II. Empatik iletişiminde karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak algılamamız önem arz etmektedir.
III. Empatik iletişim kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın karşısındaki kişiye iletilmesi davranışının gerçekleşmesi gerekir.
IV. Empatik iletişimde karşıdaki kişiyle aynı fikri savunmak, yandaş olmak vardır.
Yukarıdaki tanımlamalardan doğru olanlar hangi şıkta bir arada verilmiştir ?
a) I, II ve III
b) I, II ve IV
c) I, III ve IV
d) III ve IV
e) II, III ve IV

14) Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik ve huzursuzluk haline …………………denir.
a) Stres
b) Depresyon
c) Zorlanma
d) Savunma
e) Sinirlenme

15) Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız.
b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz.
c) Karşıdakinin duygularını anlamaya çalışmakla vakit kaybetmemeliyiz.
d) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz.
e) Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız.

16) Devriye öncesi zihinsel hazırlık unsurları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aranan şahıslarla ilgili bilgileri temin etmek
b) Çalıntı araçlarla ilgili bilgileri temin etmek
c) İşlenen suçlarda kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak
d) Sorunlu alanlarla ve kişilerle ilgili bilgiler elde etmek
e) Hepsi

17) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.
b) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır
c) Orada bulunanlar olay yerinden dışına çıkarılır
d) Şüphelinin el, yüz yıkamasına müsaade edilir.
e) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır.

18) Özellikli kişiler bakımından yapılacak kontrol ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Özürlü kişilere kontrollerde yardımcı olunmalı
b) Yaşlılara karşı sabırlı ve anlayışlı olunmalı
c) Çocuklar sevgi ve şefkat içerisinde kontrole tabi tutulmalı
d) Bebeklerin üzeri hiçbir suretle aranmamalı
e) Hepsi

19) 1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir.
2. Uyarı hemen anında verilmelidir.
3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır.
4. Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır.
Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?
a) 1-2-4
b) 2-3-4
c) 1-3-4
d) 1-2-3
e) Hepsi

20) Aşağıdakilerden hangisi stres belirtilerinden biri değildir?
a) Çarpıntı
b) Öfke ve sinirlilik
c) Uykusuzluk
d) Baş ağrısı
e) Nedensiz mutluluk hissi

21) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi, iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme

22) Bir iş merkezinde görev yapan devriye görevlisi nelere dikkat etmelidir?
a) Hırsızlık yapanların muhtemel giriş ve çıkış yerlerini öğrenmek
b) Alarm sistemleri hakkında bilgiye sahip olmak
c) Açılış ve kapanış saatlerinin kontrolü
d) Çalışan kapıcı ve iş yerinin bakımından sorumlu kişileri tanımak
e) Hepsi

23) Özel güvenlik görevlisinin aşağıdaki hususlardan hangilerine dikkat etmesi gerekir?
a) Vatandaşlar hiçbir zaman potansiyel suçlu olarak görülmemelidir.
b) Hizmet anlayışı ile hareket edilmelidir.
c) Telsiz görüşmeleri kısa ve anlaşılır olmalıdır.
d) Görev bölgesinde mecbur kalınmadıkça, koşarak ve hızlı adımlarla hareket etmemelidir.
e) Hepsi

24) Özel güvenlik görevlisinin kimlik sorması ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kimliği sorulan kişi ya da kişilerin kaçma veya saldırma riskine karşı gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır.
b) Kişiye belirli bir mesafeden daha fazla yaklaşılmaz ve arkası dönük durulmaz.
c) Kimlik sormada nazik, kibar, kararlı ve disiplinli davranır.
d) Özel güvenlik görevlisi kimliğini ibraz edemeyen şahısları derhal yakalayıp genel kolluğa teslim eder.
e) Kimlik veya gösterilen belgede kişinin adı, soyadı, fotoğrafı, mührü, silinti ve kazıntı olup olmadığı ve şahsın eşkâli ayrıntılı olarak incelenir.

25) Olaylara ilk müdahaleyi yapan personelin olaylar karşısındaki tutum ve davranışı hangi konuda önemli rol oynar?
a) Faillerin yakalanması
b) Olayların büyümemesi
c) Delillerin tespitinde
d) Delillerin kaybolmaması
e) Hepsi

26) Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır?
a) Eğitim kurumları
b) Cezaevleri
c) Mahkemeler
d) Akıl hastaneleri
e) Görev yeri ve güzergâhı

27) SORUN: Kardeşiniz işten kendi isteği ile ayrıldı.
TEPKİ: Sen zaten hep kolaya kaçarsın, tembel.
Yukarıdaki soruna verilen tepki hangi iletişim engeline örnektir?
a) Öğüt vermek
b) Yargılamak
c) Teşhis ve tanı koymak
d) Güven verme, teskin etme
e) Araştırmak, incelemek

28) Aşağıdakilerden hangisi tutanakların şekil kurallarından değildir?
a) A4 veya A5 kağıdına yazılmalıdır.
b) Tutanaklar kağıdın sadece bir yüzüne yazılmalıdır.
c) Bilgisayar veya daktiloyla değil elle yazılmalıdır.
d) Üzerinde silinti, kazıntı ve ilave yapılmamalıdır.
e) Sade bir dille yazılmalıdır.

29) Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun ………..
a) İnisiyatif kullanmasıdır.
b) Cesaretidir.
c) Gösterişidir.
d) Tecrübesidir.
e) Profesyonelliğidir.

30) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır?
a) Karmaşık uzun cümleler
b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek
c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak iletişimin başarısını arttırır
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek

31) Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar …………. olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, ……… karşılığı teslim edilir. Boşluklara aşağıdakilerden hangi kelimeler yazılmalıdır?
a) Namlusuz-tutanak
b) Şarjörsüz-söz
c) Şarjörsüz-imza
d) Tetiksiz-imza
e) Horozsuz-tetik

32) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Kilo ve boy
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

33) Olay hakkında düzenlenen bir tutanağı taraflardan biri imzalamamıştır. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) İmzalamayanın yerine uygun bir yakını imzalar.
b) Zorla parmak bastırır imzalatır.
c) İmzalamasa da olur denir boş bırakılır.
d) İmzadan çekildiği (imtina ettiği) yazılarak tutanak tutulur.
e) İmzalamamak suçtur diye korkutulur, imzalatılır.

34) Kalabalık topluluklarda gerektiğinde kullanılacak olan kimyasal maddelerde olması lazım gelen özellikler hangi maddede belirtilmiştir?
a) Öldürücü olmamalı – Etkisiz hale getirmeli – Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı – Etkisi geçici olmalı
b) Öldürücü olmamalı – Etkisiz hale getirmemeli – Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı.
c) Öldürücü olmamalı – Etkisiz hale getirmeli – Etkisi sürekli olmalı – Kalıcı ağrılara ve sakatlıklara yol açmamalı
d) Öldürücü olmalı – Etkisiz hale getirmeli – Etkisi geçici olmalı – Kalıcı ağrılara ve sakatlıklara yol açmamalı
e) Hiçbiri

35) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
a) Şahısların elleri yıkatılmaz.
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır.
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır.
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir.
e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır.

36) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir ?
a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır.
b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır.
c) Sistemli ve devamlı olmalıdır.
d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır.
e) Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır.

37) Kelepçelerin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kaçması muhtemel şüpheli şahıslar için kullanılır.
b) Kendisine veya çevresine zarar verebilecek kimseler için kullanılır.
c) Zor kullanma aletidir.
d) Saldırgan sanıklar için kullanılır.
e) Tanıkların kaçmasını önlemek için kullanılır.

38) Devriye görevine kural olarak nasıl çıkılır?
a) Üniformalı
b) Sivil
c) Teçhizatlı
d) Üniformalı ve tam teçhizatlı
e) Tek kişiyle

39) Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Kendisi olma
d) Özenti
e) Telkin

40) “Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ……. denir.” Cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) İz
b) Delil
c) Papil
d) Traje
e) Delta

41) Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulmalıdır?
a) Ne oldu, ne zaman oldu?
b) Nerede oldu?
c) Nasıl oldu, kimler karıştı?
d) Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı?
e) Hepsi

42) Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
a) El konulan şey ve yakalanan kişi tutanakla görevli kolluğa teslim edilir.
b) Sadece el konulan şey kolluk kuvvetlerine teslim edilir.
c) Elde edilen şey adli makamlara teslim edilir.
d) Hiçbir şey yapılmaz.
e) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır.

43) Şüpheli bir paket veya çanta görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır.
b) Çevreden sahibi araştırılır.
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir.
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır.
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz.

44) Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerinden değildir?
a) Fiziki olarak bir yerde bulunurlar.
b) Genelde yasalara uygun hareket ederler.
c) Olayların gelişmesine göre hassastırlar.
d) Nispeten denetimsizdirler.
e) Kamu güvenliğini bozmak için bir araya gelirler.

45) Grubun ve üyelerini sonuca götüren etkileyici davranışlarının kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalabalığın gücü
b) Grup dinamiği
c) Sosyal yığın
d) Liderin gücü
e) Grup çatışması

46) Önemli kişiye saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Tüm korumalar saldırganın peşinden koşmalıdır.
b) Saldırganı, en yakınındaki kişi etkisiz hale getirmelidir.
c) Korumalar gövdeleri ile koruma sağlamalıdır.
d) Korunan kişi tüm koruma ekibiyle birlikte güvenli bir yere götürülmelidir.
e) Koruma amiri korunan kişi ile saldırganın arasında olmalıdır.

47) “Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri duygularına hâkim olabilmeli ve yansız davranabilmelidirler” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) İnisiyatif kullanma
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) Şefkatli olma
e) Eşit davranma

48) Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
a) İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar.
b) Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.
c) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler.
d) Can telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar.
e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler.

49) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda yapılan müdahalede genel prensiplerden değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İnisiyatif kullanma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kullanma
e) Caydırıcılık

50) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

51) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık

52) Kalabalığın denetimi aşağıdakilerden hangi türlü sağlanamaz?
a) Küçük birimlere bölerek dağıtmak
b) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak
c) Kalabalık önderlerini toplamak
d) Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak
e) Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engelleme

53) VİP’in araçla gideceği güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz olarak giyinmiş kişiler
b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi

54) Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel nitelikleri arasında yer almaz?
a) İnsanların fiziki olarak bir yerde bulunmaları veya oraya yakın olmaları
b) Geçici olarak bir araya gelmeleri
c) İş bölümü ve statü düzeninin yokluğu
d) İş bölümü ve statü düzeninin olması
e) Nispeten denetimsiz ya da kendiliğinden oluşan bir etkileşmedir

55) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
a) Korumalar VIP’in günlük mesaisine kendilerini adapte etmeli
b) Silah kullanmak VIP’i korumak için son çaredir
c) Telsizle kodlu konuşmaya gayret edilmeli
d) Kalabalıkta insanların bastıkları yere dikkat edilmeli
e) Koruma görevlisi ceketini iliklememelidir

56) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?
a) Tehlikeyi bertaraf etmek
b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak
d) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak
e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak

57) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık, riskli noktalara ne denir?
a) Gözetleme noktaları
b) Boğma noktaları
c) Yerleşim noktaları
d) Kontrol noktaları
e) Gezi alanı

58) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırıdır?
a) Silahlı saldırı
b) Yumurta atmak
c) Bıçakla saldırı
d) Tüfekle saldırı
e) Roketle saldırı

59) “Koruma şekilleri korunan kişinin ………………….. göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına
b) Medeni durumuna
c) Çocuk sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

60) Aşağıdakilerden hangisi kırık ve çıkık tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır.
b) Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır.
c) Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır.
d) Tespit kırık, çıkık ve burkulmanın üstündeki ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır.
e) Yaralı bölge düzeltilerek tespit edilmelidir.

61) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?
a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması

62) Zehirlenme vakalarında ilkyardım olarak neler yapılabilir?
a) Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır.
b) Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda süt içirilmelidir.
c) Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır.
d) Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna gönderilmelidir.
e) Hepsi

63) Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda ilkyardım olarak yapılmamalıdır?
a) Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılır.
b) Yara içi kurcalanmamalıdır.
c) Yarada kanama varsa durdurulur.
d) İmkânı varsa yaralı kol veya bacak, kalp seviyesine kaldırılır.
e) Yara temiz nemli bir bezle örtülür.

64) Sara krizi geçiren bir kişiye ilkyardım yapılırken ne yapılmamalıdır?
a) Kişinin kontrolsüz yere düşmesi engellenir.
b) Hava yolu açıklığı sağlanır.
c) Kişinin kilitlenen çenesi açılmaya çalışılır.
d) Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır.
e) Kişinin kendisine ve etrafa zarar vermesi engellenir.

65) Burun kanamasında ne yapılmaz?
a) Baş geriye kaldırılır.
b) Baş öne eğilerek parmaklarla sıkılır.
c) İki parmakla burun kanatları sıkılır.
d) 5 dakikada bir kanamanın durup durmadığı kontrol edilir.
e) Duruncaya kadar burun kanatları sıkılmaya devam edilir.

66) Hangi durumda kusturma tehlikelidir?
a) Yaralının bilinci açıksa
b) Gazyağı içmiş ise
c) Fazla miktarda ilaç içmiş ise
d) Hiçbiri
e) Hepsi

67) Havale geçiren kişide hangisi yapılır?
a) Ağzı açılmaya çalışılır.
b) İçecek verilmeye çalışılır.
c) Kendisine zarar vermesi engellenir.
d) Suni solunum yaptırılmalıdır.
e) Kolonya koklatılmalıdır.

68) Trafik kazası geçirmiş bir kişiye, eğer ortamda hiçbir tehlike yoksa ilkyardımcı ne yapmamalıdır?
a) Hava yolunu kontrol
b) Solunum kontrolü
c) Kanama kontrolü
d) Güvenli bir yere taşıma
e) Bilinç kontrolü

69) Yabani hayvan ısırığında ilk yardım hangisidir?
a) Turnike uygulamak
b) Zehri emmek
c) Isırılan yere antiseptik madde sürmek
d) Isırılan yeri hemen sabunlu su ile yıkamak
e) Isırılan yeri kesici maddeyle kanatmaya çalışmak

70) Omurga kırığı şüphesi olan hasta nasıl taşınmalıdır?
a) Sedyeye yüz üstü yatırılarak
b) Sedyeye oturtularak
c) Sedyeye sırtüstü yatırılarak
d) Taşınma şekli önemli değildir
e) Kucakta

71) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik faaliyet izninin alınması ve sona erdirilmesi bakımından yanlıştır?
a) Şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir.
b) Şirket yöneticilerinin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası olması gerekir.
c) Şirketler istihdam edilen özel güvenlik personel listesini, personel göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde valiliğe verir.
d) Özel güvenlik şirketleri, kurucuların, yöneticilerin ve özel güvenlik personelinin, Kanunda belirtilen şartları muhafaza edip etmediklerini valiliğe bildirir.
e) Özel güvenlik izni alarak, bünyesinde özel güvenlik birimi kuranlar kendi istedikleri zamanda özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilirler.

72) 5188 Sayılı Yasanın 20. maddesinde belirtilen idari cezaları özel güvenlik görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine vermeye kim yetkilidir?
a) İşveren
b) Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı kurum amiri
c) Emniyet müdürü
d) Mahalli mülkî amir
e) Hiçbiri

73) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik komisyonunun görevi değildir?
a) Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek asgari personel sayısını, bulundurulması gereken silah miktar ve niteliğini belirlemek
b) İşi sebebiyle korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine, özel güvenlik personeli istihdam etmek suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek
c) Bir kurumun talebi üzerine, özel güvenlik şirketinden hizmet satın alarak suretiyle güvenliğinin sağlanmasına karar vermek
d) Eğitimde kullanılmak üzere özel eğitim kurumlarında bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah sayısını ve niteliğini belirlemek
e) Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek

74) ÖGG yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır?
a) 24 saatin dolmasını bekler.
b) Derhal serbest bırakır.
c) Bir odada veya araçta tutar.
d) Genel kolluğa teslim eder.
e) Savcıya teslim eder.

75) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hâkim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?
a) Karı-koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için

76) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar.
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar.
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar.
d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar.
e) Hepsi

77) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silah ve fişekler bakımından yanlıştır?
a) Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için yirmi beş adet fişek alınmasına izin verilir. Görev nedeniyle sarf edilen ve miktarı bir tutanakla tespit edilen eksik fişeklerin tamamlanmasına izin verilir.
b) Ateşli silahlar ile fişek ve tesisatlarının özel oda, kasa veya demir kuşaklı ve takviye kilitli dolaplarda muhafaza edilmesinden özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş yetkilileri sorumludur.
c) Silah bulundurma izni iptal edilen veya ihtiyaç fazlası bildiriminde bulunan kişi ve kuruluşlara ait silahlar en geç bir yıl içinde devredilir.
d) Her silah için belirlenen fişek miktarı komisyonun kararı ve valinin onayı ile görev yeri ve niteliğine göre arttırılabilir.
e) Devredilecek silahlar için Bölge Kriminal Polis Laboratuarlarından ekspertiz raporu aldırılır.

78) Özel güvenlik görevlisinin sorumlulukları ve kullanılan yetkiler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır.
b) Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edileceklere valilikçe beş yıl süreli çalışma izni verilir.
c) Özel güvenlik görevlileri işlenmiş bir suçun şüphelisinin takibi durumunda güzergâh boyu görev alanı sayılır.
d) Özel güvenlik görevlisince zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
e) Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda silahlı olarak görev yapamazlar.

79) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yapılan özel güvenlik hizmetlerinin denetimlerinde incelenen hususlar bakımından yanlış bir ifadedir?
a) Faaliyet izninin ve personelin çalışma izinlerinin geçerli olup olmadığı
b) Özel güvenlik görevlileri için mali sorumluluk sigortasının yaptırılıp yaptırılmadığı
c) Sözleşmelerin zamanında Bakanlığa bildirilip bildirilmediği
d) Görev alanına uyulup uyulmadığı
e) Amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediği

80) Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan yetkiler ve kanuni sorumluluklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği il özel güvenlik komisyon tarafından belirlenir.
b) Özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli, kamu güvenliğinin sağlanması yönünden kaymakamların emirlerini yerine getirmek zorundadır.
c) Aramalar sırasında tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisinin bu olayı yetkili genel kolluğa bildirmesi şart değildir.
d) Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik birimi oluşturdukları için cezalandırılan kişiler özel güvenlik şirketlerinde kurucu ve yönetici olamazlar.
e) Ateşli silahını görev alanı dışında kullanan özel güvenlik görevlileri, bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.

81) Özel güvenlik görevlisinin yetkili ve görevli olduğu alan içerisinde meydana gelen; çocuklara, beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?
a) Olayın vuku bulduğu anda
b) Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi üzerine
c) Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi verilir
d) Olayların sonuçlanması beklenir
e) Hiçbir durumda karışılmaz

82) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yapılan özel güvenlik hizmetlerinin denetim sonucunun izlenmesi bakımından doğru bir ifadedir?
a) Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirkete yazılı olarak bildirilir.
b) Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin veya özel eğitim kurumlarının faaliyet izni, valilikçe iptal edilir.
c) Denetim sonucu düzenlenen rapor valilikte muhafaza edilir, denetlenen birime verilmez
d) Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikleri gidermesi için eksikliğin niteliğine göre asgari iki gün süre verilir.
e) Denetlenen kişi ve kuruluşa en az yedi gün süre verilerek savunması istenir. Savunması yeterli görülmeyenlere görevli genel kolluk tarafından idari para cezası verilir.

83) Araştırılan bir suçun ispat edilmesinde delil olarak kullanılacak veya müsadereye tâbi olacak bir eşyanın üzerindeki kişinin tasarruf yetkisinin rızası dışında, zorla kaldırılması aşağıdaki şıklardan hangisini tanımlamaktadır?
a) Yakalama
b) Arama
c) Durdurma
d) Koruma
e) El koyma

84) Zapt etme tutanağında el konulan eşyanın ……………….. gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli nitelikleri ………………. el konulan eşya …………………. şekilde muhafaza edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri hangi seçenek tam olarak tamamlar?
a) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – bozulmayacak, değiştirilmeyecek
b) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – bozulmayacak, değiştirilmeyecek
c) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – bozulacak, değiştirilecek
d) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – bozulacak, değiştirilecek
e) Marka, model – belirtilir – korunacak

85) Aşağıdaki hangi ifade, özel güvenlik eğitimleri bakımından yanlıştır?
a) Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.
b) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini takip eden üç sınava daha katılabilir.
c) Yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni verilmez.
d) Özel güvenlik görevlileri seviye puanlarını yükseltmek için çalışma izinleri süresince seviye yükseltme sınavlarına girebilirler.
e) Hiçbiri

86) Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?
a) X-RAY cihazından geçirilmesi
b) Elle kişinin üzeri ve eşyalarının aranması
c) Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi
d) El detektörü ile kişinin üzerine tutulması
e) Hepsi

87) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi mülki idare amirlerinin yetkileri ve genel güvenlik hizmetleri bakımından yanlıştır?
a) Mülki idare amirleri, özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye özel güvenlik görevlilerinin yetkisini aşan uygulamaları kaldırmaya yetkilidir.
b) Mülki idare amirleri, alınan güvenlik tedbirlerinin değiştirilmesini veya ilave tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir.
c) Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu derhal genel kolluğa bildirir.
d) Mülki idare amirleri, genel kolluğu özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında, görevlendirir.
e) Hepsi

88) Görevli bulunulan yerde uyuşturucu ve uyarıcı bir madde kullandığı anlaşılan bir şahısla karşılaşılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Derhal genel kolluğa haber verilir.
b) Sağlık kuruluşuna haber verilir.
c) Şahıs gözetim altına alınır.
d) Çevreye ve kendisine zarar verecek kadar kriz durumunda ise kelepçe takılır.
e) Hepsi

89) Meşru savunma halinin var olması için aşağıdaki şartlardan hangisi olmalıdır?
a) Haksız bir saldırı
b) Defetme zorunluluğu
c) Tekrarlaması kesin
d) Orantılılık
e) Hepsi

90) Özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi görevde üniformanın üzerine “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyme zorunluluğu vardır?
a) Sağlık tesislerinde
b) Özel toplantılarda
c) Konser ve sahne gösterilerinde
d) Öğretim kurumları
e) Talih oyunları işletmelerinde

91) Kişide bağımlılık oluşturan maddeler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sakinleştirici-yatıştırıcı maddeler
b) Uyarıcılar
c) Opioidler
d) Hint Keneviri
e) Hepsi

92) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin etkilerindendir?
a) Düşünce ve davranış bozukluğu
b) Milli ve ahlaki değerlerin kaybolması
c) Bedensel ve psikolojik çöküntü
d) Erken bunamalar
e) Hepsi

93) LPG ve doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kuru kimyevi toz
b) Su
c) Köpük
d) Battaniye
e) Sulu köpük

94) Aşağıdaki gazlardan hangisi “yakıcıdır”?
a) Karbondioksit
b) Hidrojen
c) Azot
d) Oksijen
e) Karbonmonoksit

95) LPG ve doğalgaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?
a) Kapı ve pencereler açılıp mekan havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Açık olan elektrik lambaları düğmeden kapatılır.
d) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.
e) Telsiz telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.

96) Bina yangınlarında nasıl hareket edilmelidir?
a) Bina hemen terk edilmeli
b) Üst katlara doğru kaçılmalı
c) Asansöre binerek terk edilmeli
d) Yangın çevredeki insanlara duyurularak panik yapmadan bina terk edilmeli
e) Balkondan atlayarak kaçılmalı

97) Yangın söndürme usullerinden olan “boğma” yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek

98) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri

99) “Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar

100) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?
a) Sivil savunma müdürlüğü
b) Bayındırlık müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı

 

SİLAH SORULARI

 

1) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

2) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Gez- arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

3) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

4) Kırıkkale tabancanın diğer birçok tabancalardan en önemli farklılığı aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
a) Emniyet mandalının bulunması
b) Şarjörlü bir silah olması
c) Silah emniyet mandalı, emniyette iken dolduruş yapılabilmesi
d) Silah emniyet mandalı, emniyette değilken dolduruş yapılabilmesi
e) Silah emniyet mandalının silahın çerçevesinde bulunması

5) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

6) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
a) CZ-75
b) Toplu tabanca
c) MP-5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur

7) Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır?
a) Durum görmezlikten gelinir.
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur.
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir.
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez.
e) Hiçbiri

8) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir.
d) Şarjör çıkartılır.
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.

9) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak

10) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I. Kapak takımını çıkart
II. Şarjörü çıkart
III. Yerine getiren yayı çıkart
IV. Namluyu çıkart
V. Tabancayı boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

11) Hangisi fişeği tam ifade eder?
a) Kovan – Kapsül – Çekirdek
b) Çekirdek – Barut – Kovan – Kapsül
c) Saçma – Kovan dip tablası – Kovan
d) Çekirdek – Barut – Kovan
e) Hiçbiri

12) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar.
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar.
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar.
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar.
e) Hepsi

13) Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?
a) Horoz
b) Sürgü
c) Namlu
d) Yiv
e) Set

14) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır.
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur.
d) Önce şarjör takılır.
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.

15) Uzaktan veya yakından, canlıları öldürebilen yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ………….denir.
a) TNT
b) Mermi
c) Silah
d) Fişek
e) Biyolojik silah

16) Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Şarjör emniyeti

17) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve

18) Hazne neye denir?
a) Devletin hazinesidir.
b) Atıcının cebindeki fişeklerdir.
c) Fişekteki baruttur.
d) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir.
e) Hiçbiri

19) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur.
b) Namlunun çapıdır.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.

20) Aşağıdakilerden hangi seçenek daha kapsamlı olarak “iyi atıcıyı” ifade etmektedir?
a) İyi nişan alan
b) Hedefi vuran
c) Silahını hedefe çabuk doğrultan
d) Güvenlik kurallarına uyarak atış yapan
e) Kendi kurallarına göre atış yapan

21) Atışlarda nefes tutma ve tetiğin boşluğunu alma istirahat durumuna getirip tetiği düşüren atıcı için doğru söylenen seçenek hangisidir? (Soruda geçen “istirahat” sözcüğünün “istinat” olduğu düşünülerek cevaplanmıştır.)
a) Atış kurallarını doğru uygulayan atıcı
b) Atışta gereksiz yere nefesini tutan atıcı
c) Atışta tetiğin boşluğunu alıp tetik düşürerek nişan hedefini bozan atıcı
d) Atışta tetiğin boşluğunu gereksiz olarak alan atıcı
e) Nefes tutma ve tetiğin işaret noktasına getirerek atış kurallarını yanlış uygulayan atıcı

22) Sağ el ile silah kullanan bir kişinin, tetik parmağını yerleştirme hatasını yapması sonucu vuruşları hedefin hangi yönünde toplanır?
a) Hedefin üstünde
b) Hedefin altında
c) Hedefin sol kısmında
d) Hedefin ortasında
e) Hedefin sağında

23) Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gruplaşma sol yukardadır
b) Gruplaşma sağ yukardadır
c) Gruplaşma sol aşağıdadır
d) Gruplaşma sağ aşağıdadır
e) Hedefte gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık

24) Doğru nisan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli

25) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi

 

Bu yazı bugün : 1, toplamda : 89391 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.