5.Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları ve Cevapları

03 Ağustos 2010 tarihinde yayinlandi

 

5.YENİLEME SINAVI

1) İletişimde yansıma nedir?
a) Mesajın birçok alıcıya ulaştırılmasıdır
b) Kaynağın alıcıya beni anladın mı diye sormasıdır
c) Alıcının kaynağa mesajı algıladığını ve anlayıp anlamadığını belirtmesidir
d) Kaynağın alıcıya gönderdiği mesajlardır
e) Kaynağın mesajlarının elektronik bir ortamda görüntülenmesidir

2) Aşağıdakilerden hangisi geçiş kontrol kartlarının kullanım amaçlarından değildir?
a) Zaman bazında kayıtların tutulması
b) Binada bulunan kişilerin belirlenmesi
c) Manyetik alandan etkilenmemesi
d) Çalışanların takip edilmesi
e) Giriş çıkışların yetkilendirilmesi

3) Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde ayırt edici özelliklerden biri değildir?
a) Saç kesimi
b) Dış giyim
c) Sakatlık, topallık
d) Suçun şekli
e) Yüzde belirgin iz veya leke

4) Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?
a) Kalbi düzensiz çalışanlara
b) Normal solunum faaliyeti yapanlara
c) Yarım saat önce solunumu durmuş olanlara
d) Kalp hastalarına
e) 4–6 dakika önce solunumu durmuş olanlara

5) Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri – fail – mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale …………………… denir.
a) Bulgu
b) Delil
c) Belge
d) İspat vasıtası
e) Maddi delil

6) Özel güvenlik görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
a) 18 yaşını doldurmuş olmak
b) Askerliğini yapmış olmak
c) Kamu haklarından yasaklı olmamak
d) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamak
e) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

7) Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcı X-RAY cihazında hangi renkler ile tespit edilebilir?
a) Mavi renkte
b) Turuncu ve tonları renginde
c) Mor renkte
d) Fosforik yeşil renkte
e) Hiçbiri

8) Devriye hizmetlerinde en az kaç kişi olmalıdır?
a) 2
b) 1
c) 4
d) 3
e) 5

9) Acil tedavi nedir?
a) Acil tedavi ünitelerinde, hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir
b) Sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar yapılan ilaçsız müdahalelerdir
c) Durumun kötüye gitmesini engellemek amacıyla, tıbbi araç gereç aranmaksızın yapılan müdahalelerdir
d) Hayat kurtarmak için, tıbbi araç gerek aranmaksızın yapılan müdahalelerdir
e) Hiçbiri

10) Kullanılan uyuşturucu madde miktarının giderek arttırılmasına ne denir?
a) Birikim
b) İhtiyaç
c) Bağımlılık
d) Tolerans
e) Tedavi

11) Yaya koruma esnasında saat 09.00 istikametinden saldırı gelmesinde koruma personelinin korunan kişiyi hangi saat istikametine kaçırmalıdır?
a) 06.00
b) 09.00
c) 12.00
d) 18.00
e) 03.00

12) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) İşkence
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

13) İyi bir dinleyici;
a) Karşısındaki konuşurken onu dinlediğini belli eder
b) Başka şeylerle ilgilenir
c) Sürekli telefonla konuşur
d) Karşıdaki lafını bitirmeden soru sorar
e) Hiç biri

14) Aşağıdakilerden hangisi koruma hizmetlerinin özelliklerinden değildir ?
a) Koruma hizmetleri gündüzleri yapılmalıdır
b) Koruma hizmetleri 24 saat kesintisiz yapılmalıdır
c) Koruma önlemleri bir bütün olarak ele alınmalıdır
d) Koruma hizmetlerini gerektiğinde yerel güvenlik güçleri ile koordineli olarak yapılmalıdır
e) Koruma hizmetleri yerine getirilirken rutin davranış alışkanlıklardan kaçınılmalıdır

15) Omurga yaralanmasının en büyük zararı nedir?
a) Kanama
b) Kusma
c) Uyuşma
d) Felç
e) Şok

16) Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?
a) 4857 Sayılı İş Kanunu
b) 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
c) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
d) 2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu
e) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

17) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?
a) Okul
b) Televizyon
c) İnternet
d) Gazete
e) Radyo

18) Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemine ait bir unsur değildir?
a) Lens
b) Turnike
c) Monitör
d) Kamera
e) Multiplexer

19) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi

20) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin özelliklerinden değildir?
a) Caydırıcı olma
b) Diyalog kurma
c) İnisiyatif kullanma
d) İkna edici ve inandırıcı olma
e) Provokasyon özelliği taşıma

21) Kapı detektörlerinin sağlıklı çalışabilmesi için personel detektörden kaç metre ara ile geçirilmelidir?
a) Kontrol edilecek kişiler 1 m. ara ile geçirilmelidir
b) Kontrol edilecek kişiler 2 m. ara ile geçirilmelidir
c) Kontrol edilecek kişiler 50 cm. ara ile geçirilmelidir
d) Kontrol edilecek kişiler 3 m. ara ile geçirilmelidir
e) Kontrol edilecek kişiler mesafe bırakılmaksızın geçirilmelidir

22) Kemik bütünlüğünün bozulmasına ne denir?
a) Hafif yaralanma
b) Yanık
c) Donma
d) Kırık
e) Çıkık

23) Yakın koruma görevlileri vasfına aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?
a) Kurallarını bilmelidir
b) Süratli olmalıdır
c) Ketum olmalıdır
d) Heyecanlı olmalıdır
e) Protokolü bilmelidir

24) Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden değildir?
a) Kanunlara uygun olmalı
b) Kanunlara aykırı olmalı
c) Olayı temsil edici olmalı
d) Gerçekçi olmalı
e) Mantıklı olmalı

25) Aşağıdakilerden hangisi mektup bombanın özelliklerinden değildir?
a) Normal mektuplara göre daha ağırdır
b) Üzerine gereğinden daha fazla pul yapıştırılmıştır
c) Zarf üzerinde yağ ve kir lekeleri olabilir
d) Mektubun ağırlığı ya da ebatları dengesiz olabilir
e) Mektubun rengi beyazdır

26) Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
a) Kamera ile
b) Kartlı okuyucu ile
c) X-Ray cihazı ile
d) CCTV ile
e) Kapı tipi detektörle

27) Suç işlendikten sonra yapılan arama ne tür aramadır?
a) Adli arama
b) Önleyici arama
c) Genel arama
d) Özel arama
e) Hepsi

28) İletişimde kullanılan en etkili iletişim kanalı hangisidir?
a) Beden dili
b) Sözcükler
c) Ses tonu
d) Düzgün giyim
e) Teknolojiyi kullanma

29) Aşağıdakilerden hangisi X-Ray cihazının kullanım amacıdır?
a) Geçiş yapan kişilerin el bagajlarının kontrolünü yapmak

b) Kişilerin üzerindeki metali tespit etmek
c) Kişilerin fotoğrafını çekmek
d) Geçiş yapan kişilerin manyetik kartını okutarak geçiş yapmasını sağlamak
e) Kimlik tespiti yapmak

30) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın ABC’sinde yer almaz?
a) Havayolu açıklığının değerlendirilmesi
b) Solunum değerlendirilmesi (Bak-dinle-hisset)
c) Dolaşımın değerlendirilmesi
d) Suni solunum
e) Hiçbiri

31) Kokain aşağıdakilerden hangisinden elde edilir?
a) Haşhaştan
b) Koka bitkisinin yapraklarından
c) Afyon sakızından
d) Morfinden
e) Eroinden

32) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne denir?
a) Gözetleme noktaları
b) Boğma noktaları
c) Yerleşim noktaları
d) Kontrol noktaları
e) Gezi alanı

33) Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden değildir?
a) Koruma önlemlerinin alınmaması
b) Bacalar
c) Bilgisizlik
d) İhmal ve dikkatsizlik
e) Sönmemiş piknik ateşleri

34) “Hukuka aykırı arama………………..ve ele geçirilenler……………….”
a) geçerlidir – delil olur
b) tekrarlanır – hayır kurumuna verilir
c) suçtur – muhakemede kullanılamaz
d) hakim onayına sunulur – delil olur
e) adli aramadır – delildir

35) İş yaşamında iletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?
a) Ebeveyn / Yetişkin
b) Ebeveyn / Çocuk
c) Yetişkin / Yetişkin
d) Yetişkin / Çocuk
e) Ebeveyn / Ebeveyn

36) Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangi ifade yanlıştır?
a) Güvenlik raporu hazırlamak
b) Bölgenin, görev yerinin ve güzergâhın incelemesini yapmak
c) Yetkili ve ilgililerin telefon numaralarını almak
d) Alternatif güzergâhlar oluşturmak
e) Bölgenin alt yapı planlarını incelemek

37) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullanamayacağı yetkilerdendir?
a) Gözaltına almak
b) Suç işleyen kişiyi yakalamak
c) Delilleri muhafaza etmek
d) Kimlik sormak
e) Tabii afetlerde yardım istenmesi halinde işyeri ve konutlara girme

38) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanımına iten sebeplerden değildir?
a) Anne-babanın ayrı oluşu
b) Kişisel problemler
c) Arkadaş çevresi
d) Merak
e) Ucuz olması

39) Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin kullanım alanlarından değildir?
a) Bir bina ve şahsı korumak
b) İki grubu birbirinden ayırmak
c) Yol kapaması yapmak
d) Topluluğu belirli bir bölgeden çıkarmak
e) Kalabalığı bölmek

40) Manyetik ortam oluşturarak kişilerin üzerindeki metal cisimlerin varlıklarını tespit etmeye yarayan cihazlara ne ad verilir?
a) Metal detektörler

b) Hareket detektörleri
c) Mikro dalga hareket detektörleri
d) Kızıl ötesi (PIR) hareket detektörü
e) X- Ray cihazı

41) Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları kim tarafından verilir?
a) Valilik
b) Bakanlık
c) Özel güvenlik eğitim merkezi
d) Ticaret odası
e) İl emniyet müdürlüğü

42) Üzerinde silah bulunan kişi ÖGG’nin düzenlediği tutanağı imzalamazsa ne olur?
a) İmzalamadığı tutanağa yazılır
b) Zorla imzalatılır
c) İmzalayacağı yeni bir tutanak hazırlanır
d) Cezası artırılır
e) Tutuklanır

43) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplulukta eylemi başlatma yöntemlerinden değildir?
a) Yaygın propaganda yapmak
b) Konuşma yapmak
c) Heyecanı artırmak
d) Eyleme geçiş
e) Kaçış ve dağılma

44) Aşağıdakilerden hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınırlar?
a) Başa darbe sonucu kulaktan kanaması olanlar
b) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar
c) Kusan hastalar
d) Göğüs yarası olanlar
e) Omurga kırığı olanlar

45) Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzergâh boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya naklinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

46) Göz yaşartıcı gazların yayılma yolları hangisi değildir?
a) Yanma ile yayılma
b) Patlama ile yayılma
c) Sıkıştırılmış aerosol ile yayılma
d) Buharlaşma ile yayılma
e) Hepsi

47) Birden fazla kişinin yaralandığı kazalarda, ambulansla taşımada ilk öncelik aşağıdaki yaralılardan hangisinindir?
a) Yürüyebilenler
b) Bağıranlar
c) Yaşam belirtisi olmayanlar
d) Solunum güçlüğü olanlar
e) Kırık ve çıkık yarası bulunanlar

48) Aşağıdakilerden hangisi copun özelliklerinden değildir?
a) Savunmada kullanılan bir dürtme silahıdır
b) Acı vermesi dolayısıyla psikolojik etkisi vardır
c) Öldürücü silahlardandır
d) Kolun uzantısı olarak kullanılır
e) Hepsi

49) Özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Vali yardımcısı
b) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
c) İl milli eğitim müdürlüğü temsilcisi
d) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
e) Ticaret odası temsilcisi

50) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
d) Zanlının suçsuzluğunu ispat eder
e) Hepsi

51) Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?
a) Emanete alma
b) El koyma
c) Müsadere
d) Muhafaza altına alma
e) Koruma altına alma

52) Uyuşturucu maddenin tanımında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Vücut gelişmesini engeller
b) Akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar
c) Alışkanlık ve bağımlılık yapar
d) Kişinin sinir sistemi üzerinde etki eder
e) Fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirir

53) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

54) İyi bir dinleyici olmak için aşağıdakilerden hangisinden kaçınmamız gerekmektedir?
a) Konuşanı rahatlatın
b) Zaman tanıyın
c) Soru sorun
d) Söylenenlere ilgi gösterin
e) Yargılayın

55) Isı-oksijen ve yanıcı maddenin birleşmesiyle oluşan kimyasal reaksiyona ne denir?
a) Yanma
b) Yangın
c) Duman
d) Isı
e) Alev

56) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?
a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Yaraya kül basmak

57) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmak isteyen bir kimsede aranan şartlardan biri değildir?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
c) 18 yaşını doldurmuş olmak
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak

58) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli değildir?
a) Koruma amiri
b) VİP ve koruma aracı sürücüleri
c) Özel kalem müdürü
d) Ekip amiri
e) Ekip memuru

59) ÖGG’nin emanete aldığı eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim ettiği tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Teslim-tesellüm tutanağı
b) Salıverme tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Tebliğ-tebellüğ tutanağı
e) İhbar tutanağı

60) Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
a) 12.00
b) 09.00
c) 06.00
d) 03.00
e) 08.00

61) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?
a) Belirli bir emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır
b) Her zaman aynı oranda atılmalıdır
c) Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yolları açık bırakılmalıdır
d) Rüzgârın yönü hesap edilmelidir
e) Hepsi

62) Aşağıdakilerden hangisi yanlış dinleme biçimlerinden birisi değildir?
a) Görünüşte dinleme
b) Saplantılı dinleme
c) Seçerek dinleme
d) Savunucu dinleme
e) Kritik dinleme

63) “Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar

64) Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?
a) Sağında
b) Solunda
c) Önünde
d) Arkasında
e) Silahı kullandığı eliyle ilgili olarak arka sağ veya solunda

65) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Kusturulur
c) Yoğurt yedirilir
b) Tuzlu su içirilir
d) Açık havaya çıkarılır
e) Limonlu su içirilir

66) İnsanların (ve hayvanların) gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?
a) Davranış
b) Uyarılma
c) Organizma
d) Tepki
e) Güdü

67) Makam aracı durduğunda önemli kişinin kapısını aşağıdakilerden hangisi açar?
a) Ekip amiri
b) Öncü eleman
c) Koruma amiri
d) Araç sürücüsü
e) Özel kalem müdürü

68) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi
d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi
e) Hepsi

69) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi

70) Zanlı copunuzun kontrolünü ele geçirdiğinde yapılmaması gereken hareket hangisidir?
a) Derhal bırakın
b) Müdahale etmeyin
c) Yüksek sesle sözlü emir verin
d) Yardım çağırın
e) Zanlının üzerine yürüyüp copu elinden almaya çalışın

71) 5188 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin d) fıkrasına göre ÖGG’nin: “Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama” yetkisi bulunmaktadır. ÖGG’nin bu yetkisi ne türden bir görevi ifade eder?
a) Güvenlik önlemi
b) Adli görevi
c) İdari görevi
d) Siyasi görevi
e) Hiçbiri

72) Statlarda ve spor müsabakalarında suç unsuru olmaksızın yapılan aramaya ne denir?
a) Adli arama
b) Zapt etme
c) Güvenlik noktası oluşturma
d) Önleme araması
e) El Koyma

73) Yanıcı maddeyi dağıtarak söndürme hangi madde yangınlarında kullanılır?
a) Benzin
b) Mazot
c) Ahşap
d) LPG
e) Fuel-Oil

74) Aşağıdakilerden hangisi ÖGG yetkilerinden biridir?
a) Güvenliğini sağladığı alanlara girenleri detektörle arama
b) Görev alanlarında haklarında yakalama kararı bulunanları yakalama
c) Buluntu eşyayı emanete alma
d) Olay yerinde delilleri koruma
e) Hepsi

75) Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz?
a) Yakalanan kişiyi koruma altına alır
b) Elde edilen suç delillerini muhafaza eder
c) Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa haber verir
d) Yakalanan kişinin ifadesini alır
e) Olayın tanığı varsa olay mahallinde kalmasını sağlar

76) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?
a) Sivil savunma müdürlüğü
b) Bayındırlık müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı

77) Gişe önünde bilet almak için bekleyen kalabalık hangi tür kalabalıktır?
a) Rast gele kalabalık
b) Çarşı kalabalıkları
c) Seyirci kalabalıklar
d) İnanca dayalı kalabalık
e) Hiçbiri

78) 5188 Sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri

79) Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur
b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür
c) Hasta / yaralı yarı yüzükoyun pozisyonda yatırılır
d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir
e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür

80) Aşağıdakilerden hangisi VİP’in güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz şekilde giyinmiş olan kişiler
b) Yol çalışmaları
c) Silinmiş veya değiştirilmiş plakalar
d) Arıza yapmış araçlar
e) Hepsi

81) Aşağıdakilerden hangisi 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgilerden değildir?
a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız
b) Yaralıların kimlik bilgileri
c) Adresin bilinen noktalardan
d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
e) Olay ve yaralı sayısı

82) Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) Anayasa- Kanun -Tüzük -Yönetmelik
b) Anayasa- Tüzük -Kanun -Yönetmelik
c) Kanun -Anayasa -Tüzük -Yönetmelik
d) Yönetmelik- Tüzük -Kanun -Anayasa
e) Tüzük -Anayasa -Kanun -Yönetmelik

83) Hasta / yaralının ilk değerlendirmesinde, ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
a) Bilinç durumu
b) Solunum
c) Solunum yolu açıklığı
d) Dolaşım
e) Yaraları

84) ÖGG aşağıdakilerden hangisinde silahsız görev yapar?
a) Eğitim ve öğretim kurumlarında
b) Sağlık tesislerinde
c) İçkili yerlerde
d) Spor müsabakalarında
e) Hepsi

85) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (El konulan) eşya kime teslim edilir?
a) Valiliğe
b) Adliyeye (C.Savcılığına)
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili özel kolluğa
e) Yetkili genel kolluğa

86) Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz iris vb) kullanılarak giriş-çıkış yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kartlı cihazlar
b) Kapalı devre kimlik belirleme
c) Görsel kimlik belirleme
d) Biyometrik cihazlar
e) Detektörler

87) Aşağıdakilerden hangisi X-ray cihazları kullanımında kullanıcının radyasyona karşı güvenliğinin sağlanması, radyasyona maruz kaldığı miktarı ölçmek için kullanılan cihazdır?
a) AVO metre
b) Dozimetre
c) Manyetik kontak
d) Ultrasonik detektör
e) Barometre

88) Hararet ve/veya sok tesiriyle bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak çok hacimde gaz, yüksek derecede ısı meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz halindeki tüm kimyasal bileşim ve karışımlara ……………. denir
a) Ateşleme sistemi
b) Tuzaklama
c) Bomba
d) Başlatıcı
e) Patlayıcı madde (Bu sorunun orijinalinde şıklar; a-c-b-d-e şeklinde sıralanmıştır. Eylül 2009’dan sonra kaldırılan Patlayıcı Maddeler dersine ait bir soru olup tanımın belirtilen şıkka ait olduğunun bilinmesinde yarar vardır)

89) ”Olay yerini ve delilleri koruma” ifadesi ÖGG’nin hangi tür görevine girer?
a) Adli görev
b) Önleyici görev
c) Yardım görevi
d) İdari görev
e) Koruyucu görev

90) Renkli X-RAY cihazlarında atom yoğunluğu fazla olan metal maddeler hangi renkte gözükürler?
a) Yeşil
b) Gri
c) Siyah
d) Koyu mavi
e) Kırmızı

91) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?
a) Tehlikeyi bertaraf etmek
b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak
d) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak
e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak

92) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Koruma organizasyonunda boşluk bırakılmamalıdır
b) 360 derecelik bir koruma sağlanmalıdır
c) Ekip ruhu önemlidir, başarısızlık ya da başarı ekibindir, kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır
d) Kalabalık ve güvenliksiz bölgelerde koruma şekli daraltılmalıdır
e) Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir

93) Aşağıdakilerden hangisi organik bir malzeme değildir?
a) Bakır kablo
b) Şeker
c) C4 patlayıcı
d) Afyon sakızı
e) Ekmek

94) Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
a) Duvar ve beton engeller
b) Tel örgüler
c) Bariyerler
d) Metal detektörler
e) Taşıt kapanları

95) Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
a) Eşkâl
b) Tanımlama
c) Kimlik
d) Fiziki özellik
e) Farklılık

96) Aşağıdakilerden hangisi insanların grup içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Yaşamsallık
d) Özenti
e) Telkin

97) Günlük yaşamda karşılaşılan olaylar sonucu hissedilen sıkıntı ya da zorlanma durumuna ne denir?
a) Stres
b) İletişim
c) Kızgınlık
d) Nefes darlığı
e) Eleştiri

98) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?
a) Suç işlenmesini önlemek
b) Şüphelileri yakalamak
c) İhtiyacı olanlara yardım etmek
d) Genel emniyete sağlamak
e) Hepsi

99) Kolluk kuvvetlerinin idari görevleri içinde kamu düzenine veya kişinin vücut bütünlüğüne yönelik var olan bir tehdidin giderilmesi amacı ile yapılan özgürlük kısıtlamasına ne denir?
a) Durdurma
b) Adli yakalama
c) Arama
d) Önleme yakalaması
e) Zor kullanma

100) “Teknolojik güvenlik cihazları, güvenliği sağlamak için kullanılan ……….. cihazlardır.”
a) Ana
b) Pahalı
c) Yardımcı
d) Ekonomik
e) Psikolojik

SİLAH SORULARI

1) Özel şekil ve niteliği bulunan mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafelere atabilen aletlere …… denir?
a) Kimyasal silah
b) Biyolojik silah
c) Ateşli silah
d) Ağır silah
e) Otomatik silah

2) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
a) Fişek yatağı- hazne
b) Fişek yatağı-namlu
c) Namlu –hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

3) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Fişek çekirdeğinin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Atıcının uzmanlığı
d) Havanın ısısı
e) Rüzgâr

4)   I Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et
        II Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar
        III Şarjörü çıkar
        IV Ölü noktaya tut
        V Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak
Yukarıdaki verilere göre tabancada söküm işleminin sırası nasıl olmalıdır?
a) I – II – III – IV – V
b) IV – III – I – V – II
c) II – III – IV – V – I
d) III – I – II – V – IV
e) IV – III – V – I – II

5) Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İğnesi kırıktır
b) Tetik arızalıdır
c) Haznede fişek olmayabilir
d) Fişek arızalı olabilir
e) Hepsi

6) Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ……………. denir?
a) İz
b) Leke
c) Kir
d) Rayyür
e) Çekirdek izi

7) Hangisi silah bakım türlerindendir ?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi

8) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Olay yeri inceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji

9) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör çıkartma kilidi
e) Şarjör kapak kilidi

10) Birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ne denir?
a) Hafif ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Ağır Ateşli silahlar
d) Ağır Ateşsiz silahlar
e) Bomba

11) ÖGG adaylarının atış becerisinin ölçüldüğü atış sınavında hedef üzerinde kaydettikleri her bir isabet için kazanılan puan ne kadardır?
a) 2,5
b) 5
c) 20
d) 10
e) 50

12) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Tetik
c) Horoz
d) Emniyet mandalı
e) Hiçbiri

13) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyete alınamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz

14) Aşağıdakilerden hangisi toplu tabancalarda bulunmaz?
a) Namlu
b) Kabza
c) Horoz
d) Şarjör
e) Yiv ve set

15) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesici ve ezici olması
b) Ateşli silah olması
c) Yakıcı zehirleyici, bayıltıcı olması
d) Yok edici olması
e) Delici olması

16) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün en büyük parçası olup, fişeklerin içersine yerleştirildiği kısımdır?
a) Hazne
b) Sürgü
c) Hatve
d) Şarjör tüpü
e) Şarjör kapak takımı

17) Namlunun en ileri bölümünde, namlu ağzına yakın sürgü veya namlu üzerinde bulunan ve nişan alırken gezle beraber göz ile hedef arasında aynı çizgiyi üzerine getirirken küçük çıkıntıya….. denir.
a) Yiv
b) Set
c) Gez
d) Arpacık
e) Hatve

18) Hangisi tam fişeği ifade eder?
a) Kovan-Kapsül-Çekirdek
b) Çekirdek-Barut-Kovan-Kapsül
c) Saçma- Kovan dip tablası-Kovan
d) Çekirdek-Barut-Kovan
e) Hiçbiri

19) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b) Namlu
c) Gövde
d) Fişek yatağı
e) Hazne

20) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Fişek yatağı gerisinde
d) Sürgü üzerinde
e) Horozun altında

21) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve

22) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı

23) Aşağıdakilerden hangisi otomatik tabancalarda fişek yatağından fişek ya da boş kovanı çıkartmaya yarayan parçaya verilen addır?
a) Ateşleme tertibatı
b) Mandal
c) Tırnak
d) Tetik
e) Hepsi

24) Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?
a) Tırnak izi
b) Yiv set izi
c) Kovan atacağı izi
d) İğne izi
e) Fişek yatağı izi

25) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Gerdel
b) Şarjör kapağı
c) Rampa
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı

Bu yazı bugün : 2, toplamda : 21191 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.