7.Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soru ve Cevapları

09 Aralık 2010 tarihinde yayinlandi

7. YENİLEME SINAVI

 

1) Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşmaları için söylenebilecek hususlardan biri değildir?
a) Telsiz, konuşulurken ağza bitişik ve paralel tutularak konuşulur
b) Mesajlar, mümkün olduğu kadar kısa, açık, anlaşılabilir cümlelerden oluşmalıdır
c) Anlaşılması, telaffuzu zor veya önemli kelime yada harfler kodlanır
d) Gizli konuşmalar, çok önemli olaylar telsiz ile söylenmez
e) Konuşması biten istasyon, karşı tarafa konuşmasının bittiğini bildirmek amacıyla “tamam” diye bilgi verir

2) Özel güvenlik birimleri ve görevlileri; genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine;
a) son verir
b) genel kolluğun talebi halinde dahi yardımcı olamaz
c) genel kolluğun talebi olmasa da devam eder
d) çalıştığı kurum amirinin izni olmadan yardımcı olamaz
e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur

3) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri

4) Anayasamız madde 17/3’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?
a) Kişi hürriyetini
b) Kişi bağımsızlığını
c) Kişi ayrıcalığını
d) Kişi dokunulmazlığını
e) Kişi masumiyetini

5) Algıda seçicilik nedir?
a) Kişinin ilgilendiği konularla ilgili mesajları seçmesidir
b) Kişinin işine geldiği gibi cevap vermesidir
c) Kişinin seçimlerinin doğruluğunu herkese kabul ettirmeye çalışmasıdır
d) Kişinin sadece birkaç kişiyle görüşmesidir
e) Hiçbiri

6) İyi bir dinleyici;
a) Karşısındaki konuşurken onu dinlediğini belli eder
b) Başka şeylerle ilgilenir
c) Sürekli telefonla konuşur
d) Karşıdaki lafını bitirmeden soru sorar
e) Hiçbiri

7) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek

8) Aşağıdakilerden yanlış olanı hangisidir?
a) ÖGG’nin kimlik belgesi beş yıl süreyle geçerlidir
b) ÖGG yasada belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz
c) ÖGG özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar
d) ÖGG greve katılması yasaktır
e) İşveren, ÖGG’ni lokavt nedeniyle işten uzaklaştıramaz

9) El tipi metal detektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır?
a) Erkek görevli tarafından – Eteğe sürtülerek
b) Bayan görevli tarafından – Etek üzerinden
c) Erkek görevli tarafından – Etek üzerinden
d) Bayan görevli tarafından – 50 cm mesafeden
e) Bayan görevli tarafından – 15 cm mesafeden

10) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır
b) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır
c) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir
d) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir
e) Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır

11) Korunan kişiye yönelik saldırı olması halinde korunan kişi hangi yöne doğru uzaklaştırılmalıdır?
a) Saldırının olduğu istikamete
b) Saldırı anında olduğu yerde kalır, güvenliği sağlanmaya çalışılır
c) Herhangi bir yön önemli değildir
d) Saldırının tam ters istikametinde hızla uzaklaştırılır
e) Korunan kişinin belirlediği yöne doğru uzaklaştırılır

12) “Koruma şekilleri korunan kişinin ………………….. göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına göre
b) Medeni durumuna göre
c) Çocuk sayısına göre
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa göre

13) Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzergâh boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya naklinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

14) ÖGG kimlik kartını ne şekilde taşımalıdır?
a) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılmalıdır
b) Günün her saati cebinde bulunmalıdır
c) Cüzdan içerisinde istendiğinde gösterebilecek şekilde taşınmalıdır
d) Sadece genel kolluk kimlik sorabilir
e) Hepsi

15) Haberleşme ve alarm sistemleri hangi amaçları gerçekleştirmek için kullanılamaz?
a) Personel tasarrufu sağlamak için
b) Kameralardan alınan görüntüleri kaydetmek için
c) Fiziki güvenlik önlemlerini desteklemek amacıyla
d) Fiziki güvenlik önlemlerini kontrol için
e) Uygun olmayan fiziki güvenlik önlemleri yerine

16) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullandığı aygıtlardan olamaz?
a) Patlayıcı detektörü
b) X Ray cihazı
c) Gizli ses veya görüntü kayıt cihazı
d) Cop
e) Metal el detektörü

17) Bir cihazın fonksiyonel özelliklerini kullanmaya yarayan tuşların bulunduğu kısma ne denir?
a) Ekran
b) Switch
c) Kontrol paneli
d) Transmitor
e) Multiplexer

18) İletişimde yansıma nedir?
a) Mesajın birçok alıcıya ulaştırılmasıdır
b) Kaynağın alıcıya beni anladın mı diye sormasıdır
c) Alıcının kaynağa mesajı algıladığını ve anlayıp anlamadığını belirtmesidir
d) Kaynağın alıcıya gönderdiği mesajlardır
e) Kaynağın mesajlarının elektronik bir ortamda görüntülenmesidir

19) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır?
a) Karmaşık uzun cümleler
b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek
c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak iletişimin başarısını arttırır
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek

20) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

21) Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?
a) Sağında
b) Solunda
c) Önünde
d) Arkasında
e) Silahı kullandığı eliyle ilgili olarak arka sağ veya solunda

22) Aşağıdakilerden hangileri genel kolluğun ve özel kolluğun ortak yetkilerindendir?
a) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi /kontrolü
b) Yakalama ve zor kullanma yetkisi
c) Trafik tescil işlemleri
d) Teşhis yaptırma yetkisi
e) İstihbarat yapma yetkisi

23) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışmalıdır
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında koordine yapılmalıdır
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı gizlenmelidir
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir
e) Hiçbiri

24) Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanması hali aşağıdakilerden neyi ifade eder?
a) El koyma
b) Zor kullanma
c) Yakalama
d) Arama
e) Hiçbiri

25) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi, hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?
a) Karı koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için

26) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 Sayılı Yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine ne ceza verilir?
a) Hapis ve idari para cezası verilir
b) Hapis ve çalışma izini iptal edilir
c) İdari para cezası verilir ve çalışma izini iptal edilir
d) Para cezası verilmez, çalışma izini iptal edilir
e) Para cezası ve İhtar verilir

27) Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanılır. Aşağıdakilerin hangisinde “FERDİ” isminin doğru telaffuzu bulunmaktadır ?
a) Fatsa, İstanbul, Rize, Edirne, Denizli
b) Fatsa, Edirne, Rize, Denizli, İstanbul
c) Fatsa, Rize, Edirne, Denizli, İstanbul
d) Fatsa, Edirne, Denizli, İstanbul, Rize
e) Fatsa, Denizli,Rize, Edirne, İstanbul

28) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta / yaralıya hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi

29) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya muhafaza altına alınan eşya kime teslim edilir?
a) Valiliğe
b) Adliyeye (C.Savcılığına)
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili özel kolluğa
e) Yetkili genel kolluğa

30) İletişimde araç nedir?
a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir
b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir
c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye yarayan öğelerdir
d) Karşıdakini anlamaktır
e) İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan cihazdır

31) Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir?
a) Nezaketen dinleme
b) Yaltaklanmacı dinleme
c) Savunmada dinleme
d) Denetçi dinleme
e) Seçerek dinleme

32) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri incelemesinin amacıdır?
a) Suçu aydınlatmak
b) Delilden sanığa gitmek
c) Olay yeri- fail- mağdur arasındaki ilişkiyi ortaya koymak
d) Adli olay olup olmadığını tespit etmek
e) Hepsi

33) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Kusturulur
c) Yoğurt yedirilir
b) Tuzlu su içirilir
d) Açık havaya çıkarılır
e) Limonlu su içirilir

34) ÖGG’nin sivil kıyafetle görev yapmasına kim karar verir?
a) İl özel güvenlik komisyonu
b) C.Savcısı
c) Kaymakam
d) Emniyet müdürü
e) Vali

35) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) Alıkoyma
b) Görevi ihmal
c) Görevi kötüye kullanma
d) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
e) Amirin emrine muhalefet

36) Başarılı öğrencilere takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
a) Öğrencileri mutlu etme
b) Yasal bir zorunluluğa uyma
c) Öğrencileri motive etme
d) Öğrencilerin başarılarını ölçme
e) Başarılı öğrencileri belirleme

37) 1 Kişi değil davranışı eleştirilmelidir
         2 Uyarı hemen anında verilmelidir
         3 Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır
         4 Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır
Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?
a) 1-2-4
b) 2-3-4
c) 1-3-4
d) 1-2-3
e) Hepsi

38) Şoktaki yaralıya hangisi yapılmaz?
a) Kanama durdurulur
b) Hava yolunun açık olup olmadığı kontrol edilir
c) İmkân varsa oksijen verilir
d) Ayaklar aşağıda tutulur
e) Ağızdan herhangi bir şey verilmez

39) Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir?
a) Olay ve yaralı sayısı
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
d) Yaralıların kimlik bilgileri
e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı

40) Devriye görevine kural olarak nasıl çıkılır?
a) Üniformalı
b) Sivil
c) Teçhizatlı
d) Üniformalı ve tam teçhizatlı
e) Tek kişiye

41) Yaya ve motorize olarak değişik iş yeri, konut ve arazilerin periyodik kontrollerini yapmak suretiyle yapılan güvenlik hizmetlerine ne ad verilir ?
a) Koruma
b) Araştırma
c) Danışmanlık
d) Devriye
e) Nöbetçi

42) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?
a) Binanın çökme olasılığı
b) Dökülebilecek tehlikeli yâda parlayıcı maddeler
c) Duman zehirlenmesi
d) Yüksek ısı tehlikesi
e) Yanma sonucu oksijen açığa çıkması

43) İtfaiye, Polis , Hızır Acil ve Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) 156-187-155-112
b) 110-155-112-156
c) 110-155-177 -156
d) 156-112-177-155
e) 156- 155-112-110

44) Aşağıdakilerden hangisi, empatik iletişim kurmanın unsurlarından değildir?
a) Karşıdaki kişiyi yerine göre eleştirme ve yargılama
b) Kendisini karşıdakinin yerine koyma
c) Karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru algılama
d) Olaylara karşıdakinin bakış açısıyla bakma
e) Karşıdaki kişinin anlaşıldığını karşı tarafa iletme

45) Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden, duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun……….. dir
a) İnisiyatif kullanmasıdır
b) Cesaretidir
c) Gösterişidir
d) Tecrübesidir
e) Profesyonelliğidir

46) Özel güvenlik görevlilerinde çalışma izni hangi şartlarda iptal edilir?
a) İstenildiğinde her zaman
b) Taksirli bir suç işlediğinde
c) Alkollü araç kullandığı tespit edildiğinde
d) Aranan şartlardan birinin kaybedilmesi halinde
e) Hiçbir zaman

47) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama nedenlerinden değildir?
a) Suçüstü hali söz konusu olmalıdır
b) Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır
c) Delillerin değiştirilme olasılığı olmalıdır
d) Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır
e) Kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır

48) Aşağıdakilerden hangisi yılan sokmalarında uygulanmaz?
a) Soğuk uygulama
b) Isırılan bölgenin kalp seviyesinin altında tutulması
c) Isırılan bölgenin emilmesi
d) Suyla yıkanması
e) Isırılan bölgenin üstüne bandaj yapılması

49) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede genel prensiplerden değildir?
a) İkna edici ve inandırıcı olma
b) İnisiyatif kullanma
c) Profesyonel olma
d) Saldırganlık
e) Caydırıcılık

50) İlkyardımın ABC’si aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hava yolunu açmak, solunumu sağlamak, dolaşımı sağlamak
b) Su vermek, kanamasını durdurmak, ambulans çağırmak
c) Uygun pozisyon vermek, polise haber vermek, üzerini örtmek
d) Yaralının dış etkenlerden korunması, yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi görevlilere teslim etmek
e) Hepsi

51) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ……….. denir.
a) Kalabalık
b) Parti
c) Grup
d) Topluluk
e) Camia

52) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?
a) Destekleyiciler
b) Harekete geçenler
c) Provokatörler
d) Tesir altında kalanlar
e) Hiçbiri

53) ÖGG aşağıdakilerden hangisinde silahsız görev yapar?
a) Eğitim ve öğretim kurumlarında
b) Sağlık tesislerinde
c) İçkili yerlerde
d) Spor müsabakalarında
e) Hepsi

54) Aşağıdakilerden hangileri zor kullanmanın unsurlarıdır?
         I Sebepsiz olma
         II Dengeli olma
         III Zorunlu olma
         IV Yasaya uygun olma
         V Kuvvetli olma
a) yalnız IV
b) I-II-III
c) II-III-IV
d) III-IV-V
e) Hepsi

55) Aşağıdakilerden hangisi kan şekeri düştüğünde görülen belirtilerden değildir?
a) Korku
b) Üşüme
c) Titreme
d) Hızlı nabız
e) Aniden acıkma

56) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?
a) Belirli bir emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır
b) Her zaman aynı oranda atılmalıdır
c) Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yolları açık bırakılmalıdır
d) Rüzgârın yönü hesap edilmelidir
e) Hepsi

57) Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?
a) Gürültü
b) Kodlama
c) Geri bildirim
d) Kaynak
e) Empati

58) Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
b) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza
c) Jandarma-Gümrük Muhafaza-Polis
d) Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
e) Jandarma – Belediye Zabıtası – Sahil Güvenlik

59) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinin özelliklerinden değildir?
a) Kalabalık yerlerde daha sık açık alanlarda daha seyrektir
b) 360 ° bir korumayı kapsar
c) Beklenmeyen veya acil oluşabilecek yeni durumlara göre esnektir
d) Artan tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre koruma sayısı arttırılır
e) Her zaman değişmeyen bir şablonu vardır

60) Aşağıdakilerden hangisi çember düzeninin kullanıldığı yerlerden değildir?
a) Bir şahsın korunmasında
b) Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir alınmasında
c) Topluluk içerisinden şahsı almak için
d) Değerli bir malzemenin korunmasında
e) Hiçbiri

61) Toplumsal olaylarda “göstericilerin eylemlerini topluluğun huzurunu bozacak veya güvenliği tehlikeye düşürecek seviyede olmadığı müddetçe ufak tefek taşkınlıklara göz yumarak mecbur kalınmadıkça müdahale edilmemesini” ifade eden genel prensip aşağıdakilerden hangisidir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) İnisiyatif kullanma
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık

62) Aşağıdakilerden hangisi VIP’nin araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
a) VIP oto sürücüsü VIP’nin kapısını açmalıdır
b) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır
c) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır
d) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır
e) Hiçbiri

63) İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?
a) Kaş
b) Ağız
c) Yüz
d) El
e) Ayak

64) Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulmalıdır?
a) Ne oldu, ne zaman oldu
b) Nerede oldu
c) Nasıl oldu, kimler karıştı
d) Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı
e) Hepsi

65) Kelepçe; güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı,şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan,yakalandığını gösteren bir araçtır. Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz?
a) 12
b) 15
c) 18
d) 19
e) 20

66) Saat yöntemiyle (03.00) yönünden gelen bir saldırıdan kaçış hangi yöne olmalıdır?
a) 12.00
b) 03.00
c) 09.00
d) 06.00
e) 04.00

67) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylardaki genel prensiplerden değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İnisiyatif kullanma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kullanma
e) Caydırıcılık

68) Konutta koruma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) orunan kişi konutta yoksa tedbirler azaltılabilir
b) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler alınmayabilir
c) Korunan kişi konutta yoksa da konutta aynı tedbirler alınmalıdır
d) Korunan kişi konutta yoksa da varmış gibi hareket edilmelidir ancak tedbirler azaltılabilir
e) Korunan kişi konutta yoksa tedbir artırılır

69) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda gösteriye katılan gruplardaki psikolojik özelliklerden birisidir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Özenti
d) Taklit
e) Hepsi

70) Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur
b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür
c) Hasta / yaralı yarı yüzü koyun pozisyonda yatırılır
d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir
e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür

71) Çıkık veya kırık oluşmuş bir uzva aşağıdakilerden hangi ilk yardım uygulanır?
a) Alçı
b) Tespit tahtası ile sabitlemek
c) Bandaj
d) Hareket ettirmek
e) Kırığı belirlemek için kırık bölge hareket ettirilir

72) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Kilo ve boy
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

73) Bir grubu herhangi bir yöne sağa yâda sola sevk etmek için hangi düzen kullanılır?
a) Hat düzeni
b) Çember düzeni
c) Kama düzeni
d) Yarma düzeni
e) Hiçbiri

74) Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır?
a) Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır
b) Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır
c) Başı gidiş yönüne ters istikamette olmalıdır
d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır
e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır

75) Kedi-köpek ısırıklarında ısırılan bölgeye ilk yardım nasıl olmalıdır?
a) Isırılan bölge sabunlu su ile yıkanmalıdır
b) Tentürdiyot ile temizlenmelidir
c) Sıcak kompres uygulanmalıdır
d) Soğuk ıslak gaz bezi örtülmelidir
e) Hiçbiri

76) Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yaralanmasında yaralı idrar ve dışkısını kaçırabilir?
a) Solunum sistemi
b) Damarlar
c) Omurga ve omurilik
d) Karaciğer
e) Hiçbiri

77) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerindendir?
a) Konuşma yapmak
b) Yaygın propaganda yapmak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı artırma (Sınavda  “Yazılı ve sözlü gereçlerle tahrik” olarak verilen bu şık,  “Olayları Başlatma Usulleri” nin değil, “Eylem Biçimleri”nin konusudur. Dolayısıyla sorunun soruluş biçimi dikkate alınarak  “heyecanı artırma” şeklinde olursa doğru olur )
e) Hepsi

78) “Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ………… denir.” Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Panik
b) Duygu
d) Öfke
c) Motivasyon
e) Heyecan

79) Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, kaç gün içerisinde işveren tarafından valiliğe bildirilir?
a) 10 gün
b) 20 gün
c) 30 gün
d) 15 gün
e) 25 gün

80) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetleri kapsamında; özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir?
a) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
b) Emniyet Müdürlükleri
c) Jandarma Komutanlığı
d) Milli Eğitim Bakanlığı
e) Hepsi

81) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak uyması gereken kurallardan değildir?
a) Devriyeye üniformalı ve tam teçhizatlı çıkılmalı
b) Belirli bir güzergahta her zaman dolaşılmalıdır
c) Ani olarak çıkabilecek olaylara karşı fikren ve bedenen hazır olunmalıdır
d) Görev bölgesi çok iyi bilinmeli
e) Görev sona erdiğinde belirlenen formata göre devriye raporu tanzim edilmeli

82) Nokta nerelerde kurulur?
a) Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda
b) Mali, sanayi ve ekonomik tesis önü ve çıvarında
c) Dış misyon temsilcilik binalarının önünde
d) Hakkında koruma kararı alınan kişilerin ikamet ettikleri bina önünde
e) Hepsi

83) Özel güvenlik görevlisi üst aramasını kimin denetiminde yapabilir?
a) Özel kolluğun denetiminde
b) Jandarmanın denetiminde
c) Genel kolluğun denetiminde
d) Polisin denetiminde
e) Güvenlik amirinin denetiminde

84) 5188 Sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacak idari para cezası veren makam aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adli mahkemeler
b) İdari mahkemeler
c) Mahalli mülki amiri
d) İçişleri Bakanı
e) Yetkili kolluk amiri

85) Şüpheli ile görüşme sırasında güvenlik görevlisinin herhangi bir hamleye karşı koyabilmesi için gereken 2 metrelik tampon bölgenin adı nedir?
a) Tehlikeli bölge
b) Hamle mesafesi
c) Tepkisel bölge
d) Refleks arası
e) Tehdit bölgesi

86) Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri – fail – mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale …….. denir.
a) Belge
b) Delil
c) Bulgu
d) İspat vasıtası
e) Maddi delil

87) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir ?
a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır

b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır
c) Sistemli ve devamlı olmalıdır
d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır
e) Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır

88) Özel güvenlik görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma

89) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin etkilerindendir?
a) Düşünce ve davranış bozukluğu
b) Milli ve ahlaki değerlerin kaybolması
c) Bedensel ve psikolojik çöküntü
d) Erken bunamalar
e) Hepsi

90) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Hareketlerindeki tutarsızlık
e) Hepsi

91) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar
e) Hepsi

92) Suçüstü durumlarda kimlerin yakalama yetkisi vardır?
a) Jandarma-Polis
b) Mağdur veya yakınları
c) Özel güvenlik görevlisi
d) Herkesin
e) Cumhuriyet savcısı

93) Özel güvenlik görevlisi ne zaman silah taşıyabilir ?
a) Sertifikayı aldığı zamandan itibaren silah taşıyabilir
b) Silah taşıyamaz
c) İşi almış olduğu, çalışmış olduğu kurumda silah taşıyabilir
d) Görevli olduğu zaman ve yerde silah taşıyabilir
e) İşe başladığı zaman her yerde silah taşır

94) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi

95) Şüpheli bir araçta nelere dikkat etmeliyiz?
a) Kapılarında zorlama izi olup olmadığına
b) İçerisinde paket vb. malzemelerin olup olmadığına
c) Etrafında veya içerisinde kablo ve bant parçaları olup olmadığına
d) Tekerlek üzerinde bir şey olup olmadığına
e) Hepsi

96) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?
a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir
b) Köpükle söndürülür
c) Su ile söndürülür
d) Karbondioksit ile söndürülür
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür

97) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?
a) Sivil Savunma Müdürlüğü
b) Bayındırlık Müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet Müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı

98) Özel güvenlik komisyonu kararını nasıl alır?
a) Oy çokluğu ile
b) Oy birliği ile
c) Bunu komisyonun başkanı belirler
d) Çekimser oy ile
e) Hiçbiri

99) Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?
        I Dernek kurma
        II Siyasi parti üyeliği
        III Sendika üyeliği
        IV Grev
        V Hak arama hürriyeti
a) I, II, III, IV, V
b) II, IV
c) I, II, III, IV
d) IV
e) IV, V

100) Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik komisyonu kararı alınmaksızın özel güvenlik izni verilmez?
a) Kişi koruma
b) Cenaze töreni
c) Konser
d) Toplantı
e) Para ve değerli eşya nakli

SİLAH  SORULARI

 

1) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

2) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
a) İğne
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Kabza
e) Gez

3) Hazne nedir?
a) Boş kovandır
b) Dolu fişektir
c) Atış sırası bekleyen fişeklerin beklediği yerdir
d) Fişek yatağıdır
e) Şarjör yuvasıdır

4) Gerdel neyin parçasıdır?
a) Kovan atma tertibatının
b) Nişangâh tertibatının
c) Horoz tertibatının
d) Şarjörün
e) Ateşleme tertibatının

5) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

6) Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İğnesi kırıktır
b) Tetik arızalıdır
c) Haznede fişek olmayabilir
d) Fişek arızalı olabilir
e) Hepsi

7) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

8) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP 5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur

9) Atış sırasında fişek ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır
b) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir daha sonra şarjör çıkarılır fişek dışarıya alınır
c) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır
d) Şarjör çıkartılır fişek dışarıya alınır
e) Hepsi

10) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri

11) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
        I Kapak takımını çıkart
        II Şarjörü çıkart
        III Yerine getiren yayı çıkart
        IV Namluyu çıkart
        V Tabancayı boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

12) Tırnak kırıldığında,aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a) Tetik çekilemez
b) Tabanca dolduruş yapmaz
c) Fişek yatağına fişek sürülemez
d) Fişek ateşlemez
e) Kovan normal olarak dışarı atılmaz

13) Fişek yatağına fişek sürülmüyorsa aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Tetiği çekmek gerekir
b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır
c) İğne kırılmıştır
d) Horoz kırılmıştır
e) Hiçbiri

14) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişeğe hız verir
b) Çekirdeğe yön verir
c) Barutun ateşlemesini sağlar
d) Barutun nemlenmesini önler
e) Fişeğe yön verir

15) Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?
a) Kovan
b) Sürgü
c) Yiv ve set
d) Gerdel
e) Şarjör

16) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak

17) Uzaktan veya yakından, canlıları öldürebilen yaralayan,etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ………….denir.
a) TNT
b) Mermi
c) Silah
d) Fişek
e) Biyolojik silah

18) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?
a) Barut izi
b) Fişek yatağı izi
c) Rayyür
d) Kontiminasyon
e) Tırnak izi

19) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminalistik
c) Olay yeri inceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji

20) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı Kanun kapsamına girer?
a) Bir meslek veya sanatta kullanılan kesici aletler
b) Yivsiz av tüfekleri
c) Sportif amaçlı hava tabancaları
d) Sivri uçlu ve oluklu bıçaklar
e) Hepsi

21) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli

22) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi

23) Silahta rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

24) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
a) Fişek yatağı- hazne
b) Fişek yatağı-namlu
c) Namlu –hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

25) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır gerekli görülen parçaları değiştirilir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 19665 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.