HİZMET İÇİ EĞİTİM 

“Özel Güvenlik Görevlisi” olarak  çalışan personele; özel güvenlik temel/yenileme eğitimleri ders kapsamları ve görev yaparken karşılaşılan veya karşılaşılabilecek sorunları çözmeye yönelik; arama yetkisi, iletişim teknikleri, yangın, v.b. olaylarında doğru hareket tarzı konuları dikkate alınarak hazırlanan taslak konu başlıkları ve saat önerileri aşağıya çıkartılmıştır. Ders konuları  ve saatleri kurumlarla koordine edilerek hazırlanmaktadır.

  1. Özel Güvenlik Hukuku         
  1. Güvenlik Cihaz ve Sistemleri            
  1. İlkyardım           
  1. Genel Kolluk ile İlişkiler           
  1. Yangın Güvenliği           
  1. Etkili İletişim           
  1.  Güvenlik Tedbirleri           
  1. Silah ve Atış Bilgisi

           

 

TOP