Kimliğini "SİLAHLI" Yenilemek İsteyenlerin Dikkatine

26 Nisan 2010 tarihinde yayinlandi

Em.Gn.Md.lüğünün 05.04.2010 gün ve B.05.1.EGM.0.52.03.01/ (63191)/64721  sayılı “Özel Güvenlik Yöneticileri ve Yenileme Eğitimi Hk.” konulu emrinden bazı bölümler aşağıya çıkarılmıştır.   

1- Özel güvenlik alanında birden fazla yerde görevlendirilen yöneticiler hakkında yayınlanan ilgi (a) emir yazımız gereğince; aynı ildeki aynı tüzel kişilik üzerinden faaliyet gösteren özel güvenlik şirketleri, eğitim kurumları ve alarm merkezlerinin kurucuları da aynı ise bir kişi bu şirketlerde yönetici olabilmekte, kurucuları veya tüzel kişiliği farklı olan özel güvenlik şirketleri, eğitim kurumları ve alarm merkezlerinde ise aynı ilde olsalar dahi aynı kişiler yönetici olarak görev yapamamakta, kurucuları aynı olsa dahi başka bir ilde faaliyet gösteren özel güvenlik şirketleri, eğitim kurumları ve alarm merkezlerinde de aynı kişi yönetici olarak görev yapamamaktadırlar.  

 

Bu doğrultuda, yöneticisini değiştirmek için müracaatta bulunan özel güvenlik şirketi ve eğitim kurumlarının faaliyetleriyle ilgili yapmış oldukları müracaatlarda bazı valiliklerimizce 19.04.2005 tarih ve 2005/42 sayılı genelgemizin 11’inci maddesi gereğince yeni yöneticileri henüz atanmadığı gerekçe gösterilerek bildirimlerinin kabul edilmediği, buna binaen şirketlerin yeni hizmet alamadıkları, eğitim kurumlarının da yeni eğitim kaydı alamadıklarından dolayı mağdur duruma düştükleri yapılan müracaatlardan anlaşılmıştır. 

 

İlgi (a) emir yazımızda, daha önceki uygulamamızda müsaade edilen bir uygulama ile bu konu hakkında yeniden düzenleme yapılarak, özel güvenlik hizmetlerinde zaafiyete yol açılmasının önüne geçilerek uygulamaya yön verilmiştir. Bu nedenle, emir yazımız gereğince yönetici değişikliğine giden özel güvenlik şirketi, eğitim kurumları ve alarm merkezlerinin bu konuyla ilgili mağduriyetlerinin önlenmesi için, yeni yönetici atanıncaya kadar mevcut yöneticinin (değiştirilecek olan) kabul etmesi ve şirketin/kurumun göreve devam etmesi yönünde bir karar alarak ibraz etmeleri ve mevcut yöneticinin yeni yönetici atanana kadar görevine devam etmesi halinde, yeni yöneticileri atanıncaya kadar tüm faaliyetlerine devam etmelerinde bir sakınca bulunmamaktadır. 

 

2- İlgi (b) emir yazımız ile; çalışma izni silahsız olan özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimini silahlı olarak almaları söz konusu olduğunda temel eğitim için öngörülen 20 saat silah bilgisi ve atış dersi alması ve silah sınavında başarılı olması halinde sertifika ve kimlik kartı silahlıya çevrileceği bildirilmiş, ancak uygulamada bu hususla ilgili sorunlar yaşandığı yapılan müracaatlardan anlaşılmıştır.  

Özel güvenlik temel eğitim sertifikası ve kimliği silahsız olan bir özel güvenlik görevlisi sertifika ve kimliğin geçerlilik süresi sonunda yenileme eğitimi alacağı aşamada yenileme eğitimini silahlı olarak almak istemesi halinde 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 34’üncü maddesinde yenileme eğitimi için belirlenen 50 saat eğitim alacak, ayrıca 20 saat silah bilgisi ve atış eğitimi alacak, toplamda 70 saat yenileme eğitimi almış olacaktır. Ayrıca, silahsız yenileme eğitimi sertifikası ve kimliğini aldıktan sonra silah eğitimi alınmak istenmesi durumunda ise, 20 saat silah bilgisi ve atış dersi alınacak ve Özel Güvenlik Hizmetleri Projesinde sınav kaydı yapılırken yenileme sınav bölümüne sınav türü silah olarak kayıt yapılacaktır. Her iki durumda da silah sınavında başarılı olunması halinde sertifika ve kimlik kartı silahlıya çevrilecektir.  

 

3- Mülga 2495 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi olarak çalışmış olup, 5188 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinde belirtilen müktesep haktan kaynaklanan yeni kimlik kartlarını bugüne kadar almamış olanlar ile müktesep hakkı kazanıp daha sonra işten ayrılarak bugüne kadar çalışmamış olanların kazanılmış haklarına istinaden yenileme eğitimi için müracaat etmeleri halinde, Özel Güvenlik Şubeleri/Bürolarındaki kayıtların tetkikinden 5188 Sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2004 tarihinde Valilik kayıtlarında Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalıştığı ve bu kanunla verilen müktesep haktan faydalanmaya hak kazandıkları anlaşılanlardan temel eğitimi almaları istenmeyecek, yenileme eğitimi almalarına müsaade edilecektir. 

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 17732 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.