Yenileme Sonucu Alınan Olumsuz Sağlık Raporları (Özellikle 2495’den Geçenler İçin)

31 Aralık 2010 tarihinde yayinlandi

2495 Sayılı Yasa kapsamında özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlardan,  yenileme eğitimi  sonunda olumsuz rapor alanlar  hakkında son kararın hakem hastaneler tarafından verileceğine ilişkin emir aşağıdadır. 

 

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı    : B.05.1.EGM.0.52.45258/(63191) -222144                                                                       28 Aralık 2010
Konu : Olumsuz Sağlık Kurulu Raporları.

Bilindiği üzere, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun, 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.

5188 sayılı Kanunun GEÇİCİ MADDE 1 “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2495 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilâtlarına özel güvenlik izni, özel güvenlik görevlilerine de beş yıl süreyle çalışma izni verilmiş  sayılır.” hükmüne amirdir. Bu hüküm doğrultusunda 26.06.2004 tarihinden önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmakta olan şahıslara 5 yıl süre ile özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilmiş kabul edilmektedir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı 10. Maddesi (f) bendi “Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak” hükmüne amir olup, özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak kişilerden sağlık kurulu raporu istenmektedir.

Ancak, özellikle 2495 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlisi iken 5188 sayılı Kanun ile müktesep hakkı kazanarak özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişiler çalıştıkları kurum ve kuruluşta oluşan çalışma şartları ile statülerini değiştirebilmek, koruma ve güvenlik kadrosundan çıkarak başka bir kadroya geçebilmek amacıyla özel güvenlik görevlisi olamayacağı yönünde sağlık kurulu raporu almaktadırlar.

Bu nedenle, 5188 sayılı Kanun ile müktesep hakkı kazanarak özel güvenlik görevlisi olarak çalışmakta olan kişilerin olumsuz sağlık kurulu raporu alarak özel güvenlik görevlisi çalışma izninin iptal edilmesi taleplerinde, özel güvenlik kimlik kartının hemen iptali yerine olumsuz sağlık kurulu raporunun doğruluğunun tespit edilebilmesi amacıyla özel güvenlik görevlisinin il sağlık müdürlüğünce belirlenen hakem hastaneye sevk edilerek yeniden rapor almasının sağlanması şahsın özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı konusunda nihai kararın hakem hastanenin vereceği rapor ile belirlenmesi yönünde işlem tesis edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                                                                                Mustafa B.DEMİRER
Vali
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
(ASLI İMZALIDIR)

D A Ğ I T I M                               :
Gereği                                            :                                                                        Bilgi                                       :
81 İl Valiliğine                                                                                                    Jandarma Genel Komutanlığına

Bu yazı bugün : 1, toplamda : 13658 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.