Özel Güvenlik Eğitimi İle İlgili Önemli Değişiklik

01 Şubat 2011 tarihinde yayinlandi

 

Özel güvenlik eğitimiyle ilgili esasları düzenleyen yönetmelikte 29.01.2011 tarihi itibariyle gerçekleşen önemli değişiklik aşağıdadır. Yapılan değişiklikle; özel güvenlik sertifikası alanların kimlik başvurusu yaparken almaları gereken sağlık raporlarının,  artık eğitimden önce  alınması zorunlu hale getirildi.

29 Ocak 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27830

İçişleri Bakanlığından:

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel güvenlik eğitimine alınan adaylar asgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulur. Programın yirmi saati silah ve atış eğitimine ayrılır. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atış eğitimini alması zorunlu değildir. Bu görevlilerin temel eğitimi yüz saatten aşağı olmayacak şekilde düzenlenir. 18 inci madde gereğince alınması gereken “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu temel eğitimden önce istenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Bu yazı bugün : 1, toplamda : 12287 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.