Sınav Sırasıyla Tüm Silah Bilgileri Soruları (61-70)

25 Şubat 2016 tarihinde yayinlandi

61. SINAV 

 

1) Çap nedir?
a) Namlu içindeki helezoni çıkıntılardır.
b) Namlu içindeki helezoni girintilerdir.
c) Namlu içindeki iki yiv arasındaki mesafedir.
d) Namlu içindeki iki set arasındaki mesafedir.
e) Fişeğin uzunluk ölçüsüdür.

2) Tam otomatik silah aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) İlk dolduruşun kullanan tarafından, müteakip doldurma ve boşaltmanın silah tarafından yapıldığı ve her tetik çekilişte tek mermi atan silahlardır.
b) İlk dolduruş yapıldıktan sonra tetik çekili olduğu sürece atışa devam eden silahlardır.
c) İlk dolduruş ve müteakip dolduruşların silah tarafından yapıldığı silahlardır.
d) Her dolduruşun kullanan tarafından yapıldığı silahlardır.
e) Hiçbiri

3) Atış sırasında iyi bir nişan alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Hedef net görünmez.
b) Gez net görünmez.
c) Arpacık net görünmez.
d) Hedef net görünür.
e) Hiçbiri

4) Silahta bulunan tırnak ne işe yarar?
a) Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye
b) Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına
c) Silahın monte edilmesine
d) Sürgünün gövdeye sabitlenmesine
e) Kapsülü ateşlemeye

5) Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden birisi değildir?
a) Kabza emniyeti
b) Sürgü emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Şarjör emniyeti
e) İğne emniyeti

6) Aşağıdakilerden hangileri sürgü (kapak takımı) üzerinde bulunur?
a) Arpacık – kabza
b) Kovan atma boşluğu – Tetik korkuluğu
c) İğne grubu – Emniyet mandalı
d) Gez – Tırnak
e) Tetik – Arpacık

7) Aşağılardan hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Aylık bakım
d) Atış öncesi bakım
e) Atış sonrası bakım

8) Kalibre nedir?
a) Fişeğin çapıdır.
b) Namlunun uzunluğudur.
c) Namlunun çapıdır  (?)
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.

9) Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?
a) Tam otomatik
b) Tek hareketli silah
c) Makineli silah
d) Çift hareketli silah
e) Yarı otomatik silah

10) Aşağıdakilerden hangileri silahın dolduruş yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir?
I Silahta fişek olmayabilir.
II İğne yayı kırık olabilir.
III Şarjör tutucu pimi arızalı olabilir.
IV Barut miktarı az.
V Şarjörde hatalı fişek olabilir.
a) I-II
b) II-IV
c) III-IV
d) I-II-IV
e) I-III-V

11) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

12) Silah kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi genel emniyet kurallarından değildir?
a) Ele alınan her silah boş olsa bile daima ölü noktaya doğru tutulmalıdır.
b) Ele alınan her silahın sırasıyla önce sürgüsü çekilir, tetik düşürülür, şarjörü çıkartılır, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan tamamen emin olunmalıdır.
c) Ele alınan her silahın sırasıyla önce şarjörü çıkartılır, sürgüsü çekilip fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan tamamen emin olunmalıdır.
d) Silah asla dolu durumda saklanmamalıdır.
e) Ateş etmeye karar verilmedikçe silah asla hiçbir yere yöneltilmemelidir.

13) Aşağıdakilerden hangisinde “RAYYÜR” ün doğru tanımı verilmiştir?
a) Mermi çekirdeğinin yiv ve setin üzerinde bıraktığı ize
b) Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı ize
c) Tırnağın kovan üzerinde bıraktığı ize
d) Yiv ve setin namlu üzerinde bıraktığı ize
e) Mermi çekirdeğinin namlu üzerinde bıraktığı ize

14) Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı Kanun kapsamına girer?
a) Bir meslek veya sanatta kullanılan kesici aletler
b) Sportif amaçlı havalı tabancalar
c) Yivsiz av tüfekleri
d) Sivri uçlu ve oluklu bıçaklar
e) Hepsi

15) Horoz ya da ateşleme iğnesinin darbesiyle patlayarak sevk barutunu ateşlemek amacıyla, çok hassas maddelerden üretilen parçaya ……….denir. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz.
a) Kapsül
b) Kovan
c) Barut
d) Fişek
e) Çekirdek

16) Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Olay yeri inceleme
d) Toksikoloji
e) Balistik

17) Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Barut-Kapsül-Çekirdek-Kovan
b) Kovan-Kapsül-Tırnak-Çıkarıcı
c) Tırnak-Kapsül-Gömlek- Kurşun
d) Gömlek-kurşun-Bakır-Barut
e) Barut-Kapsül-Gömlek-Çekirdek

18) Hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?
a) Kişi koruma
b) Cenaze törenleri
c) Para ve değerli eşya taşınması
d) Eğitim ve öğretim kurumları
e) Hepsi

19) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu çıkışında
c) Horozun altında
d) Sürgüde
e) Fişek yatağı gerisinde

20) Saat 12.00 istikameti hedef olmak üzere yapılan bir atışta, rüzgar hangi yönden eserse atışa en fazla etki eder?
a) 08.00 istikameti
b) 12.00 istikameti
c) 03.00 istikameti
d) 06.00 istikameti
e) 01.00 istikameti

21) Aşağıdakilerden hangisi tabanca çeşitlerinden biri değildir?
a) Toplu tabanca
b) Tek atışlı tabanca
c) Yarı otomatik tabanca
d) Tam otomatik tabanca
e) Uzun namlulu tabanca

22) Fizyolojik etkilerine göre boğucu, kan zehirleyici, sinir yıpratıcı, kusturucu özelliğe sahip silahlara ne denir?
a) Nükleer silah
b) Hidrojen silahları
c) Kimyasal silah
d) Biyolojik silah
e) Hiçbiri

23) 6136 Sayılı Kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?
a) 1 yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 4 yıl
e) 5 yıl

24) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşleme tertibatı
b) Nişan alma tertibatı
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Fişek verme tertibatı

25) Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz?
Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola (mesafeye)………………denir.
a) Yiv
b) Mesafe
c) Hatve
d) Menzil
e) İlk hız

 

62. SINAV 

 

1) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?
a) Silahını tanır.
b) Silahını dikkatli kullanır.
c) Gördüğünü anında vurur.
d) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır.
e) Silahını korur.

2) Doğru nişan alma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
d) Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
e) Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmeli

3) Bir atıcı tabanca ile atış yaparken gezi yukarıda görürse, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Namlu şahlanması ile birlikte atışlar hedefte yukarıda olur.
b) Atışlar hedefte aşağıda olur.
c) Gez yukarıda görülse de fişek yer çekimi dolayısı ile aşağı düşeceği için atışlar hedefin ortasında olur.
d) Atışlar hedefte sol yukarıda olur.
e) Atışlar hedefte sağ aşağıda olur.

4) Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatır?
a) Top yuvasına
b) Baruta
c) Çekirdeğe
d) Kabzaya
e) Kapsüle

5) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
a) Göz yaşartıcı olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Parça tesirli olması
e) Boğucu olması

6) 9×19 mm ifadesinde 19 mm neyi ifade eder?
a) Fişek boyunu
b) Namlu çapını
c) Kovan boyunu
d) Kovan çapını
e) Çekirdeğin çapını

7) Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Etkili menzil
b) Mermi yolu
c) Azami menzil
d) Azami hız
e) Hedef hattı

8) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Namlu boyu
b) Yiv ve set
c) Barut miktarı
d) Atıcının acemiliği
e) Havanın ısısı

9) İcra yayı kırık ise aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Silah ateş etmez.
b) İğne kapsüle çarpmaz.
c) Silah ateş eder fakat çekirdek namlu içerisinde kalır.
d) Tetik düşürülemez.
e) Silah atışla birlikte otomatik olarak kurulamaz.

10) İlk yerli tabanca hangisidir?
a) Sarsılmaz
b) Yavuz 16
c) Canik 55
d) Kırıkkale
e) Nuri Kılligil

11) Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz?
a) Tırnak
b) Şarjör çıkarma mandalı
c) Arpacık
d) Şarjör
e) Emniyet mandalı

12) Hangisi MP-5 silahta kullanılan fişektir?
a) 45 Kalibre
b) 9×19 mm
c) 7.62×39 mm
d) 5.56×45 mm
e) 7.62×51 mm

13) Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?
a) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar.
b) Silahı emniyete almamızı sağlar.
c) Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır.
d) Geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar.
e) Tetikten aldığı hareketi horoza iletir.

14) Kabza kavraması açısından hangisi yanlıştır?
a) El “V” şekline getirilerek kabza kavranır.
b) Silah şahlanmaması için sıkı sıkıya kavranır.
c) Silah kolun uzantısıymış gibi kavranır.
d) Kabza kavrama bütün atışlarda aynı şekil ve sıkılıkta olmalıdır.
e) Kabza ne çok sıkı kavranır, ne gevşek bırakılır.

15) Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?
a) Şarjörün dolu olması
b) Namlunun ısınması
c) Şarjörün tabancadan çıkması
d) Şarjörde fişeğin bitmesi
e) İğnesinin kırılması

16) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?
a) İğnenin kırık olması
b) Gez ve arpacığın kırık olması
c) Barutun nemlenmesi
d) Tetiğin arızalı olması
e) Kapsülün hatalı olması

17) İcra yayının (yerine getiren yay) görevi nedir?
a) Şarjöre basılan fişekleri şarjör ağzına doğru baskılayarak, fişek yatağına sürülmesini sağlar.
b) Şarjörün tabancadan düşmemesini sağlar.
c) Tetik çekilirken horozun düşmesini sağlar.
d) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar eski yerine gelmesini sağlar.
e) Tabancayı sabitleyerek nişan almayı kolaylaştırır.

18) Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Gömlek – kurşun – bakır – barut
b) Barut – kapsül – çekirdek – kovan
c) Kovan – kapsül – tırnak – çıkarıcı
d) Tırnak – kapsül – gömlek – kurşun
e) Barut – kapsül – gömlek – çekirdek

19) İğnenin kırılması durumunda oluşacak arıza hangisidir?
a) Fişek ateşlenmez.
b) Tabanca dolduruş yapmaz.
c) Tetik çalışmaz.
d) Tırnak işlevini görmez.
e) Horoz mesnedi çalışmaz.

20) Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa bu tabanca nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu

21) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarda bulunan yiv ve setin faydalarından sayılmaz?
a) Çekirdeğin havada dönerek gitmesini sağlar.
b) Çekirdeğin hedefi parçalamasını sağlar.
c) Çekirdeğin hedefe uç kısmıyla vurmasını sağlar.
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır.
e) Çekirdeğe hız kazandırır.

22) Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı Kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez?
a) Havalı silah
b) Kama
c) Pala
d) Hançer
e) Boğma teli

23) Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atıcının acemi olması
b) İhmal
c) Silahın eski olması
d) Fişeğin bozuk olması
e) Silahın yeni olması

24) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Hazne
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz

25) Toplu tabancalarda tırnak nerededir?
a) Namlunun altında
b) Top yuvalarının önünde
c) Tetik korkuluğunun önünde
d) Namlunun üzerinde
e) Toplu tabancalarda tırnak yoktur

   

63. SINAV 

1) Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden biri değildir?
a) İğne yayı kırık olabilir.
b) İğne kırık olabilir.
c) Tırnak kırık olabilir.
d) İğne ucu kırık olabilir.
e) Fişek hatalı olabilir.

2) Ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
a) Kapsül
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kovan
e) Gerdel

3) Aşağıdakilerden hangisi sürgü takımında bulunan bir parça değildir?
a) Gez
b) Arpacık
c) Emniyet mandalı
d) İcra yayı ve mili
e) Horoz

4) Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümler içerisinde yer alır?
a) Kapsül
b) Horoz
c) Namlu
d) Hatve
e) Tetik

5) Ateşleme gerçekleştikten sonra kovanın dışarıya atılmasını sağlayan tertibata ………… tertibatı denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Sürgü takımı
b) Fişek yatağı
c) Kovan atma
d) İcra yayı ve mili
e) İğne

6) Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
a) Çerçeve
b) Horoz
c) Çıkarıcı
d) Şarjör
e) Namlu

7) Aşağıdakilerden hangisi gövde üzerinde bulunur?
a) Çıkarıcı
b) Şarjör tüpü
c) Çekirdek
d) Boş kovan
e) Kapsül

8) Aşağıdakilerden hangisi ateşsiz silahlardan değildir?
a) Bıçak
b) Tornavida
c) Çekiç
d) Tabanca
e) Taş

9) Ateşlenen mermi çekirdeğine yön ve istikamet vermeye yarayan metal boruya ……… denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Namlu
b) Çap
c) Fişek yatağı
d) Kabza
e) Çıkarıcı

10) Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye ……… denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yiv
b) Tetik korkuluğu
c) Yarı çap
d) Çap
e) İğneli sistem

11) Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?
a) Tetik korkuluğu
b) Tetik manivelası
c) Sürgü sistemi
d) Yiv ve setler
e) Fişek yatağı

12) Aşağıdaki parçalardan hangisi çerçeve takımı içerisinde yer almaz?
a) Tetik korkuluğu
b) Tetik
c) Kabza
d) Arpacık
e) Horoz

13) Yerine getiren yayın görevi nedir?
a) Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar.
b) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar.
c) Namluyu kilitleyerek emniyete alır.
d) Çekirdeğin deliş gücünü artırır.
e) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar.

14) Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?
a) Düğün ve eğlencelerde havaya doğru ateş edilir.
b) Silahla şaka yapılır.
c) Alkollüyken atış yapılabilir.
d) Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur.
e) Silah temizliği aile efradıyla beraber yapılır.

15) Aşağıdakilerden hangisi silah bakım zamanları içerisinde yer almaz?
a) Haftalık bakım
b) Günlük bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Üç yıllık bakım
e) Atış sonrası bakım

16) Namlu içerisinde en geriden en uca doğru dönerek ilerleyen girinti ve çıkıntılardır. Belirtilen ifade aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımıdır?
a) Çap
b) Namlu
c) Yiv ve setler
d) Fişek rampası
e) Fişek yatağı

17) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili olarak belirtilen genel emniyet kuralları arasında yer almaz?
a) Silah başka birine verilirken dolu olup olmadığı kontrol edildikten sonra boş olarak verilir.
b) Silahın namlu ağzından içeri bakılmamalıdır.
c) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.
d) Herkes kullandığı silahın özelliklerini bilmek zorunda değildir.
e) Tetiği çekmeye niyetlenmedikçe asla tetik parmağı tetik korkuluğunun içerisine konmaz.

18) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
a) Kovan
b) Kapsül
c) Barut
d) Çekirdek
e) Gerdel

19) Tetiğin çekilmesiyle, tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun iğneye, iğnenin de kapsüle darbe yapması sonucu ateşleme gerçekleşmiş olur” bu sisteme ne ad verilir?
a) Horozlu iğneli sistem
b) Horozlu sistem
c) İğneli sistem
d) Horozsuz sistem
e) İğnesiz sistem

20) Biyolojik silahın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atom çekirdeğinin parçalanması ve birleştirilmesiyle açığa çıkan enerjiden elde edilen silahlardır.
b) Canlılar üzerinde etkili virüs, mikrop ve canlıların geniyle oynama ile canlıları yaralama, sakatlama ve öldürme amaçlı kullanılan silahlardır.
c) Maddelerin kimyasal özelliklerinden dolayı canlıları öldürücü, yaralayıcı, tahriş edici gibi kalıcı veya geçici tesirler göstermek amacı ile kullanılan silahlardır.
d) Mermi adı verilen özel şekilde ve nitelikteki maddeleri barut gazının basıncı ile uzak mesafelere atabilen silahlardır.
e) Günlük işlerde kullanılırken silah olarak da kullanılabilen malzemelerdir.

21) Silahın sınıflandırılması aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Ateşli silahlar-Ateşsiz silahlar-Nükleer silahlar-Biyolojik silahlar-Makineli silahlar
b) Ateşli silahlar- Ateşsiz silahlar-Tam otomatik silahlar- Nükleer silahlar- Biyolojik silahlar
c) Ateşli silahlar- Ateşsiz silahlar-Kimyasal silahlar-Nükleer silahlar-Biyolojik silahlar
d) Ateşli silahlar-Ateşsiz silahlar- Kimyasal silahlar-Kesici ve delici silahlar-Nükleer silahlar
e) Ateşli silahlar-Ateşsiz silahlar- Kimyasal silahlar- Nükleer silahlar-Yakıcı silahlar

22) Tabancaların namlusunda bulunan setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?
a) Hatve
b) Rayyür
c) Mermi yolu
d) Gerdel
e) Kapsül

23) Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için ilerlediği mesafeye ……… denir? Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Hatve
b) Rayyür
c) Etkili mesafe
d) Mermi yolu
e) Atış mesafesi

24) Namluya yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir?
a) Nişan tertibatı
b) Ateşleme tertibatı
c) Boş kovan atma tertibatı
d) Sürgü kapak takımı
e) Horoz tertibatı

25) Yarı otomatik tabanca nedir?
a) Ateş etmek için sürgünün her seferinde elle çekilip bırakılmak suretiyle şarjördeki bütün fişekleri bu şekilde atan tabancalardır.
b) Tetiğe bir kere basıldığında şarjördeki bütün fişekleri atan tabancalardır.
c) Şarjör takıldığında direk ateş eden tabancalardır.
d) Tetiğe basıldığında emniyete geçme özelliği olan tabancalardır.
e) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci atışa hazır hale gelen tabancalardır.

 

 

64.SINAV 

 

1) Eğitmen gözetiminde poligonda atış yapan Yelda’nın 3. atışta silahı arıza yaptı. Yelda’nın yapması gereken davranış hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Silahla beraber dönülür ve silah eğitmene teslim edilir.
b) Arızayı gidermek için çöker ve şarjörü çıkararak arızayı giderir.
c) Silahını hedef hattından ayırmadan diğer elini kaldırarak “arıza var” der ve eğitmenden yardım talep eder.
d) Silahını yere koyar ve atış hattından ayrılır.
e) Yan hatta atış yapan arkadaşından yardım ister.

2) Tetiğe ilk basınç uygulamaya başlamadan önce alınması gereken boşluğa ne ad verilir?
a) Tetik boşluğu
b) İstinat boşluğu
c) Korkuluk boşluğu
d) Emniyet boşluğu
e) Hiçbiri

3) Fişek rampası kırılan bir tabancada aşağıdaki arızalardan hangisi görülür?
a) Şarjöre fişek doldurulamaz.
b) Emniyet mandalı hareket etmez.
c) Şarjörden fişek yatağına fişek sürülemez.
d) Çekirdek namluyu terk ederken takla atar.
e) Fişeğin ilk hızı düşer.

4) Aşağıdaki silah parçalarından hangisinin balistik izin oluşması yönünden etkisi yoktur?
a) Tırnak
b) Namlu
c) Çıkarıcı
d) Emniyet mandalı
e) İğne

5) Aşağıdakilerden hangisi sürgü grubu (kapak takımı) üzerinde yer almaz?
a) Kovan atma boşluğu
b) Sürgü kilit dişleri
c) Tetik korkuluğu
d) Gez
e) Arpacık

6) Yarı otomatik tabanca nedir?
a) Ateş etmek için sürgünün her seferinde elle çekilip bırakılmak suretiyle şarjördeki bütün fişekleri bu şekilde atan tabancalardır.
b) Tetiğe bir kere basıldığında şarjördeki bütün fişekleri atan tabancalardır.
c) Şarjör takıldığında direk ateş eden tabancalardır.
d) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci atışa hazır hale gelen tabancalardır.
e) Tetiğe basıldığında emniyete geçme özelliği olan tabancalardır.

7) Yerine getiren yayın görevi nedir?
a) Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar.
b) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar.
c) Namluyu kilitleyerek emniyete alır.
d) Çekirdeğin deliş gücünü artırır.
e) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar.

8) Tabancanın iğnesinin kırılması durumunda aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
a) Tabanca ile nişan hattı oluşturulamaz.
b) Horoz kurulamaz.
c) Tabanca emniyete alınamaz.
d) Fişek ateşlenemez.
e) Şarjör yuvasına oturmaz.

9) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında yer almaz?
a) Tetik
b) İğne
c) İğne yayı
d) Çıkarıcı
e) Horoz

10) Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?
a) Tetik korkuluğu
b) Tetik manivelası
c) Sürgü sistemi
d) Yiv ve setler
e) Fişek yatağı

11) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
a) Kovan
b) Kapsül
c) Barut
d) Gerdel
e) Çekirdek

12) Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için ilerlediği mesafeye …… denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Hatve
b) Rayyür
c) Etkili mesafe
d) Mermi yolu
e) Atış mesafesi

13) Atış anında “Gez, Arpacık ve Hedef”in görüntüsü nasıl olmalıdır?
a) Gez ve arpacık bulanık hedef net olmalı
b) Gez ve arpacık ile hedef de net olmalı
c) Nişan hattı net olmalıdır
d) Gez ve arpacık net, hedef bulanık olmalı
e) Gez ve arpacık ile hedefte bulanık olmalı

14) Tabancaların namlusunda bulunan setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?
a) Hatve
b) Rayyür
c) Mermi yolu
d) Gerdel
e) Kapsül

15) Atışta ilk hız nedir?
a) Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
b) Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
c) Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
d) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
e) Çekirdeğin havadaki seyir hızı

16) “7,62×51 mm” fişek tabirinde 7,62 mm neyin ifadesidir?
a) Fişek boyu
b) Çekirdeğin boyu
c) Kovan boyu
d) Dip tabla çapı
e) Çekirdeğin çapı

17) Aşağıdakilerden hangisi atış antrenman metotlarından değildir?
a) Kuru tetik çalışması
b) Sürpriz atış çalışması
c) Ayna çalışması
d) Karanlık bölgeye doğru atış çalışması
e) Parayla tetik ezme çalışması

18) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

19) Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
a) Şarjör emniyeti
b) İğne emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Horoz emniyeti
e) İkaz pim emniyeti

20) Aşağıdakilerden hangisi çekirdekli fişeklere örnektir?
a) Gömleksiz fişek
b) Sevk fişeği
c) İrtifa fişeği
d) Manevra fişeği
e) Saçma

21) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişeğe hız verir.
b) Çekirdeğe yön verir.
c) Barutun nemlenmesini önler.
d) Barutun ateşlenmesini sağlar.
e) Fişeğe yön verir.

22) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Tetik
c) Şarjör yuvası
d) Horoz
e) Tetik korkuluğu

23) İyi bir atıcıda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
a) Silah emniyet tedbirlerini bilir ve uygular.
b) Silahını taşır ve yeterli teorik bilgiye sahip olur.
c) Görevi dışında silahını samimi olduğu arkadaşlarına verebilir.
d) Düzenli olarak silahının bakım ve temizliğini yapar.
e) Silahını kanunlara uygun kullanır.

24) Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?
a) Ateşli silahlar
b) Kimyasal silahlar
c) Nükleer silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Psikolojik silahlar

25) Aşağıdakilerden hangisi silahın düzenli temizlenmesindeki amaçlardan değildir?
a) Silahı taşırken kıyafetlerimizin kirlenmesini önlemek
b) Silahın parçalarının tam ve sağlam olmasını sağlamak
c) Silahın ömrünü uzatarak uzun yıllar sorunsuz kullanmak
d) Her an çalışır vaziyette bulunmasını sağlamak
e) Silahta oluşabilecek arızaların atış öncesi önüne geçebilmek

 

65. SINAV 

 

 

1) Uzaktan ve yakından canlıları öldüren veya yaralayan, etkisiz hale getiren, canlı organizmaları hasta eden, cansız varlıkları tahrip veya imha eden aletlerin bütününe ne ad verilir?
a) Kesiciler
b) Deliciler
c) Patlayıcı madde
d) Kimyasallar
e) Silah

2) Kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kabza emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Horoz emniyeti

3) Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümler içerisinde yer alır?
a) Kapsül
b) Horoz
c) Namlu
d) Hatve
e) Tetik

4) Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz?
Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere ………………….. denir.
a) Çap
b) Rampa
c) Yiv
d) Set
e) Çıkarıcı

5) Yarı otomatik tabanca nedir?
a) Ateş etmek için sürgünün her seferinde elle çekilip bırakılmak suretiyle şarjördeki bütün fişekleri bu şekilde atan tabancalardır.
b) Tetiğe bir kere basıldığında şarjördeki bütün fişekleri atan tabancalardır.
c) Şarjör takıldığında direk ateş eden tabancalardır.
d) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci atışa hazır hale gelen tabancalardır.
e) Tetiğe basıldığında emniyete geçme özelliği olan tabancalardır.

6) Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
a) Çerçeve
b) Horoz
c) Çıkarıcı
d) Şarjör
e) Namlu

7) Yerine getiren yayın görevi nedir?
a) Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar.
b) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar.
c) Namluyu kilitleyerek emniyete alır.
d) Çekirdeğin deliş gücünü artırır.
e) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar.

8) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Rayyür

9) Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?
a) Düğün ve eğlencelerde havaya doğru ateş edilir.
b) Silahla şaka yapılır.
c) Alkollüyken atış yapılabilir.
d) Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur.
e) Silah temizliği aile efradıyla beraber yapılır.

10) Ateşleme sırasında şarjörde fişek bitmesine rağmen sürgünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gerdelin arızalı olması
b) İcra yayının kırık olması
c) Horozun kırık olması
d) Tırnağın kırık olması
e) Fişeğin arızalı olması

11) Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden biri değildir?
a) İğne yayı kırık olabilir.
b) İğne kırık olabilir.
c) Tırnak kırık olabilir.
d) İğne ucu kırık olabilir.
e) Fişek hatalı olabilir.

12) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili olarak belirtilen genel emniyet kuralları arasında yer almaz?
a) Silah başka birine verilirken dolu olup olmadığı kontrol edildikten sonra boş olarak verilir.
b) Silahın namlu ağzından içeri bakılmamalıdır.
c) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.
d) Herkes kullandığı silahın özelliklerini bilmek zorunda değildir.
e) Tetiği çekmeye niyetlenmedikçe asla tetik parmağı tetik korkuluğunun içerisine konmaz.

13) Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye ……… denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yiv
b) Tetik korkuluğu
c) Yarı çap
d) Çap
e) İğneli sistem

14) Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için ilerlediği mesafeye ……… denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Hatve
b) Rayyür
c) Etkili mesafe
d) Mermi yolu
e) Atış mesafesi

15) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
a) Kovan
b) Kapsül
c) Barut
d) Gerdel
e) Çekirdek

16) Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu

17) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) Parmak emniyeti
d) Şarjör emniyeti
e) Kabza emniyeti

18) Aşağıda, silah sökülürken uygulanacak kurallar verilmiştir. Bunların doğru sıralaması hangisidir?
1 Sürgü geriye doğru çekilir.
2 Silahın namlusu ölü bir noktaya çevrilir.
3 Şarjör çıkarılır.
4 Fişek yatağı, gözle kontrol edilir.
a) 3 – 2 – 1 – 4
b) 2 – 3 – 1 – 4
c) 4 – 2 – 3 – 1
d) 1 – 2 – 3 – 4
e) 2 – 4 – 3 – 1

19) Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin aşınması sonucu hangisi meydana gelmez?
a) Fişeğin hedef üzerindeki delici gücü artar.
b) Hedefte nişan alınan noktaların dışına taşma olur.
c) Çekirdek havada takla atarak gider.
d) Atış menzili kısalır.
e) İlk hız düşer.

20) Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminal
c) Füzyon
d) Biyolojik
e) Balistik

21) Namluya yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir?
a) Nişan tertibatı
b) Ateşleme tertibatı
c) Boş kovan atma tertibatı
d) Sürgü kapak takımı
e) Horoz tertibatı

22) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
d) Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
e) Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmesi

23) 9×19 mm ifadesinde 19 mm neyi ifade eder?
a) Fişek boyunu
b) Namlu çapını
c) Kovan boyunu
d) Kovan çapını
e) Çekirdeğin çapını

24) Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Etkili menzil
b) Mermi yolu
c) Azami menzil
d) Azami hız
e) Hedef hattı

25) Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Kimyasal silahlar
b) Ateşli silahlar
c) Biyolojik silahlar
d) Ateşsiz silahlar
e) Yarışma silahları

 

66. SINAV 

 

1) Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde gerekli malzemelerden değildir?
a) Harbi
b) Süngü
c) Temizleyici yağ
d) Tel (yumuşak) fırça
e) Temizlik bezi

2) Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından birisi değildir?
a) Tetiği aniden düşürme
b) İsnat boşluğunu almayı unutma
c) Tetiği ezerek düşürme
d) Düzensiz tetik düşürme
e) Silahın patlama sesinden etkilenme

3) Silah taşıma ve kullanma yetkisi olan bir görevlinin aşağıdakilerden hangisini bilmesine gerek yoktur?
a) Hukuk bilgisi (silah taşıma ve kullanmasına yetki veren yasalar vb.)
b) Atış bilgisi
c) Silah mekaniği bilgisi
d) Fişek bilgisi
e) Fizik bilgisi

4) Tabancada kabza ne işe yarar?
a) Fişekleri içine yerleştirmeye
b) Tabancayı kavramaya ve elle tutmaya
c) Tabanca üzerinde bulunan parçaları sabitlemeye
d) Şarjörün düşmesini engellemeye
e) Tabancanın sessiz çalışmasına

5) Tabancanın belde çıplak olarak taşınması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Tabanca üzerinde boya atması ve solması meydana gelir.
b) Metal aksamlar üzerinde ter nedeniyle zamanla pas oluşur.
c) Sıcak ve soğuk havalarda vücut olumsuz etkilenir.
d) Daha hızlı ve kolay nişan alınır.
e) Giyilen kıyafetlerde sürtünme sonucu deformasyon olur.

6) Aşağıdakilerden hangisi polimer gövdeli bir tabancadır?
a) Baretta 92 FS
b) CZ-75
c) Canik TP9
d) Sarsılmaz Kılıç 2000
e) Yavuz 16 Compact

7) Tam otomatik tabanca ile yarı otomatik tabanca arasındaki fark hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Tam otomatik tabancalar tek, yarı otomatik tabancalar ise çift hareketlidir.
b) Yarı otomatik tabancalar tek, tam otomatik tabancalar çift hareketlidir.
c) Yarı otomatik tabancalarda şarjör, tam otomatik tabancalar da ise mayon veya şerit bulunur.
d) Tam otomatik tabanca ile seri ve tek, yarı otomatik tabanca ile tek tek atış yapılabilir.
e) Yarı otomatik tabanca tam otomatik tabancaya göre daha uzun menzillidir.

8) Aşağıdakilerden hangisi çerçeve (gövde) üzerinde yer almaz?
a) Gez
b) Şarjör yuvası
c) Tetik
d) Tetik korkuluğu
e) Tetik manivelası

9) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?
a) Şarjör yayı
b) Gerdel
c) Şarjör gövdesi
d) Şarjör kapağı
e) Şarjör kilitleme mandalı

10) MP-5 makineli tabanca ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Sürekli seride atış yapar.
b) Atış seçici mandal emniyeti vardır.
c) Şarjör veya mayonlu (şeritli) fişek ile atış yapılabilir.
d) Kabza emniyeti sayesinde güvenli atış yapılır.
e) Sabit gez sayesinde isabetli atış yapılır.

11) Tabancada namlu üzerindeki kilitleme dişlerinin aşınması sonucu aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
a) Tabancada atış esnasında aşırı gürültü olur.
b) Tetik çok ağırlaşır ve parmakla baskı yapmak zorlaşır.
c) Tabancanın ilk hızı düşer.
d) Şarjör yuvasına oturmaz.
e) Namlu sürgüye kilitlenmediğinden sağlıklı atış yapılamaz.

12) Tek hareketli (single action) tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Tetiğe basıldığında tek hareketle seri atar.
b) Tetiğe basıldığında horoz kurulur.
c) Tetiğe bir kere basıldığında horoz hem kurulur hem de düşer.
d) Tabanca yarı veya tam otomatik konuma tek harekette geçer.
e) Tetiğe basıldığında horoz düşer.

13) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden biridir?
a) Gez ayarsız olabilir.
b) Fişek arızalı olabilir.
c) Sürgü kilit dişleri aşınmış olabilir.
d) Namlu içindeki yiv ve setler aşınmış olabilir.
e) Kabza kapakları kırık olabilir.

14) Fişeklerin muhafazası ve kullanımı ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Serin kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.
b) Raf ömrünü tamamlamış fişekler kullanılmamalıdır.
c) İhtiyaç duyulduğunda çekirdeği sökülerek barutu değiştirilmelidir.
d) Menşei belli olmayan fişekler kullanılmamalıdır.
e) Kullanılan silaha uygun kalibrede fişek kullanılmalıdır.

15) Aşağıdakilerden hangisi nişan hatasına bağlı bir atış hatası değildir?
a) Acele tetik çekme
b) Arpacığı yukarıda görme
c) Arpacığı sağda görme
d) Arpacığı flu hedefi görememe
e) Arpacığı aşağıda görme

16) Aşağıdakilerden hangisi bir atış hatası olarak değerlendirilemez?
a) Atıcının atış esnasında geriye yatma temayülü
b) Tetik düşürürken kabzanın fazla sıkılmaması
c) Dikkatin arpacık yerine hedefte toplanması
d) Silahın patlama sesi ile silahı ileri itme
e) Acele tetik çekme

17) Hangisi tabanca ile atış pozisyon değildir?
a) Ayakta çift el
b) Emekleme pozisyonunda
c) Ayakta tek el
d) Yatarak atış
e) Çökerek atış

18) Aşağıdaki bölümlerden hangisi poligonda yer alan hatlardan değildir?
a) Atış hattı
b) Hazırlık hattı
c) Nişan hattı
d) Hedef hattı
e) Bakım onarım hattı

19) Silah taşıma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz?
a) Silah uygun kılıfta, fişek yatağı boş, emniyeti açık ve şarjör dolu olarak taşınmalıdır.
b) Silah çıplak olarak belde, fişek yatağı dolu, emniyet kapalı ve şarjör dolu olmalıdır.
c) Silah belde taşınacak ise elbiseleri kirletmemesi için temiz bir beze sarılarak taşınmalıdır.
d) Silah devamlı çanta içerisinde ve şarjöründen ayrı olarak taşınmalıdır.
e) Silah sürekli emniyeti açık fişek yatağı ve şarjörü dolu olarak taşınması alışkanlık haline getirilmelidir.

20) Aşağıdakilerden hangisinde silahın tanımı tam olarak verilmiştir?
a) Saldırı ve savunma aletidir.
b) Çeşitli şekillerde kullanılarak cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir.
c) Canlı ve cansızları parçalayan ve yok eden aletlerdir.
d) Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir.
e) Her türlü olaya veya suça karışan canlıları yaralayan veya yok eden aletlerdir.

21) Gaz tabancaları hangi grup silahlar arasında yer alır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Biyolojik silahlar
d) Kimyasal silahlar
e) Nükleer silahlar

22) Hasan silah kullanması gereken bir durumla karşılaşır. Silahını kılıftan çıkarır ve sürgüyü çekerek dolduruş yaptıktan sonra silahını hedefe doğrultarak tetiğe basar. Ancak horoz düşmesine rağmen silahın ateş etmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez kırık olabilir.
b) Çıkarıcı kırık olabilir.
c) Tırnak kırık olabilir.
d) İğne kırık olabilir.
e) Arpacık düşmüş olabilir.

23) 6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?
a) 3 yıl
b) 4 yıl
c) 2 yıl
d) 5 yıl
e) 1 yıl

24) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz.
b) Tetik çalışmaz.
c) Tabanca emniyete alınamaz.
d) Horoz düşmez.
e) Fişek ateşlenemez.

25) Çap nedir?
a) Namlu içindeki helezoni çıkıntılardır.
b) Namlu içindeki helezoni girintilerdir.
c) Namlu içindeki iki yiv arasındaki mesafedir.
d) Namlu içindeki iki set arasındaki mesafedir.
e) Fişeğin uzunluk ölçüsüdür.

 

67. SINAV 

1) Yerine getiren yay kırıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a) Fişek yatağındaki fişek ateşlenmez.
b) Ateşleme sonrasında boş kovan atılamaz.
c) Boş kovan şarjöre sıkışır.
d) Silah kesinlikle çalışmaz.
e) Fişek yatağındaki fişek ateşlenir ancak sürgü yeni fişek süremez.

2) Tırnak kırıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a) Boş kovan normal olarak dışarı atılır.
b) Boş kovan dışarı atılamaz.
c) Ateşleme hiç olmaz.
d) Boş kovan atılır yeni fişek sürülür.
e) Silah çalışmaz.

3) Tetiğe basıldığında horoz düşüp ateşleme gerçekleşmediğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Fişek yatağında fişek yoktur.
b) Fişek arızalı olduğu için ateşleme olmamış olabilir.
c) Tetiğe sert basıldığı için ateşleme olmayabilir.
d) İğne kırık olabilir.
e) Şarjörde fişek yoktur.

4) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Şarjör çıkartılır.
d) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir.
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.

5) Atış yapılmamış olsa da silahın ana parçalarının el yordamıyla sökülerek yağlanıp temizlenmesi hangi bakım türüdür?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Aylık bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Periyodik bakım

6) Silah temizliğinde kullanılan, ucuna bez veya fırça takılan, metal veya plastikten yapılan çubuğa ne denir?
a) Harbi
b) Süngü
c) Cop
d) Yiv
e) Set

7) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.
b) Takma işleminin genel kuralı yoktur.
c) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
d) Önce şarjör takılır.
e) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır.

8) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak – çıkarıcı
b) Çıkarıcı – kovan atma boşluğu
c) Tırnak – çıkarıcı – kovan atma boşluğu
d) Namlu – iğne – horoz
e) Şarjör – horoz – namlu

9) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Gez – arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

10) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Barut
c) Kovan
d) Kapsül
e) Kovan dip tablası

11) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parça sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Sürgü tutucu pimi
c) Yerine getiren yay
d) Rampa
e) Tırnak

12) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımının çıkartılması
II Şarjörün çıkartılması
III Yerine getiren yayın çıkartılması
IV Namlunun çıkartılması
V Tabancanın boşaltılması
a) II-V-I-III-IV
b) V-IV-III-II-I
c) I-II-III-IV-V
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

13) Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?
a) Namlu
b) Sürgü
c) Horoz
d) Yiv
e) Set

14) Aşağıdakilerden hangi seçenek daha kapsamlı olarak iyi atıcıyı ifade etmektedir?
a) İyi nişan alan
b) Hedefi vuran
c) Silahını hedefe çabuk doğrultan
d) Kendi kurallarına göre atış yapan
e) Güvenlik kurallarına uyarak atış yapan

15) Sağ el ile silah kullanan bir kişinin, tetik parmağını yerleştirme hatasını yapması sonucu vuruşları hedefin hangi yönünde toplanır?
a) Hedefin altında
b) Hedefin üstünde
c) Hedefin ortasında
d) Hedefin sol kısmında
e) Hedefin sağında

16) Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gruplaşma sol yukardadır
b) Gruplaşma sağ yukardadır
c) Hedefte gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık
d) Gruplaşma sağ aşağıdadır
e) Gruplaşma sol aşağıdadır

17) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
c) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli

18) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur.
b) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Namlunun çapıdır.

19) Boş kovan üzerinde hangi iz yoktur?
a) Vurulan hedefte meydana gelen tahribatın bıraktığı iz
b) İğne izi
c) Çıkarıcı izi
d) Tırnak izi
e) Fişek yatağı izi

20) Bir koruma görevlisinin kişisel araç-gereçlerinde aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?
a) Silah ve gerekli mühimmat
b) Mevsime uygun giyecek
c) Kalem, not defteri
d) Pense, tornavida
e) Kelepçe, düdük, el feneri

21) Namlu içindeki girintilere ne denir?
a) Yerine getiren yay
b) Ateşleme tertibatı
c) Gerdel
d) Set
e) Yiv

22) Atış sırası bekleyen fişeğin işgal ettiği yere …………. denir? Boş bırakılan yere uygun olanı işaretleyiniz.
a) Tırnak
b) Üst kapak takımı
c) Hazne
d) Namlu
e) Kabza

23) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……….. denir? Boş bırakılan yere uygun olanı işaretleyiniz.
a) Fişek yatağı
b) Süngü
c) Hazne
d) Yiv
e) Set

24) Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye ne denir?
a) Yarıçap
b) Çap
c) Namlu boyu
d) Çekirdek boyu
e) Atış mesafesi

25) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
a) Çekirdek
b) Kovan
c) Barut
d) Kapsül
e) Tırnak tutucu

 

68.SINAV 

1) Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?
a) Barut
b) Çap
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Kovan

2) Etkili mesafe nedir?
a) Silahın menzili
b) Fişeğin ilk hızı
c) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
d) Atıcının görüş mesafesi
e) Merminin delme gücü

3) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Çıkarıcı yıldızı
b) Top yuvaları
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

4) Taşıma ruhsatı, silahlar için kaç yıl geçerlidir?
a) 1 yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 5 yıl
e) 4 yıl

5) Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?
a) Çerçeve
b) Şarjör
c) Namlu
d) Fişek yatağı
e) Tırnak

6) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Çap
c) Hazne
d) Rayyür
e) Set

7) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir.
b) Fişek arızalı olabilir.
c) Tırnak arızalı olabilir.
d) İğne kırık olabilir.
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir.

8) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Gövde
b) Şarjör yuvası
c) Tutma kolu
d) El kundağı
e) Kabza

9) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar.
c) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar.
d) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar.
e) Merminin azami mesafesini artırır.

10) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Horoz
e) Harbi

11) 6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
a) 20 yaşını
b) 21 yaşını
c) 18 yaşını
d) 15 yaşını
e) 25 yaşını

12) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı Kanun kapsamına girmez?
a) Kama
b) Hançer
c) Oluksuz bıçak
d) Saldırma
e) Sustalı çakı

13) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Namlu
b) Gez- arpacık
c) Sürgü
d) Alev gizleyen
e) Şarjör

14) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Şarjör çıkarılır.
d) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.
e) Şarjör çıkarılmaz.

15) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kapsül
b) Kovan
c) Barut
d) Çekirdek
e) Mermi

16) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ….. denir?
a) Hazne
b) Fişek yatağı
c) Rampa
d) Namlu
e) Şarjör

17) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgüsü üzerinde bulunmaz?
a) Kovan atma boşluğu
b) Arpacık
c) Tetik
d) Gez
e) Tırnak

18) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere …… derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 55
d) 45
e) 65

19) Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Kimyasal silahlar
b) Ateşli silahlar
c) Ağır ateşli silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Ateşsiz silahlar

20) Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?
a) Baş üzerinden atış pozisyonu
b) Tek elle atış pozisyonu
c) Çift elle atış pozisyonu
d) Yatarak atış pozisyonu
e) Sütre gerisinden atış pozisyonu

21) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Fişek ateşlenemez.
b) Tabanca dolduruş yapamaz.
c) Tabanca emniyete alınamaz.
d) Horoz düşmez.
e) Tetik çalışmaz.

22) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP 5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur

23) Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere …… denir?
a) İz
b) Rayyür
c) Leke
d) Kir
e) Çekirdek izi

24) Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ne denir?
a) Kovan yuvası
b) Fişek yatağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör yatağı
e) Hazne

25) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Olay yeri inceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji

 

69. SINAV 

1) Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Çift hareketli
b) Yarı otomatik
c) Tam otomatik
d) Tek hareketli
e) Toplu

2) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?
a) Silahını tanır.
b) Gördüğünü anında vurur.
c) Silahını dikkatli kullanır.
d) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır.
e) Silahını korur.

3) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
d) Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
e) Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmesi

4) Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatır?
a) Top yuvasına
b) Baruta
c) Çekirdeğe
d) Kabzaya
e) Kapsüle

5) Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Etkili menzil
b) Mermi yolu
c) Azami menzil
d) Azami hız
e) Hedef hattı

6) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Namlu boyu
b) Yiv ve set
c) Barut miktarı
d) Atıcının acemiliği
e) Havanın ısısı

7) Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atıcının acemi olması
b) İhmal
c) Silahın eski olması
d) Fişeğin bozuk olması
e) Silahın yeni olması

8) Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?
a) İçkili lokanta
b) Hiper market
c) Cezaevi
d) Otel
e) Havuz

9) Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz?
a) Arpacık
b) Tırnak
c) Şarjör çıkarma mandalı
d) Şarjör
e) Emniyet mandalı

10) Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?
a) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar.
b) Silahı emniyete almamızı sağlar.
c) Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır.
d) Geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar.
e) Tetikten aldığı hareketi horoza iletir.

11) Toplu tabancalarda tırnak nerededir?
a) Namlunun altındadır.
b) Top yuvalarının önündedir.
c) Tetik korkuluğunun önündedir.
d) Namlunun üzerindedir.
e) Toplu tabancalarda tırnak yoktur.

12) Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?
a) Şarjörün dolu olması
b) Namlunun ısınması
c) Şarjörün tabancadan çıkması
d) Şarjörde fişeğin bitmesi
e) İğnesinin kırılması

13) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?
a) İğnenin kırık olması
b) Gez ve arpacığın kırık olması
c) Barutun nemlenmesi
d) Tetiğin arızalı olması
e) Kapsülün hatalı olması

14) Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Namlu
d) Şarjör
e) Hazne

15) Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hattın adı nedir?
a) Hedef hattı
b) Nişan hattı
c) Görüş hattı
d) Göz hattı
e) Gez hattı

16) Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından birisi değildir?
a) Fişek
b) Gövde
c) Kabza
d) Namlu
e) İğne

17) Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
a) Çerçeve
b) Horoz
c) Çıkarıcı
d) Şarjör
e) Namlu

18) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

19) Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?
a) Düğün ve eğlencelerde havaya doğru ateş edilir.
b) Silahla şaka yapılır.
c) Alkollüyken atış yapılabilir.
d) Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur.
e) Silah temizliği aile efradıyla beraber yapılır.

20) Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?
a) Tetik korkuluğu
b) Tetik manivelası
c) Sürgü sistemi
d) Yiv ve setler
e) Fişek yatağı

21) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir ?
a) Horoz emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) Parmak emniyeti
d) Şarjör emniyeti
e) Kabza emniyeti

22) Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerden birisidir?
a) Harbi
b) Çekiç
c) Tornavida
d) Keski
e) Pense

23) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Set
b) Çap
c) Hazne
d) Rayyür
e) Yiv

24) İcra yayının (yerine getiren yay) görevi nedir?
a) Şarjöre basılan fişekleri şarjör ağzına doğru baskılayarak, fişek yatağına sürülmesini sağlar.
b) Şarjörün tabancadan düşmemesini sağlar.
c) Tetik çekilirken horozun düşmesini sağlar.
d) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar eski yerine gelmesini sağlar.
e) Tabancayı sabitleyerek nişan almayı kolaylaştırır.

25) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesici ve ezici olması
b) Ateşli silah olması
c) Yok edici olması
d) Delici olması
e) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması

 

 70. SINAV 

1) Aşağıdakilerden hangisi silahın sürgü takımında bulunan parçalardan biri değildir?
a) Kovan atma boşluğu
b) Emniyet mandalı
c) Gerdel yayı
d) İcra yayı ve mili
e) Gez-arpacık

2) Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?
a) Tam otomatik
b) Tek atışlı tabancalar
c) Çift hareketli silah
d) Yarı otomatik silah
e) Makineli tabancalar

3) Yarı otomatik tabancalarda “fişek yatağı” hangi parça ile bitişiktir?
a) Namlu
b) Şarjör
c) Çerçeve
d) Kabza
e) Hazne

4) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Set
b) Çap
c) Yiv
d) Rayyür
e) Tetik

5) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı elemanlarındandır?
a) İğne yayı
b) Horoz
c) İğne
d) Tetik
e) Hepsi

6) Delici, kesici ve ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Kimyasal silahlar
c) Biyolojik silahlar
d) Ateşsiz silahlar
e) Hafif ateşli silahlar

7) Aşağıdakilerden hangisi seyyar gezin özelliklerinden değildir?
a) Yarım silindir şeklindedir.
b) Silah üzerinde bulunur.
c) Plastikten yapılmıştır.
d) Tabancanın gaz silahı olarak kullanılmasını sağlar.
e) Üzerinde iki adet gaz roketi atımında kullanılan delik bulunur.

8) Aşağıdakilerden hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlayan parçadır?
a) Tetik manivelası
b) Tetik korkuluğu
c) Tetik
d) Çıkarıcı
e) Horoz

9) Aşağıdakilerden hangisi MP5’in özelliklerinden değildir?
a) 9×19 mm çapında parabellum fişek kullanır.
b) Tek tek ya da seri ateş edebilir.
c) Sabit namluludur.
d) Yarı ve tam otomatik çalışır.
e) 35-40 mermi kapasiteli şarjörle çalışır.

10) Çap nedir?
a) Silahın kapasitesidir.
b) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir.
c) Namlu uzunluğudur.
d) Fişek yatağının ölçüsüdür.
e) Yiv ve set sayısıdır.

11) Çıkarıcı silahın hangi ana parçası üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b) Gövde
c) Kabza
d) Hazne
e) Nişan tertibatı

12) Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahın ana parçalarından değildir?
a) Namlu
b) Gövde
c) Tetik
d) Dürbün
e) Horoz

13) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğine hız, dönüş, ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?
a) Yiv
b) Namlu
c) Set
d) Tetik
e) Horoz

14) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibata ne ad verilir?
a) Ateşleme tertibatı
b) Emniyet tertibatı
c) Fişek verme tertibatı
d) Namlu
e) Kovan atma tertibatı

15) Rayyür nedir?
a) Çekirdek ağırlığı
b) Kapsül içindeki yanıcı madde
c) Namlu boyu
d) Namlu içindeki genişlik
e) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir

16) Kurma kolu ve emniyeti hangi tip silahta vardır?
a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP5
d) Kırıkkale
e) Canik TP9

17) Mermi çekirdeğinin hedefe gitmesini silahın hangi parçası sağlar?
a) Tetik
b) Şarjör
c) Çıkarıcı
d) Namlu
e) Horoz

18) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlar üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?
a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Parmak emniyeti

19) Barut gazının mekanizma başı üzerine gelmesini sağlayan mekanizmanın adı nedir?
a) Kurma kolu
b) Gaz kanalları
c) Nişangâh
d) Mekanizma başı taşıyıcısı
e) Ateşleme İğnesi

20) Özel güvenlik görevlisi Serhat silahı ile isabetli atış yapamamıştır. Bu aşağıdakilerden hangisinde sorun olduğunu gösterir?
a) Şarjör
b) Tırnak
c) Arpacık
d) Emniyet mandalı
e) Şarjör çıkarma mandalı

21) Silahın seri atış konumuna getirilerek hedeflerin görüldüğü istikametler tamamen taranarak yapılan atışın adı nedir?
a) Darbeli atış
b) Duble atış
c) Seri atış
d) Çoklu atış
e) Tek atış

22) Silahı ile atış yapan özel güvenlik görevlisinin yaptığı atış sonrasında boş kovan dışarı çıkmamış ve ilk atıştan sonra ikinci atışı yapamamıştır. Bunun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Tırnak yayı kırık olabilir.
b) Çıkarıcı kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir.
c) Fişek yatağı temiz olabilir.
d) Fişekteki barutun az olmasından dolayı basınç geri tepmeyi yeterince sağlamamış olabilir.
e) Yerine getiren yay kırık olabilir.

23) Aşağıdakilerden hangisi silah temizliği ve bakımı konusunda dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Yıllık bakım
d) Atış öncesi bakım
e) Saatlik bakım

24) Aşağıdakilerden hangisi ileri seviye atış tekniklerinin çalışma şekillerinden biri değildir?
a) Gece atışları
b) Zamanlı atışlar
c) 1-3-5 atışları (yan yana hedefler)
d) Koridor atışları (5-25 metre)
e) Barikat atışları

25) Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonlarından değildir?
e) Ayakta tabanca atış pozisyonu
b) Görüşme duruşu atış pozisyonu
c) Dizler kırık atış pozisyonu
d) Çökerek atış pozisyonu
e) Parmak atlatma usulü atış pozisyonu

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 38282 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.