Sınav Sırasıyla Tüm Silah Bilgileri Soruları (81-90)

13 Temmuz 2019 tarihinde yayinlandi

81. SINAV 

 

1) Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Metal gömlek-çekirdek-alev kanalı-kurşun
b) Çekirdek-kovan-barut-kapsül
c) Çekirdek-metal gömlek-kurşun-barut
d) Kovan-kovan dip tablası-alev kanalı-yanıcı ecza
e) Kapsül kabı-kurşun-metal gömlek- çekirdek

2) Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
a) Kovan
b) Kapsül
c) Barut
d) Çekirdek
e) Kovan dip tablası

3) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek verme tertibatı
b) İğne emniyeti tertibatı
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

4) I Sürgü geriye çekilerek bırakılır
II Silah ölü bir noktaya çevrilir
III Şarjör çıkartılır
IV Sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle kontrol edilir
V Söküm işlemine başlanır.
Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecek hususların doğru sıralaması hangi şıkta verilmiştir?
a) I-II-III-V-IV
b) II-V-III-IV–I
c) II-III-I-IV-V
d) II-IV-V-III-I
e) V-III-I-IV-II

5) Tırnak kırıldığında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a) Tetik çekilemez
b) Tabanca dolduruş yapmaz
c) Fişek yatağına fişek sürülmez
d) Fişek ateşlemez
e) Fişek /kovan dışarı atılmaz

6) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Heyecan
e) Fişek yatağına fişek sürülmemesi

7) Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?
a) Gövde (çerçeve)
b) Sürgü (kapak takımı)
c) Kabza
d) Nişan tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

8) Aşağıdakilerden hangisi doğru tetik çekme kuralına uymaz?
a) Tetikte isnat boşluğu alınır
b) Hedefe nişan alındığında tetik hemen çekilmeli
c) Tetik parmağı tetik üzerine doğru yerleştirilir
d) Tetiğe kademeli ezme işlemi yapılır
e) Tetik düşürmek için gereğinden fazla beklenmemeli

9) Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Makineli

10) Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?
a) Tırnak izi
b) Yiv ve set izi
c) Çıkarıcı izi
d) İğne izi
e) Fişek yatağı

11) Aşağıdakilerden hangisi çerçeve takımının ve kovan atma tertibatının ortak parçasıdır?
a) Şarjör
b) Tırnak
c) Çıkarıcı
d) Horoz
e) Fişek

12) Hedefte vuruşlar merkezin altında toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?
a) Atış biraz yukarı nişan alınarak yapılır.
b) Atış biraz sağa yukarı yapılmalıdır.
c) Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır.
d) Atış doğrudur, aynı şekilde atılır.
e) Atış biraz aşağı nişan alınarak yapılır.

13) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?
a) Şarjör kapak kilidi
b) Gerdel
c) Şarjör yuvası
d) Şarjör yayı
e) Şarjör kapağı

14) Bazı ateşli silahlarda bulunan kilitleme dişlilerinin görevi nedir?
a) Fişeğin düz gitmesini sağlar.
b) Fişeğin namludan çıkışını sağlar.
c) Barut gazı basıncından azami derecede faydalanmayı sağlar .
d) İğneyi sabitler.
e) Geri tepmeyi engeller.

15) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola …… denir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı yerleştiriniz.
a) Rayyür
b) Çap
c) Hatve
d) Kalibre
e) İlk hız (m/s)

16) Temel atış teknikleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Duruş
b) Kabza kavrama
c) Nefes kontrolü
d) Nişan alma
e) Tetik ezmeme

17) Meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Silahını tatile giderken yanında götürebilir.
b) Meskun mahalde çantasında taşıyabilir.
c) Yetkili kişilerden silahının tamir ve bakımı için izin alarak yetkili tamircilere götürebilir.
d) İşyerine götürüp burada bulundurabilir.
e) Aracında kılıf içerisinde şarjörsüz taşıyabilir.

18) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Mermi yolu
b) Etkili menzil
c) Azami menzil
d) Namlu ağzı çıkış hızı
e) En uzak hedef

19) Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet sistemi hangisidir?
a) Şarjör emniyeti
b) İğne emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Horoz emniyeti
e) İkaz pim emniyeti

20) Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
a) Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
b) Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
c) Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
d) İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
e) Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz

21) Silahın hangi parçasının eksik olması atışa engel teşkil etmez?
a) İğne
b) Tetik
c) Namlu
d) Gez
e) Fişek yatağı

22) MP-5 makineli tabancanın kurma kolu parçası ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Silahı elle doldurma ve kurmak için kullanılır.
b) Namlunun üst kısmında başka bir bölgeye yerleştirilmiştir.
c) Silah doldurulduktan sonra, atış esnasında hiçbir fonksiyonu yoktur.
d) Atış esnasında kurma kolu sürgü ile birlikte hareket eder.
e) Kurma kolu takılı bırakıldığında, gövde ile birlikte namlu, mekanizma ve iğne grubunu kilitleyerek emniyeti sağlar.

23) Aşağıdakilerden hangisi silahtaki tertibatlardan biri değildir?
a) Fişek verme tertibatı
b) Emniyet tertibatı
c) Nişan tertibatı
d) Kovan atma tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

24) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir silahlı özel güvenlik görevlisinin özelliklerinden değildir?
a) Silahını güvenli kullanır.
b) Silahını tanır.
c) Silahını kanun ve kurallara uygun kullanır.
d) Silahını korur.
e) Silah bakımına özen göstermez.

25) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
a) Gerdel yayı
b) İcra yayı mili
c) Tetik manivelası
d) Kilitleme dişleri
e) Sürgü tutucu pimi

 

82. SINAV 

 

1) Bir tabancanın tetiği çekildiğinde horoz kurulup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Çift hareketli
c) Tam otomatik
d) Makineli
e) Tek hareketli

2) Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Kovan-kapsül-barut- çekirdek
b) Çekirdek – alev kanalı – kurşun- metal gömlek
c) Çekirdek-metal gömlek-kurşun-barut
d) Kovan dip tablası-alev kanalı-yanıcı ecza
e) Kapsül kabı-kurşun-metal gömlek- çekirdek

3) Aşağıdakilerden hangisi bir emniyet sistemi değildir?
a) Kabza emniyeti
b) Şarjör emniyeti
c) Namlu emniyeti
d) Horoz emniyet
e) Mandal emniyeti

4) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Namlu
b) Sürgü
c) Fişek yatağı
d) Gövde
e) Hazne

5) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Tabanca emniyete alınamaz
c) Horoz düşmez
d) Tetik çalışmaz
e) Fişek ateşlenmez

6) Hazne nedir?
a) Boş kovandır
b) Dolu fişektir
c) Fişek yatağıdır
d) Fişek rampasıdır
e) Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yerdir

7) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan atma tertibatı
b) Emniyet tertibatı
c) Ateşleme tertibatı
d) Fişek sürme tertibatı
e) Patlatma tertibatı

8) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?
a) Tetiğin arızalı olması
b) Fişekteki barutun yetersiz veya nemli olması
c) Kapsülün arızalı olması
d) Tırnağın kırık olması
e) İğnenin kırık olması

9) Fişek yatağına fişek sürülemiyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Emniyet mandalını açmak gerekir.
b) Horozu kurmak gerekir.
c) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
d) Tetiği düşürmek gerekir.
e) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir.

10) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek yerlerdendir?
a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Hastanelerin psikiyatri bölümleri
c) Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerler
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerler
e) Alışveriş merkezleri (AVM’lerde)

11) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?
a) Şarjörün çıkarılması
b) Silahın rastgele bir noktaya çevrilmesi
c) Sürgünün çekilip bırakılması
d) Sürgünün çekilerek fişek yatağının gözle kontrol edilmesi
e) Silahın ölü noktaya çevrilmesi

12) Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların imal edilmesi, satılması, taşınması ve kullanılması hangi kanuna göre yapılmaktadır?
a) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
d) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
e) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu

13) Aşağıdakilerden hangisi silahlı ÖGG’nin görevden sonra silahı teslim ederken uyacağı kurallardan biri değildir?
a) Namlu ölü noktaya çevrilmeli
b) Silah tesliminde silahın emniyetinin kapalı olması
c) Görevi teslim eden ve alan silahın dolu veya boş olduğunu kontrol etmeli
d) Silah devir teslim ve rapor defterine işlenmez
e) Fişekler kontrol edilerek alınmalı

14) Hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerdendir?
a) Pense
b) Harbi
c) Tornavida
d) Matkap
e) Yan keski

15) Tırnak kırıldığında hangisi meydana gelir?
a) Kovan normal olarak dışarı atılamaz.
b) Tabanca dolduruş yapmaz .
c) Fişek yatağına fişek sürülemez.
d) Fişek ateşlemez.
e) Tetik çekilemez.

16) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminalistik
b) Olay Yeri İnceleme
c) Balistik
d) Jeoloji
e) Kriminoloji

17) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun/Yönetmelik kapsamında silah taşıma/bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
a) 21-5
b) 18-7
c) 19-3
d) 25-2
e) 20-5

18) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
a) Tetik
b) Tetik manivelası
c) Kilitleme dişleri
d) Sürgü tutucu pimi
e) Gerdel yayı

19) Silahta “Rampa” nerede bulunur?
a) Namlu çıkışında
b) Fişek yatağı gerisinde
c) Horozun altında
d) Şarjörde
e) Gövdede

20) Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?
a) Psikolojik silahlar
b) Ateşli silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Nükleer silahlar
e) Biyolojik silahlar

21) 14’lü Browning tabanca hangi özellikli emniyet sistemine sahiptir?
a) Tetik
b) Mandal
c) Horoz
d) Şarjör
e) Kabza

22) “7,62×51 mm” fişek tabirinde 7,62 mm neyin ifadesidir?
a) Fişek boyu
b) Çekirdeğin boyu
c) Kovan boyu
d) Dip tabla çapı
e) Çekirdeğin çapı

23) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yiv ve setlerin görevini açıklar?
a) Yiv ve setler çekirdeğin parçalanmasını sağlarlar.
b) Yiv ve setler horozun kapsüle sert bir şekilde vurmasını sağlarlar.
c) Yiv ve setler şarjörde fişeğin düzgün durmasını sağlarlar.
d) Yiv ve setler çekirdeğe dönüş vererek, takla atmadan hedefe gitmesini sağlarlar.
e) Yiv ve setler namlunun aşırı ısınmasını engeller.

24) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
a) 45
b) 25
c) 35
d) 55
e) 65

25) Yerine getiren yayın görevi nedir?
a) Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar.
b) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar.
c) Namluyu kilitleyerek emniyete alır.
d) Çekirdeğin deliş gücünü artırır.
e) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar.

 

83. SINAV 

 

1) Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İğne kırıktır.
b) Şarjör iyi takılmamıştır.
c) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır.
d) İğne yayı esnekliğini kaybetmiştir.
e) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur.

2) Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından birisi değildir?
a) Tetiği aniden düşürme
b) İsnat boşluğunu almayı unutma
c) Tetiği ezerek düşürme
d) Düzensiz tetik düşürme
e) Silahın patlama sesinden etkilenme

3) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Hazne
b) Namlu
c) Sürgü
d) Horoz
e) Harbi

4) 6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?
a) 3 yıl
b) 4 yıl
c) 2 yıl
d) 5 yıl
e) 1 yıl

5) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz.
b) Fişek ateşlenemez.
c) Tabanca emniyete alınamaz.
d) Horoz düşmez.
e) Tetik çalışmaz.

6) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Rayyür

7) Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme tertibatından değildir?
a) Horoz
b) İğne
c) Şarjör
d) Tetik
e) İğne yayı

8) Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde gerekli malzemelerden değildir?
a) Harbi
b) Temizleyici yağ
c) Tel (yumuşak) fırça
d) Süngü
e) Temizlik bezi

9) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Tırnak emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Tetik emniyeti

10) Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?
a) Horoz
b) Sürgü
c) Namlu
d) Yiv
e) Set

11) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nişan alma tertibatı
b) Kovan atma tertibatı
c) Ateşleme tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Fişek verme tertibatı

12) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?
a) Gerdel
b) Namlu
c) Yiv
d) Set
e) Tetik

13) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Top yuvaları
b) Tetik
c) Namlu
d) Horoz
e) Şarjör

14) Namluya fişek sürülemiyor ise aşağıdakilerden hangisinden bahsedebiliriz?
a) Tırnak kırıktır.
b) İğne kırıktır.
c) Şarjör veya yayı arızalıdır.
d) Kitleme dişleri kırıktır.
e) Çıkarıcı kırıktır.

15) Aşağıdakilerden hangisi temel atış tekniklerinden değildir?
a) Duruş
b) Nişan alma
c) Nefes kontrolü
d) Horozun düşürülmesi
e) Fişek yatağı kontrolü

16) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçalarından değildir?
a) Çekirdek
b) Fişek yatağı
c) Barut
d) Kovan
e) Kapsül

17) Yerine getiren yayın (icra yayı) görevi nedir?
a) Düzgün nişan alınmasını sağlar.
b) Namluyu kilitleyerek emniyete alır.
c) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar.
d)Tetik çekildiğinde horozun yavaş düşmesini sağlayarak zarar görmesini engeller.
e) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar.

18) Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan
parçaya ne ad verilir?
a) Namlu
b) Şarjör
c) Kovan
d) Gerdel
e) Sürgü

19) Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere kalıcı arızalara neden olan silahlara ne ad verilir?
a) Zehirleyici silahlar
b) Yakıcı silahlar
c) Bayıltıcı silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Göz yaşartıcı silahlar

20) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
a) Parça tesirli olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması

21) Aşağıdakilerden hangisine silah ile girilebilir?
a) Akıl hastanelerine
b) Uçaklara
c) Cezaevlerine
d) Düğün salonlarına
e) Mahkemelere

22) Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez?
a) Tornavida
b) Kama
c) Topuz
d) Hançer
e) Şişli baston

23) Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan ögelerden biri değildir?
a) Göz
b) Namlu ucu
c) Gez
d) Hedef
e) Arpacık

24) Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu

25) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt
a) V-IV-III-II-I
b) II-V-I-III-IV
c) V-III-IV-II-I
d) III-II-I-V-IV
e) I-II-III-IV-V

84.SINAV 

 

1) Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Makineli

2) Ağır ateşli silahlar birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah değildir?
a) Uzun namlulu silah
b) Obüs
c) Tank
d) Uçak savar
e) Top

3) Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?
a) Mp-5 makineli tabanca
b) Cz-75 tabanca
c) Toplu tabanca
d) Kırıkkale tabanca
e) Yavuz 16 tabanca

4) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b) Namlu
c) Fişek yatağı
d) Gövde
e) Hazne

5) Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?
a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Namlu emniyeti
e) Kabza emniyeti

6) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?
a) İğnenin kırık olması
b) Tetiğin arızalı olması
c) Barutun yetersiz veya nemli olması
d) Kapsülün arızalı olması
e) Tırnağın kırık olması

7) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

8) Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?
a) Gerdel
b) Şarjör yayı
c) Şarjör tüpü (gövdesi)
d) Şarjör kapağı ve kilidi
e) Emniyet ve ateş ayar mandalı

9) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek verme tertibatı
b) Namlu
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

10) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek yerlerdendir?
a) Eğitim ve öğretim kurumlarında
b) Karayollarında
c) Hastanelerin psikiyatri bölümlerinde
d) Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde
e) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde

11) Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür

12) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Horozun darbe gücü
b) Çekirdeğin ağırlığı
c) Havanın yoğunluğu
d) Havanın ısısı
e) Rüzgâr

13) Aşağıdakilerden hangisi hareketli namluda bulunan parçalardan biri değildir?
a) Fişek rampası
b) Dirsekli kurs
c) Ateşleme iğnesi
d) Yiv
e) Set

14) Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?
a) Fişek yatağı kirli olabilir
b) İğne veya yayı kırık olabilir
c) Şarjör yerine oturmamış olabilir
d) Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir
e) Şarjör içindeki fişek çapı farklı olabilir

15) Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından kaynaklanan tutukluk sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a) Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez
b) Tetik düşmez
c) Kapsül ateşlenmez
d) Silah otomatik olarak çalışır
e) Silah emniyete alınmaz

16) Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Aylık bakım
d) Atış öncesi bakım
e) Atış sonrası bakım

17) “Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda genel emniyet kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymayınız
b) Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla silahı doğrultmayınız
c) Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir
d) Silah sürekli dolu halde taşınır
e) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır

18) Sökülmüş silahın takılma işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
b) Takma işlemenin genel kuralı yoktur
c) Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır
d) Önce şarjör takılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

19) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun‟un ilgili maddesindeki “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi” belirlemede usul nedir?
a) Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir
b) İl emniyet müdürlüğünce belirlenir
c) İl özel güvenlik komisyonunun kararı ve valinin onayıyla belirlenir
d) Bölge polis merkezince belirlenir
e) İlgili kurum, kuruluş tarafından belirlenir

20) MP-5 makineli tabanca da atış anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir?
a) Kabza
b) Kovan atma boşluğu
c) Şarjör
d) El kundağı
e) Alev gizleyen

21) Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
a) Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
b) Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
c) Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
d) İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
e) Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz

22) Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Silahın temiz olması
b) İğnenin sağlam olması
c) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
d) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
e) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması

23) Hatve nedir?
a) Namlu boyudur
b) Silah kapasitesidir
c) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur
d) Namlu içindeki girintilerdir
e) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir

24) Görevlerde kullanılan demirbaş silahların devir teslimlerinde silahta herhangi bir anormallik (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılır?
a) Durum görmezlikten gelinir
b) Teslim eden arkadaşa nedeni sorulur
c) Göreve başlanmaz
d) Arkadaş zarar görmesin diye bir şey yapılmaz
e) Konu mutlaka devir teslim ve rapor defterine yazılır ve hemen üst sorumluya/yetkiliye bildirilir

25) Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların taşınması ve bulundurulması hangi kanuna göre yapılmaktadır?
a) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
d) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
e) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

 

85. SINAV 

 

1) Kesici silahlar hangi silah grubu içerisinde yer alır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Biyolojik silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları

2) Aşağıdakilerden hangisinde ateşli silahın tanımı tam olarak verilmiştir?
a) Barut gazı ile çalışan silahlardır
b) Canlı varlıkları yaralayıp öldürebilen aletlerdir
c) Mermi adı verilen özel, şekil, ağırlık, büyüklükteki cisimleri, barut gazının etkisi ile uzak mesafelere atan silahlardır
d) Cansız varlıkları parçalayan yok eden silahlardır
e) Suçta kullanılan her türlü aletlerdir

3) Gaz tabancaları hangi grup silahlar arasında yer alır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Biyolojik silahlar
d) Kimyasal silahlar
e) Nükleer silahlar

4) Uzman personel tarafından yapılan ve gerektiğinde parça değişen bakım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Günlük bakım
b) Kapsamlı bakım
c) Haftalık bakım
d) Yıllık bakım
e) Atış sonrası bakım

5) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir?
a) Tetik
b) İğne
c) Horoz
d) Kapsül
e) İğne yayı

6) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırık olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir

7) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Balistik
c) Kriminilastik
d) Olay yeri inceleme
e) Adli tıp

8) Aşağıdakilerden hangisi silahı sökmeye başlamadan önce yapılması gereken ilk işlemdir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
b) Silah ölü noktaya tutularak horoz düşürülür
c) Sürgü çekilerek namlu parmakla da kontrol edilir
d) Şarjör çıkartılır
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir

9) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Atış menzili
b) Mermi yolu
c) Hatve
d) İlk hız
e) Hiçbiri

10) “Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ………, atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere de …….. denir.” Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
a) Fişek yatağı – namlu
b) Namlu – hazne
c) Hazne – şarjör
d) Rampa – fişek yatağı
e) Fişek yatağı – hazne

11) Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu

12) Tabancaların namlusunda bulunan setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?
a) Hatve
b) Rayyür
c) Mermi yolu
d) Gerdel
e) Kapsül

13) Çap nedir?
a) Namlu içerisindeki karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
b) Yiv ve set sayısıdır
c) Namlu boyudur
d) Silahın kapasitesidir
e) Çekirdeğin namlu içindeki bir tur dönüşüdür

14) Özel güvenlik görevlilerine, görevli oldukları zaman, görev alanlarında silah taşıma yetkisi hangi kanunla verilmiştir?
a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu
b) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
c) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
d) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
e) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanun

15) Aşağıdakilerden hangisi MP-5 makinalı tabanca modelidir?
a) AK 47
b) A3
c) SAR
d) MPX
e) 75B

16) Poligonda atış esnasında uyulması gereken emniyet kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Mutlaka koruyucu gözlük ve kulaklık kullanılmalıdır
b) Poligonda atış emniyetinden, birinci derecede atış amiri sorumludur
c) Atış esnasında atış yapanların konsantrasyonunu bozacak hareketlerden kaçınılmalıdır
d) Atış esnasında silahta bir tutukluluk oluşursa, silah hedefi gösterir vaziyette beklenir ve atış gözlemcisine bilgi verilir
e) Poligonda talimata gerek yoktur, herkes ferdi olarak atışını yapar

17) Parmağın tetiğe artan oranda bir kuvvetle baskı yapmasına ne denir?
a) Horoz düşürme
b) Tetik çekme
c) Tetik ezme
d) Ateş etme
e) Tetik kavrama

18) “Fişek yatağında fişek olup olmadığını tespite yarayan yardımcı emniyet tertibatına …….. denir.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
a) Kabza emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) İğne emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) İkaz emniyeti

19) I Gerdelin yıpranması
II Şarjör ağzının açılması
III Gerdelin kırılması
IV Gerdel yayının yıpranması
V Gerdel yayının ters takılması
Yukarıdaki maddelerin sonucunda meydana gelen silah arıza yerleri aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Hazne arızaları
b) Namluda meydana gelen arıza
c) Nişan tertibatı arızaları
d) Fişek arızaları
e) İğne arızaları

20) I Silahta fişek olmayabilir
II İğne yayı kırık olabilir
III Şarjör tutucu pimi arızalı olabilir
IV Barut miktarı az olabilir
V Şarjörde hatalı fişek olabilir
Yukarıdakilerden hangileri silahın dolduruş yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir?
a) I-II
b) II-IV
c) I-III-V
d) III-IV
e) I-II-IV

21) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kapsülün ana görevi barutun nemlenmesini önlemektir
b) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yola hatve denir
c) Toplu tabancalarda şarjör yuvası bulunur
d) Kovan atma boşluğu sürgü üzerinde bulunur
e) Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere rampa denir

22) Silah bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?
a) 18
b) 19
c) 20
d) 21
e) 23

23) Silahın iğnesinin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Tabanca emniyete alınamaz
c) Fişek ateşlenemez
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz

24) Şarjör emniyeti hangi silahta vardır?
a) CZ-75
b) Kırıkkale
c) Yavuz 16
d) Beretta 92 FS
e) 14’lü Browning

25) Toplu tabancalarda tırnak nerededir?
a) Namlunun altında
b) Top yuvalarının önünde
c) Tetik korkuluğunun önünde
d) Namlunun üzerinde
e) Toplu tabancalarda tırnak yoktur

 

86. SINAV SİLAH

 

1) I Sürgü tam çekilerek bırakılır
II Silahın namlusu ölü bir noktaya çevrilir
III Şarjör çıkartılır
IV Sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle kontrol edilir, karanlıkta takiben elle de kontrol edilir
Silah sökülürken dikkat edilecek yukarıdaki işlemlerin sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) III-II-I-IV
b) II-IV-III-I
c) I-II-III-IV
d) II-III-I-IV
e) IV-II-III-I

2) Silahımızın icra yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması aşağıdaki olası arızalardan hangisini doğurur?
a) Soruda geçen yayı görevini yapamayan iğne kapsülü patlatacak darbeyi yapamayacaktır
b) Soruda geçen yayı görevini yapamayan tırnak boş kovanı fişek yatağından çekemeyecektir
c) Şarjörde fişek bitmesine rağmen gerdel yukarı itilemediği için sürgü geride takılı kalmayacaktır
d) Ezilen tetik geride kalacak ve takip eden atış yapılamayacaktır
e) Atış sırası bekleyen fişek, fişek yatağına sürülemeyip atışa hazır fişek haline gelemeyecektir

3) “Kapsül” silahın hangi unsurları üzerinde bulunur?
a) Şarjör
b) Fişek
c) Namlu
d) Gövde
e) Rampa

4) Aşağıdakilerden hangisi silah temizlik ve akım türlerinden (zamanlarından) değildir?
a) Atış öncesi bakım
b) Haftalık bakım
c) Aylık bakım
d) Yıllık bakım
e) Günlük bakım

5) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin poligonda uyması gereken en önemli kuraldır?
a) Fişek yatağında fişek bulundurularak poligona girilmesi
b) Atış yapacak özel güvenlik görevlisinin kendisini hazır hissetmesi
c) Sağ el ile atış yapan özel güvenlik görevlisinin sol gözünü kapatıp derin nefes aldıktan sonra ateş etmesi
d) Atış eğitimcisinin verdiği talimatlara uyması
e) Atışa başlarken silah temizliğini yapılıp yapılmadığını kontrol etmesi

6) Özel güvenlik görevlilerinin kullanmış olduğu tabancalarında kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Tırnak
b) Namlu
c) Tetik
d) Fişek yatağı
e) Sürgü

7) Kimyasal silahların doğru olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yakıcı-Delici-Ezici-Bayıltıcı
b) Kesici-Yakıcı-Bayıltıcı-Delici
c) Zehirleyici-Kırıcı-Delici- Göz yaşartıcı
d) Bayıltıcı-Zehirleyici-Delici-Göz yaşartıcı
e) Yakıcı-Zehirleyici-Bayıltıcı-Göz yaşartıcı

8) Silahlarda çap ölçüsü hangi husus dikkate alınarak ölçülür?
a) İki set arasındaki mesafe
b) Yiv set arasındaki mesafe
c) İki yiv arasındaki mesafe
d) Namlunun uzunluğu
e) Fişek yatağı boyutu

9) Hatve nedir?
a) Silah kapasitesidir
b) Namlu boyudur
c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir
d) Namlu içindeki girintilerdir
e) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur

10) Silahlarda ateşleme sisteminde; hem horoz hem de iğne olan, tetiğin çekilmesiyle tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun iğneye, iğnenin de kapsüle darbe yapması sonucu ateşlemenin gerçekleşmesini sağlayan sisteme ne ad verilir?
a) Darbeli sistem
b) Horozlu iğneli sistem
c) Vurmalı iğneli sistem
d) İğneli sistem
e) Horozlu sistem

11) Temel atış tekniklerini bilen bir özel güvenlik görevlisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Nişan aldıktan sonra tetiği ezerek yavaşça düşürür
b) Atış esnasında nefesini ayarlar
c) Göz -gez -arpacık prensibiyle nişan alır
d) Hedefi görür görmez süratle tetiği düşürür
e) Duruş pozisyonunu en uygun şekilde alır

12) Özel güvenlik görevlisinin kullanmış olduğu silahının tırnağının kırık olması atış anında nasıl bir sonuç doğurur?
a) Tabanca dolduruş yapmaz
b) Fişek yatağına fişek sürülemez
c) Horoz düşürülemez
d) Tetik çekilemez
e) Kovan normal olarak dışarı atılamaz

13) Aşağıdakilerden hangisinde silahın tanımı tam olarak verilmiştir?
a) Saldırı ve savunma aletidir
b) Çeşitli şekillerde kullanılarak cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir
c) Canlı ve cansızları parçalayan ve yok eden aletlerdir
d) Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir
e) Her türlü olaya veya suça karışan canlıları yaralayan veya yok eden aletlerdir

14) Aşağıdakilerden hangileri ateşli silahlar arasında yer almaz?
a) Ağır ateşli
b) Hafif ateşli
c) Uzun namlulu
d) Otomatik
e) Nükleer silahlar

15) Etkili mesafe nedir?
a) Silahın menzili (?) (Doğru cevap olarak verilen şık)
b) Merminin delme gücü
c) Fişeğin ilk hızı
d) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
e) Atıcının görüş mesafesi

NOT : Bu soru;
60.Sınav 21.soru – b şıkkı- Merminin delme gücü
72. Sınav 2.Soru – b şıkkı – Merminin delme gücü
76.Sınav 2.Soru – e şıkkı – Merminin delme gücü

şeklinde cevaplandığı halde, bu sınavda (a) şıkkı “silahın menzili” olarak verildiği için cevap anahtarında iki şık verilmiştir. 

Daha sonra hangisi olduğu açıklanmayan bir soru iptali bilgisi geldi.

16) Aşağıdakilerden hangisinde “rayyür”ün doğru tanımı verilmiştir?
a) Yiv ve set’in mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere rayyür denir
b) Yiv’in set üzerinde bıraktığı izlere rayyür denir
c) Yiv ve set’in namlu üzerinde bıraktığı izlere rayyür denir
d) Set’in yiv üzerinde bıraktığı izlere rayyür denir
e) Mermi çekirdeğinin namlu üzerinde bıraktığı izlere rayyür denir

17) Aşağıdakilerden hangisi silah arıza sebeplerindendir?
a) Üretim hatası
b) Atıcının kullanım hatası
c) Standart fişek kullanılmaması
d) Arızalı fişek kullanma
e) Hepsi

18) Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahların özelliklerinden değildir?
a) Tek atıcı tarafından kullanılır
b) İsabetli atış için atış kabiliyeti gerektirir
c) Uzun ve kısa namlulu olabilir
d) Hem yivli hem de yivsiz olabilir
e) Hafif ateşli silahların hepsi seri atış yapar

19) İstinat boşluğu aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a) Tetik
b) Horoz
c) Gez
d) Arpacık
e) Şarjör

20) MP-5 Makineli tabanca ile nişan almada aşağı/yukarı (yükseklik) ayarı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
a) Arpacık
b) Göz
c) Döner gez
d) El kundağı
e) Namlu

21) (9×19)’luk fişek denildiği zaman ikinci rakam olan 19 kovan boyunu ifade ederken, ilk rakam olan 9 neyi ifade eder?
a) Çekirdek çapını
b) Kovan çapı
c) Fişek uzunluğu
d) Namlu çapı
e) Kalibre olarak fişek çapı

22) Kurma kolu emniyeti hangi silahta vardır?
a) CZ 75 tabanca
b) Toplu tabanca
c) MP 5
d) Kırıkkale tabanca
e) Sarsılmaz tabanca

23) Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikalini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
e) Çekirdeğin hızını artırır

24) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek verme tertibatı
b) Namlu
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

25) Silahın hangi parçası mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?
a) Yiv
b) Namlu
c) Set
d) Tetik
e) Horoz

 

87. SINAV SİLAH

 

1) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar
c) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
d) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
e) Merminin azami mesafesini artırır

2) Silahımızın tırnağının kırık, aşınmış veya tırnak yayının kırık yahut özelliğini kaybetmiş olması aşağıdaki olası mekanik arızalardan hangisini doğurur?
a) İğne kurulamaz
b) Horoz kendiliğinden düşer
c) Fişek barutu alev almaz
d) Silah mandal emniyetine alınamaz
e) Fişek boş kovanı fişek yatağından çekilemez

3) Fişek çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahlara ne ad verilir?
a) Ateşli silah
b) Kimyasal silah
c) Biyolojik silah
d) Ateşsiz silah
e) Patlayıcı maddeler

4) Ateşli silahlar için taşıma ruhsatı belgesi kaç yıl geçerlidir?
a) 1 yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 4 yıl
e) 5 yıl

5) Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?
a) Çerçeve
b) Şarjör
c) Namlu
d) Fişek yatağı
e) Tırnak

6) Silah ile nişan alma sırasındaki en önemli nişan elemanı hangisidir?
a) Arpacık
b) Atış hocası
c) Hedef
d) Tabanca
e) Gez

7) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) Tırnak arızalı olabilir
d) İğne kırık olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir

8) Özel güvenlik görevlisi doğru nişan almada aşağıdakilerden hangisine uygun hareket etmelidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmeli
d) Arpacık ve hedef net, gez bulanık görülmeli
e) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli

9) Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?
a) Barut
b) Çap
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Kovan

10) Poligonda atış yapan özel güvenlik görevlisinin silahı tutukluk yaptığında öncelikle yapması gereken hareket tarzı ne olmalıdır?
a) Tetiğe sert biçimde birkaç defa basmalıdır
b) Sürgü arka arkaya çekilerek silahın mermiden arındırılması sağlanmalıdır
c) Silah havaya doğru çevrilerek en yakın atış yapan özel güvenlik görevlisinden yardım istenmelidir
d) Silah atış hattına çevrilerek tetiğe daha sert basılmalıdır
e) Silah olduğu yere bırakılarak atış gözlemcisine bilgi verilmelidir

11) 6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
a) 15 yaşını
b) 18 yaşını
c) 20 yaşını
d) 21 yaşını
e) 25 yaşını

12) Aşağıdaki şekilde görülen gez ve arpacık ile ilgili nişan hatası ve hedefteki sonucu hangi nişan hattı sebebiyle oluşmuştur?
(Burada; atışların hedef kağıdının üst kısmında-arpacığın hizasında toplandığını gösteren bir şekil var.)
a) Aşağı arpacık
b) Sola arpacık
c) Yukarı arpacık
d) Sağa arpacık
e) Aşağı sağa arpacık

13) Gez ve arpacık tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur?
a) İğne mekanizması
b) Namlu
c) Şarjör
d) Sürgü
e) Gövde

14) Atış yapan özel güvenlik görevlisi Dursun, silahının şarjöründeki tüm fişekleri atmasına rağmen silahının sürgüsünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) İcra yayının kırık olması
b) Horozun kırık olması
c) Tırnağın kırık olması
d) Fişeğin arızalı olması
e) Gerdelin arızalı olması

15) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Çıkarıcı yıldızı
b) Top yuvaları
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

16) İğnesi kırık olan bir silahla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Silahın horoz emniyeti çalışmaz ve horoz düşmez
b) Silah ateşleme yapmaz
c) Fişek yatağına fişek sürülemez
d) Tetik çalışmaz
e) Namludan boş kovan atılmaz

17) Silahlarda ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafeye ……………. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Rayyür
b) Çap (Kalibre)
c) Hatve
d) Set
e) Namlu

18) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ……….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) 15
b) 25
c) 30
d) 45
e) 90

19) Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tetik emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Şarjör emniyeti
e) Mandal emniyeti

20) Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?
a) Baş üzerinden atış pozisyonu
b) Tek elle atış pozisyonu
c) Çift elle atış pozisyonu
d) Yatarak atış pozisyonu
e) Sütre gerisinden atış pozisyonu

21) MP5 makineli tabancalarda emniyet sistemi ve ateş etme ayarları için kabza grubunun sağ yan tarafına işaretlenen harfler aşağıdakilerden hangisidir?
a) ETS
b) MKE
c) SEMİ
d) NİM
e) SAFE

22) Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak teşkil eder?
a) 1402
b) 2559
c) 3201
d) 5188
e) 6136

23) Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ……… denir?
a) İz
b) Rayyür
c) Leke
d) Kir
e) Çekirdek izi

24) Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ne denir?
a) Kovan yuvası
b) Fişek yatağı
c) Şarjör yayı
d) Hazne
e) Şarjör yatağı

25) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Olay yeri inceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji

 

88. SINAV SİLAH

 

1) Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları hangi kanuna göre düzenlenir?
a) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
c) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
d) 2559 sayıl Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
e) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu

2) Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Makineli

3) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b) Namlu
c) Fişek yatağı
d) Gövde
e) Hazne

4) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Gerdel
b) Şarjör kapağı
c) Rampa
d) Fişek çıkartıcı
e) Fişek yatağı

5) Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?
a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Namlu emniyeti
e) Kabza emniyeti

6) Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?
a) MP-5 makineli tabanca
b) Cz-75 tabanca
c) Toplu tabanca
d) Kırıkkale tabanca
e) Yavuz 16 tabanca

7) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?
a) İğnenin kırık olması
b) Tetiğin arızalı olması
c) Barutun yetersiz veya nemli olması
d) Kapsülün arızalı olması
e) Tırnağın kırık olması

8) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Horozun darbe gücü
c) Havanın yoğunluğu
d) Havanın ısısı
e) Rüzgâr

9) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Heyecan
e) Fişek yatağına fişek sürülmemesi

10) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un ilgili maddesindeki “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi” belirlemede usul nedir?
a) Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir
b) İl emniyet müdürlüğünce belirlenir
c) İl özel güvenlik komisyonunun kararı ve valinin onayıyla belirlenir
d) Bölge polis merkezince belirlenir
e) İlgili kurum, kuruluş tarafından belirlenir

11) Rayyür nedir?
a) Çekirdek ağırlığıdır.
b) Kapsül içindeki yanıcı maddedir.
c) Silah markasıdır.
d) Namlu içindeki genişliktir.
e) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir.

12) Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
a) Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
b) Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
c) Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
d) İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
e) Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz

13) (9×19)’luk fişek denildiği zaman ikinci rakam olan 19 kovan boyunu ifade ederken, ilk rakam olan 9 neyi ifade eder?
a) Çekirdek çapını
b) Kovan çapı
c) Fişek uzunluğu
d) Namlu çapı
e) Kalibre olarak fişek çapı

14) Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
a) Kovan
b) Kapsül
c) Barut
d) Çekirdek
e) Kovan dip tablası

15) Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?
a) İğne veya yayı kırık olabilir.
b) Fişek yatağı kirli olabilir.
c) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
d) Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir.
e) Şarjör içindeki fişek çapı farklı olabilir.

16) Aşağıdakilerden hangisi gez ve arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme verilen isimdir?
a) Nişangâh sistemi
b) Kabza sistemi
c) Atış sistemi
d) Mandal emniyeti sistemi
e) Nefes tekniği sistemi

17) Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?
a) Gövde (Çerçeve)
b) Sürgü (Kapak takımı)
c) Kabza
d) Nişan tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

18) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

19) Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?
a) Tırnak izi
b) Yiv ve set izi
c) Çıkarıcı izi
d) İğne izi
e) Fişek yatağı

20) “Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda Genel Emniyet Kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymayınız.
b) Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla silahı doğrultmayınız.
c) Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir.
d) Silah sürekli dolu halde taşınır.
e) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.

21) Silahın hangi parçasının eksik olması atışa engel teşkil etmez?
a) İğne
b) Tetik
c) Namlu
d) Gez
e) Fişek yatağı

22) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun/Yönetmelik kapsamında silah taşıma/bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
a) 18-7
b) 19-3
c) 21-5
d) 25-2
e) 20-5

23) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
a) Gerdel yayı
b) İcra yayı mili
c) Tetik manivelası
d) Kilitleme dişleri
e) Sürgü tutucu pimi

24) 14’lü Browning tabanca hangi özellikli emniyet sistemine sahiptir?
a) Tetik
b) Mandal
c) Horoz
d) Şarjör
e) Kabza

25) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemenin genel kuralı yoktur.
c) Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır.
d) Önce şarjör takılır.
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.

 

89. SINAV SİLAH

 

1) Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliğinde kullanılan malzeme değildir?
a) Harbi
b) İnce uçlu ahşap
c) Kıl fırça
d) Havya
e) Temizlik bezi

2) Aşağıdakilerden hangisi atışı etkileyen temel faktörlerden değildir?
a) Silah takibi
b) Duruş
c) Kabza kavrama (Tutuş)
d) Nefes kontrolü ve nişan hattı kurma
e) Tetik ezme

3) Aşağıdakilerden hangisi silah bakım türlerinden değildir?
a) Basit bakım
b) Yıllık ve periyodik bakım
c) Zor bakım
d) Kapsamlı bakım
e) Değişik iklim şartlarında bakım

4) Tabancaların parçalarından sürgü takımında hangi unsur bulunmaz?
a) Rampa
b) İğne ve yayı
c) Tırnak
d) Gez – Arpacık
e) Kovan atma boşluğu

5) Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?
a) Tetik emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Gez emniyeti
e) Kabza emniyeti

6) Nişan tertibatında namlu gerisinde olan arpacığın şekline göre oyuk kısmı tam daire yarım daire, dikdörtgen, üçgen şeklinde olabilen parçaya ne ad verilir?
a) Alev gizleyen
b) Namlu ucu
c) Horoz
d) Tırnak
e) Gez

7) Silahın güvenli bir şekilde boşaltılması için sırasıyla izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
I Ölü bölgeye tetik düşürülerek silah kılıfa konulur
II Sürgü çekilip gözle atım yatağı kontrol edilir ve bırakılır
III Şarjör çıkartılır
IV Tabanca ölü noktaya çevrilir
a) II, IV, III, I
b) III, IV, II, I
c) IV, I,II, III
d) III, II, I,IV
e) IV, III, II, I

8) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

9) Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?
a) Gerdel
b) Şarjör yayı
c) Şarjör tüpü
d) Şarjör kapağı
e) Emniyet ve ateş ayar mandalı

10) Aşağıdakilerden hangisi namluda bulunan yiv ve setlerin görevleri arasında sayılmaz?
a) Çekirdeğin havayı burgu gibi delmesi
b) Kovanın atılması
c) Atış menzilinin uzaması
d) Delme gücünün artması
e) Çekirdeğin hedefe ilk önce uç kısmı ile varması

11) Nişan hattı nedir?
a) Hedefin alt noktası ile arpacığın alt noktasını birleştiren hat
b) Göz, gezin üst kenar orta noktasından arpacığın silme üst tepesi ile hedefin orta noktasını oluşturan hat
c) Arpacık ve gezin hedef alt noktasına birleştiren hat
d) Gez, göz ve arpacığın alt noktası ile hedefin üst noktasını oluşturan
e) Poligon kulvarındaki hedefin gözle birleştirildiği hat

12) Poligonda atış eğitimi alan özel güvenlik görevlisinin silahı tutukluk yaptığı taktirde öncelikli yapması gereken hareket tarzı hangisidir?
a) “TUTUKLUK ” diye bağırıp yardımcı el havaya kaldırılarak namluyu hedeften ayırmadan silahı nezaretçiye teslim etmelidir
b) Tabancanın sürgüsünü hızlıca çekip bırakmalıdır
c) Tabancayı yukarı doğrultup olduğu yerde beklemelidir
d) Şarjörü çıkartmalı ve tabancayı sökmelidir
e) Tabancayı alarak poligon dışına çıkmalı ve atış gözlemcisine dışarı çağırmalıdır

13) Silahlı özel güvenlik görevlilerinin görev değişiminde birbirlerine silah teslim ederken dikkat edecekleri en önemli husus hangisidir?
a) Mermi sayısı zimmet sayısı kadar olmalıdır
b) Devir teslim defteri imzalanmalıdır
c) Silah teslim alınırken her zaman dolu olduğu kabul edilmelidir
d) Yedek şarjör ve silah aparatlarının tam olup olmadığına dikkat edilmelidir
e) Silah üzerinde çizik olup olmadığı kontrol edilmelidir

14) Bankada görevli özel güvenlik görevlisi silahı ile ilgili hangi hususlara uymak zorunda değildir?
a) Silahını emniyetli kullanmayı öğrenmeli
b) Olası olaylara karşı parmağı tetikte ve eli silahının üzerinde olmalıdır
c) Fişek yatağının boş olduğundan emin olmalıdır
d) Atış yapmadan önce veya atış sırasında asla ilaç ve alkol kullanmamalıdır
e) Silahla ilgili her türlü şakadan kaçınmalıdır

15) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında yer almaz?
a) Arpacık
b) İğne yayı
c) Horoz
d) İğne
e) Tetik

16) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?
a) İğnenin kırık olması
b) Barutun nemlenmesi
c) Gez ve arpacığın kırık olması
d) Tetiğin arızalı olması
e) Kapsülün hatalı olması

17) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakledilmesindeki usul nedir?
a) Silah sahibi silahını belediye sınırları içinde istediği yere nakledebilir
b) Bu konuda herhangi bir usul yoktur
c) Sadece genel kolluk tarafından nakledilebilir
d) Mahallin en büyük mülki amirinin vereceği “Silah Nakil Belgesi” ile nakledilebilir
e) Silah sahibi silahını il sınırları içinde istediği yere nakledebilir

18) Gaz tabancaları hangi silah grubunda yer alır?
a) Biyolojik silahlar
b) Ezici silahlar
c) Hafif ateşli silahlar
d) Nükleer silahlar
e) Delici silahlar

19) Aşağıdakilerden hangisi tabancanın parçalarından değildir?
a) Gövde
b) Namlu
c) Fişek
d) Sürgü
e) Şarjör

20) Aşağıdakilerden hangisi temel atış tekniklerinden değildir?
a) Kabza kavrama
b) Nişan alma
c) Duruş
d) Horoz ezme
e) Nefes kontrolü

21) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği ve aynı zamanda iğnenin kapsüle çarparak patlamanın meydana geldiği yere ne denir?
a) Fişek yatağı
b) Hazne
c) Hatve
d) Rampa
e) Şarjör

22) Tabancalarda ateşleme ilk olarak aşağıdaki parçalardan hangisiyle başlar?
a) Horoz
b) Yerine getiren yay ve mili
c) Tetik
d) Emniyet mandalı
e) Ateşleme iğnesi

23) Poligonda atışa hazır atıcı neyi bekler?
a) Silahın ısınmasını
b) Silahın soğumasını
c) Yetkilinin “Atış Serbest” komutunu
d) Poligonun temizlenmesini
e) Beklemez ateş eder

24) Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?
a) Atıcının kendine aşırı güveni
b) Atıcının silahını tanımaması
c) Aşırı unutkanlık
d) Silahla sık sık ve gereksiz oynama
e) Fişek hatası

25) Silah taşıma ruhsatı kaç yıl geçerlidir?
a) 2
b) 5
c) 7
d) 10
e) 12

90. SINAV SİLAH

 

1) Özel güvenlik görevlisi Hasan görevi esnasında silah kullanması gereken bir durumla karşılaşır. Görev silahını kılıfından çıkarır ve sürgüyü çekerek dolduruş yaptıktan sonra silahını hedefe doğrultarak tetiğe basar. Ancak horoz düşmesine ve iğnenin sağlam olmasına rağmen silahın ateş etmemesi sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez kırıktır
b) Çıkarıcı kırıktır
c) Tırnak kırıktır
d) Fişek arızalıdır
e) Arpacık düşmüştür

2) Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Tetik emniyeti
c) Sürgü emniyeti
d) Şarjör emniyeti
e) İkaz pimi emniyeti

3) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Fişek yatağını boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

4) Tek hareketli (single-action) tabancanın özelliği hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Tabancanın toplu veya şarjörlü olma özelliğidir
b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir
c) Tetiğe bir kez basıldığında horozun hem kurulması ve hem de düşmesi özelliğidir
d) Tetiğe basıldığında kurulu olan horozun düşmesi özelliğidir
e) Horozsuz çalışma sistemidir

5) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Karşılıklı iki set arasındaki mesafenin milimetre olarak ifadesine çap denir
b) Namlu içindeki girintilere yiv denir
c) Kabza, tabancayı elle tutmaya yarayan bölümdür
d) Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi ile aldığı mesafeye hatve denir
e) Yerine getiren yay çerçeveye sabit şekilde bulunur

6) Ateşleme tertibatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Horozun veya iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlar
b) Fişek yatağının temizlenmesini sağlar
c) Tetiğin kendiliğinden hareket etmesini engeller
d) Fişek patladığında alevin dışarı çıkmasını önler
e) Fişek patladığında ortaya çıkan gazın silahtan dışarı atılmasını sağlar

7) Aşağıdaki cümlede boşluklara gelecek uygun kelimeler hangileridir?
Namlu içerisinde karşılıklı iki set (çıkıntı) arasındaki mesafenin milimetre olarak ifadesine ………….. , inç olarak ifadesine ……….. denir.
a) Hatve – rayyür
b) Destek – hazne
c) Kalibre – çap
d) Çap – kalibre
e) Yiv – set

8) Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?
a) Biyolojik silahlar
b) Hafif ateşli silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Ağır ateşli silahlar
e) Ateşsiz silahlar

9) Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere neden olan silahlara ne ad verilir?
a) Kimyasal silahlar
b) Nükleer silahlar
c) Ateşli silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Göz yaşartıcı silahlar

10) Aşağıdakilerden hangisinde rayyürün tanımı doğru olarak verilmiştir?
a) Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere denir
b) Yivin set üzerinde bıraktığı izlere denir
c) Yiv ve setin namlu üzerinde bıraktığı izlere denir
d) Setin yiv üzerinde bıraktığı izlere denir
e) Fişek çekirdeğinin namlu üzerinde bıraktığı izlere denir

11) Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?
a) Namlu
b) Şarjör
c) Kovan
d) Gerdel
e) Sürgü

12) “Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tamamına …….. denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Silah
b) Tabanca
c) Atış
d) Tüfek
e) Bıçak

13) Silahlar genel olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmada yer almaz?
a) Biyolojik silahlar
b) Ateşli silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Uzun namlulu silahlar
e) Ateşsiz silahlar

14) Hangisi ateşli silah ile atış pozisyonu değildir?
a) Ayakta çift el
b) Emekleme
c) Ayakta tek el
d) Yatarak atış
e) Çökerek atış

15) İlhan 15 metre mesafeden tabanca ile yaptığı atışta atışlarını hedefin orta noktasında toplamayı başarmıştır. İlhan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Silahı fazla sıkmadan iyi bir şekilde kavramıştır
b) Nefes kontrolünü düzgün yapmış ve atış esnasında nefes kesmeyi yerinde yapmıştır
c) Tam ve doğru bir nişan hattı oluşturmuştur
d) Geri tepmeyi en aza indirmek için sağ omuzunu atış öncesi ileriye doğru hareket ettirmiştir
e) Dikkatini arpacıkta toplamış ve hedefi flu olarak görmüştür

16) Meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Silahı her yerde taşıyabilir
b) Meskun mahalde atış yapabilir
c) Silahını yetkili mercilerden izin alarak yetkili tamircilere götürebilir
d) İşyerine götürebilir
e) Aracında taşıyabilir

17) Kama, hançer, saldırma, oluklu bıçak vb. silahlar genel olarak hangi isim altında sınıflandırılır?
a) Ateşli silahlar
b) Hafif ateşli silahlar
c) Ateşsiz silahlar
d) El aletleri
e) Hafif silahlar

18) Aşağıdaki şıklardan hangisinde ilk hız doğru tanımlanmıştır?
a) Silah ateşlendikten sonra, çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol
b) Çekirdeğin namluyu terk ettikten sonra gittiği en uzak mesafe
c) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren hedefe varıncaya kadar izlediği yol
d) Çekirdeğin namlu içerisinde aldığı yol
e) Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafe

19) Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik çekme (tetik ezme) hatalarından değildir?
a) Tetiği çok yavaş ve uzun süre bekleyerek çekmek
b) Tetiği ani çekmek
c) Tetiği düzensiz çekmek
d) Tetiği çekerken istinat boşluğunu almamak
e) Tetiği çekerken arpacığı yukarıda görmek

20) Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Metal gömlek – çekirdek – alev kanalı -kurşun
b) Kovan – kapsül – barut – çekirdek
c) Çekirdek – metal gömlek – kurşun – barut
d) Kovan – kovan dip tablası – alev kanalı -yanıcı ecza
e) Kapsül kabı – kurşun – metal gömlek – çekirdek

21) Fişekte, kapsül ile barutun arasında bulunan alev kanalının görevi nedir?
a) Barut gazının dışarı atılmasını sağlar
b) Alevin baruta intikalini sağlar
c) Barut gazının çekirdeğe basınç yaparak ileri fırlatmasını sağlar
d) Barutun etkisini azaltmaya yarar
e) Çekirdeğin hızını artırır

22) Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
a) Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
b) Horoz – iğne – tetik – tetik manivelası
c) Tetik manivelası – tetik – horoz – iğne
d) İğne – tetik – tetik manivelası – horoz
e) Tetik – iğne – tetik manivelası – horoz

23) Uygun hava şartlarında ve doğru açı ile yapılan atış sonrasında namlu ucu ile, çekirdeğin engelle karşılaşmadan düştüğü son nokta arasındaki mesafe nasıl ifade edilir?
a) Uzak mesafe
b) Etkili mesafe
c) Azami mesafe
d) Mesafe dışı
e) Tehlikeli mesafe

24) Atış esnasında tetiğin sert çekilmesi hedef kağıdında nasıl neticelenir?
a) Atışlar vurulacak yerin etrafında toplanır
b) Atışlar vurulacak yerin üst tarafında toplanır
c) Atışlar vurulacak yerin alt tarafında toplanır
d) Atışlar vurulacak yerin sağ tarafında toplanır
e) Atışlar vurulacak yerin sol tarafında toplanır

25) Özel güvenlik görevlisi Kaan atış esnasında fişek yatağına fişek süremiyor ise nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tırnak kırıktır
b) Şarjör veya şarjör yayı arızalıdır.
c) İğne kırıktır
d) Tetik veya tetik yayı arızalıdır
e) Çıkarıcı kırıktır

 

 

 

 

 

Bu yazı bugün : 3, toplamda : 26957 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.