Sınav Sırasıyla Tüm Silah Bilgileri Soruları (91-)

28 Nisan 2021 tarihinde yayinlandi

 

91. SINAV SİLAH

 

1) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatını oluşturan parçalardan biri değildir?
a) Tetik
b) Gez
c) İğne
d) Horoz
e) Tetik manivelası

2) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör çıkartma mandalı
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör tüpü
e) Gerdel

3) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
a) Gez
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Tetik
e) Kovan atma boşluğu

4) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) Tırnak emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Tetik emniyeti

5) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin ateş almamasının nedenlerinden biri değildir?
a) Fişek nemli ortamda kalmış olabilir
b) Arpacık düşmüş veya kırılmış olabilir
c) İğne kırık olabilir
d) Kapsülde alev kanalı kapalı olabilir
e) Fişek hatalı olabilir

6) Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancaların parçalarından biri değildir?
a) Şarjör
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Yerine getiren yay

7) Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
a) Kovan
b) Kapsül
c) Barut
d) Çekirdek
e) Alev kanalı

8) Aşağıdakilerden hangisi otomatik/yarı otomatik tabancalarda kovan atma tertibatı içerisinde yer almaz?
a) Gerdel
b) Tırnak
c) Tırnak yayı
d) Çıkarıcı
e) Kovan atma boşluğu

9) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları

10) Aşağıdakilerden hangisi tetik çekme hatalarından değildir?
a) Aniden tetik çekme
b) Tetiği hızlı çekme
c) Düzensiz tetik çekme
d) İşaret parmağının birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmıyla tetik ezme
e) İstinat boşluğunu almayı unutma

11) Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Silahın temiz olması
b) İğnenin sağlam olması
c) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
d) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
e) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması

12) Nişan hattı ile ilgili olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) Hedef – arpacık – gez – göz
b) Gez – göz – arpacık – hedef
c) Arpacık – göz – gez- hedef
d) Göz – gez – hedef – arpacık
e) Göz – gez – arpacık – hedef

13) Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde üzerinde bulunmaz?
a) Çıkarıcı
b) Horoz
c) Tırnak
d) Tetik korkuluğu
e) Kabza

14) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ……… denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Fişek yatağı
b) Şarjör yuvası
c) Yuva
d) Kabza
e) Hazne

15) 6136 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi ateşli silahların taşınmayacağı yerlerden biri değildir?
a) Alışveriş merkezleri
b) Mahkeme salonları
c) Akıl hastaneleri
d) Eğitim ve öğretim kurumları
e) TBMM ana binaları

16) Çap nedir?
a) Namlu içindeki helezoni çıkıntılardır
b) Namlu içindeki helezoni girintilerdir
c) Namlu içindeki karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
d) Namlu içindeki iki yiv arasındaki mesafedir
e) Fişeğin uzunluk ölçüsüdür

17) Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
a) Çerçeve
b) Horoz
c) Çıkarıcı
d) Şarjör
e) Namlu

18) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ve psikolojik hatalara bağlı atış hatası değildir?
a) Acele tetik çekme
b) İrkilme ve silahı ileriye itme
c) Geriye yatma temayülü
d) Silahın geri tepeceği beklentisi
e) Fişeğin arızalı olması

19) Aşağıdakilerden hangisinde rampa doğru olarak tarif edilmiştir?
a) Şarjör yayının diğer adıdır
b) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir
c) Şarjörün uzunluğudur
d) Namlunun üzerindeki numaralardır
e) Şarjör yuvasıdır

20) Aşağıdakilerin hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir?
a) Horoz-iğne-kapsül-barut
b) İğne-horoz–barut-kapsül
c) Horoz-barut-kapsül-iğne
d) Kapsül-barut-iğne-horoz
e) Barut-horoz-kapsül-iğne

21) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlar sınıfına girmez?
a) Ağır ateşli
b) Hafif ateşli
c) Uzun namlulu
d) Otomatik
e) Nükleer silahlar

22) Birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ne denir?
a) Ağır ateşli silahlar
b) Hafif ateşli silahlar
c) Ateşsiz silahlar
d) Ağır ateşsiz silahlar
e) El bombası

23) Yivli silahlarda, ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi ile namlu içerisinde aldığı mesafeye ……………. denir. Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Rayyür
b) Çap (kalibre)
c) Set
d) Namlu
e) Hatve

24) Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?
a) Tetik korkuluğu
b) Tetik manivelası
c) Sürgü sistemi
d) Yiv ve setler
e) Fişek yatağı

25) Çekirdeğin tahrip gücünün ve ilk hızının yüksek olmasına aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
a) Barut miktarı
b) Namlu uzunluğu
c) Tetiğin sert çekilmesi
d) Çekirdek ağırlığı
e) Yiv ve setlerin sayısı

 

Bu yazı bugün : 17, toplamda : 450 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.