Sınav Sırasıyla Tüm Silah Bilgisi Soruları (41-50)

11 Ağustos 2012 tarihinde yayinlandi

41.SINAV

1) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biridir?
a) Gerdel
b) Yiv
c) İğne
d) Gez
e) Kapsül

2) Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardandır?
a) Atıcının, atış eğitimcisinin vereceği talimatlara uyması
b) Atıcının kendi kuralları doğrultusunda hareket etmesi
c) Atıcının silahı elinde tutarak poligona girmesi
d) Atıcının fişek yatağında fişek bulundurarak poligona girmesi
e) Hepsi

3) Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride takılı kalması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olur?
a) Şarjörde fişeğin bitmesi
b) Şarjörün tabancadan çıkması
c) Tabancanın iğnesinin kırılması
d) Kabzanın iki elle çok sıkı şekilde tutulması
e) Namlunun ısınması

4) Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
a) Şarjör
b) Kabza
c) Namlu
d) Kapak takımı
e) Horoz

5) Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?
a) Kabza emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) İğne emniyeti
d) Şarjör emniyeti
e) Sürgü emniyeti

6) Aşağıdaki parçaların hangisi sürgü üzerinde bulunur?
a) Tetik korkuluğu
b) Horoz
c) Tetik
d) Arpacık
e) Şarjör çıkarıcı mandalı

7) Fişekte, barutun ateşlenmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
a) Yiv
b) Set
c) Kapsül
d) Tırnak
e) Çıkarıcı

8) Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye …… denir. Boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?
a) Hatve
b) Rayyür
c) Namlu
d) Çap
e) Kovan

9) Kovan, çekirdek, kapsül ve barut unsurlarının birleşmesiyle oluşan parçaya ne denir?
a) Fişek
b) Rampa
c) Fişek yatağı
d) Namlu
e) Hatve

10) Aşağıdakilerden hangisi kovan üzerinde kalan izlerdendir?
a) Tırnak izi
b) İrca mili izi
c) Tetik izi
d) Emniyet mandalı izi
e) Kabza izi

11) Fişek yatağında kaç fişek bulunur?
a) 16
b) 1
c) 3
d) 15
e) 10

12) Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
a) Horoz emniyeti
b) Kabza emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) İkaz emniyeti
e) Mandal emniyeti

13) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?
a) İğnenin kırık olması
b) Tetik korkuluğunun kırık olması
c) Kapsülün arızalı olması
d) İğne yayının kırık olması
e) Tetiğin arızalı olması

14) Fişek yatağında fişek bulunan tabancanın güvenli bir şekilde boşaltılması için sırasıyla izlenmesi gereken yol, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Sürgü çekilip bırakılır – Şarjör çıkartılır – Tabanca ölü noktaya çevrilir
b) Şarjör çıkartılır – Tetiğe basılır – Tabanca ölü noktaya çevrilir – Sürgü çekilip bırakılır
c) Tabanca ölü noktaya çevrilir – Şarjör çıkartılır – Sürgü çekilip bırakılır – Tetiğe basılır
d) Tetiğe basılır – Sürgü çekilip bırakılır – Tabanca ölü noktaya çevrilir – Şarjör çıkartılır
e) Tabanca ölü noktaya çevrilir – Sürgü çekilip bırakılır – Şarjör çıkartılır- Tetiğe basılır

15) İrca yayının (yerine getiren yay) görevi nedir?
a) Şarjörün tabancadan düşmemesini sağlar.
b) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini sağlar.
c) Tetiğin düzgün çekilmesini sağlar.
d) Tabancayı sabitleyerek nişan almayı kolaylaştırır.
e) Gez ve arpacığın sürgünün üzerinde sabit kalmasını sağlar.

16) Yiv, set, fişek yatağı silahın hangi parçasında bulunur?
a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Şarjör
e) Fişek

17) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi toplu tabancaların sahip olduğu emniyet tertibatı olarak ifade edilir?
a) Şarjör emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Mandal emniyeti
e) Hiçbiri

18) Sürgü tutucu piminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdeğin hedefe hızlı gitmesini sağlar.
b) Boş kovanı silahtan dışarı atar.
c) Kapsüle darbe yaparak patlamasını sağlar.
d) Boş kovanın namlunun içerisine girmesine engel olur.
e) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını sağlar.

19) Silahla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Atışa hazır fişeğin beklediği yer şarjördür.
b) Namlunun içerisinde bulunan girintilere çap denir.
c) Toplu tabancalarda kabza emniyeti bulunur.
d) Tabancalarda her çaptaki fişek kullanılır.
e) Nişan tertibatında gez ve arpacık bulunur.

20) İğnenin kırılması durumunda oluşacak arıza aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tabanca dolduruş yapmaz.
b) Fişek ateşlenemez.
c) Tabanca emniyete alınmaz.
d) Horoz düşmez.
e) Tetik çalışmaz.

21) Tabancanın iğnesi kapsüle darbe yaptığı halde patlama oluşmamışsa aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?
a) Namlu ölü noktadan başka bir yöne çevrilmemelidir.
b) Şarjör tabancadan çıkartılmalıdır.
c) Namlunun ucundan içeri bakılarak kontrol edilmelidir.
d) Şarjör çıkarılarak fişek yatağındaki fişek çıkarılmalıdır.
e) Çıkartılan fişeğin patlama olasılığı düşünülerek hareket edilmelidir.

22) Fişek yatağıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Atışa hazır fişeklerin beklediği yerdir.
b) Fişek yatağının çapı fişeğin çapından küçüktür.
c) Otomatik tabancalarda namlunun gerisinde bulunur.
d) Fişeğin patladığı yerdir.
e) Fişek yatağında yiv ve set bulunmaz.

23) Aşağıdakilerden hangisi merminin dönerek ilerlemesini sağlar?
a) Yiv ve set
b) Kovan
c) İğne
d) İcra yayı
e) Kapsül

24) Toplu tabancalarda çıkarıcı yıldızının işlevi nedir?
a) Tabancayı emniyete alır.
b) Tabancanın ateş etmesini engeller.
c) Tabancadan dolu fişek veya boş kovanların çıkarılmasını sağlar.
d) Tabanca iğnesinin ileri gidip geri gelmesini sağlar.
e) Tabanca namlusunun sabit şekilde durmasına yardımcı olur.

25) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Kapsül
d) Çekirdek
e) Mermi

 

42.SINAV

 

1) Yarı otomatik tabancalarda “fişek yatağı” hangi parça ile bitişiktir?
a) Şarjör
b) Çerçeve
c) Namlu
d) Hazne
e) Kabza

2) Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda “tırnak ve çıkarıcı” hangi gruba girer?
a) Ateşleme tertibatı
b) Kovan atma tertibatı
c) Nişan tertibatı
d) Hiçbiri
e) Kabza tertibatı

3) Fişeklerin çaplarının belirlenmesinde kullanılan “ 9 X 19” ifadesindeki “19 mm” neyi ifade eder?
a) Çap
b) Boy
c) Fişek boyu
d) Namlu boyu
e) Kovan boyu

4) Tek hareketli (Single-action) tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Tetiğe basıldığında horozun düşmesi özelliğidir.
b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir.
c) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması hem de düşmesi özelliğidir.
d) Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir.
e) Tetiğe basıldığında emniyete geçme özelliğidir.

5) Atış anında “gez ve arpacık ile hedef”in görüntüsü nasıl olmalıdır?
a) Gez ve arpacık flu (sisli), hedef net
b) Gez ve arpacık net, hedef flu (sisli)
c) Gez ve arpacık net, hedef net
d) Görüntü önemli değildir
e) Gez ve arpacık flu (sisli), hedef flu (sisli)

6) Silah kurulu vaziyette değilken horozu hem kurup hem de düşürme özelliğine sahip silahlara ………………. silahlar denir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluğa uygun ifadedir?
a) Hafif ateşli silahlar
b) Tek hareketli
c) Çift hareketli
d) Makineli silahlar
e) Hiçbiri

7) Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Rayyür
e) Hatve

8) Ateşleme sonrasında çekirdeğe yön ve istikamet veren parçaya ne denir?
a) Namlu
b) Rampa
c) Sürgü
d) Gaz kanalı
e) Gez

9) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçişi sırasında tırmandığı meyilli parçaya ne ad verilir?
a) İcra mili
b) Sürgü
c) Gerdel
d) Rayyür
e) Rampa

10) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı elemanlarındandır?
a) Tetik
b) Horoz
c) İğne
d) İğne yayı
e) Hepsi

11) MP5 makineli tabancada aşağıdaki hangi çap ve uzunluktaki fişekler kullanılır?
a) 9-22 mm
b) 9-19 mm
c) 7,62-51 mm
d) 38 mm
e) 45 mm

12) Aşağıdakilerden hangisi sürgü takımının parçalarındandır?
a) Tırnak
b) Gez
c) Arpacık
d) Kovan atma boşluğu
e) Hepsi

13) Kovan dip tablasına takılarak atıştan sonra kovanın sürgü ile beraber geri gelerek çıkarıcı ile birlikte kovanın dışarı atılmasını sağlayan parçaya ne denir?
a) Tırnak
b) Arpacık
c) Emniyet mandalı
d) Gez
e) Horoz

14) Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?
a) Gez
b) Arpacı
c) Tetik
d) Hedef
e) Göz

15) Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel teşkil edebilecek nedenlerden değildir?
a) Silahta fişek olamayabilir.
b) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
c) Şarjörde hatalı fişek olabilir.
d) İğne ucu aşınmış veya kırık olabilir.
e) Şarjör yayı kırık olabilir.

16) Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardandır?
a) Atıcının, atış eğitimcisinin vereceği talimatlara uyması
b) Atıcının kendi kuralları doğrultusunda hareket etmesi
c) Atıcının silahı elinde tutarak poligona girmesi
d) Atıcının fişek yatağında fişek bulundurarak poligona girmesi
e) Hepsi

17) Aşağıdakilerin hangisi silahların özelliklerindendir?
a) Canlıları öldürür.
b) Canlı organizmaları hasta eder.
c) Canlıları yaralar.
d) Cansızları parçalar.
e) Hepsi

18) Ateşli silahlarda atış sırasını bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ne ad verilir?
a) Rayyür
b) Rampa
c) Kabza
d) Kapsül
e) Hazne

19) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Alev kanalı
b) Gerdel yayı
c) Kapsül
d) Kovan
e) Çekirdek

20) Delici, kesici ve ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Harp silahları
c) Ateşsiz silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Biyolojik silahlar

21) Göz, gezin üst kenar orta noktası ve arpacığın silme üst tepesinden hedefe uzanan hatta ………… denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
a) Nişan tertibatı
b) Nişan hattı
c) Nişan fark hattı
d) Atış gözü tayini
e) Nişan mesafesi

22) Ateşli silahlarda canlı ve cansız hedefler üzerinde tahrip yapmak maksadı ile kullanılan çekirdek, barut, kapsül ve kovandan oluşan parçaların tümüne ……………. denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
a) Saçma
b) Ateşli silah
c) Bomba
d) Fişek
e) Gerdel

23) I Kapak takımını çıkart (sürgü)
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Fişek yatağı kontrolü

Yukarıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) III-II-I-V-IV
d) II-V-I-III-IV
e) IV-I-V-III-II

24) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar.
c) Merminin gideceği azami mesafesini artırır.
d) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar.
e) Merminin delme gücünü artırır.

25) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere …………… atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ………… denir. Boş bırakılan yerlere aşağıdaki hangi seçenekte yazılı olan ifadeler gelmelidir?
a) Fişek yatağı – Namlu
b) Namlu – Hazne
c) Fişek yatağı – Hazne
d) Hazne – Şarjör
e) Şarjör – Namlu

 

43.SINAV

 

1) Silahların sınıflandırılması aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Ateşli silahlar – ateşsiz silahlar – kimyasal silahlar – nükleer silahlar – biyolojik silahlar
b) Ateşli silahlar – ateşsiz silahlar – kimyasal silahlar – nükleer silahlar – büyük silahlar
c) Ateşli silahlar – yarı otomatik silahlar – kimyasal silahlar – nükleer silahlar – biyolojik silahlar
d) Ateşli silahlar – ateşsiz silahlar – tam otomatik silahlar – nükleer silahlar – biyolojik silahlar
e) Ateşli silahlar – ateşsiz silahlar – makineli silahlar – nükleer silahlar – biyolojik silahlar

2) Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümler içerisinde yer almaz?
a) Kovan
b) Barut
c) Hatve
d) Kapsül
e) Çekirdek

3) Yarı otomatik tabanca nedir?
a) Şarjör takıldığında direkt ateş eden tabancalardır.
b) Ateş etmek için sürgünün her seferinde elle çekilip bırakılmak suretiyle şarjördeki bütün fişekleri bu şekilde atan tabancalardır.
c) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci atışa hazır hale gelen tabancalardır.
d) Tetiğe bir kere basıldığında şarjördeki bütün fişekleri atan tabancalardır.
e) Tetiğe basıldığında emniyete geçme özelliği olan tabancalardır.

4) Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde (çerçeve) üzerinde bulunmaz?
a) Tetik
b) Tetik korkuluğu
c) Çıkarıcı
d) Boş kovan
e) Horoz

5) Yerine getiren yayın (icra yayının) görevi nedir?
a) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar.
b) Düzgün nişan alınmasını sağlar.
c) Namluyu kilitleyerek emniyete alır.
d) Tetik çekildiğinde horozun yavaş düşmesini sağlayarak zarar görmesini engeller.
e) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar.

6) Mermi çekirdeğinin hedefe gitmesini silahın hangi parçası sağlar?
a) Tetik
b) Şarjör
c) Çıkarıcı
d) Namlu
e) Horoz

7) Fişek yatağından fişek ya da boş kovanı çıkartan parça hangisidir?
a) Sürgü tutucu pim
b) Tırnak
c) Çıkarıcı
d) Kilitleme dişleri
e) Yerine getiren yay

8) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin görevlerinden değildir?
a) Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar.
b) Çekirdeğin gitme mesafesini uzatır.
c) Çekirdeğin takla atarak gitmesini sağlar.
d) Çekirdeğin deliş gücünü artırır.
e) Çekirdeğin hedefe uç kısmından vurmasını sağlar.

9) Şarjörü oluşturan parçalar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Şarjör tüpü – şarjör yayı – gerdel – şarjör kapağı – şarjör kilidi
b) Şarjör tüpü – şarjör yayı – hatve – şarjör kapağı – şarjör kilidi
c) Şarjör tüpü – şarjör yayı – gerdel – şarjör kapağı – hatve
d) Şarjör tüpü – şarjör yayı – rayyür – şarjör kapağı – şarjör kilidi
e) Şarjör tüpü – şarjör yayı – rayyür – şarjör kapağı – hatve

10) Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
a) Çerçeve
b) Namlu
c) Çıkarıcı
d) Şarjör
e) Horoz

11) Aşağıdakilerden hangisi boş kovanın dışarı atılamamasının sebeplerinden değildir?
a) Tırnak kırılmış olabilir.
b) Fişek yatağı hasar görmüş olabilir.
c) Fişek yatağında pislik olabilir.
d) Emniyet mandalı kırılmış olabilir.
e) Fişek kirli veya paslı olabilir.

12) Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından değildir?
a) Harbi
b) Namlu
c) Horoz
d) Sürgü
e) Şarjör

13) Fişeği ya da boş kovanı fişek yatağından çıkarmaya yarayan tertibata ……………………. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) İcra mili
b) Kilitleme tertibatı
c) Emniyet tertibatı
d) Sürgü takımı
e) Kovan atma tertibatı

14) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlar üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?
a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Parmak emniyeti
e) Kabza emniyeti

15) Gez, arpacık, kovan atma boşluğu aşağıdaki grupların hangisinde bulunur?
a) Sürgü (kapak takımı) grubu
b) Kabza grubu
c) Nişan grubu
d) Tetik grubu
e) Emniyet grubu

16) Ateşleme tertibatının genel görevi nedir?
a) Fişek patladığında alevin dışarı çıkmasını önler.
b) Fişek patladığında ortaya çıkan gazın silahtan dışarı atılmasını sağlar.
c) Tetiğin kendiliğinden hareket etmesini engeller.
d) İğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlar.
e) Fişek yatağının temizlenmesini sağlar.

17) Tabancada sürgünün geride takılı kalmasını sağlayan parça hangisidir?
a) Tırnak
b) Sürgü tutucu pimi
c) Yerine getiren yay
d) Yerine getiren yay pimi
e) Rampa

18) Kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Şarjör emniyeti

19) Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
a) Düğün ve eğlencede kontrollü olarak havaya doğru ateş edilir.
b) Silahla şaka yapılmaz.
c) Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur.
d) Alkollü iken atış yapılmaz.
e) Silah başkalarının ulaşabileceği yerlere bırakılmaz.

20) Ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
a) Kapsül
b) Çekirdek
c) Barut
d) Kovan
e) Hiçbiri

21) Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde üzerinde bulunmaz?
a) Tetik
b) Horoz
c) Çıkarıcı
d) Kabza
e) Arpacık

22) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) III-II-I-V-IV
d) II-V-I-III-IV
e) IV-I-V-III-II

23) Ateşli silahlarda hazne neye denir?
a) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere
b) Fişek patladıktan sonra çekirdeğin namlu içerisindeki yerine
c) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere
d) Fişeklerin içerisine konulduğu kutulara
e) Hiçbiri

24) Hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Silah sökülürken mümkün olduğunca boş bir alan seçilmelidir.
d) Şarjör çıkartılır.
e) Silah kirli ve paslı ise sökülmez.

25) Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden değildir?
a) Fişek hatalı olabilir.
b) Yiv ve setler özelliğini kaybetmiş olabilir.
c) İğne yayı kırık olabilir.
d) İğne kırık olabilir.
e) İğne ucu kırık olabilir.

 

44.SINAV

 

1) Aşağıdakilerden hangisi genel emniyet kuralları içerisinde sayılmaz?
a) Tetiği çekmeye niyetlenmedikçe tetik parmağı asla tetik korkuluğunun içine konmaz.
b) Silah başka birine verilirken dolu olup olmadığı kontrol edildikten sonra boş olarak verilir.
c) Silahın namlu ağzından içeri bakılmamalıdır.
d) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.
e) Herkes kullandığı silahın özelliklerini bilmek zorunda değildir.

2) Çap nedir?
a) Şarjörün fişek kapasitesidir.
b) Fişek yatağının fişek kapasitesidir.
c) Namlunun toplam uzunluğudur.
d) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir.
e) Hiçbiri

3) Hangisi taşıma ruhsatının geçerli olduğu yerlerdendir?
a) Siyasi parti toplantıları
b) Toplu taşıma araçları
c) Grev yapılan işyerleri
d) Mahkeme salonları
e) Hastanelerin psikiyatri bölümleri

4) Ruhsatın veriliş nedeninin ortadan kalkması halinde, ruhsat sahibi durumunu ……… içerisinde ruhsatı veren makama bildirmek zorundadır?
a) 1 sene
b) 1 ay
c) 6 ay
d) 15 gün
e) 1 hafta

5) “Birden fazla kişi tarafından veya çeşitli vasıtalar yardımıyla kullanılan ağır ve tahrip gücü yüksek olan uzun menzilli silahlardır.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Hafif ateşli silahlar
b) Uzun namlulu ateşli silahlar
c) Savaş (harp) tüfekleri
d) Ağır ateşli silahlar
e) Av tüfekleri

6) Yarı otomatik tabancanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetik bir defa çekilip bırakılmadığı zaman, şarjördeki fişekler bitene kadar ateş edebilen tabancalardır.
b) Yapılan her atıştan sonra tekrar elle doldurulan silahlardır.
c) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikici atışa hazır hale gelen tabancalardır.
d) Aynı anda iki kişi tarafından kullanılabilen silahlardır.
e) Hiçbiri

7) Kimyasal silahlar fizyolojik etkilerine göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmanın dışında kalır?
a) Parçalayıcı
b) Boğucu
c) Kan zehirleyici
d) Yakıcı
e) Kusturucu

8) Aşağıdakilerden hangisi tabancanın özelliklerinden değildir?
a) Fişek yatağı hariç namlu uzunluğu 30 cm.yi geçmez.
b) Bütün uzunluğu 50 cm.yi geçmez.
c) Patlayıcı ve itici güç ile mermi atar.
d) Saçma ve gaz atabilir.
e) Tek bir parçadan oluşur.

9) Aşağıdaki parçalardan hangisi çerçeve (gövde) üzerinde bulunmaz?
a) Tetik korkuluğu
b) Çıkarıcı
c) Arpacık
d) Kabza kapağı
e) Horoz

10) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Karşılıklı iki set arasındaki mesafenin milimetre veya inç olarak ifadesine çap denir.
b) Kabza, tabancayı elle tutmaya yarayan bölümdür.
c) Namlu içerisindeki girintilere yiv denir.
d) Yerine getiren yay (icra yayı) çerçeveye sabit şekilde bulunur.
e) Çekirdeğin namlu içerisinde bir defa dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafeye hatve denir.

11) Fişek yatağıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Fişek yatağının çapı, namlunun çapından biraz daha büyüktür.
b) İğnenin kapsüle çarparak patlamanın meydana geldiği yerdir.
c) Atışa hazır fişeğin bulunduğu yerdir.
d) Fişek yatağının içerisinde yiv ve set bulunmaz.
e) Hepsi

12) Fişek yatağı desteğinin görevi hangisidir?
a) Tabancanın destekli bir şekilde tutulmasını sağlar.
b) Fişek yatağındaki fişeğin namlu içerisine kaçmasını engeller.
c) Sürgünün geride takılmasını sağlar.
d) Tabancanın kolay şekilde emniyete geçmesini sağlar.
e) Fişeğin namludan dönerek çıkmasını sağlar.

13) Şarjördeki fişeklerin rahat bir şekilde fişek yatağına itilmesine yarayan parça hangisidir?
a) İcra yayı (yerine getiren yay)
b) İcra yayı mili (yerine getiren yay mili)
c) Kompensatör
d) Şarjör yayı
e) Harbi

14) Fişeğin ya da boş kovanı fişek yatağından çıkarmaya yarayan tertibata ne denir?
a) Kovan atma tertibatı
b) Ateşleme tertibatı
c) Emniyet tertibatı
d) Çerçeve tertibatı
e) Hiçbiri

15) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından biri değildir?
a) İğne
b) Horoz
c) Gerdel
d) Tetik
e) İğne yayı

16) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemidir?
a) Horozlu sistem
b) İğneli sistem
c) Horozlu-iğneli sistem
d) Hepsi
e) Hiçbiri

17) Hangisi yardımcı emniyet tertibatları içerisinde yer almaz?
a) Horoz emniyeti
b) Tetik emniyeti
c) İkaz emniyeti
d) İğne emniyeti
e) Kurma emniyeti

18) Kabza emniyetinin açık olması için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
a) El ayası ile kabza gerisine basınç yapmak
b) Tetiği yavaş çekmek
c) Horozu yavaş düşürmek
d) Şarjöre baskı yapmak
e) Tetiğe iki kere devamlı basmak

19) Tetik çekildiği halde horoz düşmüyorsa aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tetik manivelası tetikten kopmuş olabilir.
b) Fişek yatağında pislik olabilir.
c) Tetik manivelası kırık olabilir.
d) Tabanca emniyette olabilir.
e) Horozun çenesi aşınmış olabilir.

20) Aşağıdakilerden hangisi fişeklerin sınıflandırması içerisinde yer almaz?
a) Çekirdeksiz fişekler
b) Av fişekleri
c) Hava fişekler
d) Gaz fişekleri
e) Çekirdekli fişekler

21) Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Kovan-Kapsül-Tırnak-Çıkarıcı
b) Tırnak-Kapsül-Gömlek-Kurşun
c) Gömlek-Kurşun-Bakır-Barut
d) Barut-Kapsül-Çekirdek-Kovan
e) Barut-Kapsül-Gömlek-Çekirdek

22) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin ateş almaması nedenlerinden biri değildir?
a) Fişek nemli ortamda kalmış olabilir.
b) Arpacık düşmüş veya kırılmış olabilir.
c) İğne kırık olabilir.
d) Kapsülde alev kanalı yoktur.
e) Mekanizma tam kilitlenmemiş olabilir.

23) Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı hangisidir?
a) Füzyon
b) Fisyon
c) Biyolojik
d) İhtar
e) Balistik

24) Aşağıdakilerden hangisi silah bakım zamanları içerisinde yer almaz?
a) Günlük bakım
b) On yıllık bakım
c) Haftalık bakım
d) Atış öncesi bakım
e) Atış sonrası bakım

25) Hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerdendir?
a) Pense
b) Tornavida
c) Matkap
d) Harbi
e) Yan keski

 

  45.SINAV

 

1) Genel olarak silahların sınıflandırılması yapıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmanın dışında kalır?
a) Biyolojik silahlar
b) Ateşli silahlarlar
c) Ateşsiz silahlar
d) Bayıltıcı silahlar
e) Kimyasal silahlar

2) Namlu içerisinde bulunan oyuntulara (girintilere) ne ad verilir?
a) Yiv
b) Tırnak
c) Yuva
d) Dişli
e) Set

3) Uzaktan veya ………….. canlıları öldürebilen, …………….. etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden …………… ve ………………. denir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilebilecek en uygun ifade hangi şıkta yer almıştır?
a) etkileyen – yakından – aletler – araçların – tümüne biyolojik silah
b) yakından – yaralayan – araç – aletlerin – tümüne silah
c) çok yakından – yok eden – makine – araçların bütününe fiziksel silah
d) yakından – yaşamına son veren – hasta eden – alet – makinelere ateşli silah
e) bitişikten – hastalandıran – alet – gazların tümüne ateşsiz silah

4) Özel şekil ve niteliği bulunan fişek çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafelere atabilen silahlara ………… denir.
Yukarıda boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun ifade hangi şıkta yer almıştır?
a) Kimyasal silah
b) Ateşsiz silah
c) Makineli silah
d) Biyolojik silah
e) Ateşli silah

5) Fişek çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş, madeni boruya ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Namlu
d) Çap
e) Fişek rampası

6) Namlu içerisinde bulunan çıkıntılara ne ad verilir?
a) Çap
b) Kapsül
c) Set
d) Örs
e) Yiv

7) İPTAL

8) Namlu içerisinde bulunan setlerin aşınması sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
a) İlk hız düşer.
b) Atış menzili kısalır.
c) Fişeğin hedef üzerindeki delici gücü artar.
d) Çekirdek havada takla atarak gider.
e) Hedefte nişan alınan noktaların dışına taşma olur.

9) Namlu ömrünü uzatmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
a) Atış sonrası namlunun temizlenmesi gerekmez.
b) El dolgusu fişekler kullanılmalıdır.
c) Rutubetli fişekler kullanılmalıdır.
d) Atışlardan sonra namlu içerisinde kalan madeni parçacıklar tel fırça ile temizlenmelidir.
e) Fabrikasyon olmayan fişekler kullanılmalıdır.

10) Silahta atış sırası bekleyen fişeklerin işgal etmiş olduğu yere ne ad verilir?
a) Hazne
b) Yiv
c) Rayyür
d) Menzil
e) Fişek yatağı

11) Fişeğin ya da boş kovanın, fişek yatağı veya top yuvalarından dışarıya çıkarılmasını veya atılmasını sağlayan tertibata ne ad verilir?
a) Şarjör tertibatı
b) Hazne tertibatı
c) Kovan atma tertibatı
d) Nişan tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

12) Namlu içerisindeki çekirdeğin kendi ekseni etrafında dönerek, havayı burgu gibi delip gitmesini sağlayan, atış menzilini uzatıp delme gücünü artıran kısım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan atma tertibatı
b) Ateşleme tertibatı
c) Fişek rampası
d) Yiv ve setler
e) Kilitleme dişlileri

13) Namlu içerisinde ve üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Fişek yatağı
b) Kilitleme dişlileri
c) Setler
d) Yivler
e) Horoz

14) Otomatik tabancaların kovan atma tertibatında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Top yuvaları
b) Tırnak
c) Boş kovan atacağı
d) Tırnak yayı
e) Tırnak yayının itme yönü

15) Aşağıdakilerden hangisinde fişeği oluşturan bölümler doğru olarak verilmiştir?
a) Alev kanalı – kapsül – örs – örs kabı
b) Kapsül – barut – kovan – çekirdek
c) Çekirdek – örs plakası – kovan – kapsül kabı
d) Barut – kapsül maddesi – alev kanalı – örs plakası
e) Metal gömlek – sert çekirdek – kovan – örs

16) Boş kovan dışarı atılmıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır.
b) Şarjör iyi takılmamıştır.
c) İğne kırıktır.
d) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur.
e) İğne yayı esnekliğini kaybetmiştir.

17) Kapsül ateşlenmiyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan atacağı arızalıdır.
b) Şarjör gevşektir.
c) İğne yayı esnekliğini kaybetmiş veya kırıktır.
d) Fişek yatağı kirlidir.
e) Yerine getiren yay esnekliğini kaybetmiştir.

18) Mekanizma şarjörden çekirdeği almıyor ve ileri gidiyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek yatağı kirlidir.
b) Fişek hatalıdır.
c) İğne ucu kırıktır.
d) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur.
e) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır.

19) Aşağıdakilerden hangisinde bir silahın evde muhafazası ile ilgili olarak alınan emniyet tedbirleri doğru verilmiştir?
a) Silah hava almayan bir yere yerleştirilerek fişeklerle birlikte çocukların rahatça ulaşabileceği kilitli çekmecelere saklanmalıdır.
b) Birden fazla silah ve değişik çaplardaki fişekler aynı ortamlarda saklanmalıdır.
c) Silah, kilitli olmayan bir çekmeceye dolu olarak çocukların rahatça ulaşabileceği bir yerde saklanmalıdır.
d) Silah ve fişekler, çocukların gözünden uzak ve ulaşamayacakları yerlerde, birbirlerinden ayrı olarak etrafında hava akımının bulunduğu kilitli bir kabin veya kafes içerisinde saklanmalıdır.
e) Silah ve fişekler çocukların odalarında, rutubetsiz bir ortamda birbirlerinden ayrı çekmecelerde saklanmalıdır.

20) Aşağıdakilerden hangisi silah nakli sırasında alınması gereken emniyet tedbirlerinden biri değildir?
a) Silah bir yerden başka bir yere dolu olarak nakledilmelidir.
b) Araçla nakil sırasında silah için özel bir yer yoksa orijinal kutusuna konularak nakledilmelidir.
c) Bir yerden diğer bir yere nakledileceği zaman silah boşaltılmalıdır.
d) Bir atıştan sonra, silahın nakledilmesi gerekiyor ise şarjörü çıkartılarak silahın boş olup olmadığı kontrol edilmelidir.
e) Otomobille nakil sırasında silah özel olarak yapılmış bir kutu veya çekmeceye yerleştirilerek taşınmalıdır.

21) Atış emniyet kuralları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İyi bir atıcı, atış yapacağı silah için uygun çap ve tipteki fişekleri kullanmalıdır.
b) Fişekler muhafaza edilirken herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için orijinal kutularında taşınması en uygun olanıdır.
c) Eğitim atışlarından sonra atıcı, ceplerinin tamamını boşaltmalıdır.
d) İyi bir atıcı, üzerinde birden çok tipte fişek bulundurmalıdır.
e) Atış esnasında namlu hedeften ayrılmamalıdır.

22) İyi bir atıcı, aşağıdakilerden hangisini yapar?
a) Namlusu kendisine doğru yöneltilmiş silahı kendisine doğru çeker.
b) Atıştan önce ve atış sonrasında alkollü içeceklerden sakınır. Alkol aldığı zamanlarda ise silahtan uzak durur.
c) Atış süresince parmağını tetik korkuluğunun içerisine koyar.
d) Atış yapmadığı süre içerisinde horoz kurulu vaziyette silahını kılıfına koyar.
e) Atış sonrası kullanmayacak ise silahı boşaltmadan yere bırakır.

23) Açık atış alanları ve poligonlarda atış yaparken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Poligonda atış esnasında silahın herhangi bir nedenle tutukluk yapması durumunda silahın atış gözlemcisine çevrilmesi gerekir.
b) Poligonda atış esnasında silahın herhangi bir nedenle tutukluk yapması durumunda, silahın namlusundan bakılarak kontrol edilmesi gerekir.
c) Hedef istikametindeki canlılara çekirdeğin isabet etmemesi için ateş hattının gerisinde canlı bir varlık olup olmadığı kontrol edilmelidir.
d) Poligonda veya açık atış alanlarında herhangi bir nedenle silahta tutukluk veya arıza meydana gelmesi durumunda şarjör çıkartılmadan doldur-boşalt yapılmalıdır.

24) İPTAL

25) Gez içerisine yerleştirilen arpacık, gezin sol kenarına yakınsa hedefteki atışlar hangi tarafta toplanır?
a) Hedefin üst tarafında
b) Hedefin alt tarafındada
c) Hedefin sağ tarafında
d) Hedefin orta noktasında
e) Hedefin sol tarafında

  46.SINAV

 

1) Kalçadan atış pozisyonunda; silah çekilip ileriye doğru uzatıldığında, …………….ve …………. atışa başlanır. Boşluklara hangi ifadeler getirilir ise doğru olur?
a) Göz seviyesine yükseltilerek – nişan alınarak
b) Göz seviyesine yükseltilmeden – nişan almaksızın
c) Kaş hizasına yükseltilerek – hedefe nişan alınarak
d) Dudak hizasına yükseltilmeden – hedefe nişan almaksızın
e) Göğüs hizasına yükseltilerek – nişan alınarak

2) Hedefin en fazla küçültülebildiği ve ayakların bir araya toplanarak iyi bir nişan alabilmek için kolların mümkün olduğu kadar ileriye doğru uzatıldığı atış pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalçadan atış pozisyonu
b) Oturarak atış pozisyonu
c) Sütre gerisinden sağ elle atış pozisyonu
d) Diz çökerek atış pozisyonu
e) Yatarak atış pozisyonu

3) Aşağıdaki silahların hangilerinin fişek yataklarında gaz kanalları bulunur?
a) Yavuz 16 Tabanca- Smith&Wesson Toplu Tabanca
b) Glock 17 Tabanca- Sig Sauer Tabanca
c) Beretta 92 FS Tabanca- CZ 75 Tabanca
d) MP-5 Makinalı Tabanca- G3 Otomatik Piyade Tüfeği
e) Kırıkkale Tabanca- Browning (14’lü) Tabanca

4) Fişek yatağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Atışa hazır fişeğin işgal etmiş olduğu yerdir.
b) Otomatik tabancalarda namluya bitişik ve devamı halindedir.
c) Çapı namludan biraz daha geniştir.
d) Yiv ve setlerin bittiği yerden başlar.
e) Fişek yatağında yiv ve setler bulunur.

5) CN ve CS gaz fişeğinin sebebiyet verdiği göz yaşartma ve yoğun şekilde yanma hissi, karşıdaki kişiyi bir hayli süre çaresiz ve aciz bırakmaktadır. Belirtilen gazlar,aşağıdakilerden hangisine bu sayılan etkileri göstermez?
a) Bol miktarda oksijen alan kişilerde
b) Antibiyotik ilaç alan kişilerde
c) Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olan bazı kişilerle muayyen akıl hastaları üzerinde
d) Astım hastalığı olan kişilerde
e) Böbrek yetmezliği olan kişilerde

6) Aşağıdakilerden hangisi silahın nakledilmesi sırasında alınması gereken emniyet tedbirlerinden biri değildir?
a) Silah bir yerden başka bir yere nakledilirken dolu olarak nakledilmelidir.
b) Araçla nakil sırasında silah için özel bir yer yok ise, orijinal kutusuna konularak nakledilmelidir.
c) Silah bir yerden diğer bir yere nakledileceği zaman silah boşaltılmalıdır.
d) Bir atıştan sonra, silahın nakledilmesi gerekiyor ise, şarjörü çıkartılarak silahın boş olup olmadığı kontrol edilmelidir.
e) Otomobille nakil sırasında silah özel olarak yaptırılmış bir kutu veya çekmeceye yerleştirilerek taşınmalıdır.

7) MP-5 makineli tabancanın ana parçaları içerisinde yer alan kurma kolu parçası ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Silahı elle doldurma ve kurmak için kullanılır.
b) Namlunun üst kısmında başka bir bölgeye yerleştirilmiştir.
c) Silah doldurulduktan sonra, atış esnasında hiçbir fonksiyonu yoktur.
d) Atış esnasında kurma kolu daima hareket halindedir.
e) Kurma kolu en geri durumda takılı bırakıldığında, gövde ile birlikte namlu, mekanizma ve iğne grubunu kilitleyerek emniyeti sağlar.

8) MP-5 makinalı tabanca ile tek tek veya seri olarak atış yapılabilmesi için istenilen pozisyona getirmeyi sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mekanizma başlığı ve gövdesi
b) Kilitleme makarası
c) Tetik tertibatı
d) El kundağı
e) Emniyet mandalı

9) Kimyasal özellikleri nedeniyle insan, hayvan, bitki ve metallere karşı öldürücü, yaralayıcı ve tahrip edici etkiler gösteren sis ve yangın meydana getirebilen katı, sıvı, gaz veya aerosol halde bulunabilen maddelere …………… denir. Boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşli silah
b) Kimyasal silah
c) Biyolojik silah
d) Ateşsiz silah
e) Savaş silah

10) Aşağıdaki kimyasallardan hangisi yağmurlu havada kullanılmaz?
a) Boğucu kimyasallar
b) Yakıcı kimyasallar
c) Kan zehirleyici kimyasallar
d) Sis bombaları
e) Uyuşturucu kimyasallar

11) Birden fazla kişi tarafından veya çeşitli vasıtalar yardımıyla kullanılan ağır ve tahrip gücü yüksek olan uzun menzilli silahlara ağır ateşli silah denir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silahtır?
a) Toplu tabancalar
b) Uçaksavar
c) Kısa namlulu tabancalar
d) Uzun namlulu tabancalar
e) Av tüfekleri

12) Aşağıdakilerden hangisi sürgü üzerinde bulunmaz?
a) Horoz
b) Tırnak
c) Gez
d) Arpacık
e) Kovan atma boşluğu

13) Açık atış alanları ve poligonlarda atış yaparken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Poligonda atış esnasında silahın herhangi bir nedenle tutukluk yapması durumunda silahın atış gözlemcisine çevrilmesi gerekir.
b) Poligonda atış esnasında silahın herhangi bir nedenle tutukluk yapması durumunda silahın namlusundan bakılarak kontrol edilmesi gerekir.
c) Hedef istikametindeki canlılara çekirdeğin isabet etmemesi için, ateş hattının gerisinde canlı bir varlık olup olmadığı kontrol edilmelidir.
d) Atış etmeden önce namlunun temiz olup olmadığını kontrol etmenin herhangi bir önemi yoktur.
e) Poligonda veya açık atış alanlarında herhangi bir nedenle silahta tutukluk veya arıza meydana gelmesi durumunda şarjör çıkartılmadan doldur boşalt yapılmalıdır.

14) Gez içerisine yerleştirilen arpacık gezin sol kenarına yakınsa hedefteki atışlar hangi tarafta toplanır?
a) Hedefin üst tarafında
b) Hedefin alt tarafında
c) Hedefin sağ tarafında
d) Hedefin orta noktasında
e) Hedefin sol tarafında

15) Atış sonrası silah bakımı yapılırken aşağıdaki malzemelerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?
a) Harbi
b) Kıl fırça
c) Bakır telli fırça
d) Pense
e) Temizlik bezi

16) Silahın dolduruş yapmamasına yol açabilecek neden aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Yerine getiren yayın kırık veya özelliğini kaybetmiş olması
b) İğne yayının kirli veya çok yağlı olması
c) Şarjör ağzının kenarlarının bozulmuş olması
d) Şarjörün yerine tam olarak oturmaması
e) Gerdel yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması

17) Silahların uzun müddet kullanılmayıp, saklanacağı zamanlarda bütün parçaların ne ile yağlanması gerekir?
a) Pas çözücü yağ
b) Vazelin
c) Namlu temizleyici yağ
d) Makine yağı
e) Gres yağı

18) Bir kişi tarafından kullanılabilen, tahrip gücü daha az olan ateşli silahlar genel olarak hangi isimle adlandırılırlar?
a) Hafif ateşli silah
b) Ağır ateşli silah
c) Havan silahı
d) Harp silahı
e) Av silahı

19) Aşağıdakilerden hangisi fabrikasyon patlayıcılardan değildir?
a) TNT
b) Plastik patlayıcılar
c) Molotof kokteylleri
d) Dinamitler
e) Kara barut

20) Oturarak atış pozisyonunda hata yapmamak için aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek gerekir?
a) Tabanca oturmadan önce çekilmelidir.
b) Tabanca çekilirken bacaklara doğru yöneltilmelidir.
c) Tabanca bacağa paralel olarak çekilmemelidir.
d) Tabanca çekilirken atıcının atış yaptığı kanalın dışarısına taşmalıdır.
e) Tabanca çekilirken atıcının gerisine taşmalıdır.

21) Aşağıdakilerden hangisi polisin toplumsal olayda en çok kullandığı gazlardandır?
a) Fosgen-Difosgen-Tabun
b) CN-CS-OC
c) Hardal-Kükürtlü Hardal-Azotlu Hardal
d) Hidrojen Siyanür-Siyanojen Klorid-Arsin
e) Sarin-Soman-Goman

22) Patlayıcı maddelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Patlayıcı maddeler ateşli silahlardan daha etkilidir.
b) Patlayıcı maddelerle merak dolayısıyla uğraşılması çok büyük tehlikelere sebebiyet vermektedir.
c) Patlayıcı madde kazalarında tahribat ve ölümler daha fazla olmaktadır.
d) Görev esnasında bomba veya şüpheli bir paket görüldüğünde olay yerine ilk olarak intikal eden görevliler tarafından müdahale edilmelidir.
e) Görev esnasında bomba veya şüpheli bir paket görüldüğünde olay yerine ilk olarak intikal eden görevliler tarafından çevre emniyeti alınarak konunun uzmanı olay yerine çağrılmalıdır.

23) İyi bir atıcı aşağıdaki davranışlardan hangisini yapar?
a) Namlusu kendisine doğru yöneltilmiş silahı kendisine doğru çeker.
b) Atıştan önce ve atış sonrasında alkollü içeceklerden sakınır.
c) Atış müddeti boyunca parmağını tetik korkuluğunun içerisine koyar.
d) Atış yapmadığı süre içerisinde horoz kurulu vaziyette silahını kılıfına koyar.
e) Atış sonrası silahı kullanmıyor ise, silahı boşaltmadan yere bırakır.

24) Kimyasal silahlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kimyasal silahların, diğer silahlara oranla suçu önlemedeki etkisi daha fazladır.
b) Kimyasal silahları kullanmadaki amaç, topluluğa fazla zarar vermeden etkisiz hale getirmektir.
c) Polis tarafından kullanılan kimyasal silahlar; öldürücü olmalı, etkisi sürekli veya kalıcı arızalara ve sakatlıklara sebep olmalıdır.
d) Kimyasal silah kullanıldığı takdirde, topluluğun saldırma ya da direnme psikolojisi iyi bir şekilde kırılarak suç işlemeleri önlenmektedir.
e) Polis kimyasal silah kullanırken orantılılık ilkesine riayet etmeli, sağduyulu ve soğukkanlı olmalıdır.

25) Fişeğin ateşlenmesi için ilk hareketi veren kısım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Namlu
b) Fişek yatağı
c) Tetik korkuluğu
d) Tetik
e) Şarjör

 47. SINAV

 

1) Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerinde bulunan parçalardan biri değildir?
a) Fişek rampası
b) Dirsekli kurs
c) Ateşleme iğnesi
d) Yiv
e) Set

2) Patlayıcı maddeler üretim şekillerine göre, ……….. ve …….. olmak üzere ikiye ayrılırlar. Yukarıda boş bırakılan yerlere getirilebilecek en uygun ifade hangisidir?
a) Kara barut – Dinamitler
b) Plastik patlayıcılar – Dumansız barut
c) TNT – Anfo
d) Molotof kokteylleri – Boru tipi bombalar
e) Fabrikasyon patlayıcılar – El yapımı patlayıcılar

3) Aşağıdakilerden hangisi dış balistiğe etki eden bir faktör değildir?
a) Tabii yan
b) Rüzgâr
c) Havanın ısısı
d) Havanın yoğunluğu
e) Namlunun aşınması

4) Toplu tabancaların kovan atma tertibatında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Tırnak
b) Tırnak mili (ekseni)
c) Boş kovan atacağı
d) Top yuvaları
e) Tırnak üzerine oturtulmuş fişek

5) MP-5 makineli tabancalarda çekirdek, namluyu terk edinceye kadar mekanizmanın kilitli kalmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
a) Emniyet mandalı
b) Geciktirici makaralı kilitleme sistemi
c) İcra yayı
d) Namlu parçası
e) El kundağı

6) Otomatik tabancaların kovan atma tertibatında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Tırnak yayının itme yönü
b) Tırnak yayı
c) Kovan
d) Top yuvaları
e) Tırnak

7) Atış esnasında çekirdek namluyu terk ettiği anda, silahın şahlanarak silah tutan kolun nişan hattından uzaklaşma eğilimi göstermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atıcının tetiği sert çekmesi
b) Boş kovanın dışarı atılamaması
c) Barut gazı basıncının oluşması
d) Fişeğin barutunun yetersiz olması
e) Yiv ve setlerin deforme olması

8) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcı olmanın sırlarından biri değildir?
a) Bütün temel kuralları uygulamak
b) Uyguladığı kuralları iyi kontrol etmek
c) Hataları tespit ederek düzeltmek
d) Hataların olmasını normal karşılamak ve düzeltme girişiminde bulunmamak
e) Yeniden denemeler yaparak doğru davranış şekillerini tekrar ederek benimsemek

9) Aşağıdaki durumlardan hangisi silahın ateşleme yapmamasına yol açabilecek muhtemel nedenler arasında sayılmaz?
a) İğne ucu aşınmış veya bozuk üretilmesi
b) İğne yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması
c) Barutun nemli veya nemden zarar görmüş olması
d) Yerine getiren yayın kırık veya özelliğini kaybetmesi
e) Fişeğin bozuk veya hatalı üretilmesi

10) Atış emniyet kuralları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İyi bir atıcı, atış yapacağı silah için uygun çap ve tipteki fişekleri kullanmalıdır.
b) Fişekler muhafaza edilirken herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için fişeklerin orijinal kutularında taşınması en uygun olanıdır.
c) Eğitim atışlarından sonra atıcı ceplerinin tamamını boşaltmalıdır.
d) İyi bir atıcı, üzerinde birden çok tipte fişek bulundurmalıdır.
e) Poligonlarda atış yapılırken atışlar, atış amirinin komutları doğrultusunda başlamalı ve bitirilmelidir.

11) Aşağıdakilerden hangisi silahın boş kovanı dışarı atamamasına yol açabilecek muhtemel nedenler arasında sayılmaz?
a) Çıkarıcı yayı kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir.
b) Horoz mandalı veya yayı kırık olabilir.
c) Tırnak kırık, aşınmış veya arızalı olabilir.
d) Fişek yatağı kirli olabilir.
e) Çıkarıcı kırık olabilir.

12) Silahı sökmek, temizlemek, koruyucu yağ ile yeterince yağlamak ve silahı geri takmaktan oluşan bakım türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Günlük bakım
b) Kapsamlı bakım
c) Basit bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Haftalık bakım

13) Barut gazının geri tepme etkisiyle ve icra yayının ileri itmesiyle çalışan, 9×19 mm çapında parabellum fişek kullanan, sabit namlulu, yarı ve tam otomatik olarak çalışan, 15-20 veya 30 kapasiteli şarjörle beslenen silah aşağıdakilerden hangisidir?
a) MP-5 makineli tabanca
b) Kalaşnikof (AK-47) piyade tüfeği
c) M-16-A2 (Rifle) tüfeği
d) CZ-75 tabanca
e) Yavuz-16 tabanca

14) Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahtır?
a) Roket
b) Top
c) Havan
d) Tabanca
e) Tank

15) İyi bir atıcıda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
a) Silahının düzenli olarak bakım ve temizliğini yapar.
b) Silahın emniyet tedbirlerini bilir ve uygular.
c) Görevi esnasında veya görevi dışında silahın başkalarının eline geçmesini sağlar.
d) Silahını kanunlara uygun olarak kullanır.
e) İnsan haklarına saygılıdır.

16) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili genel emniyet ve görgü kurallarından biri değildir?
a) Eline aldığın silahı her zaman dolu bil ve mutlaka kontrol et
b) Silahın boş olduğundan emin olsan dahi hiçbir zaman canlı hedefe doğrultma
c) Silahı eline aldığında şarjörü çıkarmadan sürgüyü çekmek suretiyle kontrol et
d) Silah elinde iken her türlü şakadan kaçın
e) Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmeden asla kullanma

17) Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silahtır?
a) Tabanca
b) Harp tüfekleri
c) Top
d) Makineli tüfek
e) Av tüfekleri

18) Aşağıdakilerden hangisinde bir silahın evde muhafazası ile ilgili olarak alınan emniyet tedbirleri doğru verilmiştir?
a) Silah hava almayan bir yere yerleştirilerek fişeklerle birlikte çocukların rahatça ulaşabileceği kilitli çekmecelere saklanmalıdır.
b) Birden fazla silah ve değişik çaplardaki fişekler aynı ortamlarda saklanmalıdır.
c) Silah, kilitli olmayan bir çekmeceye dolu olarak çocukların rahatça ulaşabileceği bir yerde saklanmalıdır.
d) Silah ve fişekler, çocukların gözünden uzak ve ulaşamayacakları yerlerde, birbirlerinden ayrı olarak etrafında hava akımının bulunduğu kilitli bir kabin veya kafes içerisinde saklanmalıdır.
e) Silah ve fişekler çocukların odalarında, rutubetsiz bir ortamda birbirlerinden ayrı çekmecelerde saklanmalıdır.

19) Silah bakım zamanlarıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Günlük bakım
b) Atış öncesi bakım
c) Basit bakım
d) Haftalık bakım
e) Atış sonrası bakım

20) Aşağıdakilerden hangisi isyan bastıran kimyasal silahlardan biri değildir?
a) Kusturucu
b) Göz yaşartıcı
c) Aksırtıcı
d) Siyanojen
e) Ses bombaları

21) Saf dışı bırakıcı kimyasal silahlar içerisinde yer alan sis bombalarının genel olarak kaç rengi vardır?
a) Dört rengi vardır. Bunlar; sarı, kırmızı, yeşil ve mordur.
b) Üç rengi vardır. Bunlar; mavi, turuncu ve pembedir.
c) İki rengi vardır. Bunlar; beyaz ve siyahtır.
d) Dört rengi vardır. Bunlar; beyaz, siyah, mavi ve turuncudur.
e) Üç rengi vardır. Bunlar; turuncu, mavi ve kahvedir.

22) Gez içerisine yerleştirilen arpacık gezin sağ tarafına yakın ve yukarı doğru ise hedefteki atışlar hangi tarafta toplanır?
a) Hedefin orta üst tarafında
b) Hedefin orta alt tarafında
c) Hedefin sağ alt tarafında
d) Hedefin orta noktasında
e) Hedefin sağ üst tarafında

23) İyi bir atıcı nişan alırken aşağıdakilerden hangisini yaparsa yanlış hareket etmiş olur?
a) Nişan alma sırasında heyecanlandığını fark ettiği anda, silahını hedef istikametinde uygun bir yere bırakıp dinlenmelidir.
b) Arpacık ve gezi net, hedefi puslu (flu) görmelidir.
c) Atış esnasında nefes alıp vermeli, arpacık-gez ve hedefi net görmelidir.
d) Nişan alındığında arpacık, gezin tam ortasında olmalıdır.
e) Kabzayı iyi kavramalı ve nişan alırken silahını oynatmamalıdır.

24) Silah dolduruş yapmıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Çıkarıcı kırık olabilir.
b) Tırnak kırık, aşınmış veya arızalı olabilir.
c) Horoz mandalı veya yayı kırık olabilir.
d) İğne yayı kırık veya özelliğini kaybetmiştir.
e) Gerdel yayı kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir.

25) Aşağıdakilerden hangisi atış yapıldığı sırada, atış emniyetini tehlikeye düşüren bir durum gördüğünde “ATEŞ KES ! ” komutunu verir?
a) Atış amiri
b) Atıcının kendisi
c) Atış uzmanı yetiştiricisi
d) Atış sağlık görevlisi
e) Atış eğitimcisi

 

48. SINAV

1) Silah eğitiminin amacı, önemi ve emniyet kurallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Silah ile ilgili tecrübe ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan hataların sonradan düzeltilmesi mümkün olmamaktadır.
b) Silahlı olarak görev yapan güvenlik görevlilerinin silahını en iyi şekilde kullanmasını ve muhafaza etmesini bilmesi gerekmektedir.
c) Silah bilinçsiz ve kötü kullanılırsa kullananın veya masum bir insanın hayatına mâl olabilmektedir.
d) Silah doğru, bilinçli ve dikkatli kullanılmaz ise insan hayatına herhangi bir şekilde zararı olmamaktadır.
e) Telafisi mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek kötü ve vahim sonuçları önlemenin tek yolu, silahı emniyet kurallarına uyarak hatasız kullanmaktır.

2) 14’lü Browning tabancada ateşleme anında aşağıdaki parçalardan hangisi hareket etmez?
a) İğne yayı
b) İğne
c) Horoz
d) Horoz kurma parçası
e) Şarjör

3) Barut gazı ile çalışan tek hareketli, yarım otomatik şarjörü 13 fişek kapasiteli, 1 adet fişekte fişek yatağına yerleştirildiğinde tabancanın kapasitesi 14’e çıkan, sağa döner 6 adet seti olan, 9 mm çapında ve 19 mm uzunluğunda parabellum tipi fişek kullanan silah aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kırıkkale tabanca
b) MP-5 Makineli tabanca
c) 14’lü Browning tabanca
d) M-16 Piyade tüfeği
e) G-1 Piyade tüfeği

4) Güvenlik hizmeti görevini ifa eden kişilerin görevlerini yürütürken silah taşıma ve kullanmaları hususunda aşağıda ifade edilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kanunen silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip kişiler, bu hak ve yetkiyi kullanırken kanunun çizmiş olduğu sınırların dışına çıkarak kullanmalı
b) Kanunen silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip kişiler, bu hak ve yetkiyi kullanırken insan haklarına uymayı ilke edinmeli
c) Kanunen silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip kişiler, bu hak ve yetkiyi kullanırken silahını nerede ne zaman kullanabileceğini çok iyi bilmeli ve gerektiğinde de tereddüt etmeksizin en iyi şekilde kullanmalı
d) Kanunen silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip kişiler, bu hak ve yetkiyi kullanırken silahı son çare olarak kullanmalı ve insanın en önemli hakkının yaşam hakkı olduğunu bilmeli
e) Kanunen silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip kişiler, bu hak ve yetkiyi hiçbir zaman keyfi ve hissi olarak kullanmamalı

5) Aşağıdakilerden hangisi silahın devir tesliminde uyulması gereken emniyet kurallarından biri değildir?
a) Silahı teslim eden, silahın dolu veya boş olduğunu kontrol ederek durumu teslim alana bildirmeli
b) Hangi cevabı alırsa alsın silahı alan kişi tekrar kontrol etmeli
c) Tabancalar elden teslim edilirken namlu yere dik bakacak şekilde teslim edilmeli
d) Silahı alan da fişek yatağını mutlaka parmakla kontrol etmeli, teslim alınan yer karanlık ise özellikle fişek yatağı gözle kontrol edilmeli
e) Silahın teslimi anında tetik parmağı tetiğe koyulmamalı

6) Poligonda atışlar, kimin komutları doğrultusunda başlar ve biter?
a) Nezaretçinin
b) Sağlık görevlisinin
c) Atış amirinin
d) Atış eğitimcisinin
e) Silah uzmanın

7) Poligonlarda; “hazırlık hattı”, “atış (nişan) hattı”, “hedef hattı” ve “temizlik hattı” olmak üzere dört hat bulunmaktadır. Atış amiri tarafından atıcılara “Silah al şarjör tak” komutuyla şarjörün silaha takıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hazırlık hattı
b) Hedef hattı
c) Temizlik hattı
d) Atış (nişan) hattı
e) Bakım ve kontrol hattı

8) Poligonda atış yapacak atıcıların emniyetli bir şekilde atış yapabilmesi için, poligona kulvar (yol) sayısı kadar girmeleri ve silahlarını kulvara bıraktıktan sonra şarjörleriyle birlikte ….……. ……. yerlerini almaları gerekir. Yukarıda boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hedef hattındaki
b) Atış hattındaki
c) Nişan hattındaki
d) Temizlik hattındaki
e) Hazırlık hattındaki

9) Atış sırasında fişek ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır.
b) Tekrar dolduruş yapılır.
c) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir daha sonra şarjör çıkarılır fişek dışarıya alınır.
d) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır.
e) Şarjör çıkartılmadan fişek dışarıya alınır.

10) Güvenlik görevlileri tarafından kapalı yerlerde CN ve CS gazlarının kullanılması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Gereğinden fazla miktarda kullanılmalıdır.
b) Eğitimli ve bilgili kişilerce kullanılmalıdır.
c) Emir ve komuta zincirine uyulmadan kullanılmalıdır.
d) Uygun olmayan araç ve gereçlerle kullanılmalıdır.
e) Herhangi bir plan yapılmadan kullanılmalıdır.

11) MP-5 makineli tabancanın ana parçaları arasında yer alan “kurma kolu” parçası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Silahı elle doldurmak ve kurmak için kullanılır.
b) Namlunun üst kısmında başka bir bölgeye yerleştirilmiştir.
c) En geri durumda takılı bırakıldığında, gövde-mekanizma ve iğne grubunu kilitleyerek bir tür emniyet sağlar.
d) Atış esnasında kurma kolu sürekli olarak hareket halindedir.
e) Silah doldurulduktan sonra, atış esnasında kurma kolunun hiçbir fonksiyonu yoktur .

12) MP-5 makineli tabancada dipçiğin hemen önünde, döner gez üzerinde dört ayrı büyüklükte daireler bulunmakta olup nişan alınacak mesafelere göre atıcı tarafından seçilebilmektedir. Özel güvenlik görevlisi Ahmet Bey kapalı poligonda 21 m. mesafede bulunan bir hedefe atış yapmak istemektedir. İsabetli bir atış yapabilmesi için döner gezi hangi daire üzerine getirmesi daha uygun olur?
a) En küçük geze (daireye) getirmeli
b) En küçüğün bir büyüğü olan geze (daireye) getirmeli
c) En büyük geze (daireye) getirmeli
d) En büyüğün bir küçüğü olan geze (daireye) getirmeli
e) Herhangi bir gez ayarı yapmamalı

13) MP-5 makineli tabancada kilitleme makaraları ile birlikte tam ateşleme anında mekanizmayı kilitleyen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kilitleme parçası
b) İğne
c) İğne yayı
d) Kurma kolu
e) Yerine getiren yay tüpü

14) Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?
a) Gerdel
b) Şarjör yayı
c) Şarjör kapağı
d) Şarjör kapağı kilidi
e) Emniyet ve ateş ayar mandalı

15) MP-5 makineli tabancada tetik mekanizması kutusunu, kabza grubuna bağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
a) El kundağı
b) Emniyet mandalı
c) Horoz
d) Mekanizma başı taşıyıcısı
e) Kilitleme makaraları

16) 1945 yılında ülkemizde MKE kurumu tarafından seri şekilde imalatına başlanan, standart olarak 9mm ve 7,65 mm çaplarında kısa Browning tipi fişek kullanan, set adedi sağa döner 6 adet olan, yarı otomatik, çift hareketli ve 7 adet fişek kapasiteli şarjör ile beslenen silah aşağıdakilerden hangisidir?
a) MP-5 Makineli tabanca
b) 14’lü Browning tabanca
c) Kırıkkale tabanca
d) Ruger (P85) tabanca
e) Smith Wesson toplu tabanca

17) 14’lü Browning tabancanın emniyet sistemlerinden birisi olup, kabza içerisinde yokken tetik manivelası intikal manivelasına temas etmediği ve intikal manivelası horoz kurma parçasını harekete geçiremediği için silah ateş etmez ve bu sayede silah emniyete alınmış olur. Yukarıda bahsedilen emniyet sisteminin adı nedir?
a) Horoz emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) İkaz emniyeti
d) Ateşleme pim bloğu emniyeti
e) Şarjör emniyeti

18) Aşağıdakilerden hangisi CZ Model 75 tabancanın başlıca parçaları arasında yer almaz?
a) Kilitleme makarası
b) Sürgü
c) Namlu
d) Yerine getiren yay ve pimi
e) Sürgü tutucusu ve pimi

19) Aşağıdakilerden hangisi kapalı atış poligonlarında atış hattının sonunda, mermi çekirdeğinin sekmesini engelleyerek atıcı ve izleyicilerin emniyetini sağlar?
a) Atış stantları
b) Mermi tuzağı
c) Atış kulvarları
d) Kumanda masası
e) Havalandırma sistemi

20) Poligonlarda atış yapılırken atış yapacaklar atış amirinin komutuyla ilk olarak bu hatta çağrılırlar, bu hatta silahlar kılıfından çıkarılmaz ve hiçbir şekilde silahla oynanmadan atışa konsantre olmaya çalışılması gerekir. Yukarıda tanımı yapılan hat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hedef hattı
b) Atış hattı
c) Hazırlık hattı
d) Nişan hattı
e) Gözlemci hattı

21) Atış anında silahın fişeği dikmesi veya başka bir arıza oluşması durumunda önce ………. , daha sonra ………….. , fişek yatağı boşaltılarak arıza giderilmelidir. Yukarıda boş bırakılan yerlere getirilebilecek en uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
a) Namlu çıkartılmalı-horoz geriye çekilip
b) Sürgü çıkartılmalı-namlu geriye çekilip
c) Sürgü tutucusu pimi çıkartılmalı-yerine getiren yay geriye çekilerek
d) Şarjör çıkartılmalı-sürgü geriye çekilip
e) Fişek rampası temizlenmeli-mandal emniyetine alınıp

22) Şahsi durumu kanun ve yönetmelikte belirtilen meslek gruplarından birine girmeyen, ancak hayatlarının harici ve ciddi tehlikelere maruz kaldığını beyan eden Türk ve yabacılara takdir yetkisi esas olmak üzere silah taşıma ruhsatı verme yetkisi kime aittir?
a) Dışişleri Bakanı veya yetki vermesi halinde Dışişleri Bakanı Müsteşarı
b) İçişleri Bakanı veya yetki vermesi halinde il valileri
c) Hazine Müsteşarı veya yetki vermesi halinde defterdarlar
d) İçişleri Bakanı Müsteşarı veya yetki vermesi halinde il emniyet müdürleri
e) İl emniyet müdürü veya yetki vermesi halinde ruhsat işlemleri şube müdürleri

23) Silah bulundurmak veya taşımak için yetkili makamlardan alınan izne ve verilen belgeye ne ad verilir?
a) Tezkere
b) Tasdikname
c) İkametgah belgesi
d) Vekaletname
e) Ruhsat

24) Şarjörde fişek bitmesine rağmen sürgü geride takılı kalmıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Gerdel aşınmış olabilir.
b) Horoz yayı esnekliğini kaybetmiş olabilir.
c) Şarjör yayı deforme olabilir.
d) Şarjör dudakları ezik olabilir.
e) Şarjör kilidi arızalı olabilir.

25) Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren …. yıl için geçerli olup, yenilenme harcı alınmak şartıyla her ….. yılda bir yenilenir. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilirse doğru olur?
a) 5-5
b) 2-3
c) 7-5
d) 4-6
e) 2-4

49. SINAV

 

1) İyi bir atıcıda aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi bulunmalıdır?
a) Silahından masum insanların zarar görmesini sağlamalıdır.
b) Görev silahının tüm özelliklerini bilmemelidir.
c) Görevi esnasında silahının başkalarının eline geçmesini önlememelidir.
d) Silahını kanunlara uygun olarak kullanmalı ve insan haklarına saygılı olmalıdır.
e) Silahının bakımını düzensiz olarak rasgele yapmalıdır.

2) Silahlı olarak görev yapan özel güvenlik personeli, kullandığı silahın mekanik yapısını, …………….. , parçalarını, parçalar arasındaki ilişkiyi ve çalışma sistemini, ……….. , atış bilgisi ve tekniğini, …………… , silahın bakımı ve temizliğini bilmesi gerekmektedir. Boşluklara getirilebilecek en uygun ifade hangisidir?
a) Söküp takılmasını-fişeklerini-emniyet tedbirlerini
b) Barut gazı miktarını-fişek ağırlıklarını-silah tamirini
c) Azami menzilini-barut gazı basıncını-etkili mesafesini
d) Taşımasını-ağırlığını-atış psikolojisini
e) Temizlik ve bakımını-hedefteki isabet oranını-şarjör kapasitesini

3) Silahlı özel güvenlik görevlisi Hakan Bey Browning 14’lü tabancayla görev yapmaktadır. Hakan Bey elindeki silahı sökmeden aşağıdaki parçalardan hangisini göremez?
a) Arpacık
b) Gez
c) Tetik
d) İğne ve yayı
e) Tetik korkuluğu

4) Sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Gez
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Yiv ve setler
e) Kovan atma boşluğu

5) Namlu üzerinde aşağıdaki parçalardan hangisi bulunur?
a) Fişek yatağı
b) Gerdel
c) Yerine getiren yay ve mili
d) Kovan atma boşluğu
e) Çıkarıcı

6) Saldırı ya da savunma amacıyla kullanılan düzenek, aygıt ve araçların genel adına ……… denir. Boşluğa getirilebilecek en uygun ifade hangisidir?
a) Ateşli silah
b) Silah
c) Patlayıcı silah
d) Biyolojik silah
e) Kesici ve delici silah

7) Fişek (mermi) çekirdeği veya saçma denilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri barut gazı basıncıyla uzak mesafelere atabilen aletlere ne ad verilir?
a) Ağır ateşli silah
b) Ağır ateşsiz silah
c) Ateşli silah
d) Kimyasal silah
e) Nükleer silah

8) Birden fazla kişi tarafından veya çeşitli vasıtalar yardımıyla kullanılan ağır tahrip gücü yüksek olan uzun menzilli silahlara ne ad verilir?
a) Ateşli silah
b) Hafif ateşli silah
c) Uzun namlulu silah
d) Ağır ateşli silah
e) Tam otomatik silah

9) Silahlar genel olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmanın dışında kalır?
a) Ateşli silahlar
b) Nükleer silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Ateşsiz silahlar
e) Makineli silahlar

10) Silahlar genel olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmanın içerisinde yer alır?
a) Biyolojik silahlar
b) Uzun namlulu silahlar
c) Otomatik silahlar
d) Boğucu ve zehirleyici silahlar
e) Harp silahları

11) Tabancaların hareketli ve sabit bütün parçalarını üzerinde taşıyan bölüm hangisidir?
a) Çerçeve (gövde)
b) Horoz
c) Emniyet mandalı
d) Sürgü (Kapak Takımı)
e) Namlu

12) Çerçeve (gövde) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Tetik ve tetik korkuluğu
b) Kabza ve kabza kapağı
c) Horoz
d) Şarjör
e) Gez

13) Ateşlemeden sonra, barut gazı basıncıyla sürgü geriye doğru gelirken boş kovanın çarparak kovan atma boşluğundan dışarıya atılmasını sağlayan parça hangisidir?
a) Horoz
b) Çıkarıcı
c) Tırnak
d) İğne ve yayı
e) Emniyet mandalı

14) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik silahların genel özelliklerinden biri değildir?
a) Geniş bir bölge silahıdır.
b) Elde edilmesi ekonomik ve ucuz silahlardır.
c) Hedefi cansız varlıklardır.
d) Arazide keşifleri zordur.
e) Nüfuz kabiliyeti fazla olup havanın girebildiği her yere girebilmektedir.

15) Bir tek atıcı tarafından kullanılan ve isabetli vuruş için atış kabiliyeti gerektiren silahlara ne ad verilir?
a) Ağır ateşli silah
b) Hafif ateşli silah
c) Uçaksavar silahı
d) Harp silahı
e) Top silahı

16) Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 cm’yi veya bütün uzunluğu 50 cm’yi geçmeyen, barut vb. patlayıcı ve itici güç ile mermi, saçma, gaz veya diğer nesneleri atabilen silahlara ………… denir. Boşluğa getirilebilecek en uygun ifade hangisidir?
a) Tabanca
b) Harp tüfekleri
c) Uçaksavar
d) Makineli tüfekler
e) Otomatik tüfekler

17) Silahlı özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Silah kullanma mecburiyeti, zor kullanmanın en ağır ve son biçimini teşkil etmektedir.
b) Silah kullanma yetkisi karşısındakine mutlaka öldürücü şekilde ateş edilmesini zorunlu kılmaktadır.
c) Silahlı özel güvenlik görevlileri ancak kendilerine ya da üçüncü şahıslara karşı yönelmiş saldırılara karşı ve meşru müdafaa durumunda, saldırı ve saldırganı savuşturmak amacıyla silah kullanmaya yetkili kılınmışlardır.
d) Görev esnasında silah kullanan özel güvenlik görevlisinin silahlı güvenlik sertifikasının bulunması gereklidir.
e) Silah kullanmak zorunda kalan özel güvenlik görevlisi silahını kullanmadan önce mutlaka uyarıda bulunmalıdır.

18) Özel güvenlik görevlilerinin silah taşımalarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Silahlı görev yapacak olan özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve silah taşıma-bulundurma belgesini birlikte taşımalıdır.
b) Her ateşli silah için Özel Güvenlik Silah Taşıma ve Bulundurma Belgesi düzenlenir.
c) Üniversite ve bağlı fakültelerde, eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan özel güvenlik görevlileri silahlı olarak görev yapmak mecburiyetindedirler.
d) Özel güvenlik kimlik kartı yakasında takılı olmayan özel güvenlik görevlileri kendilerine verilen silah kullanma yetkisini kullanamazlar.
e) Özel güvenlik görevlilerinin kanunda belirtilen istisnalar dışında ateşli silahlarını görev alanının dışına çıkarmamaları gerekir.

19) Özel güvenlik görevlisi aşağıdaki durumların hangisinde silah kullanmak zorunda değildir?
a) Meşru müdafaa durumunda
b) Ağır yaralama veya ölüm veyahut ağır tehdide karşı üçüncü kişileri savunma durumunda
c) İnsan yaşamını ciddi şekilde tehlikeye sokacak, sonuçları ağır bir suçun işlenmesini önleme durumunda
d) Para nakli sırasında korumakla görevli olduğu nakil aracına silahla saldıran şahsı etkisiz hale getirme durumunda
e) Marketten bisküvi alıp parasını ödemeden çıkmak isteyen bir şahsı etkisiz hale getirme durumunda

20) Resmi üniforma ile silahlı olarak görev yapan özel güvenlik görevlisini silahını taşıması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine yanlıştır?
a) Silahını kılıfında taşımalıdır.
b) Yedek şarjörünü yanında bulundurmalıdır.
c) Görev esnasında kendisine teslim edilen silahtan başka bir silahla göreve çıkmalıdır.
d) Görev yaparken şarjörü dolu bir şekilde taşımalıdır.
e) Görev yaparken fişek yatağı boş, horoz inik ve emniyet mandalı açık olmalıdır.

21) Silahlı özel güvenlik görevlisi olup sivil olarak görev yapan bir özel güvenlik görevlisinin, silahını taşırken aşağıdaki kurallardan hangisine uyması beklenemez?
a) Silahının görünmemesine mutlaka dikkat etmelidir.
b) Tabanca gerektiğinde kolayca çekilebilecek şekilde taşınmalıdır.
c) Tabanca fişek yatağı dolu olarak taşınmamalıdır.
d) Tabanca vücut terine maruz kalacak şekilde taşınmamalıdır.
e) Tabanca çanta içerisinde taşınmalıdır.

22) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Silah yasal şartlar oluşmadan, son çare olarak ve azami seviyede kullanılmalıdır.
b) Silah yasal şartlar oluştuğunda etkisiz ve yavaş bir şekilde kullanılmalıdır.
c) Silahı etkili kullanmada, emniyet, sürat, bilinçli hareket ve isabetli atış çok önemlidir.
d) Silah özel güvenlik görevlilerine suç işleyen insanları koruma amaçlı olarak verilmiştir.
e) Silahın çekilmesi ve dolduruşu sırasında tetik parmağımız tetik korkuluğundan içeri girmelidir.

23) Görev esnasında tabanca taşınırken ………… , ……… ve …………. olarak taşınmalıdır. Boşluklara getirilebilecek en uygun ifade hangisidir?
a) Fişek yatağı boş-emniyet açık-şarjör dolu
b) Şarjör boş-emniyet kapalı-fişek yatağı dolu
c) Fişek yatağı boş-şarjör boş-emniyet açık
d) Emniyet açık-fişek yatağı dolu-taşıma kayışı asılı
e) Emniyet kapalı-fişek yatağı boş-şarjör dolu

24) Güvenlik görevlileri aşağıdaki yerlerden hangisinde ateşli silahlarını taşıyabilirler?
a) Akıl hastanelerinde
b) Mahkeme salonlarında
c) Tutukevleri ve cezaevlerinde
d) Korumakla görevli oldukları bina önlerinde
e) Uçaklarda

25) Güvenlik görevlileri aşağıdaki yerlerden hangisinde ateşli silahını taşıyamaz?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığı’nca belirlenen yerlerin güvenliği ile görevli olanlar, belirtilen yerlerde silah taşıyamazlar.
b) Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarına giriş kapılarında oluşturulan arama ve kontrol noktalarında görevlendirilen personel görevli bulunduğu yerlerde silah taşıyamazlar.
c) Her türlü spor karşılaşma ve yarışmalarının yapıldığı yerlerin giriş kapılarında oluşturulan arama ve kontrol noktalarında görevlendirilen personel görevli bulunduğu yerlerde silah taşıyamazlar.
d) Ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında bulunanların yakınlarının ziyaret günlerinde bina giriş kapılarında oluşturulan arama ve kontrol noktalarında görevlendirilen personel görevli bulunduğu yerlerde silah taşıyamazlar.
e) Güvenlik görevlileri görevli bulundukları adliyelerde şikayetçi, tanık, bilirkişi veya bir davanın sanığı olarak mahkeme salonlarında silah taşıyamazlar.

 

50.SINAV

 

1) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar………… olarak kabul edilir.’’ Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru bir ifade olur?
a) Boş
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette

2) Aşağıdakilerden hangisi silah taşımada kolaylık sağlayan yöntemlerden değildir?
a) Silah gerektiğinde en etkili ve süratli olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde taşınmalıdır.
b) Silah hep aynı pozisyonda taşınmamalı, taşıma pozisyonu zaman zaman değiştirilmelidir.
c) Araçta silah taşıma gerektiğinde, oturur vaziyette iken silah çekmeyi zorlaştıracak durumlar göz önüne alınmalıdır.
d) Silahın herhangi bir yerde dalgınlıkla unutulmasına meydan vermeyecek şekilde taşınması gerekir.
e) Hiçbiri

3) Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tetiği çekmek gerekir.
b) Yeniden denemek gerekir.
c) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
d) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir.
e) Horozu kurmak gerekir.

4) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” tanımına aşağıdakilerden hangisi girer?
a) Ateşli silahlar
b) Patlayıcı maddeler
c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
e) Hepsi

5) Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık
b) Gruplaşma sol yukardadır
c) Gruplaşma sağ yukardadır
d) Gruplaşma sol aşağıdadır
e) Gruplaşma sağ aşağıdadır

6) “Otomatik tabanca ve tüfeklerde ilk dolduruş …….tarafından yapılır. Bu işlem sonucu fişek …………. yerleşir. Fişek ateşlemeye hazırdır. Horozda dolduruş esnasında kurulmuştur. Tetiğin çekilmesiyle …………. iğne veya kapsüle hızla vurur. Kapsülde meydana gelen alev,……… geçerek barutu ateşler. Çekirdek kovandan hızla ayrılır ve ……..içinde ileriye doğru …….. sayesinde sağa dönerek gider.”
Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru bir ifade olur?
a) silah – yatağa – horoz- kanaldan- fişek yatağı- namlu
b) atıcı – yatağa – horoz – alev kanalından – namlu – çap
c) atıcı – fişek yatağına – horoz – alev kanallarında – namlu – yiv ve set
d) silah – fişek yatağına – tetik – delikten – fişek yatağından – yiv ve set
e) atıcı – yatağa – horoz – alev kanallarında – namlu – yiv ve Set

7) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir?
a) Silahı güvenli kullanır.
b) Silahları tanır.
c) Silahı, kanun ve kurallara uygun kullanır.
d) Silahını korur.
e) Hepsi

8) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan, aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
a) Kilitleme dişlileri
b) Tetik manivelası
c) İcra yayı mili
d) Gerdel yayı
e) Sürgü tutucu pim

9) Çekirdeğinin ucu küt veya yuvarlak olan fişek tipine ne ad verilir?
a) Parabellum tipi fişek
b) Merkez vuruşlu fişek
c) Toplu tabaca fişeği
d) Boxer tipi fişek
e) Browning tipi fişek

10) Atıcı, atış poligonunda hangi komutla vuruşlarını kontrol etmek için hedefinin yanına gider?
a) Hedef kontrol
b) Atış kes
c) Atış serbest
d) Şarjör tak
e) Dolduruş yap

11) Aşağıdakilerden hangisi tetik ezerken nefes kontrolünde yapılması gerekenlerden değildir?
a) Nefes tutulduktan itibaren 1 – 2 saniye içinde atış yapılmalıdır.
b) Atıştan önce (2–3 kez) derin nefes alıp verme insanı rahatlatır. Heyecanı yatıştırır, vücuda oksijen depolamamızı sağlar.
c) Atış esnasında tetiği ezerken nefesi tutmak gerekir.
d) Nefes tutulur ve 8–10 sn içinde atış gerçekleştirilir.
e) Atışlarda diyaframdan yani ağızdan nefes alıp verme kolların salınımını daha aza indirmektedir.

12) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

13) Silahın her türlü hava koşullarında iyi bir şekilde korumasını ve çalışmasını sağlayan silah yağına ne ad verilir?
a) Namlu temizleyici yağ
b) Pas sökücü yağ (solvent)
c) Koruyucu yağ
d) Yağ temizleme spreyi
e) Silah vazelini

14) Atış yapmadan önce namlu içerisindeki toz, kurum, nem varsa temizlenir. Sürgü kızak yerleri yağlı bir bezle silinerek sürgünün daha rahat hareketi sağlanır. Bu bakım hangi bakım türüne girer?
a) Atış sonrası bakım
b) Atış öncesi bakım
c) Günlük bakım
d) Haftalık bakım
e) Yıllık bakım

15) Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?
a) Aniden tetik çekme
b) Tetiği çok yavaş çekme
c) Düzensiz tetik çekme
d) İstinat boşluğunu almayı unutma
e) İşaret parmağın birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmıyla tetik ezme

16) Aşağıdakilerden hangisi MP 5 makineli tabancanın özelliklerinden değildir?
a) Sabit dipçikli (A2), seyyar dipçikli (A3) ve dipçiksiz (K) olmak üzere 3 tipte üretilmektedir.
b) Atış esnasında kurma kolu hareket etmez.
c) Kurma kolu mekanizmaya sabittir.
d) Silah emniyete alındığında dolduruş yapılabilir.
e) Gez üzerinde 4 ayrı büyüklükte daireler mevcuttur.

17) Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Modern silahlar
e) Nükleer silahlar

18) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

19) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemlerini oluşturan parçalardan biri değildir?
a) Tetik
b) Gez
c) Horoz
d) İğne
e) Horoz kurma parçası

20) Silahta fişeğin ateşlemesini sağlayan tertibatlarından “iğneli sistem” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bu silahlarda silahın ateşlemesi için horoz bulunmamaktadır.
b) Bu silahlarda ateşleme iğnesi ve yayı bulunmamaktadır.
c) Ateşlemeyi gerçekleştiren hem horoz, hem de iğne vardır.
d) Bu silahlarda horoz ve ateşleme iğnesi bulunmamaktadır.
e) Bu silahlarda ateşleme icra yayı tarafından sağlanmaktadır.

21) Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Atışlar amirin komutları doğrultusunda başlar ve biter.
b) Atış amirinin komutu ile atış hattına geçilir ve atış yapılır.
c) Amirin ‘Silah al, şarjör tak’ komutuyla şarjör takılır.
d) ‘Nişan al ve atış serbest’ komutuyla atışa başlanır.
e) Hiçbiri

22) Doğru bir kabza kavrama nasıl olmalıdır?
a) Doğru bir kabza kavramak için el “V” şekline getirilir.
b) Kabza “V” içine yerleştirilir.
c) Silah kolun uzantısıymış gibi kavranır.
d) Kabza kavrama bütün atışlarda aynı şekil ve sıkılıkta olmalıdır.
e) Hepsi doğrudur.

23) Arpacığın gez içerisindeki konumunun sağa-sola veya yukarıya-aşağıya doğru bozulması sonucu ortaya çıkan hataya ne ad verilir?
a) Açısal hata
b) Paralel hata
c) Tetik hatası
d) Nefes hatası
e) Kabza kavrama hatası

24) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iyi bir nişan hattı oluşturmak için doğrudur?
a) Arpacık ve hedef net görülmeli, gez bulanık görülmeli
b) Arpacık net, gez ikinci derecede net ve hedefi bulanık (flu) görmeliyiz
c) Arpacık ve hedef bulanık, gez net görülmeli
d) Hedefin net görülmesi tek başına yeterlidir
e) Arpacık, gez ve hedef net görülmeli

25) Bu atış çalışması kuru tetik çalışması ile fişekli çalışmanın bir arada olduğu bir çalışma şeklidir. Atıcı silahın boş mu dolu mu olduğunu bilmez. Atıcı ve atış hocası atıcının hatalarını daha net görür. Özellikle tetik ezilerek düşürülmüyor ve aniden çekiliyorsa bu çalışma esnasında namlunun aşağıya doğru hareketi açıkça görülür. Bu atış çalışmasına ne ad verilir?
a) Kuru tetik çalışması
b) İkili çalışma
c) Sürpriz atış çalışması
d) Parayla tetik ezme çalışması
e) Ayna çalışması

 

 

Bu yazı bugün : 6, toplamda : 95427 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.