Sınav Sırasıyla Tüm Silah Bilgisi Soruları (51-60)

03 Mayıs 2014 tarihinde yayinlandi

51.SINAV

 

1) Silah kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi “genel emniyet kurallarından” değildir?
a) Ele alınan her silah boş olsa bile daima ölü noktaya doğru tutulmalıdır.
b) Ele alınan her silahın sırasıyla önce şarjörü çıkartılır, sürgüsü çekilip fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan tamamen emin olunmalıdır.
c) Ele alınan her silahın sırasıyla önce sürgüsü çekilir, tetik düşürülür, şarjörü çıkartılır, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan tamamen emin olunmalıdır.
d) Silah asla dolu durumda saklanmamalıdır.
e) Ateş etmeye karar verilmedikçe silah asla hiçbir yere yöneltilmemelidir.

2) Aşağıdakilerden hangisi silahın evde muhafaza edilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?
a) Silahın boş olup olmadığı kontrol edilmelidir.
b) Şarjörün boş olarak bulundurulmasına dikkat edilmelidir.
c) Kilitli bir çekmece veya çanta içerisinde saklanmalıdır.
d) Silahın şarjörü çıkarıldıktan sonra boş olup olmadığı önemli değildir, dolu şarjör ve silah biri birine yakın ve kolay ulaşılabilecek şekilde bir yere bırakılmalıdır.
e) Silahlar nemli ortamlardan uzak tutulmalıdır.

3) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun çerçevesinde silah ruhsatı alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) 18 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma ya da bulundurma silah ruhsatı alabilirler.
b) 21 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma ya da bulundurma silah ruhsatı alabilirler.
c) 21 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 2 yıl süre ile taşıma ya da bulundurma silah ruhsatı alabilirler.
d) 18 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 3 yıl süre ile taşıma ya da bulundurma silah ruhsatı alabilirler.
e) 20 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma ya da bulundurma silah ruhsatı alabilirler.

4) Çap nedir?
a) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir.
b) Yiv ve set sayısıdır.
c) Fişek yatağının çapıdır.
d) Namlu boyutudur.
e) Silahın kapasitesidir.

5) Ateşli silahın doğru tanımı aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?
a) Yakın veya uzak mesafeden çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları tahrip veya imha eden biyolojik silahlara ateşli silah denir.
b) Kesici silahların bir kısmına ateşli silah denir.
c) Mermi adı verilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazının basıncı ile uzak mesafelere atabilen silaha ateşli silah denir.
d) Birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtalar yardımıyla kullanılabilen tahrip gücü yüksek yakıcı maddelere ateşli silah denir.
e) Ezici silahların her birine ateşli silah denir.

6) İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetik çekili tutulduğu sürece kendi kendine fişek yatağına fişek süren ve boş kovan atan silahlara ne ad verilir?
a) Makineli silah
b) Yarı otomatik silah
c) Tam otomatik silah
d) Otomatik silah
e) Yarı makineli silah

7) Aşağıdakilerden hangisi “kesici silahlar” içerisinde yer almaz?
a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Muşta

8) Aşağıdakilerden hangisi “kimyasal silahlar” tasnifinde yer almaz?
a) Sinir gazları
b) Yakıcı gazlar
c) Boğucu gazlar
d) Göz yaşartıcı gazlar
e) Sakinleştirici gazlar

9) Aşağıdakilerden hangisi uzun namlulu silahların parçalarındandır?
a) Dipçik
b) Alev gizleyen
c) Gaz pistonu
d) Kilitleme makaraları
e) Hepsi

10) Aşağıdakilerden hangisi tabancanın parçaları arasında yer almaz?
a) Çerçeve (gövde)
b) Sürgü (kapak)
c) Namlu
d) İcra yayı ve icra mili
e) Kundak

11) Aşağıdakilerden hangisi tabancaların sürgü (kapak) kısmında yer almaz?
a) Gez-arpacık
b) Kovan atma boşluğu
c) Tırnak
d) Şarjör
e) İğne ve yayı

12) Aşağıdakilerden hangisinde namlunun tanımı doğru bir şekilde verilmiştir?
a) Mermi çekirdeğinin hızını kesmeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir.
b) Kovana hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir.
c) Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir.
d) Kapsüle hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir.
e) Barut gazına yön vererek gaz boşalımını yapan içi boş metal boruya namlu denir.

13) Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere …… . denir. Boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz.
a) Çap
b) Rampa
c) Yiv
d) Set
e) Çıkarıcı

14) Aşağıdakilerden hangisinde “rayyür”ün doğru tanımı verilmiştir?
a) Yivin set üzerinde bıraktığı ize rayyür denir.
b) Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı ize rayyür denir.
c) Setin yiv üzerinde bıraktığı ize rayyür denir.
d) Yiv ve setin namlu üzerinde bıraktığı ize rayyür denir.
e) Mermi çekirdeğinin namlu üzerinde bıraktığı ize rayyür denir.

15) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola (mesafeye) ……………… denir. Boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz.
a) Yiv
b) Mesafe
c) Hatve
d) Menzil
e) İlk hız

16) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin belli başlı faydalarından değildir?
a) Çekirdeğin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Çekirdeğin takla atmadan gitmesini sağlar.
c) Tahrip ve delme gücünü artırır.
d) Çekirdeğin yıpranmasını önler.
e) Çekirdeğin havayı delerek gitmelerini sağlar.

17) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçaları arasında yer almaz?
a) Şarjör tüpü (gövdesi)
b) Gerdel yayı
c) Gerdel
d) Şarjör kapağı
e) Şarjör manivelası

18) Silahla nişan almaya yarayan, namlu tarafından atılan merminin veya saçmaların, istenen noktaya ulaşmasını temin eden sisteme ………………. denir. Boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz.
a) Hedef
b) Hedef hattı
c) Nişan tertibatı
d) Nişan hattı
e) Emniyet hattı

19) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı içerisinde yer almaz?
a) Tetik
b) Horoz
c) İğne
d) Tırnak
e) İğne yayı

20) Otomatik tabancalarda genellikle tırnağın karşısına gelebilecek bir yerde gövde üzerine yerleştirilmiş ve sabit bir şekilde bulunan çıkıntıya …………………denir. Boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz.
a) Kurma kolu
b) Çıkarıcı (boş kovan atacağı)
c) Tırnak
d) İğne yayı
e) Emniyet mandalı

21) Aşağıdakilerden hangisi yardımcı emniyet tertibatlarından değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Tetik emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) İğne emniyeti
e) İkaz emniyeti

22) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçaları arasında yer almaz?
a) Çekirdek
b) Barut
c) İğne
d) Kapsül
e) Kovan

23) Horoz ya da ateşleme iğnesinin darbesiyle patlayarak sevk barutunu ateşlemek amacıyla çok hassas maddelerden üretilen parçaya ………………denir. Boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz.
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Fişek

24) Fişeğin ateşlenmesiyle fişek çekirdeğinin namludan çıkıp hedefi vurmasına kadar olan hareketlerin, hedef üzerindeki tahribatın ve fişeğin bu hareketlerini etkileyen faktörlerin incelenmesine ……………denir. Boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz.
a) Kriminoloji
b) Balistik
c) Toksikoloji
d) Bio-kimya
e) Kriminalistik

25) Silahı sökmek, temizlemek, koruyucu yağ ile yeterince yağlamak ve tekrar geri takarak eski haline getirmek suretiyle, atıcının periyodik olarak yaptığı bakıma………………denir. Boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz.
a) Kapsamlı bakım
b) Basit bakım
c) Yıllık ve periyodik bakım
d) Günlük bakım
e) Haftalık bakım

 

52.SINAV

 

 

1) Özel şekil ve niteliği bulunan mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafeye atan aletlere ne denir?
a) Silah
b) Biyolojik silah
c) Ağır silah
d) Ateşli silah
e) Otomatik silah

2) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı Kanun kapsamına girer?
a) Bir meslek veya sanatta kullanılan kesici aletler
b) Sivri uçlu ve oluklu bıçaklar
c) Sportif amaçlı havalı tabancalar
d) Yivsiz av tüfekleri
e) Hepsi

3) Kilitleme makaralarının görevi nedir?
a) Fişeğin namludan çıkışını sağlar.
b) Fişeğin düz gitmesini sağlar.
c) Barut gazı basıncından azami derecede faydalanmayı sağlar.
d) Geri tepmeyi engeller.
e) İğneyi sabitler.

4) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
a) Kesici ve delici olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması

5) Aşağıdakilerden hangisi 6136 Sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmez?
a) Şişli baston
b) Topuz
c) Saldırma
d) Hançer
e) Levye

6) Kimyasal silahları ateşli silahlardan ayıran özellik nedir?
a) Kesici ve ezici olması
b) Mermi çekirdeği kullanmaması
c) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı
d) Yok edici olması
e) Delici olması

7) Gez ve arpacık tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur?
a) İğne mekanizması
b) Namlu
c) Sürgü(kapak)
d) Şarjör
e) Çerçeve

8) Namlunun iç kısmında helezon şeklinde uzanan çıkıntılara ne denir?
a) Set
b) Çap
c) Yiv
d) Namlu girintisi
e) Namlu çıkıntısı

9) Çap nedir?
a) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir.
b) Yiv ve set sayısıdır.
c) Namlu boyudur.
d) Fişek yatağının çapıdır.
e) Silahın kapasitesidir.

10) Aşağıdakilerin hangisi nişan hattında bulunmaz?
a) Gez
b) Göz
c) Arpacık
d) Namlu
e) Hedef

11) Çıkarıcı silahın hangi ana parçası üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b) Gövde
c) Kabza
d) Hazne
e) Nişan tertibatı

12) Hangi silahta kurma kolu emniyeti bulunur?
a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP 5
d) Kırıkkale
e) Sarsılmaz

13) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Havanın ısısı
d) Horozun darbe gücü
e) Rüzgâr

14) Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahın ana parçalarından değildir?
a) Namlu
b) Gövde
c) Tetik
d) Dürbün
e) Horoz

15) Silahın hangi parçası mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?
a) Yiv
b) Namlu
c) Set
d) Tetik
e) Horoz

16) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ………………… denir?
a) Namlu
b) Fişek yatağı
c) Şarjör
d) Kabza
e) Rayyür

17) Aşağıdaki parçalardan hangisi sürgü üzerinde bulunmaz?
a) İcra yayı
b) Gez
c) Arpacık
d) Kovan atma boşluğu
e) Tetik

18) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kapsül
b) Namlu
c) Sürgü
d) Tırnak
e) Horoz

19) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu çıkışında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Gövdede

20) Ateşlemeden sonra sürgünün geri gelmesini sağlayan parçanın ismi nedir?
a) Namlu
b) İcra yayı
c) Horoz
d) Gez
e) Tetik

21) Göz- gez- arpacık ve hedefin aynı düzlem üzerinde bulunmasından oluşan hatta ne denir?
a) Yükseliş hattı
b) Mermi hattı
c) İsabet hattı
d) Hedef hattı
e) Nişan hattı

22) Aşağıdakilerden hangileri nişan tertibatı içerisinde yer alır?
a) Tetik-Tetik korkuluğu
b) Gez-Arpacık
c) Şarjör-Şarjör tablası
d) Horoz-İğne
e) Şarjör-Çerçeve

23) Doğru nisan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli

24) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibata ne ad verilir?
a) Fişek verme tertibatı
b) Namlu
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

25) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz.
b) Fişek ateşlenemez.
c) Tabanca emniyete alınamaz.
d) Horoz düşmez.
e) Tetik çalışmaz. 

 

53. SINAV

 

1) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Fişeğin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Fişeğin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar.
c) Fişeğin takla atmadan ilerlemesini sağlar.
d) Fişeğin azami mesafesini artırır.
e) Fişeğin ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar.

2) Aşağıdakilerden hangisi çerçeve takımının ve kovan atma tertibatının ortak parçasıdır?
a) Kovan
b) Tırnak
c) Çıkarıcı
d) Horoz
e) Fişek

3) Aşağıdakilerden hangisi uzun namlulu silahların parçalarından biri değildir?
a) Dipçik
b) El kundağı
c) Alev gizleyen
d) Harbi
e) Kurma kolu

4) Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasına neden olan faktörlerden biri değildir?
a) İğne veya yayı kırık olabilir.
b) Şarjörde fişek olmayabilir.
c) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
d) Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir.
e) Şarjör içindeki fişek hatalı olabilir.

5) Aşağıdakilerden hangisi gez ve arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme verilen isimdir?
a) Nişangah sistemi
b) Kabza sistemi
c) Nişan yatağı sistemi
d) Mandal emniyeti sistemi
e) Nefes tekniği

6) Aşağıdakilerden hangisi çatışma sırasında pozisyon alırken dikkat edilecek hususlardan birisidir?
a) Koruma sağlaması ve hedefi küçültmesi
b) İyi bir atış yapabilecek bir yer olması
c) Rahat hareket edilebilecek bir yer olması
d) Etrafı rahat görebilecek bir yer olması
e) Hepsi

7) Hazne nedir?
a) Boş kovandır.
b) Dolu fişektir.
c) Atış sırası bekleyen fişeklerin beklediği yerdir.
d) Fişek yatağıdır.
e) Şarjör yuvasıdır.

8) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak – çıkarıcı – kovan atma boşluğu
b) Tırnak – çıkarıcı
c) Çıkarıcı – kovan atma boşluğu
d) Namlu – iğne-horoz
e) Şarjör – horoz- namlu

9) Tırnak kırıldığında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a) Tetik çekilemez.
b) Tabanca dolduruş yapmaz.
c) Fişek yatağına fişek sürülemez.
d) Fişek ateşlemez.
e) Kovan normal olarak dışarı atılmaz.

10) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminalistik
c) Olay yeri inceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji

11) Aşağıdakilerden hangileri tetik çekmede yapılan hatalardandır?
I Ani tetik çekme
II İsnat almama
III Tetik ağırlığına adapte olmama
IV Uygun zamanda tetiği çekememe, nişanda fazla bekleme
a) I, IV
b) II
c) III,
d) I, II
e) I, II, III, IV

12) Tabancada son fişek atıldıktan sonra sürgü geride takılı kalmıyorsa bunun sebebi nedir?
a) Sürgü çok hızlı hareket ediyordur.
b) Fişekteki barut çok fazladır.
c) Gerdel özelliğini kaybetmiş, şarjör dudakları aşınmış veya şarjör yayı deforme olmuştur.
d) Fişekteki barut çok azdır.
e) Hepsi

13) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Kovan
b) Fişek dip tablası
c) Kapsül
d) Barut
e) Çekirdek

14) Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar.
b) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikalini sağlar.
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar.
d) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar.
e) Hepsi

15) Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından kaynaklanan tutukluk sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a) Tetik düşmez.
b) Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez.
c) Kapsül ateşlenmez.
d) Silah otomatik olarak çalışır.
e) Silah emniyete alınmaz.

16) Hedefte vuruşlar merkezin altında toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?
a) Atış biraz yukarı nişan alınarak yapılır.
b) Atış biraz sağa yukarı yapılmalıdır.
c) Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır.
d) Atış doğrudur, aynı şekilde atılır.
e) Atış biraz aşağı nişan alınarak yapılır.

17) “Çap”ın tarifi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Karşılıklı iki yiv taban noktası arasındaki mesafedir.
b) Karşılıklı bir yiv taban noktası ile bir set arasındaki mesafedir.
c) Kovanın genişliği kadardır.
d) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir.
e) Hiçbiri

18) “Mermi” veya “Saçma” ismi ile tanımlanan özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın ana parçası hangisidir?
a) Şarjör
b) Çerçeve
c) Namlu
d) Tetik
e) Kabza

19) Aşağıdakilerden hangisi dış balistikle ilgili değildir?
a) Namlunun durumu
b) Havanın yoğunluğu
c) Havanın ısısı
d) Rüzgar
e) Yerçekimi

20) Silahın doğru olarak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yakından ve uzaktan canlıları öldüren alettir.
b) Çeşitli şekillerde kullanılarak cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir.
c) Canlı ve cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir.
d) Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları parçalayan veya yok aletlerdir.
e) Her türlü olaya veya suça karışan canlıları yaralayan veya yok eden aletlerdir.

21) Aşağıdakilerden hangisi “ilk hız”ın tanımıdır?
a) Merminin namluyu terk ettiği andaki hızıdır.
b) Merminin namlu içindeki hızıdır.
c) Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra vuruş noktasına kadar geçen zaman / m’dir.
d) Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra kat ettiği mesafe / zaman’dır.
e) Hiçbiri

22) Hatve nedir?
a) Silah kapasitesidir.
b) Namlu boyudur.
c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir.
d) Namlu içindeki girintilerdir.
e) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur.

23) Aşağıdakilerden hangisi poligondaki emniyet tedbirlerindendir?
a) Hedef hattı ve gerisinde kimsenin olmadığından emin olunuz.
b) Her şey komutla yapılır.
c) Atış öncesinde yapılacak atışın türü ve özellikleri anlatılır.
d) Atış bitiminde silah bırak komutundan sonra silahlar bırakılır.
e) Hepsi

24) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Silahın patlama sesinden etkilenmek
d) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
e) Hepsi

25) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek verme tertibatı
b) Namlu
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

 

 

54.SINAV 

 

1) Bazı ateşli silahlarda bulunan kilitleme makaralarının görevi nedir?
a) Fişeğin düz gitmesini sağlar.
b) Fişeğin namludan çıkışını sağlar.
c) Barut gazı basıncından azami derecede faydalanmayı sağlar.
d) İğneyi sabitler.
e) Geri tepmeyi engeller.

2) Kimyasal silahları, ateşli silahlardan ayıran özellikler nelerdir?
a) Mermi çekirdeği kullanmaması
b) Kesici ve ezici olması
c) Yok edici olması
d) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması
e) Delici olması

3) Aşağıdakilerden hangisi tabancalardan sürgü (kapak) kısmında yer almaz?
a) Kovan atma boşluğu
b) Tırnak
c) Gez – arpacık
d) İğne ve yayı
e) Şarjör

4) Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Fişek bilgisi
c) Balistik
d) Kriminalistik
e) Olay yeri inceleme

5) Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tetiği geri çekmek gerekir.
b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
c) Horozu kurmak gerekir.
d) Yeniden denemek gerekir.
e) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir.

6) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
a) Gerdel yayı
b) İcra yayı mili
c) Tetik manivelası
d) Kilitleme dişleri
e) Sürgü tutucu pimi

7) Ateşleme sırasında şarjörde fişek bitmesine rağmen sürgünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gerdelin arızalı olması
b) İcra yayının kırık olması
c) Horozun kırık olması
d) Tırnağın kırık olması
e) Fişeğin arızalı olması

8) Atış yapmadan önce namlu içerisindeki toz, kurum ve nem varsa temizlenir. Sürgü kızak yerleri yağlı bir bezle silinerek sürgünün daha rahat hareketi sağlanır. Bu bakım, hangi bakım türüne girer?
a) Günlük bakım
b) Atış öncesi bakım
c) Haftalık bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Yıllık bakım

9) Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin aşınması sonucu hangisi meydana gelmez?
a) Hedefte nişan alınan noktaların dışına taşma olur.
b) Çekirdek havada takla atarak gider.
c) Fişeğin hedef üzerindeki delici gücü artar.
d) Atış menzili kısalır.
e) İlk hız düşer.

10) Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İğne kırıktır.
b) Şarjör iyi takılmamıştır.
c) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır.
d) İğne yayı esnekliğini kaybetmiştir.
e) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur.

11) Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Gömlek – kurşun – bakır – barut
b) Barut – kapsül – çekirdek – kovan
c) Kovan – kapsül – tırnak – çıkarıcı
d) Tırnak – kapsül – gömlek – kurşun
e) Barut – kapsül – gömlek – çekirdek

12) Fişeklerde, kapsülde bulunan hassas maddenin yanması ile oluşan alevin baruta intikal etmesini sağlayan bölüme ne ad verilir?
a) Barut yolu
b) Destek
c) Gaz kanalı
d) Alev kanalı
e) Hiçbiri

13) Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
a) Kovan
b) Kapsül
c) Barut
d) Çekirdek
e) Hiçbiri

14) Ateşli silahlarda hazne neye denir?
a) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yerdir.
b) Fişeklerin içine konuldukları kutulardır.
c) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yerdir.
d) Fişek patladıktan sonra çekirdeğin namlu içerisindeki yeridir.
e) Hiçbiri

15) Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?
a) Tam otomatik
b) Tek hareketli silah
c) Makineli silah
d) Çift hareketli silah
e) Yarı otomatik

16) Barut gazı basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini hangi parça sağlar?
a) Gez
b) Namlu
c) Tetik
d) İcra yayı
e) Horoz

17) Fişek, fişek yatağına girmiyorsa……………… Boşluğu tamamlamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) Fişek kirli, paslı ve ezik olabilir.
b) Çapı uygun olmayan fişek kullanılmış olabilir.
c) Fişek yatağında kir veya tıkanma vardır.
d) Bir önceki kovan atılmamış olur.
e) Hepsi

18) Tırnağın fişeğe takıldığı uç kısmı kırılır veya aşınırsa aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?
a) Ateşleme gerçekleşmez.
b) Kovan atma tertibatı normal olarak çalışır.
c) Kovan dışarı atılamaz.
d) Fişeğin kapsülünde bir sıkıntı vardır.
e) Hiçbiri

19) Sadece sürgü içerisine yerleştirilmiş yay ve iğne ile ateşleme yapan sisteme ne ad verilir?
a) Çakmalı sistem
b) Horozlu iğneli sistem
c) İğneli sistem
d) Horozlu sistem
e) Vurmalı sistem

20) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
a) Hazne : Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yerdir.
b) Set : Namlu içerisindeki helezon şeklindeki girintilere denir.
c) Çap : Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye denir.
d) Fişek yatağı : Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yerdir.
e) Hazne : Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal etmiş olduğu yere denir.

21) Aşağıdakilerden hangisi silahın hem dolduruş yapmamasına hem de boş kovanı atmamasına neden olan arızadır?
a) Fişek yatağı aşırı kirlenmiş olabilir.
b) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
c) Tırnak kırık, aşınmış veya arızalı olabilir.
d) Çıkarıcı kırık olabilir.
e) Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir.

22) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini gören parça aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tırnak
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Top yuvaları
d) Top kilidi
e) Horoz örsü

23) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Şarjör çıkartılır.
b) Sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle kontrol edilir.
c) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilebilir.
d) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
e) Silahı elimize aldığımızda dolu olabileceği unutulmaz.

24) Şarjör tüpü içerisindeki bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Gerdel
b) Şarjör kapağı
c) Rampa
d) Fişek yatağı
e) Fişek çıkarıcı

25) Aşağıdakilerden parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
a) Kabza
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Gez
e) İğne

 

55.SINAV

 

1) “9×19 mm” fişek tabirinde 19 neyin ifadesidir?
a) Fişek boyu
b) Çekirdeğin boyu
c) Kovan boyu
d) Fişek çapı
e) Kovan çapı

2) Aşağıdakilerin hangisi bir kapsül çeşididir?
a) Düz vuruşlu tip
b) Ortadan vuruşlu tip
c) Boxer tipi
d) İkiz kanallı tip
e) Yandan kanallı tip

3) MP5 makineli tabanca ile yapılan bir atışta kovan dışarı atılmıyor ise hangisi yanlıştır?
a) Tırnak yayı kırıktır.
b) Kovan atacağı arızalıdır.
c) Emniyet mandalı bozuktur.
d) Fişek yatağı kirlidir.
e) Fişek deformasyona uğramıştır.

4) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir.
b) Fişek arızalı olabilir.
c) İğne kırık olabilir.
d) Farklı fişek kullanılmış olabilir.
e) Tırnak arızalı olabilir.

5) Namlu ağzı alevleri içerisinden en parlak ve en etkili olanı hangisidir?
a) İkincil alev
b) Ön parlama
c) Fark yoktur
d) Birincil alev
e) Son alev

6) Aşağıdaki gez türlerinden hangisinin görüş hattı diğerlerine göre daha azdır?
a) Üçgen (V) gez
b) Daire gez
c) Dikdörtgen gez
d) Yarım daire gez
e) Yaprak gez

7) Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
a) Şarjör emniyeti
b) İğne emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) İkaz pimi emniyeti
e) Horoz emniyeti

8) MP5 makineli tabanca da, mekanizma şarjörden fişek almadan ileri gidiyor ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Şarjörde fişek yoktur.
b) Şarjör takılmamıştır.
c) Şarjör iyi takılmamıştır.
d) Şarjör kenarları deforme olmuştur.
e) Mekanizma başı deforme olmuştur.

9) Otomatik silahlarda tetik çekilmeden ateşleme iğnesine horoz darbe yapsa dahi ateşlemenin olmasını engelleyen emniyet sistemi hangisidir?
a) İğne emniyeti
b) Kabza emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Horoz emniyeti
e) Mandal emniyeti

10) Saat 12.00 istikameti hedef olmak üzere yapılan bir atışta, rüzgar hangi yönden eserse atışa en fazla etki eder?
a) 08.00 istikameti
b) 12.00 istikameti
c) 03.00 istikameti
d) 06.00 istikameti
e) 01.00 istikameti

11) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin faydalarından değildir?
a) Fişeğin kendi etrafında dönmesini ve daha uzun mesafeye gitmesini sağlar.
b) Kovan üzerinde iz bırakarak, balistik olarak hangi silah ile atıldığının öğrenilmesine faydalı olur.
c) Hedefe daha isabetli atış yapılmasına faydalı olur.
d) Fişeğin ilk hızını artırır.
e) Fişeğin takla atmasını önler.

12) Tırnak kırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Fişek ateşlenmez.
b) Fişek yatağına fişek sürülmez.
c) Kovan veya fişek normal olarak dışarıya atılamaz.
d) Dolduruş yapılamaz.
e) Tetik çekilemez.

13) Tetik çekilince horoz veya iğnenin vurması ile …………. ateşlenir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
a) Barut
b) Çekirdek
c) Kovan
d) Kapsül
e) Gaz kanalı

14) Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerindeki kilitleme dişlilerinin görevidir?
a) Namluyu sürgüye kilitler.
b) Tetiğin yumuşamasını sağlar.
c) Silahın şahlanmasını önler.
d) Namlu emniyetidir.
e) İlk hızı artırır.

15) Aşağıdakilerden hangisi tabanca çeşitlerinden biri değildir?
a) Toplu tabanca
b) Tek atışlı tabanca
c) Yarı otomatik tabanca
d) Tam otomatik tabanca
e) Uzun namlulu tabanca

16) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) CZ 75 B model tabanca da pim blok emniyet sistemi vardır.
b) MP-5 makinalı tabancanın kurma kolu sol taraftadır.
c) Beretta FS 92 model tabanca da silah emniyete alındığında tetik horoza baskı yapmaz.
d) MP-5 silahının kurma kolu mekanizma başına sabittir.
e) MP-5 silahının kurma kolu atış esnasında hareket etmez.

17) Şarjörlü silahlarda tırnak nerede bulunur?
a) Silahın gövde kısmında
b) Şarjörün üst tarafındadır
c) Kabzanın içerisindedir
d) Sürgüye monte edilmiştir
e) Gez ile arpacığın ortasındadır

18) Süngü, ateşsiz silahların hangi alt kategorisine girmektedir?
a) Kesici
b) Delici
c) Bereleyici
d) Vurucu
e) Ezici

19) Şarjör emniyeti aşağıdakilerden hangi silahta vardır?
a) CZ-75
b) Kırıkkale
c) Yavuz 16
d) Smith Wesson toplu tabanca
e) FN Belçika Browning HP

20) Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak teşkil eder?
a) 2559 Sayılı Kanun
b) 1402 Sayılı Kanun
c) 3201 Sayılı Kanun
d) 6136 Sayılı Kanun
e) 5188 Sayılı Kanun

21) Tek hareketli sisteme sahip olan tabanca hangisidir?
a) CZ-75B Tabanca
b) Smith Wesson toplu tabanca
c) Beretta FS 92
d) Kırıkkale tabanca
e) 14 lü Browning HP

22) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?
a) Tetik korkuluğunun kırık olması
b) Tetiğin arızalı olması
c) İğnenin kırık olması
d) Kapsülün hatalı olması
e) Barutun nemlenmesi

23) Yivli ve setli silahların namlularında en çok erozyon hangi bölgede görülür?
a) Yiv ve setlerin ortasında
b) Yiv ve setlerin başında
c) Yiv ve setlerin sonunda
d) Fişek yatağında
e) Her bölge de aynı olur

24) Silah bilgisi olarak ilk hız nedir?
a) Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
b) Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
c) Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
d) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
e) Çekirdeğin havadaki seyir hızı

25) MP-5 makineli tabancanın üzerinde kaç adet gez vardır?
a) 5
b) 4
c) 2
d) 3
e) 1

 

56.SINAV

 

 

1) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun çerçevesinde silah ruhsatı alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) 18 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler.
b) 21 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler.
c) 21 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 2 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler.
d) 18 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 3 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler.
e) 20 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler.

2) Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere ………………….. denir.
a) Çap
b) Rampa
c) Yiv
d) Set
e) Çıkarıcı

3) İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetik çekili tutulduğu sürece kendi kendine fişek yatağına fişek süren ve boş kovan atan silahlara ne ad verilir?
a) Makineli silah
b) Yarı otomatik silah
c) Tam otomatik silah
d) Otomatik silah
e) Yarı makineli silah

4) Aşağıdakilerden hangisi kesici silahlar içerisinde yer almaz?
a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Muşta

5) Aşağıdakilerden hangisi tabancanın parçaları arasında yer almaz?
a) Çerçeve (gövde)
b) Sürgü (kapak)
c) Namlu
d) İcra yayı ve icra mili
e) Kundak

6) Aşağıdakilerden hangisi tabancaların sürgü (kapak) kısmında yer almaz?
a) Gez-arpacık
b) Kovan atma boşluğu
c) Tırnak
d) Şarjör
e) İğne ve yayı

7) Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz?
Horoz yada ateşleme iğnesinin darbesiyle patlayarak sevk barutunu ateşlemek amacıyla, çok hassas maddelerden üretilen parçaya ………………denir.
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Fişek

8) Gaz tabancaları hangi grup silahlar arasında yer alır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Biyolojik silahlar
d) Nükleer silahlar
e) Kimyasal silahlar

9) “……………… özelliği nedeniyle öldürücü, yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı vb. etkilere sahip silahlara ……………… silahlar denir.” ifadesindeki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
a) Kimyasal-Kimyasal
b) Biyolojik -Biyolojik
c) Biyolojik-Kimyasal
d) Kimyasal-Ateşli
e) Biyolojik-Ateşsiz

10) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Hazne
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz

11) Uzman personel tarafından yapılan ve gerektiğinde parça değişen bakım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kapsamlı bakım
b) Zorunlu bakım
c) Haftalık bakım
d) Uzman bakım
e) Atış sonrası bakım

12) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz.
b) Fişek ateşlenemez.
c) Tabanca emniyete alınamaz.
d) Horoz düşmez.
e) Tetik çalışmaz.

13) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Rayyür

14) Bazı ateşli silahlarda bulunan kilitleme makaralarının görevi nedir?
a) Fişeğin düz gitmesini sağlar.
b) Fişeğin namludan çıkışını sağlar.
c) Barut gazı basıncından azami derecede faydalanmayı sağlar.
d) İğneyi sabitler.
e) Geri tepmeyi engeller.

15) Ateşleme sırasında şarjörde fişek bitmesine rağmen sürgünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gerdelin arızalı olması
b) İcra yayının kırık olması
c) Horozun kırık olması
d) Tırnağın kırık olması
e) Fişeğin arızalı olması

16) Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin aşınması sonucu hangisi meydana gelmez?
a) Fişeğin hedef üzerindeki delici gücü artar.
b) Hedefte nişan alınan noktaların dışına taşma olur.
c) Çekirdek havada takla atarak gider.
d) Atış menzili kısalır.
e) İlk hız düşer.

17) Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İğne kırıktır.
b) Şarjör iyi takılmamıştır.
c) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır.
d) İğne yayı esnekliğini kaybetmiştir.
e) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur.

18) Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Gömlek – kurşun – bakır – barut
b) Barut – kapsül – çekirdek – kovan
c) Kovan – kapsül – tırnak – çıkarıcı
d) Tırnak – kapsül – gömlek – kurşun
e) Barut – kapsül – gömlek – çekirdek

19) Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?
a) Tam otomatik
b) Tek hareketli silah
c) Makineli silah
d) Çift hareketli silah
e) Yarı otomatik

20) Barut gazı basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini hangi parça sağlar?
a) Gez
b) Namlu
c) Tetik
d) İcra yayı
e) Horoz

21) Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz?
Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola (mesafeye)………………denir.
a) Yiv
b) Mesafe
c) Hatve
d) Menzil
e) İlk hız

22) MP-5 Makineli tabanca da atış anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir?
a) Kabza
b) Kovan atma boşluğu
c) El kundağı
d) Şarjör
e) Alev gizleyen

23) Tek hareketli sisteme sahip olan tabanca hangisidir?
a) CZ-75B Tabanca
b) Smith Wesson toplu tabanca,
c) Beretta FS 92
d) Kırıkkale Tabanca
e) 14 lü Browning HP

24) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Mermi yolu
b) Etkili menzil
c) Azami menzil
d) İlk Hız
e) Hedef

25) Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Kimyasal silahlar
b) Ateşli silahlar
c) Biyolojik silahlar
d) Ateşsiz silahlar
e) Yarışma silahları

 

57. SINAV 

 

1) Aşağıdakilerden hangisi çerçeve (gövde) üzerinde bulunmaz?
a) Kabza
b) Şarjör yuvası
c) Tetik
d) Fişek rampası
e) Tetik manivelası

2) Aşağıdakilerden hangisi sürgü grubu (kapak takımı) üzerinde yer almaz?
a) Kovan atma boşluğu
b) Sürgü kilit dişleri
c) Hazne
d) Gez
e) Arpacık

3) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?
a) Şarjör yuvası
b) Gerdel
c) Fişek yatağı
d) Şarjör kilitleme mandalı
e) Çıkarıcı

4) Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Metal gömlek-çekirdek-alev kanalı-kurşun
b) Çekirdek-kovan-barut-kapsül
c) Çekirdek-metal gömlek-kurşun-barut
d) Kovan-kovan dip tablası-alev kanalı-yanıcı ecza
e) Kapsül kabı-kurşun-metal gömlek- çekirdek

5) Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?
a) Eğitim fişeği
b) Sevk fişeği
c) İzli fişek
d) Manevra fişeği
e) İşaret fişeği

6) “7,62 x 51 mm” fişek tabirinde 7,62 mm neyin ifadesidir?
a) Fişek boyu
b) Çekirdeğin boyu
c) Kovan boyu
d) Dip tabla çapı
e) Çekirdeğin çapı

7) Aşağıdakilerden hangisi bir emniyet sistemi değildir?
a) Kabza emniyeti
b) Şarjör emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Namlu emniyeti
e) Horoz emniyeti

8) Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerindeki kilitleme dişlilerinin görevidir?
a) Silahın şahlanmasını önler.
b) Tetiğin yumuşamasını sağlar.
c) Namluyu sürgüye kilitler.
d) Namlu emniyetidir.
e) İlk hızı artırır.

9) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir.
b) Fişek arızalı olabilir.
c) İğne kırık olabilir.
d) Tırnak arızalı olabilir.
e) Emniyeti kapalı olabilir.

10) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Mermi yolu
b) İlk hız
c) Hatve
d) Atış menzili
e) Hiçbir

11) Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?
a) Tırnak izi
b) Yiv set izi
c) Çıkarıcı izi
d) İğne izi
e) Fişek yatağı izi

12) Hedefte vuruşlar merkezin yukarısında toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?
a) Atış pozisyonu ve duruş değiştirilmelidir.
b) Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır.
c) Atış doğrudur, aynı şekilde atılır.
d) Atış biraz sağa aşağı nişan alınarak yapılır.
e) Hiçbiri

13) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz.
b) Fişek ateşlenemez.
c) Tabanca emniyete alınamaz.
d) Horoz düşmez.
e) Tetik çalışmaz.

14) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

15) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişeğe hız verir.
b) Çekirdeğe yön verir.
c) Barutun nemlenmesini önler.
d) Barutun ateşlemesini sağlar.
e) Fişeğe yön verir.

16) Hatve nedir?
a) Silah kapasitesidir.
b) Namlu boyudur.
c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir.
d) Namlu içindeki girintilerdir.
e) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur.

17) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Tetik
c) Şarjör yuvası
d) Horoz
e) Tetik korkuluğu

18) Rampa nerede bulunur?
a) Fişek yatağı gerisinde
b) Şarjörde
c) Namlu çıkışında
d) Horozun altında
e) Sürgüde

19) Mekanizma şarjörden fişeği almıyor ve ileri gidiyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek yatağı kirlidir.
b) Fişek hatalıdır.
c) İğne ucu kırıktır.
d) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur.
e) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır.

20) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Namlu
b) Gövde
c) Hazne
d) Sürgü
e) Şarjör

21) Aşağıdakilerden hangisi bir atış pozisyonu değildir?
a) Yatarak atış pozisyonu
b) Tek elle atış pozisyonu
c) Çift elle atış pozisyonu
d) Bacak arası ters atış pozisyonu
e) Sütre gerisi atış pozisyonu

22) Silahın hangi parçasının eksik olması atışa engel teşkil etmez?
a) İğne
b) Tetik
c) Namlu
d) Gez
e) Fişek yatağı

23) Alev gizleyen silahta nerede bulunur?
a) Fişek yatağının önünde
b) Fişek rampasının altında
c) El kundağı içerisinde
d) Mekanizma başında
e) Namlu ağzında

24) Aşağıdakilerden hangisi şarjörlü tabancalarda bulunmaz?
a) Top yuvası
b) Sürgü tutucu
c) Fişek rampası
d) Yerine getiren yay
e) Kabza

25) Silah bulundurmak ve taşımak için yetki mercilerden alınan izine ve verilen belgeye ne ad verilir?
a) Şahadetname
b) Tezkere
c) Ruhsat
d) Av tezkeresi
e) Vesika

 

58. SINAV 

 

1) Aşağıdakilerden hangisi tetik disiplini hatalarındandır?
a) Arpacığı gezin içine yerleştirmeme
b) İstinat boşluğunu almak
c) Ani tetik çekme
d) Hatalı duruş
e) Hatalı kabza kavrama

2) Namlu içinde helezon seklinde birbirine paralel olarak uzanan setlerin, fişek çekirdeği üzerindeki silaha özgü bıraktığı izlere ……….. denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
a) Rayyür
b) Yiv
c) Çap
d) Namlu yüksüğü
e) Hatve

3) Şarjör yayının üst kısmında bulunan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Şarjör kapağı
b) Gerdel
c) Kabza
d) Şarjör kapak kilidi
e) Şarjör gövdesi

4) Aşağıdaki parçalardan hangisi yarı otomatik bir tabancanın sürgü bölümünde yer almaz?
a) Tırnak yayı
b) Gez
c) İğne
d) Horoz
e) Arpacık

5) Aşağıdakilerden hangisi silah temizliği ve bakımı yapılırken kullanılan malzemelerden değildir?
a) Pas çözücü yağ
b) Temizleme yağı
c) Zımpara
d) Harbi
e) Koruyucu yağ

6) Ateşli silahlarda tetik çekildiğinde, iğnenin çarpması sonucu fişekte ilk ateşlemenin meydana geldiği yere ne denir?
a) Çekirdek
b) Kovan
c) Kapsül
d) Gömlek
e) Kurşun

7) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci atışa hazır hale gelen tabancalara ne denir?
a) Yarı otomatik tabanca
b) Tam otomatik tabanca
c) Makineli tabanca
d) Havalı tabanca
e) Tek atışlı tabanca

8) Aşağıdaki tabanca gruplarından hangisi barut gazı basıncı ile çalışmaz?
a) Yarı otomatik tabancalar
b) Makineli tabancalar
c) Toplu tabancalar
d) Havalı tabancalar
e) Tek atışlı tabancalar

9) Aşağıdakilerden hangisi kovan atma tertibatı parçasıdır?
a) Horoz
b) Tetik korkuluğu
c) Tetik
d) İğne
e) Tırnak

10) Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?
a) Uzun süreli nişan alma sürecinden sonra yorgunluktan kaynaklı, hızlı tetik çekme
b) Patlama korkusu sebepli, patlama öncesi ani tetik çekme refleksi gösterme
c) İstinat boşluğunun alınmaması
d) Tetik parmağı ile tetiğin yanlış kavranması
e) Kabzanın çok sıkı tutulması

11) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Çekirdek
b) İğne
c) Kovan
d) Barut
e) Kapsül

12) Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlenmeme sebeplerindendir?
a) İğnenin kırık olması
b) Namlunun kirli olması
c) Çıkarıcının kırık olması
d) Tetiğin hızlı çekilmesi
e) Tırnağın kırık olması

13) Ateşli silahlarda tetiğin çekilmesinden başlayıp iğnenin kapsüle darbe yaparak barutu ateşlemesine kadar geçen süreci sağlayan sisteme ne ad verilir?
a) Ateşleme tertibatı
b) Kovan atma tertibatı
c) Emniyet tertibatı
d) Şarjör
e) Namlu

14) Ateşli silahlarda namlu içerisinde helezon şeklinde açılan girintilere ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Çıkarıcı
d) Rampa
e) Rayyür

15) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızına ne denir?
a) İlk hız
b) Rayyür
c) Azami menzil
d) Menzil
e) Minimum menzil

16) Aşağıdakilerden hangisi ateşsiz silahlar arasında yer almaz?
a) Oluklu bıçak
b) Topuz
c) Yivsiz tüfek
d) Süngü
e) Şişli baston

17) Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?
a) Hedef
b) Göz
c) Namlu
d) Arpacık
e) Gez

18) Mermi çekirdeğinin istikrarlı bir şekilde hedefe gitmesini sağlayan parçaya …..… denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
a) Gez
b) Namlu
c) Sürgü
d) Rampa
e) Rayyür

19) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçasıdır?
a) Fişek yatağı
b) Namlu
c) Şarjör
d) Tetik
e) Namlu yüksüğü

20) Aşağıdakilerden hangisi sürgü grubunun parçalarındandır?
a) Kovan atma boşluğu
b) Horoz
c) Şarjör tutma kilidi
d) Kabza
e) Gövde

21) Gerdeli yukarı iterek, her fişeğin şarjör dudakları arasında tam olarak oturmasını sağlayan yaya …….. denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
a) Yerine getirme yayı
b) Mermi yayı
c) Şarjör yayı
d) Gövde yayı
e) İcra yayı

22) Ateşli silahlarda, yanma ile oluşan gaz basıncı sayesinde fişek çekirdeğinin hedefe fırlatılmasına yarayan, yanıcı, patlayıcı katı maddeye ……… denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
a) TNT
b) Barut
c) Gaz
d) Fünye
e) Kapsül

23) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?
a) Şarjör kapak kilidi
b) Gerdel
c) Şarjör yuvası
d) Şarjör yayı
e) Şarjör kapağı

24) Tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlayan parçaya ne denir?
a) Tetik korkuluğu
b) Kızak
c) Sürgü tutucu
d) İğne
e) Tetik manivelası

25) Aşağıdakilerden hangisi silahın boş kovanı atmamasına neden olabilecek sebeplerden biri değildir?
a) Tırnak kırık veya aşınmış olabilir.
b) Tırnak yayı kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir.
c) İğne kırık veya aşınmış olabilir.
d) Fişek yatağı kirli olabilir.
e) Çıkarıcı kırık olabilir.

 

 

59. SINAV

 

 

1) Atışta ilk hız nedir?
a) Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
b) Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
c) Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
d) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
e) Çekirdeğin havadaki seyir hızı

2) Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Olay yeri inceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji

3) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur.
b) Namlunun çapıdır.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.

4) Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş ise silah hangi işlevini yapamaz?
a) Ateşleme yapamaz.
b) Boş kovanı atamaz.
c) İsabetli atış yapamaz.
d) Dolduruş yapamaz.
e) Yüksek güç sağlayamaz.

5) Hazne nedir?
a) Boş kovandır.
b) Dolu fişektir.
c) Şarjör yuvasıdır.
d) Fişek yatağıdır.
e) Atış sırası bekleyen fişeklerin beklediği yerdir.

6) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar.
c) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar.
d) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar.
e) Merminin azami mesafesini artırır.

7) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemenin genel kuralı yoktur.
c) Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır.
d) Önce şarjör takılır.
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.

8) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Fişek ateşlenemez.
b) Tabanca dolduruş yapamaz.
c) Tabanca emniyete alınamaz.
d) Horoz düşmez.
e) Tetik çalışmaz.

9) Hatve nedir?
a) Silah kapasitesidir.
b) Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izdir.
c) Mermi çekirdeğinin namlu içerisinde bir tur dönmesi ile aldığı yoldur.
d) Yiv ve setin namlu üzerinde bıraktığı izlerdir.
e) Namlu içindeki girintilerdir.

10) Aşağıdakilerden hangisi atış antrenman metotlarından değildir?
a) Kuru tetik çalışması
b) Sürpriz atış çalışması
c) Ayna çalışması
d) Karanlık bölgeye doğru atış çalışması
e) Parayla tetik ezme çalışması

11) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Mermi yolu
b) Etkili menzil
c) Azami menzil
d) İlk hız
e) Hedef

12) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Havanın ısısı
d) Horozun darbe gücü
e) Rüzgâr

13) Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Barut-Kapsül-Çekirdek-Kovan
b) Kovan-Kapsül-Tırnak-Çıkarıcı
c) Tırnak-Kapsül-Gömlek- Kurşun
d) Gömlek-kurşun-Bakır-Barut
e) Barut-Kapsül-Gömlek-Çekirdek

14) Atış esnasında barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?
a) İcra yayı
b) Namlu
c) Horoz
d) Gez
e) Tetik

15) Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
a) Şarjör emniyeti
b) İğne emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Horoz emniyeti
e) İkaz pim emniyeti

16) Rampa nedir?
a) Namlu üzerindeki çıkıntı ve girintilerdir.
b) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir.
c) Namlu yoludur.
d) Şarjör yayının üzerindeki fişeklerin konulduğu yerdir.
e) Şarjör yuvasının diğer adıdır.

17) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişeğe hız verir.
b) Çekirdeğe yön verir.
c) Barutun ateşlemesini sağlar.
d) Barutun nemlenmesini önler.
e) Fişeğe yön verir

18) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

19) Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasının sebebi olamaz?
a) Yerine getiren yayın kırık veya özelliğini kaybetmiş olması
b) İğne yayının kirli veya çok yağlı olması
c) Şarjörün ağız kenarlarının bozulmuş olması
d) Şarjörün yerine tam olarak oturmaması
e) Gerdel yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması

20) Aşağıdakilerden hangisi ana emniyet tertibatlarındandır?
a) Tetik emniyeti
b) İğne emniyeti
c) Horoz emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Sürgü emniyeti

21) Tırnak kırılır ise aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılır?
a) İğnede kırılır.
b) Çekirdek namluyu terk edemez.
c) Yiv ve setlerde aşınma meydana gelir.
d) Namluda şişme oluşur.
e) Kovan mermi yatağından çıkartılıp dışarı atılamaz.

22) Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
a) Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
b) Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
c) Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
d) İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
e) Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz

23) Aşağıdakilerden hangisi çekirdekli fişeklere örnektir?
a) Gömleksiz fişek
b) Sevk fişeği
c) İrtifa fişeği
d) Manevra fişeği
e) Saçma

24) Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?
a) Eğitim fişeği
b) Sevk fişeği
c) İzli fişek
d) Manevra fişeği
e) İşaret fişeği

25) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

 

60. SINAV 

 

1) Bazı ateşli silahlarda bulunan kilitleme makaralarının görevi nedir?
a) Fişeğin düz gitmesini sağlar.
b) Fişeğin namludan çıkışını sağlar.
c) Barut gazı basıncından azami derecede faydalanmayı sağlar.
d) İğneyi sabitler.
e) Geri tepmeyi engeller.

2) Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Fişek bilgisi
c) Balistik
d) Kriminalistik
e) Olay yeri inceleme

3) Ateşleme sırasında şarjörde fişek bitmesine rağmen sürgünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gerdelin arızalı olması
b) İcra yayının kırık olması
c) Horozun kırık olması
d) Tırnağın kırık olması
e) Fişeğin arızalı olması

4) Fişeklerde, kapsülde bulunan hassas maddenin yanması ile oluşan alevin baruta intikal etmesini sağlayan bölüme ne ad verilir?
a) Barut yolu
b) Destek
c) Gaz kanalı
d) Alev kanalı
e) Hiçbiri

5) Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?
a) Tam otomatik
b) Tek hareketli silah
c) Makinalı silah
d) Çift hareketli silah
e) Yarı otomatik

6) Fişek, fişek yatağına girmiyorsa……………… Boşluğu tamamlamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) Fişek kirli, paslı ve ezik olabilir.
b) Çapı uygun olmayan fişek kullanılmış olabilir.
c) Fişek yatağında kir veya tıkanma vardır.
d) Bir önceki kovan atılmamış olur.
e) Hepsi

7) Tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlayan parçaya ne denir?
a) Tetik korkuluğu
b) Kızak
c) Sürgü tutucu
d) İğne
e) Tetik manivelası

8) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini gören parça aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tırnak
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Top yuvaları
d) Top kilidi
e) Horoz örsü

9) Aşağıdakilerden hangisi tetik çekme(ezme) hatalarından biri değildir?
a) Aniden tetik çekme
b) Düzensiz tetik çekmek
c) İstinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Tetiği çok yavaş çekmek uzun süre bekleme

10) Biyolojik silahları diğer silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması
b) Kesici ve delici olması
c) Sis ve yangın meydana getirmesi
d) Ses, ısı, ışık, yayması ve radyasyon etkisi yapması
e) Mikrop, virüs ve bakteriler yoluyla hastalıkların bulaşması, kalıcı arızalara, toplu ölümlere sebep olması

11) Aşağıdakilerden hangileri çerçeve (gövde) üzerinde bulunur?
a) Tetik-Gez
b) Kabza-Arpacık
c) Horoz-Gez
d) Çıkarıcı- Emniyet mandalı
e) Tırnak-Tetik

12) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Fişeğin, hazneden fişek yatağına geçerken izlediği yola rayyür denir.
b) Kilitleme dişleri atış sırasında namlu ile sürgüyü bir birine sabitlemeye yarar.
c) Karşılıklı iki set arasında mesafeye çap denir.
d) Arpacık sürgünün üzerinde ön taraftadır. Nişan almada çok önemlidir.
e) Gez sürgünün üzerinde ve en gerisindedir. Nişan almada çok önemlidir.

13) Aşağıdakilerden hangileri ana emniyet tertibatı içerisinde yer alır?
a) Şarjör emniyeti-ikaz pim emniyeti
b) Mandal emniyeti-Şarjör emniyeti
c) Kabza emniyeti- İğne emniyeti
d) İğne emniyeti- Horoz emniyeti
e) İkaz pim emniyeti-İğne emniyeti

14) Fişek çekirdeğinin delme gücü direk olarak aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Mermi çekirdeğinin ağırlığı
b) Silahın özelliklerine
c) Namlu uzunluğuna
d) Mesafeye
e) Hepsi

15) Temel atış teknikleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Duruş
b) Kabza kavrama
c) Nefes kontrolü
d) Nişan alma-Tetik ezme
e) Hepsi

16) Aşağıdakilerden hangisi kabza kavrama hatasıdır?
a) Kabzayı çok sıkma
b) Başparmak baskı yapmayacak şekilde kabzaya yaslanır
c) Tabancanın namlu istikameti, namlu, bilek ve kol aynı hat üzerinde olmalıdır
d) Tetiği çeken işaret parmağı ile kabza arasında küçük bir boşluk bulunmalıdır
e) Tetiği çeken işaret parmağı kabzaya temas etmemelidir

17) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeksiz fişeklerden değildir?
a) Sevk fişekleri
b) Manevra fişekleri
c) Çelik uçlu fişekler
d) Aydınlatma fişekleri
e) İşaret fişekleri

18) Hangisi atış pozisyonu değildir?
a) Tek elle atış pozisyonu
b) Çift elle atış pozisyonu
c) Yatarak atış pozisyonu
d) Diz çökerek atış pozisyonu
e) Baş üstünden atış pozisyonu

19) Meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Silahını her yerde taşıyabilir.
b) Meskun mahalde atış yapabilir.
c) Yetkili kişilerden izin alarak silahını yetkili tamircilere götürebilir.
d) İşyerine götürebilir.
e) Aracında taşıyabilir.

20) Hedefe nişan alırken arpacığın, gez içerisinde sağa-sola veya aşağıya-yukarıya eşitlenememesi hangi mekanik hatayı oluşturur?
a) Odaklama hatası
b) Açısal hata
c) Paralel hata
d) Tetik hatası
e) Vuruş hatası

21) Etkili mesafe nedir?
a) Silahın menzili
b) Merminin delme gücü
c) Fişeğin ilk hızı
d) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
e) Atıcının görüş mesafesi

22) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Fişek yatağı gerisinde
d) Sürgü üzerinde
e) Horozun altında

23) Aşağıdakilerin hangisi bir kapsül çeşididir?
a) Düz vuruşlu tip
b) Ortadan vuruşlu tip
c) Boxer tipi
d) İkiz kanallı tip
e) Yandan kanallı tip

24) MP-5 makineli tabancanın üzerinde kaç adet gez vardır?
a) 5
b) 4
c) 2
d) 3
e) 1

25) İlk hızı nasıl tanımlarsınız?
a) Merminin namluyu terk ettiği andaki hızıdır.
b) Merminin namlu içindeki hızıdır.
c) Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra vuruş noktasına kadar geçen zaman / m’dir
d) Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra kat ettiği mesafe / zaman’dır.
e) Hiçbiri

  

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 52818 kişi tarafından okundu.

  1. Henüz geri izleme yok.
Yorumlar kapalı.