Sınav Sırasıyla Tüm Silah Bilgisi Soruları (21-30)

16 Ekim 2009 tarihinde yayinlandi

21. SINAV

1) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar ?
a) Namlu
b) Horoz
c) İcra yayı
d) Gez
e) Tetik

2) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz ?
a) Namlu
b) Tetik
c) Horoz
d) Emniyet mandalı
e) Hiçbiri

3) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Kesici ve ezici olması
b) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması
c) Ateşli silah olması
d) Yok edici olması
e) Delici olması

4) Aşağıdakilerden hangisi fişek parçalarından değildir ?
a) Tırnak
b) Barut
c) Kapsül
d) Çekirdek
e) Kovan

5) Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir ?
a) 20 yaş – 3 yıl
b) 18 yaş – 5 yıl
c) 23 yaş – 5 yıl
d) 21 yaş – 6 yıl
e) 21 yaş – 5 yıl

6) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir ?
a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz

7) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir ?
a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez – arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör

8) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ……….. açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır ?
a) 25
b) 34
c) 45
d) 55
e) 65

9) İğnenin vurulması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Mermi
e) Kapsül

10) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri değildir ?
a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir
b) Çekirdeğin takla atarak gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar
d) Çekirdeğin delme gücünü artırır
e) Çekirdeğin tahrip gücünü artırır

11) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür ?
a) Çıkarıcı yıldızı
b) Top yuvaları
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

12) Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan ögelerden biri değildir ?
a) Göz
b) Alev gizleyen
c) Gez
d) Hedef
e) Arpacık

13) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir ?
a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Hiçbiri

14) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir ?
a) Yiv
b) Hazne
c) Çap
d) Set
e) Rayyür

15) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……………, atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de ……… denir.
a) Fişek yatağı – namlu
b) Namlu – hazne
c) Fişek yatağı – hazne
d) Hazne – şarjör
e) Rampa – fişek yatağı

16) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır ?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları

17) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir ?
a) Parça tesirli olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması

d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması

18) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur ?
a) Periyodik olarak yapılan bakımdır
b) Bütün parçaların boyanması işlemidir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
e) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır ve gerekli görülen parçalar değiştirilir

19) Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır ?
a) Ağır ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Hafif ateşli silahlar
d) Kimyasal silahlar
e) Biyolojik silahlar

20) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
b) takma işleminin genel kuralı yoktur
c) Önce şarjör takılır
d) Takma işlemi; sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

21) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir ?
a) Kabza
b) Gövde
c) El kundağı
d) Şarjör yuvası
e) Tutma kolu

22) Ateşli silahlarda çap neye denir ?
a) Karşılıklı iki yiv arasındaki mesafe
b) Karşılıklı iki set arasındaki mesafe
c) Fişek yatağının genişliğine
d) Namlu ağzının genişliğine
e) Namlunun dış çevresi

23) Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmaları arasında yer almaz ?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Manyetik silahlar
e) Biyolojik silahlar

24) Namlu içerisindeki helezon şeklindeki girinti ve çıkıntılara ne denir ?
a) Çap
b) Fişek yatağı
c) Kasis
d) Mermi yolu
e) Yiv – set

25) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir ?
a) Şarjör tüpü
b) Gerdel
c) Kapsül
d) Şarjör yayı
e) Şarjör kapak kilidi

22. SINAV

1) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak

2) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Kapsül
b) Ateşleme pimi
c) Barut
d) Kovan
e) Çekirdek

3) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör iğnesi
e) Şarjör kapak kilidi

4) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almaması nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırk olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir

5) Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?
a) Ağır ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Hafif ateşli silahlar

6) Horozun hareketini fişek kapsülüne intikal ettiren ve patlamayı gerçekleştiren parçaya ………. denir?
a) Horoz
b) İğne yayı
c) İğne
d) Horoz yayı
e) Horoz mesnedi

7) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyete alınamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz

8) Aşağıdakilerden hangisi toplu tabancalarda bulunmaz?
a) Namlu
b) Kabza
c) Horoz
d) Şarjör
e) Yiv ve set

9) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesici ve ezici olması
b) Ateşli silah olması
c
) Yakıcı zehirleyici, bayıltıcı olması
d) Yok edici olması
e) Delici olması

10) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün en büyük parçası olup, fişeklerin içersine yerleştirildiği kısımdır?
a) Hazne
b) Sürgü
c) Hatve
d) Şarjör tüpü
e) Şarjör kapak takımı

11) Namlunun en ileri bölümünde, namlu ağzına yakın sürgü veya namlu üzerinde bulunan ve nişan alırken gezle beraber göz ile hedef arasında aynı çizgiyi üzerine getirirken küçük çıkıntıya….. denir.
a) Yiv
b) Set
c) Gez
d) Arpacık
e) Hatve

12) Hangisi tam fişeği ifade eder?
a) Kovan-Kapsül-Çekirdek
b) Çekirdek-Barut-Kovan-Kapsül
c) Saçma- Kovan dip tablası-Kovan
d) Çekirdek-Barut-Kovan
e) Hiçbiri

13) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b) Namlu
c) Gövde
d) Fişek yatağı
e) Hazne

14) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Fişek yatağı gerisinde
d) Sürgü üzerinde
e) Horozun altında

15) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve

16) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı

17) Aşağıdakilerden hangisi otomatik tabancalarda fişek yatağın-dan fişek ya da boş kovanı çıkartmaya yarayan parçaya verilen addır?
a) Ateşleme tertibatı
b) Mandal
c) Tırnak
d) Tetik
e) Hepsi

18) Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?
a) Tırnak izi
b) Yiv set izi
c) Kovan atacağı izi
d) İğne izi
e) Fişek yatağı izi

19) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Gerdel
b) Şarjör kapağı
c) Rampa
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı

20) Şarjörlerin silah üzerinde yerleştirildiği bölgeye “şarjör …… denir”.
a) Kilidi
b) Kapağı
c) Tüpü
d) Tutucusu
e) Yuvası

21) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür

22) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

23) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur?
a) Boş
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette

24) Hazne nedir?
a) Boş kovandır
b) Dolu fişektir
c) Atış sırası bekleyen fişeklerin beklediği yerdir
d) Fişek yatağıdır
e) Şarjör yuvasıdır

25) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Hiçbiri

23. SINAV

1) Özel şekil ve niteliği bulunan mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafelere atabilen aletlere …… denir?
a) Kimyasal silah
b) Biyolojik silah
c) Ateşli silah
d) Ağır silah
e) Otomatik silah

2) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
a) Fişek yatağı- hazne
b) Fişek yatağı-namlu
c) Namlu –hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

3) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Fişek çekirdeğinin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Atıcının uzmanlığı
d) Havanın ısısı
e) Rüzgâr

4) I Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et
II Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar
III Şarjörü çıkar
IV Ölü noktaya tut
V Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak
Yukarıdaki verilere göre tabancada söküm işleminin sırası nasıl olmalıdır?
a) I – II – III – IV – V
b) IV – III – I – V – II
c) II – III – IV – V – I
d) III – I – II – V – IV
e) IV – III – V – I – II

5) Aşağıdaki parçalardan hangisi sürgü üzerinde bulunmaz?
a) İcra yayı
b) Gez
c) Arpacık
d) Kovan atma boşluğu
e) Tetik

6) Namlu içindeki yiv ve setlerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişeğe dönme kazandırır
b) Fişeğin takla atmasını önler
c) Fişeğin ilk hızını arttırır
d) Fişeğin tahrip gücünü arttırır
e) Hepsi

7) Uzaktan veya yakından, canlıları öldürebilen yaralayan,etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ………….denir.
a) TNT
b) Mermi
c) Silah
d) Fişek
e) Biyolojik silah

8) Namlu içindeki girinti ve çıkıntılara ne denir?
a) Set-destek
b) Rayyür-yiv
c) Kanal-hazne
d) Set-çap
e) Yiv-set

9) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Gez- arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

10) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
a) İğne
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Kabza
e) Gez

11) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyeti alınamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz

12) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi

13) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

14) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri

15) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır gerekli görülen parçaları değiştirilir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir

16) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör iğnesi
e) Şarjör kapak kilidi

17) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı

18) Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İğnesi kırıktır
b) Tetik arızalıdır
c) Haznede fişek olmayabilir
d) Fişek arızalı olabilir
e) Hepsi

19) Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ……………. denir?
a) İz
b) Leke
c) Kir
d) Rayyür
e) Çekirdek izi

20) Hangisi silah bakım türlerindendir ?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi

21) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Olay Yeri İnceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji

22) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör çıkartma kilidi
e) Şarjör kapak kilidi

23) Birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ne denir?
a) Hafif ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Ağır ateşli silahlar
d) Ağır ateşsiz silahlar
e) Bomba

24) ÖGG adaylarının atış becerisinin ölçüldüğü atış sınavında hedef üzerinde kaydettikleri her bir isabet için kazanılan puan ne kadardır?
a) 2,5
b) 5
c) 20
d) 10
e) 50

25) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Tetik
c) Horoz
d) Emniyet mandalı
e) Hiçbiri

24. SINAV

1) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak

2) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Fişek yatağı gerisinde
d) Sürgü üzerinde
e) Horozun altında

3) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve

4) Aşağıdakilerden hangisi otomatik tabancalarda fişek yatağından fişek ya da boş kovanı çıkartmaya yarayan parçaya verilen addır?
a) Ateşleme tertibatı
b) Mandal
c) Tırnak
d) Tetik
e) Hepsi

5) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Gerdel
b) Şarjör kapağı
c) Rampa
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı

6) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür

7) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur?
a) Boştur
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette

8) Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
a) 20 yaş – 3 yıl
b) 18 yaş -5 yıl
c) 23 yaş – 5 yıl
d) 21 yaş – 6 yıl
e) 21 yaş – 5 yıl

9) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

10) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu –hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

11) Ateşli silahlarda çap neye denir?
a) Karşılıklı iki yiv arasındaki mesafe
b) Karışlıklı iki set arasındaki mesafe
c) Fişek yatağının genişliğine
d) Namlu ağzının genişliğine
e) Namlunun dış çevresi

12) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?
a) Barut izi
b) Fişek yatağı izi
c) Rayyür
d) Kontiminasyon
e) Tırnak izi

13) Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Silahın temiz olması
b) İğnenin sağlam olması
c) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
d) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
e) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması

14) Tırnak kırıldığında;
a) Fişek ateşlemez
b) Fişek yatağına fişek sürülmez
c) Kovan normal olarak dışarıya atılmaz
d) Tabanca dolduruş yapmaz
e) Tetik çekilemez

15) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
a) CZ 75
b) Toplu Tabanca
c) MP 5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur

16) Hangisi fişeği tam ifade eder?
a) Kovan – Kapsül – Çekirdek
b) Çekirdek – Barut – Kovan – Kapsül
c) Saçma – Kovan diptablası – Kovan
d) Çekirdek – Barut – Kovan
e) Hiçbiri

17) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur
b) Namlunun çapıdır
c) Fişeğin çapıdır

d) Fişeğin uzunluğudur
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur

18-) Özel şekil ve niteliği bulunan mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafelere atabilen aletlere …… denir?
a) Kimyasal silah
b) Biyolojik silah
c) Ateşli silah
d) Ağır silah
e) Otomatik silah

19) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli

20) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi

21) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör çıkartma kilidi
e) Şarjör kapak kilidi

22) I- Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et,
II- Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar,
III-Şarjörü çıkar
IV- Ölü noktaya tut
V- Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak
Yukarıdaki verilere göre tabancada söküm işleminin sırası nasıl olmalıdır?

a) I – II – III – IV – V
b) IV – III – I – V – II
c) II – III – IV – V – I
d) III – I – II – V – IV
e) IV – III – V – I – II

23) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Gez- arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

24) Hangisi silah bakım periyodu türlerindendir?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi

25) ÖGG adaylarının atış becerisinin ölçüldüğü atış sınavında hedef üzerinde kaydettikleri her bir isabet için kazanılan puan ne kadardır?
a) 2,5
b) 5
c) 20
d) 10
e) 50

25. SINAV

1) Çekirdek ve barut hangi düzeneğin bir unsurudur?
a) Kovanın
b) Fişeğin
c) Kapsülün
d) Alev kanallarının
e) Saçmanın

2) Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi, kullanıldığı bölgede, toplu, hastalık ve ölümlere, kalıcı arızalara sebep olan silahlara ne ad verilir ?
a) Göz yaşartıcı silahlar
b) Yakıcı silahlar
c) Bayıltıcı silahlar
d) Zehirleyici silahlar
e) Biyolojik silahlar

3) Toplu tabancalarda bulunan emniyet tertibatı sistemi hangisidir?
a) Horoz emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Emniyet yoktur

4) Çap nedir?
a) Namlu içindeki çıkıntılardır
b) Namlu içindeki girintilerdir
c) Namluya bitişik, atışa hazır bekleyen mermilerin bulunduğu yerdir
d) Setlerin dönüş yönüdür
e) İki set arasındaki mesafedir

5) Rayyür ne demektir?
a) Kovan üzerinde çıkartıcı tarafından meydana getirilen işaretlerdir
b) Kovan içindeki yanıcı maddenin şok çalkantılarıdır
c) Dip tablasının kovan tablasında bıraktığı çöküntülerdir
d) Kovandaki karakteristik çizgilerdir
e) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir

6) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı silahlar hangi gruba girmektedir?
a) Ateşli silahlar
b) Ağır ateşli silahlar
c) Hafif ateşli silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Kimyasal silahlar

7) Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi

8) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek verme tertibatı
b) Namlu
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

9) Ateşli silahlarda hazne neye denir?
a) Boş kovanın atıldığı yere
b) Fişek yatağıdır
c) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir
d) Fişek içerisinde bulunan barutun işgal ettiği yerdir
e) Hiçbiri

10) Aşağıdakilerden hangisi kovan atma tertibatı parçasıdır?
a) Çıkarıcı
b) İğne
c) Gerdel
d) Namlu
e) Emniyet mandalı

11) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almaması nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırk olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir

12) Yerleşmiş ve kabul edilmiş klasik anlamda “SİLAH’ tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
a) Çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren aletlerdir
b) Yakın ve uzaktan, canszları parçalayan veya yok eden kişiye ait olanları koruyan aletlerdir
c) Yakın ve uzaktaki canlıları öldüren aletlerdir
d) Yakın ve uzaktan, çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları parçalayan veya yok
eden, kişi ile kişiye ait olanları koruyan aletlerdir
e) Hiçbiri

13) Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır?
a) Durum görmezlikten gelinir
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez
e) Hiçbiri

14) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I. Kapak takımını çıkart
II. Şarjörü çıkart
III. Yerine getiren yayı çıkart
IV. Namluyu çıkart
V. Tabancayı boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

15) Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda tırnak ve çıkarıcı hangi ana gruba girer?
a) Ateşleme tertibatı
b) Kovan atma tertibatı
c) Nişan tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Fişek verme tertibatı

16) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi

17) Atışta hazır fişeğin işgal ettiği yere ………. ,atış için sıra bekleyen mermilerin işgal ettiği yere de ………….denir?
a) Fişek yatağı –Namlu
b) Namlu –Hazne
c) Fişek yatağı –Hazne
d) Hazne –Şarjör
e) Rampa –Fişek yatağı

18) Alev kanalı silahın neresinde bulunur?
a) Namlusunda
b) Sürgüsünde
c) Kovan atacağında
d) Fişek yatağında
e) Fişeğinde

19) Hangisi fişeği tam ifade eder?
a) Kovan – Kapsül – Çekirdek
b) Çekirdek – Barut – Kovan – Kapsül
c) Saçma – Kovan diptablası – Kovan
d) Çekirdek – Barut – Kovan
e) Hiçbiri

20) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP 5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur

21) ÖGG adaylarının atış becerisinin ölçüldüğü atış sınavında hedef üzerinde kaydettikleri her bir isabet için kazanılan puan ne kadardır?
a) 2,5
b) 5
c) 20
d) 10
e) 50

22) Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda tetik hatası oluşmaz?
a) Aniden tetik çekme
b) Silahın patlayacağını düşünerek ve korkarak tetik düşürmek
c) Düzensiz tetik çekme
d) İsnat boşluğunu almayı unutmak
e) Silahın nişan ayarının bozuk olması

23) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
b) Takma işleminin genel kuralı yoktur
c) Önce şarjör takılır
d) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

24) Hedefte vuruşlar dağınık vaziyette ise aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
a) Atış merkeze nişan alınarak yapılmalıdır
b) Atış hedefin alt kenar orta noktasına yapılmalıdır
c) Herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur
d) Atıcı hatası vardır, atıcı tekrar eğitime alınır
e) Hiçbiri

25) Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak teşkil eder?
a) 2559
b) 1402
c) 3201
d) 6136
e) 5188

26. SINAV 

1) Çekirdek veya barut hangi düzeneğin parçalarıdır?
a) Kovan atma tertibatının
b) Kovanın
c) Merminin
d) Fişeğin
e) Kapsülün

2) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Tırnak
b) Rampa
c) Yerine getiren yay pimi
d) Yerine getiren yay
e) Sürgü tutucu pimi

3) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

4) Hedefte vuruşlar dağınık vaziyette ise aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
a) Atış merkeze nişan alınarak yapılmalıdır
b) Atıcı hatası vardır, atıcı tekrar eğitime alınır
c) Atış hedefin alt kenar orta noktasına yapılmalıdır
d) Herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur
e) Hiçbiri

5) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Namlu
b) Sürgü
c) Şarjör
d) Gez- arpacık
e) Alev gizleyen

6) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Sivil silahlar
c) Ateşsiz silahlar
d) Harp silahları
e) Hafif ateşli silahlar

7) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
e) El kundağı
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu

8) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
a) Şiş
b) Harbi
c) Tel fırça
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri

9) Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi

10) Fişek yatağına fişek sürülmüyorsa sebeplerinden birisi de;
a) Tetiği çekmek gerekir
b) Yeniden denemek gerekir
c) İğne kırılmıştır
d) Horoz kırılmıştır
e) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır

11) Silahın üzerinde uzman personel tarafından parça değiştirilmesi hangi bakıma girer?
a) Günlük bakım
b) Kapsamlı bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Haftalık bakım
e) Atış sonrası bakım

12) Atıcının gözünden, gezin üst kenar orta noktasından ve arpacığın silme tepesinden hedefe uzanan hatta ne ad verilir?
a) Nişan mesafesi
b) Hedef hattı
c) Hedef mesafesi
d) Nişan hattı
e) Hepsi

13) .…….maddelerden yapılan ve yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı vb. etkilere sahip silahlara…silahlar denir.”
a) Kimyasal-Kimyasal
b) Kimyasal-Biyolojik
c) Biyolojik-Kimyasal
d) Kimyasal-Ateşli
e) Biyolojik-Ateşsiz

14) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Kapsül
d) Çekirdek
e) Mermi

15) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Horoz
e) Harbi

16) Gerdel neyin parçasıdır?
a) Kovan atma tertibatının
b) Nişangâh tertibatının
c) Horoz tertibatının
d) Şarjörün
e) Ateşleme tertibatının

17) Fişek çekirdeğinin namludan hedefe kadar olan seyrine ne ad verilir?
a) Dış balistik
b) İç balistik
c) Mermi yolu
d) Nifuzi balistik
e) Balistik

18) Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?
a) Tırnak izi
b) Yiv set izi
c) Çıkarıcı izi
d) İğne izi
e) Fişek yatağı izi

19) Rayyür nedir?
a) Çekirdek ağırlığıdır
b) Kapsül içindeki yanıcı maddedir
c) Silah markasıdır
d) Namlu içindeki genişliktir
e) Yiv ve setin çekirdek üzerine bıraktığı izlerdir

20) Hatve nedir?
a) Fişek çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namlu içinde aldığı yoldur
b) Namlu boyudur
c) Yiv ve setin çekirdek üzerine bıraktığı izdir
d) Yiv ve set ölçüsüdür
e) Silah kapasitesidir

21) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra her tetik çekildiğinde atış yapan tabanca hangisidir?
a) Tek atışlı tabanca
b) Toplu tabanca
c) Makineli tabanca
d) Yarı otomatik tabanca
e) Tam otomatik tabanca

22) Çekirdek ve barut hangi düzeneğin parçalarıdır?
a) Kapsülün
b) Fişeğin
c) Merminin
d) Kovanın
e) Kovan atma tertibatının

23) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının parçalarından değildir?
a) Tetik
b) İğne
c) Kabza
d) Horoz
e) Horoz mesnedi ve yayı

24) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ………………… denir?
a) Hazne
c) Şarjör
d) Kabza
b) Rampa
e) Rayyür

25) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Hiçbiri

 

27.SINAV

1) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

2) Çekirdek veya barut hangi düzeneğin parçalarıdır?
a) Kovan atma tertibatının
b) Kovanın
c) Merminin
d) Fişeğin
e) Kapsülün

3) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Hatve
e) Hiçbiri

4) Silahın üzerinde uzman personel tarafından parça değiştirilmesi hangi bakıma girer?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hiçbiri

5) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Hafif ateşli silahlar
d) Harp silahları
e) Sivil silahlar

6) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Mermi

7) Ateşsiz silahların kullanımında en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çelikten olmaları
b) Yarı çelik yarı ahşap olmaları
c) İnsan gücü ile kullanılmaları
d) Alüminyumdan yapılabilmeleri
e) Yalnız ahşaptan olmaları

8) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör

9) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?
a) Para ve değerli eşya taşınması
b) Spor müsabakaları
c) Kişi koruma
d) Cenaze törenleri
e) Hepsi

10) Uzaktan ve yakından canlıları öldüren veya yaralayan, etkisiz hale getiren, canlı organizmaları hasta eden cansız varlıkları parçalayıp yok eden aletlerin bütününe ne ad verilir?
a) Patlayıcı madde
b) Kesiciler
c) Deliciler
d) Kimyasallar
e) Silah

11) Fişek çekirdeğinin namludan hedefe kadar olan seyrine ne ad verilir?
a) Dış balistik
b) Etkili mesafe
c) Mermi yolu
d) İlk hız
e) Balistik

12) Aşağıdakilerden hangisi silahların ana sınıflandırılmalarından değildir?
a) Ateşli silahlar
b) Kimyasal silahlar
c) Biyolojik silahlar
d) Nükleer silahlar
e) Hafif ateşli silahlar

13) Aşağıdakilerden hangisi kapsülü oluşturan bir parçadır?
a) Hatve
b) Hazne
c) Alev gizleyen
d) Fülminat dümerkür
e) Hepsi

14) Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere ne ad verilir?
a) Reyhan
b) Rayyür
c) Namlu
d) Tırnak izi
e) Fişek yatağı izi

15) Bir vasıta yardımıyla veya birkaç kişilik mürettebat tarafından kullanılan silahlara ne ad verilir?
a) Ağır ateşli silah
b) Kimyasal silah
c) Biyolojik silah
d) Nükleer silah
e) Uzun namlulu silah

16) Tetiğin bir kez çekilmesi ve basılı tutulmasıyla tüm fişekleri ateşlemesi hangi tür silahlarda yapılabilir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Ağır ateşli silahlarda
d) Orta ateşli silahlarda
e) Tek atışlı silahlar

17) Silahın taşınması sırasında nelere dikkat etmek gereklidir?
a) Silah emniyete alınmalıdır
b) Kılıf içerisinde olmalıdır
c) Namlu ağzı aşağıya doğru olmalıdır
d) Fişek yatağında fişek bulunmamalıdır
e) Hepsi

18) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Ateşleme iğnesi
b) Mermi çekirdeği
c) Barut
d) Kovan
e) Kapsül

19) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de…..……. denir.
a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu –hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

20) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde ilk hız doğru olarak tanımlanmıştır?
a) Çekirdeğin namludan hedefe kadar kat ettiği mesafedeki hız
b) Çekirdeğin kovan ile namludan çıkışı arasındaki hız
c) Çekirdeğin ilk yüz metrede kat ettiği hız
d) Fişek çekirdeğinin namluyu terk ettiği andaki hız
e) Hiçbiri

21) Parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle artan oranda baskı yapmasına ne denir?
a) Tetik ezme
b) Horoz indirme
c) Ateş etme
d) Nişan alma
e) Şarjör çıkarma

22) Aşağıdakilerden hangisi yapılan silah bakımlarından biri olamaz?
a) Kapsamlı bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış sonrası bakım
d) 5 yıllık bakım
e) Atış öncesi bakım

23) Aşağıdakilerden hangisi nişangâh sistemidir?
a) Tetik-Tetik korkuluğu
b) Şarjör-Şarjör tablası
c) Gez-Arpacık
d) Horoz-İğne
e) Şarjör-Çerçeve

24) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin işlevlerinden biri değildir?
a) Fişeğin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Fişeğin takla atarak ilerlemesini sağlar
c) Fişeğin azami mesafesini arttır
d) Fişeğin tahrip ve delme gücünü artırır
e) Hiçbiri

25) I     Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et
       II     Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar
      III    Şarjörü çıkar
      IV    Ölü noktaya tut
        V Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak
Yukarıdaki verilere göre tabancada söküm işleminin sırası nasıl olmalıdır?
a) I-II-III-IV-V
b) II-III-IV-V-I
c) III-I-II-V-IV
d) IV-III-V-I-II
e) IV-III-I-V-II

28. SINAV

1) Karşılıklı iki set arasında kalan mesafeye ne denir?
a) Çap
b) Namlu
c) Kalibre
d) Fişek yatağı
e) Silindir

2) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
d) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
e) Hepsi

3) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör iğnesi
e) Şarjör kapak kilidi

4) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
a) Gez
b) Tetik
c) Arpacık
d) Tırnak
e) İğne

5) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri

6) Tabancalarda çift hareketli sistem denilince ne anlaşılır?
a) Horozu kurmak için hem kaldıran ve iğneye darbe için düşüren tetiğin iki hareketi
b) Otomatik tabanca
c) Çift mermi atar tabaca
d) Makineli tabanca
e) Hiçbiri

7) Silah devir tesliminde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Silahın boş olup olmadığı gözle kontrol edilir
b) Emniyet mandalı açılır
c) Elden teslimlerde namlu mutlaka hedefe doğrultulur
d) Şarjör çıkarılmadan doldur boşalt yapılır
e) Hiçbiri

8) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir?
a) Tetik
b) İğne
c) Horoz
d) Tırnak
e) Kapsül

9) Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ……………. denir?
a) İz
b) Leke
c) Kir
d) Çekirdek izi
   e) Rayyür

10) Silahın sınıflandırılmasında bıçak, şiş, gürz ve muşta gibi silahlar hangi isim altında toplanır?
a) Ateşsiz silahlar
b) Ateşli silahlar
c) Biyolojik silahlar
d) Nükleer silahlar
e) Metal Silahlar

11) Şarjörde bulunan fişekler hangi parça üzerinde dizilidir?
a) Harbi
b) Gerdel
c) Şarjör yuvası
d) Şarjör basmağı
e) Fişek yatağı

12) Toplu tabancalarda “Hazne” işi gören parça hangisidir?
a) Çerçeve
b) Şarjör
c) Top
d) Tetik
e) Hiçbiri

13) Ateşli silahlarda gez ve arpacık hangi parça üzerinde bulunur?
a) Tetik
b) Kabza
c) Çerçeve
d) Sürgü
e) Silahın böyle parçaları yoktur

14) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır
b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler

15) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?
a) Namlu
b) Horoz
c) Tetik
d) İcra yayı
e) Şarjör yayı

16) Ateşli silahlarda tırnak ne işe yarar?
a) Kovanın/fişeğin fişek yatağından çekilip çıkartılmasına
b) Şarjörün takılmasına
c) Namlunun sabitlenmesine
d) Fişeğin ateşlenmesine
e) Hiçbiri

17) Silah üzerinde bulunan ve silahın emniyet içinde bulundurulmasına yarayan tertibata ne denir?
a) Nişan tertibatı
b) Emniyet tertibatı
c) Kilit tertibatı
d) Kapatma tertibatı
e) Hiçbiri

18) ÖGG adaylarının atış becerisinin ölçüldüğü atış sınavında hedef üzerinde kaydettikleri her bir isabet için kazanılan puan ne kadardır?
a) 2,5
b) 5
c) 20
d) 10
e) 50

19) Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme sisteminden değildir?
a) Horoz
b) İğne
c) Tetik
d) İğne yayı
e) Şarjör

20) Ateşli silahlarda iğne kırılırsa ……..
a) Silah dolduruş yapamaz
b) Silah kilitlenir
c) Silah dikiş yapamaz
d) Fişek ateşlenemez
e) Kovan dışarı atılamaz

21) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı

22) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….”
a) Boştur
b) Ölümcüldür
c) Yasaktır
d) Emniyettedir
e) Hiçbiri

23) Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?
a) Horoz
b) Sürgü
c) Namlu
d) Yiv
e) Set

24) Yıllık bakım olarak da tabir edilen silahın sökülebilir tüm parçalarının sökülmesi ve gerekiyorsa parça değişimi yapılan bakıma ne denir?
a) Atış sonrası bakım
b) Günlük bakım
c) Haftalık bakım
d) Atış öncesi bakım
e) Kapsamlı bakım

25) Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahın ana parçalarından değildir?
a) Namlu
b) Gövde
c) Tetik
d) Palet
e) Horoz

29. SINAV

1) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Rampa
d) Sürgü tutucu pimi
e) Tırnak

2) Şarjörlerin silah üzerinde yerleştirildiği bölgeye “şarjör …… “denir.
a) Kilidi
b) Kapağı
c) Tüpü
d) Tutucusu
e) Yuvası

3) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör iğnesi
e) Şarjör kapak kilidi

4) Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?
a) Ağır ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Hafif ateşli silahlar

5) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyete alınamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz

6) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Fişek çekirdeğinin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Atıcının uzmanlığı
d) Havanın ısısı
e) Rüzgâr

7) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün en büyük parçası olup, fişeklerin içersine yerleştirildiği kısımdır?
a) Hazne
b) Sürgü
c) Hatve
d) Şarjör tüpü
e) Şarjör kapak takımı

8) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b) Namlu
c) Gövde
d) Fişek yatağı
e) Hazne

9) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Kapsül
b) Ateşleme pimi
c) Barut
d) Kovan
e) Çekirdek

10) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür

11) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur?
a) Boştur
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette

12) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı

13) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Hiçbiri

14) Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İğnesi kırıktır
b) Tetik arızalıdır
c) Haznede fişek olmayabilir
d) Fişek arızalı olabilir
e) Hepsi

15) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

16) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri

17) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır gerekli görülen parçaları değiştirilir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir

18) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Kapsül
d) Çekirdek
e) Mermi

19) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi

20) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
a) İğne
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Kabza
e) Gez

21) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Gez- arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

22) Uzaktan veya yakından, canlıları öldürebilen yaralayan,etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ………….denir.
a) TNT
b) Mermi
c) Silah
d) Fişek
e) Biyolojik silah

23) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
a) Fişek yatağı- hazne
b) Fişek yatağı-namlu
c) Namlu –hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

24) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP 5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur

25) I Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et
        II Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar
        III Şarjörü çıkar
        IV- Ölü noktaya tut
        V Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak
Tabancada söküm işleminin sırası yukarıya göre nasıl olmalıdır?
a) I-II-III-IV-V
b) IV-III-I-V-II
c) I-III-IV-V-I
d) III-I-II-V-IV
e) IV-III-V-I-II

30. SINAV

1) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b) Namlu
c) Gövde
d) Fişek yatağı
e) Hazne

2) Hazne nedir?
a) Boş kovandır
b) Dolu fişektir
c) Atış sırası bekleyen fişeklerin beklediği yerdir
d) Fişek yatağıdır
e) Şarjör yuvasıdır

3) Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İğnesi kırıktır
b) Tetik arızalıdır
c) Haznede fişek olmayabilir
d) Fişek arızalı olabilir
e) Hepsi

4) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır
b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler

5) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

6) I Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et
II Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar
III Şarjörü çıkar
IV Ölü noktaya tut
V Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak
Tabancada söküm işleminin sırası, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
a) I-II-III-IV-V
b) IV-III-I-V-II
c) I-III-IV-V-I
d) III-I-II-V-IV
e) IV-III-V-I-II

7) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı Kanun kapsamına girmez?
a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Oluksuz bıçak

8) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur
d) Önce şarjör takılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

9) Uzaktan veya yakından, canlıları öldürebilen yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ………….denir.
a) TNT
b) Mermi
c) Silah
d) Fişek
e) Biyolojik silah

10) Tırnak kırıldığında;
a) Fişek ateşlemez
b) Fişek yatağına fişek sürülmez
c) Kovan normal olarak dışarıya atılmaz
d) Tabanca dolduruş yapmaz
e) Tetik çekilemez

11) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parça sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak

12) Hedefte vuruşlar dağınık vaziyette ise aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
a) Atış merkeze nişan alınarak yapılmalıdır
b) Atıcı hatası vardır, atıcı tekrar eğitime alınır
c) Atış hedefin alt kenar orta noktasına yapılmalıdır
d) Herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur
e) Hiçbiri

13) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi

14) Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan hangisidir ?
a) Kovan
b) Sürgü
c) Yiv ve set
d) Gerdel
e) Şarjör

15) Çap nedir?
a) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
b) Yiv ve set sayısıdır
c) Fişek yatağının çapıdır
d) Namlu boyutudur
e) Silahın kapasitesidir

16) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Olay yeri inceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji

17) Hangisi fişeği tam ifade eder?
a) Kovan – Kapsül – Çekirdek
b) Çekirdek – Barut – Kovan – Kapsül
c) Saçma – Kovan diptablası – Kovan
d) Çekirdek – Barut – Kovan
e) Hiçbiri

18) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi

19) Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
a) 21 yaş – 3 yıl
b) 21 yaş – 5 yıl
c) 20 yaş – 5 yıl
d) 21 yaş – 6 yıl
e) 18 yaş – 5 yıl

20) Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çatlak, kırık vb.) varsa ne yapılmalıdır?
a) Durum görmezlikten gelinir
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez
e) Hiçbiri

21) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

22) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere … derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

23) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen, namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri

24) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

25) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
a) İğne
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Kabza
e) Gez

Bu yazı bugün : 7, toplamda : 64256 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.