Sınav Sırasıyla Tüm Silah Bilgisi Soruları (31-40)

11 Aralık 2010 tarihinde yayinlandi

31. SINAV

 

1) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b) Namlu
c) Gövde
d) Fişek yatağı
e) Hazne

2) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür

3) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

4) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı

5) Gerdel neyin parçasıdır?
a) Kovan atma tertibatının
b) Nişangâh tertibatının
c) Horoz tertibatının
d) Şarjörün
e) Ateşleme tertibatının

6) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

7) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
a) Fişek yatağı- hazne
b) Fişek yatağı-namlu
c) Namlu –hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

8) Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İğnesi kırıktır
b) Tetik arızalıdır
c) Haznede fişek olmayabilir
d) Fişek arızalı olabilir
e) Hepsi

9) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının ana parçalarından değildir?
a) Tetik
b) İğne
c) Horoz
d) İğne yayı
e) Gerdel

10) Aşağıdakilerden hangisi silahın sökme – takma işlemine başlarken alınması gereken önlemlerden değildir?
a) Namlu ölü noktaya çevrilir
b) Nişan almadan havaya-boşluğa ateş edilir
c) Silah emniyete alınır
d) Şarjör çıkartılır
e) Sürgü geriye çekilerek fişek yatağında mermi olup-olmadığı gözle kontrol edildikten sonra sökme-takma işlemi yapılır

11 ) Silahla görev yapılırken dikkat edilecek hususlar için aşağıdaki maddelerden hangisi yanlıştır?
a) Namlu hiçbir zaman canlıya çevrilmez
b) Namlu dolu iken canlıya çevrilmez
c) Silah her zaman dolu kabul edilmelidir
d) Silah oyuncak değildir, oyun oynanmaz, şaka yapılmaz
e) Evde silah çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalı çocuk ve eşin merak duygusu giderilmelidir

12) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur?
a) Boştur
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette

13) I Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et
        II Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar
        III Şarjörü çıkar
        IV Ölü noktaya tut
        V Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak
Tabancada söküm işleminin sırasını yukarıya göre nasıl olmalıdır?
a) I-II-III-IV-V
b) IV-III-I-V-II
c) I-III-IV-V-I
d) III-I-II-V-IV
e) IV-III-V-I-II

14) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır.
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

15) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

16) Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır?
a) Durum görmezlikten gelinir
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez
e) Hiçbiri

17) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır
b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler

18) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır gerekli görülen parçaları değiştirilir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir

19) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur
d) Önce şarjör takılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

20) Tırnak kırıldığında,aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a) Tetik çekilemez
b) Tabanca dolduruş yapmaz
c) Fişek yatağına fişek sürülemez
d) Fişek ateşlemez
e) Kovan normal olarak dışarı atılmaz

21) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi

22) Bir yerden bir yere bulundurma ruhsatlı silah nakledilirken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Silahtan şarjör çıkartılarak taşınır
b) Varsa orijinal çantasında taşınır
c) Kutu veya çekmece gibi uygun bir şeyde taşınır
d) Silah belimizde taşınır
e) Nakil için gerekli izin alınır

23) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı Kanun kapsamına girmez?
a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Oluksuz bıçak

24) Hatve nedir?
a) Silah kapasitesidir
b) Namlu boyudur
c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir
d) Namlu içindeki girintilerdir
e) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur

25) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Silah saklanacaksa dolu olarak saklanır
b) Hedefinizin ne veya kim olduğunu tespit veya teşhis etmeden kesinlikle ateş etmeyiniz
c) Silahın bir konuşma esnasında konuşmanın odağı haline gelmesinden sakının
d) Silah elinizde iken her türlü şakadan kaçının
e) Ateş etmeye karar vermedikçe, silahı asla hiçbir şeye yöneltmeyin

 

32. SINAV

 1) Fişek yatağı nedir?
a) Şarjörde fişeklerin üzerine konduğu parçadır

b) Şarjör tüpüdür
c) Şarjörün kendisidir
d) Haznedir
e) Namlunun hemen gerisinde ateşlenmeyi bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir

2) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Rampa

b) Şarjör kapağı
c) Gerdel
d) Fişek çıkarıcı

e) Fişek yatağı

3) Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez

b) Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiştirilir
c) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz

d) Silah gereğinden fazla sökülmez
e) Sökme takma sırasında zorlama yapılmaz

4) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek

b) Kapsül
c) Kovan

d) Barut
e) Kovan dip tablası

5) Gece nöbetleri için (can sıkıntısını gidermek için) aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Silah sökülüp takılır, silahla oynanır

b) Silahla vakit geçirilir
c) Silahla oynanmaz
d) Çekirdek yenilir

e) TV seyredilir

6) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde

b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

7) Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tetiği çekmek gerekir

b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır
c) Yeniden denemek gerekir

d) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir
e) Horozu kurmak gerekir

8) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Gez- arpacık

c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

9) Silah ile ilgili emniyet tedbirleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Silahın her zaman dolu olabileceğini kabul ederek hareket etmek

b) Namlunun daima emniyetli bir noktaya çevrildiğinden emin olmak
c) En iyi atıcı atış emniyetine dikkat eden atıcıdır
d) İhtiyaç olmayan durumlar hariç silah fişek yatağına fişek sürülmeden taşınmalıdır
e) Hepsi

10) “Tetik emniyeti” ne manaya gelmektedir?
a) Emniyet mandalı kapalı iken tetiğe dokunulsa bile düşmemesi anlamına gelir

b) Emniyet mandalı açık iken tetiğe dokunulduğunda horozun düşmesi anlamına gelir
c) Tetik emniyeti diye bir emniyet yoktur
d) Emniyet açık iken, tetik çekilmedikçe düşme, çarpma veya horozun kurulu durumdan kurtulup düşmesi ile kendiliğinden ateş almaması durumudur
e) Hiçbiri

11) Atış sırasında fişek yatağında fişek mevcut iken, tabanca ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Namlu hedeften ayrılmadan, en az 30 saniye beklenir. Şarjör çıkartılır. Fişek dışarıya alınır
b) Namlu hedeften ayrılmadan, beklemeye gerek yoktur. Fişek dışarıya alınır

c) Şarjör çıkartılır. Fişek dışarıya alınır
d) Atış olana kadar tekrar tekrar tetiğe basılır
e) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır

12) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır

b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler

13) Aşağıdakilerden hangisi silahlı görev sırasında dikkat edilecek hususlardan birisi değildir?
a) Belirgin bir tehlike yoksa mutlak suretle silahın mermi yatağı boş tutulmalıdır

b) Beklenen bir tehlike varsa silahın mermi yatağı dolu ve emniyeti kapalı olmalıdır
c) MP-5 makineli tabanca veya uzun namlulu tüfek cinsinden silah taşınıyorsa silahın namlusu yukarı doğru tutulmalı
d) Silahın emniyet kilidi her durumda açık ve silah ateşe hazır durumda bulundurulmalıdır
e) Uyarı atışı, yapılan uyarıya uyulmamışsa, havaya doğru yapılmalıdır

14) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
a) Horoz emniyeti

b) Tırnak emniyeti
c) Mandal emniyeti

d) Kabza emniyeti
e) Tetik emniyeti

15) Fişek bittikten sonra kapak takımı geride kalmıyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Şarjör ağzında problem vardır

b) Gerdelde problem vardır
c) Tetik manivelasında problem vardır
d) Şarjör yayında problem vardır

e) Sürgü tutucusunda problem vardır

16) Kapsül ateşlemiyorsa aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) İğne kırıktır

b İğne ucu kırıktır
c) İğne yayı esnekliğini kaybetmiş veya kırıktır
d) Fişek hatalıdır
e) Hepsi

17) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar

b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi

18) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşli silahlar

b) Patlayıcı maddeler
c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
e) Hepsi

19) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar

b) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
d) Merminin azami mesafesini artırır
e) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar

20) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi

b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa

e) Tırnak

21) Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gruplaşma sol yukardadır
b) Gruplaşma sağ yukardadır
c) Gruplaşma sol aşağıdadır
d) Gruplaşma sağ aşağıdadır
e) Hedefte gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık

22) Çift göz ile nişan almanın faydaları aşağıdaki sıklardan hangisinde tam olarak verilmiştir?
a) Hedef istikametinin sağından veya solundan herhangi bir saldırının fark edilmesine olanak sağlar

b) Hedef olunması istenmeyen kişilerin atış istikametine girmesi halinde bunun görülmesine ve gerekli tedbirin alınmasına olanak sağlar
c) a ve b sıklarının ikisine birden olanak sağlar
d) Çift göz ile nisan almanın hiçbir faydası yoktur

e) Çift göz ile nisan almanın önemsenmeyecek kadar az bir faydası vardır

23) Atış esnasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmayabilir?
a) Gez ve arpacık net, hedef puslu görülmelidir

b) Tetik normal ve düzgün bir hızla artırarak sıkılmalıdır
c) Ayaklar bitişik olmalı ve öne bakmalıdır
d) Atış sırasında nefesi de ayarlamak gerekir

e) Kollar mümkün oldukça ileriye doğru uzatılmalı ve dirsekten bükülme olmamalıdır

24) Aşağıdakilerden hangisi atış yaparken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Tetik üzerine uygulanan baskıdan nisan hattı hiçbir şekilde etkilenmemelidir

b) Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı bir şekilde artan bir basınç olmalı ve kesintisiz olarak devam etmelidir
c) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir
d) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak için dikkat edilmelidir
e) Nişan alındıktan sonra kısa süre içinde atışın yapılması gerekir

25) “Yarı otomatik tabancalar” ifadesinde “yarı otomatik” olma özelliği ne anlama gelmektedir?
a) Tetiğe bir kere basışta şarjörün yarısının boşaltılması anlamındadır

b) Kendiliğinden dolduruş yapan tabancaları ifade eder
c) Her atış için tetiğin ayrı ayrı çekilmesi anlamındadır
d) Tetik bir kere çekildiğinde bırakmamak kaydıyla şarjördeki tüm fişekler bitene kadar atısın devam etmesidir

e) Hiçbiri

33. SINAV

1) Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez.
b) Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiştirilir.
c) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz.
d) Silah gereğinden fazla sökülmez.
e) Sökme-takma sırasında zorlama yapılmaz.

2) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür

3) Ateşli silahlarda bulunan gez ve arpacık tabancanın hangi parçası üzerinde bulunur?
a) Çerçeve
b) Namlu
c) Sürgü
d) Şarjör
e) Gövde

4) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

5) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

6) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
a) Fişek yatağı- hazne
b) Fişek yatağı-namlu
c) Namlu –hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

7) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

8) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı silahı inceler arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı silahı söker.
c) Atıcı silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.

9) Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (14 ile benzer)
a) Tetiği çekmek gerekir.
b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
c) Yeniden denemek gerekir.
d) Bos kovan yerinden çıkmış olabilir.
e) Horozu kurmak gerekir.

10) Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır?
a) Durum görmezlikten gelinir.
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur.
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir.
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez.
e) Hiçbiri

11) Gece nöbetleri için  (can sıkıntısını gidermek için) aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Silah sökülüp takılır, silahla oynanır.
b) Silahla vakit geçirilir.
c) Silahla oynanmaz.
d) Çekirdek yenilir.
e) TV seyredilir.

12) Aşağıdakilerden hangisi silahlı görev sırasında dikkat edilecek hususlardan birisi değildir?
a) Belirgin bir tehlike yoksa mutlak suretle silahın mermi yatağı boş tutulmalıdır.
b) Beklenen bir tehlike varsa silahın mermi yatağı dolu ve emniyeti kapalı olmalıdır.
c) MP – 5 makineli tabanca veya uzun namlulu tüfek cinsinden silah taşınıyorsa silahın namlusu yukarı doğru tutulmalıdır.
d) Silahın emniyet kilidi her durumda açık ve silah ateşe hazır durumda bulundurulmalıdır.
e) Uyarı atışı, yapılan uyarıya uyulmamışsa, havaya doğru yapılmalıdır.

13) Tabancalarda bulunan yerine getiren yayın işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek çekirdeğine hız kazandırır.
b) Şarjördeki fişekleri yukarı basar.
c) Horozu tekrar kurar.
d) Sürgünün geride kalmasını sağlar.
e) Atış sonrası barut gazı basıncı ile geriye giden sürgüyü tekrar eski haline getirir.

14) Fişek yatağına fişek sürülmüyorsa sebeplerinden birisi de; (9 ile benzer)
a) Tetiği çekmek gerekir.
b) Yeniden denemek gerekir.
c) İğne kırılmıştır.
d) Horoz kırılmıştır.
e) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.

15) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir.
d) Şarjör çıkartılır.
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.

16) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

17) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur.
b) Namlunun çapıdır.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.

18) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar.
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar.
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar.
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar.
e) Hepsi

19) Tırnak kırıldığında;
a) Fişek ateşlemez.
b) Fişek yatağına fişek sürülmez.
c) Kovan normal olarak dışarıya atılmaz.
d) Tabanca dolduruş yapmaz.
e) Tetik çekilemez.

20) Çift hareketli tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?
a) Tetiğe basıldığında horozun düşmesi özelliğidir.
b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir.
c) Tabancanın toplu veya otomatik oluşu ile ilgilidir.
d) Tetiğe bir defa basıldığında horozun hem kurulması ve hem de düşmesi hareketlerinin yapılabilmesi özelliğidir.
e) Hiçbiri

21) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?
a) Barut izi
b) Fişek yatağı izi
c) Rayyür
d) Kontiminasyon
e) Tırnak izi

22) Hangisi fişeği tam ifade eder?
a) Kovan – Kapsül – Çekirdek
b) Çekirdek – Barut – Kovan – Kapsül
c) Saçma – Kovan diptablası – Kovan
d) Çekirdek – Barut – Kovan
e) Hiçbiri

23) Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Şarjör emniyeti

24) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli

25) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi

  34. SINAV

1) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

2) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Gez- arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

3) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

4) Kırıkkale tabancanın diğer birçok tabancalardan en önemli farklılığı aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
a) Emniyet mandalının bulunması
b) Şarjörlü bir silah olması
c) Silah emniyet mandalı, emniyette iken dolduruş yapılabilmesi
d) Silah emniyet mandalı, emniyette değilken dolduruş yapılabilmesi
e) Silah emniyet mandalının silahın çerçevesinde bulunması

5) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

6) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
a) CZ-75
b) Toplu tabanca
c) MP-5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur

7) Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır?
a) Durum görmezlikten gelinir.
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur.
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir.
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez.
e) Hiçbiri

8) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir.
d) Şarjör çıkartılır.
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.

9) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak

10) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I. Kapak takımını çıkart
II. Şarjörü çıkart
III. Yerine getiren yayı çıkart
IV. Namluyu çıkart
V. Tabancayı boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

11) Hangisi fişeği tam ifade eder?
a) Kovan – Kapsül – Çekirdek
b) Çekirdek – Barut – Kovan – Kapsül
c) Saçma – Kovan dip tablası – Kovan
d) Çekirdek – Barut – Kovan
e) Hiçbiri

12) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar.
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar.
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar.
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar.
e) Hepsi

13) Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?
a) Horoz
b) Sürgü
c) Namlu
d) Yiv
e) Set

14) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır.
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur.
d) Önce şarjör takılır.
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.

15) Uzaktan veya yakından, canlıları öldürebilen yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ………….denir.
a) TNT
b) Mermi
c) Silah
d) Fişek
e) Biyolojik silah

16) Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Şarjör emniyeti

17) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve

18) Hazne neye denir?
a) Devletin hazinesidir.
b) Atıcının cebindeki fişeklerdir.
c) Fişekteki baruttur.
d) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir.
e) Hiçbiri

19) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur.
b) Namlunun çapıdır.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.

20) Aşağıdakilerden hangi seçenek daha kapsamlı olarak “iyi atıcıyı” ifade etmektedir?
a) İyi nişan alan
b) Hedefi vuran
c) Silahını hedefe çabuk doğrultan
d) Güvenlik kurallarına uyarak atış yapan
e) Kendi kurallarına göre atış yapan

21) Atışlarda nefes tutma ve tetiğin boşluğunu alma istirahat durumuna getirip tetiği düşüren atıcı için doğru söylenen seçenek hangisidir? (Soruda geçen “istirahat” sözcüğünün “istinat” olduğu düşünülerek cevaplanmıştır.)
a) Atış kurallarını doğru uygulayan atıcı
b) Atışta gereksiz yere nefesini tutan atıcı
c) Atışta tetiğin boşluğunu alıp tetik düşürerek nişan hedefini bozan atıcı
d) Atışta tetiğin boşluğunu gereksiz olarak alan atıcı
e) Nefes tutma ve tetiğin işaret noktasına getirerek atış kurallarını yanlış uygulayan atıcı

22) Sağ el ile silah kullanan bir kişinin, tetik parmağını yerleştirme hatasını yapması sonucu vuruşları hedefin hangi yönünde toplanır?
a) Hedefin üstünde
b) Hedefin altında
c) Hedefin sol kısmında
d) Hedefin ortasında
e) Hedefin sağında

23) Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gruplaşma sol yukardadır
b) Gruplaşma sağ yukardadır
c) Gruplaşma sol aşağıdadır
d) Gruplaşma sağ aşağıdadır
e) Hedefte gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık

24) Doğru nisan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli

25) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi

 

    35. SINAV

1) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere …………., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de ……………… denir. Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıda hangi seçenekte belirtilmiştir?
a) Hazne-Şarjör
b) Namlu-Hazne
c) Fişek yatağı-Namlu
d) Fişek yatağı-Hazne
e) Rampa-Fişek yatağı

2) Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İğnesi kırıktır.
b) Tetik arızalıdır.
c) Haznede fişek olmayabilir.
d) Fişek arızalı olabilir.
e) Hepsi

3) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı, silahı söker.
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.

4) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….
a) Boştur.
b) Hazırdır.
c) Kuruludur.
d) Doludur.
e) Emniyettedir.

5) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere … derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Boş bırakılan yere gelecek ifade, aşağıdaki hangi seçenekte belirtilmiştir?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

6) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

7) Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır?
a) Durum görmezlikten gelinir.
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur.
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir.
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez.
e) Hiçbiri

8) Fişek yatağına fişek sürülmüyorsa sebeplerinden birisi de;
a) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
b) Yeniden denemek gerekir.
c) İğne kırılmıştır.
d) Horoz kırılmıştır.
e) Tetiği çekmek gerekir.

9) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir.
d) Şarjör çıkartılır.
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.

10) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardandır?
a) Şarjör çıkartılmaz.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Fişek yatağında fişek olup olmaması önemli değildir.
d) Sökme başlamadan önce tetik bir kez çekilerek kontrol yapılır.
e) Sürgünün geriye çekilerek, namlunun gözle kontrol edilmesine gerek yoktur.

11) Çap nedir?
a) Karşılıklı iki set arası mesafedir.
b) Yiv ve set sayısıdır.
c) Fişek yatağının çapıdır.
d) Namlu boyudur.
e) Silahın kapasitesidir.

12) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça tıkanabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri

13) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır.
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur.
d) Önce şarjör takılır.
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.

14) I Kapak takımını çıkart.
II Şarjörü çıkart.
III Yerine getiren yayı çıkart.
IV Namluyu çıkart.
V Tabancayı boşalt.
Yukarıda sayılan ifadelerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

15) Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu

16) Sadece sürgü içerisine yerleştirilmiş yay ve iğne ile ateşleme yapan sisteme ne ad verilir?
a) Horozlu sistem
b) Horozlu iğneli sistem
c) Çakmalı sistem
d) İğneli sistem
e) Vurmalı sistem

17) Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Tetiğe basıldığında sadece horozun düşmesi özelliğidir.
b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir.
c) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması hem de düşmesi özelliğidir.
d) Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir.
e) Hiçbiri

18) Tabancalarda bulunan yerine getiren yayın işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek çekirdeğine hız kazandırır.
b) Şarjördeki fişekleri yukarı basar.
c) Horozu tekrar kurar.
d) Sürgünün geride kalmasını sağlar.
e) Atış sonrası barut gazı basıncı ile geriye giden sürgüyü tekrar eski haline getirir.

19) Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Şarjör emniyeti

20) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşli silahlar
b) Patlayıcı maddeler
c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
e) Hepsi

21) Aşağıdakilerden hangi seçenek daha kapsamlı olarak iyi atıcıyı ifade etmektedir?
a) İyi nişan alan
b) Hedefi vuran
c) Silahını hedefe çabuk doğrultan
d) Güvenlik kurallarına uyarak atış yapan
e) Kendi kurallarına göre atış yapan

22) Aşağıdakilerden hangisi atış yaparken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Tetik üzerine uygulanan baskıdan nisan hattı hiçbir şekilde etkilenmemelidir.
b) Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı bir şekilde artan bir basınç olmalı ve kesintisiz olarak devam etmelidir.
c) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
d) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak için dikkat edilmelidir.
e) Nişan alındıktan sonra kısa süre içinde atışın yapılması gerekir.

23) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Rampa
b) Şarjör kapağı
c) Gerdel
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı

24) Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez.
b) Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiştirilir.
c) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz.
d) Silah gereğinden fazla sökülmez.
e) Sökme takma sırasında zorlama yapılmaz.

25) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

 

36. SINAV 

 1) Aşağıdakilerden hangisi silah taşımada kolaylık sağlayan yöntemlerden değildir?
a) Silah gerektiğinde en etkili ve süratli olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde taşınmalıdır.
b) Silah hep aynı pozisyonda taşınmamalı, taşıma pozisyonu zaman zaman değiştirilmelidir.
c) Araçta silah taşımak gerektiğinde, oturur vaziyette iken silah çekmeyi zorlaştıracak durumlar göz önüne alınmalıdır.
d) Silahın herhangi bir yerde dalgınlıkla unutulmasına meydan vermeyecek şekilde taşınması gerekir.
e) Hiçbiri

2) Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Atışlar amirin komutları doğrultusunda başlar ve biter.
b) Atış amirinin komutu ile atış hattına geçilir ve atış yapılır.
c) Amirin “SİLAH AL, ŞARJÖR TAK” komutuyla şarjör takılır.
d) “NİŞAN AL VE ATIŞ SERBEST” komutuyla atışa başlanır.
e) Hiçbiri

3) Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tetiği çekmek gerekir.
b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
c) Yeniden denemek gerekir.
d) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir.
e) Horozu kurmak gerekir.

4) Gece nöbetleri için (can sıkıntısını gidermek için) aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Silah sökülüp takılır, silahla oynanır.
b) Silahla vakit geçirilir.
c) Silahla oynanmaz.
d) Çekirdek yenilir.
e) TV seyredilir.

5) “Tetik emniyeti” ne manaya gelmektedir?
a) Emniyet mandalı kapalı iken tetiğe dokunulsa bile düşmemesi anlamına gelir.
b) Emniyet mandalı açık iken tetiğe dokunulduğunda horozun düşmesi anlamına gelir.
c) Tetik emniyeti diye bir emniyet yoktur.
d) Tetik çekilmedikçe düşme veya çarpmayla kendiliğinden silah ateş etmez.
e) Hiçbiri

 6) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….
a) Boştur.
b) Hazırdır.
c) Kuruludur.
d) Doludur.
e) Emniyettedir.

7) Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılacak malzemelerdendir?
a) Bakır telli fırça
b) Kıl fırça
c) Temizleme yağı
d) Harbi
e) Hepsi

8) Fişek bittikten sonra kapak takımı geride kalmıyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Şarjör ağzında problem vardır.
b) Gerdelde problem vardır.
c) Tetik manivelasında problem vardır.
d) Şarjör yayında problem vardır.
e) Sürgü tutucusunda problem vardır.

 9) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

10) Sadece sürgü içerisine yerleştirilmiş yay ve iğne ile ateşleme yapan sisteme ne ad verilir?
a) Horozlu sistem
b) Horozlu iğneli sistem
c) Çakmalı sistem
d) İğneli sistem
e) Vurmalı sistem

11) Tırnak kırıldığında;
a) Fişek ateşlemez.
b) Fişek yatağına fişek sürülmez.
c) Kovan normal olarak dışarıya atılmaz.
d) Tabanca dolduruş yapmaz.
e) Tetik çekilemez.

12) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine
yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Rampa
b) Şarjör kapağı
c) Gerdel
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı
ankara güvenlik

13) Silah söküp takma bakımından aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez.
b) Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiştirilir.
c) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz.
d) Silah gereğinden fazla sökülmez.
e) Sökme takma sırasında zorlama yapılmaz.

14) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi 

15) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

16) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak

17) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşli silahlar
b) Patlayıcı maddeler
c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
e) Hepsi

18) Hazne neye denir?
a) Devletin hazinesidir.
b) Atıcının cebindeki fişeklerdir.
c) Fişekteki baruttur.
d) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir.
e) Hiçbiri

19) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur.
b) Namlunun çapıdır.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.

20) Doğru bir kabza kavrama nasıl olmalıdır?
a) Doğru bir kabza kavramak için el “V” şekline getirilir.
b) Kabza “V” içine yerleştirilir.
c) Silah kolun uzantısıymış gibi kavranır.
d) Kabza kavrama bütün atışlarda aynı şekil ve sıkılıkta olmalıdır.
e) Hepsi doğrudur.

21) Tetiğe ilk basınç uygulamaya başlanmadan önce alınması gereken boşluğa ne ad verilir?
a) Tetik boşluğu
b) İstinat boşluğu
c) Korkuluk boşluğu
d) Emniyet boşluğu
e) Hiçbiri

22) Doğru bir tetik düşürmede tetik parmağının doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tetik, işaret parmağının ucu ile düşürülmelidir.
b) Tetik, işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
c) Tetik, işaret parmağının birinci boğumu ile ikinci boğumu arasındaki kemik kısım ile düşürülmelidir.
d) Tetik, işaret parmağının ikinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
e) Tetik, işaret parmağının neresi ile düşürülürse düşürülsün fark etmez.

23) Başarılı bir atış için nişan hattında net görülmesi gereken yer neresidir?
a) Horoz
b) Gez
c) Arpacık
d) Tetik
e) Hedef

24) Aşağıdakilerden hangisi atış teknikleri içinde bulunur?
a) Duruş
b) Nefes
c) Kabza kavrama
d) Nişan
e) Hepsiankara güvenlik

25) Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gruplaşma sol yukardadır.
b) Gruplaşma sağ yukardadır.
c) Gruplaşma sol aşağıdadır.
d) Gruplaşma sağ aşağıdadır.
e) Gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık

 

37.SINAV 

1) Otomatik tabanca ve tüfeklerde ilk dolduruş …………. tarafından yapılır. Bu işlem sonucu fişek ……………….. yerleşir. Fişek ateşlemeye hazırdır. Horoz da dolduruş esnasında kurulmuştur. Tetiğin çekilmesiyle ………………. iğne veya kapsüle hızla vurur. Kapsülde meydana gelen alev, …………… geçerek barutu ateşler. Çekirdek kovandan hızla ayrılır ve …………… içinde ileriye doğru ……………. sayesinde sağa dönerek gider.
Boş bırakılan yere gelecek ifade, hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) Silah – yatağa – horoz – kanaldan – fişek yatağı – namlu
b) Atıcı – yatağa – horoz – alev kanalından – namlu – çap
c) Atıcı – fişek yatağına – horoz – alev kanallarında – namlu – yiv ve set
d) Silah – fişek yatağına – tetik – delikten – fişek yatağından – yiv ve set
e) Atıcı – yatağa – horoz – alev kanallarında – namlu – yiv ve set

2) Aşağıdakilerden hangisi yiv setlerin sağladığı faydalardan sayılmaz?
a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir.
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar.
c) Çekirdeğin tahrip gücünü artırır.
d) Çekirdeğin delme gücünü artırır.
e) Çekirdeğin rüzgâra karşı ilk hızını artırır.

3) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
a) Çap : Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye denir.
b) Hazne : Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal etmiş olduğu yere denir.
c) Yiv : Namlu içerisinde helezon şeklindeki girintilere denir.
d) Fişek yatağı : Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere denir.
e) Set : Namlu içerisinde helezon şeklindeki girintilere denir.

4) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir?
a) Silahı güvenli kullanır.
b) Silahları tanır.
c) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır.
d) Silahını korur.
e) Hepsi

5) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör çıkartma kilidi
e) Şarjör kapak kilidi

6) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur.
b) Namlunun çapıdır.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.

7) Atış sırasında fişek ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır.
b) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir, daha sonra şarjör çıkarılır, fişek dışarıya alınır.
c) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır.
d) Şarjör çıkarılmadan fişek dışarıya alınır.
e) Hepsi

8) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet kurallarından değildir?
a) Eline aldığın silah, her zaman dolu bilinmeli, senin kontrol etmediğin tüm silahlar doludur.
b) Silahın boş olduğundan emin olsan dahi hiçbir zaman canlı hedefe doğrultulmamalıdır.
c) Elinizde tabanca varken birileri ile asla konuşmaya dalmayınız. Tüm dikkatiniz silaha yönelmiş olmalıdır.
d) Silahın boş olduğuna dair başkasının beyanına kulak asmalı, her zaman doğru kabul etmeliyiz.
e) Ateş etmeye karar vermedikçe, tetik korkuluğundan parmağımızı içeriye sokmamalıyız.

9) “Nişan hattı” aşağıdaki hangi şıkta en doğru olarak ifade edilmiştir?
a) Gez – Göz – Arpacık – Hedef
b) Gez – Arpacık – Hedef
c) Göz – Gez – Arpacık – Vurulmak istenen nokta
d) Göz – Arpacık – Hedef – Gez
e) Göz – Arpacık – Gez – Vurulmak istenen nokta

10) Yarı otomatik tabancalarda sürgü üzerinde aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Gez
b) Tırnak
c) Arpacık
d) Kabza
e) Kovan atma boşluğu

11) Aşağıdakilerden hangisi tırnağın görevlerinden biridir?
a) Sürgüyü tutar.
b) Kovan atma boşluğundan fişek ya da kovanı dışarı atar.
c) Kovan dip tablasına takılarak atıştan sonra, kovanın sürgü ile geriye gelmesini sağlar.
d) Fişeği ateşler.
e) Fişek yatağında fişek olduğunu ikaz eder.

12) Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ne denir?
a) Ateşli silah
b) Ateşsiz silah
c) Modern silah
d) Hafif silah
e) Silah

13) Silahta fişeğin ateşlenmesini sağlayan tertibata, ateşleme tertibatı denir. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının elemanlarından değildir?
a) Tetik
b) Fişek yatağı
c) Horoz
d) İğne ve yayı
e) Fişek

14) Silah bilgisi olarak “ilk hız” nedir?
a) Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
b) Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
c) Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
d) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
e) Çekirdeğin havadaki seyir hızı

15) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iyi bir nişan hattı oluşturmak için doğrudur?
a) Arpacık ve hedef net görülmeli, gez bulanık görülmeli
b) Arpacık net, gez ikinci derecede net ve hedef bulanık (flu) görülmeli
c) Arpacık ve hedef bulanık, gez net görülmeli
d) Hedefin net görülmesi tek başına yeterli
e) Arpacık, gez ve hedef net görülmeli

16) Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılacak malzemelerdendir?
a) Bakır telli fırça
b) Kıl fırça
c) Temizleme yağı
d) Harbi
e) Hepsi

17) I Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
II Silah, ölü bir noktaya çevrilir.
III Şarjör çıkartılır.
IV Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.
Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecek hususlar sayılmıştır. Bunların doğru sıralaması hangisidir?
a) II – III – I – IV
b) III – II – I – IV
c) II – IV – III – II
d) I – II –III – IV
e) IV – II – III – I

18) Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu hem kuruyor hem de düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu

19) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

20) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

21) Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Tetiği çekmek gerekir.
b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
c) Yeniden denemek gerekir.
d) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir.
e) Horozu kurmak gerekir.

22) Doğru bir kabza kavrama nasıl olmalıdır?
a) Doğru bir kabza kavramak için el “V” şekline getirilir.
b) Kabza “V” içerisine yerleştirilir.
c) Silah kolun uzantısıymış gibi kavranır.
d) Kabza kavrama bütün atışlarda aynı şekil ve sıkılıkta olmalıdır.
e) Hepsi doğrudur.

23) Başarılı bir atış için nişan hattında net görülmesi gereken yer neresidir?
a) Horoz
b) Gez
c) Arpacık
d) Tetik
e) Hedef

24) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı silahı inceler, arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı silahı söker.
c) Atıcı silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı, silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.

25) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak – Çıkarıcı – Kovan atma boşluğu
b) Tırnak – Çıkarıcı
c) Çıkarıcı – Kovan atma boşluğu
d) Namlu – İğne – Horoz
e) Şarjör – Horoz – Namlu

 

38. SINAV

 1) Aşağıdakilerden hangisi silah taşıma şekilleri için yanlıştır?
a) Atıcı, silahını rakibin kolayca ulaşıp alamayacağı, kendisinin de silahın varlığını hissedebileceği bir şekilde taşımalıdır.
b) Atıcı silahını lâzım olduğu anda hızla çekebileceği bir şekilde taşımalıdır.
c) Koltukaltı kılıfta silah taşıyan atıcı, silahını, silah kullanan kolun ters tarafındaki koltukaltında taşımalıdır.
d) Silah mümkün olduğunca kılıfsız taşınmalıdır.
e) Mümkün olduğunca bond çanta, naylon torba vb. türü şeyler içerisinde taşınmamalıdır.

2) Açık alanlarda kolluğun kimyasal silah kullanması gerektiğinde, rüzgâr kolluktan yana esiyorsa kimyasal silah nereye doğru kullanılmalıdır?
a) Topluluğun üzerinden aşırarak arkasına doğru
b) Kendisi ile topluluk arasına doğru
c) Topluluğun sol tarafına doğru
d) Topluluğun sağ tarafına doğru
e) Bu durumda kimyasal silah kullanılmamalıdır.

3) Sadece sürgü içerisine yerleştirilmiş yay ve iğne ile ateşleme yapan sisteme ne ad verilir?
a) Horozlu sistem
b) Horozlu iğneli sistem
c) Çakmalı sistem
d) İğneli sistem
e) Vurmalı sistem

4) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Rampa
b) Şarjör kapağı
c) Gerdel
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı

5) Otomatik tabanca ve tüfeklerde ilk dolduruş …………. tarafından yapılır. Bu işlem sonucu fişek ……………….. yerleşir. Fişek ateşlemeye hazırdır. Horoz da dolduruş esnasında kurulmuştur. Tetiğin çekilmesiyle ………………. iğne veya kapsüle hızla vurur. Kapsülde meydana gelen alev, …………… geçerek barutu ateşler. Çekirdek kovandan hızla ayrılır ve …………… içerisinde ileriye doğru ……………. sayesinde sağa dönerek gider.
Boş bırakılan yere gelecek ifade, hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) Silah – yatağa – horoz – kanaldan – fişek yatağı – namlu
b) Atıcı – yatağa – horoz – alev kanalından – namlu – çap
c) Atıcı – fişek yatağına – horoz – alev kanallarında – namlu – yiv ve set
d) Silah – fişek yatağına – tetik – delikten – fişek yatağından – yiv ve set
e) Atıcı – yatağa – horoz – alev kanallarında – namlu – yiv ve set

6) Atış yapmadan önce namlu içerisindeki toz, kurum, nem varsa temizlenir. Sürgü kızak yerleri yağlı bir bezle silinerek sürgünün daha rahat hareketi sağlanır. Bu bakım, hangi bakım türüne girer?
a) Atış öncesi bakım
b) Atış sonrası bakım
c) Günlük bakım
d) Haftalık bakım
e) Yıllık bakım

7) Silahıyla bahçedeki ağaca ateş ederken ağaçların arkasından hiç beklemediği bir ses duyan atıcı, hangi emniyet kuralını ihlal etmiştir?
a) Fişek ateş almadığında 15-30 saniye beklenerek daha sonra müdahale edilmelidir.
b) Aksi ispatlanana kadar bütün silahlar doludur.
c) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.
d) Hedef ve hedef gerisinden emin olmadan atış yapılmamalıdır.
e) Tetik parmağı atış haricinde tetik korkuluğunun dışında bulunmalıdır.

8) Tetik çekilmediğinde kurma parçası mandalı aşağıda kalır ve çıkıntılı bölgesi, horozun girintili bölgesinin alt tarafına ve horozun düz sathına dayanarak horozun ileriye gitmesini engeller. Böylelikle horoz iğneye temas etmediğinden ateşleme gerçekleşmez. Yukarıda tanımı yapılan emniyet hangisidir?
a) Tetik emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) İğne emniyeti
d) Mandal emniyeti
e) İkaz pim emniyeti

9) Aşağıdakilerden hangisi atış antrenman metotlarından değildir?
a) Kuru tetik çalışması
b) Sürpriz atış çalışması
c) Karanlık bölgeye doğru atış çalışması
d) Ayna çalışması
e) Parayla tetik ezme çalışması

10) Arpacığın gez içerisindeki konumunun sağa-sola veya yukarıya-aşağıya doğru bozulması sonucu ortaya çıkan hataya ne ad verilir?
a) Açısal hata
b) Paralel hata
c) Tetik hatası
d) Nefes hatası
e) Kabza kavrama hatası

11) Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu

12) Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?
a) Aniden tetik çekme
b) Tetiği çok yavaş çekme
c) Düzensiz tetik çekme
d) İstinat boşluğunu almayı unutma
e) İşaret parmağının birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmıyla tetik ezme

13) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

14) Uzun süre atış yapılmamış iç yüzeyi karıncalanmış namlunun temizlenmesi için kullanılan  fakat fazla kullanıldığında namlu içerisinde çizikler meydana getirebilen bakım aracı hangisidir?
a) Temizlik bezi
b) Bakır telli fırça
c) Kıl fırça
d) Harbi
e) İnce uçlu ahşap

15) Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeylerinde paslanma olabileceği düşünülmeli ve kontrol yapılmalıdır. Paslanma varsa mutlaka temizlenerek yağlanmalıdır.

Yukarıda anlatılan bakım, hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır?
a) Sıcak ve kuru iklimde bakım
b) Sıcak ve rutubetli iklimde bakım
c) Aşırı soğuk iklimde bakım
d) Soğuk ve kuru iklimde bakım
e) Aşırı sıcak iklimde bakım

16) Aşağıdakilerden hangisi silahın hem dolduruş yapmamasına hem de boş kovanı atmamasına neden olan arızadır?
a) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
b) Tırnak kırık, aşınmış veya arızalı olabilir.
c) Fişek yatağı aşırı kirlenmiş olabilir.
d) Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir.
e) Çıkarıcı kırık olabilir.

17) “Solunum yolu ile vücuda girip nefes yolları ve akciğerleri tahrip etmek suretiyle solunum sistemini etkileyen gazlardır. Basınçla sıvılaşan renksiz ve çok uçucu olan bu gazların genellikle renksiz ve yeni biçilmiş çayır, çürümüş saman ve mısır püskülünü andıran kokuları vardır. Fazla miktarda alındığında gazla şişen akciğerler, kanın serumu nedeniyle sıvı ile dolar ve oksijen eksikliği ölüme neden olur.” Tanımı yapılan kimyasal silah hangisidir?
a) Boğucu gazlar
b) Sinir gazları
c) Uyuşturucu gazlar
d) Kusturucu gazlar
e) Kan zehirleyici gazlar

18) Çekirdeğinin ucu küt veya yuvarlak olan fişek tipine ne ad verilir?
a) Parabellum tipi fişek
b) Merkez vuruşlu fişek
c) Toplu tabanca fişeği
d) Boxer tipi fişek
e) Browning tipi fişek

19) Aşağıdakilerden hangisi MP-5K makineli tabancanın özelliklerinden değildir?
a) El kundağı yerine tutak vardır.
b) 9 x 19 mm fişek atar.
c) Çatal gez bulunur.
d) Dipçik yoktur.
e) Namlu ucunda alev gizleyen bulunur.

20) İçi barutla dolu özel çekirdeksiz bir fişek türüdür. Daha çok tüfek bombalarının atılması için kullanılır. Fişek, kovanın ağzına bir tampon konarak büzülmüştür. Bu sayede barutun dökülmesi önlenmiştir. Bu fişek türü hangisidir?
a) Manevra fişeği
b) Sevk fişeği
c) Av fişeği
d) Eğitim fişeği
e) İşaret fişeği

21) Tetiğe ilk basınç uygulamaya başlanmadan önce alınması gereken boşluğa ne ad verilir?
a) Tetik boşluğu
b) İstinat boşluğu
c) Korkuluk boşluğu
d) Emniyet boşluğu
e) Hiçbiri

22) Aşağıdakilerden hangisi öldürücü silahlardandır?
a) Kusturucu gazlar
b) Sis bombası
c) Ses bombası
d) Sinir gazları
e) Göz yaşartıcı gazlar

23) Aşağıdakilerden hangisi MP-5 A2 ile MP-5K arasındaki farktır?
a) Namlu uzunluğu
b) Yiv – set adedi
c) Çapı
d) Atış ayar mandalı
e) Fişek tipi

24) Aşağıdakilerden hangisi MP-5 makineli tabancanın özelliklerinden değildir?
a) Sabit dipçikli (A2), seyyar dipçikli (A3) ve dipçiksiz (K) olmak üzere üç tipte üretilmektedir.
b) Atış esnasında kurma kolu hareket etmez.
c) Kurma kolu mekanizmaya sabittir.
d) Silah emniyete alındığında dolduruş yapabilir.
e) Gez üzerinde dört ayrı büyüklükte daireler mevcuttur.

25) Aşağıdakilerden hangisi atışta tetik ezmede uygulanacak kurallardandır?
a) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
b) Tetik nişan hattı istikametinde geriye doğru düz bir hatta çekilmelidir.
c) Tetiği çektiğimiz (ezdiğimiz) parmağımız, sadece tetiğe temas etmelidir. Silahın çerçevesine temas etmemelidir.
d) Tetik parmağı elimizden bağımsız olarak çalışmalı, aksi takdirde sıkı bir kabza kavrama sert bir şekilde tetiğe baskı uygulamamıza neden olabilir.
e) Hepsi

 

 39.SINAV

1) Atıcı, atış poligonunda hangi komutla vuruşlarını kontrol etmek için hedefinin yanına gider?
a) Hedef Kontrol
b) Atış Kes
c) Atış Serbest
d) Şarjör Tak
e) Dolduruş Yap

2) Aşağıdakilerden hangisi poligon emniyet kurallarından değildir?
a) Atış amirinin izni ve denetiminde atışlar yapılır.
b) Atışla ilgili bütün hazırlıklar, hazırlık hattında yapılır.
c) Silah ve fişek ayrı yerlerde, kilitli bir çekmecede veya ilk bakışta görülmeyen bir yerde saklanmalıdır.
d) Atış yapıp hedefini kontrol eden atıcılar, temizlik hattına geçerek silahlarını temizlerler.
e) Atış hattında tehlikeyi gören herkes “Atış Kes” komutunu vermeye yetkilidir.

3) Aşağıdakilerden hangisi silah temizleme malzemelerinden biri değildir?
a) İnce çivi
b) Bakır telli fırça
c) Kıl fırça
d) İnce uçlu ahşap
e) Harbi

4) Silahın her türlü hava koşullarında iyi bir şekilde korumasını ve çalışmasını sağlayan silah yağına ne ad verilir?
a) Namlu temizleyici yağ
b) Pas sökücü yağ (solvent)
c) Koruyucu yağ
d) Yağ temizleme spreyi
e) Silah vazelini

5) Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş ise silah hangi işlevini yapamaz?
a) Ateşleme yapamaz.
b) Boş kovanı atamaz.
c) İsabetli atış yapamaz.
d) Dolduruş yapamaz.
e) Yüksek güç sağlayamaz.

6) Aşağıdakilerden hangisi silahın bakım ve temizliği sırasında dikkat etmemiz gereken hususlardan değildir?
a) Silah bakımı ve temizliği için uygun bir ortam belirlenmelidir. Güvenlik önlemlerine uyulmalı, silah bakımı yapılan ortam, insanlardan uzak olmalıdır.
b) Temizlik yapıldıktan sonra silahtaki temizleyici yağ iyice temizlenmelidir.
c) Silahın namlusu içerisinde yağ veya sıvı hiç olmamalı, varsa mutlaka kurutulmalıdır.
d) Paslanma varsa zımpara kullanılmalıdır.
e) Koruyucu yağ silaha fazla miktarda uygulanmaz, çünkü fazla yağ, toz toplar.

7) Aşağıdakilerden hangisi haznede (şarjörde) meydana gelebilecek bir arızadır?
a) Gerdelin yıpranması, kırılması
b) Tırnak ucunun kirlenmesi
c) Fişek yatağının kirlenmesi veya paslanması
d) Namluda şişme, çatlak ve içerisinin deforme olması
e) Silahın arpacık ve gezinin boyasının silinmesi (eksik yazı)

8) Silahta fişeğin ateşlenmesini sağlayan tertibatlardan “iğneli sistem” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bu silahlarda ateşleme iğnesi ve yayı bulunmamaktadır.
b) Ateşlemeyi gerçekleştiren hem horoz hem de iğne vardır.
c) Bu silahlarda horoz ve ateşleme iğnesi bulunmamaktadır.
d) Bu silahlarda, silahın ateşlemesi için horoz bulunmamaktadır.
e) Bu silahlarda ateşleme irca yayı tarafından sağlanmaktadır.

9) Aşağıdaki parçalardan hangisi çerçeve (gövde) üzerinde bulunmaz?
a) Tetik korkuluğu
b) Horoz
c) Tırnak
d) Şarjör çıkarma mandalı
e) Tetik

10) Dolduruş ve ateşleme esnasında tabancanın hareketli parçası olup gövdenin üzerini kapatan parça aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çerçeve
b) Sürgü
c) Namlu
d) Hazne
e) Hiçbiri

11) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan, aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
a) Kilitleme dişlileri
b) Tetik manivelası
c) İrca yayı mili
d) Gerdel yayı
e) Sürgü tutucu pimi

12) Rampa, kilitleme dişlileri, dirsekli kurs hangi ana parça üzerinde bulunmaktadır?
a) Namlu
b) Sürgü
c) Gövde
d) Şarjör
e) Tetik korluğu

13) Bulundurma ruhsatı olan bir kişi silahını nerede bulundurabilir?
a) Aracında
b) Üzerinde
c) Arkadaşında
d) Yerleşim yeri dışında
e) İşyerinde

14) Tam otomatik silahın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) İlk dolduruş yapıldıktan sonra, tetiğin her çekilişinde bir fişek atan ateşli silahlardır.
b) Tetik her çekilişinde silindir dönerek atış sırasını bekleyen fişeği namlunun karşısına getiren silahlardır.
c) Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 cm’den az ve tüm uzunluğu 50 cm’yi geçmeyen silahlardır.
d) İlk dolduruş yapıldıktan sonra tetiğin çekilmesi ve basılı tutulmasıyla haznedeki tüm fişekleri ateşleyebilen ateşli silahlardır.
e) Birkaç kişinin veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılan, tahrip gücü yüksek ve uzun menzilli silahlardır.

15) Şarjöre fişek doldurarak fişek yatağına fişek sürmeye hazır bir vaziyete getirmek için şarjör yuvasına yerleştirme hareketine ne ad verilir?
a) Doldurma
b) Kilitleme
c) Besleme
d) Ateşleme
e) Boşaltma

16) Aşağıdakilerden hangisi nükleer bir silahtır?
a) Bakteriler
b) Atom bombası
c) Av tüfeği
d) Mantarlar
e) Virüsler

17) Haznesi bulunmayan ve her atış için atıcının fişek yatağına fişek yerleştirdiği ateşli silahlardır. Ayrıca günümüzde kalem, çakmak, yüzük, baston, cep telefonu gibi üretilip taşınabilirler. Bu tip silahlara ne ad verilir?
a) Tek atışlı silah
b) Toplu silah
c) Otomatik silah
d) Makineli silah
e) Ağızdan dolmalı silah

18) Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların imal edilmesi, satılması, taşınması ve kullanılması hangi yasaya göre yapılmaktadır?
a) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
b) 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
c) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
d) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun
e) 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

19) Aşağıdakilerden hangi seçenek çift elle klasik poligon duruşu için yanlıştır?
a) Uygulaması en kolay ve kısa vadede başarı sağlayan bir atıştır.
b) Sağ ayak geride, vücut ağırlığı sol ayak üzerinde olmalıdır.
c) Atıcının silahla hareketini sınırlayan bir atış şeklidir. Silahla yürüme, silahlı dönüşler çok zor uygulanır.
d) Vücut ağırlığı iki ayak üzerine eşit olarak dengeli dağıtılır.
e) Ağırlık, ne topuklarda ne de çok fazla parmak uçlarında olmalıdır.

20) Aşağıdakilerden hangisi tetik ezerken nefes kontrolünde yapılması gerekenlerden değildir?
a) Nefes tutulduktan itibaren 1-2 saniye içerisinde atış yapılmalıdır.
b) Atıştan önce 2-3 kez derin nefes alıp verme insanı rahatlatır, heyecanı yatıştırır, vücuda oksijen depolanmasını sağlar.
c) Atış esnasında tetiği ezerken nefesi tutmak gerekir.
d) Nefes tutulur ve 8-10 saniye içerisinde atış gerçekleştirilir.
e) Atışlarda diyaframdan yani ağızdan nefes alıp verme, kolların salınımını daha aza indirmektedir.

21) Atışlar hedefin üst kısmında toplanmışsa atıcı hangi hatayı yapmış olabilir?
a) Arpacığı gezin içerisinde solda görmüştür.
b) Arpacığı gezin içerisinde üstte görmüştür.
c) Arpacığı gezin içerisinde altta görmüştür.
d) Arpacığı gezin içerisinde sağda görmüştür.
e) Arpacığı gezin içerisinde sol altta görmüştür.

22) Aşağıdakilerden hangisi kabza kavramada yapılan hatalardan değildir?
a) Kabzayı çok çıkma
b) Sol el işaret parmağının tetik korkuluğunun altına konulması
c) Kabza kavrama esnasında tetik parmağının tetik korkuluğunun dışında olması
d) Sol elin, sağ elin altına konulması
e) Silah kabzasının gerisinin ele tam oturtulmaması

23) Aşağıdakilerden hangisi tetik ezmede uygulanacak kurallardan değildir?
a) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
b) Tetik üzerindeki parmağın uyguladığı kuvvet sabit değil, değişken olmalıdır.
c) Nişan hattı istikametinde geriye doğru düz bir hatta çekilmelidir.
d) Tetik ezilirken kabzayı sıkmamızda değişiklik olmamalıdır.
e) Tetiğe baskı uygulanırken yoğunlaşma tetikte değil, arpacık üzerinde olmalıdır.

24) Bu atış çalışması kuru tetik çalışması ile fişekli çalışmanın bir arada olduğu bir çalışma şeklidir. Atıcı silahın boş mu dolu mu olduğunu bilmez. Atıcı ve atış hocası, atıcının hatalarını daha net görür. Özellikle tetik ezilerek düşürülmüyor ve aniden çekiliyorsa bu çalışma esnasında namlunun aşağıya doğru hareketi açıkça görülür. Bu atış çalışmasına ne ad verilir?
a) Kuru tetik çalışması
b) İkili çalışma
c) Parayla tetik ezme çalışması
d) Ayna çalışması
e) Sürpriz atış çalışması

25) Aşağıdakilerden hangisi uzun namlulu silahlardan değildir?
a) Ağızdan dolmalı silah
b) Otomatik silah
c) Makineli silah
d) Tek atışlı silah
e) Toplu silah

  40.SINAV

 1) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?
a) Şarjör tüpü
b) Şarjör yayı
c) Gerdel
d) Fişek
e) Şarjör kapağı

2) Aşağıdakilerden hangisi silahtaki tertibatlardan biri değildir?
a) Atış tertibatı
b) Emniyet tertibatı
c) Nişan tertibatı
d) Kovan atma tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

3) Hazne nedir?
a) Fişek yatağının iç kısmı
b) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yer
c) Namlunun iç kısmı
d) Fişeğin iç kısmı
e) Kovan atma boşluğu

4) Aşağıdakilerden hangisi tek hareketli tabancanın özelliğidir?
a) Tetiğe basıldığında horozun kurulması
b) Tetiğe basıldığında horozun hem kurulup hem düşmesi
c) Tetiğe basıldığında kurulu olan horozun düşmesi
d) Tabancanın toplu veya otomatik olması
e) Hiçbiri

5) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?
a) Horoz
b) Namlu
c) Gez
d) İrca yayı
e) Tetik

6) Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Nükleer silahlar
e) Modern silahlar

7) Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerindendir?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi

8) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak – çıkarıcı – kovan atma boşluğu
b) Çıkarıcı – kovan atma boşluğu
c) Namlu – iğne – çıkarıcı
d) Tırnak – namlu – çıkarıcı
e) Şarjör – tırnak – çıkarıcı

9) Fişek, fişek yatağına girmiyorsa …………………. Boşluğu tamamlayıcı olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) Fişek yatağında kir veya tıkanma vardır.
b) Bir önceki kovan atılmamış olabilir.
c) Çapı uygun olmayan fişek kullanılmış olabilir.
d) Fişek kirli, paslı ve ezik olabilir.
e) Hepsi

10) Tırnağın fişeğe takıldığı uç kısmı kırılır veya aşınırsa aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?
a) Kovan atma tertibatı normal olarak çalışır.
b) Ateşleme gerçekleşmez.
c) Fişeğin kapsülünde bir sıkıntı vardır.
d) Kovanın kenarından kolaylıkla kurtulur ve fişek yatağından kovanı çekemez.
e) Hiçbiri

11) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemlerini oluşturan parçalardan biri değildir?
a) Tetik
b) Gez
c) Horoz
d) İğne
e) Horoz kurma parçası

12) Silahın kendiliğinden ya da başkaları tarafından kazara da olsa ateş almasına engel olan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşleme tertibatı
b) Emniyet tertibatı
c) Nişan tertibatı
d) Kovan atma tertibatı
e) Hiçbiri

13) Yarı otomatik tabancalarda fişek yatağı hangi parça ile bitişiktir?
a) Çerçeve
b) Tetik
c) Şarjör
d) Namlu
e) Horoz

14) Aşağıdakilerden hangisi genel emniyet kuralları arasında yer almaz?
a) Silah daima dolu olarak taşınır.
b) namlu ağzı her zaman ölü noktaya tutulur.
c) Hedef ve arkasında ne olduğu bilinmelidir.
d) Silah başkalarının ulaşabileceği yerlere bırakılmaz.
e) Silah ile her türlü şakadan kaçınılır.

15) Şarjörde fişek kalmadığı durumlarda sürgüyü geride bırakan parça hangisidir?
a) Gerdel – enine kesen pim
b) Sürgü tutucusu – enine kesen pim
c) Emniyet mandalı – gerdel
d) Sürgü tutucusu – tırnak
e) Gerdel – sürgü tutucusu

16) I Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
II Silah, ölü bir noktaya çevrilir.
III Şarjör çıkartılır.
IV Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.
Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecek hususlar verilmiştir. Bunların doğru sıralaması hangisidir?
a) II – III – I – IV
b) III – II – I – IV
c) II – IV – III – I
d) I – II –III – IV
e) IV – II – III – I

17) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı, silahı söker.
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.

18) “Horozdan aldığı darbeyi, atışa hazır fişeğin kapsülüne iletir.” Bu ifade hangi parçanın görevidir?
a) Mekanizma başı taşıyıcısı
b) Kilitleme parçası
c) Ateşleme iğnesi ve yayı
d) Yerine getiren yay
e) Hiçbiri

19) Aşağıdakilerden hangisi atışta tetik ezmede uygulanacak kurallardandır?
a) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
b) Tetik nişan hattı istikametinde geriye doğru düz bir hatta çekilmelidir.
c) Tetiği çektiğimiz (ezdiğimiz) parmağımız, sadece tetiğe temas etmelidir. Silahın çerçevesine temas etmemelidir.
d) Tetik parmağı elimizden bağımsız olarak çalışmalı, aksi takdirde sıkı bir kabza kavrama sert bir şekilde tetiğe baskı uygulamamıza neden olabilir.
e) Hepsi

20) “Çekirdek yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafeye ………… denir.” Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenektir?
a) Namlu
b) Çap (kalibre)
c) Hatve
d) Rayyür
e) Set

21) Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ne denir?
a) Ateşli silah
b) Ateşsiz silah
c) Silah
d) Modern silah
e) Hafif silah

22) Aşağıdakilerden hangisi nişan tertibatının elemanlarından biri değildir?
a) Namlu
b) Arpacık
c) Gez
d) Hedef
e) Göz

23) Atış sırasında fişek ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır.
b) Tekrar dolduruş yapılır.
c) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir, daha sonra şarjör çıkarılır, fişek dışarıya alınır.
d) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır.
e) Şarjör çıkarılmadan fişek dışarıya alınır.

24) “Nişan hattı” aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Gez – Göz – Arpacık – Hedef
b) Gez – Arpacık – Hedef
c) Göz – Gez – Arpacık – Vurulmak istenen nokta
d) Göz – Arpacık – Hedef – Gez
e) Göz – Arpacık – Gez – Vurulmak istenen nokta

25) “Emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır.” Bu bağlamda, genel emniyet kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tetik korkuluğunun içerisine, tetiği çekmek istemedikçe parmağınızı asla koymayınız.
b) Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye karşı asla silah doğrultmayınız.
c) Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir.
d) Yatarken silah, yastık altında rahat ulaşacağınız bir yerde olmalıdır.
e) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.

 

 

Bu yazı bugün : 1, toplamda : 75052 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.