En Çok Çıkan Sorular

10 Aralık 2009 tarihinde yayinlandi

SINAVA GİRECEK ARKADAŞLARIN DİKKATİNE

 

      Şimdiye kadar yapılan özel güvenlik sınavlarında en çok çıkan sorularla ilgili notlar aşağıya çıkarılmıştır. Sınava girmeden önce tekrar etmek açısından en az bir kere göz atmanızda yarar var.

AG ANKARA GÜVENLİK OLARAK TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ.

.

ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI

 

1) Toplu kuvvet olarak müdahale edilen olaylarda zor kullanmanın derecesini MÜDAHALE EDEN KUVVETİN AMİRİ  tayin eder.

2) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda özel güvenlik görevlisinin el koyma işlemi ve zapt etme yetkisi EMANETE ALMA olarak tanımlamıştır.

3) Özel güvenlik görevlisi görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları GENEL KOLLUĞA bildirmekle zorunludur.

4) Anayasamız madde 17/3’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” diyerek KİŞİ DOKUNULMAZLIĞINI güvence altına almıştır.

5) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten UZAKLAŞTIRAMAZLAR.

6) Adli aramaya karar verme yetkisi HAKİMİNDİR.

7) Özel güvenlik görevlisi, Türk Ceza Kanunu uygulamasında MEMUR (KAMU GÖREVLİSİ) olarak değerlendirilir.

8) Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri VALİLİĞE – 15 GÜN içinde bildirilir.

9) Özel güvenlik görevlileri yetkilerini ; görev alanında, görev süresince, suçüstü halinde, kimlik kartı yakaya takılı olduğunda kullanabilirler.

10) Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı İŞ MAHKEMESİNE başvurabilir.

11) ADLİ ARAMANIN AMAÇLARI ; suça ait iz, delil bulmak, suç failini yakalamaktır.

12) 5188 sayılı yasa ile 2495 sayılı  kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

13) Özel güvenlik görevlisi suç şüphesi gerekçesiyle; otolarda arama, üst arama, eşya arama yapabilir. Ev ve işyerinde arama YAPAMAZ.

14) Suçun unsurları; MADDİ-MANEVİ-KANUNİLİK’tir.

15) Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartlarını VALİLİK verir.

16) Temel hak ve hürriyetler ; ANCAK KANUNLA SINIRLANDIRILABİLİR.

17) Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karsılaşırsa ; suça el koyar, suçun devamını engeller, sanığı yakalar, olay yeri ve delilleri korurlar.

18) Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına EL KOYMA denir.

19) Yabancı bir özel güvenlik şirketinin ülkemizde güvenlik hizmeti verebilmesi için MÜTEKABİLİYETİN (KARŞILIKLILIĞIN) VARLIĞI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SORULUR.

20) Özel güvenlik komisyon toplantısına; vali yardımcısı, il emniyet, il jandarma, ticaret, sanayi odası temsilcileri, talep eden kişi KATILIR. İl milli eğitim müdürlüğü, esnaf odası, İçişleri Bakanlığı, MGK temsilcisi, C.Savcısı, Meteoroloji Müdürü vb. KATILMAZ.

21) Özel güvenlik komisyonunda kararlar OY ÇOKLUĞU İLE ALINIR.

22) Özel güvenlik hizmeti, niteliği bakımından uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa valiliklerce GENELKURMAY BAŞKANLIĞININ görüşü alınır.

23) Toplantı, konser gibi etkinliklerle para ve değerli eşya nakli gibi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni VALİ tarafından  resen (doğrudan) verilir.

24) Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar DEVİR TESLİM VE RAPOR DEFTERİNE imza karşılığı devir teslim edilir.

25) Şüphelinin üzerinde bulduğu ve taşınması yasak olan bıçağı alan ve işlem yapmadan şüpheliyi de bırakan ÖGG GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA suçunu işlemiştir.

26) Özel güvenlik görevlileri görev alanı ve süresi içerisinde sadece KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİNDE çalıştırılmalıdır.

27) Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince tazminat ödenir.

28) Özel güvenlik görevlilerinin ağırlıklı olarak görevleri ÖNLEYİCİ görevlerdir.

29) Görev alanında işlenen bir suçun delillerini muhafaza eden ÖGG, ADLİ GÖREV yapmıştır.

30) Suçüstü halinde HERKESİN yakalama yetkisi vardır.

31) ÖGG’nin kişileri detektörle araması, eşyalarını X-ray cihazından geçirmesi ÖNLEYİCİ ARAMADIR.

32) ÖGG tarafından teknik takip, parmak izi-fotoğraf alma, kimlik tespiti, tutuklama, göz altına alma, elle arama YAPILAMAZ.

33) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA suçunu işlemiştir.

34) İLÇE sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri KAYMAKAM’dır.

35) Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU tarafından belirlenir.

36) Hukuka aykırı arama SUÇTUR ve ele geçirilenler MUHAKEMEDE KULLANILAMAZ.

37) Özel güvenlik görevlisi ÖNLEYİCİ KOLLUK hizmetleri bakımından MÜLKİ AMİRE bağlıdır.

38) Henüz işlenmiş ya da işlenmekte olan suça MEŞHUT SUÇ (veya SUÇÜSTÜ) denir.

39) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya YETKİLİ GENEL KOLLUĞA teslim edilir.

40) İş yeri ve konut araması, ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ,
Yakalama, KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ,
Zor kullanma, VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜ,
El koyma, MÜLKİYET VE ZİLYETLİK HAKKINI sınırlar.

41) Yapılması istenilen hizmetin söz ve yazı ile ifadesine EMİR denir.

42) Havalimanı ve havaalanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri alan dersleri ile birlikte UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ DERSİNİ almak zorundadırlar.

43) Zor kullanma unsurları; ZORUNLULUK – DENGE – KANUNİLİK’tir.

44) Ülkenin genel asayiş ve güvenliğinden İÇİŞLERİ BAKANI sorumludur.

 

.

GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI

.

1) Kullanım amacı; geçiş yapan kişilerin EL BAGAJLARININ kontrolünü yapmak olan X-Ray cihazı daha çok HAVALİMANLARINDA kullanılır. X-ray cihazı CANLI KONTROLÜNDE KULLANILMAZ.

2) Kapalı devre televizyon sisteminde kameranın netlik ayarı kamera lensinin focus (NETLİK), iris (IŞIK) zoom  ayarı ile yapılır.

3) Metal detektörlerin çalışma prensibi; MANYETİK ALAN esasına göredir.

4) El tipi detektörlerle kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri METALLE karşılaştıklarında SESLİ veya IŞIKLI sinyal vermeleridir.

5) Film dozimetre X-RAY CİHAZI İLE BİRLİKTE KULLANILIR ve cihazı kullanan kişinin almış olduğu DOZ MİKTARINI gösterir.

6) Ülkemizde X-ray cihazlarının ve dozimetrelerin ölçüm ve kontrolleri, TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU tarafından sertifikalandırılır.

7) EDS (Explosive Detection System) sistemi; patlayıcı maddelerin taranmasında kullanılan bir çeşit  PATLAYICI TARAMA SİSTEMİDİR.

8) El tipi metal detektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol ; BAYAN GÖREVLİ TARAFINDAN – ETEK ÜZERİNDEN yapılır.

9) Kişilere ait değişmeyen özellikleri okuyabilen sistemlere “BİYOMETRİK SİSTEMLER” denir.

10) İstenilen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevirerek monitöre aktaran CCTV sistemindeki cihaz KAMERA’dır.

11) İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtlarda inceleme yapabilmek için KAPALI DEVRE TELEVİZYON SİSTEMLERİ (CCTV) kullanılınır.

12) Yan yana çalıştırılan kapı tipi detektörler arasında en az 50 CM. mesafe olmalıdır.

13) Metal detektörlerin ayarlanmasına KALİBRASYON adı verilir.

14) X-Ray cihazından geçen malzemelerin ekran üzerindeki renkleri ;
Açık yeşil (yoğunluğu az olan maddeler)
Mavi (metal maddeler)
Sütlü kahve, turuncu (organik maddeler) (Plastik patlayıcılar da organik maddedir)

15) Onaylanmış bir giriş veya çıkış işleminde sadece bir şahsın geçişine izin veren sistem TURNİKE’dir.

16) X-Ray cihazının hareketli kısmına KONVEYÖR denir.

17) Hareketli kameraların özelliklerinden olan Tilt-Pan kamerayı; SAĞA-SOLA, AŞAĞI-YUKARI hareket ettirir.

.

TEMEL İLKYARDIM

.

1) Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, yaralıyı hayata döndürmek veya durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla eldeki imkanlarla yapılan müdahaleye İLK YARDIM denir.

2) Vücudun en küçük canlı birimine HÜCRE denir.

3) Vücuttaki canlılık faaliyetini yerine getirmek için genellikle aynı yapı ve görevdeki hücre topluluğuna DOKU denir.

4) Kazazedeye ilk yardım “KAZA YERİNDE” uygulanır.

5) SUNİ SOLUNUM : Solunumu durmuş olan kimseye dışarıdan hava takviye etmektir.

6) Karbon monoksit zehirlenmelerinde hastada “TENDE BRONZLAŞMA” şeklinde belirti gözlenir.

7) Donmaya maruz kalan hastaya ilk yardım olarak VÜCUT SICAKLIĞI YAVAŞ YAVAŞ YÜKSELTİLİR.

8) En etkili suni solunum yöntemi ; AĞIZDAN AĞZA uygulanandır.

9) Kedi, köpek vb. hayvan ısırıklarında ilk yardım olarak SABUNLU SU İLE YIKANMALIDIR.

10) Kemik ve eklemi etkilemeyen ancak bağ ve destek dokunun zorlanması, yırtılması, kopması ile sonuçlanan durum BURKULMA’dır.

11) Geçici ve doğru kanama durdurma yöntemi KANAYAN BÖLGEYE TEMİZ BİR BEZ İLE BASINÇ UYGULAMAKTIR.

12) Suni solunuma “TIBBİ YARDIM GELENE KADAR” devam edilir.

13) Kalbin her kasılmasında, atardamarlar içine atılan kanın atardamarları genişletip boşaltması sonucu duyulan ritmik vuruşlara NABIZ denir.

14) Bak-hisset-dinle yöntemi ile hastada SOLUNUM OLUP OLMADIĞI tespit edilir.

15) İlk yardımın öncelikli amacı YAŞAMSAL FONKSİYONLARIN sürdürülmesini sağlamaktır. 

16) KÜÇÜK DOLAŞIM; kanın kalpten akciğerlere ulaştırılmasıdır.

17) Şah damarından 5 saniyeden daha fazla nabız alınamadığında ilk akla gelmesi gereken KALBİN DURMUŞ OLDUĞUDUR.

18) Beyne giden kan akışının azalması sonucu KISA SÜRELİ, YÜZEYSEL, GEÇİCİ bilinç kaybına BAYILMA denir.

.

GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER

.

1. Emniyet Teşkilatı Kanununa göre memleketin genel emniyet ve asayiş işlerinden İçişleri Bakanı sorumludur. Genel kolluk kuvvetleri olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emniyet ve asayiş hizmetleri bakımından İçişleri Bakanına bağlıdır.

2. İl İdaresi Kanununa göre; vali ve kaymakamlar il ve ilçe sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması ve güvenliğin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve bozulan kamu düzeninin yeniden kurulması için gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamak konusunda tam yetkilidir.

3. Vali, il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.

4. Emniyet Teşkilatı Kanununa göre kolluk teşkilatı; “genel kolluk” ve “özel kolluk” olmak üzere ikiyi ayrılır.

5. Genel kolluk; ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan; polis, jandarma ve sahil güvenlikten oluşur. Polis;  belediye sınırları içerisinde, jandarma; belediye sınırları dışında kalan ve henüz polis teşkilatı olmayan yerlerde, sahil güvenlik; deniz, liman ve karasularımızda kamu düzeninin sağlanması ve korunması konusunda görevli ve yetkilidir.

6. Yardımcı kolluk; asıl kolluk görevlilerinin bulunmadığı zaman, bizzat görevli olan ve asıl kolluk görevlilerinin görev ve yetkilerini kullanan kişilerdir. Örneğin; çarşı ve mahalle bekçileri, kolluk yetkisi kullanan gemi kaptanları vb.

7. Özel kolluk; genel kolluk dışında kalan ve ancak belirli bazı kolluk görevli için özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluktur. Örneğin; çiftçi malları koruma kolluğu, köy korucuları ve köy bekçileri, orman kolluğu, belediye kolluğu vb.

8. Özel güvenlik “ÖZEL KOLLUK DEĞİLDİR”. Sivil kolluk olarak tanımlanabilir.

9. Özel güvenliğin görev ve sorumluluk alanı; esasen genel kolluğun sorumluluğunda bulunan ve komisyon tarafından sınırları belirlenmiş alandır. Özel güvenlik görevlileri 5188 S.Kanunun 7.maddesinde sayılan yetkilerini sadece görevli oldukları sürede ve görev alanlarında kullanabilirler.

10. Özel güvenlik görevlileri; silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. Ancak zorunlu hallerde, görev alanı komisyon kararıyla genişletilebilir. Ayrıca güzergâh ifade eden durumlarda; güzergâh boyu görev alanı sayılır.

11. Genel kolluk ve özel güvenlik arasında; görev alanı, yetki ve bağlı olunan makam açısından fark vardır. Genel kolluk kuvvetleri görev alanı esasına göre ülke genelinde görev yapar. Özel güvenlik ise sadece komisyon tarafından sınırları belirlenerek özel güvenlik izni verilmiş olan alanda görev yapar.

12. Bakanlık ve valilikler; kanun ve yönetmelik gereklerine uyulup uyulmadığı konusunu tespit amacıyla özel güvenlik şirketlerini, birimlerini, eğitim kurumlarını her zaman denetleyebilir. İçişleri Bakanlığının konu ile ilgili genelgesi gereğince; yılda en az bir defa ve gerek duyuldukça her zaman, sorumluluk bölgesi esasına göre polis ve jandarma tarafından ayrı ayrı denetleme yapılabilir.

13. Genel kolluk faaliyetleri kamu hizmetidir. Kamu hizmetinin özellikleri; süreklilik ve düzenlilik – tarafsızlık ve eşitlik – değişkenlik – bedelsizlik olarak sıralanabilir.

14. 5188 Sayılı Kanunda belirtilen şekilde özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk emrine girmesini gerektiren şartlar oluştuğunda; özel güvenlik görevlileri genel kolluk mensuplarının hizmete ilişkin, hukuka uygun ve konusu suç teşkil etmeyen yani kanuna uygun emirlerini yerine getirmek zorundadır.

.

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ FELAKETLERDE MÜDAHALE TARZI

.

1) Yanma olayının gerçekleşmesi için ortamda; yanıcı madde, ısı, oksijen bulunmalı ve aralarında kimyasal reaksiyon olmalıdır.  Yangın; kontrolden çıkmış yanma olayıdır.

2) Yanma Çeşitleri : Yavaş yanma, hızlı yanma, parlama ve patlama şeklinde yanma ve kendi kendine yanmadır.

3) Yanıcı maddeler ; KATILAR (A sınıfı), SIVILAR (B sınıfı) , GAZLAR (C sınıfı)’dır.

4) Sıvı (akaryakıt) yangınlarında en fazla kullanılan söndürücü madde KÖPÜK’tür.

5) Kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde BENZİN’dir.

6) Orman yangınlarının çeşitleri ÖRTÜ – GÖVDE – TEPE’dir.

7) Yangın söndürmede, yangının oksijenle temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla kullanılan yöntem BOĞMA’dır. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.

8) Bilgi işlem merkezleri, elektronik cihazlar, laboratuarlar, telekomünikasyon merkezleri, film depoları, stüdyolar vb. yerlerin yangınlarında HALOKARBONLAR söndürücü olarak kullanılır.

9) Yangının oluşum safhaları ; KOKU – DUMAN – ALEV’dir.

.

ETKİLİ İLETİŞİM

.

1) Kişiler arasındaki fiziki mesafelerin iletişim yönünden anlamları ;
Mahrem alan (0-35 cm. Aile bireyleri, eş-sevgili, çok yakınlar girebilir)
Kişisel alan (40-80 cm. birbirini tanıyan arkadaş kabul eden kişiler girebilir)
Sosyal alan (80 cm- 2 m. Resmi ilişkilerin sürdürüldüğü bölge)
Genel alan (2 metreden başlayarak uzayan alan)

2) Çok sayıda izleyiciye ulaşan gazeteler, dergiler, televizyon, radyo, sinema KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI’dır.

3) İş yaşamında iletişim, YETİŞKİN / YETİŞKİN ego (benlik) türleri arasında olmalıdır.

4) En etkili iletişim kanalı BEDEN DİLİ’dir.

5) Personelin kendi aralarında iletişim kurmaları ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM’dir.

6) Kişinin kendini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına EMPATİ denir. Empatide ANLAMA, sempatide HAK VERME ön plandadır.

7) Örgüt içinde en fazla; ROL ÇATIŞMALARI ve AST-ÜST İLİŞKİLERİ çatışmalarına rastlanır.

8) Tek yönlü bilgi iletimine ENFORMASYON da denir.

9) Baş, el, kol, ayak ve bedenin kullanımına JEST denir.

10) Bir kişi veya kurumun diğer kişi veya kurumların zihninde isteyerek ya da istemeyerek bırakmış olduğu fikir, anlayış ve değerlere İMAJ denir.

11) Kişilere, objelere, organlara ve ruhsal yapıya uygulanan baskı, güç ve zorlama olgusuna STRES denir.

12) En iyi sonuç veren soru tekniği AÇIK UÇLU soru sormaktır.

13) Başarılı olan personele takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni PERSONELİ MOTİVE ETMEK içindir.

14) “Organizmayı davranışta bulunmaya iten güç” MOTİVASYON’un tanımıdır.

15) Bireyin AYNI ANDA, FARKLI ŞEYLERE İHTİYAÇ duyması KİŞİ İÇİ ÇATIŞMAYA örnek gösterilebilir.

.

KALABALIK YÖNETİMİ

.

1) Birbirinden habersiz olarak, düzensiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak bir araya gelmeleriyle meydana çıkan insan topluluğuna KALABALIK denir.

2) İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere PANİK denir.

3) Yasa dışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanlara PROVOKATÖR denir.

4) İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine DAVRANIŞ denir.

5) Sinemaya film izlemek için gelenler; ORGANİZE – PASİF,
Pazar yerindeki kalabalık; ORGANİZE OLMAYAN – PASİF,
Bir gösteri yürüyüşünde etrafa zarar veren, taşkınlık yapan kalabalık; ORGANİZE – AKTİF
Tecavüzcü yada kapkaççıyı linç etmeye kalkışan kalabalık; ORGANİZE OLMAYAN – AKTİF kalabalıktır.

6) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye GRUP denir.

7) Göz altına alınacak bir topluluğu çevirmek için ÇEMBER DÜZENİ kullanılır.

8) Açık alanlardaki toplantı ve gösteri yürüyüşleri en erken, GÜNEŞİN DOĞUŞUNDA BAŞLAYIP en geç GÜNEŞİN BATIŞINDAN BİR SAAT ÖNCE sona ermelidir.

9) Cop şahısların BAŞINA vurulmamalıdır ve yaralamaktan ziyade şahısları ETKİSİZ hale getirmek için kullanılmalıdır.

10) Havada küçük zerreler halinde kalan ve buharlaşmayan katı ya da sıvı haldeki göz yaşartıcı maddelere AEROSOL denir.

11) İnsanlara belirli bir düşünceyi, fikri, inancı davranış biçimini benimsetme faaliyetine PROPAGANDA denir.

12) Güvenlik görevlisinin kendisine hamle yapabilecek kişiye tepki verebilmesi bakımından yeterli zaman kazanabilmesi için kişi ile kendisi arasında bıraktığı yaklaşık 2 metrenin üzerindeki tampon bölgeye TEPKİSEL bölge  , 2 metreden az olan bölgeye TEHLİKE bölgesi denir.

13) Göz yaşartıcı kimyasal maddelerin yayılma yolları ;
Yanma ile yayılma
Patlama ile yayılma
Aerosol ile yayılma
Sisleme ile yayılma

.

KİŞİ KORUMA

.

1) Terörist eylemin safhaları ; hedef seçimi – bilgi toplama – plan – saldırı – kaçıştır.

2) Koruma organizasyonu ile ilerlenirken VİP’in yönü saat yöntemi ile daima 12.00’Yİ GÖSTERİR.

3) Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde MAKAM ARACININ ÖN SAĞ KOLTUĞUNA oturur.

4) Yakın koruma ekibi İÇ ÇEMBER’de, hakim yerlere yerleştirilmiş keskin nişancılar DIŞ ÇEMBER’de bulunur.

5) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık, riskli yerlere BOĞMA NOKTASI denir. Trafikte yavaşlamak zorunda kalınan; hemzemin geçitler, virajlar, kavşaklar vb. her yer boğma noktası olabilir. Hız yapmaya müsait yollar, boğma noktası değildir.

6) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara karşı hasar vermek veya üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere SABOTAJ denir.

7) Makam ve takip arabası veya konvoy ziyaret edilecek yere yakınlaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren ÖNCÜ KORUMA’dır.

8) Yaya koruma esnasında saat 09.00 istikametinden saldırı gelmesi durumunda, koruma personeli korunan kişiyi 03.00 yönüne (TAM TERSİ) istikamete kaçırmalıdır.

9) Korunan kişinin bedensel bütünlüğüne yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan tedbirlere KİŞİSEL FİZİKİ GÜVENLİK denir.

10) Koruma görevlisi sayısına göre bir kişiye düşen koruma açıları :
60 derece (7 kişi ile koruma)
72 derece (6 kişi ile koruma)
90 derece (5 kişi ile koruma)
120 derece (3 veya 4 kişi ile koruma)
180 derece (2 kişi ile koruma)
360 derece (1 kişi ile koruma aynı zamanda “refakat koruması” olarak da adlandırılabilir.

11) Öncü istihbarat çalışmasının amacı; VIP’in GİDECEĞİ YER ve GÜZERGÂH üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik RİSKİ ortadan kaldırmak veya MİNİMUMA indirmektir.

12) Koruma görevinde tehlike anında yapılması gerekenler sırası ile : SOĞUKKANLI OL – BAĞIR – KAPLA – KAÇIR.

13) Koruma şekilleri, korunan kişinin TEHDİT SEVİYESİNE göre belirlenmektedir.

.

UYUŞTURUCU MADDELER

.

1) Aynı etkiyi elde etmek için daha fazla miktarda madde alınmaya başlanmasına TOLERANS denir.

2) Esrar, DİŞİ HİNT KENEVİRİ bitkisinden elde edilir.

3) Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunlara YOKSUNLUK denir.

4) MORFİN – KODEİN – EROİN, Afyon’un türevleridir.

5) Tıpta ve eczacılıkta kullanılan uyuşturucu maddeler kapsamına giren maddeler KIRMIZI ve YEŞİL REÇETE ile hastalara verilir.

6) Uyuşturucu madde ile mücadele yollarından en etkili yöntem EĞİTİM’dir.

7) Haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ tarafından yürütülür.

8) Organize kaçakçılık olaylarında sanık adedi en az 2’dir ve uyuşturucu kaçakçılığı ORGANİZE SUÇ’tur.

9) Ülkemizde kenevir ekimi lisanslı ve kontrollü olarak TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI’nın gözetiminde gerçekleştirilir.

.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

.

1) Genel emniyeti korumak, suçları olmadan evvel önlemek veya yapıldıktan sonra takip etmek ve lüzumunda halka yardımda bulunmak üzere görev bölgesine çıkarılan ve dolaşarak vazife gören görevlilere DEVRİYE denir.

2) Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine NOT ALMA denir.

3) Birbiri ardınca sürekli çalınan düdük sesleri; İMDAT istenildiğini  ifade eder.

4) Kısa kısa üç düdük sesi ; GELİYORUM (davete olumlu cevap) anlamına gelir.

5) İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan arama ADLİ AMAÇLI aramadır.

6) Herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak bildirilmesine RAPOR denir.

7) Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali ; BAŞLIK – GİRİŞ – GELİŞME – SONUÇ – TARİH VE İMZA’dır.

8) Eşkâl tanımında KİŞİNİN DEĞİŞTİRİLEMEYEN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ diğer özelliklerinden göre daha önemlidir.

9) Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar ŞARJÖRSÜZ olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, İMZA karşılığı teslim edilir.

10) Özel güvenlik görevlisinin emanete aldığı eşyayı sahibine veya kolluk kuvvetine teslim ederken tanzim ettiği tutanağa TESLİM –TESELLÜM TUTANAĞI denir.

11) Şüpheli bir paket, poşet vs. olarak tespit edilen olayda ilk yapılması gereken “Etraftaki insanları olay yerinden uzaklaştırıp çevre emniyetini aldıktan sonra ilgili kolluk kuvvetlerine haber vermek”tir.

12) Olay yerinin korunması işleminin süresi OLAY YERİ İNCELEME İŞLEMLERİ TAMAMLANANA kadardır.

13) Meydana gelen bir olayın resmi ilk görgü tanığı İLK EKİP’tir.

Bu yazı bugün : 21, toplamda : 366361 kişi tarafından okundu.

 1. 27 Ocak 2017 - 11:38 | #1

  FIRAT :

  Hocam çok teşekkürler vallahi bilseydim böyle olacağını sertifikamı almak için ankaraya gelip sizin kursunuza başvuru yapardım. Gerçekten çok iyi insanlarsınız çıkar olmadan insanlara yardımcı oluyorsunuz ALLAH RAZI OLSUN teşekkürler..

  Teşekkür ederiz ama her zaman, bulunulan şehirden eğitim almak daha mantıklıdır. Çünkü eğitim alınan ilden sınava girme zorunlu olduğu için bir çok kez gel-git yapmak mecburiyeti maliyeti gereksiz yere yükselir. İyi günler.

 2. 28 Ocak 2017 - 15:22 | #2

  Hüseyin :

  Hocam Ençok Sıkca Çıkan Sorular Bunlarmı Acaba ?

  Eskiden sınavlarda soru tekrarı fazla olduğu için hazırlanmış bir doküman. 40.sınavdan sonra eski soru tekrarı gitgide azaldı. Ancak bu sorular da çıkmaya devam ediyor. Genel bilgi, sorular hakkında fikir versin diye kaldırmadık. Sınava kursunuzun verdiği kitaplar, soru çözümleri yaparak hazırlandıktan sonra bu sayfadaki bilgiler küçük bir hatırlatma gibi düşünülmeli. Hiç bir sorunun birebir tekrar çıkması garanti değil çünkü. Çalışmak için az zaman kaldı, iyi değerlendirin. Sınav yerine uykunuzu almış, tok ve erken gidin, süreyi verimli kullanın, sınavda her soruyu ve şıklarını tek tek okuyup anladıktan sonra işaretleme yapın, değiştirme yapacağınız zaman iz kalmayacak şekilde temizce silin, optik formda kaydırma yapmayın, yanlış doğruyu götürmediği için boş bırakmayın. Başarılar.

 3. 28 Ocak 2017 - 15:27 | #3

  M Emir :

  hocam tes çözüyom teslerim basarılı çıkıyor ama sınav girdiğimde başarısız oluyorum bunu sebebi ne ola bilir bir yardım cı olur musn _?

  Evin rahat ortamı ile sınav yerinin stresi farklıdır. Sınav yerine erken, uykunuzu almış ve tok gidin. Süre başlamadan girip kodlamaları yapın. Soruları ve şıkları tek tek okuyun, sorunun ne istediğini anlayıp işaretleyin. Yanlış doğruyu götürmediği için boş bırakmayın ama optik formda kaydırmamaya da özel dikkat gösterin. Çok soru çözenlerin düştüğü bir tuzak var. Soruyu görünce bildiği soru zannedip şıklara dikkat etmeden işaretlemek gibi. Oysa sorular aynı görünse de “hangisidir, hangisi değildir” ifadesine göre şıklarda da “olmalı-olmamalı” gibi değişiklik yapılıyor. Çok soru çözen bu olumlu/olumsuz ifadeleri gözden kaçırıyor. Bu nedenle her soruyu ilk defa görüyormuş gibi okumanız önemli. Ayrıca sınav ortamında etrafınızda olan bitenden soyutlanıp tüm dikkati sorulara vermek başarıyı getirir. Optik formda sonradan değiştirme yaparsanız diğerinin izini iyi silin. Başarılar.

 4. 01 Şubat 2017 - 15:53 | #4

  Filiz :

  Sadece Biraz Yorumları okudumda Burda Site sahibini Bilmem Cvp veren ilgiliyide Tanımam Fakat Harika biri olduğu Belli Cok samimi Ancak Bir Anne kadar düşünceli Yardım sever birisiniz Gerçekten Emeğinize Yüreginize Sağlık Bukadar içten Yaklaştıgınız için İyiki Sizin gibi insanları Hala görebiliyoruz Allah razı olsun inşallah Tşkler ….

  Ben de bu nezaketiniz için size teşekkür ederim. Üşenmeyip bunu dile getiren sizler de iyi ki varsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın 🙂

 5. 10 Haziran 2017 - 17:19 | #5

  fnk :

  Ben kursa gittim fakat kitap istediğimizde hala kargida diye kurdu bitirdiler.. bende sadece dinleyerek olmayacağını düşünerek kitap almak istiyorum fakat internette birsürü kitap var hangisini almak lazım .

  İnternetteki kitaplar hakkında bilgim yok. Ayrıca ne yazık ki özel güvenlik için kaynak çok az, eski kitaplar da satışta değil. Bu piyasada bizim site dahil bir yerlerden izinsiz topladıkları dokümanları ve soruları derleyip satanlar var. Sizin kargodan beklediğiniz de muhtemelen o kitaplardan ve sınavdan önce zor gelir bence. Sınava kadar derste aldığınız notları, (bu sitedeki Hatırlatma Notları da katkı sağlayabilir) tekrar edip mümkün olduğunca çok soru çözmenizi tavsiye ederim. İyi günler.

 6. 17 Haziran 2017 - 15:50 | #6

  buket :

  hocam ben evde testleri cözerken başarılı oluyorum sınavda başarısız oldum şimdi 3 cü kes gireceğim ama daha sıkı sarıldım yani sorulara ve testlere inşlh bunda başarılı olurum iyi günler hocam :)

  Evdeki testlerde ortalama 85-90 olana kadar çalışmalısınız. Sınav stresi ortalamayı düşürür. Bunu yenmek için önceden kendinizi motive edebilirsiniz. Sınav ortamında etrafta olan biten hiç bir şeye, sese, harekete bakmayın. Sadece kendi sınav kitapçığı ve optik forma odaklanın. Bu tür dikkat dağıtan her şey, en az bir dakikanızı yer. Optik formda kaydırma yapmayın, sınav yerine erken gidin, kodlamaları erken yapıp zaman kaybetmeyin. Elinizden geleni yaptıktan sonra da olmuyorsa (ki olacaktır) dünyanın sonu değil, tekrar girersiniz. Allah başka dert vermesin, çalışanın rahatlıkla yapabileceği bir sınav. Kendinize güvenin, başarılar.

 7. 25 Temmuz 2017 - 08:32 | #7

  mustafa :

  pardon hocam 54 aldım keske 64 alsam

  Sınava aç ve uykusuz gitmeyin. Sınav saatinden en az 40 dk. önce sınav merkezinde olun, sınıfa girdiğinizde kodlamaları yapıp süreyi sadece sorular için kullanın. Optik formda değiştirdiğiniz cevapların izlerini yumuşak silgi ile iyice temizleyin. İz olursa optik form, çift cevap diye iptal eder. Optik formda kaydırma yapmayın. Soruları ve şıklarını iyi okuyun, sorunun ne istediğini anladıktan sonra şıklardaki olumlu/olumsuz ifadelere dikkat ederek cevap verin. Sınav süresince etrafta olan bitene değil, sadece soru kitapçığına odaklanın. Her girip çıkana bakarsanız, sesleri duymaya çalışırsanız süre kaybedersiniz. Sınav süresini sonuna kadar kullanın, soru kitapçığını görevliye teslim etmeyi unutmayın. Altı-üstü bir sınav, hayatınız buna bağlı değil. Olmazsa da Allah başka hayırlı kapılar açar mutlaka. Kendinize inanın, yapanlar sizden daha zeki değil, olsa olsa daha dikkatlidirler. Başarılar.

 8. 04 Ekim 2017 - 11:20 | #8

  Naime Aydın :

  Birazdan yenileme sınavına gidiyorum.9 yıl aradan sonra tekrar işime döneceğim,son anda bu siteyi buldum, herşeyi hatırlamama yardımcı oldu,emeğinize teşekkürler.

  Biz de nezaketiniz için teşekkür ederiz, bol şanslar. 🙂

 9. 24 Kasım 2017 - 17:35 | #9

  Emre kanlı :

  Gerçekten bu siteyi hazırlayanlar ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum inşallah bizde sınavda başarılı oluruz şimdiden herkese bol şans diliyorum

  Biz de vefa ve nezaketiniz için teşekkür ederiz. Çalışan herkese başarılar dileriz. İyi günler.

 10. 18 Aralık 2017 - 17:11 | #10

  Emre Kanlı :

  Teşekkür ederim Ankara güvenlik 86 idare eder heralde

  Gayet güzel, daha ne olsun. İyi günler.

 11. 16 Şubat 2018 - 09:43 | #11

  Feyza :

  Öncelikle teşekkür ederim 10 senelik güvenliğim 2012 ve 2017 sınavlara bu sitedeki bilgilerle hazırlandım ve çok iyi derece aldım ara ara bilgilerimi tazeliyorum çok teşekkür ederim

  Yenileme eğitimlerini ihmal edenlerin, gereksiz görenlerin yanında sizin gibi işine saygısı olanlara, bilgilerini güncel tutanlara bizden de sevgi ve selamlar 🙂

 12. Fadime bats
  30 Mayıs 2018 - 14:12 | #12

  Çok faydalı bilgiler emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. O güzel ellerine sağlık

 13. 16 Temmuz 2018 - 07:34 | #13

  yağmur :

  selam Gülşen hanım yorumlarınızı okudum çok iyi bir insansınız bütün arkadaşlarımın adına teşekkür ederim ben yeni başvurdum güvenlik kursuna o kadar içimde güven his var ki kazanacağıma inanıyorum sizin bir öneriniz varmı daha kurs başlamadan testleri yavaş yavaş çözmeye başladım teşekkürler…

  Öncelikle güzel düşünceleriniz için teşekkür ederim. İlk önerim, ders görmeden soru çözmeyi bırakmanız olacak. Bilmediğiniz konularda atma-tutma yöntemiyle çözdüğünüz soruların hepsi doğru olsa bile size faydası yok, aksine zararı olur. Önce derslerinize eksiksiz katılın, kursunuzun verdiği dokümanları iyi okuyun. Eğitim bittikten sonra soru çözersiniz. Son sınavdan başlayıp geriye doğru mümkün olduğunca soru çözmekte yarar var. Yanlış cevapladığınız soruların konularını tekrar okumanız de pekiştirme açısından fayda sağlar. Başarılar.

 14. 10 Ağustos 2018 - 07:48 | #14

  Gamze :

  Hocam sınava 2gun kala çalışıyorum valla bılgıler Notlar cok kısa kısa ve cok guzel anlatmişşinız teşekkür ederim umarım gecerım Hocam bu kısa sürede bır de ne yapmam lazım geçmeme için

  Ders Notları bölümüne de göz atmanızı tavsiye ederim. Bu sayfada verilen cevaplarda çalışma şekli ile ilgili bilgiler detaylı verildi. Onlara da bir göz atsanız iyi olur, aynı sayfada aynı hususları tekrar tekrar yazmak anlamlı değil çünkü. En Çok Çıkan Sorular bölümünde sınava gireceklerin dikkat etmesi gerekenlerle ilgili yazı da faydalı olabilir. Soruları ve şıkları iyi okuyup soruda ne istendiğine odaklanmanızı, değiştirdiğiniz cevapların izlerini optik formda iyice temizlemenizi, süreyi sonuna kadar kullanmanızı tavsiye ederim. İyi günler.

 15. 17 Kasım 2018 - 15:20 | #15

  Mustafa :

  Hocam siyasi parti üyeliği var güvenlik olamama engel olurmu iptal etrryimi

  Siyasi parti üyeliği özel güvenlikler için engel teşkil etmez. İyi günler.

 16. 01 Aralık 2018 - 08:54 | #16

  ata :

  hocam çok cana yakın birisiniz beli oluyor bende sınava girecam yorumları okudum sizin gibi insanlar olduğu sürece bu dünya dönmeye devam edecek ALLAH razı olsun sizlerde DİYARBAKIRDAN sellamlar ilk defa silahlı güvenlik sınavına girecam sizin tavsiyeniz nedir şimdilten cvp verdiğiniz için çok tşk ettim k.i.b ALLAHA EMNET OLUN iyi çalışmalar

  Öncelikle teşekkür ederim. Sınav günü uykunuzu almış, uygun kahvaltı yapmış şekilde ve erken gidin. Optik form ve soru kitapçığındaki işaretlemeleri erken bitirirseniz sınav için daha çok vakit kalır. Sonradan cevabını değiştireceğiniz soru olursa optik formda iz kalmayacak şekilde temizleyin. İz kalırsa optik forma iki cevap şıkkı görüp o soruyu hatalı kabul eder. Sınav grubunuzu işaretlemeyi, ilgili bölümü imzalamayı unutmayın. TC numarasının doğru kodlanması önemli, sonradan değişiklik yapılmaz. Sınav esnasında tabiri caizse sınıfta yangın çıksa bakmayın, dikkatinizi sadece sorulara verin. Soruları ve şıklarını iyi okuyun, “hangisidir-hangisi değildir”, “olmalıdır-olmamalıdır” gibi ifadeler çok can yakıyor. Bunları iyi okuyup soruda isteneni anlamaya odaklanın. Yanlış doğruyu götürmediği için boş şık bırakmayın. Optik formda kaydırma yapmayın. Atışta kendinize güvenmiyorsanız temel ve silah sorularına iyi çalışın ki ortalama yükselsin. Atış esnasında da sınav gözetmeninin komutlarına uyup arpacığı uygun şekilde ortalamayı ihmal etmeyin. Allah yardımcınız olsun. İyi günler.

 17. 03 Aralık 2018 - 08:28 | #17

  Gokhan :

  Hocam merhaba 79 sinav ciktim hic biri cikmadi herhalde 70 ile78 arasi en zor sinavdir diye tahmin ediyorum
  Inanin cok zordur cogu arkadas benim dusuncemdedir herhalde

  Sınav soruları yayınlandıktan sonra bakalım, henüz sorularla ilgili bir yorum duymadım. Umarım başarılı olursunuz. İyi günler.

 18. 04 Aralık 2018 - 08:21 | #18

  nur :

  hocam bişey soracagım sınava gırdım bı soru aklıma takıldı sınav sonuclarda acıklanmadı bana baya zor geldı ozel guvenlıgın onleyıcı tedbırlerınden degıldır bırı bu asonsorun kapı duvarını beklemek dıgersıkta asonserun kapasıtesınden fazla kısının bınmesını onlemek sıklar bunlardı bıde gorevden ıstıfa eden polıs mensupu kısının nozel guvenlık olabılmesı ıcın kac saat kurs gormesı gerekır tskrlr

  Soruyu görmeden yapılan yorumlar yanıltıcı olabiliyor. 79.Sınav takvimine göre sorular ve cevapları 05.12.2018’de açıklanacak. İyi günler.

 19. 10 Aralık 2018 - 07:52 | #19

  CENGİZHAN :

  ben eczanede çalışıyorum,arkadaşlar alırken bende sizinle alayım belge dedim ve sadece eczanede nöbet akşamları bu özet notlara çalıştım okudum,başka hiç kaynağa çalışmadım,bu özet notlar yeterli oldu…yazılı 81 silah 46 atış 30 (tabi biraz karadenizli olmanın avantajıda vardı :) )

  Özel güvenlik kursunu takip edip bu notlara çalışmışsınızdır umarım 🙂

 20. 27 Aralık 2018 - 10:48 | #20

  Ali osman :

  Her soru kaç puan değerinde öğrenebilirmiyiz teşekürler

  Temel bölümde her soru 1, silah bölümünde her soru 2 puan değerinde. Yanlış doğruyu götürmez. Silahsız için en az 60 almak yeterli, silah not konusu Sıkça Sorulan Sorular 12. soruda açıklandı. İyi günler.

 21. 02 Ocak 2019 - 14:42 | #21

  Ipek Şen :

  Merhaba iyi günler silahsız güvenlik kursuna başladım sınavda yanlışlar doğruları götürmüyormuş acaba bu sınav geçmek için garantimi?

  Yanlış doğruyu götürmese de sınav garantisi değil elbette. Temel (silahsız) bölümde geçmek için 100 sorudan en az 60 doğru cevap şartı var. İyi günler.

 22. 14 Ocak 2019 - 15:10 | #22

  ümmü özkan :

  merheba bende 15 günlük kursumu bitirdim hocam kitapım elimde varçıkmış sorulardan tesleride aldım kitap okumadan test çözüyorum ama kitapı bitiripdemi test çözmek gerekir

  Önce ders konularını okuyup sonra test çözmek, yanlış cevapladığınız konuları tekrar okumak şeklinde çalışmak faydalıdır. Sınava kadar her gün 100 soruluk testle kendinizi deneyip yanlışlarınızı farketmeniz önemli. Genelde soruları ve şıkları dikkatli okumamaktan adaylar bildikleri soruları bile yanlış cevaplayabiliyor. Bu nedenle dikkatli okuma, sınavda optik forma kaydırma yapmama konusu da önemli. İyi günler.

 23. 16 Ocak 2019 - 09:31 | #23

  Özlem :

  Hocam saglik bakanligi güvenlik alımında sözlü mülakatta nasıl sorular çıkar acaba??

  Sözlü mülakatta ne gibi sorular çıkacağı hakkında hiç bir bilgim yok inanın. Komisyonu oluşturan üyelere bağlı bir durum sonuçta. Bu tür mülakatlarda sadece sorulara verilen cevaplara bakılmaz, kıyafet-kendine güven-anlaşılır ifade gibi detaylar da önemlidir. İyi günler.

 24. 18 Ocak 2019 - 08:32 | #24

  Gamze :

  @A.GÜLŞEN
  Bende sinava girecem agridan sizdemi ağrılisiniz merhabalar hocam kolay gelsin ben saglik bakanlığı tarafından alınacak olan güvenlik aliminda mülakat olacak sizce ne yapmam lazim ne tür seylere çalışmam lazim teşekkür ederim hayırlı geceler :)

  Mülakat sınavlarında ne tür sorulacağı, sınav komisyonunun takdirinde sanırım. Dolayısıyla içeriği bilemiyorum. Güvenlikle ilgili soru ihtimali varsa ders konularına göz atmak yararlı olabilir. Ancak mülakat bilgi ölçmeden ziyade kişinin işe uygunluğunu gözle görmek amaçlı olduğu için kıyafet, konuşma, kendini düzgün ifade etme, kavrayış gibi konulardan da değerlendirme yapılıyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla mülakatta temiz, uyumlu giyinip soruları dikkatle dinlemek, samimiyetle cevap vermek puan kazandırır. İyi günler.

 25. 21 Ocak 2019 - 11:03 | #25

  Cihan Avcı :

  Yarın jandarmadan Parmak izi alınacak.10 parmak ayrı ayrı iz alinacakmis.benim Sağ elim Orta parmaktan El izi çıkmıyor.Sizce Güvenlik kimlik kartı almamda sakınca olur mu Saygılarımla

  İzi çıkmayan parmağı bildiğinize göre daha önce sisteme parmak izi kaydınız girmiş sanırım. Eğer böyle ise sisteme bir kere girmek yeterli olduğu için jandarmadaki başvuruda tekrar alınmaması gerekir. Alınacaksa da parmak izi çıkmaması sanırım sizin suçunuz değil, sorun olmaması gerekir. İyi günler.

 26. 24 Ocak 2019 - 07:38 | #26

  Gamze :

  @A.GÜLŞEN
  Hocam merhabalar ben bu sorulara çalışıyorum acaba güvenlik mulaktinda çıkarmı bu gibi sorular

  Önceki yorumda da belirttiğim gibi mülakat sorularının içeriğini ancak sınav komisyonu bilir. Dolayısıyla hiç bir fikrim yok inanın. İyi günler.

 1. Henüz geri izleme yok.
Yorumlar kapalı.