Site Kullanım Hakları

15 Şubat 2009 tarihinde yayinlandi

Bu web sitesinin sahibi AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezine aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz.

  1. AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi , site ve site uzantılarında mevcut her tür teknik bilgi, resim, dökümanlar, haberler ve diğer tüm bilgi ve dökümanlar önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.
  2. AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezinin web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur. İlgili bilgi, doküman veya ürünlerin teknik değerlerinin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi WEB sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

 

Web Sayfasında Değişiklik ve Güncelleme Yapma Hakkı

AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi, işlemin kesintiye uğraması, hata , ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Web Sayfalarına Link Verilmesi

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezinin link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezinin dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup ilgili sayfaların kullanımı AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi’nin bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartlarında gerçekleşir, AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi, bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi Web Sitesi’nin sahibi AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, teknik bilgiler, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezinin ya da AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi’nin lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi’nden önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, kaynak kodlarının kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi ürünlerini ve yazılımlarını tanıtmak, pazarlamak, teknik bilgi vermek ve önceden satınalınan yazılımların güncelleştirilmesini veya AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi tarafından ücretsiz olarak verilen yazılımların indirilerek kullanılması amaçlı olabilir. AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi web sitesinden indirilen yazılım veya firmware lerin hatalı veya yetkisiz kişilerce kullanımından kaynaklanacak zararlardan AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi sorumlu tutulamaz.

Sorumluluğun Kısıtlandırılması

AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. AG Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 17992 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.