Sınav Sırasıyla Tüm Silah Bilgisi Soruları (1-10)

13 Ekim 2009 tarihinde yayinlandi

1.SINAV

(SORULARI AÇIKLANMAMIŞTIR)

2. SINAV

1) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Mermi yolu
b) Atış menzili
c) Hatve
d) İlk hız
e) Hiçbiri

2) Kaç çeşit ateşleme tertibatı vardır?
a) 2
b) 4
c) 3
d) 1
e) 5

3) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi

4) Bir tabanca fişeği kaç bölümden oluşur ?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

5) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör iğnesi
e) Şarjör kapak kilidi

6) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

7) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür

8) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve

9) Ateşli silahlarda hazne neye denir ?
a) Boş kovanın atıldığı yere denir
b) Fişek yatağıdır
c) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir
d) Fişek içerisinde bulunan barutun işgal ettiği yerdir
e) Hiçbiri

10) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz ?
a) Gez
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Tetik
e) İğne

11) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir?
a) Tetik
b) İğne
c) Horoz
d) Kapsül
e) Tırnak

12) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Fişek verme tertibatı
b) Namlu
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

13) Silah taşırken dikkat edilmesi gereken hususlardan hangisi doğrudur?
a) Silahın emniyete alınması zorunlu değildir
b) Silah çıplak olarak taşınabilir
c) Namlu ağzı arkaya doğru olmalıdır
d) Fişek yatağında fişek bulundurulmamalıdır
e) Silah yağlı bulundurulur

14) Aşağıdakilerden hangisi kovan atma tertibatı parçasıdır?
a) Çıkarıcı
b) İğne
c) Gerdel
d) Namlu
e) Emniyet mandalı

15) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Tırnak emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Tetik emniyeti

16) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir
c) Sürgü çekilerek namlu parmakla kontrol edilir
d) Şarjör çıkartılır
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir

17) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almaması nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırık olabilir

d) Tırnak arızalı olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir

18) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Olay yeri inceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji

19) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri

20) Çift hareketli sisteme sahip olan tabancalar hangileridir?
a) Otomatik tabanca
b) Tam otomatik tabanca
c) Toplu tabanca
d) Makineli tabanca
e) Hiçbiri

21) Silahın doğru olarak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yakın ve uzaktan canlıları öldüren alettir
b) Çeşitli şekillerde kullanılarak cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir
c) Canlı ve cansızları parçalayan ve yok eden aletlerdir
d) Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir
e) Her türlü olaya veya suça karışan canlıları yaralayan veya yok eden aletlerdir

22) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarda bulunan yiv ve setin faydalarından sayılmaz?
a) Çekirdeğin havada kendi ekseni etrafında dönerek gitmesini sağlar
b) Çekirdeğin hedefi uç kısmıyla vurmasını sağlar
c) Çekirdeğin hedefi parçalamasını sağlar
d) Çekirdeğe hız kazandırır
e) Çekirdeğin delme gücünü arttırır

23) Hedefte vuruşlar merkezin üstünde toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?
a) Atış biraz aşağı nişan alınarak yapılır
b) Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır
c) Atış doğrudur, aynı şekilde atılır
d) Atış biraz sağa aşağı nişan alınarak yapılır
e) Hiçbiri

24) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur
b) Namlunun çapıdır
c) Fişeğin çapıdır

d) Fişeğin uzunluğudur
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur

25) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık hedef net görülmeli
b) Gez net hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net arpacık bulanık görülmeli

3.SINAV

(SORULARI AÇIKLANMAMIŞTIR)

4.SINAV

1) Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde kullanılan yağ çeşitlerinden değildir?
a) Koruma yağı
b) Gres yağı
c) Motor yağı
d) Temizleme yağı
e) Makine yağı

2) Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
e) Hepsi

3) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Kovan
b) Namlu
c) Kapsül
d) Barut
e) Çekirdek

4) Rayyür nedir?
a) Kapsül içindeki yanıcı maddedir
b) Namlu içindeki genişliktir
c) Silah markasıdır
d) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir
e) Çekirdek ağırlığıdır

5) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Hazne
c) Çap
d) Set
e) Rayyür

6) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve

7) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık hedef net görülmeli
b) Gez net,hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık,arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net,arpacık bulanık görülmeli

8) Ateşli silahlarda hazne neye denir?
a) Boş kovanın atıldığı yere
b) Fişek yatağıdır
c) Atış sırası bekleyen fişeğin bunduğu yerdir
d) Fişek içerisinde bulunan barutun işgal ettiği yerdir
e) Hiçbiri

9) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
a) Gez
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Tetik
e) İğne

10) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör iğnesi
e) Şarjör kapak kilidi

11) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

12) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir?
a) Tetik
b) İğne
c) Horoz
d) Kapsül
e) Gez

13) Aşağıdakilerden hangisi silah taşınırken dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Silahın emniyete alınması zorunlu değildir
b) Silah çıplak olarak taşınabilir
c) Namlu ağzı arkaya doğru olmalıdır
d) Fişek yatağında fişek bulundurulmamalıdır
e) Silah yağlı bulundurulur

14) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
a) Tırnak emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Tetik emniyeti

15) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardandır?
a) Şarjör çıkartılmaz
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir
c) Fişek yatağında fişek olup olmaması önemli değildir
d) Sökme başlamadan önce tetik bir kez çekilerek kontrol yapılır
e) Sürgünün geriye çekilerek,namlunun gözle kontrol edilmesine gerek yoktur

16) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırık olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Emniyet kapalı olabilir

17) Aşağıdakilerden hangisi genel olarak gövde üzerinde bulunan parçalardan değildir?
a) Kabza
b) Horoz
c) Çıkarıcı

d) Yerine getiren yay
e) Şarjör yuvası

18) Ateşli silahlarda tırnak ne işe yarar?
a) Kovanın (fişeğin) fişek yatağından çekilip çıkarılmasına
b) Sürgünün gövdeye sabitlenmesine
c) Kapsülün ateşlenmesine
d) Tabancanın monte edilmesine
e) Şarjörün yuvasından çıkarılmasını önlemeye

19) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Mermi yolu
b) İlk hız
c) Hatve
d) Atış menzili
e) Hiçbiri

20) Kaç çeşit ateşleme tertibatı vardır?
a) 2
b) 4
c) 7
d) 6
e) 3

21) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri

22) Çap nedir?
a) Yiv ve set sayısıdır
b) Mermi uzunluğudur
c) Namlu boyudur
d) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
e) Silahın fişek kapasitesidir

23) Şarjör gövdesi içerisinde bulunan ,şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne ad verilir?
a) Gerdel
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör tüpü
d) Şarjör kilidi
e) Fişek yatağı

24) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur
b) Namlunun çapıdır
c) Fişeğin çapıdır

d) Fişeğin uzunluğudur
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur

25) Silahın doğru olarak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yakından ve uzaktan canlıları öldüren elettir
b) Çeşitli şekillerde kullanılarak cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir
c) Canlı ve cansızları parçalayan ve yok eden aletlerdir
d) Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren,cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir
e) Her türlü olaya veya suça karışan canlıları yaralayan veya yok eden aletlerdir

5.SINAV

1) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Mermi

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yiv ve setlerin görevi açıklar?
a) Yiv setler çekirdeğe dönüş vererek, çekirdeğin takla atmadan hedefe gitmesini sağlar
b) Yiv setler çekirdeğin parçalanmasını sağlar
c) Yiv ve setler horozun kapsüle sert bir şekilde vurmasını sağlar
d) Yiv ve setler şarjörde fişeğin düzgün durmasını sağlar
e) Yukarıdaki ifadelerden hiçbiri doğru değildir

3) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemi çeşidi değildir?
a) Horozlu sistem
b) İğneli sistem
c) Horozlu iğneli sistem
d) Tokmaklı sistem
e) Hepsi

4) Silahların üzerinde uzman personel tarafından parça değiştirilmesi hangi bakıma girer?
a) Kapsamlı bakım
b) Günlük bakım
c) Haftalık bakım
d) Atış öncesi bakım
e) Atış sonrası bakım

5) Gerdel neyin parçasıdır?
a) Kovan atma tertibatının
b) Nişangah tertibatının
c) Horoz tertibatının
d) Şarjörün
e) Ateşleme tertibatının

6) Tırnak kırıldığında:
a) Fişek ateşlemez
b) Fişek yatağına fişek sürülmez
c) Kovan normal olarak dışarıya atılamaz
d) Tabanca dolduruş yapamaz
e) Tetik çekilemez

7) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
b) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur
d) Önce şarjör takılır
e) Önce top doldurulur

8) Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?
a) Tırnak izi
b) Yiv set izi
c) Çıkarıcı izi
d) İğne izi
e) Fişek yatağı izi

9) Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu

10) Etkili mesafe nedir?
a) Merminin delme gücü
b) Fişeğin ilk hızı
c) Silahın menzili
d) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
e) Atıcının görüş mesafesi

11) Ateşli silahlarda genel emniyet kuralları aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?
a) Atış poligonlarında
b) Sınıfta
c) Tamir ve bakım atölyelerinde
d) Silah mağazaları ve sokakta
e) Hepsinde

12) Atıcının gözünden, gezin üst kenar orta noktasından ve arpacığın silme tepesinden hedefe uzanan hatta ne ad verilir?
a) Hedef hattı
b) Nişan hattı
c) Nişan mesafesi
d) Hedef mesafesi
e) Hepsi

13) Fişek çekirdeğinin namludan hedefe kadar olan seyrine ne ad verilir?
a) Dış balistik
b) İç balistik
c) Mermi yolu
d) Nifuzi balistik
e) Balistik

14) Fişeğin kullanılacağı silahın tespit edilen çekirdek hızını sağlayacak ve çekirdeği istenilen uzaklığa atabilmek için gerekli barut gazı basıncını sağlamaya yetecek miktarda barutun bulunmasına ne ad verilir?
a) Silah hakkı
b) Tesir mesafesi hakkı
c) Barut hakkı
d) Çekirdek hakkı
e) Azami hız hakkı

15) Atış anında gez ve arpacık ile hedefin görüntüsü nasıl olmalıdır?
a) Gez ve arpacık net, hedef flu (bulanık)
b) Gez ve arpacık flu (bulanık),hedef net
c) Görüntü önemli değildir
d) Gez net, arpacık ve hedef tulü
e) Her üçü de net olmalıdır

16) Aşağıdakilerden hangisi emniyet tertibatı çeşitlerinden değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Şarjör emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Tetik korkuluk emniyeti
e) Tetik emniyeti

17) Tek hareketli (single—-action) tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Tetiğe basıldığında horozun düşmesi özelliğidir
b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir
c) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması ve hem de düşmesi özelliğidir

d) Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir
e) Hiçbiri

18) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi isim altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Hafif ateşli silahlar
d) El aletleri
e) Hafif silahlar

19) Tabanca fişekleri hangi unsurların birleşmesi ile oluşur?
a) Kovan, Çekirdek, Kapsül, Barut
b) Mermi, Kapsül, Barut, Mermi Çekirdeği
c) Kovan , Mermi, Kapsül, Kartuş
d) Çekirdek, Kovan, Barut
e) Kapsül , Barut, Kovan

20) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur
b) Namlunun çapıdır
c) Fişeğin çapıdır

d) Fişeğin uzunluğudur
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur

21) Silahtan kaynaklan sebeple hedefte vuruşlar merkezin üstünde toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?
a) Atış biraz aşağı nişan alınarak yapılır
b) Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır
c) Atış doğrudur, aynı şekilde atılır
d) Atış biraz sağa aşağı nişan alınarak atılır
e) Hiçbiri

22) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almaması nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırk olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir

23) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne ad verilir?
a) Mermi yolu
b) Atış menzili
c) Hatve
d) İlk hız
e) Hiçbiri

24) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür

25) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek verme tertibatı
b) Namlu
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

6.SINAV

1) Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerin hangisi üzerinde bulunur?
a) Gövde
b) Sürgü
c) Kabza
d) Hazne
e) Nişan tertibatı

2) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

3) Çap nedir?
a) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
b) Yiv ve set sayısıdır
c) Namlu boyudur
d) Fişek yatağının çapıdır
e) Silahın kapasitesidir

4) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır. Gerekli görülen parçaları değiştirilir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir

5) Tabanca fişekleri, hangi unsurların birleşmesi ile oluşur?
a) Kovan-Mermi çekirdeği-Kapsül-Barut
b) Mermi-Kapsül-Barut- Kartuş
c) Kovan-Mermi-Kapsül-Kartuş
d) Kovan-Mermi
e) Kapsül-Barut

6) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları

7) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Rüzgar
d) Atıcının uzmanlığı
e) Havanın ısısı

8) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri değildir?
a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin rüzgâra karşı ilk hızını arttırır
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır
e) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır

9) Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?
a) Çap
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Kovan

10) Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı yasaya göre silah değildir?
a) Şişli baston
b) Topuz
c) Saldırma
d) Hançer
e) Levye

11) Aşağıdakilerden hangisi silahın sürgüsü üzerinde bulunmaz?
a) İcra yayı
b) Gez
c) Arpacık
d) Kovan atma boşluğu
e) Tırnak

12) Özel şekil ve niteliği bulunan mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafeye atan aletlere ne denir?
a) Kimyasal silah
b) Biyolojik silah
c) Ağır silah
d) Ateşli silah
e) Otomatik silah

13) Etkili mesafe nedir?
a) Silahın menzili
b) Merminin delme gücü
c) Fişeğin ilk hızı
d) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
e) Atıcının görüş mesafesi

14) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

15) Taşıma ruhsatlı silahlar kaç yıl için geçerlidir?
a) 1 yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 4 yıl
e) 5 yıl

16) Hangisi silah bakım türlerindendir?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi

17) Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir ?
a) Çerçeve
b) Şarjör
c) Fişek yatağı
d) Namlu
e) Hazne

18) Aşağıdakilerden hangisi silahlarda bilinen emniyetlerden değildir?
a) Horoz
b) Tetik emniyeti
c) Sürgü emniyeti
d) Şarjör emniyeti
e) İkaz pim emniyeti

19) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür

20) Göz, gez, arpacık ve hedefin aynı düzlem üzerinde olmasına ne denir?
a) Hedef hattı
b) Hedef
c) Yükseliş hattı
d) Nişan hattı
e) Hiçbiri

21) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir
c) Sürgü çekilerek namlu parmakla kontrol edilir
d) Şarjör çıkarılır
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir

22) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırık olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir

23) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör çıkartma kilidi
e) Şarjör kapak kilidi

24) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı

25) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Tetik
c) Emniyet mandalı
d) Horoz
e) Hiçbiri

7.SINAV

1) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Hiçbiri

2) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
d) Merminin azami mesafesini artırır
e) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar

3) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz

4) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?
a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Kişi koruma
c) Cenaze törenleri
d) Para ve değerli eşya taşınması
e) Hepsi

5) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Kovan
b) Namlu
c) Kapsül
d) Barut
e) Çekirdek

6) 6136 sayılı kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
a) 20 yaşını
b) 21 yaşını
c) 18 yaşını
d) 15 yaşını
e) 25 yaşını

7) 6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatı alan sivil vatandaşların ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?
a) 3 yıl
b) 4 yıl
c) 2 yıl
d) 5 yıl
e) 1 yıl

8) Hangisi silah bakım türlerinden değildir?
a) 3 günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi

9) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Fişek çekirdeğinin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Atıcının uzmanlığı
d) Havanın ısısı
e) Rüzgâr

10) Fişek ateş almadığında, silah sökülüp nedeni araştırılmazdan önce, silahın namlusu hedefe doğru olarak atış kurallarına göre en az kaç saniye bekletilmelidir?
a) 5 sn
b) 10 sn
c) 15 sn
d) 30 sn
e) 45 sn

11) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ………………… denir?
a) Hazne
b) Fişek yatağı
c) Şarjör
d) Kabza
e) Rayyür

12) Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Kimyasal silahlar
b) Ateşli silahlar
c) Ağır ateşli silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Ateşsiz silahlar

13) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör

14) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur
b) Namlunun çapıdır
c) Fişeğin çapıdır

d) Fişeğin uzunluğudur
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur

15) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyete alınamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz

16) Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde kullanılan yağ çeşitlerinden değildir?
a) Koruma yağı
b) Gres yağı
c) Makine yağı
d) Temizleme yağı
e) Motor yağı

17) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalına ne denir?
a) Kriminoloji
b) Balistik
c) Kalibrasyon
d) Toksikoloji
e) Bio-kimya

18) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının ana parçalarından değildir?
a) Tetik
b) İğne
c) Horoz
d) İğne yayı
e) Gerdel

19) Ateşsiz silahların doğru olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesici-Delici-Ezici
b) Kesici-Yakıcı-Bayıltıcı
c) Vurucu-Kırıcı-Delici
d) Ezici-Bayıltıcı-Dürtücü
e) Dürtücü-Vurucu-Ezici

20) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
a) Parça tesirli olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması

21) Aşağıdakilerden hangisi nişangâh sistemidir?
a) Tetik-Tetik korkuluğu
b) Gez-Arpacık
c) Şarjör-Şarjör tablası
d) Horoz-İğne
e) Şarjör-Çerçeve

22) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

23) Etkili mesafe nedir?
a) Silahın menzili
b) Merminin delme gücü
c) Fişeğin ilk hızı
d) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
e) Atıcının görüş mesafesi

24) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı kanun kapsamına girmez?
a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Oluksuz bıçak

25) Doğru nisan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli

8.SINAV

1) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
d) Merminin azami mesafesini artırır
e) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar

2) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz

3) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?
a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Kişi koruma
c) Cenaze törenleri
d) Para ve değerli eşya taşınması
e) Hepsi

4) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Kovan
b) Namlu
c) Kapsül
d) Barut
e) Çekirdek

5) 6136 sayılı kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
a) 20 yaşını
b) 21 yaşını
c) 18 yaşını
d) 15 yaşını
e) 25 yaşını

6) 6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatı alan sivil vatandaşların ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?
a) 3 yıl
b) 4 yıl
c) 2 yıl
d) 5 yıl
e) 1 yıl

7) Hangisi silah bakım zamanlarından değildir?
a) 3 günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi

8) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları

9) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır. Gerekli görülen parçaları değiştirilir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir

10) Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde ya da muhafazasında kullanılan yağ çeşitlerinden değildir?
a) Koruma yağı
b) Gres yağı
c) Makine yağı
d) Temizleme yağı
e) Motor yağı

11) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı kanun kapsamına girmez?
a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Oluksuz bıçak

12) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör

13) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir
c) Şarjör çıkarılmaz
d) Şarjör çıkarılır
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir

14) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı

15) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Mermi

16) Etkili mesafe nedir?
a) Silahın menzili
b) Merminin delme gücü
c) Fişeğin ilk hızı
d) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
e) Atıcının görüş mesafesi

17) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap

d) Hazne
e) Rayyür

18) Kullanıldığında uzaktan yada yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz hale getiren, canlı organizmaları hasta eden, cansız varlıkları parçalayan ve ortadan kaldıran veya yok eden araçların tümüne………….. denir.
a) Kimyasal silah
b) Biyolojik silah
c) Nükleer silah
d) Ateşli silah
e) Silah

19) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ………….denir.
a) Hazne
b) Rampa
c) Namlu
d) Şarjör
e) Fişek yatağı

20) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgüsü üzerinde bulunmaz?
a) Kovan atma boşluğu
b) Arpacık
c) Gez
d) Tetik
e) Tırnak

21) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

22) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık hedef net görülmeli
b) Gez net hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net arpacık bulanık görülmeli

23) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Mermi yolu
b) Etkili menzil
c) Azami menzil
d) İlk hız
e) Hiçbiri

24) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

25) Tabancalarda ateşleme ilk olarak aşağıdaki parçalardan hangisiyle başlar?
a) Horoz
b) Tetik
c) Emniyet mandalı
d) Yerine getiren yay ve mili
e) Ateşleme iğnesi

9.SINAV

1) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Namlu
b) Kovan
c) Kapsül
d) Barut
e) Çekirdek

2) 6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatı alan sivil vatandaşların ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?
a) 3 yıl
b) 5 yıl
c) 2 yıl
d) 4 yıl
e) 1 yıl

3) Etkili mesafe nedir?
a) Silahın menzili
b) Fişeğin ilk hızı
c) Merminin delme gücü
d) Atıcının görüş mesafesi
e) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi

4) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık hedef net görülmeli
b) Gez net hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez bulanık arpacık ve hedef net görülmeli
d) Gez ve arpacık net hedef bulanık görülmeli
e) Gez ve hedef net arpacık bulanık görülmeli

5) Hangisi silah bakım zamanlarından değildir?
a) 3 günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi

6) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri değildir?
a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin takla atarak gitmesini sağlar
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır
e) Çekirdeğin tahrip gücünü artırır

7) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu –hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

8) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Rüzgâr
d) Atıcının uzmanlığı
e) Havanın ısısı

9) Aşağıdaki parçalardan hangisi sürgü üzerinde bulunmaz?
a) İcra yayı
b) Gez
c) Arpacık
d) Kovan atma boşluğu
e) Tetik

10) Tabancalarda ateşleme ilk olarak aşağıdaki parçalardan hangisiyle başlar?
a) Horoz
b) Tetik
c) Emniyet mandalı
d) Yerine getiren yay ve mili
e) Ateşleme iğnesi

11) 6136 sayılı kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
a) 20 yaşını
b) 21 yaşını
c) 18 yaşını
d) 15 yaşını
e) 25 yaşını

12) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz

13) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı kanun kapsamına girmez?
a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Oluksuz bıçak

14) Aşağıdakilerden hangisi silahlarda bilinen emniyetlerden değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Tetik emniyeti
c) Sürgü emniyeti
d) Şarjör emniyeti
e) İkaz pim emniyeti

15) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Mermi yolu
b) Etkili menzil
c) Azami menzil
d) İlk Hız
e) Hiçbiri

16) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?
a) Eğitim ve öğretim kurumları

b) Kişi koruma
c) Cenaze törenleri
d) Para ve değerli eşya taşınması
e) Hepsi

17) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

18) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyete alınamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz

19) Fişek ateş almadığında, silah sökülüp nedeni araştırılmazdan önce, silahın namlusu hedefe doğru olarak atış kurallarına göre en az kaç saniye bekletilmelidir?
a) 5 sn
b) 10 sn
c) 15 sn
d) 30 sn
e) 45 sn

20) Parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle artan oranda baskı yapmasına ne denir?
a) Tetik ezme
b) Horoz indirme
c) Ateş etme
d) Nişan alma
e) Şarjör çıkarma

21) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör

22) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı

23) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Mermi

24) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

25) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları

10.SINAV

1) Tırnak ne işe yarar?
a) Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına
b) Tabancanın monte edilmesine
c) Sürgüyü gövdeye sabitlemeye
d) Kapsülü ateşlemeye
e) Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye

2) Ateşli silah nedir?
a) Barut gazı ile çalışan aletlerdir
b) Patlayınca namludan ateş çıkaran silahlardır
c) Mermi adı verilen özel, şekil, ağırlık, büyüklükteki cisimleri, barut gazının etkisi ile uzak mesafelere atan silahlardır
d) Kapsül adı verilen özel, şekil, ağırlık ve büyüklükteki cisimleri, uzak mesafelere atan silahlardır
e) En az 5 adet fişek kapasiteli silahlardır

3) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?
a) Namlu
b) İcra yayı
c) Horoz
d) Gez
e) Tetik

4) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Tetik
c) Emniyet mandalı
d) Horoz
e) Hiçbiri

5) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişeğe hız verir
b) Çekirdeğe yön verir
c) Barutun nemlenmesini önler
d) Barutun ateşlemesini sağlar
e) Fişeğe yön verir

6) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesici ve ezici olması
b) Ateşli silah olması
c) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı
d) Yok edici olması
e) Delici olması

7) Aşağıdaki parçalardan hangisi fişek parçalarından değildir?
a) Kovan
b) Barut
c) Kapsül
d) Çekirdek
e) Tırnak

8) Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?
a) Lokantalar
b) Marketler
c) Cezaevleri
d) Oteller
e) Hiçbiri

9) Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir ?

a) 20 yaş – 3 yıl
b) 21 yaş – 5 yıl
c) 23 yaş – 5 yıl
d) 21 yaş – 6 yıl
e) 18 yaş – 7 yıl

10) Aşağıdakilerden hangisi taşıma ruhsatı alamaz?
a) Vali
b) Hakim
c) Savcı
d) 6136 sayılı yasadan hüküm giyen
e) Hiçbiri

11) Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez?
a) Tornavida
b) Kama
c) Bıçak
d) Hançer
e) Tabanca

12) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz

13) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

14) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?
a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Kişi koruma
c) Cenaze törenleri
d) Para ve değerli eşya taşınması
e) Hepsi

15) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör

16) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Mermi

17) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri değildir?
a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin takla atarak gitmesini sağlar
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır
e) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır

18) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Rüzgar
d) Atıcının uzmanlığı
e) Havanın ısısı

19) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de ..……. denir.
a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu –hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

20) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları

21) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

22) Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde ya da muhafazasında kullanılan yağ çeşitlerinden değildir?
a) Koruma yağı
b) Gres yağı
c) Makine yağı
d) Temizleme yağı
e) Motor yağı

23) Hangisi silah bakım zamanlarından değildir?
a) 3 günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi

24) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
a) Parça tesirli olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması

25) Aşağıdakilerden hangisi nişangâh sistemidir?
a) Tetik-Tetik korkuluğu
b) Gez-Arpacık
c) Şarjör-Şarjör tablası
d) Horoz-İğne
e) Şarjör-Çerçeve

Bu yazı bugün : 10, toplamda : 63308 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.